Alfabedeki Harfler ve Özellikleri Soruları

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "fiillerin anlam özelliklerini" (İş, DURUM, OLUŞ) belirtiniz. (5 p.)
Her ay en az 3 kitap okumaya dikkat eder. (...................... )
Sıranın altına bıraktığı yiyecekler bozulmuş. (.
- Balkondaki çiçek su verilmediği için kurumuş. (.….....
Düzenli ve temiz defter tutmayı seviyoruz. (..........
Hepimiz doğayı korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. (.….….......…...
-
-
-
11
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "fiillerin anlam özelliklerini" (İş, DURUM, OLUŞ) belirtiniz. (5 p.) Her ay en az 3 kitap okumaya dikkat eder. (...................... ) Sıranın altına bıraktığı yiyecekler bozulmuş. (. - Balkondaki çiçek su verilmediği için kurumuş. (.…..... Düzenli ve temiz defter tutmayı seviyoruz. (.......... Hepimiz doğayı korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. (.….….......…... - - - 11
7.
21 Aralık 1840. Tekirdağ doğumlu olan Namık Kemal, Türk milliyetçiliği-
nin önemli temsilcilerinden sayılmaktadır. Şair ve yazar kimliğinin yanı
sıra gazeteciliği ile de bilinmektedir. Yenişehirli Mustafa Asım Efendi ve
Fatma Zehra Hanım'ın çocukları olan ünlü yazar, aynı zamanda devlet
adamlığı da yapmıştır. Asıl adının Mehmet Kemal olmasına karşın, Şair
Eşref Paşa tarafından Namık Kemal ismi layık görülmüştür.
Bu metinde altı çizili sözcükler sözlük sıralamasına göre dizilecek olursa hangisi sondan
ikinci olur?
A) Türk
Türkçe SORU BANKASI
B) Layık
C) Ünlü
D) Yazar
5. S
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
7. 21 Aralık 1840. Tekirdağ doğumlu olan Namık Kemal, Türk milliyetçiliği- nin önemli temsilcilerinden sayılmaktadır. Şair ve yazar kimliğinin yanı sıra gazeteciliği ile de bilinmektedir. Yenişehirli Mustafa Asım Efendi ve Fatma Zehra Hanım'ın çocukları olan ünlü yazar, aynı zamanda devlet adamlığı da yapmıştır. Asıl adının Mehmet Kemal olmasına karşın, Şair Eşref Paşa tarafından Namık Kemal ismi layık görülmüştür. Bu metinde altı çizili sözcükler sözlük sıralamasına göre dizilecek olursa hangisi sondan ikinci olur? A) Türk Türkçe SORU BANKASI B) Layık C) Ünlü D) Yazar 5. S
1. "Telefon çağımızdaki en önemli iletişim aracıdır."
cümlesindeki yargının özelliği, kanıtlanabilirlik
açısından aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
yoktur?
A) Coğu insan hatalarından ders çıkarmadan ya-
şar.
B) Kitabındaki kahramanlar günlük hayatta karşı-
mıza çıkabilecek insanlardan oluşuyor.
C) Bu hafta gösterime giren filmler sıradandı. V
D) Ev sahibi renkli bir kişiliğe sahip, şirin bir kadın-
di
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
1. "Telefon çağımızdaki en önemli iletişim aracıdır." cümlesindeki yargının özelliği, kanıtlanabilirlik açısından aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur? A) Coğu insan hatalarından ders çıkarmadan ya- şar. B) Kitabındaki kahramanlar günlük hayatta karşı- mıza çıkabilecek insanlardan oluşuyor. C) Bu hafta gösterime giren filmler sıradandı. V D) Ev sahibi renkli bir kişiliğe sahip, şirin bir kadın- di
3.
Yukarıdaki metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 7
B) 8
C) 9
Bir gama ışınının patlaması sırasında, yalnızca birkaç saniye içinde Güneş gibi bir yıldızın 10 milyar yıllık ömrü süre-
1
||
since yaydığı enerji kadar enerji ortaya çıkar. Bilindiği kadarıyla evrende bu kadar kısa sürede bu kadar büyük enerji-
IV
D) 10
nin ortaya çıktığı bir başka olay yok. Zaten gök bilimciler gama ışını patlamalarını “büyük patlamadan sonraki en bü-
V
VI
yük patlamalar" olarak tanımlıyor. Günümüzde günde ortalama bir gama ışını patlaması gözleniyor. Bu patlamalar çok
güçlü olduğu için, evrenin görebildiğimiz kısmındaki yüz milyarlarca gök adada gerçekleşen ve ışın demeti bize yönelmiş
VIII
VII
A) I ve VI numaralı fiilimsiler türce özdeştir.
B) II ve IV numaralı fiilimsiler farklı türdedir.
C) V ve VII numaralı sözcükler sıfat-fiildir.
D) II ve VIII numaralı fiilimsiler aynı türdedir.
olan çoğu patlamayı günümüz teknolojisiyle görebiliyoruz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
30
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
3. Yukarıdaki metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır? A) 7 B) 8 C) 9 Bir gama ışınının patlaması sırasında, yalnızca birkaç saniye içinde Güneş gibi bir yıldızın 10 milyar yıllık ömrü süre- 1 || since yaydığı enerji kadar enerji ortaya çıkar. Bilindiği kadarıyla evrende bu kadar kısa sürede bu kadar büyük enerji- IV D) 10 nin ortaya çıktığı bir başka olay yok. Zaten gök bilimciler gama ışını patlamalarını “büyük patlamadan sonraki en bü- V VI yük patlamalar" olarak tanımlıyor. Günümüzde günde ortalama bir gama ışını patlaması gözleniyor. Bu patlamalar çok güçlü olduğu için, evrenin görebildiğimiz kısmındaki yüz milyarlarca gök adada gerçekleşen ve ışın demeti bize yönelmiş VIII VII A) I ve VI numaralı fiilimsiler türce özdeştir. B) II ve IV numaralı fiilimsiler farklı türdedir. C) V ve VII numaralı sözcükler sıfat-fiildir. D) II ve VIII numaralı fiilimsiler aynı türdedir. olan çoğu patlamayı günümüz teknolojisiyle görebiliyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 30
T.
6.
Zengin bitki örtüsünde adını bilemediğim sarı beyaz
çiçekler, mor mineler, papatyalar, zehirli mantarlar
ve yine hiç tanımadığım pek çok yeşil yapraklı bitki
var. Gruptaki arkadaşlar bildikleri otları topluyorlar.
Koca yeşil yapraklı olanlar balık otuymuş meğer.
Sapları önce haşlanır sonra soğanla kavrulup yu-
murtalı yemeği yapılırmış ve çok lezzetli olurmuş.
Yol kenarlarında akıp giden dağ suyunun yanların-
da yabani naneler büyümüş, yaban çilekleri çiçek
açmış.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamı-
ni karşılayan bir söz kullanılmamıştır?
Q
A Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak
B) Doğada kendiliğinden yetişen
C) Suda kaynatarak pişirmek
D) Küme
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
T. 6. Zengin bitki örtüsünde adını bilemediğim sarı beyaz çiçekler, mor mineler, papatyalar, zehirli mantarlar ve yine hiç tanımadığım pek çok yeşil yapraklı bitki var. Gruptaki arkadaşlar bildikleri otları topluyorlar. Koca yeşil yapraklı olanlar balık otuymuş meğer. Sapları önce haşlanır sonra soğanla kavrulup yu- murtalı yemeği yapılırmış ve çok lezzetli olurmuş. Yol kenarlarında akıp giden dağ suyunun yanların- da yabani naneler büyümüş, yaban çilekleri çiçek açmış. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamı- ni karşılayan bir söz kullanılmamıştır? Q A Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak B) Doğada kendiliğinden yetişen C) Suda kaynatarak pişirmek D) Küme
Aşağdaki sökert sözlük arasına göre atarnak boşluklar y
Boynuz
Ayna
Dönüşmek
Eğirmek
lyelik
Ettirgen
Gümüş
Etkinlikler
Bookir
Aylik
Dönüşüm
Eğilim
lyon
Beyaz
Evrensel
Boyam
Aymak
Donek
Egzersiz
iyimser
İktidar
Esirgemek
Türkçe Sorulan Çanta'da keklik
Dönüm
Egzama
iyot
Hafiye
Estetik
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
Aşağdaki sökert sözlük arasına göre atarnak boşluklar y Boynuz Ayna Dönüşmek Eğirmek lyelik Ettirgen Gümüş Etkinlikler Bookir Aylik Dönüşüm Eğilim lyon Beyaz Evrensel Boyam Aymak Donek Egzersiz iyimser İktidar Esirgemek Türkçe Sorulan Çanta'da keklik Dönüm Egzama iyot Hafiye Estetik
llgilen.
sokmak,
anlamın-
bildiği gibi
deyimle.
nu
si yan-
2. (1) ABD, Ay'a insan göndermek için Apollo adı verilen
uçuş programını 1961'de başlattı. (II) Bu uçuşları yapa-
cak astronotlar uzun eğitimlerden geçti. (III) Uzayda kar-
şılaşacakları zorluklarla başa çıkmak için bedenlerini ha-
zırlıyorlardı. (IV) Geri planda çalışan ekipse uzay aracının
tasarımından, kullanılacak kameralara; astronotların giy-
silerinden, uzaya götürülecek yiyeceklere kadar her ay-
rıntıyı düşünüyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
amaç-sonuç ilişkisi yoktur?
A) I ve II
C) II ve IV
B) I ve III
D) III ve IV
» Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür
5. Eskiden insanların iletişim kurm
tuplar,----
Bu cümle aşağıdakilerden
nesnel bir yargı meydana
A) tarihin tozlu sayfaların
eserleridir.
B) yeni edebiyatın en
adaydı.
samimi duyguların
D) son dönemde inte
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
llgilen. sokmak, anlamın- bildiği gibi deyimle. nu si yan- 2. (1) ABD, Ay'a insan göndermek için Apollo adı verilen uçuş programını 1961'de başlattı. (II) Bu uçuşları yapa- cak astronotlar uzun eğitimlerden geçti. (III) Uzayda kar- şılaşacakları zorluklarla başa çıkmak için bedenlerini ha- zırlıyorlardı. (IV) Geri planda çalışan ekipse uzay aracının tasarımından, kullanılacak kameralara; astronotların giy- silerinden, uzaya götürülecek yiyeceklere kadar her ay- rıntıyı düşünüyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? A) I ve II C) II ve IV B) I ve III D) III ve IV » Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür 5. Eskiden insanların iletişim kurm tuplar,---- Bu cümle aşağıdakilerden nesnel bir yargı meydana A) tarihin tozlu sayfaların eserleridir. B) yeni edebiyatın en adaydı. samimi duyguların D) son dönemde inte
ALFABETİK SIRALAMA
Aşağıdaki kelimelerin renkli yazılan ilk ve son harflerine göre bir sıralama kuralı
belirlenmiştir. Bu sıralamalara göre aşağıdaki boş kutucuklara uyğun kelimeler yazı-
Papatya
nız.
Gemi
Tekerlek
Biber
Jilet
Lale
Sabun
Uşak
Fiyat
Söz Varlığımızı Geliştirelim Söz
Örne
=>>
*********
*********
*********************
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
ALFABETİK SIRALAMA Aşağıdaki kelimelerin renkli yazılan ilk ve son harflerine göre bir sıralama kuralı belirlenmiştir. Bu sıralamalara göre aşağıdaki boş kutucuklara uyğun kelimeler yazı- Papatya nız. Gemi Tekerlek Biber Jilet Lale Sabun Uşak Fiyat Söz Varlığımızı Geliştirelim Söz Örne =>> ********* ********* *********************
13. (1) Koca bir vadi bembeyaz çiçek kesmiş, kendini
ziyaret edenlere gülücük saçıyor. (II) Özellikle bu
bölge ülkenin diğer bölümlerine göre daha çok
yeşillendirilmeye çalışılıyor. (III) Bu vadi, başkent
Pekin'den bir saat uzaklıkta. (IV) Burada, tipik Çin
mimarisi özelliği taşıyan binalar dikkat çekiyor.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde adlaşmış sifat-fiil vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
BÖLÜM 3 67
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
13. (1) Koca bir vadi bembeyaz çiçek kesmiş, kendini ziyaret edenlere gülücük saçıyor. (II) Özellikle bu bölge ülkenin diğer bölümlerine göre daha çok yeşillendirilmeye çalışılıyor. (III) Bu vadi, başkent Pekin'den bir saat uzaklıkta. (IV) Burada, tipik Çin mimarisi özelliği taşıyan binalar dikkat çekiyor. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi- sinde adlaşmış sifat-fiil vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. BÖLÜM 3 67
MLEDE ANLAM
m (Nesnel - Öznel, Dolaylı Doğrudan)
Jamık Ke-
nun kadar
isimler de
toplumsal
Türkiye'ye
ip ona fay-
raç olarak
ngilerinde
=
- Test 1
4. Başkasın ait sözü biçimsel olarak değişime uğratmadan
kullanıldığı cümleler doğrudan anlatımlı cümlelerdir. Baş-
kasına ait söz biçimsel değişime uğratılarak kullanılan
cümleler dolaylı anlatım cümleleridir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı
bir anlatım söz konusudur?
A) Meryem, bahçeye gideceğini söyledi.
B) Ben de size geliyorum, demişti ama gelmedi.
C) Arzu, ödevini bitirdiğini belirtti.-
D) Arabayı oto pazarında sattığını söylemişti.
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
MLEDE ANLAM m (Nesnel - Öznel, Dolaylı Doğrudan) Jamık Ke- nun kadar isimler de toplumsal Türkiye'ye ip ona fay- raç olarak ngilerinde = - Test 1 4. Başkasın ait sözü biçimsel olarak değişime uğratmadan kullanıldığı cümleler doğrudan anlatımlı cümlelerdir. Baş- kasına ait söz biçimsel değişime uğratılarak kullanılan cümleler dolaylı anlatım cümleleridir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlatım söz konusudur? A) Meryem, bahçeye gideceğini söyledi. B) Ben de size geliyorum, demişti ama gelmedi. C) Arzu, ödevini bitirdiğini belirtti.- D) Arabayı oto pazarında sattığını söylemişti.
ilgili secenekseki
Etkinlik
Asada verilen filleri ayraç içinde belirtilen kiplerle kimleyerek cime de la
1. Beğen- (Duyulan Geçmiş Zaman)
2. Yaz- (Görülen Geçmiş Zaman):
3. ligilen- (Bimdiki Zaman):
4. Bagin- (Bilinen Geçmiş Zaman):
5. Hazırla-(Geniş Zaman):
6. Topla (Golocok Zaman):
7. Sakla- (Şimdiki Zaman):
8. Anlat- (Görülen Geçmiş Zaman):
9. Çik- (Geniş Zaman):
10. Düşün- (Duyulan Geçmiş Zaman):
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
ilgili secenekseki Etkinlik Asada verilen filleri ayraç içinde belirtilen kiplerle kimleyerek cime de la 1. Beğen- (Duyulan Geçmiş Zaman) 2. Yaz- (Görülen Geçmiş Zaman): 3. ligilen- (Bimdiki Zaman): 4. Bagin- (Bilinen Geçmiş Zaman): 5. Hazırla-(Geniş Zaman): 6. Topla (Golocok Zaman): 7. Sakla- (Şimdiki Zaman): 8. Anlat- (Görülen Geçmiş Zaman): 9. Çik- (Geniş Zaman): 10. Düşün- (Duyulan Geçmiş Zaman):
e
hatçıların temsilciliğini yapmak
D) Toplumun dertlerine ortak olmak
(1) Burası; şehrin batı yakasına düşen, çıkmaz
sokakların insanı şaşırtan kötü sürprizleri arasın-
da sıkışıp kalmış ve hatta çoğu insan tarafından
unutulmuş, oldukça düzensiz ve gürültülü bir yer-
di. Ben ise böyle bir yerde ne aradığımı henüz
kestiremiyordum. (II) Bir köşede taksiden inip ya-
vaş yavaş bu yerin içine sokuldukça sağda solda
bulunan yıkık dökük dükkânların içinden insanın
yüreğini sızlatan hazin şarkıların çalındığını işiti-
yordum. Bir ara bu şarkıların içinde geçen bazı
kelimelerin sanki bana bir şeyler ima ettiğini dü-
şünüp yürümeme ara veriyordum ama sonra yine
etrafıma bakına bakına kendimi ayaklarıma tes-
lim ediyordum beni aradığım yere götürmesi için.
(III) Ama bir dakika, ben neyi arıyordum ki? Bun-
dan bile tam olarak haberdar değildim, sanki bir
rüyadaymışım gibi anlamsız hareketlerde bulunu-
yordum. (IV) Böyle devam ederken az ileride, tam
olarak göremesem de belli belirsiz birtakım kıpır-
tilar gezindiğini gördüm. Sonunda, dedim kendi
kendime. Ne aradığımdan emindim artık.
Numaralanmış bölümlerin hangisinde "akıl yo-
lu ile bir yargıya varmak, tahmin etmek" anlamını
taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?
A) I
B) II/
C) III
anta'da keklik
D) IV
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
e hatçıların temsilciliğini yapmak D) Toplumun dertlerine ortak olmak (1) Burası; şehrin batı yakasına düşen, çıkmaz sokakların insanı şaşırtan kötü sürprizleri arasın- da sıkışıp kalmış ve hatta çoğu insan tarafından unutulmuş, oldukça düzensiz ve gürültülü bir yer- di. Ben ise böyle bir yerde ne aradığımı henüz kestiremiyordum. (II) Bir köşede taksiden inip ya- vaş yavaş bu yerin içine sokuldukça sağda solda bulunan yıkık dökük dükkânların içinden insanın yüreğini sızlatan hazin şarkıların çalındığını işiti- yordum. Bir ara bu şarkıların içinde geçen bazı kelimelerin sanki bana bir şeyler ima ettiğini dü- şünüp yürümeme ara veriyordum ama sonra yine etrafıma bakına bakına kendimi ayaklarıma tes- lim ediyordum beni aradığım yere götürmesi için. (III) Ama bir dakika, ben neyi arıyordum ki? Bun- dan bile tam olarak haberdar değildim, sanki bir rüyadaymışım gibi anlamsız hareketlerde bulunu- yordum. (IV) Böyle devam ederken az ileride, tam olarak göremesem de belli belirsiz birtakım kıpır- tilar gezindiğini gördüm. Sonunda, dedim kendi kendime. Ne aradığımdan emindim artık. Numaralanmış bölümlerin hangisinde "akıl yo- lu ile bir yargıya varmak, tahmin etmek" anlamını taşıyan bir sözcük kullanılmıştır? A) I B) II/ C) III anta'da keklik D) IV
4. Nereden geldiği belli olmayan bir gürültü sis içinde
kaynıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor, dalgalanıyordu. Kös,
kalkan, boru sesleri at kişnemelerine karışıyor; alınan
emirler, yüzlerce ağız tarafından ayrı ayrı tekrarlanı-
yordu. Bastıkları yerleri görmeyen askerler, savaş dü-
zeninde bağrışarak, duyduklarını tekrarlayarak duman
içinde ilerliyordu.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye yer verilmiştir.
B) Kurallı cümlelerden yararlanılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
D) Anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırılmıştır.
oli
Joldemin Sonda
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
4. Nereden geldiği belli olmayan bir gürültü sis içinde kaynıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor, dalgalanıyordu. Kös, kalkan, boru sesleri at kişnemelerine karışıyor; alınan emirler, yüzlerce ağız tarafından ayrı ayrı tekrarlanı- yordu. Bastıkları yerleri görmeyen askerler, savaş dü- zeninde bağrışarak, duyduklarını tekrarlayarak duman içinde ilerliyordu. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Benzetmeye yer verilmiştir. B) Kurallı cümlelerden yararlanılmıştır. C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. D) Anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırılmıştır. oli Joldemin Sonda
lebrill3 (A
Bitişik sözcüklerin yazımıyla ilgili bazı kurallar
verilmiştir:
Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler
bitişik yazılır.
Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme
sırasında anlam değişmesine uğrayan bitki
ve hayvan adları bitişik yazılır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu
kurallara uygun bir örnek verilmemiştir?
A) Birçok hastalığın tedavisi için civanperçemi
öneriliyor.
B) Bu işin içinden nasıl çıkacağımı bir türlü bu-
lamadım.
C) Gözünde çıkan itdirseği için hastaneye gide-
cekmiş.
D) Bahçedeki yalıçapkını ötüşüyle çocuğun dik-
katini çekti.
8 Sinif / Türkçe Kafası
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
lebrill3 (A Bitişik sözcüklerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir: Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğrayan bitki ve hayvan adları bitişik yazılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurallara uygun bir örnek verilmemiştir? A) Birçok hastalığın tedavisi için civanperçemi öneriliyor. B) Bu işin içinden nasıl çıkacağımı bir türlü bu- lamadım. C) Gözünde çıkan itdirseği için hastaneye gide- cekmiş. D) Bahçedeki yalıçapkını ötüşüyle çocuğun dik- katini çekti. 8 Sinif / Türkçe Kafası
2.
Neden hiç çıkmıyor içimden bu ses
Tipi, cığ, firtina... Donar her nefes
m
Yine bu ses ağlar, işitmez herkes
Beni kıvrandırır, inletir, yakar.
m
Ahmet Kutsi Tecér
N
AU
A) Uyak kullanılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
m
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
t
B) Uyak düzeni "aaab" şeklindedir.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
2. Neden hiç çıkmıyor içimden bu ses Tipi, cığ, firtina... Donar her nefes m Yine bu ses ağlar, işitmez herkes Beni kıvrandırır, inletir, yakar. m Ahmet Kutsi Tecér N AU A) Uyak kullanılmıştır. C) Redife yer verilmiştir. m Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? t B) Uyak düzeni "aaab" şeklindedir. D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Ses Bil
Ne yapacağımı bilmiyordum. Oldukça zor bir
durumdaydım.
9) Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin
örneği yoktur?
Ünsüz yumuşaması
b) Ünlü daralması
dura
nuro)
EATA (3
1936
c) Ünsüz benzeşmesi sertleşme
d) Ünlü düşmesi
Um
Sev
shold
18
13
Ortaokul Türkçe
Alfabedeki Harfler ve Özellikleri
Ses Bil Ne yapacağımı bilmiyordum. Oldukça zor bir durumdaydım. 9) Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Ünsüz yumuşaması b) Ünlü daralması dura nuro) EATA (3 1936 c) Ünsüz benzeşmesi sertleşme d) Ünlü düşmesi Um Sev shold 18 13