Fiil Çatısı Soruları

20:36.
eba
Ne aramıştınız?
ATANAN SINAV: Fiillerin Anlam Özellikleri
9.
C
Cümleler.
1. Televizyon ünitesinin vidası paslanmış.
2. Kışın kullanmak üzere akşama kadar odun kırdı.
3. Okulu bitirdikten sonra şehirde epey yer gördü.
4. Et, dışarıda fazla durduğundan bayatlamıştı.
Tabloda numaralandırılmış cümlelerin fiillerinden hangisinin anlam özelliği yanlış belirlenmiştir?
1
Fiillerin Anlam
Özellikleri
durum
iş
iş
oluş
3
B 2
D 4
9/10
Q
O
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
20:36. eba Ne aramıştınız? ATANAN SINAV: Fiillerin Anlam Özellikleri 9. C Cümleler. 1. Televizyon ünitesinin vidası paslanmış. 2. Kışın kullanmak üzere akşama kadar odun kırdı. 3. Okulu bitirdikten sonra şehirde epey yer gördü. 4. Et, dışarıda fazla durduğundan bayatlamıştı. Tabloda numaralandırılmış cümlelerin fiillerinden hangisinin anlam özelliği yanlış belirlenmiştir? 1 Fiillerin Anlam Özellikleri durum iş iş oluş 3 B 2 D 4 9/10 Q O
8.
4. BÖLÜM <<
TEST 13
Etken fiiller öznesi belli, edilgen fiiller ise öznesi be-
lirsiz olan fiillerdir. Örneğin "Romanı okudu." cümle-
sindeki "oku-" fiili, öznesi belli olduğu için etkendir.
"Roman okundu." cümlesindeki "okun-" fiili ise öz-
nesi belli olmadığı için edilgendir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde et-
ken bir fiil kullanılmıştır?
A) Düğün öncesi salonun her yeri süslendi.
B) Genç kadın, aldığı acı haberle yıkılmış.
C) Panayır alanındaki gösteri çok beğenilmiş.
D) Bilgisayardaki tüm dosyalar silinmiş.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
8. 4. BÖLÜM << TEST 13 Etken fiiller öznesi belli, edilgen fiiller ise öznesi be- lirsiz olan fiillerdir. Örneğin "Romanı okudu." cümle- sindeki "oku-" fiili, öznesi belli olduğu için etkendir. "Roman okundu." cümlesindeki "okun-" fiili ise öz- nesi belli olmadığı için edilgendir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde et- ken bir fiil kullanılmıştır? A) Düğün öncesi salonun her yeri süslendi. B) Genç kadın, aldığı acı haberle yıkılmış. C) Panayır alanındaki gösteri çok beğenilmiş. D) Bilgisayardaki tüm dosyalar silinmiş.
KÖPEKLERDE HASTALIK BELİRTİLERİ
Kapegode bu belirtileri gördüğünüzde onu veteriner hekiminize gori.
Yek yemeyi kesebilir veya
tamamen acht
kasama
A kaymayla tüyleri dökülebilir.
Etken-Geçişli
MANIZUA
Oyun oynamaktan ve yürüyüş
yapmaktan kacyfir.
1. Metindeki altı çizili fillin çatı özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Perken
B) Edilgen-Geçişli C) Etken-Geçişsiz
B) Halsizlik
Goz we kulak problemler
Görleri ve kulakları kaşınabilic,
iltihaptan kapanabilir, köpeğinizden
kötü koku gelebilir.
Bu soruyn cein
h
kite kayb
Çok hızlı kiloebilir.
2 Hangi belirtiye alt cümlenin öge dizilişi "zarf tamlayıcısı-özne-yüklem" sıralamasıyla verilmiş-
Nr?
Al ştahsızlık
C) Kilo kaybı
Bu metinde kaç tane edilgen çatılı fill kullanılmıştır?
(8).2)
Oksarük
Köpeğiniz sık sık
öksülebilir.
D) Edilgen-Geçişsiz
Raşınma
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
KÖPEKLERDE HASTALIK BELİRTİLERİ Kapegode bu belirtileri gördüğünüzde onu veteriner hekiminize gori. Yek yemeyi kesebilir veya tamamen acht kasama A kaymayla tüyleri dökülebilir. Etken-Geçişli MANIZUA Oyun oynamaktan ve yürüyüş yapmaktan kacyfir. 1. Metindeki altı çizili fillin çatı özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Perken B) Edilgen-Geçişli C) Etken-Geçişsiz B) Halsizlik Goz we kulak problemler Görleri ve kulakları kaşınabilic, iltihaptan kapanabilir, köpeğinizden kötü koku gelebilir. Bu soruyn cein h kite kayb Çok hızlı kiloebilir. 2 Hangi belirtiye alt cümlenin öge dizilişi "zarf tamlayıcısı-özne-yüklem" sıralamasıyla verilmiş- Nr? Al ştahsızlık C) Kilo kaybı Bu metinde kaç tane edilgen çatılı fill kullanılmıştır? (8).2) Oksarük Köpeğiniz sık sık öksülebilir. D) Edilgen-Geçişsiz Raşınma
Fat
KUZUCU YAYINLARI
13 Aşağıdakilerin hangisinde bir fiilimsi, ek fiil alar
yüklem olmuştur?
A) O, arkadaşlarım arasında en sevdiğimdi.
B) Onu gördüğümde rengi biraz soluktu.
C) Sensin geceleri ansızın aklıma gelen.
DBeş yaşlarındaydı onu ilk gördüğümde.
16
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
Fat KUZUCU YAYINLARI 13 Aşağıdakilerin hangisinde bir fiilimsi, ek fiil alar yüklem olmuştur? A) O, arkadaşlarım arasında en sevdiğimdi. B) Onu gördüğümde rengi biraz soluktu. C) Sensin geceleri ansızın aklıma gelen. DBeş yaşlarındaydı onu ilk gördüğümde. 16
2
4. (1) Mardin'de evler Mardin taşı denen özel bir taşla yapılır.
(II) Bu işin ustaları taşların üstüne çok güzel işlemeler ya-
par ve bir sanat eseri ortaya çıkarır. (III) Mardin evlerinin
her biri güneye bakar ve birbirinin manzarasını asla kapat-
maz. (IV) Mardin'de evlerin altından çok eski bir su şebe-
kesi geçmektedir. (V) Bu şebeke ile evlerin su ihtiyaçları
karşılanır. (VI) Mardin'de yıldızlı yaz gecelerinde gökyüzü-
ne bakılıp nice efsaneler, masallar, hikâyeler anlatılırmış.
(VII) Bunlardan biri de meşhur Şahmeran Efsanesi'dir.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci parag-
raf kaç numaralı cümleyle başlar?
A) III
B) IV
D) VI
Deneme Sınavi - 1
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
2 4. (1) Mardin'de evler Mardin taşı denen özel bir taşla yapılır. (II) Bu işin ustaları taşların üstüne çok güzel işlemeler ya- par ve bir sanat eseri ortaya çıkarır. (III) Mardin evlerinin her biri güneye bakar ve birbirinin manzarasını asla kapat- maz. (IV) Mardin'de evlerin altından çok eski bir su şebe- kesi geçmektedir. (V) Bu şebeke ile evlerin su ihtiyaçları karşılanır. (VI) Mardin'de yıldızlı yaz gecelerinde gökyüzü- ne bakılıp nice efsaneler, masallar, hikâyeler anlatılırmış. (VII) Bunlardan biri de meşhur Şahmeran Efsanesi'dir. Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci parag- raf kaç numaralı cümleyle başlar? A) III B) IV D) VI Deneme Sınavi - 1
2. 1. Veren el, alan elden üstündür.
II. Yazdığı roman bir türlü basılamadı.
III. Onu buraya getiren sebebi bilmiyorum.
IV. Sunumumda romanın tarihini anlataca-
ğım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde si-
at-fiil kullanılmamıştır?
(1
B) II
C) III
5.
D) IV
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
2. 1. Veren el, alan elden üstündür. II. Yazdığı roman bir türlü basılamadı. III. Onu buraya getiren sebebi bilmiyorum. IV. Sunumumda romanın tarihini anlataca- ğım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde si- at-fiil kullanılmamıştır? (1 B) II C) III 5. D) IV
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kulla.
nılmadığı halde geçişli olan bir fiil vardır?
A) Her gün sabah erkenden uyanırdı.
B) Çöpleri evin önüne bırakıp aceleyle gitti.
Bir haftadır uğraşmasına rağmen bitiremedi.
DEvdeki bütün çiçekleri iki gün önce suladım.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kulla. nılmadığı halde geçişli olan bir fiil vardır? A) Her gün sabah erkenden uyanırdı. B) Çöpleri evin önüne bırakıp aceleyle gitti. Bir haftadır uğraşmasına rağmen bitiremedi. DEvdeki bütün çiçekleri iki gün önce suladım.
11. - Gerçek öznesi vardır.
Yüklemi nesne alır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından
bu iki özelliği de taşır?
A) Yeni Dünya Avrupa'daki İspanyol denizciler ta-
rafından keşfedildi.
B) Yaptığımız tekliflerin hiçbiri dikkate alınmadı.
C) Bölge sakinleri yetkililerce sel riskine karşı uya-
rıldı.
D) İyi bir gelecekleri olsun diye çocuklarını her tür-
lü zorluktan sakındı.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
11. - Gerçek öznesi vardır. Yüklemi nesne alır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından bu iki özelliği de taşır? A) Yeni Dünya Avrupa'daki İspanyol denizciler ta- rafından keşfedildi. B) Yaptığımız tekliflerin hiçbiri dikkate alınmadı. C) Bölge sakinleri yetkililerce sel riskine karşı uya- rıldı. D) İyi bir gelecekleri olsun diye çocuklarını her tür- lü zorluktan sakındı.
ÖRNEK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran-
maz?
A) Şimdi ders çalışmaya başlayacak.
B) Ben, senin sözünde duracağına inanıyorum.
C) Insan.yaşami engellerle doludur.
D) Okuma alışkanlığı gittikçe azaldı.
inavyayin.com
yıka(mak) yıka-n(ma
Yukarıda gördüğümüz
lemi yapıp yapmamas
değişmemesine göre
1. Etken Fiiller
Gerçek öznesi ola
özne olarak görev
✓ Hemen heme
dir. Yani eyle
✔Bir fiilin etke
"-1, -n, -se
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
ÖRNEK Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran- maz? A) Şimdi ders çalışmaya başlayacak. B) Ben, senin sözünde duracağına inanıyorum. C) Insan.yaşami engellerle doludur. D) Okuma alışkanlığı gittikçe azaldı. inavyayin.com yıka(mak) yıka-n(ma Yukarıda gördüğümüz lemi yapıp yapmamas değişmemesine göre 1. Etken Fiiller Gerçek öznesi ola özne olarak görev ✓ Hemen heme dir. Yani eyle ✔Bir fiilin etke "-1, -n, -se
7.
8.
SIRIFIUNT 2010)
1-1
(1) Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süreli görevler
için Ay'a giden astronotların burada barınabileceği yapılar inşa etme
yi hedefliyor. (1) Bilim insanları, Ay'da bazı binalar yapmanın yollarını
araştırmaya başladı. (III) Norveç'teki Ostfold Üniversitesinden araştır-
macı Anna-Lenave ve ekibi de Ay'da çimento elde etmek için bir
çalışta yaptı. (IV) Çimento yapmak için yeterli su bulunmayan Ay'da
su yerine kullanılabilecek insan idrarında var olan "üre" adlı organik
bir bileşik buldular. S-F
S-F
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
AX1. cümlede iki sifat-fiil ve bir isim-fiil vardır.
III. cümlede üç isim-fiil vardır.
B) II. cümlede iki isim-fiil vardır.
D) IV. cümlede bir isim-fiil ile üç sifat-fiil vardir
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
7. 8. SIRIFIUNT 2010) 1-1 (1) Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süreli görevler için Ay'a giden astronotların burada barınabileceği yapılar inşa etme yi hedefliyor. (1) Bilim insanları, Ay'da bazı binalar yapmanın yollarını araştırmaya başladı. (III) Norveç'teki Ostfold Üniversitesinden araştır- macı Anna-Lenave ve ekibi de Ay'da çimento elde etmek için bir çalışta yaptı. (IV) Çimento yapmak için yeterli su bulunmayan Ay'da su yerine kullanılabilecek insan idrarında var olan "üre" adlı organik bir bileşik buldular. S-F S-F Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? AX1. cümlede iki sifat-fiil ve bir isim-fiil vardır. III. cümlede üç isim-fiil vardır. B) II. cümlede iki isim-fiil vardır. D) IV. cümlede bir isim-fiil ile üç sifat-fiil vardir
6.
Fiilimsiler isim tamlaması kurabilir mi? Isim tamlaması-
nin kurulması için illaki iki sözcüğün de isim köküne sahip
olması mı gerekir? Yoksa fiilimsilerle de isim tamlaması
kurulabilir mi?
-
- "Kalkış noktası", "Binanın yıkılacağı" gibi örneklerde
hem fiilimsi var hem de bunlar isim tamlaması değil mi?
- Evet, isim soylu tüm sözcüklerle isim tamlaması kurula-
bilir. Fiilimsiler de isim sayıldığı için isim tamlamasında yer
alabilir.
Bu diyalogdaki konuşmalardan yola çıkarak aşağıdaki
cümlelerin hangisinde fiilimsi, isim tamlaması içinde
yer almıştır?
A) Kitapların dünyasına girdikten sonra oradan kolay ko-
lay çıkamazsınız.
B) Hiç kimse onun bu tuhaf tavırlarına akıl sır erdiremi-
yordu.
Ev sahibi, bahçede çocukların oynamasından rahatsız
oluyordu.
D) Insanlara zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçir-
mezdi.
7.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
6. Fiilimsiler isim tamlaması kurabilir mi? Isim tamlaması- nin kurulması için illaki iki sözcüğün de isim köküne sahip olması mı gerekir? Yoksa fiilimsilerle de isim tamlaması kurulabilir mi? - - "Kalkış noktası", "Binanın yıkılacağı" gibi örneklerde hem fiilimsi var hem de bunlar isim tamlaması değil mi? - Evet, isim soylu tüm sözcüklerle isim tamlaması kurula- bilir. Fiilimsiler de isim sayıldığı için isim tamlamasında yer alabilir. Bu diyalogdaki konuşmalardan yola çıkarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, isim tamlaması içinde yer almıştır? A) Kitapların dünyasına girdikten sonra oradan kolay ko- lay çıkamazsınız. B) Hiç kimse onun bu tuhaf tavırlarına akıl sır erdiremi- yordu. Ev sahibi, bahçede çocukların oynamasından rahatsız oluyordu. D) Insanlara zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçir- mezdi. 7.
16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden
birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda
verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda
yanında yazan kelimeyi resimleyecektir.
Birçok
6. SINIF
W
AYD
Biraz
B)
{}
D)
Çiçek
Bu bilgilere göre öğrencinin aşağıdaki gör-
sellerden hangisini çizmesi gerekmektedir?
A)
Kuş
→→→İnsan
sonunuyo onilvod ble
pystysz regio
nim amaçlarıyla
lerden hangisi b
M
El chist ser
A) Tamamlanmis
B) Sayı ya da ha
lirtmek için ku
C) Saat ve dakik
D) Bazı kısaltma
elysa
EQ
8(A
YAYIN
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda yanında yazan kelimeyi resimleyecektir. Birçok 6. SINIF W AYD Biraz B) {} D) Çiçek Bu bilgilere göre öğrencinin aşağıdaki gör- sellerden hangisini çizmesi gerekmektedir? A) Kuş →→→İnsan sonunuyo onilvod ble pystysz regio nim amaçlarıyla lerden hangisi b M El chist ser A) Tamamlanmis B) Sayı ya da ha lirtmek için ku C) Saat ve dakik D) Bazı kısaltma elysa EQ 8(A YAYIN
3
4
Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harfli kelimeleri türlerine uygun olarak işaretleyiniz.
Sifat
fiil
1
2
Cümleler
Sokakta hala maskesiz YÜRÜYENLER
var
Önde KOŞANLAR çabuk yorulurmuş.
Rüzgardan sallanan ağaç sanki
KIRILACAK.
Geçen hafta ANLATILAN konuyu hatırla.
Fiil
Adlaşmış
sifat
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
3 4 Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harfli kelimeleri türlerine uygun olarak işaretleyiniz. Sifat fiil 1 2 Cümleler Sokakta hala maskesiz YÜRÜYENLER var Önde KOŞANLAR çabuk yorulurmuş. Rüzgardan sallanan ağaç sanki KIRILACAK. Geçen hafta ANLATILAN konuyu hatırla. Fiil Adlaşmış sifat
7.
1 Bana bir şeyler söylemek ister.
2.
Cümleler
3.
Annemle arkadaşı yolda selamlaştılar.
Bize durumun kötüleştiği söylendi.
Bu sorun toplantıda çok eleştirildi.
Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?
A) 1
D) 4
B) 2
C) 3
4.
Öznesine Göre
Nesnesine Göre
Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz
✓
✓
✓
✓
✓
Ka
fill kök
Ed
10
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
7. 1 Bana bir şeyler söylemek ister. 2. Cümleler 3. Annemle arkadaşı yolda selamlaştılar. Bize durumun kötüleştiği söylendi. Bu sorun toplantıda çok eleştirildi. Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir? A) 1 D) 4 B) 2 C) 3 4. Öznesine Göre Nesnesine Göre Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ka fill kök Ed 10
D) Yann akşam hep birlikte sinemaya gidelim
Gappe nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere denir. Geçisi filler, yükleme sorulan "Neyi kimi, no?" soru
cevap verirler. Omeğin "Kitabi açt" cümlesinde "act" eyleminden etkilenen varlik tabidir. "Ach bill nesne
şi
Buna göre
Smifin en geveze öğrencist ble susmuştu
2 En çok da bu hikaye kabir seviyordu
a
bu kadar yumuşak bir yatakta yatmışt
4 Tatim dnemli yerlerini not aldinyordu.
numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli bir fill vardır?
Blive 3
Alive 2
C) 2 ve 3
Özmesine Göre
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
D) Yann akşam hep birlikte sinemaya gidelim Gappe nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere denir. Geçisi filler, yükleme sorulan "Neyi kimi, no?" soru cevap verirler. Omeğin "Kitabi açt" cümlesinde "act" eyleminden etkilenen varlik tabidir. "Ach bill nesne şi Buna göre Smifin en geveze öğrencist ble susmuştu 2 En çok da bu hikaye kabir seviyordu a bu kadar yumuşak bir yatakta yatmışt 4 Tatim dnemli yerlerini not aldinyordu. numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli bir fill vardır? Blive 3 Alive 2 C) 2 ve 3 Özmesine Göre
22. Aşağıdakilerin hangisinde etken çatılı bir
eylem vardır?
A) Bu sene 182 aracın katıldığı Dakar Rallisi'ni
sadece 74 araç tamamladı.
B) Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygu-
lama geliştirilmiş.
C) Küba'da oldukça ilgi gören Cabildos
Festivali Havana'da düzenleniyor.
D) 20 Kasım-8 Ocak tarihleri arasında
Brüksel'de bir kış köyü kuruluyor.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
22. Aşağıdakilerin hangisinde etken çatılı bir eylem vardır? A) Bu sene 182 aracın katıldığı Dakar Rallisi'ni sadece 74 araç tamamladı. B) Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygu- lama geliştirilmiş. C) Küba'da oldukça ilgi gören Cabildos Festivali Havana'da düzenleniyor. D) 20 Kasım-8 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de bir kış köyü kuruluyor.