Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiil Çatısı Soruları

8.
4. BÖLÜM <<
TEST 13
Etken fiiller öznesi belli, edilgen fiiller ise öznesi be-
lirsiz olan fiillerdir. Örneğin "Romanı okudu." cümle-
sindeki "oku-" fiili, öznesi belli olduğu için etkendir.
"Roman okundu." cümlesindeki "okun-" fiili ise öz-
nesi belli olmadığı için edilgendir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde et-
ken bir fiil kullanılmıştır?
A) Düğün öncesi salonun her yeri süslendi.
B) Genç kadın, aldığı acı haberle yıkılmış.
C) Panayır alanındaki gösteri çok beğenilmiş.
D) Bilgisayardaki tüm dosyalar silinmiş.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
8. 4. BÖLÜM << TEST 13 Etken fiiller öznesi belli, edilgen fiiller ise öznesi be- lirsiz olan fiillerdir. Örneğin "Romanı okudu." cümle- sindeki "oku-" fiili, öznesi belli olduğu için etkendir. "Roman okundu." cümlesindeki "okun-" fiili ise öz- nesi belli olmadığı için edilgendir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde et- ken bir fiil kullanılmıştır? A) Düğün öncesi salonun her yeri süslendi. B) Genç kadın, aldığı acı haberle yıkılmış. C) Panayır alanındaki gösteri çok beğenilmiş. D) Bilgisayardaki tüm dosyalar silinmiş.
6.
Fiilimsiler isim tamlaması kurabilir mi? Isim tamlaması-
nin kurulması için illaki iki sözcüğün de isim köküne sahip
olması mı gerekir? Yoksa fiilimsilerle de isim tamlaması
kurulabilir mi?
-
- "Kalkış noktası", "Binanın yıkılacağı" gibi örneklerde
hem fiilimsi var hem de bunlar isim tamlaması değil mi?
- Evet, isim soylu tüm sözcüklerle isim tamlaması kurula-
bilir. Fiilimsiler de isim sayıldığı için isim tamlamasında yer
alabilir.
Bu diyalogdaki konuşmalardan yola çıkarak aşağıdaki
cümlelerin hangisinde fiilimsi, isim tamlaması içinde
yer almıştır?
A) Kitapların dünyasına girdikten sonra oradan kolay ko-
lay çıkamazsınız.
B) Hiç kimse onun bu tuhaf tavırlarına akıl sır erdiremi-
yordu.
Ev sahibi, bahçede çocukların oynamasından rahatsız
oluyordu.
D) Insanlara zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçir-
mezdi.
7.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
6. Fiilimsiler isim tamlaması kurabilir mi? Isim tamlaması- nin kurulması için illaki iki sözcüğün de isim köküne sahip olması mı gerekir? Yoksa fiilimsilerle de isim tamlaması kurulabilir mi? - - "Kalkış noktası", "Binanın yıkılacağı" gibi örneklerde hem fiilimsi var hem de bunlar isim tamlaması değil mi? - Evet, isim soylu tüm sözcüklerle isim tamlaması kurula- bilir. Fiilimsiler de isim sayıldığı için isim tamlamasında yer alabilir. Bu diyalogdaki konuşmalardan yola çıkarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, isim tamlaması içinde yer almıştır? A) Kitapların dünyasına girdikten sonra oradan kolay ko- lay çıkamazsınız. B) Hiç kimse onun bu tuhaf tavırlarına akıl sır erdiremi- yordu. Ev sahibi, bahçede çocukların oynamasından rahatsız oluyordu. D) Insanlara zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçir- mezdi. 7.
16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden
birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda
verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda
yanında yazan kelimeyi resimleyecektir.
Birçok
6. SINIF
W
AYD
Biraz
B)
{}
D)
Çiçek
Bu bilgilere göre öğrencinin aşağıdaki gör-
sellerden hangisini çizmesi gerekmektedir?
A)
Kuş
→→→İnsan
sonunuyo onilvod ble
pystysz regio
nim amaçlarıyla
lerden hangisi b
M
El chist ser
A) Tamamlanmis
B) Sayı ya da ha
lirtmek için ku
C) Saat ve dakik
D) Bazı kısaltma
elysa
EQ
8(A
YAYIN
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda yanında yazan kelimeyi resimleyecektir. Birçok 6. SINIF W AYD Biraz B) {} D) Çiçek Bu bilgilere göre öğrencinin aşağıdaki gör- sellerden hangisini çizmesi gerekmektedir? A) Kuş →→→İnsan sonunuyo onilvod ble pystysz regio nim amaçlarıyla lerden hangisi b M El chist ser A) Tamamlanmis B) Sayı ya da ha lirtmek için ku C) Saat ve dakik D) Bazı kısaltma elysa EQ 8(A YAYIN
3
4
Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harfli kelimeleri türlerine uygun olarak işaretleyiniz.
Sifat
fiil
1
2
Cümleler
Sokakta hala maskesiz YÜRÜYENLER
var
Önde KOŞANLAR çabuk yorulurmuş.
Rüzgardan sallanan ağaç sanki
KIRILACAK.
Geçen hafta ANLATILAN konuyu hatırla.
Fiil
Adlaşmış
sifat
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
3 4 Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harfli kelimeleri türlerine uygun olarak işaretleyiniz. Sifat fiil 1 2 Cümleler Sokakta hala maskesiz YÜRÜYENLER var Önde KOŞANLAR çabuk yorulurmuş. Rüzgardan sallanan ağaç sanki KIRILACAK. Geçen hafta ANLATILAN konuyu hatırla. Fiil Adlaşmış sifat
20
SEVİYE
YILDIZLI
SEVI
Fiillerin kast ettiği anlamı dışında başka bir kip ile
çekimlenmesine fiilde anlam (kip) kayması denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam
kayması yoktur?
Emre Akbaba golü atıyor ve farkı ikiye çıkarıyor.
B) Kardeşim bu habere çok ama çok sevinir.
Akşam erken yatar, sabah da okula yetişirsin.
Dün yaptığımız kumdan kale hâlâ duruyor.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
20 SEVİYE YILDIZLI SEVI Fiillerin kast ettiği anlamı dışında başka bir kip ile çekimlenmesine fiilde anlam (kip) kayması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur? Emre Akbaba golü atıyor ve farkı ikiye çıkarıyor. B) Kardeşim bu habere çok ama çok sevinir. Akşam erken yatar, sabah da okula yetişirsin. Dün yaptığımız kumdan kale hâlâ duruyor.
7. (1) Kimi zaman, dilin oturmuş özelliklerine aykırı geliş-
meler gözlenir. (11) Bu gelişmeler kimi kez tepkiyle kimi
kez de doğal karşılanır. (III) Bu gelişmeler doğal bir
seyir izlediğinde hiç kimse duruma müdahale etmez.
(IV) Ama gelişmeler dilin öz yapısını sarsacak gibi ol-
duğunda hemen bir dil planlaması gündeme getirilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi-
nin yüklemi etken çatılıdır?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
7. (1) Kimi zaman, dilin oturmuş özelliklerine aykırı geliş- meler gözlenir. (11) Bu gelişmeler kimi kez tepkiyle kimi kez de doğal karşılanır. (III) Bu gelişmeler doğal bir seyir izlediğinde hiç kimse duruma müdahale etmez. (IV) Ama gelişmeler dilin öz yapısını sarsacak gibi ol- duğunda hemen bir dil planlaması gündeme getirilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi- nin yüklemi etken çatılıdır? A) 1. B) II. C) III. D) IV.
Bölüm Testi
1.
Fiil kök ve gövdelerinden oluşturulan yüklemlerin,
özne ve nesne ile olan ilişkisine çatı denir. Bir cüm-
lede çatı özelliği aranması için yüklemin çekimli bir
fiil olması gerekir.
Buna göre, "acı" sözcüğünün yüklem olduğu aşağı-
daki cümlelerin hangisinde, çatı özelliği aranmaz?
A) Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşünce ba-
cakları oldukça acımış.
B) Zeytinler, ağaçlardan zamanında toplanmadığı için
acımış.
C) Yemeklerde en çok aradığı şey her zaman acıymış.
D) Zavallı çocuğun bu hâlini gördükçe ona acımış.
dakika
3.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
Bölüm Testi 1. Fiil kök ve gövdelerinden oluşturulan yüklemlerin, özne ve nesne ile olan ilişkisine çatı denir. Bir cüm- lede çatı özelliği aranması için yüklemin çekimli bir fiil olması gerekir. Buna göre, "acı" sözcüğünün yüklem olduğu aşağı- daki cümlelerin hangisinde, çatı özelliği aranmaz? A) Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşünce ba- cakları oldukça acımış. B) Zeytinler, ağaçlardan zamanında toplanmadığı için acımış. C) Yemeklerde en çok aradığı şey her zaman acıymış. D) Zavallı çocuğun bu hâlini gördükçe ona acımış. dakika 3.
B
19. Eylemi yapanın belli olduğu cümlelerde fit öznesine göre etken, eylemi yapanın belli olmadığı cümlelerde
ise öznesine göre edilgen çatlidir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde geçen till edilgen çatılıdır?
Gidiyordum gurbeti gönlünde duya duya
kışla yolundan Orta Anadeluya
Eski dünya yeni dünya tüm akva beşer
Kayniyor kum gibi, tüfan gibi mahşer mahşer
Ng dörtnala dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze inceden
D) Kaldinmlar, duyulur ses kesilince sesi
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
B 19. Eylemi yapanın belli olduğu cümlelerde fit öznesine göre etken, eylemi yapanın belli olmadığı cümlelerde ise öznesine göre edilgen çatlidir. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde geçen till edilgen çatılıdır? Gidiyordum gurbeti gönlünde duya duya kışla yolundan Orta Anadeluya Eski dünya yeni dünya tüm akva beşer Kayniyor kum gibi, tüfan gibi mahşer mahşer Ng dörtnala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden D) Kaldinmlar, duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır
Sını ölçen tera
lışma var. Pe
Ericsson böyle
ğı yeni kitab
afi etmek ya
pr. Kitabında
-e yeteneği
a eğilimine
ini kırmış,
içindeki
Türkçe
O Fiilin bildirdiği işi yapan belli değilse o fiil, edil-
gendir.
O Nesne alabilen fiillere "geçişli fiil", nesne ala-
mayan fiillere de "geçişsiz fiil" denir.
O Yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği
aranmaz.
Buna göre,
Ak ellere al kinalar vakılır
Ela göze siyah sürme çekilir
Dostu olan, dost yoluna bakınır
Dosta giden yolda izim var benim
dizeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) 1. dizedeki fi, edilgen catilid.
B) dizedeki fiil, geçişlidir.
Cizedeki fiil, geçişsizdir.
D) 4. dizede çatı özelliği aranmaz.
K
To yakılmas
Dosta gidel yoldo
belim isim vas,
9.
Palme Yayınevi
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
Sını ölçen tera lışma var. Pe Ericsson böyle ğı yeni kitab afi etmek ya pr. Kitabında -e yeteneği a eğilimine ini kırmış, içindeki Türkçe O Fiilin bildirdiği işi yapan belli değilse o fiil, edil- gendir. O Nesne alabilen fiillere "geçişli fiil", nesne ala- mayan fiillere de "geçişsiz fiil" denir. O Yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Buna göre, Ak ellere al kinalar vakılır Ela göze siyah sürme çekilir Dostu olan, dost yoluna bakınır Dosta giden yolda izim var benim dizeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. dizedeki fi, edilgen catilid. B) dizedeki fiil, geçişlidir. Cizedeki fiil, geçişsizdir. D) 4. dizede çatı özelliği aranmaz. K To yakılmas Dosta gidel yoldo belim isim vas, 9. Palme Yayınevi
M
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
edilgen çatılıdır?
A Galiba Ahmet bana dargındı.
navig
B) Sokaklar işçiler tarafından temizlenmiş.
C) Kadın bize söyleniyordu.
D Bizi burada görünce çok sevindi.
He
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
M 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? A Galiba Ahmet bana dargındı. navig B) Sokaklar işçiler tarafından temizlenmiş. C) Kadın bize söyleniyordu. D Bizi burada görünce çok sevindi. He
3. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Sade-
ce yüklemi çekimli fiil olan cümlelerin çatı özel-
liği incelenebilmektedir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisin-
de çatı özelliği aranmaz?
A) Ahşap oymacılığı ülkemizde son yıllarda
hobi olarak yapılıyor.
B) Kültür turizmine yönelik çalışmaların arttığı-
ni görmekteyiz.
Arazinin verimini düşüren sebeplerden biri
de toprak kaymasıdır.
D) Anadolu'da su kaynakları hakkında çok sa-
yıda efsane anlatılır.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
3. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Sade- ce yüklemi çekimli fiil olan cümlelerin çatı özel- liği incelenebilmektedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de çatı özelliği aranmaz? A) Ahşap oymacılığı ülkemizde son yıllarda hobi olarak yapılıyor. B) Kültür turizmine yönelik çalışmaların arttığı- ni görmekteyiz. Arazinin verimini düşüren sebeplerden biri de toprak kaymasıdır. D) Anadolu'da su kaynakları hakkında çok sa- yıda efsane anlatılır.
18. Nesne alabilen fiiller geçişlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde geçişli fi-
il kullanılmıştır?
A) Katılımcılar belgelerini alıp salondan ayrıldılar.
B) Satılmayan malları toptancıya iade etmek iste-
mişler.
C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
D) Şirketin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
18. Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde geçişli fi- il kullanılmıştır? A) Katılımcılar belgelerini alıp salondan ayrıldılar. B) Satılmayan malları toptancıya iade etmek iste- mişler. C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. D) Şirketin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak.
8. (1)Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya dek çalıları söküyor, koparıyor, top-
rağı kazıyordu. (11)Birden ormanlık alanda bir ses duyuldu. (III)Sesin geldiği yöne doğru azıcık ilerledi. (IV)Ses
kesilince de işine kaldığı yerden devam etti.
Bu parçada numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle, öznesine göre etken çatılı bir cümledir.
B) II. cümle, öznesine göre edilgen çatılıdır.
C) III. cümle, nesnesine göre geçişlidir.
D) IV. cümlenin yüklemi geçişsiz çatılıdır.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
8. (1)Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya dek çalıları söküyor, koparıyor, top- rağı kazıyordu. (11)Birden ormanlık alanda bir ses duyuldu. (III)Sesin geldiği yöne doğru azıcık ilerledi. (IV)Ses kesilince de işine kaldığı yerden devam etti. Bu parçada numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle, öznesine göre etken çatılı bir cümledir. B) II. cümle, öznesine göre edilgen çatılıdır. C) III. cümle, nesnesine göre geçişlidir. D) IV. cümlenin yüklemi geçişsiz çatılıdır.
14
1- Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
2- Gülü seven dikenine katlanır.
3- Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
4- Denize düşen yılana sarılır.
Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?
A) 1-3
B) 2-3
C) 1-4
D)2-4
Ma
TUR
G
18:38
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
14 1- Dilenci bir olsa şekerle beslenir. 2- Gülü seven dikenine katlanır. 3- Kedinin boynuna ciğer asılmaz. 4- Denize düşen yılana sarılır. Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır? A) 1-3 B) 2-3 C) 1-4 D)2-4 Ma TUR G 18:38
akat okuyucu kitap-
si için aşağıdaki-
Eulamadı
ken
eçişli
çişsiz
Igen
212
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kul-
lanılmıştır?
A) Bu konuda siz bana yeterince yardımcı olmuyor-
sunuz.
B) O farklı dünya görüşüyle her zaman sevilen bir kişi
olmuştur.
Gelen yorumlardan doğru yolda olduğumuz an-
laşılıyor.
D) Hangi okula gideceğime bir türlü karar veremedim.
arkadug
B) En yakın
C) Markanın özellikl
D) İki kardeş uzun b
14. Aşağıdaki cümlel
A) Akşama uzun
B) Evden çıkarke
C) En sevdiği ko
D) Yalan söyledi
www.kvayayincilik
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
akat okuyucu kitap- si için aşağıdaki- Eulamadı ken eçişli çişsiz Igen 212 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kul- lanılmıştır? A) Bu konuda siz bana yeterince yardımcı olmuyor- sunuz. B) O farklı dünya görüşüyle her zaman sevilen bir kişi olmuştur. Gelen yorumlardan doğru yolda olduğumuz an- laşılıyor. D) Hangi okula gideceğime bir türlü karar veremedim. arkadug B) En yakın C) Markanın özellikl D) İki kardeş uzun b 14. Aşağıdaki cümlel A) Akşama uzun B) Evden çıkarke C) En sevdiği ko D) Yalan söyledi www.kvayayincilik
(1) Doğal kaynakları dikkatli kullanmak, daha iyi
bir dünyada sağlıklı yaşama devam etmek için
oldukça önemli. (II) Cam, kalitesinden hiçbir şey
kaybetmeden pek çok kez geri dönüştürülebilir.
(III) Bu özelliği, camı diğer geri dönüştürülebilir
ürünlerden üstün kılar. (IV) Cam atıklar, doğada
4.000 yıl kaybolmadan kalabilir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı cümlede çatı özelliği aranmaz.
B) Il numaralı cümlede edilgen fiil kullanılmıştır.
I numaralı cümlede geçişsiz bir fiil kullanıl-
mıştır.
DIV numaralı cümlede etken ve geçişsiz bir
fiil vardır.
Ortaokul Türkçe
Fiil Çatısı
(1) Doğal kaynakları dikkatli kullanmak, daha iyi bir dünyada sağlıklı yaşama devam etmek için oldukça önemli. (II) Cam, kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden pek çok kez geri dönüştürülebilir. (III) Bu özelliği, camı diğer geri dönüştürülebilir ürünlerden üstün kılar. (IV) Cam atıklar, doğada 4.000 yıl kaybolmadan kalabilir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I numaralı cümlede çatı özelliği aranmaz. B) Il numaralı cümlede edilgen fiil kullanılmıştır. I numaralı cümlede geçişsiz bir fiil kullanıl- mıştır. DIV numaralı cümlede etken ve geçişsiz bir fiil vardır.