Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atasözü ve Deyimler Soruları

6.
Müstakbel kayınpederim, tek çocuğu olan kızı için
nikâh kadar şatafatlı bir nişan yaptırmak istiyor, bu
da annemin hoşuna gidiyordu.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi cümledeki altı çizili söz-
cükle aynı kavram alanına girmektedir?
A) Göze gelmek
B) Caka satmak
C) Ayakları üstünde durmak
D) Kapıyı büyük açmak
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
6. Müstakbel kayınpederim, tek çocuğu olan kızı için nikâh kadar şatafatlı bir nişan yaptırmak istiyor, bu da annemin hoşuna gidiyordu. Aşağıdaki deyimlerden hangisi cümledeki altı çizili söz- cükle aynı kavram alanına girmektedir? A) Göze gelmek B) Caka satmak C) Ayakları üstünde durmak D) Kapıyı büyük açmak
ÖZLERİ VE DEYİMLER
gevezelik yapmak
2
zayıflamak
3
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan deyim yu-
karıdaki şekillerde yazılan konulardan herhangi biriyle
ilgili değildir?
yalvarmak
-
tanıtmak
A) Dizlerine kapanmasına rağmen ona istediği parayı ver-
memişti.
B) Akşam yemeğinden sonra arkadaşlarla kahvehanede
toplanır, gece yarısına kadar çene çalardık.
C) O yıllarda Varlık dergisi genç şairleri tutar, gözler önü-
ne sererdi.
D) Koskoca adam, bu olaydan kısa bir süre sonra iğne de-
liğine girmişti.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
ÖZLERİ VE DEYİMLER gevezelik yapmak 2 zayıflamak 3 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan deyim yu- karıdaki şekillerde yazılan konulardan herhangi biriyle ilgili değildir? yalvarmak - tanıtmak A) Dizlerine kapanmasına rağmen ona istediği parayı ver- memişti. B) Akşam yemeğinden sonra arkadaşlarla kahvehanede toplanır, gece yarısına kadar çene çalardık. C) O yıllarda Varlık dergisi genç şairleri tutar, gözler önü- ne sererdi. D) Koskoca adam, bu olaydan kısa bir süre sonra iğne de- liğine girmişti.
3.
AÇIKLAMA Bazı deyimler cümle hâlindedir.
Buna göre hangi seçenekte yukarıdaki açıklamaya ör-
nek olabilecek bir deyim kullanılmıştır?
A)
B)
D)
Eğreti ata binen tez iner.
Eli ermez, gücü yetmez.
Her kaşığın kısmeti bir olmaz.
Insanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı di-
linden baska nesi var.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
3. AÇIKLAMA Bazı deyimler cümle hâlindedir. Buna göre hangi seçenekte yukarıdaki açıklamaya ör- nek olabilecek bir deyim kullanılmıştır? A) B) D) Eğreti ata binen tez iner. Eli ermez, gücü yetmez. Her kaşığın kısmeti bir olmaz. Insanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı di- linden baska nesi var.
4. Aşağıdaki yapraklar üzerinde bazı deyimler yer almaktadır. Bu deyimleri
uygun şekilde kullanarak verilen cümlelerdeki boşluklanı tamamlayın.
yükte hafif,
pahada
ağır
muradına
erdi
kaşla göz
arasında
Öykü, ilaçları düzenli kullanıp dinlenince
Derste öğretmenimi
ayaklarına
kara sular
inmişti
Kardeşim parkta oyun oynarken
Hırsız
Zeliha yarışmada birinci olunca sevinçten
Engin çok sabretti ve en sonunda.
Amcam şehir dışından döndü ve
12
can
kulağıyla
havalara
uçtu
turp
gibi
ayağının
tozuyla
oldu.
ortadan kayboldu.
dinlerim.
Sakla saman, gei
Aşağıdaki metinl
Firdevs Hanır
jördüğünü görü-
Mal canin
Dedem elir
çede dolaşırk
kenara ayırd
bizi yemeğe götürdü.
ne varsa her şeyi alıp ortadan kayboldu.
*********
c) Dila, an
biriktirmey
yük olmas
************
c) Arka
lem al
verilm
düşü
takti
*****
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
4. Aşağıdaki yapraklar üzerinde bazı deyimler yer almaktadır. Bu deyimleri uygun şekilde kullanarak verilen cümlelerdeki boşluklanı tamamlayın. yükte hafif, pahada ağır muradına erdi kaşla göz arasında Öykü, ilaçları düzenli kullanıp dinlenince Derste öğretmenimi ayaklarına kara sular inmişti Kardeşim parkta oyun oynarken Hırsız Zeliha yarışmada birinci olunca sevinçten Engin çok sabretti ve en sonunda. Amcam şehir dışından döndü ve 12 can kulağıyla havalara uçtu turp gibi ayağının tozuyla oldu. ortadan kayboldu. dinlerim. Sakla saman, gei Aşağıdaki metinl Firdevs Hanır jördüğünü görü- Mal canin Dedem elir çede dolaşırk kenara ayırd bizi yemeğe götürdü. ne varsa her şeyi alıp ortadan kayboldu. ********* c) Dila, an biriktirmey yük olmas ************ c) Arka lem al verilm düşü takti *****
5.
2. BÖLÜM O
Tarama Testi
1
Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz.
>>>
Bu atasözünü en iyi açıklayan özdeyiş (vecize) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzellik kaybolur, fazilet devam eder. (Goethe)
B) Güzel olanın süse ihtiyacı yoktur, inciyi cilalıyor muyuz? (Seneca)
C) Bu hayata değer verdiren tek şey, sonsuz güzelliğin görülmesidir. (Eflatun)
D) Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır. (Charles Reade)
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
5. 2. BÖLÜM O Tarama Testi 1 Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz. >>> Bu atasözünü en iyi açıklayan özdeyiş (vecize) aşağıdakilerden hangisidir? A) Güzellik kaybolur, fazilet devam eder. (Goethe) B) Güzel olanın süse ihtiyacı yoktur, inciyi cilalıyor muyuz? (Seneca) C) Bu hayata değer verdiren tek şey, sonsuz güzelliğin görülmesidir. (Eflatun) D) Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır. (Charles Reade)
4. Onu birden karşımda görünce elim ayağ
dolaştı.
Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umduğunu elde edememek
B) Heyecandan ne yapacağını bilememek
C) iş yapacak zamanı olmamak
D) Güçsüz, dermansız olmak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-
sonuç ilişkisi yoktur?
A) Fazla şüphe çektiği için oradan ayrıldı.
B) Sevdiği oyuncağını yanında göremedi bu
nedenle deliye döndü.
C) Bu sene don olduğundan ağaçlar meyve
vermedi.
Yarismo
7. (1)
yo
ba
y
de
F
y
8.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
4. Onu birden karşımda görünce elim ayağ dolaştı. Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Umduğunu elde edememek B) Heyecandan ne yapacağını bilememek C) iş yapacak zamanı olmamak D) Güçsüz, dermansız olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi yoktur? A) Fazla şüphe çektiği için oradan ayrıldı. B) Sevdiği oyuncağını yanında göremedi bu nedenle deliye döndü. C) Bu sene don olduğundan ağaçlar meyve vermedi. Yarismo 7. (1) yo ba y de F y 8.
5 Denizde, mermer taş içinde kurdun
Ağzında yeşil ot, gıda bulunur
Bu dizelerin iletisi aşağıdaki atasözlerinden hangi
siyle örtüşmektedir?
A) Baykuşun kısmeti ayağına gelir.
B) Kismet gökten zembille inmez.
C) Gelini ata bindirmişler, "Ya nasip!" demiş.
D) Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
5 Denizde, mermer taş içinde kurdun Ağzında yeşil ot, gıda bulunur Bu dizelerin iletisi aşağıdaki atasözlerinden hangi siyle örtüşmektedir? A) Baykuşun kısmeti ayağına gelir. B) Kismet gökten zembille inmez. C) Gelini ata bindirmişler, "Ya nasip!" demiş. D) Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu.
6. Medya içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki sakıncaları genel olarak şunlardır:
hazırcılık gibi olumsuz özelliklerin gelişmesine hem de sahip olduklarının değerini bilmeme problemine neden olabilir.
• Medya, uğraş gerektirmeden hazır bilgiye rahatlıkla ulaşma imkânı sağlar. Bu da çocuk ve gençlerde hem tembellik ve
. Öz denetimi zayıf kişiler asıl görevlerinden zaman çalıp medyaya vakit ayırmaktadır. Evde, okulda, iş yerinde, toplu
kötüsü, bireyler bu iletişimsizliğe medya içeriklerinin neden olduğunun farkında olmamaktadır.
taşıma araçlarında kullanılabilen bu araçlar; bireylerin insanlarla ilişki ve iletişim kurmalarını zayıflatmaktadır. Daha da
Medya her tür içeriğine isteyen herkesin ulaşabileceği yapısıyla eğitimde aşamalılığı olumsuz etkiler. Bu sebeple bir-
takım bilgiler vaktinden önce edinilerek bilgiler arası hiyerarşi bozulur. Bu da çocuğun veya gencin psikolojik, fiziksel,
sosyal vb. hazırlıkları olmadan birtakım bilgilere muhatap olmasına ve uyum problemleri yaşamasına sebep olabilir.
Buna göre medya içeriklerinin sakıncaları aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle desteklenemez?
A) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
C) Âşığın gözü kördür.
- 31
B) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
D) Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
6. Medya içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki sakıncaları genel olarak şunlardır: hazırcılık gibi olumsuz özelliklerin gelişmesine hem de sahip olduklarının değerini bilmeme problemine neden olabilir. • Medya, uğraş gerektirmeden hazır bilgiye rahatlıkla ulaşma imkânı sağlar. Bu da çocuk ve gençlerde hem tembellik ve . Öz denetimi zayıf kişiler asıl görevlerinden zaman çalıp medyaya vakit ayırmaktadır. Evde, okulda, iş yerinde, toplu kötüsü, bireyler bu iletişimsizliğe medya içeriklerinin neden olduğunun farkında olmamaktadır. taşıma araçlarında kullanılabilen bu araçlar; bireylerin insanlarla ilişki ve iletişim kurmalarını zayıflatmaktadır. Daha da Medya her tür içeriğine isteyen herkesin ulaşabileceği yapısıyla eğitimde aşamalılığı olumsuz etkiler. Bu sebeple bir- takım bilgiler vaktinden önce edinilerek bilgiler arası hiyerarşi bozulur. Bu da çocuğun veya gencin psikolojik, fiziksel, sosyal vb. hazırlıkları olmadan birtakım bilgilere muhatap olmasına ve uyum problemleri yaşamasına sebep olabilir. Buna göre medya içeriklerinin sakıncaları aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle desteklenemez? A) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez. C) Âşığın gözü kördür. - 31 B) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir. D) Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
1. Dilimizde "parmak" sözcüğü birçok deyim içinde kullanılır. Örneğin "bir konuyu, bir kimseyi ele alıp sürekli uğraş-
mak" anlamında parmağına dolamak, “ilgisini, bağlantısını aramak, kurulan düzeni araştırmak"
1
parmağında oynatmak, "büyük şaşkınlık duymak" anlamında parmak ısırmak, "bir iş, olay veya durum karşısında
3
2
hiçbir harekette bulunmamak" anlamında parmağını bile kıpırdatmamak deyimlerini kullanırız.
4
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
1. Dilimizde "parmak" sözcüğü birçok deyim içinde kullanılır. Örneğin "bir konuyu, bir kimseyi ele alıp sürekli uğraş- mak" anlamında parmağına dolamak, “ilgisini, bağlantısını aramak, kurulan düzeni araştırmak" 1 parmağında oynatmak, "büyük şaşkınlık duymak" anlamında parmak ısırmak, "bir iş, olay veya durum karşısında 3 2 hiçbir harekette bulunmamak" anlamında parmağını bile kıpırdatmamak deyimlerini kullanırız. 4 Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
8.
Aşağıdakilerden
istenen atasözünün anlamını karşılar?
hangisi, bu görselde verilmek
A) Bir kimsenin oturduğu yer, onun kişiliğini belli eder.
B) İnsanlar yaşadığı yeri temiz tutmalıdırlar.
C) Çalışan kişiler yararlı işler yapar.
D) Çalışan kişiler her zaman daha başarılı olur.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
8. Aşağıdakilerden istenen atasözünün anlamını karşılar? hangisi, bu görselde verilmek A) Bir kimsenin oturduğu yer, onun kişiliğini belli eder. B) İnsanlar yaşadığı yeri temiz tutmalıdırlar. C) Çalışan kişiler yararlı işler yapar. D) Çalışan kişiler her zaman daha başarılı olur.
gincilik
NIF
DEYIM BULMA OYUNU
Aşağıdaki tabloda bir deyim oklar yoluyla bulunmaya çalışılmaktadır. Başlangıç noktasından hareketle oklar takip edilerek
seçeneklerin birinde anlamı verilen deyim, uygun harfleri altta verilmiş olan kutucuklara konularak bulunur.
Başlangıç R
6-
7-
65 +666 N
3121131
9
10-
14-
11-
12-
13-
↓
↓
11-17
T
1
O
B
N
H
U
22
M
T
etmek
Yukarıda verilen
A) En zor işlerde bile geçimini sağlayacak beceriklilikte olmak
B) Geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak
C) Bir kişiyi, durumu çok özlemek.
D) İşten çıkarmak veya atmak
N
K
H
E
DEYİMİN ŞİFRESİ
U
Z
N
Ç
H
$
S
D
A
tabloda yer alan bulmacadaki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
T
5.
Elbistan,
şair yetişt
edilmiş ülk
adlı türkün
yor? Elbist
dadır. Dert,
le süsledikl
Bu metinde
gıdakilerin
A) hafızala
B) unutulma
C) önem ve
D) değersiz
8.
Atasözleri
anlamı ta
Buna gö
1. Duv
2. Be
3. Di
4. B
atas
A)
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
gincilik NIF DEYIM BULMA OYUNU Aşağıdaki tabloda bir deyim oklar yoluyla bulunmaya çalışılmaktadır. Başlangıç noktasından hareketle oklar takip edilerek seçeneklerin birinde anlamı verilen deyim, uygun harfleri altta verilmiş olan kutucuklara konularak bulunur. Başlangıç R 6- 7- 65 +666 N 3121131 9 10- 14- 11- 12- 13- ↓ ↓ 11-17 T 1 O B N H U 22 M T etmek Yukarıda verilen A) En zor işlerde bile geçimini sağlayacak beceriklilikte olmak B) Geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak C) Bir kişiyi, durumu çok özlemek. D) İşten çıkarmak veya atmak N K H E DEYİMİN ŞİFRESİ U Z N Ç H $ S D A tabloda yer alan bulmacadaki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? T 5. Elbistan, şair yetişt edilmiş ülk adlı türkün yor? Elbist dadır. Dert, le süsledikl Bu metinde gıdakilerin A) hafızala B) unutulma C) önem ve D) değersiz 8. Atasözleri anlamı ta Buna gö 1. Duv 2. Be 3. Di 4. B atas A)
6. Çocuklar bahçedeki ağaç dalına salıncak kurmuş-
tu. Bir ara Sami'yi de salladılar. Gülüşerek öyle bir
uçurdular ki onu ayakları az kalsın güneşe değe-
cekti.
Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlanndan hangi-
sine yer verilmiştir?
A) Konuşturmaya
C) Kişileştirmeye
B) Benzetmeye
D) Abartmaya
PİLİM ANAHTARI
7. 1. Tezgâhtaki karpuzların en irisini aldım.
II. Evin salonunu ve odalarını temizledi.
III. Ağacın dibindeki elmaları toplamışlar.
IV. Gazetedeki haberi yüksek sesle okudu.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaş-
tırma yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
6. Çocuklar bahçedeki ağaç dalına salıncak kurmuş- tu. Bir ara Sami'yi de salladılar. Gülüşerek öyle bir uçurdular ki onu ayakları az kalsın güneşe değe- cekti. Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlanndan hangi- sine yer verilmiştir? A) Konuşturmaya C) Kişileştirmeye B) Benzetmeye D) Abartmaya PİLİM ANAHTARI 7. 1. Tezgâhtaki karpuzların en irisini aldım. II. Evin salonunu ve odalarını temizledi. III. Ağacın dibindeki elmaları toplamışlar. IV. Gazetedeki haberi yüksek sesle okudu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaş- tırma yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.
100
7. Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı.
Empati: Duygudaşlık.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "öz eleştiri yapma" ve "empati kurma" anlamı vardır?
A) İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
B) Elden gelen geç gelir, onda da karnın aç kalır.
Ağustosun on beşinden sonra ere kaftan, ata çul.
D) Ağaca balta vurmuşlar "Sapı bedenimden." demiş.
4. Sul
da
CE
F
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
100 7. Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı. Empati: Duygudaşlık. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "öz eleştiri yapma" ve "empati kurma" anlamı vardır? A) İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. B) Elden gelen geç gelir, onda da karnın aç kalır. Ağustosun on beşinden sonra ere kaftan, ata çul. D) Ağaca balta vurmuşlar "Sapı bedenimden." demiş. 4. Sul da CE F
Kazanım Pekiştirme-5
1 Bazı deyimlerde deyimi oluşturan sözcükler gerçek
larını koruyan deyimin karşısına "/" işareti koyunuz.
a) Kimi kimsesi yok
b) İyi gün dostu
c) Gözü ısırmak
c) Ağzına lokma koymamak
d) Küplere binmek
e)
Delik büyük, yama küçük
Baklayı ağzından çıkarmak
f)
g) Etekleri zil çalmak
ģ) İsmi
var, cismi yok
V\n)
✓
3
1)
1)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
Kazanım Pekiştirme-5 1 Bazı deyimlerde deyimi oluşturan sözcükler gerçek larını koruyan deyimin karşısına "/" işareti koyunuz. a) Kimi kimsesi yok b) İyi gün dostu c) Gözü ısırmak c) Ağzına lokma koymamak d) Küplere binmek e) Delik büyük, yama küçük Baklayı ağzından çıkarmak f) g) Etekleri zil çalmak ģ) İsmi var, cismi yok V\n) ✓ 3 1) 1) j) k) 1) m) n) o)
a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerin altını çiziniz.
"Bana mı?" Talebenin yüzü kızardı.
1
O, tefekkürüyle ve ince düşünüşüyle medresede şöhret kazanmış bir gençti.
Aşçı, üzümlerin güzelliğine hayran olmuştu.
b) Altını çizdiğiniz deyimlerin anlamlarını TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nden
yararlanarak yazınız.
Erdemler
Bilgi Kutusu
Anlatımın gücünü artırmak için çoğunlukla gerçek anlamının dışına kayan,
iki veya daha çok kelimeden oluşan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir.
Aşağıdaki soruları, okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Köylü, talebeye ne hediye etmiş?
2. Talebe, hediye veren köylüye hangi cevabı vermiş?
3. Köylü neden israrla hediyeyi kapıyı açan talebeye vermek istemiş?
4. Hediyeyi kabul eden talebe, onu kime ikram etmek istemiş? Daha sonra hediye başka
kimlere hediye edilmiş?
5. Hikâyenin sonunda hediyenin tekrar kendisine döndüğünü gören talebe, hediyeyle ilgili
neyi anlamış?
4. Etkinli
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.
Metnin Ana Fikri
Metnin Konusu
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerin altını çiziniz. "Bana mı?" Talebenin yüzü kızardı. 1 O, tefekkürüyle ve ince düşünüşüyle medresede şöhret kazanmış bir gençti. Aşçı, üzümlerin güzelliğine hayran olmuştu. b) Altını çizdiğiniz deyimlerin anlamlarını TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nden yararlanarak yazınız. Erdemler Bilgi Kutusu Anlatımın gücünü artırmak için çoğunlukla gerçek anlamının dışına kayan, iki veya daha çok kelimeden oluşan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir. Aşağıdaki soruları, okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız. 1. Köylü, talebeye ne hediye etmiş? 2. Talebe, hediye veren köylüye hangi cevabı vermiş? 3. Köylü neden israrla hediyeyi kapıyı açan talebeye vermek istemiş? 4. Hediyeyi kabul eden talebe, onu kime ikram etmek istemiş? Daha sonra hediye başka kimlere hediye edilmiş? 5. Hikâyenin sonunda hediyenin tekrar kendisine döndüğünü gören talebe, hediyeyle ilgili neyi anlamış? 4. Etkinli Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız. Metnin Ana Fikri Metnin Konusu
2.0.
2. 1. Senin gibi kılı kırk yaran birine bu besteyi
beğendirebildiysem ne mutlu bana!
11. Annesinin bu meseleyi ince eleyip sık doku-
yacağını biliyordu.
III. O, dürüst biri miydi yoksa şeytana pabucu
ters giydirebilecek biri miydi?
IV. Misafirler için hazırlanmış sofrayı gözden
geçirmek için odasından çıktı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "titiz"
olmayı anlatan bir söz kullanılmamıştır?
A) I ve II
B
ve III
C) II ve III
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Atasözü ve Deyimler
2.0. 2. 1. Senin gibi kılı kırk yaran birine bu besteyi beğendirebildiysem ne mutlu bana! 11. Annesinin bu meseleyi ince eleyip sık doku- yacağını biliyordu. III. O, dürüst biri miydi yoksa şeytana pabucu ters giydirebilecek biri miydi? IV. Misafirler için hazırlanmış sofrayı gözden geçirmek için odasından çıktı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "titiz" olmayı anlatan bir söz kullanılmamıştır? A) I ve II B ve III C) II ve III D) III ve IV