Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ses Bilgisi Soruları

Bu açıklamaya göre aşağıdakı cum
de "mi"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Dün akşama doğru beni arayan sen miydin?
B) Bir işi sevdinmi başarırsın, yeter ki buna inan.
C) Testi çözdün mü konuyu hemencecik öğrenirsin.
D) Bu kavurucu sıcaklarda dışarı mı çıkılır?
5. "-de /-da" bulunma durum eki, aşağıdaki özel tarih-
lerin hangisine değiştirilmeden getirilirse ekin yazı-
mı yanlış olur?
A)
G
298 Ekim
29 Ekim 1923
10 KASIM
Saygıyla anıyoruz
10 Kasım 1938
B)
23
COCUK
BAYRAMI
23 Nisan 1920
19 MAYIS
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Kutlu Olsun
19 Mayıs 1919
6. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan "ki" sözü ayrı
yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bu
görevi ve yazımıyla kullanılmıştır?
8.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Bu açıklamaya göre aşağıdakı cum de "mi"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Dün akşama doğru beni arayan sen miydin? B) Bir işi sevdinmi başarırsın, yeter ki buna inan. C) Testi çözdün mü konuyu hemencecik öğrenirsin. D) Bu kavurucu sıcaklarda dışarı mı çıkılır? 5. "-de /-da" bulunma durum eki, aşağıdaki özel tarih- lerin hangisine değiştirilmeden getirilirse ekin yazı- mı yanlış olur? A) G 298 Ekim 29 Ekim 1923 10 KASIM Saygıyla anıyoruz 10 Kasım 1938 B) 23 COCUK BAYRAMI 23 Nisan 1920 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Kutlu Olsun 19 Mayıs 1919 6. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan "ki" sözü ayrı yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bu görevi ve yazımıyla kullanılmıştır? 8.
ki
onlam bozulursa ki bağla
ayrı yanıl
ank bozulmazsa bikiş?
2. Türkçede ek ve bağlaç olmak üzere iki farklı "ki" var-
dır. Bunlardan ek olan "-ki" eklendiği sözcüğe bitişik,
bağlaç olan "ki" ise eklendiği sözcükten ayrı yazılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde "ki/-ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Yarınki sınava kimler katılmayacak?
B) Çantamda ki notlarda bu konu yoktu.
C) Bizimki her zaman yaptığı gibi geç geldi.
D) Soruları bir an önce çöz ki erkenden çıkalım.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
ki onlam bozulursa ki bağla ayrı yanıl ank bozulmazsa bikiş? 2. Türkçede ek ve bağlaç olmak üzere iki farklı "ki" var- dır. Bunlardan ek olan "-ki" eklendiği sözcüğe bitişik, bağlaç olan "ki" ise eklendiği sözcükten ayrı yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "ki/-ki" nin yazımı yanlıştır? A) Yarınki sınava kimler katılmayacak? B) Çantamda ki notlarda bu konu yoktu. C) Bizimki her zaman yaptığı gibi geç geldi. D) Soruları bir an önce çöz ki erkenden çıkalım.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi-
sinde ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi)
u yoktur?
A) Üçgenlerin iç açılarını toplamayı öğren-
dik.
B) Mutfakta ağır bir sarımsak kokusu var.
C) Hava soğuk, atkını tak. `
D) Bu aşçı güzel yemek yapıyor.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi- sinde ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi) u yoktur? A) Üçgenlerin iç açılarını toplamayı öğren- dik. B) Mutfakta ağır bir sarımsak kokusu var. C) Hava soğuk, atkını tak. ` D) Bu aşçı güzel yemek yapıyor.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili eylem ba-
sit yapılıdır?
A) Annesini görünce çok heyecanlanmış.
B) Beni beklersen oraya birlikte gideriz.
C) Onlar bu topraklarda üzüm yetiştirirlermiş.
D) Ansızın bir koku sarıvermişti etrafı
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili eylem ba- sit yapılıdır? A) Annesini görünce çok heyecanlanmış. B) Beni beklersen oraya birlikte gideriz. C) Onlar bu topraklarda üzüm yetiştirirlermiş. D) Ansızın bir koku sarıvermişti etrafı
ETKİNLIK SO
Aşağıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını karşılarına işaretleyiniz.
Cümle
1. Dayım eski arabasını geçen hafta sattı.
2. Kardeşim suluğunu yine yanına almamış.
3.
Abim ancak bayramın dördüncü gelecekmiş.
4. Saatçiden bir saat alıp Mehmet'e hediye verdim.
5. Sonunda olay günü yaşadıklarını bana tek tek anlattı.
6.
Adamın yanağı soğuk yüzünden kıpkırmızı olmuş.
7.
Sınav sonuçlarını yarın internetten öğrenebilirsiniz.
8. Yamacı tırmanınca karşıda bir kulübe gördük.
9. Aslında insanların kalbini kazanmak çok kolay.
10. Keskin bir bıçakla karpuzu doğrayıp masaya koydu.
Ünsüz Yumuşaması
5 SINIE
Ünsüz Benzeşmesi
75
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
ETKİNLIK SO Aşağıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını karşılarına işaretleyiniz. Cümle 1. Dayım eski arabasını geçen hafta sattı. 2. Kardeşim suluğunu yine yanına almamış. 3. Abim ancak bayramın dördüncü gelecekmiş. 4. Saatçiden bir saat alıp Mehmet'e hediye verdim. 5. Sonunda olay günü yaşadıklarını bana tek tek anlattı. 6. Adamın yanağı soğuk yüzünden kıpkırmızı olmuş. 7. Sınav sonuçlarını yarın internetten öğrenebilirsiniz. 8. Yamacı tırmanınca karşıda bir kulübe gördük. 9. Aslında insanların kalbini kazanmak çok kolay. 10. Keskin bir bıçakla karpuzu doğrayıp masaya koydu. Ünsüz Yumuşaması 5 SINIE Ünsüz Benzeşmesi 75
va
7-
6-
3-
289
Prf Yayınları
isteyssum
Büyüyünce ben de astronot
olup uzayda seyahat etmek
istiyorum.
SO
Altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
E
A) Annem çamaşırları ütülüyor, ben de kat-
liyorum.
B Sabah erkenden kalkıp tavuklara yem ve-
riyor.
Arkadaşım Cemil uzun zamandır bize gel-
miyor.
D) Kedim Zeytin ne zaman beni görse mi-
yavlıyor.
yord
C) Süt i
tan
uzac
D) Bana
keti
na h
Çözüm
A seçe
sözcü
mesi
tir. B s
na" s
düşm
miştir
"oğlu
ünlü
gelm
de ür
ramis
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
va 7- 6- 3- 289 Prf Yayınları isteyssum Büyüyünce ben de astronot olup uzayda seyahat etmek istiyorum. SO Altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? E A) Annem çamaşırları ütülüyor, ben de kat- liyorum. B Sabah erkenden kalkıp tavuklara yem ve- riyor. Arkadaşım Cemil uzun zamandır bize gel- miyor. D) Kedim Zeytin ne zaman beni görse mi- yavlıyor. yord C) Süt i tan uzac D) Bana keti na h Çözüm A seçe sözcü mesi tir. B s na" s düşm miştir "oğlu ünlü gelm de ür ramis
smesi
lanıl-
rdim.
ordu.
iyiz.
zdı.
lū
191
Model Eğitim Yayınları
5.
(1) Bu yaz Mars, Dünya'ya yıllardır hiç olmadığı ka-
dar yakındı; her zamankinden daha büyük ve par-
lak görünüyordu gökyüzünde. (II) Çok eskiden be-
ri insanların ilgisini çeken Mars, bu yüzyılda da in-
sanlar için etkileyiciliğini koruyor. (HI) En önemli ne-
deniyse gezegende su bulunabileceğine ilişkin ve-
riler. (IV) Su, Mars'taki yaşamın kanıtı olabilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yu-
muşaması yoktur?
A) 1
C) III
B) II
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
smesi lanıl- rdim. ordu. iyiz. zdı. lū 191 Model Eğitim Yayınları 5. (1) Bu yaz Mars, Dünya'ya yıllardır hiç olmadığı ka- dar yakındı; her zamankinden daha büyük ve par- lak görünüyordu gökyüzünde. (II) Çok eskiden be- ri insanların ilgisini çeken Mars, bu yüzyılda da in- sanlar için etkileyiciliğini koruyor. (HI) En önemli ne- deniyse gezegende su bulunabileceğine ilişkin ve- riler. (IV) Su, Mars'taki yaşamın kanıtı olabilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yu- muşaması yoktur? A) 1 C) III B) II D) IV.
21.Aşağıdakii
cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi
( sertleşmesi) olan birden çok sözçük kullanılmıştır?
A) Buradaki çalışmaları rahatça görebilmek için:
ziyaretçilere özel bir yer ayrılmıştı.
B) Enerji gereksinimimiz gelişen teknolojiyle birlikte
gitgide artıyor.
C) Çöpler sıkıştırılıp gömülerek çürüme süreci
yavaşlatılsa bile açığa çıkan metan gazı oldukça fazladır.
D) Doğa yürüyüşü yapmak için kentten biraz uzaklaşmak
gerekir..
vel kiri
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
21.Aşağıdakii cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi ( sertleşmesi) olan birden çok sözçük kullanılmıştır? A) Buradaki çalışmaları rahatça görebilmek için: ziyaretçilere özel bir yer ayrılmıştı. B) Enerji gereksinimimiz gelişen teknolojiyle birlikte gitgide artıyor. C) Çöpler sıkıştırılıp gömülerek çürüme süreci yavaşlatılsa bile açığa çıkan metan gazı oldukça fazladır. D) Doğa yürüyüşü yapmak için kentten biraz uzaklaşmak gerekir.. vel kiri
1. Horoz ölür, gözü çöplükte olur.
II. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
III. Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
IV. Görünen köy kılavuz istemez.
18. Verilen atasözlerin hangisinde ünsüz sertleşmesin
uğrayan bir kelime yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
1. Horoz ölür, gözü çöplükte olur. II. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. III. Er olan ekmeğini taştan çıkarır. IV. Görünen köy kılavuz istemez. 18. Verilen atasözlerin hangisinde ünsüz sertleşmesin uğrayan bir kelime yoktur? A) I B) II C) III D) IV
Kazanım Soru Bankası
TÜRKÇE
smif
"p, ç, t, k" süreksiz sert ünsüzleriyle biten bir
sözcük, ünlüyle başlayan bir ek aldığında
sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu
ses olayına "ünsüz yumuşaması" denir. Ör-
neğin "kitap" sözcüğüne "-1" eki getirildiğinde
sözcüğün sonundaki "p" sesi "b'ye dönüşür
(kitabı).
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de birden fazla ünsüz yumuşaması var-
dir?
A) Tarağı eline alıp saçlarını taradı.
B) Ayağa kalkıp dolabın yanına gittim.
C) Yoğurdun ve sütün az yağlı olanını tercih
ediniz.
D) Tüm gece yatağımda döndüm durdum.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Kazanım Soru Bankası TÜRKÇE smif "p, ç, t, k" süreksiz sert ünsüzleriyle biten bir sözcük, ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına "ünsüz yumuşaması" denir. Ör- neğin "kitap" sözcüğüne "-1" eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki "p" sesi "b'ye dönüşür (kitabı). Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin- de birden fazla ünsüz yumuşaması var- dir? A) Tarağı eline alıp saçlarını taradı. B) Ayağa kalkıp dolabın yanına gittim. C) Yoğurdun ve sütün az yağlı olanını tercih ediniz. D) Tüm gece yatağımda döndüm durdum.
17.
tilmiş olur?
A) I ve 11.
1. Cümle
Yıllar önce bu üniversitede ders vermiştim.
II. Cümle
Usta yazar, bu romanda Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan-
lardan bahseder.
B) II ve III.
III. Cümle
Bir yıl önce bu sağlık ocağına atandı.
A) I.
IV. Cümle
Bu konuşma, bize çok kızdığını gösteriyor.
B) II.
Numaralanmış cümlelerden hangisi, öznesine göre çatı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
3
1
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
17. tilmiş olur? A) I ve 11. 1. Cümle Yıllar önce bu üniversitede ders vermiştim. II. Cümle Usta yazar, bu romanda Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan- lardan bahseder. B) II ve III. III. Cümle Bir yıl önce bu sağlık ocağına atandı. A) I. IV. Cümle Bu konuşma, bize çok kızdığını gösteriyor. B) II. Numaralanmış cümlelerden hangisi, öznesine göre çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? 3 1 C) III. D) IV.
4. Ayşegül Öğretmen, öğrencilerinden eş sesli, eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir tablo
hazırlamalarını istemiş. Bu tabloda birinci sözcük ile ikinci sözcük birbirlerinin zıt anlamlısı, ikinci
sözcük ile üçüncü sözcük birbirlerinin eş anlamlısı olacak. Tablodaki dördüncü sözcük ise eş
sesli bir sözcük olacaktır.
Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisinde Ayşegül Öğretmen'in isteğine uygun sözcük-
ler söylenmiştir?
A)
1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük 4. Sözcük
Özgürlük
Bağımsızlık
Esaret
1. Sözcük
Slyah
3. Sözcük
2. Sözcük
Beyaz
AI
Kır
4. Sözcük
Bin
B)
1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük 4. Sözcük
Ulaş-
D
Gel-
1. Sözcük
Özgür
Git-
UNITE
2. Sözcük
Tutsak
Esir
Yüz
3. Sözcük 4. Sözcük
Sayı
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
4. Ayşegül Öğretmen, öğrencilerinden eş sesli, eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir tablo hazırlamalarını istemiş. Bu tabloda birinci sözcük ile ikinci sözcük birbirlerinin zıt anlamlısı, ikinci sözcük ile üçüncü sözcük birbirlerinin eş anlamlısı olacak. Tablodaki dördüncü sözcük ise eş sesli bir sözcük olacaktır. Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisinde Ayşegül Öğretmen'in isteğine uygun sözcük- ler söylenmiştir? A) 1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük 4. Sözcük Özgürlük Bağımsızlık Esaret 1. Sözcük Slyah 3. Sözcük 2. Sözcük Beyaz AI Kır 4. Sözcük Bin B) 1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük 4. Sözcük Ulaş- D Gel- 1. Sözcük Özgür Git- UNITE 2. Sözcük Tutsak Esir Yüz 3. Sözcük 4. Sözcük Sayı
Aşağıdaki cümlelerdeki yumuşamaları bulunuz ve
yuvarlak içine alınız.
Küçük bir çocuğun ağlamasını duyduk.
Evin önündeki ağacın bir dalı kırılmış.
Karnı acıkınca annesini mutfakta bekledi.
Ekmeği kardeşinin önüne bıraktı.
Çoğu insan sabah erkenden uyanmaz.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdaki cümlelerdeki yumuşamaları bulunuz ve yuvarlak içine alınız. Küçük bir çocuğun ağlamasını duyduk. Evin önündeki ağacın bir dalı kırılmış. Karnı acıkınca annesini mutfakta bekledi. Ekmeği kardeşinin önüne bıraktı. Çoğu insan sabah erkenden uyanmaz.
Etkinlik
Ses Bilgisi
AZİZ SANCAR
8 Eylül 1946 yılında Mardin'de Savur ilçesinde orta gelirli çiftçi bir ailenin sekiz çocuğunun
yedincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. 1963'te
kazandığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1971'de bitirdi ve eğitimine devam etmek için
ABD'ye gitti. Sonrasında Dallas'a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında
doktora yaptı.
Ünsüz
Yumuşaması
Aşağıdaki metinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesine uğramış sözcük-
leri belirleyip ilgili kutucuğa yazalım. [9]
DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarına
devam etti. Prof. Dr. Sancar'ın 300'e yakın bilimsel makalesi ve 33 kitabı yayımlandı.
Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını haritalandıran araştırmaları sayesinde
2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.
Ünsüz
Benzeşmesi
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
Etkinlik Ses Bilgisi AZİZ SANCAR 8 Eylül 1946 yılında Mardin'de Savur ilçesinde orta gelirli çiftçi bir ailenin sekiz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. 1963'te kazandığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1971'de bitirdi ve eğitimine devam etmek için ABD'ye gitti. Sonrasında Dallas'a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Ünsüz Yumuşaması Aşağıdaki metinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesine uğramış sözcük- leri belirleyip ilgili kutucuğa yazalım. [9] DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarına devam etti. Prof. Dr. Sancar'ın 300'e yakın bilimsel makalesi ve 33 kitabı yayımlandı. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Ünsüz Benzeşmesi
20.
15.
8.
7.
9.
10.
12.
13.
5.
6.
11.
4
2.
3.
1.
Güzel günler uzakda değil.
Ona baktıkca kendi çocukluğumu hatırlıyorum.
Bütün meslekdaşlarımı kutladım.
Sokakda bir sürü köpek var.
Biz gidene kadar film başlamışdı.
14. Bana karşı arkadaşca davrandı.
Yıllarca Tokat'da yaşadım.
Etkinlik
Ses Bilgisi
bulup doğru kullanımlarını cümlelerin karsisinda yer ater-bastuga yazalin
Aşağıdaki cümlelerde geçen ünsüz benzegmesi kuralına uymayan kelimeleri
COMLELER
Ortaokuldan 2025'de mezun olacağım
Bugün çok bitgin görünüyorsun, biraz dinlenmelisin.
Kitabimi evde unutdum.
Onların sinifi çok kalabalıkdi.
Fotoğrafcı çok güzel bir kare yakaladı.
Annem çok unutgan biridir.
Top oynamakdan hiç bıkmam.
Simitciden iki tane simit aldım.
16. Fıstıkcı Şahap amcayı çok sevdik.
17. Öğretmenimiz sesdeş sözcüklere örnek vermemizi istedi.
18. Akşam yemeğini mutfakda hep birlikte hazırlıyoruz.
19. Bolulu aşcılar yarışmada finale kaldı.
Bu türkü, Neşet Ertaş'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir türkü.
isemyayincilik 206 www.isemkitap.com
SÖZCÜKLERIN DOĞRU
KULLANIMI
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
20. 15. 8. 7. 9. 10. 12. 13. 5. 6. 11. 4 2. 3. 1. Güzel günler uzakda değil. Ona baktıkca kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Bütün meslekdaşlarımı kutladım. Sokakda bir sürü köpek var. Biz gidene kadar film başlamışdı. 14. Bana karşı arkadaşca davrandı. Yıllarca Tokat'da yaşadım. Etkinlik Ses Bilgisi bulup doğru kullanımlarını cümlelerin karsisinda yer ater-bastuga yazalin Aşağıdaki cümlelerde geçen ünsüz benzegmesi kuralına uymayan kelimeleri COMLELER Ortaokuldan 2025'de mezun olacağım Bugün çok bitgin görünüyorsun, biraz dinlenmelisin. Kitabimi evde unutdum. Onların sinifi çok kalabalıkdi. Fotoğrafcı çok güzel bir kare yakaladı. Annem çok unutgan biridir. Top oynamakdan hiç bıkmam. Simitciden iki tane simit aldım. 16. Fıstıkcı Şahap amcayı çok sevdik. 17. Öğretmenimiz sesdeş sözcüklere örnek vermemizi istedi. 18. Akşam yemeğini mutfakda hep birlikte hazırlıyoruz. 19. Bolulu aşcılar yarışmada finale kaldı. Bu türkü, Neşet Ertaş'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir türkü. isemyayincilik 206 www.isemkitap.com SÖZCÜKLERIN DOĞRU KULLANIMI
11.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan "-ki" lerden
hangisi zamirdir?
A) Gözlerindeki nem üzgün olduğunu anlatma-
ya yetiyordu.
B) Benimki eskimeyen bir gönül yarasıdır.
C) Avcumuzdaki kelebek uçmadan ona sahip
çıkmasını bilmeliyiz.
D) "Aynadaki Sis" yazarın ilk öykü kitabıydı.
Ortaokul Türkçe
Ses Bilgisi
11. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "-ki" lerden hangisi zamirdir? A) Gözlerindeki nem üzgün olduğunu anlatma- ya yetiyordu. B) Benimki eskimeyen bir gönül yarasıdır. C) Avcumuzdaki kelebek uçmadan ona sahip çıkmasını bilmeliyiz. D) "Aynadaki Sis" yazarın ilk öykü kitabıydı.