Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Parçada Anlam Soruları

7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Olayın geçtiği zaman belli değildir.
Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir.
Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne
engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır.
-D) 3 kişili anlatım söz konusudur
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olayın geçtiği zaman belli değildir. Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir. Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır. -D) 3 kişili anlatım söz konusudur
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Olayın geçtiği zaman belli değildir.
Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayıdır.
CAST
Kızının bir yilan tarafından öldürüleceğini öğrenen bir bey tarafından Kız Kalesi'nin yaptırılması ancak kızının ölümüne
engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır.
D) 3 kişili anlatım söz konusudur.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4) Olayın geçtiği zaman belli değildir. Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayıdır. CAST Kızının bir yilan tarafından öldürüleceğini öğrenen bir bey tarafından Kız Kalesi'nin yaptırılması ancak kızının ölümüne engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır. D) 3 kişili anlatım söz konusudur.
3.
Düşünmek bir toplum işi olduğu gibi özgürlük de bir.
toplum işidir. Bir başına yaşayan kişi düşünür mü?
Düşünce konularından hangisini ele alırsanız alın,
görürsünüz ki toplumla ilgilidir, toplum içindir. Birey
için sanat olmaz, bilim olmaz. Düşünen bir kimse ister
istemez, toplumun bir parçası olarak toplumun etkisi
altında, toplumu etkileyebilmek için düşünür. Bunun
içindir ki özgürlüğü yalnızlıkta, bir başına kalmakta
arayanları anlamam, onlara doğru yoldan çıkmış diye
bakarım.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Düşünce konuları incelendiğinde hepsinin toplumla
ilgili olduğu görülecektir.
Sanat ve bilim birey için değil, toplum içindir.
C) Insanlar toplumun bir parçası olduklarından
düşüncelerinde de toplumun etkisi altında kalırlar.
D) Düşüncesi uğruna mücadele etmeyen kişinin bir
düşünce ürettiği söylenemez.
E) Düşünce ve özgürlük ancak toplum ile bulunabilecek
iki kavramdır.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
3. Düşünmek bir toplum işi olduğu gibi özgürlük de bir. toplum işidir. Bir başına yaşayan kişi düşünür mü? Düşünce konularından hangisini ele alırsanız alın, görürsünüz ki toplumla ilgilidir, toplum içindir. Birey için sanat olmaz, bilim olmaz. Düşünen bir kimse ister istemez, toplumun bir parçası olarak toplumun etkisi altında, toplumu etkileyebilmek için düşünür. Bunun içindir ki özgürlüğü yalnızlıkta, bir başına kalmakta arayanları anlamam, onlara doğru yoldan çıkmış diye bakarım. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Düşünce konuları incelendiğinde hepsinin toplumla ilgili olduğu görülecektir. Sanat ve bilim birey için değil, toplum içindir. C) Insanlar toplumun bir parçası olduklarından düşüncelerinde de toplumun etkisi altında kalırlar. D) Düşüncesi uğruna mücadele etmeyen kişinin bir düşünce ürettiği söylenemez. E) Düşünce ve özgürlük ancak toplum ile bulunabilecek iki kavramdır.
6.
Ara Güler, belge fotoğrafçılığının ustasıdır. Sokaklar,
insanlar, portreler onun fotoğraflarında yeniden can
bulur. Özellikle de arkeolojik alan çekimleri orada ya-
şanmış tarihi, öyküyü yeniden yaşatırken sizi de bu
öykünün içine alır. Fotoğrafı izlerken bir yandan da o
anı yaşarsınız. Onun Anadolu fotoğrafları, yedi Olim-
pos Dağı'ndan kopup gelen ve koskoca Anadolu top-
raklanı üzerinde birbirine sarılan rüzgârlarda yaşayan
insanların destanıdır.
Bu metnin yazıldığı tür ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır.
B) Düşünceler bir olay örgüsü çerçevesinde dile
getirilmiştir.
C Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uy-
gun olarak anlatılmıştır.
püşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel
uslupla ifade edilmiştir.
Afyonkarahisar il Milli E
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
6. Ara Güler, belge fotoğrafçılığının ustasıdır. Sokaklar, insanlar, portreler onun fotoğraflarında yeniden can bulur. Özellikle de arkeolojik alan çekimleri orada ya- şanmış tarihi, öyküyü yeniden yaşatırken sizi de bu öykünün içine alır. Fotoğrafı izlerken bir yandan da o anı yaşarsınız. Onun Anadolu fotoğrafları, yedi Olim- pos Dağı'ndan kopup gelen ve koskoca Anadolu top- raklanı üzerinde birbirine sarılan rüzgârlarda yaşayan insanların destanıdır. Bu metnin yazıldığı tür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır. B) Düşünceler bir olay örgüsü çerçevesinde dile getirilmiştir. C Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uy- gun olarak anlatılmıştır. püşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel uslupla ifade edilmiştir. Afyonkarahisar il Milli E
nite 3
Paragraf
Unite Değerlendirme Testi
5. Lunapark, pek çok elektrikli oyuncak ve makinenin bir araya gelmesiyle oluşan eğlence merkezidir. Eski za-
manlardan bu yana insanların eğlence anlayışı içinde yerini korumaktadır.
Birden çok kişinin koltuklara oturmasıyla beraber, koltukların sağdan sola, soldan sağa, yukarı aşağı gitme-
siyle oluşturulmuş bir lunapark eğlence aracıdır. En küçük lunaparktan en büyük lunaparka kadar hepsin-
de bulunmaktadır. Genel olarak dönüş hızıyla alakalıdır. Kadın olarak karşımıza çıkan bu araç adını da bur
radan almaktadır. Bu lunapark aracı hem aileler hem de gençler için düşünülmüştür. Yüksek hızla döner
platform hem kendi ekseni etrafında hem de belli bir eğimle dönmektedir.
Yatay bir eksen çevresinde düşey doğrultuda dönen büyük bir çembere asılı oturma yerlerinden oluşan eğ
lence aracıdır. Özellikle genç kesimin lunaparklarda birinci tercihi olan bu araçlar geçmişten günümüze uza-
nan bir tarihe sahiptir. Eskiden kol gücüyle döndürülürdü ve dönüş hızı düşüktü, boyutları da fazla büyük
değildi. Bugün motor gücüyle hareket ettirilmekte ve çok büyük boyutlarda yapılabilmektedir. Bu araçlanın
oturma yerleri de eskisi gibi karşılıklı birer ya da ikişer kişilik açık koltuklar yerine, 20-30 kişi alabilen kapalı
kabinler biçiminde düzenlenebilmektedir.
Biniciye ileri ve geri salınarak farklı açısal momentumlar hissettiren eğlence aracı olan bu alet verdiği keyif
açısından lunapark kültürünün klasikleri arasındadır. Bu eğlence aracına uygulanan kuvvet bir ileri, bir geri
hareket yapar. Bu hareket sallanma hareketidir. Sallanma hareketine bebeklerin beşik hareketini, salıncak-
lanı, bazı duvar saatlerini örnek verebiliriz. Ayrıca bu araç tek ana parçadan oluşmaktadır ve kişiler tek bir
kabine binmektedir. Kişi sayısı eğlence aracının büyüklüğüne göre değişmektedir.
Bu eğlence aracı ismini bir deniz canlısından almaktadır. Lunapark aracının temeli park modellerde beton
ile zemine sabitlenecek şekilde veya römork üstünde montajı veya demontajı hidrolik ekipmanlarla kısa sü-
rede kurulacak şekilde yapılmıştır. Aracın kolları değişimli olarak aşağı, yukarı ve merkezin etrafında döne-
bilir. Eğlence aracının her kolunun üzerinde bulunan dört araba ayrica kendi eksenleri etrafında da dönmek-
tedir.
Bir bayram günü babasıyla lunaparka giden Ceyda, lunaparkta unutamayacağı bir gün geçirmiştir ve ilk defa
gördüğü eğlence araçlarından bazılarına binmiştir.
Yukarıda bahsi geçen eğlence araçlarına Ceyda'nın bindiği kabul edilirse Ceyda aşağıdaki araçlardan
hangisine binmiş olamaz?
B)
OT
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
nite 3 Paragraf Unite Değerlendirme Testi 5. Lunapark, pek çok elektrikli oyuncak ve makinenin bir araya gelmesiyle oluşan eğlence merkezidir. Eski za- manlardan bu yana insanların eğlence anlayışı içinde yerini korumaktadır. Birden çok kişinin koltuklara oturmasıyla beraber, koltukların sağdan sola, soldan sağa, yukarı aşağı gitme- siyle oluşturulmuş bir lunapark eğlence aracıdır. En küçük lunaparktan en büyük lunaparka kadar hepsin- de bulunmaktadır. Genel olarak dönüş hızıyla alakalıdır. Kadın olarak karşımıza çıkan bu araç adını da bur radan almaktadır. Bu lunapark aracı hem aileler hem de gençler için düşünülmüştür. Yüksek hızla döner platform hem kendi ekseni etrafında hem de belli bir eğimle dönmektedir. Yatay bir eksen çevresinde düşey doğrultuda dönen büyük bir çembere asılı oturma yerlerinden oluşan eğ lence aracıdır. Özellikle genç kesimin lunaparklarda birinci tercihi olan bu araçlar geçmişten günümüze uza- nan bir tarihe sahiptir. Eskiden kol gücüyle döndürülürdü ve dönüş hızı düşüktü, boyutları da fazla büyük değildi. Bugün motor gücüyle hareket ettirilmekte ve çok büyük boyutlarda yapılabilmektedir. Bu araçlanın oturma yerleri de eskisi gibi karşılıklı birer ya da ikişer kişilik açık koltuklar yerine, 20-30 kişi alabilen kapalı kabinler biçiminde düzenlenebilmektedir. Biniciye ileri ve geri salınarak farklı açısal momentumlar hissettiren eğlence aracı olan bu alet verdiği keyif açısından lunapark kültürünün klasikleri arasındadır. Bu eğlence aracına uygulanan kuvvet bir ileri, bir geri hareket yapar. Bu hareket sallanma hareketidir. Sallanma hareketine bebeklerin beşik hareketini, salıncak- lanı, bazı duvar saatlerini örnek verebiliriz. Ayrıca bu araç tek ana parçadan oluşmaktadır ve kişiler tek bir kabine binmektedir. Kişi sayısı eğlence aracının büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu eğlence aracı ismini bir deniz canlısından almaktadır. Lunapark aracının temeli park modellerde beton ile zemine sabitlenecek şekilde veya römork üstünde montajı veya demontajı hidrolik ekipmanlarla kısa sü- rede kurulacak şekilde yapılmıştır. Aracın kolları değişimli olarak aşağı, yukarı ve merkezin etrafında döne- bilir. Eğlence aracının her kolunun üzerinde bulunan dört araba ayrica kendi eksenleri etrafında da dönmek- tedir. Bir bayram günü babasıyla lunaparka giden Ceyda, lunaparkta unutamayacağı bir gün geçirmiştir ve ilk defa gördüğü eğlence araçlarından bazılarına binmiştir. Yukarıda bahsi geçen eğlence araçlarına Ceyda'nın bindiği kabul edilirse Ceyda aşağıdaki araçlardan hangisine binmiş olamaz? B) OT
GUNAY
30
39. 66
37. Fethiye-Kalkan arasında bulunan, Likya'nın ana liman şehri Patara Antik Kenti tarihimizin önemli semboller
den biridir.
yer olara
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Patara'yı ülkemizin tarihî zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir
görüp 2020 yılını "Patara Yill lan etmiştir.
Bu iki cümlenin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil etmesi için 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Pata
Yılı” ilan edilen, tarihimizin önemli sembollerinden biri olan Patara Antik Kenti, Fethiye-Kalkan arasında
almaktadır.
D
ye
B)—2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir ye
olarak görüldüğü için "Patara Yılı" ilan edilen Likya'nın liman şehri Patara Antik Kenti, tarihimizin en önem
sembolü olarak Fethiye-Kalkan arasında bulunmaktadır.
kemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek en önemli sembollerimizden biri olan, Fethiye-Kalka
yolu üzerinde bulunan, Likya'nın ana liman şehri Patara Antik Kenti 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tara
fından dünyada "Patara Yılı" olarak ilan edilmiştir.
Tarihimizin önemli sembollerinden biri olan, Fethiye-Kalkan arasında bulunan, Likya'nın ana liman şehri Pa
tara Antik Kenti; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizin tarihî zenginliğini dünyada temsil edebilece
bir yer olarak görülmüş ve 2020 yılı "Patara Yılı" ilan edilmiştir.
18 km uzunluğunda, ortalama 150 m derinliğinde
Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş c
kanyonu olma özelliğini taşımaktadır.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen c
A) 18 km uzunluğunda, ortalama 150 m derinl
alanı barındırmaktadır.
Ihlara Vadisi, geçmiş dönemlerde içerisinde
nudur.
-B) Diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş d
büyük kanyonu olma özelliğini taşımaktadı
Bünyesinde yaşam alanı bulunan Ihlara
derinliğindedir.
C) Diğer kanyonlardan farklı olarak bünyesir
insanlar yaşamıştır.
18 km uzunluğunda, ortalama 150 m de
yanın en büyük kanyonudur.
D) Dünyanın en büyük kanyonu olan Ihlara
sinde insanlar yaşamıştır.
yaşam alanı bulunan Ihlara
Bünyesinde
nişliğindedir.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
GUNAY 30 39. 66 37. Fethiye-Kalkan arasında bulunan, Likya'nın ana liman şehri Patara Antik Kenti tarihimizin önemli semboller den biridir. yer olara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Patara'yı ülkemizin tarihî zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir görüp 2020 yılını "Patara Yill lan etmiştir. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil etmesi için 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Pata Yılı” ilan edilen, tarihimizin önemli sembollerinden biri olan Patara Antik Kenti, Fethiye-Kalkan arasında almaktadır. D ye B)—2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir ye olarak görüldüğü için "Patara Yılı" ilan edilen Likya'nın liman şehri Patara Antik Kenti, tarihimizin en önem sembolü olarak Fethiye-Kalkan arasında bulunmaktadır. kemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek en önemli sembollerimizden biri olan, Fethiye-Kalka yolu üzerinde bulunan, Likya'nın ana liman şehri Patara Antik Kenti 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tara fından dünyada "Patara Yılı" olarak ilan edilmiştir. Tarihimizin önemli sembollerinden biri olan, Fethiye-Kalkan arasında bulunan, Likya'nın ana liman şehri Pa tara Antik Kenti; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizin tarihî zenginliğini dünyada temsil edebilece bir yer olarak görülmüş ve 2020 yılı "Patara Yılı" ilan edilmiştir. 18 km uzunluğunda, ortalama 150 m derinliğinde Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş c kanyonu olma özelliğini taşımaktadır. Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen c A) 18 km uzunluğunda, ortalama 150 m derinl alanı barındırmaktadır. Ihlara Vadisi, geçmiş dönemlerde içerisinde nudur. -B) Diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş d büyük kanyonu olma özelliğini taşımaktadı Bünyesinde yaşam alanı bulunan Ihlara derinliğindedir. C) Diğer kanyonlardan farklı olarak bünyesir insanlar yaşamıştır. 18 km uzunluğunda, ortalama 150 m de yanın en büyük kanyonudur. D) Dünyanın en büyük kanyonu olan Ihlara sinde insanlar yaşamıştır. yaşam alanı bulunan Ihlara Bünyesinde nişliğindedir.
u duşu-
me geçer
bilgiye
un olarak
tehlikeye
eğin küpe
yazdı. 3
bini bulup
hangi-
amlanmış
Duran
bağlayan
ans eseri
P.
yazan
öğrendi.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde "zaman" unsuru belirgin değildir?
A) Yaratıcı drama üzerine çalışan bir arkadaşla sohbet ediyorduk geçenlerde. Bu, hakkında çok şey duyup
çok az şey bildiğim bir alan. Sohbet uzadı gitti. Arkadaşım ilk derse gittiğinde yaşadığı tedirginlikten söz
etti. Sonradan öğrendiğine göre sadece o değil, oradaki diğer herkes de benzer duygular yaşamış: Niye
buradayım? Doğru bir şey mi yapıyorum?
B) Gerilim romanları, gençlik edebiyatının en çok tercih edilen türleri arasındadır. Hele de inandırıcı bir dil-
le yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle donatılmış ve nedensellik ilişkileri "harita gibi" örülmüşse... Sağlam
da bir kurgu dâhilinde kaleme alınmışlarsa gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile değildir.
CNHerkesin tarih kitaplarında okuduğu, gezip-görmek için geldiği, tarihsel önemi olan yerlerde doğup bü-
yümüş olmak başka bir duygudur. Doğduğunuz yerin özel olduğunu hissetmezsiniz. Öneminin farkına
bile çok sonradan varırsınız zaten. Fare Sarayı kitabını okuduğum bahar ayında, şimdilerde turistik
olarak hayli ilgi gören Assos bölgesinde büyüyen bir çocuk olarak bunu hissettim.
Benim çocukluğum, televizyonun siyah-beyaz birkaç saatlik ilk yayınlarına başladığı yetmişlere denk
gelir. O yıllarda büyükler kalabalık sofralarda toplanıp muhabbet edilir, mahalle dokusu korunur, bir de
çocuklara yılbaşı için ma I kitapları alınırdı. Dönemin bu anlatımının kendi içinde masal gibi tinladığı-
nin farkındayım! Çok şey değişse de masal kitaplarına olan ilgi dünden bugüne değişmedi.
8. Sint / Türkçe Kafas
Kafa Dengi
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
u duşu- me geçer bilgiye un olarak tehlikeye eğin küpe yazdı. 3 bini bulup hangi- amlanmış Duran bağlayan ans eseri P. yazan öğrendi. Aşağıdaki metinlerin hangisinde "zaman" unsuru belirgin değildir? A) Yaratıcı drama üzerine çalışan bir arkadaşla sohbet ediyorduk geçenlerde. Bu, hakkında çok şey duyup çok az şey bildiğim bir alan. Sohbet uzadı gitti. Arkadaşım ilk derse gittiğinde yaşadığı tedirginlikten söz etti. Sonradan öğrendiğine göre sadece o değil, oradaki diğer herkes de benzer duygular yaşamış: Niye buradayım? Doğru bir şey mi yapıyorum? B) Gerilim romanları, gençlik edebiyatının en çok tercih edilen türleri arasındadır. Hele de inandırıcı bir dil- le yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle donatılmış ve nedensellik ilişkileri "harita gibi" örülmüşse... Sağlam da bir kurgu dâhilinde kaleme alınmışlarsa gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile değildir. CNHerkesin tarih kitaplarında okuduğu, gezip-görmek için geldiği, tarihsel önemi olan yerlerde doğup bü- yümüş olmak başka bir duygudur. Doğduğunuz yerin özel olduğunu hissetmezsiniz. Öneminin farkına bile çok sonradan varırsınız zaten. Fare Sarayı kitabını okuduğum bahar ayında, şimdilerde turistik olarak hayli ilgi gören Assos bölgesinde büyüyen bir çocuk olarak bunu hissettim. Benim çocukluğum, televizyonun siyah-beyaz birkaç saatlik ilk yayınlarına başladığı yetmişlere denk gelir. O yıllarda büyükler kalabalık sofralarda toplanıp muhabbet edilir, mahalle dokusu korunur, bir de çocuklara yılbaşı için ma I kitapları alınırdı. Dönemin bu anlatımının kendi içinde masal gibi tinladığı- nin farkındayım! Çok şey değişse de masal kitaplarına olan ilgi dünden bugüne değişmedi. 8. Sint / Türkçe Kafas Kafa Dengi
9. (1) Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılma-
sına yol açar. (II) Yanılgılar, yayıldıkça yayılır,
biçimden biçime girer. (III) O kadar ki işin en
uzağındaki tanık, en yakındakinden daha çok
şey bilir; olayı son öğrenen, ilk öğrenenden
daha inançlı olur. (IV) Bunda da şaşılacak bir
şey yok çünkü insan bir şeye inandı mı ona
başkasını da inandırmayı bir borç sayar, ko-
lay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi
çekidüzen vermekten, bir şeyler katmaktan
çekinmez.
Bu metinde anlatılmak istenen düşünce
numaralanmış cümlelerin hangisinde veril-
miştir?
A)
DXIV.
B) II.
C) II.
doğ-
Co
ta
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
9. (1) Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılma- sına yol açar. (II) Yanılgılar, yayıldıkça yayılır, biçimden biçime girer. (III) O kadar ki işin en uzağındaki tanık, en yakındakinden daha çok şey bilir; olayı son öğrenen, ilk öğrenenden daha inançlı olur. (IV) Bunda da şaşılacak bir şey yok çünkü insan bir şeye inandı mı ona başkasını da inandırmayı bir borç sayar, ko- lay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çekidüzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez. Bu metinde anlatılmak istenen düşünce numaralanmış cümlelerin hangisinde veril- miştir? A) DXIV. B) II. C) II. doğ- Co ta
9.
• Düşünce kazandırma amacı taşımaktadır.
• Nesnel bir dil kullanılmıştır.
•
Açıklayıcı bir anlatımla yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu özellikleri taşıyan bir metinden alındığı söylenemez?
A) Enginar Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Sıcaklığın düşük olduğu iklim ko-
şullarında yetişmez. Nemli ve derin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Mavi-mor renkte çiçekler
açar.
BY Eskilerin güzel bir sözü vardır: Her şerden bir hayır doğar. Nasıl ki ekonomide birinin zorluğu baş-
kasının talihi olabiliyorsa sosyal hayatta da hastalık, afet veya kriz gibi musibetler, geride -insan ha-
yatıyla kıyas edilemeyecek- olumlu izler bırakabilir.
C) Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Yüksek Mimar ve Mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından
1930 yılında inşa edilmiştir. Yapısal olarak Selçuklu, Osmanlı ve Çağdaş Türk mimarisinin sentezi
niteliğindedir.
D) Pandemiler, bir kita hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren
salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre bir pan-
demi ancak belli şartları sağladığında başlamış sayılır.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
9. • Düşünce kazandırma amacı taşımaktadır. • Nesnel bir dil kullanılmıştır. • Açıklayıcı bir anlatımla yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu özellikleri taşıyan bir metinden alındığı söylenemez? A) Enginar Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Sıcaklığın düşük olduğu iklim ko- şullarında yetişmez. Nemli ve derin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Mavi-mor renkte çiçekler açar. BY Eskilerin güzel bir sözü vardır: Her şerden bir hayır doğar. Nasıl ki ekonomide birinin zorluğu baş- kasının talihi olabiliyorsa sosyal hayatta da hastalık, afet veya kriz gibi musibetler, geride -insan ha- yatıyla kıyas edilemeyecek- olumlu izler bırakabilir. C) Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Yüksek Mimar ve Mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1930 yılında inşa edilmiştir. Yapısal olarak Selçuklu, Osmanlı ve Çağdaş Türk mimarisinin sentezi niteliğindedir. D) Pandemiler, bir kita hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre bir pan- demi ancak belli şartları sağladığında başlamış sayılır.
15. Halka açık yerlerde yapılan sanatsal aktivitelere "sokak sanatı" denir. Geleneksel sanat, bir galeriden
diğerine taşınabilir fakat sokak sanatı bulunduğu yere ait bir aidiyet barındırır. Üzerine çalışılan ye-
rin dokusunu taşır ve bu yüzden biyolojik bir varlık olarak görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen sanat tekniğinin bir örneği değildir?
B)
A)
71
STHEELELONGING
D)
THE SAME V4
BOAT SH
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
15. Halka açık yerlerde yapılan sanatsal aktivitelere "sokak sanatı" denir. Geleneksel sanat, bir galeriden diğerine taşınabilir fakat sokak sanatı bulunduğu yere ait bir aidiyet barındırır. Üzerine çalışılan ye- rin dokusunu taşır ve bu yüzden biyolojik bir varlık olarak görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen sanat tekniğinin bir örneği değildir? B) A) 71 STHEELELONGING D) THE SAME V4 BOAT SH
Deneme Sınavi 05
11. Türk kültüründe halı, kilim, çanta, heybe gibi dokuma ürünlerinde çok sayıda geleneksel motif ve desen
bulunmaktadır. Halı ve kilimlerdeki simge ve sembollere motif, bunların tamamına ise desen denir.
Geçmişten günümüze uzanan bu desen ve motiflerin özel anlamları ve isimleri vardır. Bu desenler top-
lumun inançlarını, sevinçlerini, üzüntülerini, yaşadığı olayları belirtmektedir.
Aşağıda dokuma ürünlerinde kullanılan bazı motiflerin açıklamaları verilmiştir:
Su Yolu: Su; yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bere-
ket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür. Su yaşamı simgeler. Pişmiş topraktan
yapılmış çanak çömleklerde zikzak veya meander(dolambaçlı) diye adlandırılan su yolu motif-
leri uygulanmıştır. Su yolu motifi yatay bir şekilde verilebileceği gibi dikey olarak da verilebilir.
Pitrak: Pitrak tarlalarda bulunan, dikenleriyle insanlara ve hayvanlara yapışan bir bitkidir. Pitra-
ğın üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı onu nazarlık motifi
olarak kullanılmıştır. Pitrak motifinde iç içe geçmiş dörtgenler bulunur ve en dıştakinin her bir
kenarında tarak dişi gibi uzantılar vardır.
Hayat Ağacı: Sürekli gelişim ve değişim içinde yaşayan evreni sembolize eder. Evrenin üç
elementini; toprağın derinliğine inen kökleriyle yer altını, alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü,
ışığa yükselen üst dallarıyla cenneti birleştirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar.
Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi açıklaması verilen motiflerden biri değildir?
A)
O
ET
B)
D)
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
Deneme Sınavi 05 11. Türk kültüründe halı, kilim, çanta, heybe gibi dokuma ürünlerinde çok sayıda geleneksel motif ve desen bulunmaktadır. Halı ve kilimlerdeki simge ve sembollere motif, bunların tamamına ise desen denir. Geçmişten günümüze uzanan bu desen ve motiflerin özel anlamları ve isimleri vardır. Bu desenler top- lumun inançlarını, sevinçlerini, üzüntülerini, yaşadığı olayları belirtmektedir. Aşağıda dokuma ürünlerinde kullanılan bazı motiflerin açıklamaları verilmiştir: Su Yolu: Su; yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bere- ket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür. Su yaşamı simgeler. Pişmiş topraktan yapılmış çanak çömleklerde zikzak veya meander(dolambaçlı) diye adlandırılan su yolu motif- leri uygulanmıştır. Su yolu motifi yatay bir şekilde verilebileceği gibi dikey olarak da verilebilir. Pitrak: Pitrak tarlalarda bulunan, dikenleriyle insanlara ve hayvanlara yapışan bir bitkidir. Pitra- ğın üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı onu nazarlık motifi olarak kullanılmıştır. Pitrak motifinde iç içe geçmiş dörtgenler bulunur ve en dıştakinin her bir kenarında tarak dişi gibi uzantılar vardır. Hayat Ağacı: Sürekli gelişim ve değişim içinde yaşayan evreni sembolize eder. Evrenin üç elementini; toprağın derinliğine inen kökleriyle yer altını, alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü, ışığa yükselen üst dallarıyla cenneti birleştirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi açıklaması verilen motiflerden biri değildir? A) O ET B) D)
ETKİNLİK
Kahvaltı yapmadan gelen ve okulda abur cubur yiyen bir arkada-
şınız var. Bu arkadaşınıza kahvaltı yapmanın niçin önemli olduğunu
anlatınız. Yazınızı, düzyazı ya da şiir gibi yazabilirsiniz.
Yazınıza, konusuna uygun bir başlık yazmayı unutmayınız.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
ETKİNLİK Kahvaltı yapmadan gelen ve okulda abur cubur yiyen bir arkada- şınız var. Bu arkadaşınıza kahvaltı yapmanın niçin önemli olduğunu anlatınız. Yazınızı, düzyazı ya da şiir gibi yazabilirsiniz. Yazınıza, konusuna uygun bir başlık yazmayı unutmayınız.
$a.
8. SINIF DENEME SINAVI
15. Gazeteci:
A
SÖZEL BÖLÜM
Şair:
Ben özellikle dilin, müziğin yaptığı aynı tür şeyi şiirde bulmak ve uygulamak istiyorum. Çabam daha çok bu yönde.
Ağacın köklerinin uygun toprağı araması ve bulması gibi bir şey benim çabam. Her iyi şiir anlamı, biçimi gibi yüksek
müziğini de buluyor.
Gazeteci:
(11) -
Şair:
-
- Şiir dilde yüksek bir özdür. Şair, çıkardığı o özle belki şiddetli bir geliş anını yakalar ama bir anı mutlaka yakalar. Şiir
orada, o ana yuvalanır. Bu bakımdan şiir dilinin kökleri şairin sezgisinde, duyuşunda ve yaşadıklarındadır. Hem öyle
yalın hem öyle katmanlı..
Bu konuşmanın akışına göre gazetecinin sorduğu sorular aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) (1) Müziğin sağladığı duyguyu şiirde de yaşayabiliyor musunuz?
(II) Şiir dilinin köklerini bilmek niçin önemlidir?
B) (1) Mūzik alanındaki başarınızı şiirdeki çabanıza mı borçlusunuz?
(II) Sizce gerçek şiirin dili nasıl olmalıdır?
C) (1) Müziği yüksek şiirler için özel bir çabanız var mı?
(II) Size göre şiir dilinin kökleri nerededir?
D) (1) Şiirin dili olduğu gibi müziği de var mıdır?
(II) Şairin his dünyası şiir dilini nasıl etkiler?
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
$a. 8. SINIF DENEME SINAVI 15. Gazeteci: A SÖZEL BÖLÜM Şair: Ben özellikle dilin, müziğin yaptığı aynı tür şeyi şiirde bulmak ve uygulamak istiyorum. Çabam daha çok bu yönde. Ağacın köklerinin uygun toprağı araması ve bulması gibi bir şey benim çabam. Her iyi şiir anlamı, biçimi gibi yüksek müziğini de buluyor. Gazeteci: (11) - Şair: - - Şiir dilde yüksek bir özdür. Şair, çıkardığı o özle belki şiddetli bir geliş anını yakalar ama bir anı mutlaka yakalar. Şiir orada, o ana yuvalanır. Bu bakımdan şiir dilinin kökleri şairin sezgisinde, duyuşunda ve yaşadıklarındadır. Hem öyle yalın hem öyle katmanlı.. Bu konuşmanın akışına göre gazetecinin sorduğu sorular aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) (1) Müziğin sağladığı duyguyu şiirde de yaşayabiliyor musunuz? (II) Şiir dilinin köklerini bilmek niçin önemlidir? B) (1) Mūzik alanındaki başarınızı şiirdeki çabanıza mı borçlusunuz? (II) Sizce gerçek şiirin dili nasıl olmalıdır? C) (1) Müziği yüksek şiirler için özel bir çabanız var mı? (II) Size göre şiir dilinin kökleri nerededir? D) (1) Şiirin dili olduğu gibi müziği de var mıdır? (II) Şairin his dünyası şiir dilini nasıl etkiler?
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;
Bağıra çağıra düşerim yollara;
Döner döner durur başım havalarda.
Sanırım ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne iş güç gelir aklima, ne yoksulluğum.
Derim ki: "Sıkıntılar duradursun!"
Şairliğimle yetinir,
Avunurum.
Orhan Veli KANIK
1. Yansıma sözcüklerden oluşan ikilemelere yer verilmiştir.
II. Yüklemi durum yönünden bildiren eylemsi bulunmaktadır.
III. Kişileştirme söz sanatı bulunmaktadır.
IV. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) II ve IV.
C) I ve II.
B) I ve III.
DIl ve IV.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar Karşı damda bir güneş parçası, İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar; Bağıra çağıra düşerim yollara; Döner döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep güzel gidecek; Her sabah böyle bahar; Ne iş güç gelir aklima, ne yoksulluğum. Derim ki: "Sıkıntılar duradursun!" Şairliğimle yetinir, Avunurum. Orhan Veli KANIK 1. Yansıma sözcüklerden oluşan ikilemelere yer verilmiştir. II. Yüklemi durum yönünden bildiren eylemsi bulunmaktadır. III. Kişileştirme söz sanatı bulunmaktadır. IV. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II ve IV. C) I ve II. B) I ve III. DIl ve IV.
7. Sanatçının işi; yaşamı ve yaşamsal olanı yeniden yorumlamak, bu yorumu da insanın bilincine taşımaktır. Sanat yaşantı-
nın belleğe dönüştürüldükten sonra başka bir formda aktarımıdır. Sadece yaşamın olduğu yerde sanat var olabilir. Dola-
yısıyla sanatın atölye alanı yaşamdır. Bunu reddederek sadece kendi hayal dünyasında kurguladıklarıyla sanat iddiasın-
da bulunan sanatçı kendi gerçekliğini ve inandırıcılığını tartışmaya açar. Bu bağlamda bir sanat eserini değerlendirirken
yaşamdaki karşılığına bakarız. Eserin bunu nasıl verdiğine göre de beğenimiz şekillenir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisini yapan bir sanatçı kendi gerçekliğini ve inandırıcılığını tartışmaya açar?
Sanatçının, eserlerinde hayatın gerçeklerinden değil, sadece hayal dünyasından beslenmesi
B) Sanatçının, eserlerinde yaşama ait sorunları yorumlamaya, yeniden kurgulamaya çalışması
Sanatçının, eserlerinde yaşama ait şeyleri insanın bilincine taşımaya çalışması
5
Sanatçının, ortaya koyduğu eserin yaşamda karşılığının olmasına özen göstermesi
LGS Paragraf Testi
Diğer Sayfaya Geçiniz
D) F
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Sanatçının işi; yaşamı ve yaşamsal olanı yeniden yorumlamak, bu yorumu da insanın bilincine taşımaktır. Sanat yaşantı- nın belleğe dönüştürüldükten sonra başka bir formda aktarımıdır. Sadece yaşamın olduğu yerde sanat var olabilir. Dola- yısıyla sanatın atölye alanı yaşamdır. Bunu reddederek sadece kendi hayal dünyasında kurguladıklarıyla sanat iddiasın- da bulunan sanatçı kendi gerçekliğini ve inandırıcılığını tartışmaya açar. Bu bağlamda bir sanat eserini değerlendirirken yaşamdaki karşılığına bakarız. Eserin bunu nasıl verdiğine göre de beğenimiz şekillenir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisini yapan bir sanatçı kendi gerçekliğini ve inandırıcılığını tartışmaya açar? Sanatçının, eserlerinde hayatın gerçeklerinden değil, sadece hayal dünyasından beslenmesi B) Sanatçının, eserlerinde yaşama ait sorunları yorumlamaya, yeniden kurgulamaya çalışması Sanatçının, eserlerinde yaşama ait şeyleri insanın bilincine taşımaya çalışması 5 Sanatçının, ortaya koyduğu eserin yaşamda karşılığının olmasına özen göstermesi LGS Paragraf Testi Diğer Sayfaya Geçiniz D) F
ye
Defilerte aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?
Kanatlı hayvan üretimi 2018-2019 yılları arasında artmıştır.
2009-2010 yılları arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan üretimi azalmıştır.
2015-2016 yıllarında kanatlı hayvan üretimi azalmış, küçükbaş hayvan üretimi artmıştır.
2012 yılında büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan üretimi artmıştır.
İlkokuldan beri bize öğretilen şeyler içinde hafızamıza en fazla kazınmış olanlarından birisi "Elmayla armut toplan-
maz." sözüdür. Gerçekten de "1 elma + 1 armut = ?" sorusuna yanıt veremeyiz. Yanıt yine aynen sorudaki gibidir.
Yani 1 elma 1 armut daha, 1 elma ve 1 armut eder. Elmalarla armutları miktar olarak toplayamayacağımız doğrudur
ama acaba değer olarak toplayamaz mıyız? Yani örneğin 1 elma 10 kuruş, 1 armut da 15 kuruş ise 10+15=25
kuruş diyemez miyiz? Bal gibi deriz. İşte elmayla armudu toplamanın yolu budur. Yani ortak bir değer ölçüsüyle
eşitlemek.
Bu parçadan hareketle,
1. Herhangi bir ürüne verilen değer kişiye göre değişir. X
W. Birbirinden farklı değerlere sahip ürünleri toplayamayız.
IlI. Farklı değerlere sahip ürünler ortak bir değer ölçüsüne sahip olursa toplanabilir.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
I ve III
II ve III
ve matematiği mümkün kılan zihinsel mekan
Maternatiksel biliş, bilişsel psikolojinin araştırma konularındandır
ları araştırır. "Sayıları nasıl algılıyoruz, nasıl anlamlandırıyoruz, temel aritmetik işlemleri nasıl gerçekleştiriy
uğrasır. Sayı duyusu ise bu alandaki araştırmalar sonucunda keşfedilmiş ve tanımlanmış, m
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
ye Defilerte aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir? Kanatlı hayvan üretimi 2018-2019 yılları arasında artmıştır. 2009-2010 yılları arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan üretimi azalmıştır. 2015-2016 yıllarında kanatlı hayvan üretimi azalmış, küçükbaş hayvan üretimi artmıştır. 2012 yılında büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan üretimi artmıştır. İlkokuldan beri bize öğretilen şeyler içinde hafızamıza en fazla kazınmış olanlarından birisi "Elmayla armut toplan- maz." sözüdür. Gerçekten de "1 elma + 1 armut = ?" sorusuna yanıt veremeyiz. Yanıt yine aynen sorudaki gibidir. Yani 1 elma 1 armut daha, 1 elma ve 1 armut eder. Elmalarla armutları miktar olarak toplayamayacağımız doğrudur ama acaba değer olarak toplayamaz mıyız? Yani örneğin 1 elma 10 kuruş, 1 armut da 15 kuruş ise 10+15=25 kuruş diyemez miyiz? Bal gibi deriz. İşte elmayla armudu toplamanın yolu budur. Yani ortak bir değer ölçüsüyle eşitlemek. Bu parçadan hareketle, 1. Herhangi bir ürüne verilen değer kişiye göre değişir. X W. Birbirinden farklı değerlere sahip ürünleri toplayamayız. IlI. Farklı değerlere sahip ürünler ortak bir değer ölçüsüne sahip olursa toplanabilir. yargılarından hangisine ulaşılabilir? A Yalnız I B) Yalnız II I ve III II ve III ve matematiği mümkün kılan zihinsel mekan Maternatiksel biliş, bilişsel psikolojinin araştırma konularındandır ları araştırır. "Sayıları nasıl algılıyoruz, nasıl anlamlandırıyoruz, temel aritmetik işlemleri nasıl gerçekleştiriy uğrasır. Sayı duyusu ise bu alandaki araştırmalar sonucunda keşfedilmiş ve tanımlanmış, m