Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlatım Biçimleri Soruları

SOZEL MANTIK SORUSU
14. Bir edebiyat dergisi her yıl şiir, hikâye alan-
larında lise öğrencilerine yönelik bir yarışma
düzenlemiştir. Bu yarışmada ödül olarak bi-
rinci olan öğrenciler İtalya gezisi, ikincilere
bilgisayar, üçüncülere ise tablet verilmekte-
dir. Bu yarışmalara katılan öğrencilerle ilgili
bilinenler şunlardır:
●
●
●
●
Utku, hikâye alanında yarışmaya katılmıştır.
Ada, Poyraz'dan farklı bir alanda yarışma-
ya katılmıştır ve Poyraz'ın derecesi daha
iyidir.
●
Arya ile Nadya aynı alanda yarışmış ve Ar-
ya'nın derecesi daha iyidir.
Zeki, Arya'dan farklı bir alanda yarışmış ve
Zeki'nin derecesi Arya'ya göre kötüdür.
Ada, tablet ödülü almıştır.
Bu metin verilen bilgilerden hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ada, hikâye alanında yarışmıştır.
B) Utku, İtalya gezisi kazanmıştır.
C) Arya, Ada'dan farklı alanda yarışmış ve
İtalya gezisi kazanmıştır.
D) Zeki şiir alanında bilgisayar, Nadya hikâ-
ye alanında tablet kazanmıştır.
G
A
M
A
OKUL
16. Mutluluklar
be başkalarıyla
uzanır. Düşü
bir durumc
bir arkada:
olursunuz.
zarasını tel
de sevdiğin
daha mutlu
Yukarıdaki
mo peklerin ha
A) Sohbet
Denéme
1mth
2
3.
72
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
SOZEL MANTIK SORUSU 14. Bir edebiyat dergisi her yıl şiir, hikâye alan- larında lise öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmada ödül olarak bi- rinci olan öğrenciler İtalya gezisi, ikincilere bilgisayar, üçüncülere ise tablet verilmekte- dir. Bu yarışmalara katılan öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır: ● ● ● ● Utku, hikâye alanında yarışmaya katılmıştır. Ada, Poyraz'dan farklı bir alanda yarışma- ya katılmıştır ve Poyraz'ın derecesi daha iyidir. ● Arya ile Nadya aynı alanda yarışmış ve Ar- ya'nın derecesi daha iyidir. Zeki, Arya'dan farklı bir alanda yarışmış ve Zeki'nin derecesi Arya'ya göre kötüdür. Ada, tablet ödülü almıştır. Bu metin verilen bilgilerden hareketle aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ada, hikâye alanında yarışmıştır. B) Utku, İtalya gezisi kazanmıştır. C) Arya, Ada'dan farklı alanda yarışmış ve İtalya gezisi kazanmıştır. D) Zeki şiir alanında bilgisayar, Nadya hikâ- ye alanında tablet kazanmıştır. G A M A OKUL 16. Mutluluklar be başkalarıyla uzanır. Düşü bir durumc bir arkada: olursunuz. zarasını tel de sevdiğin daha mutlu Yukarıdaki mo peklerin ha A) Sohbet Denéme 1mth 2 3. 72
140
XO
560232
Test 07
3. Aşağıdaki
metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen anlatım biçimine uygun değildir?
A) Gözlük camlarına bol miktarda ultraviyole işin ihtiva eden Güneş ışığı geldiği zaman kristallerdeki gümüş iyon-
ları etkilenerek gümüş atomlarına dönüşür ve camın içinde küçük gümüş parçacıklar oluşturmaya başlar. Bu si-
yah-beyaz fotoğrafçılıktaki partiküllerin oluşumuna benzer ve tamamen kimyasal bir reaksiyondur. Bu gümüş
parçacıklar, sivri uçlu ve o kadar düzensiz şekillerdedir ki gelen ışığı olduğu gibi absorbe eder, hiçbir rengi yan-
sıtmaz ve dolayısıyla kararır. (Açıklama)
B) İki kardeş ipekten paralelyüz biçiminde iki metreküplük bir zarf imal etti. Bunu sıcak havayla doldurunca uçtu-
ğunu ve tavana gidip yapıştığını gördüler. Bu deneyden cesaret alarak yirmi metre küplük bir zarf imal etmeye
koyuldular. Bu defa deneylerini açık havada yaptılar. "Balon", kendisini ateşin üstünde tutan ipleri kopartarak ha-
valandı ve 300 metreye yükseldi. Böylece Montgolfier kardeşler kendilerini var güçleriyle çalışmalarına verdiler.
(Tartışma)
C) Benim yazma ihtiyacım çok eskilere dayanıyor. Mesleki hayatımda da sıklıkla yazmaya devam ettim. Bu konu-
daki yazma ihtiyacım ise hem bilime olan sevgimden hem de memleketime. Bizim çocuklarımızın Türkçe bilim-
sel kaynağa erişemiyor olmaları beni rahatsız ettiğinden 2011 yılında birkaç arkadaşıma bir bilim dergisi kurmayı
teklif ettim ve benimle aynı fikirde olan dostlarla birlikte bu dergiyi kurduk. (Açıklama)
D) Büyük bir bahçe... Ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev... Sağ köşesinde her zaman oturduğu-
muz beyaz perdeli oda... Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır,
sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek
bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. (Betimleme)
v
(bes
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
140 XO 560232 Test 07 3. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen anlatım biçimine uygun değildir? A) Gözlük camlarına bol miktarda ultraviyole işin ihtiva eden Güneş ışığı geldiği zaman kristallerdeki gümüş iyon- ları etkilenerek gümüş atomlarına dönüşür ve camın içinde küçük gümüş parçacıklar oluşturmaya başlar. Bu si- yah-beyaz fotoğrafçılıktaki partiküllerin oluşumuna benzer ve tamamen kimyasal bir reaksiyondur. Bu gümüş parçacıklar, sivri uçlu ve o kadar düzensiz şekillerdedir ki gelen ışığı olduğu gibi absorbe eder, hiçbir rengi yan- sıtmaz ve dolayısıyla kararır. (Açıklama) B) İki kardeş ipekten paralelyüz biçiminde iki metreküplük bir zarf imal etti. Bunu sıcak havayla doldurunca uçtu- ğunu ve tavana gidip yapıştığını gördüler. Bu deneyden cesaret alarak yirmi metre küplük bir zarf imal etmeye koyuldular. Bu defa deneylerini açık havada yaptılar. "Balon", kendisini ateşin üstünde tutan ipleri kopartarak ha- valandı ve 300 metreye yükseldi. Böylece Montgolfier kardeşler kendilerini var güçleriyle çalışmalarına verdiler. (Tartışma) C) Benim yazma ihtiyacım çok eskilere dayanıyor. Mesleki hayatımda da sıklıkla yazmaya devam ettim. Bu konu- daki yazma ihtiyacım ise hem bilime olan sevgimden hem de memleketime. Bizim çocuklarımızın Türkçe bilim- sel kaynağa erişemiyor olmaları beni rahatsız ettiğinden 2011 yılında birkaç arkadaşıma bir bilim dergisi kurmayı teklif ettim ve benimle aynı fikirde olan dostlarla birlikte bu dergiyi kurduk. (Açıklama) D) Büyük bir bahçe... Ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev... Sağ köşesinde her zaman oturduğu- muz beyaz perdeli oda... Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. (Betimleme) v (bes
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam.
tasimamaktadır?
19.
AYRüzgâr eken fırtına biçer.
B) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
C) Emanet ata binen, tez iner.
D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam. tasimamaktadır? 19. AYRüzgâr eken fırtına biçer. B) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. C) Emanet ata binen, tez iner. D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Yazar bir duyguyu veya düşünceyi ortaya koymak için farklı anlatım tekniklerinden yararlanabilir.
Bu açıklamaya göre,
I. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerinde daima sessizlik, mutluluk, isyan ve fırtına var. Başka bir deyişle onda her şeyin ötesini g
man şair, insanların huzur ve sessizliğe doğru nasıl koştuklarını ifade etmekten doğan bir duyguyla bizi şiirin yanı aydinlik d
teren bir işaret, bir ifade görüyoruz. Sonsuzluğu saramamaktan duyduğu acıyı bazen tam bir musiki ile dile getiriyor, işte o
II. Sefer Aytekin, öykü ve şiir alanlarında çalışıyor. Görünüşe göre, öyküde karar kılacağını sanıyorum. Köye ilişkin iyi şiirler yeas
Fakat bunlar ayıklanmamış buğday gibi. Arasında toz, toprak var. Biraz daha titiz davransa her yazdığını yayımlamasa ne de
zine sürüklüyor.
iyi olur!
III. Genç kuşağın öykücüleri, şairleri üzerine az veya çok birkaç yazı yayımlandı. Fakat edebiyatın araştırma, eleştirme, irdeleme
yanı ne yazık ki hep ihmal edildi, dikkate alınmadı. Oysa edebiyatın bence en önemli yanı, araştırma, eleştiri ve irdelemedir. B
alanda çalışan genç yazarlardan söz eden bir yazı daha okumadık. Yeni kuşak içinde, bu dalı bütün önemi ile benimseyen se
dece birkaç imza var. İşte Hüsamettin Bozok bunlardan biri.
IV. İlhan Berk'in portresini yaparken böyle bir girişi doğru buldum. İlhan'ın en büyük endişesi, insanı şiire sokmak olanaklarını ara
masıdır. Bunun üzerinde çalışarak örnekleri göz önüne koymuştur. Şimdiye kadar yazdığı şiirlerde, insan denen bilinmezinga
ve karanlık yollarında dolaşmasından oluştuğunu sandığım birçok ögeyi iç içe ve birbirine bağlı olarak gördüm.
metinlerinden hangisi anlatım tekniği yönüyle diğerlerinden
farklıdır?
A) I.
3.
ANLATIM TEKNİKLERİ
B) II.
C) III.
DIN
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
Yazar bir duyguyu veya düşünceyi ortaya koymak için farklı anlatım tekniklerinden yararlanabilir. Bu açıklamaya göre, I. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerinde daima sessizlik, mutluluk, isyan ve fırtına var. Başka bir deyişle onda her şeyin ötesini g man şair, insanların huzur ve sessizliğe doğru nasıl koştuklarını ifade etmekten doğan bir duyguyla bizi şiirin yanı aydinlik d teren bir işaret, bir ifade görüyoruz. Sonsuzluğu saramamaktan duyduğu acıyı bazen tam bir musiki ile dile getiriyor, işte o II. Sefer Aytekin, öykü ve şiir alanlarında çalışıyor. Görünüşe göre, öyküde karar kılacağını sanıyorum. Köye ilişkin iyi şiirler yeas Fakat bunlar ayıklanmamış buğday gibi. Arasında toz, toprak var. Biraz daha titiz davransa her yazdığını yayımlamasa ne de zine sürüklüyor. iyi olur! III. Genç kuşağın öykücüleri, şairleri üzerine az veya çok birkaç yazı yayımlandı. Fakat edebiyatın araştırma, eleştirme, irdeleme yanı ne yazık ki hep ihmal edildi, dikkate alınmadı. Oysa edebiyatın bence en önemli yanı, araştırma, eleştiri ve irdelemedir. B alanda çalışan genç yazarlardan söz eden bir yazı daha okumadık. Yeni kuşak içinde, bu dalı bütün önemi ile benimseyen se dece birkaç imza var. İşte Hüsamettin Bozok bunlardan biri. IV. İlhan Berk'in portresini yaparken böyle bir girişi doğru buldum. İlhan'ın en büyük endişesi, insanı şiire sokmak olanaklarını ara masıdır. Bunun üzerinde çalışarak örnekleri göz önüne koymuştur. Şimdiye kadar yazdığı şiirlerde, insan denen bilinmezinga ve karanlık yollarında dolaşmasından oluştuğunu sandığım birçok ögeyi iç içe ve birbirine bağlı olarak gördüm. metinlerinden hangisi anlatım tekniği yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I. 3. ANLATIM TEKNİKLERİ B) II. C) III. DIN
B
Türkçe
8. Türkü derlemesi nasıl yapılması gerektiğiyle
ilgili bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir.
I. Kaynak kişinin konuşması için kayıt alabi-
leceğimiz uygun, sessiz bir ortam hazırla-
nır.
II. Derleme yapılacak bölgede öncelikle gü-
venilir kaynak kişi tespit edilir.
III. Derleme yapıldıktan sonra kaynak kişiden
izin alınarak kaynağın adı belirtilerek türkü
kullanılabilir.
IV. İmkân varsa kayıt, kaynak kişiye dinletilir
ve herhangi bir değişiklik yapmak isteyip
istemediği sorulur.
V. Kaynağımızın sesi ve görüntüsü, o konu-
şurken hiç müdahale edilmeden kaydedi-
lir.
Buna göre numaralanmış cümlelerle an-
lamlı bir metin oluşturulmak istendiğinde
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi
olur?
11-1-V-IV-IIN
B) II-1-IV-III-V
C) I-II-IV-IV
D) I-II-V-XV-III
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
B Türkçe 8. Türkü derlemesi nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. I. Kaynak kişinin konuşması için kayıt alabi- leceğimiz uygun, sessiz bir ortam hazırla- nır. II. Derleme yapılacak bölgede öncelikle gü- venilir kaynak kişi tespit edilir. III. Derleme yapıldıktan sonra kaynak kişiden izin alınarak kaynağın adı belirtilerek türkü kullanılabilir. IV. İmkân varsa kayıt, kaynak kişiye dinletilir ve herhangi bir değişiklik yapmak isteyip istemediği sorulur. V. Kaynağımızın sesi ve görüntüsü, o konu- şurken hiç müdahale edilmeden kaydedi- lir. Buna göre numaralanmış cümlelerle an- lamlı bir metin oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 11-1-V-IV-IIN B) II-1-IV-III-V C) I-II-IV-IV D) I-II-V-XV-III
5. Gözlerini açtı, etrafına şöyle bir bakındı. Babasının başı yana doğru hafif kaymıştı ve yatağının başın
da küçük horultularla uyuyordu. Kendisine ne olmuştu böyle, neden yataktaydı, neden babası başsin-
daydı? En son annesinin elini alnına koyarak "Oğlum, ateşler içinde yanıyorsun." dediğini hatırlıyordu.
Herhâlde hastalığın etkisiyle kendinden geçmişti.
Bu metindeki altı çizili yerlerin anlam özellikleri için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylene
bilir?
Gözlem - Abartma - Tahmin
C) Görüş - Abartma Tahmin
B) Gözlem - Görüş - Olasılık
D) Görüş - Abartma - Olasılık
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
5. Gözlerini açtı, etrafına şöyle bir bakındı. Babasının başı yana doğru hafif kaymıştı ve yatağının başın da küçük horultularla uyuyordu. Kendisine ne olmuştu böyle, neden yataktaydı, neden babası başsin- daydı? En son annesinin elini alnına koyarak "Oğlum, ateşler içinde yanıyorsun." dediğini hatırlıyordu. Herhâlde hastalığın etkisiyle kendinden geçmişti. Bu metindeki altı çizili yerlerin anlam özellikleri için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylene bilir? Gözlem - Abartma - Tahmin C) Görüş - Abartma Tahmin B) Gözlem - Görüş - Olasılık D) Görüş - Abartma - Olasılık
28.Aşağıdakilerden
hangisi söyleyenin duygularını içermez?
A) Bu, son yılların en güzel şiir kitabıdır.
B) Bu duygusal anlatımdan etkilenen çok insan var.
C) Bu şiirler, usta bir ressamın çalışmasını hatırlatıyor.
D) Bu şiirler"insan", "doğa" başlıkları altında toplanmış.*
CEVAP......
●
audama
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
28.Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin duygularını içermez? A) Bu, son yılların en güzel şiir kitabıdır. B) Bu duygusal anlatımdan etkilenen çok insan var. C) Bu şiirler, usta bir ressamın çalışmasını hatırlatıyor. D) Bu şiirler"insan", "doğa" başlıkları altında toplanmış.* CEVAP...... ● audama
M
Mozaik
9. Mekânın varlığı ile insanın yaşamı arasındaki paralellik, değişik biçimlerde romana yansır. Roman, modern za-
manların bir anlatı türü olduğu için hem psikolojik hem de sosyolojik derinliğe sahip olan insanı ve hayatı, tüm
yönleri ile ele almaya çalışır. Mekân ise insanın içinde bulunduğu sosyal dünyanın sınırlarını ortaya koyan bir
kavramdır. Romanın gelişim sürecinde kendisine yer bularak olayın kurgusunda yer edinen mekân, bazı yerlerde
romanın sesli bir tanığı, bazı yerlerde ise roman kahramanının ruhsal sınırlarını ortaya koyan bir aktör görevin-
dedir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerin hangisidir?
A) Romandaki mekânın işlevi
C) Romanin modern dünyayla ilişkisi
Mozaik Yayınları
Yayınları
B) Mekânın edebiyatımızdaki yeri
D) Romanın bireylerdeki etkisi
7
>
Mozaik Kamp Söme
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
M Mozaik 9. Mekânın varlığı ile insanın yaşamı arasındaki paralellik, değişik biçimlerde romana yansır. Roman, modern za- manların bir anlatı türü olduğu için hem psikolojik hem de sosyolojik derinliğe sahip olan insanı ve hayatı, tüm yönleri ile ele almaya çalışır. Mekân ise insanın içinde bulunduğu sosyal dünyanın sınırlarını ortaya koyan bir kavramdır. Romanın gelişim sürecinde kendisine yer bularak olayın kurgusunda yer edinen mekân, bazı yerlerde romanın sesli bir tanığı, bazı yerlerde ise roman kahramanının ruhsal sınırlarını ortaya koyan bir aktör görevin- dedir. Bu metnin konusu aşağıdakilerin hangisidir? A) Romandaki mekânın işlevi C) Romanin modern dünyayla ilişkisi Mozaik Yayınları Yayınları B) Mekânın edebiyatımızdaki yeri D) Romanın bireylerdeki etkisi 7 > Mozaik Kamp Söme
5.
TÜRKÇE
*
*
MURERATI MILLI
**
PRETRA
*
Bu parçayla ilgili,
1. Bir haber yazısından alınmıştır.
II. Benzetme yapılmıştır
HI. Örneklemeye başvurulmuştur.
IV. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Ive III
14:35
MEB GÜNDEM
MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi
3 Wan
B) II ve III
LGS IZLEME - DEGERLENDIRME-4
27 Kasım 2019
Pansiyonlu okulların öğrenci ve öğretmenlerine verilmeye başlanan
eğitimlerle, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza
indirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk yardım, kan bağışı gibi konularda
eğitim verilmesi amacıyla bu yılın ocak ayında MEB ile Türk Kızılay'ı arasında
iş birliği protokolü imzalandı. Pilot uygulamaya ise Ankara'daki pansiyonlu
okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı.
unicef
C) II ve IV
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
5. TÜRKÇE * * MURERATI MILLI ** PRETRA * Bu parçayla ilgili, 1. Bir haber yazısından alınmıştır. II. Benzetme yapılmıştır HI. Örneklemeye başvurulmuştur. IV. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Ive III 14:35 MEB GÜNDEM MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi 3 Wan B) II ve III LGS IZLEME - DEGERLENDIRME-4 27 Kasım 2019 Pansiyonlu okulların öğrenci ve öğretmenlerine verilmeye başlanan eğitimlerle, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilmesi amacıyla bu yılın ocak ayında MEB ile Türk Kızılay'ı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Pilot uygulamaya ise Ankara'daki pansiyonlu okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı. unicef C) II ve IV D) III ve IV
sokaklar, A) Çocukluk tüm insanların gizli hazinesidir.
B) Son yıllarda hızla gelişen teknoloji kimi risk-
leri beraberinde getiriyor.
C) Hayatımızın en önemli gününü bir şölene
çevirmek en büyük hayalimizdir.
D) Çiçek dikiminde görevlendirilmek üzere
işçiler alınacaktır.
is başa
ak.
nesne
Geçişsiz
X
X
özne
8
Edilgen
X
X
FUND
BONUS SORU (BS)
Bir kursun deneme sınavına katılan Ayda, Burak,
Cengiz, Deren, Eylül ve Figen isimli öğrencilerin
sınav sonunda aldıkları puanlar ve sıralamaları ile
ilgili olarak bilinenler şunlardır:
●
.
Burak en yüksek puanı almamıştır.
Cengiz, puan sıralamasına göre dördüncü
sıradadır.
Ayda'nın puanı Cengiz'in puanından yüksek,
Figen'in puanından düşüktür.
Eylül yalnızca Deren'den yüksek puan almış-
tir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Figen, sınavı birinci tamamlamıştır.
B) Burak, sınavda ikinci olmuştur.
C) Eylül, sınavda altıncı olmuştur.
D) Ayda, sınavı üçüncü olarak tamamlamıştır.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
sokaklar, A) Çocukluk tüm insanların gizli hazinesidir. B) Son yıllarda hızla gelişen teknoloji kimi risk- leri beraberinde getiriyor. C) Hayatımızın en önemli gününü bir şölene çevirmek en büyük hayalimizdir. D) Çiçek dikiminde görevlendirilmek üzere işçiler alınacaktır. is başa ak. nesne Geçişsiz X X özne 8 Edilgen X X FUND BONUS SORU (BS) Bir kursun deneme sınavına katılan Ayda, Burak, Cengiz, Deren, Eylül ve Figen isimli öğrencilerin sınav sonunda aldıkları puanlar ve sıralamaları ile ilgili olarak bilinenler şunlardır: ● . Burak en yüksek puanı almamıştır. Cengiz, puan sıralamasına göre dördüncü sıradadır. Ayda'nın puanı Cengiz'in puanından yüksek, Figen'in puanından düşüktür. Eylül yalnızca Deren'den yüksek puan almış- tir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Figen, sınavı birinci tamamlamıştır. B) Burak, sınavda ikinci olmuştur. C) Eylül, sınavda altıncı olmuştur. D) Ayda, sınavı üçüncü olarak tamamlamıştır.
mlelerin hangisi bir varsayı-
ktedir?
elki birlikte gideriz
dan sen de kitabını okuyup
atil oldu ve tüm sınavlar er-
arken ben de sana yardım
A) I.
76
B) II.
a) III.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ta
sarıdan söz edilmiştir?
IV.
A) İnsan şehrin gürültüsünden bir an olsun
kurtulmak istiyor.
B) Gençlik şiirlerimi de yeni kitabıma ekle-
meyi düşünüyorum.
Q
C) Şirketi iflastan kurtarıp bugünlere getir-
mek için var gücümle çalıştım.
KD) Aranızdaki sorunu hemen çözüp çalış-
maya başlamalısınız.
taçarı ne
ne demek?
yay
melidir.
Bu parçadaki numaralar
"aşamalı bir durum" söz k
B) II.
A) I.
10. Aşağıdakilerin hangisi
rilmiştir?
A) Dün akşam şiddetli
Yıldızların tartışmas
C) Yaşlı at, arabadaki
D) Akşam yemeğine b
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
mlelerin hangisi bir varsayı- ktedir? elki birlikte gideriz dan sen de kitabını okuyup atil oldu ve tüm sınavlar er- arken ben de sana yardım A) I. 76 B) II. a) III. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ta sarıdan söz edilmiştir? IV. A) İnsan şehrin gürültüsünden bir an olsun kurtulmak istiyor. B) Gençlik şiirlerimi de yeni kitabıma ekle- meyi düşünüyorum. Q C) Şirketi iflastan kurtarıp bugünlere getir- mek için var gücümle çalıştım. KD) Aranızdaki sorunu hemen çözüp çalış- maya başlamalısınız. taçarı ne ne demek? yay melidir. Bu parçadaki numaralar "aşamalı bir durum" söz k B) II. A) I. 10. Aşağıdakilerin hangisi rilmiştir? A) Dün akşam şiddetli Yıldızların tartışmas C) Yaşlı at, arabadaki D) Akşam yemeğine b
B
B
B
10. Alp Dağları, size neredeyse tüm Orta Avru-
pa'dan el sallayan muhteşem bir güzelliğe
sahiptir. Alp Dağlarının üç bölümünden biri
olan Maritime Alpleri, Riviera kıyıları ve İtal-
ya ovaları boyunca yükselir ve 3000 metre-
nin üzerinde zirvelere sahiptir. Bu tepelerin
en dikkat çekici ve görülmeye değer olanları
Pennine sıradağlarıdır. Mont Blanc Tepesi,
Fransa ve İtalya'nın birleştiği yerdedir. Dört
mevsim karlarla kaplı bu tepe, deniz sevi-
yesinden 4810 metre yükseklikte olup Kita
Avrupa'sının en yüksek tepesidir. Monte
Rosa, Pennine Alplerinin diğer ucundadır ve
4634 metre yüksekliktedir. İsviçre ve İtalya
sınırında bulunan ve 4478 metreye ulaşan
Matterhorn ise Avrupa'nın ortasında âdeta bir
bıçak gibi yükselir.
Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
B) Amaç-sonuç cümlesi vardır.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
B B B 10. Alp Dağları, size neredeyse tüm Orta Avru- pa'dan el sallayan muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Alp Dağlarının üç bölümünden biri olan Maritime Alpleri, Riviera kıyıları ve İtal- ya ovaları boyunca yükselir ve 3000 metre- nin üzerinde zirvelere sahiptir. Bu tepelerin en dikkat çekici ve görülmeye değer olanları Pennine sıradağlarıdır. Mont Blanc Tepesi, Fransa ve İtalya'nın birleştiği yerdedir. Dört mevsim karlarla kaplı bu tepe, deniz sevi- yesinden 4810 metre yükseklikte olup Kita Avrupa'sının en yüksek tepesidir. Monte Rosa, Pennine Alplerinin diğer ucundadır ve 4634 metre yüksekliktedir. İsviçre ve İtalya sınırında bulunan ve 4478 metreye ulaşan Matterhorn ise Avrupa'nın ortasında âdeta bir bıçak gibi yükselir. Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. B) Amaç-sonuç cümlesi vardır. C) Benzetme yapılmıştır. D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
1
8.SINIF
DENEME
17. Karşıtlık
Abartmat
Konuşturma
.
TÜRKÇE
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıda belirtilen söz sanatlarından herhangi biri kullanılmamıştır?
A) Benim adım dertli dolap
Konuşturma
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap (Tanrı)
Derdim vardır inilerim.
B) Ben derdimi döksem gül bahçesine
Bülbüller ah çeker, gül ağlar bana.
C) Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim,
Sokak lambaları öksürüyordu,
Yukarıda bulutlar yürüyordu.
D) Kendinle baş başa yaşamak istersen
Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal.
Aborima
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
1 8.SINIF DENEME 17. Karşıtlık Abartmat Konuşturma . TÜRKÇE Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıda belirtilen söz sanatlarından herhangi biri kullanılmamıştır? A) Benim adım dertli dolap Konuşturma Suyum akar yalap yalap Böyle emreylemiş Çalap (Tanrı) Derdim vardır inilerim. B) Ben derdimi döksem gül bahçesine Bülbüller ah çeker, gül ağlar bana. C) Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim, Sokak lambaları öksürüyordu, Yukarıda bulutlar yürüyordu. D) Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal. Aborima
6.
Olay
Yer
Zaman
Kişiler
Anlatıcı
: Baba ile oğlunun market alışverişi
: Market
: Akşamüzeri
: Bir baba ve oğlu
: 1. kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
A) Aksah akşam elime tutuşturulan alışveriş listesini görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Bu şeker, un ve tuz ne çabuk
tiyordu evde. Gören de her gün baklava, börek yiyoruz zannedecek. Büyük oğlumu aldım yanıma. Doğru markete...
Ama keşke biten un olsa diyeceğim olay bundan sonra yaşandı. Aşağı inince apartmanın bahçesinde İrfan ağabeye rast-
ladık. Yanında da kıyafetlerinden usta olduğunu anladığım birisi. "Haberin olsun maaş gününde biner lira toplayacağım,
kalorifer kazanı arıza yapmış." demesin mi?
BMuhsin Bey her zamanki sakinliğiyle iş yerinden çıkıp eve yollandı. İş yeri ile evi arasında beş yüz metre vardı ama Muh-
sin Bey için bu, bir saatlik zevkli bir yolculuktu. Yolda tanıdık birine rastladı mı hele bu yolculuğun iki saati bulduğu da
olurdu. Daha bir iki metre gitmemişti ki oğlunu gördü. "Baba, akşam misafir gelecekmiş annem hemen bu listedekileri
alıp on dakikada eve gelsin dedi." deyince bugün yol keyfi yapamayacağını anladı. Çaresiz oğluyla birlikte eve en yakın
markete girip istenilenleri aldı.
"Alışveriş bir sanattır elbette. Ne alacağını,ne kadar alacağını bilmek gerekir. Hayatta bunu bilmeyen iflas eder zaten az
kazanan değil." Oğlumun bir oyuncağı bırakıp diğerine saldırmasını izlerken babamın düşünceleri aklıma geldi. Gali-
ba onunla bunları konuşmanın zamanı geldi. "Bak oğlum..." diye söze başlayacakken elinde dört oyuncakla gelmesin
mi? Marketleri de temelli milyoncuya çevirdiler, bu kadar oyuncak oyuncakçıda yok." düşünceleri beynimde dolanırken
akşam ezanının okunduğunu fark ettim. "Hadi, ikisini bırak, ikisini alalım. Yemeğe geç kalmayalım." deyip kasaya yönel-
dik.
Adımlarını hızlandırmak istiyordu ama 4 yaşında bir çocukla bu ne kadar mümkünse o kadar hızlandırabiliyordu. Bu
böyle olmayacaktı. "Gel bakalım buraya!" diyerek kucağına aldı."Akşama misafir gelecek annene istediklerini almalıyız."
diye de açıklama yaptı. Market arabasını alınca soluk soluğa oğlunu arabanın içine yerleştirdi. Listedekileri ağaçtan elma
toplar gibi birer birer arabaya atıp iki dakika içinde kasanın önüne gelmişti. Böyle acele bir alışveriş oğlunun hoşuna
gitmemişti. "Söz, bir dahakine uzun uzun alışveriş yaparız ama akşama misafir gelecek." diyerek açıklamasını da yapmıştı.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
6. Olay Yer Zaman Kişiler Anlatıcı : Baba ile oğlunun market alışverişi : Market : Akşamüzeri : Bir baba ve oğlu : 1. kişi Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır? A) Aksah akşam elime tutuşturulan alışveriş listesini görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Bu şeker, un ve tuz ne çabuk tiyordu evde. Gören de her gün baklava, börek yiyoruz zannedecek. Büyük oğlumu aldım yanıma. Doğru markete... Ama keşke biten un olsa diyeceğim olay bundan sonra yaşandı. Aşağı inince apartmanın bahçesinde İrfan ağabeye rast- ladık. Yanında da kıyafetlerinden usta olduğunu anladığım birisi. "Haberin olsun maaş gününde biner lira toplayacağım, kalorifer kazanı arıza yapmış." demesin mi? BMuhsin Bey her zamanki sakinliğiyle iş yerinden çıkıp eve yollandı. İş yeri ile evi arasında beş yüz metre vardı ama Muh- sin Bey için bu, bir saatlik zevkli bir yolculuktu. Yolda tanıdık birine rastladı mı hele bu yolculuğun iki saati bulduğu da olurdu. Daha bir iki metre gitmemişti ki oğlunu gördü. "Baba, akşam misafir gelecekmiş annem hemen bu listedekileri alıp on dakikada eve gelsin dedi." deyince bugün yol keyfi yapamayacağını anladı. Çaresiz oğluyla birlikte eve en yakın markete girip istenilenleri aldı. "Alışveriş bir sanattır elbette. Ne alacağını,ne kadar alacağını bilmek gerekir. Hayatta bunu bilmeyen iflas eder zaten az kazanan değil." Oğlumun bir oyuncağı bırakıp diğerine saldırmasını izlerken babamın düşünceleri aklıma geldi. Gali- ba onunla bunları konuşmanın zamanı geldi. "Bak oğlum..." diye söze başlayacakken elinde dört oyuncakla gelmesin mi? Marketleri de temelli milyoncuya çevirdiler, bu kadar oyuncak oyuncakçıda yok." düşünceleri beynimde dolanırken akşam ezanının okunduğunu fark ettim. "Hadi, ikisini bırak, ikisini alalım. Yemeğe geç kalmayalım." deyip kasaya yönel- dik. Adımlarını hızlandırmak istiyordu ama 4 yaşında bir çocukla bu ne kadar mümkünse o kadar hızlandırabiliyordu. Bu böyle olmayacaktı. "Gel bakalım buraya!" diyerek kucağına aldı."Akşama misafir gelecek annene istediklerini almalıyız." diye de açıklama yaptı. Market arabasını alınca soluk soluğa oğlunu arabanın içine yerleştirdi. Listedekileri ağaçtan elma toplar gibi birer birer arabaya atıp iki dakika içinde kasanın önüne gelmişti. Böyle acele bir alışveriş oğlunun hoşuna gitmemişti. "Söz, bir dahakine uzun uzun alışveriş yaparız ama akşama misafir gelecek." diyerek açıklamasını da yapmıştı.
B
7. "Gençleri okumaya özendirmek için ne önerirsiniz?" diye soruyorlar. Hiçbir şey önermem. Yıllarca güzel eserler için,
sevdiğim kitaplar için yazdım çizdim; bir işe yaramadı da yalapşap söylenmiş sözler, ayaküstü öneriler mi işe yara-
yacak? Hem ne önereceğimi soranların okuduklarına inanıyor muyum ki! İnanmadığımı, hiç inanmadığımı söylesem
yüzlerine karşı ayıp olacak. "Bilmem ki, bilmem ki..." diyerek düzmece sırıtışlarla geçiştiriyorum.
Bu metin, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Deneme
B) Makale
TÜRKÇE
API..
Ani
8. Sınıf Deneme Sınavı -3
B
D) Beştiri
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
B 7. "Gençleri okumaya özendirmek için ne önerirsiniz?" diye soruyorlar. Hiçbir şey önermem. Yıllarca güzel eserler için, sevdiğim kitaplar için yazdım çizdim; bir işe yaramadı da yalapşap söylenmiş sözler, ayaküstü öneriler mi işe yara- yacak? Hem ne önereceğimi soranların okuduklarına inanıyor muyum ki! İnanmadığımı, hiç inanmadığımı söylesem yüzlerine karşı ayıp olacak. "Bilmem ki, bilmem ki..." diyerek düzmece sırıtışlarla geçiştiriyorum. Bu metin, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Deneme B) Makale TÜRKÇE API.. Ani 8. Sınıf Deneme Sınavı -3 B D) Beştiri
2
3.
Başlangıç
noktası
Aşağı
↓
Sof
Sağ
Çiğdem ve Çağdaş yanda verilen kareler üzerinde bir oyun tasarla-
mışlardır. Oyuna göre Çiğdem 1SO diye seslendiğinde Çağdaş bir
kare sola, 2SA diye seslendiğinde iki kare sağa, 3A diye seslendi-
ğinde ise üç kare aşağı gidecektir.
Buna göre başlangıç noktasında bulunan Çağdaş'ın boyalı
kareye gidebilmesi için Çiğdem sırasıyla aşağıdaki komutlar-
dan hangilerini vermelidir?
A) 3SA-2SA-3SA-1A - 150
B) 4SA-3A-3SO-1A-1SA-1A
C) 2SA-3A-1S0-3A-1SA - 1A
D) 4SA-3A-3SA-1A-1SO - 1A
8. Sınıf
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
2 3. Başlangıç noktası Aşağı ↓ Sof Sağ Çiğdem ve Çağdaş yanda verilen kareler üzerinde bir oyun tasarla- mışlardır. Oyuna göre Çiğdem 1SO diye seslendiğinde Çağdaş bir kare sola, 2SA diye seslendiğinde iki kare sağa, 3A diye seslendi- ğinde ise üç kare aşağı gidecektir. Buna göre başlangıç noktasında bulunan Çağdaş'ın boyalı kareye gidebilmesi için Çiğdem sırasıyla aşağıdaki komutlar- dan hangilerini vermelidir? A) 3SA-2SA-3SA-1A - 150 B) 4SA-3A-3SO-1A-1SA-1A C) 2SA-3A-1S0-3A-1SA - 1A D) 4SA-3A-3SA-1A-1SO - 1A 8. Sınıf