İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Yapı Soruları

7. Ister yoksul bir evde ister varlıklı bir ailenin
1
2
konağında hazırlansın bir Gürcü sofrası her
3
zaman cömerttir.
4
Bu cümledeki numaralanmış sözcükler-
den hangisi basit yapılıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
8.
D) 4
nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
7. Ister yoksul bir evde ister varlıklı bir ailenin 1 2 konağında hazırlansın bir Gürcü sofrası her 3 zaman cömerttir. 4 Bu cümledeki numaralanmış sözcükler- den hangisi basit yapılıdır? A) 1 B) 2 C) 3 8. D) 4 nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ç
E
8- "-acak,-ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bursa'da gezilecek çok güzel yerler var.
B) Yerler temizlenecek, camlar silinecek, diyordu.
C) Adam olacak çocuk gözünden belli olur.
D) Çocuğuna bakacak bir insan arıyordu.
9-"-mış,-miş" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
B) Varını veren utanmamış.
C) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.
D) Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
10- "-maz,-mez" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Gelene git denilmez bizim orda.
B) İlerisi çıkmaz sokak değil mi?
C) Haksızlıklar karşısında sesi çıkmaz pek.
D) Atına bakan ardına bakmaz, demişler
8.SINIF
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
Ç E 8- "-acak,-ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Bursa'da gezilecek çok güzel yerler var. B) Yerler temizlenecek, camlar silinecek, diyordu. C) Adam olacak çocuk gözünden belli olur. D) Çocuğuna bakacak bir insan arıyordu. 9-"-mış,-miş" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. B) Varını veren utanmamış. C) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş. D) Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. 10- "-maz,-mez" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Gelene git denilmez bizim orda. B) İlerisi çıkmaz sokak değil mi? C) Haksızlıklar karşısında sesi çıkmaz pek. D) Atına bakan ardına bakmaz, demişler 8.SINIF
18. "Tolga her sabah süt içer." cümlesindeki fiille
aynı yapıda bir fiil, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde kullanılmıştır?
A
A Ben bu çuvalı taşıyabilirim.
B Konukseverliklerine hayran kaldım.
X
Bu tarlaya yeni bir ev yapacağız.
D) Akşam yatarken lambaları söndürmemiş.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
18. "Tolga her sabah süt içer." cümlesindeki fiille aynı yapıda bir fiil, aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde kullanılmıştır? A A Ben bu çuvalı taşıyabilirim. B Konukseverliklerine hayran kaldım. X Bu tarlaya yeni bir ev yapacağız. D) Akşam yatarken lambaları söndürmemiş.
cükler-
BAHÇE
12.
Kelimeler
gözlük
elmaya
gerekli
bitkinlik
manolya
Basit Türemiş
X
A) gözlük
C) bitkinlik
X
X
X
Birleşik
Tabloda yer alan sözcüklerden hangisi yanlış
işaretlenmiştir?
B) elmaya
D) manolya
X
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
cükler- BAHÇE 12. Kelimeler gözlük elmaya gerekli bitkinlik manolya Basit Türemiş X A) gözlük C) bitkinlik X X X Birleşik Tabloda yer alan sözcüklerden hangisi yanlış işaretlenmiştir? B) elmaya D) manolya X
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek/-acak"
eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Kitabın incelenecek bölümlerini işaretledik.
B) Eğlenceli bir gezi düzenlenecekmiş haftaya.
C) İzmir'e gideceğimi kimse bilmiyor.
D) Yürüyecek halimiz kalmadı hiçbirimizde.
3. "Okuldan gelince ödevlerini yapar, akşam da erte-
si günkü derslerine çalışırdı." cümlesinde geçen
fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?
A) Olanları kimden öğrendiğini bilmiyorum.
B) Havaların ısınmasını dört gözle bekliyorlardı.
C) Akıllıca bir hamleyle oyunu kazandı.
D) Kimseye görünmeden odasına çıktı.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek/-acak" eki farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Kitabın incelenecek bölümlerini işaretledik. B) Eğlenceli bir gezi düzenlenecekmiş haftaya. C) İzmir'e gideceğimi kimse bilmiyor. D) Yürüyecek halimiz kalmadı hiçbirimizde. 3. "Okuldan gelince ödevlerini yapar, akşam da erte- si günkü derslerine çalışırdı." cümlesinde geçen fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde vardır? A) Olanları kimden öğrendiğini bilmiyorum. B) Havaların ısınmasını dört gözle bekliyorlardı. C) Akıllıca bir hamleyle oyunu kazandı. D) Kimseye görünmeden odasına çıktı.
08:06
VO)) 4.5G
LTE1 T
r
001 8 6 syed ever
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses-
teş sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Bu işi doğru dürüst bir şekilde bitirmek
istiyorum.
B) "Yaz içinden geçenleri, düşünmeden
yaz." dedi.
BIT
ml
nezlüt
ita
C) Ak kuzular ovaya iniyor, ovanın yanın-
daki dere gürül gürül akıyor. (0
D) Bol köpüklü bir kahve
içti.ne
(0)
|||
O
go
<
B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
08:06 VO)) 4.5G LTE1 T r 001 8 6 syed ever Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses- teş sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Bu işi doğru dürüst bir şekilde bitirmek istiyorum. B) "Yaz içinden geçenleri, düşünmeden yaz." dedi. BIT ml nezlüt ita C) Ak kuzular ovaya iniyor, ovanın yanın- daki dere gürül gürül akıyor. (0 D) Bol köpüklü bir kahve içti.ne (0) ||| O go < B
2. Türkçede kökler isim kökleri ve fiil kökleri ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramla-
rin, duyguların ismi olan köklere isim kökü; iş,
oluş, durum bildiren köklere ise fiil kökü denir.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi-
nin kökü yanlış işaretlenmiştir?
Sözcük
İsim Kök
Fiil Kök
Sevgi
✓
Temizle-
✓
Korkunç
Çizgili
3²
A)
B)
C)
DY
✓
Türkçe Atölyem
5. Kök, b
Ek ise
ler tü
alma
/1.
N.
HI.
M
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Türkçede kökler isim kökleri ve fiil kökleri ol- mak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramla- rin, duyguların ismi olan köklere isim kökü; iş, oluş, durum bildiren köklere ise fiil kökü denir. Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi- nin kökü yanlış işaretlenmiştir? Sözcük İsim Kök Fiil Kök Sevgi ✓ Temizle- ✓ Korkunç Çizgili 3² A) B) C) DY ✓ Türkçe Atölyem 5. Kök, b Ek ise ler tü alma /1. N. HI. M
11
1, A, H, K, Y, M, E, L
Yukarıdaki harflerden her birinin bir rakamla sim-
gelendiği bir şifreleme ile yazılan bazı sözcükler
aşağıda verilmiştir. Ancak bu sözcükler ve karşıla-
rindaki rakamlar karışık bir şekilde verilmiştir.
HİKAYE 236315
KALELİ 43178
ALEMİ 81715
HAYALİ 31 785
KALEM 254367
Bu şifreleme mantığına göre MELAİKE” SÖZ-
cüğü aşağıdaki rakamlardan hangisi ile yazı-
labilir?
ch
A) 6842358
B) 8713547
C) 5432164
D) 1345683
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
11 1, A, H, K, Y, M, E, L Yukarıdaki harflerden her birinin bir rakamla sim- gelendiği bir şifreleme ile yazılan bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Ancak bu sözcükler ve karşıla- rindaki rakamlar karışık bir şekilde verilmiştir. HİKAYE 236315 KALELİ 43178 ALEMİ 81715 HAYALİ 31 785 KALEM 254367 Bu şifreleme mantığına göre MELAİKE” SÖZ- cüğü aşağıdaki rakamlardan hangisi ile yazı- labilir? ch A) 6842358 B) 8713547 C) 5432164 D) 1345683
SÖZEL BÖLÜM / TÜRKÇE
1
13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler-
den hangisi karşısında verilen anlama uy-
gun kullanılmamıştır?
Cümle
Anlam
Bu mevsimde kuş- Tazeliğini, diriliği-
A) lar susar, çiçekler ni veya parlaklığı-
de solar.
t
ni yitirmek
Dışarıda hava çok
B soğuk, eve gelene kimyasal bir etki
kadar kulaklarım ile katılaşmak
dondu.
Saklı olarak, sak-
layarak
Mektubu posta
C) kutusuna senden
gizli attım.
t
Pencerenin kena-
rindaki ufak delik-
ten içeri hava giri-
yordu.
Dar, küçük açıklık
BIR YAYINLARI -----------------
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
SÖZEL BÖLÜM / TÜRKÇE 1 13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler- den hangisi karşısında verilen anlama uy- gun kullanılmamıştır? Cümle Anlam Bu mevsimde kuş- Tazeliğini, diriliği- A) lar susar, çiçekler ni veya parlaklığı- de solar. t ni yitirmek Dışarıda hava çok B soğuk, eve gelene kimyasal bir etki kadar kulaklarım ile katılaşmak dondu. Saklı olarak, sak- layarak Mektubu posta C) kutusuna senden gizli attım. t Pencerenin kena- rindaki ufak delik- ten içeri hava giri- yordu. Dar, küçük açıklık BIR YAYINLARI -----------------
2.
Birak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın
Hatırada kalan şey değişmez zamanla.
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiil-
le yapıca özdeş bir fiil kullanılmıstır?
A) Çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor.
B) Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor.
C) Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı.
D) Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Birak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiil- le yapıca özdeş bir fiil kullanılmıstır? A) Çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor. B) Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı. D) Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi.
2. Sude, arkadaşı Elif'e doğum günü hediyesi almış-
tır. Aldığı hediye paketinin üzerinde kökü isim olan
bir kelime vardır.
Buna göre Sude, Elif'e kaç numaralı hediye pa-
ketini almıştır?
1.
2.
Renkli
Koku
3.
4.
Yorgun
Korku
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Sude, arkadaşı Elif'e doğum günü hediyesi almış- tır. Aldığı hediye paketinin üzerinde kökü isim olan bir kelime vardır. Buna göre Sude, Elif'e kaç numaralı hediye pa- ketini almıştır? 1. 2. Renkli Koku 3. 4. Yorgun Korku A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
C)Artık montunuzu buraya çıkarabilirsiniz.
B-Kardeşim dün ha
D) Haziran ayı da iyi geçiverdi.
C-Ben bu yüksek
D-Dedem bu say
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
diğerlerinden daha farklı bir yapıdadır?
8.Aşağıdaki cü
bakımından d
A) Fatih 'in yerinde olsam bu olayı ona
söylemezdim.
A) Yemeklerin
B) Geyikler özgürlüğün tadını çıkarırcasına oradan
oraya koşturuyordu.
B) Belediye b
C) Bize dün
C)Hocamızın önerdiği tüm süreli yayınları bir ay
içinde okuyacakmışız.
D) Eski, yıl
D) Mustafa da senin bildiklerini biliyor.
9.Aşağıda
fiille olus
min yapısı basittir?
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
C)Artık montunuzu buraya çıkarabilirsiniz. B-Kardeşim dün ha D) Haziran ayı da iyi geçiverdi. C-Ben bu yüksek D-Dedem bu say 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi diğerlerinden daha farklı bir yapıdadır? 8.Aşağıdaki cü bakımından d A) Fatih 'in yerinde olsam bu olayı ona söylemezdim. A) Yemeklerin B) Geyikler özgürlüğün tadını çıkarırcasına oradan oraya koşturuyordu. B) Belediye b C) Bize dün C)Hocamızın önerdiği tüm süreli yayınları bir ay içinde okuyacakmışız. D) Eski, yıl D) Mustafa da senin bildiklerini biliyor. 9.Aşağıda fiille olus min yapısı basittir?
10. İki rayı gibiyiz
Bir tren yolunun.
Yakın olması
Neyi değiştirir,
Son istasyonun.
Bu şiirde asıl anlatılmak istenen duygu aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Ayrılık
B) Beraberlik
C) Dostluk
D) Korku
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
10. İki rayı gibiyiz Bir tren yolunun. Yakın olması Neyi değiştirir, Son istasyonun. Bu şiirde asıl anlatılmak istenen duygu aşağıda- kilerden hangisidir? A) Ayrılık B) Beraberlik C) Dostluk D) Korku
ilmeys
500
8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir?
Aposeni görünce çok mutlu oldum.
B) Yıllar sonra ilkokul öğretmenimi gördüm.
C) Babasına yeni bir pantolon aldırdı.
D) Yemekleri ben hazırlayabilirim.
azilmis kelime zarf görevinde kul-
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
ilmeys 500 8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir? Aposeni görünce çok mutlu oldum. B) Yıllar sonra ilkokul öğretmenimi gördüm. C) Babasına yeni bir pantolon aldırdı. D) Yemekleri ben hazırlayabilirim. azilmis kelime zarf görevinde kul-
Yapım eki almamış fiillere basit, bir
isimden veya fiilden yapım ekiyle
türetilmiş fiiller ise türemiş fiil
denir.
Buna göre,
Basit
Türemiş
Azalmış
Bakmalısın
Gözlüyorum
Okutacak
V
✓
yukarıdaki fiilerden hangisinin yapısı yan-
lış işaretlenmiştir?
A) Azalmış
C) Gözlüyorum
B) Bakmalısın
D) Okutacak
INLARI
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
Yapım eki almamış fiillere basit, bir isimden veya fiilden yapım ekiyle türetilmiş fiiller ise türemiş fiil denir. Buna göre, Basit Türemiş Azalmış Bakmalısın Gözlüyorum Okutacak V ✓ yukarıdaki fiilerden hangisinin yapısı yan- lış işaretlenmiştir? A) Azalmış C) Gözlüyorum B) Bakmalısın D) Okutacak INLARI
12. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birle-
şik kelimeler bitişik yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından dolayı bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Çiftliğe yaklaştıkça akşamsefası kokusu burnumuzu iyice kaplamıştı.
"Çayın yanına kuşlokumu da alır mıydınız?" diye bir ses duydum.
Emalzeme çantamda her şey var da kargaburnu olmaz mı?
D) Balıkçıların ağlarından bir de kedibalığı çıkınca ortalık şenlendi.
BUTUN TILDIZLAR TOLUNUR AYDINLATMAKIN BIR ARADA
NOVIN
YAYINLARI
OLL STOR
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
12. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birle- şik kelimeler bitişik yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından dolayı bir yanlışlık yapılmıştır? A) Çiftliğe yaklaştıkça akşamsefası kokusu burnumuzu iyice kaplamıştı. "Çayın yanına kuşlokumu da alır mıydınız?" diye bir ses duydum. Emalzeme çantamda her şey var da kargaburnu olmaz mı? D) Balıkçıların ağlarından bir de kedibalığı çıkınca ortalık şenlendi. BUTUN TILDIZLAR TOLUNUR AYDINLATMAKIN BIR ARADA NOVIN YAYINLARI OLL STOR