Sözcükte Yapı Soruları

7. Ister yoksul bir evde ister varlıklı bir ailenin
1
2
konağında hazırlansın bir Gürcü sofrası her
3
zaman cömerttir.
4
Bu cümledeki numaralanmış sözcükler-
den hangisi basit yapılıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
8.
D) 4
nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
7. Ister yoksul bir evde ister varlıklı bir ailenin 1 2 konağında hazırlansın bir Gürcü sofrası her 3 zaman cömerttir. 4 Bu cümledeki numaralanmış sözcükler- den hangisi basit yapılıdır? A) 1 B) 2 C) 3 8. D) 4 nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
UYGULAMA 5
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
"Büyük bir evde yaşamak istemem." cümlesinde yapım eki almış sözcük yoktur.
"Anahtar, sabırsız, çocuk" sözcüklerinin tamamı kök hâldedir.
"Aşı yapılan sol kolumu oynatamıyorum." cümlesindeki altı çizili sözcük isim köktür.
"Öğretmenimiz çalışkan olmamızı öğütledi." cümlesindeki altı çizili sözcükte yapım eki yoktur.
"Beğeni" ve "tutumlu" sözcükleri isim gövdesidir.
"Sana bir kalem aldım." cümlesinde yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır.
"Resim yapmazsam çok sıkılıyorum." cümlesinde fiil gövdesi vardır.
Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorum." cümlesindeki altı çizili sözcük, kök hâldedir.
MART
YANIT Yayınları
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
UYGULAMA 5 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. "Büyük bir evde yaşamak istemem." cümlesinde yapım eki almış sözcük yoktur. "Anahtar, sabırsız, çocuk" sözcüklerinin tamamı kök hâldedir. "Aşı yapılan sol kolumu oynatamıyorum." cümlesindeki altı çizili sözcük isim köktür. "Öğretmenimiz çalışkan olmamızı öğütledi." cümlesindeki altı çizili sözcükte yapım eki yoktur. "Beğeni" ve "tutumlu" sözcükleri isim gövdesidir. "Sana bir kalem aldım." cümlesinde yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır. "Resim yapmazsam çok sıkılıyorum." cümlesinde fiil gövdesi vardır. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorum." cümlesindeki altı çizili sözcük, kök hâldedir. MART YANIT Yayınları
Ç
E
8- "-acak,-ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bursa'da gezilecek çok güzel yerler var.
B) Yerler temizlenecek, camlar silinecek, diyordu.
C) Adam olacak çocuk gözünden belli olur.
D) Çocuğuna bakacak bir insan arıyordu.
9-"-mış,-miş" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
B) Varını veren utanmamış.
C) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.
D) Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
10- "-maz,-mez" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Gelene git denilmez bizim orda.
B) İlerisi çıkmaz sokak değil mi?
C) Haksızlıklar karşısında sesi çıkmaz pek.
D) Atına bakan ardına bakmaz, demişler
8.SINIF
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
Ç E 8- "-acak,-ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Bursa'da gezilecek çok güzel yerler var. B) Yerler temizlenecek, camlar silinecek, diyordu. C) Adam olacak çocuk gözünden belli olur. D) Çocuğuna bakacak bir insan arıyordu. 9-"-mış,-miş" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. B) Varını veren utanmamış. C) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş. D) Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. 10- "-maz,-mez" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Gelene git denilmez bizim orda. B) İlerisi çıkmaz sokak değil mi? C) Haksızlıklar karşısında sesi çıkmaz pek. D) Atına bakan ardına bakmaz, demişler 8.SINIF
18. "Tolga her sabah süt içer." cümlesindeki fiille
aynı yapıda bir fiil, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde kullanılmıştır?
A
A Ben bu çuvalı taşıyabilirim.
B Konukseverliklerine hayran kaldım.
X
Bu tarlaya yeni bir ev yapacağız.
D) Akşam yatarken lambaları söndürmemiş.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
18. "Tolga her sabah süt içer." cümlesindeki fiille aynı yapıda bir fiil, aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde kullanılmıştır? A A Ben bu çuvalı taşıyabilirim. B Konukseverliklerine hayran kaldım. X Bu tarlaya yeni bir ev yapacağız. D) Akşam yatarken lambaları söndürmemiş.
cükler-
BAHÇE
12.
Kelimeler
gözlük
elmaya
gerekli
bitkinlik
manolya
Basit Türemiş
X
A) gözlük
C) bitkinlik
X
X
X
Birleşik
Tabloda yer alan sözcüklerden hangisi yanlış
işaretlenmiştir?
B) elmaya
D) manolya
X
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
cükler- BAHÇE 12. Kelimeler gözlük elmaya gerekli bitkinlik manolya Basit Türemiş X A) gözlük C) bitkinlik X X X Birleşik Tabloda yer alan sözcüklerden hangisi yanlış işaretlenmiştir? B) elmaya D) manolya X
hangi-
mıştır?
D) 4.
12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi
arasında eş seslilik (sesteşlik) ilişkisi yoktur?
A) Dağın sırtına tırmandık.
Sırtındaki şişlik için doktora gitti.
yan an
B) Her gün aynı yoldan gidiyorduk.
Uzayan otları bir bir yoldu.
C) Saat sekizde köye vardık.
Bu köyde sadece on hane vardı.
anlam
D) Kendi ununu kendin öğüt!
Dedemin verdiği öğütler hâlâ aklımda.
13
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
hangi- mıştır? D) 4. 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi arasında eş seslilik (sesteşlik) ilişkisi yoktur? A) Dağın sırtına tırmandık. Sırtındaki şişlik için doktora gitti. yan an B) Her gün aynı yoldan gidiyorduk. Uzayan otları bir bir yoldu. C) Saat sekizde köye vardık. Bu köyde sadece on hane vardı. anlam D) Kendi ununu kendin öğüt! Dedemin verdiği öğütler hâlâ aklımda. 13
3. Çile şimşeğinin her çakışında,
1
Derdin tezgâhında, sert nakışında,
||
Bunca yenilginin sarp yokuşunda
IV
Sabrım çiçek açtı, haberin var mı?
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş
seslidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
MEB 2018-2019
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
3. Çile şimşeğinin her çakışında, 1 Derdin tezgâhında, sert nakışında, || Bunca yenilginin sarp yokuşunda IV Sabrım çiçek açtı, haberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. MEB 2018-2019
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek/-acak"
eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Kitabın incelenecek bölümlerini işaretledik.
B) Eğlenceli bir gezi düzenlenecekmiş haftaya.
C) İzmir'e gideceğimi kimse bilmiyor.
D) Yürüyecek halimiz kalmadı hiçbirimizde.
3. "Okuldan gelince ödevlerini yapar, akşam da erte-
si günkü derslerine çalışırdı." cümlesinde geçen
fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?
A) Olanları kimden öğrendiğini bilmiyorum.
B) Havaların ısınmasını dört gözle bekliyorlardı.
C) Akıllıca bir hamleyle oyunu kazandı.
D) Kimseye görünmeden odasına çıktı.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek/-acak" eki farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Kitabın incelenecek bölümlerini işaretledik. B) Eğlenceli bir gezi düzenlenecekmiş haftaya. C) İzmir'e gideceğimi kimse bilmiyor. D) Yürüyecek halimiz kalmadı hiçbirimizde. 3. "Okuldan gelince ödevlerini yapar, akşam da erte- si günkü derslerine çalışırdı." cümlesinde geçen fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde vardır? A) Olanları kimden öğrendiğini bilmiyorum. B) Havaların ısınmasını dört gözle bekliyorlardı. C) Akıllıca bir hamleyle oyunu kazandı. D) Kimseye görünmeden odasına çıktı.
Klasikleri yani geçmiş yüzyıllardan kalmış eserleri okumayı
da severim.
Bu cümledeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?
"Kalmış" sözcüğü çekimli bir fiildir.
B) "Severim" sözcüğü durum belirten bir zarf-fiildir.
COkuma" sözcüğü isim-fiil özelliğini yitirmiştir.
DY "Geçmiş" sözcüğü bir ismi niteleme göreviyle kullanıl-
mıştır.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
Klasikleri yani geçmiş yüzyıllardan kalmış eserleri okumayı da severim. Bu cümledeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangi- si söylenebilir? "Kalmış" sözcüğü çekimli bir fiildir. B) "Severim" sözcüğü durum belirten bir zarf-fiildir. COkuma" sözcüğü isim-fiil özelliğini yitirmiştir. DY "Geçmiş" sözcüğü bir ismi niteleme göreviyle kullanıl- mıştır.
1. Attila /lihan şair olmanın yanı sıra bilimsel sosyalist-
irAsik saçan gözleri toplumun tartışmaya açık yön
T işı- fill
11
tort-fill
lerini adeta bir kartal gibi gözlemlerdi. Çıkardığı Mavi
dergisi düşüncelerini yansıttığı yayın organıydı. Bu
11 der-fil
dergi Hisar dergisiyle karşılaştırıldığında çok farklı
IVI
yönler çıkarıyordu ortaya. Yazarken kaleminden kan
damlıyorcasına canlı yazıyordu duygularını.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kö-
künün türü bakımından ötekilerden farklıdır?
E) V.
1*** ****
A) I. B) II. C) III. D) IV.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
1. Attila /lihan şair olmanın yanı sıra bilimsel sosyalist- irAsik saçan gözleri toplumun tartışmaya açık yön T işı- fill 11 tort-fill lerini adeta bir kartal gibi gözlemlerdi. Çıkardığı Mavi dergisi düşüncelerini yansıttığı yayın organıydı. Bu 11 der-fil dergi Hisar dergisiyle karşılaştırıldığında çok farklı IVI yönler çıkarıyordu ortaya. Yazarken kaleminden kan damlıyorcasına canlı yazıyordu duygularını. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kö- künün türü bakımından ötekilerden farklıdır? E) V. 1*** **** A) I. B) II. C) III. D) IV.
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma/ -me" eki
ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır?
A) Yaz gelince çalışma saatleri yeniden düzenlendi
B) İsterseniz sizin için bir buluşma ayarlarım.
C) Artık konuşma benimle deyip dışarı çıktı.
D) Okuma alışkanlığı öyle hemen kazanılır mı?
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma/ -me" eki ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır? A) Yaz gelince çalışma saatleri yeniden düzenlendi B) İsterseniz sizin için bir buluşma ayarlarım. C) Artık konuşma benimle deyip dışarı çıktı. D) Okuma alışkanlığı öyle hemen kazanılır mı?
İTÜ
ETA VAKFI
(TEST - 7)
doga
KOLEJI
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hâl eki
kullanılmamıştır?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Gülü seven dikenine katlanır.
C) Körle yatan şaşı kalkar.
D) Kurunun yanında yaş da yanar.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
İTÜ ETA VAKFI (TEST - 7) doga KOLEJI 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hâl eki kullanılmamıştır? A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Gülü seven dikenine katlanır. C) Körle yatan şaşı kalkar. D) Kurunun yanında yaş da yanar.
08:06
VO)) 4.5G
LTE1 T
r
001 8 6 syed ever
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses-
teş sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Bu işi doğru dürüst bir şekilde bitirmek
istiyorum.
B) "Yaz içinden geçenleri, düşünmeden
yaz." dedi.
BIT
ml
nezlüt
ita
C) Ak kuzular ovaya iniyor, ovanın yanın-
daki dere gürül gürül akıyor. (0
D) Bol köpüklü bir kahve
içti.ne
(0)
|||
O
go
<
B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
08:06 VO)) 4.5G LTE1 T r 001 8 6 syed ever Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses- teş sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Bu işi doğru dürüst bir şekilde bitirmek istiyorum. B) "Yaz içinden geçenleri, düşünmeden yaz." dedi. BIT ml nezlüt ita C) Ak kuzular ovaya iniyor, ovanın yanın- daki dere gürül gürül akıyor. (0 D) Bol köpüklü bir kahve içti.ne (0) ||| O go < B
g
A
na
16. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;
Hatırada kalan şey değişmez, zamanla.
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fil-
le yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır?
A) Çocuk sabahtan beri narin tanelerini sayıyor.
B) Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor.
Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı. [
D) Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi.
Idi, B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
g A na 16. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez, zamanla. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fil- le yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narin tanelerini sayıyor. B) Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor. Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı. [ D) Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi. Idi, B
S
2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerin-
YE
den farklı işlev.de bir ek almıştır?
A) Annem bugün oldukça dalgın görünüyordu.
B) Babamın durgun hâli pek alıştığımız bir durum değildi.
C) Yaşına, kişiliğine ve davranışlarına uygun birini arıyor-
du.
D) Böyle azgın köpekleri bahçede serbest bırakmamalı-
4,5
sin.
E) Büyüklerine saygın kalmazsa kendine saygını da yitirir-
sin.
4.5
mert ng E
5. Her
Ya
Ba
K
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
S 2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerin- YE den farklı işlev.de bir ek almıştır? A) Annem bugün oldukça dalgın görünüyordu. B) Babamın durgun hâli pek alıştığımız bir durum değildi. C) Yaşına, kişiliğine ve davranışlarına uygun birini arıyor- du. D) Böyle azgın köpekleri bahçede serbest bırakmamalı- 4,5 sin. E) Büyüklerine saygın kalmazsa kendine saygını da yitirir- sin. 4.5 mert ng E 5. Her Ya Ba K
"Selim bahçe..."
18- ifadesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa
"bahçe" sözcüğü "bulunma" anlamı taşıyan bir ek
alır?
A) -(y)i sever.
B) -(y)e gidecek.
C) -den şimdi çıktı.
D) -de elma topluyor.
19-"Çok iyi dost olduğumuz için arkadaşlarımın içinde en
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Yapı
"Selim bahçe..." 18- ifadesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa "bahçe" sözcüğü "bulunma" anlamı taşıyan bir ek alır? A) -(y)i sever. B) -(y)e gidecek. C) -den şimdi çıktı. D) -de elma topluyor. 19-"Çok iyi dost olduğumuz için arkadaşlarımın içinde en