Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düşünce Yazıları Soruları

du. Kuşlann
irine karışın-
ğı görülüyor.
ir istirap çığ-
ğımız yer kö-
hiç dokunul-
n ve günümü-
u yapı, Porte-
Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık %30'unu
karşılayan Burdur'da haziran ayında gerçekleşen
aşırı yağışlar ve dolu, büyük çapta ürün kaybına yol
açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinde gerçekleşen
fasulye üretiminin bu yıl 10-12 bin ton olması bek-
leniyor. Burdur Ovası'nda fasulye tarlalarında ince-
leme yapan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çalışkan
yağmur ve dolunun üretimde yol açtığı verim kay-
bının %70 olduğunu söyledi.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezi yazısı
C) Haber yazısı
(B) Rapor
D) Tutanak
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
du. Kuşlann irine karışın- ğı görülüyor. ir istirap çığ- ğımız yer kö- hiç dokunul- n ve günümü- u yapı, Porte- Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayında gerçekleşen aşırı yağışlar ve dolu, büyük çapta ürün kaybına yol açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinde gerçekleşen fasulye üretiminin bu yıl 10-12 bin ton olması bek- leniyor. Burdur Ovası'nda fasulye tarlalarında ince- leme yapan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çalışkan yağmur ve dolunun üretimde yol açtığı verim kay- bının %70 olduğunu söyledi. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Gezi yazısı C) Haber yazısı (B) Rapor D) Tutanak
endi ara-
idakile-
mlayıcıs
layıcıs-
resim
A) Makale
C) Fikra
B) Deneme
D) Gezi yazısı
2 Kitap okumanın önemli olduğunu teorik ola-
rak biliyoruz. Bizim sorunumuz bunu hayata
uygulamakla ilgili. Parasızlıktan yakınıyoruz,
kütüphanelere uğramıyoruz. Zamansızlıktan
yakınıyoruz, internette geçirdiğimiz onca sa-
ate karşın elektronik kitaplan bile okumuyo-
ruz. Öyle ki bize kitap altın çanakta sunulsa
burun kiviracak, bahane bulacak håldeyiz.
Bu yüzden de cahill kalmaya mahkûmuz.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
C) Makale
B) Deneme
D) Öykü
wepry
ilgill aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bir konuyla ilgili düşünceler samimi bir
üslupla dile getirilmiştir.
B) Bir toplumu ilgilendiren güncel bir olayla
ilgili nesnel değerlendirmelerde bulunul
muştur.
C) Bir konuyla ilgili düşünceler kantama
amacı güdülerek aktanimiştir.
D) Toplumda önemi olan birinin kendi yaşa
mini kaleme aldığı bir eserden alinmigr
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel-
liği aranmaz?
A) Bana en iyi gelen şey, seninle konuşmak
B) Olgunlaşan meyveler toplanm
C) Sahilde biraz güneşlenmiş
D) Yemeği nasıl sıtacağım?
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
endi ara- idakile- mlayıcıs layıcıs- resim A) Makale C) Fikra B) Deneme D) Gezi yazısı 2 Kitap okumanın önemli olduğunu teorik ola- rak biliyoruz. Bizim sorunumuz bunu hayata uygulamakla ilgili. Parasızlıktan yakınıyoruz, kütüphanelere uğramıyoruz. Zamansızlıktan yakınıyoruz, internette geçirdiğimiz onca sa- ate karşın elektronik kitaplan bile okumuyo- ruz. Öyle ki bize kitap altın çanakta sunulsa burun kiviracak, bahane bulacak håldeyiz. Bu yüzden de cahill kalmaya mahkûmuz. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi- dir? C) Makale B) Deneme D) Öykü wepry ilgill aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir konuyla ilgili düşünceler samimi bir üslupla dile getirilmiştir. B) Bir toplumu ilgilendiren güncel bir olayla ilgili nesnel değerlendirmelerde bulunul muştur. C) Bir konuyla ilgili düşünceler kantama amacı güdülerek aktanimiştir. D) Toplumda önemi olan birinin kendi yaşa mini kaleme aldığı bir eserden alinmigr 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel- liği aranmaz? A) Bana en iyi gelen şey, seninle konuşmak B) Olgunlaşan meyveler toplanm C) Sahilde biraz güneşlenmiş D) Yemeği nasıl sıtacağım?
18.
Şehir, uzun kış gecelerinin ayazında buz tutmuş buğulu camlardan, yaz gecelerinde salkım salkım yıldızlanın altın-
da, sarı pullu titreyen ışıklarıyla her daim gözümün önündeydi. Küçük şirin camları olan penceremden baktığımda
gökyüzüyle muhabbet hâlindeydi Karadeniz. Berilerde daha yakınlarda tıpkı büyük bir yolcu gemisi gibi ovada yű-
zerdi şehir. Ben, çocuk aklımla şehri öyle hayal ederdim. Sonra o gemi büyüdü büyüdü, ovava sığmaz oldu
G) Öyküleme, açıklama DYAçıklama, tartışma
Bu parçada başvurulan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) Açıklama, betimleme.
B) Betimleme öyküleme
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
18. Şehir, uzun kış gecelerinin ayazında buz tutmuş buğulu camlardan, yaz gecelerinde salkım salkım yıldızlanın altın- da, sarı pullu titreyen ışıklarıyla her daim gözümün önündeydi. Küçük şirin camları olan penceremden baktığımda gökyüzüyle muhabbet hâlindeydi Karadeniz. Berilerde daha yakınlarda tıpkı büyük bir yolcu gemisi gibi ovada yű- zerdi şehir. Ben, çocuk aklımla şehri öyle hayal ederdim. Sonra o gemi büyüdü büyüdü, ovava sığmaz oldu G) Öyküleme, açıklama DYAçıklama, tartışma Bu parçada başvurulan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangileridir? A) Açıklama, betimleme. B) Betimleme öyküleme
7.
Yunusların ve balinaların hapşırma refleksi bulunmaz. Bunun nedeni, bu hayvanların hapşırırken çok miktarda
su yutma ihtimalinin olmasıdır. Amfibilerde (iki yaşamlılar) ise diyafram yoktur, bu nedenle amfibiler hapşıra-
maz. Ama çoğu kuş, sürüngen ve memeli türü hapşırma yeteneğine sahiptir. Bunun yanı sıra bazı hayvanların
da hapşırmaya benzer ilginç hareketleri vardır. Örneğin beyni ve sinir sistemi bulunmayan denizyıldızları,
yabancı kimyasallara tepki vermek amacıyla birdenbire vücutlarını kasıp içlerindeki suyu dışarı püskürtme
yeteneğine sahiptir.
Bu metin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A Deneme
B) Makale
CFikra
8ULTI20223-1
D) Roman
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
7. Yunusların ve balinaların hapşırma refleksi bulunmaz. Bunun nedeni, bu hayvanların hapşırırken çok miktarda su yutma ihtimalinin olmasıdır. Amfibilerde (iki yaşamlılar) ise diyafram yoktur, bu nedenle amfibiler hapşıra- maz. Ama çoğu kuş, sürüngen ve memeli türü hapşırma yeteneğine sahiptir. Bunun yanı sıra bazı hayvanların da hapşırmaya benzer ilginç hareketleri vardır. Örneğin beyni ve sinir sistemi bulunmayan denizyıldızları, yabancı kimyasallara tepki vermek amacıyla birdenbire vücutlarını kasıp içlerindeki suyu dışarı püskürtme yeteneğine sahiptir. Bu metin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A Deneme B) Makale CFikra 8ULTI20223-1 D) Roman Diğer sayfaya geçiniz.
Su, insanın en kadim yoldaşıdır. Özellikle akan bir
suyun sesi insana her şeyi haber verebilir. Ölen
bir ceylanın acısını, yumurtasını yeni çatlatan bir
kuşun kamaşan gözlerini ve daha birçok şeyi in-
sana taşır sesiyle beraber. Ancak deniz öyle mi? En
gürültülü olduğu anlarda bile insana hiçbir şey an-
latmaz. Bütün o kabarmalar, sönmeler, köpükler ve
damlalar... Anlamsızdır demiyorum elbette, bilirsin
denize saygım sonsuzdur ama tüm bu kasılma ve
gevşemeler maalesef insan idrakine hitap etmez.
İnsanı sadece kendisiyle konuşturur. Konuşturur
durur. O yüzden küçüğüm denizde haddinden fazla
kalmamak gerek.
Bu metnin türü aşağıdakilerin hangisinde veril-
miştir?
A) Söyleşi
C) Makale
B) Deneme
D) Öykü
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
Su, insanın en kadim yoldaşıdır. Özellikle akan bir suyun sesi insana her şeyi haber verebilir. Ölen bir ceylanın acısını, yumurtasını yeni çatlatan bir kuşun kamaşan gözlerini ve daha birçok şeyi in- sana taşır sesiyle beraber. Ancak deniz öyle mi? En gürültülü olduğu anlarda bile insana hiçbir şey an- latmaz. Bütün o kabarmalar, sönmeler, köpükler ve damlalar... Anlamsızdır demiyorum elbette, bilirsin denize saygım sonsuzdur ama tüm bu kasılma ve gevşemeler maalesef insan idrakine hitap etmez. İnsanı sadece kendisiyle konuşturur. Konuşturur durur. O yüzden küçüğüm denizde haddinden fazla kalmamak gerek. Bu metnin türü aşağıdakilerin hangisinde veril- miştir? A) Söyleşi C) Makale B) Deneme D) Öykü
L
T
T
Z
Z
ve
an
iş-
MAMAK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
19. "Tohum, kendi sayesinde büyüyen ağaç için kendini
sunar. Dışarıdan görünüşte tohum kaybolur fakat
yok olan tohum; ağacın içine, dallarına, çiçeklerine
ve meyvelerine yerleşmiştir. Tohumun varlığı ağaç
için feda edilmeseydi, ne dallar ne çiçekler ne de
meyveler olurdu."
Yukarıda verilen parça aşağıdaki yazı türlerin-
den hangisine örnek olabilir?
A) Makale
C) Söyleşi
B) Roman
D) Deneme
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
L T T Z Z ve an iş- MAMAK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19. "Tohum, kendi sayesinde büyüyen ağaç için kendini sunar. Dışarıdan görünüşte tohum kaybolur fakat yok olan tohum; ağacın içine, dallarına, çiçeklerine ve meyvelerine yerleşmiştir. Tohumun varlığı ağaç için feda edilmeseydi, ne dallar ne çiçekler ne de meyveler olurdu." Yukarıda verilen parça aşağıdaki yazı türlerin- den hangisine örnek olabilir? A) Makale C) Söyleşi B) Roman D) Deneme
12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde
verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Yazarın herhangi bir konuyu karşısındakiyle
konuşuyormuş gibi içten bir üslupla kaleme aldığı
yazılardır. (Deneme),
B) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilerek
başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi
verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılardır. (Fabl)
C) Kişinin kendi hayatından bir kesiti anlattığı ede
yazılardır. (Otobiyografi)
D) Ele alınan kişinin hayatının tamamı nesnel bir
tutumla yansıtılır. (Biyografi) CEVA
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? A) Yazarın herhangi bir konuyu karşısındakiyle konuşuyormuş gibi içten bir üslupla kaleme aldığı yazılardır. (Deneme), B) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılardır. (Fabl) C) Kişinin kendi hayatından bir kesiti anlattığı ede yazılardır. (Otobiyografi) D) Ele alınan kişinin hayatının tamamı nesnel bir tutumla yansıtılır. (Biyografi) CEVA
Armadillo-diğer adıyla tatu- çok y
wwwwww
memeli hayvan çeşididir. Uzunluğu yaklaşık 75
cm
Kaplumbağaya
benzeyen
armadillo
ivarındadır.
Espanyolca'da zırh giymiş adam anlamını almaktadır.
Kuvvetli pençelerini kullanarak toprağı kazar ve arka
ayaklarını kepçe gibi kullanarak toprağı atar. Toprak
atarken toz içinde boğulmamak için nefesini dakikalarca
utabilir. Armadillo ağır gövdesine rağmen iyi yüzücüdür.
Tabi yüzerken çok fazla enerji harcayan armadillo yılda
100 kg'in üzerinde lavra, solucan ve böcek yer. Koku alma
duyuları çok iyi olduğundan böcekleri bulabilirler. 8 farklı
türü olan bu hayvanların yaşadıkları bölgeler ise Arjantin
Amerika ve Florida'dır.
h
Son 150 yıldan fazla bir zamandır sekiz renkli
armadillo Birleşik Devletler'in güneydoğusunda çok büyük
bir hızla yayılmıştır. Başıboş bir şekilde yerleşim
yerlerinde dolaşırlarken sık
sık sık arabalar onlara
çarpar.Bir armadillonun
diğerlerinden çizgileriyle
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
Armadillo-diğer adıyla tatu- çok y wwwwww memeli hayvan çeşididir. Uzunluğu yaklaşık 75 cm Kaplumbağaya benzeyen armadillo ivarındadır. Espanyolca'da zırh giymiş adam anlamını almaktadır. Kuvvetli pençelerini kullanarak toprağı kazar ve arka ayaklarını kepçe gibi kullanarak toprağı atar. Toprak atarken toz içinde boğulmamak için nefesini dakikalarca utabilir. Armadillo ağır gövdesine rağmen iyi yüzücüdür. Tabi yüzerken çok fazla enerji harcayan armadillo yılda 100 kg'in üzerinde lavra, solucan ve böcek yer. Koku alma duyuları çok iyi olduğundan böcekleri bulabilirler. 8 farklı türü olan bu hayvanların yaşadıkları bölgeler ise Arjantin Amerika ve Florida'dır. h Son 150 yıldan fazla bir zamandır sekiz renkli armadillo Birleşik Devletler'in güneydoğusunda çok büyük bir hızla yayılmıştır. Başıboş bir şekilde yerleşim yerlerinde dolaşırlarken sık sık sık arabalar onlara çarpar.Bir armadillonun diğerlerinden çizgileriyle
Metin Türleri
11. Atatürk'ün emekleriyse toprağımızı ve topra-
ğımızın insanını iyi bildiği için boşa gitmemiş-
tir. Getirdiği yenilikler, bu memleket insanla-
rinin için için beklediği, özlediği değerlerdir.
Yeni harfleri kabul ettiğimiz zaman nice bilgin-
lerimiz milletimizin geçmişi ile bağları kopa-
cak sanmıştı. Oysa yeni harfler sayesinde
Türkçemizin geçmişi ne kadar iyi aydınlandı.
Yazarlarımız ne kadar daha çok bizim top-
rağımızın, halkımızın yazarları oldular. Yalnız
bu örnek geçmiş değerleri yaşatmak için bile
geçmişten soyunmak, yeniliği kayıtsız şartsız
benimsemek gereğini anlatmaya yeter.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Ani
B) Deneme C) Eleştiri D) Günce
Oru Bankası
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
Metin Türleri 11. Atatürk'ün emekleriyse toprağımızı ve topra- ğımızın insanını iyi bildiği için boşa gitmemiş- tir. Getirdiği yenilikler, bu memleket insanla- rinin için için beklediği, özlediği değerlerdir. Yeni harfleri kabul ettiğimiz zaman nice bilgin- lerimiz milletimizin geçmişi ile bağları kopa- cak sanmıştı. Oysa yeni harfler sayesinde Türkçemizin geçmişi ne kadar iyi aydınlandı. Yazarlarımız ne kadar daha çok bizim top- rağımızın, halkımızın yazarları oldular. Yalnız bu örnek geçmiş değerleri yaşatmak için bile geçmişten soyunmak, yeniliği kayıtsız şartsız benimsemek gereğini anlatmaya yeter. Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Ani B) Deneme C) Eleştiri D) Günce Oru Bankası
GENEL DENEME 2
16. Güncel olaylarla ilgili yazarın görüş ve düşüncelerini kanıtlamaya çalışmadan okuyucuyla paylaştığı gazete ve
dergi yazılarına fikra (köşe yazısı) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fıkraya (köşe yazısı) örnek olabilir?
Ben 1932'de doğdum. Bizim eve radyonun gelmesi 4 yaşımdayken oldu. Halkın, evinde oturup sesli ve canlı olarak takip
edebildiği yayınlar radyo yoluyla yapılıyordu. Televizyon alanındaki gelişmeleri, yıllar boyunca uzaktan isitiyorduk.
By Bugün yeni yılın ilk günü... İstedim ki hayatımızın geri kalanının ilk gününe umutla, mutlulukla uyanalım. Bu nedenle
geride bıraktığımız yılın güzelliklerini yeniden hatırlatmak istedim sizlere. Bostancı sahilinde başlattığımız müthiş savaşı
zaferle noktaladık. Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtardık.
Kazmal
Yazmak, birçok yazarın ortak görüş olarak ifade ettiği gibi gerçekten bir sanattır. Orwell gibi bazı yazarlar da yazma
konusuna gerçekten okuyucuyu şaşırtan bir tanımla yaklaşır. Ona göre yazma sanatı büyük ölçüde kelimelerin çarpıtıl-
masına dayanır.
D) Bu sene "İzleme, İzini Bırak" düzenlenen Zirve 23'te konuşmaların yanı sıra, katılımcılar şirketlerin deneyim alanlarında
farklı sektörleri tanıma ve zirveye kendi izlerini bırakma fırsatını yakalayacaklar. Program MFÖ konseri ile sona erecek.
Inesney
14
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
GENEL DENEME 2 16. Güncel olaylarla ilgili yazarın görüş ve düşüncelerini kanıtlamaya çalışmadan okuyucuyla paylaştığı gazete ve dergi yazılarına fikra (köşe yazısı) denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fıkraya (köşe yazısı) örnek olabilir? Ben 1932'de doğdum. Bizim eve radyonun gelmesi 4 yaşımdayken oldu. Halkın, evinde oturup sesli ve canlı olarak takip edebildiği yayınlar radyo yoluyla yapılıyordu. Televizyon alanındaki gelişmeleri, yıllar boyunca uzaktan isitiyorduk. By Bugün yeni yılın ilk günü... İstedim ki hayatımızın geri kalanının ilk gününe umutla, mutlulukla uyanalım. Bu nedenle geride bıraktığımız yılın güzelliklerini yeniden hatırlatmak istedim sizlere. Bostancı sahilinde başlattığımız müthiş savaşı zaferle noktaladık. Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtardık. Kazmal Yazmak, birçok yazarın ortak görüş olarak ifade ettiği gibi gerçekten bir sanattır. Orwell gibi bazı yazarlar da yazma konusuna gerçekten okuyucuyu şaşırtan bir tanımla yaklaşır. Ona göre yazma sanatı büyük ölçüde kelimelerin çarpıtıl- masına dayanır. D) Bu sene "İzleme, İzini Bırak" düzenlenen Zirve 23'te konuşmaların yanı sıra, katılımcılar şirketlerin deneyim alanlarında farklı sektörleri tanıma ve zirveye kendi izlerini bırakma fırsatını yakalayacaklar. Program MFÖ konseri ile sona erecek. Inesney 14
8. SINIF DENEME SINAVI
7and
1
DENEME
Yazar, kendiyle konuşuyormuş
gibi bir anlatım sergiler. Yazar,
düşüncelerini kanıtlamak zorun-
da değildir.
MAKALE
Amaç, bilgi vermektir. Anlatım
nesneldir. Yazar, düşüncelerini
kanıtlamak zorundadır.
SÖZEL BÖLÜM
Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı diğerlerinden farklıdır?
A) Yazarın bu dönemde ardı ardına yayımladığı üç romanı ona üç ödül getirir. Yılkı Ati romani Ekim 1970'te yayımlanır
ve 1971 yılı TRT Roman Yarışması'nda başarı ödülü kazanır. 1972'de ikinci romanı Çelo'yu yayımlar ve bu eseriyle
de 1973 yılı TDK Roman Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülür. Bunun ardından 1974'te Can Şenliği romanı
yayımlanır ve 1975 yılı Madaralı Roman Yarışması'nda birincilik ödülü kazanır.
B) Bazen aklıma geliyor. Hayvanları hikâyelerine kahraman yapanlardan ne farkı vardır Yılkı Atı'nın? Her şeyden
evvel didaktik olmak gayreti yoktur. Atı konuşturup mesaj vermek niyetinde değildir. Kendi nasıl yaşadıysa öyle bir
anlatışla anlatmıştır bir atin macerasını. Gösterişsiz, sade ve suya bırakılmış şiirler kadar sızılı bir hâldir bu.
Abbas Sayar yaşasaydı kendine soracağım sorular olurdu. Çünkü eserleri, hayat hikâyesi bir yere kadar bilgi
veriyor. Canlı bir sohbetin sağlayacağı imkânlardan mahrumuz. Ben elimden geldiğince söyleşileri okurum. Çünkü
konuşmak da eser vermek gibidir. Çok şey beller insan söyleşi okuyarak. Bir de sanatçılarla yapılan söyleşilerin
büyük bir imkanı var. Sanatçının bakış açısıyla zamanı, mekânı, insanı öğreniyorsunuz.
Ben Yılkı Atı ile Can Şenliği romanlarını diğerlerinden ayrı tutarim. Can Şenliği'ndeki kahraman da gözden çıka-
rilmiş bir at gibidir. Öyle gayretli, öyle işçiman ve öyle mahcuptur. Çok çalışmak, yıllarca eşek, katır sırtında emek
vermek kahramanımızı kibirli, huysuz, aksi bir ihtiyar yapmaz. Sanki ölümü tevekkül ile bekleyen "yılkı atı" gibi
ölümü bekler kahramanımız.
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
8. SINIF DENEME SINAVI 7and 1 DENEME Yazar, kendiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler. Yazar, düşüncelerini kanıtlamak zorun- da değildir. MAKALE Amaç, bilgi vermektir. Anlatım nesneldir. Yazar, düşüncelerini kanıtlamak zorundadır. SÖZEL BÖLÜM Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı diğerlerinden farklıdır? A) Yazarın bu dönemde ardı ardına yayımladığı üç romanı ona üç ödül getirir. Yılkı Ati romani Ekim 1970'te yayımlanır ve 1971 yılı TRT Roman Yarışması'nda başarı ödülü kazanır. 1972'de ikinci romanı Çelo'yu yayımlar ve bu eseriyle de 1973 yılı TDK Roman Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülür. Bunun ardından 1974'te Can Şenliği romanı yayımlanır ve 1975 yılı Madaralı Roman Yarışması'nda birincilik ödülü kazanır. B) Bazen aklıma geliyor. Hayvanları hikâyelerine kahraman yapanlardan ne farkı vardır Yılkı Atı'nın? Her şeyden evvel didaktik olmak gayreti yoktur. Atı konuşturup mesaj vermek niyetinde değildir. Kendi nasıl yaşadıysa öyle bir anlatışla anlatmıştır bir atin macerasını. Gösterişsiz, sade ve suya bırakılmış şiirler kadar sızılı bir hâldir bu. Abbas Sayar yaşasaydı kendine soracağım sorular olurdu. Çünkü eserleri, hayat hikâyesi bir yere kadar bilgi veriyor. Canlı bir sohbetin sağlayacağı imkânlardan mahrumuz. Ben elimden geldiğince söyleşileri okurum. Çünkü konuşmak da eser vermek gibidir. Çok şey beller insan söyleşi okuyarak. Bir de sanatçılarla yapılan söyleşilerin büyük bir imkanı var. Sanatçının bakış açısıyla zamanı, mekânı, insanı öğreniyorsunuz. Ben Yılkı Atı ile Can Şenliği romanlarını diğerlerinden ayrı tutarim. Can Şenliği'ndeki kahraman da gözden çıka- rilmiş bir at gibidir. Öyle gayretli, öyle işçiman ve öyle mahcuptur. Çok çalışmak, yıllarca eşek, katır sırtında emek vermek kahramanımızı kibirli, huysuz, aksi bir ihtiyar yapmaz. Sanki ölümü tevekkül ile bekleyen "yılkı atı" gibi ölümü bekler kahramanımız.
NEWTON
YAYINLARI
4. Su, insanın en kadim yoldaşıdır. Özellikle akan bir
suyun sesi insana her şeyi haber verebilir. Ölen
bir ceylanın acısını, yumurtasını yeni çatlatan bir
kuşun kamaşan gözlerini ve daha birçok şeyi in-
sana taşır sesiyle beraber. Ancak deniz öyle mi? En
gürültülü olduğu anlarda bile insana hiçbir şey an-
latmaz. Bütün o kabarmalar, sönmeler, köpükler ve
damlalar... Anlamsızdır demiyorum elbette, bilirsin
denize saygım sonsuzdur ama tüm bu kasılma ve
gevşemeler maalesef insan idrakine hitap etmez.
İnsanı sadece kendisiyle konuşturur. Konuşturur
durur. O yüzden küçüğüm denizde haddinden fazla
kalmamak gerek.
Bu metnin türü aşağıdakilerin hangisinde veril-
miştir?
A) Söyleşi
C) Makale
TÜRKÇE PARAGRAF DENEMESİ
B) Deneme
D) Öykü
6
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
NEWTON YAYINLARI 4. Su, insanın en kadim yoldaşıdır. Özellikle akan bir suyun sesi insana her şeyi haber verebilir. Ölen bir ceylanın acısını, yumurtasını yeni çatlatan bir kuşun kamaşan gözlerini ve daha birçok şeyi in- sana taşır sesiyle beraber. Ancak deniz öyle mi? En gürültülü olduğu anlarda bile insana hiçbir şey an- latmaz. Bütün o kabarmalar, sönmeler, köpükler ve damlalar... Anlamsızdır demiyorum elbette, bilirsin denize saygım sonsuzdur ama tüm bu kasılma ve gevşemeler maalesef insan idrakine hitap etmez. İnsanı sadece kendisiyle konuşturur. Konuşturur durur. O yüzden küçüğüm denizde haddinden fazla kalmamak gerek. Bu metnin türü aşağıdakilerin hangisinde veril- miştir? A) Söyleşi C) Makale TÜRKÇE PARAGRAF DENEMESİ B) Deneme D) Öykü 6
ERI DENEME-1
(i 16. Aşağıda, iklim veya hava olayları ile ilgili
bazı bilgiler verilmiştir:
K: Uzun yıllar gerçekleşen hava olaylarının
ortalamasıdır.
L: Yağmur, kar ve dolu gibi olaylar örnektir.
M: Klimatologlar çalışma yaparlar.
N: Meteoroloji bilimi araştırma yapar.
Onat, bu bilgileri aşağıdaki şemada iklim ile
ilgili olanları üst kısma; hava olayları ile ilgili
olanları ise alt kısma yerleştirecektir.
İklim
Hava Olayları
Onat bu bilgileri aşağıdakilerden hangisi
gibi yerleştirirse tamamen doğru olur?
A) KM
UL N
LMN
()
K
B)
K
D)
||L|M|N
K
Berk, mevsimlerin oluşumuna
yaptığı açı azalır ise birim yig
Elde ettiği bilgiyi test
10
aşağıdaki deney
MIN
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
ERI DENEME-1 (i 16. Aşağıda, iklim veya hava olayları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir: K: Uzun yıllar gerçekleşen hava olaylarının ortalamasıdır. L: Yağmur, kar ve dolu gibi olaylar örnektir. M: Klimatologlar çalışma yaparlar. N: Meteoroloji bilimi araştırma yapar. Onat, bu bilgileri aşağıdaki şemada iklim ile ilgili olanları üst kısma; hava olayları ile ilgili olanları ise alt kısma yerleştirecektir. İklim Hava Olayları Onat bu bilgileri aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirirse tamamen doğru olur? A) KM UL N LMN () K B) K D) ||L|M|N K Berk, mevsimlerin oluşumuna yaptığı açı azalır ise birim yig Elde ettiği bilgiyi test 10 aşağıdaki deney MIN
B
MAKALE
Amaç, okuyucuyu bilgilendirmektir
One sürülen düşünce ve tez kanilan
Bilimsel bir niteli tager Nosnel bir anlatım yapılır.
DENEME
Herhangi bir konuda yazılabilir
Yazann kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.
Cümleler açık, anlaşılır, nade bir biçimde; içtenlikle ve sah
bet havası içerisinde yazılır
Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Dünyada öyle insanlar vardır ki ufak üzüntülen, dişlerini biraz sikinca gayet katlanabilecekler sıkıntılan bir
felaket olarak karşılar. Telaglanirtar, derin kederlere kapartar, hayattan soğurtar. Elbette ki bu sözlerimio fe-
laketleri umursamayiniz, demek istemiyorum. Ancak gündelik hayatınızda başiniza gelebilecek felaketleri
tahammül edilmesi ve giderilmesi mümkün bir sıkıntı gibi karşılayabilirsiniz. Mahvoldum, bittim artık bunun
altından kalkamam" gibi düşüncelere zihninizi kapatabilirsiniz. Çünkü insanoğlu bu dünyadaki en dayanık
canlidir ve her şeyin üstesinden gelebilir.
Metin Türleri
***********
B) Insanoğlunun yüksek binalar inşa etme arzusu yeni değil Yüksek yapilar, çok eskiden beri quç ve zenginlik
göstergesi olmuş. Misir Firavunu Keops'un diğer travunlardan ve diğer liderlerden daha çok taninmasinin
sebebi, yaptırdığı piramidin bin yıllarca insanoğlunun yaptığı en yüksek yapı olarak kalmasıdır. Tabii ki
günümüzde insanların büyük paralar harcayarak daha yüksek binalar yapmasının tak sebebi güç gösterisi
değil. lik gökdelenler, çeliğin binalarda kullandmaya başlanması ve asansörün icadından sonra, büyük
şirketlerin detişimin ve koordinasyonun daha kolay sağlanması amacıyla tüm birimlerini tek binada birleş
tirmek istemesiyle ortaya çıktı.
www.mirayyayinlari.com.tr
C) Değer katmayan aktivitelerin elendigi, verimlilik ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu yönetsel.
bir yaklaşım şekli olan yalın inşaat ile yalın üretim ilkeleri ve uygulamalan inşaat sürecinin çeşitli agama-
lanna dahil edilir. Özellikle üç boyutlu akili modelleme ve benzen teknolojilerin inşaat sektörüne uyartan-
ması ile yapılması planlanan binalar önceden modellenir: tipki otomobil üretiminde olduğu gibi inşaat aşa-
masina gelinmeden tasarimin koordinasyonu, yapılabilirliği, maliyeti, iş planlaması, gerek mühendislik ve
mimarlik hesaplamalan yapdir. Bu sayede üretim aşamasına geçmeden bütün hesaplamalar doğrulanır ve
inşaat aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar azaltilir.
CHITE
D) Yapısal sağlık takibi, temel olarak bir yapının gösterge niteliğindeki önemli parametrelerinin sürekli ya da
belli aralıklarla takip ve analiz edimesi anlamına geliyor. Yapinin doğal titregim frekansı da bu paramet-
relerden biri. Aslında her binanin doğal titregim frekansi var. Bu değer o bina için, normal şartlar altında,
hiçbir zaman değişmeyen bir değer. Ancak yapının taşıyıcı sisteminde değişiklik yaratabilecek durumlar
da binanın doğal titreşim frekansı değişir. Yapisal sağlik takip sistemi tam da bu noktada görev alir. Bina
sağlamken belirli noktalara yerleştirilen ve ivmeölçer adı verilen algılayicilar frekansta ne kadar değişim
olduğunu ölçer. Bu değişim dakikalar içinde cihaz tarafından kaydedilir ve incelenmek üzere mühendislere
iletilir.
141
*****
MIRAY YAYINLARI...
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
B MAKALE Amaç, okuyucuyu bilgilendirmektir One sürülen düşünce ve tez kanilan Bilimsel bir niteli tager Nosnel bir anlatım yapılır. DENEME Herhangi bir konuda yazılabilir Yazann kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. Cümleler açık, anlaşılır, nade bir biçimde; içtenlikle ve sah bet havası içerisinde yazılır Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A) Dünyada öyle insanlar vardır ki ufak üzüntülen, dişlerini biraz sikinca gayet katlanabilecekler sıkıntılan bir felaket olarak karşılar. Telaglanirtar, derin kederlere kapartar, hayattan soğurtar. Elbette ki bu sözlerimio fe- laketleri umursamayiniz, demek istemiyorum. Ancak gündelik hayatınızda başiniza gelebilecek felaketleri tahammül edilmesi ve giderilmesi mümkün bir sıkıntı gibi karşılayabilirsiniz. Mahvoldum, bittim artık bunun altından kalkamam" gibi düşüncelere zihninizi kapatabilirsiniz. Çünkü insanoğlu bu dünyadaki en dayanık canlidir ve her şeyin üstesinden gelebilir. Metin Türleri *********** B) Insanoğlunun yüksek binalar inşa etme arzusu yeni değil Yüksek yapilar, çok eskiden beri quç ve zenginlik göstergesi olmuş. Misir Firavunu Keops'un diğer travunlardan ve diğer liderlerden daha çok taninmasinin sebebi, yaptırdığı piramidin bin yıllarca insanoğlunun yaptığı en yüksek yapı olarak kalmasıdır. Tabii ki günümüzde insanların büyük paralar harcayarak daha yüksek binalar yapmasının tak sebebi güç gösterisi değil. lik gökdelenler, çeliğin binalarda kullandmaya başlanması ve asansörün icadından sonra, büyük şirketlerin detişimin ve koordinasyonun daha kolay sağlanması amacıyla tüm birimlerini tek binada birleş tirmek istemesiyle ortaya çıktı. www.mirayyayinlari.com.tr C) Değer katmayan aktivitelerin elendigi, verimlilik ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu yönetsel. bir yaklaşım şekli olan yalın inşaat ile yalın üretim ilkeleri ve uygulamalan inşaat sürecinin çeşitli agama- lanna dahil edilir. Özellikle üç boyutlu akili modelleme ve benzen teknolojilerin inşaat sektörüne uyartan- ması ile yapılması planlanan binalar önceden modellenir: tipki otomobil üretiminde olduğu gibi inşaat aşa- masina gelinmeden tasarimin koordinasyonu, yapılabilirliği, maliyeti, iş planlaması, gerek mühendislik ve mimarlik hesaplamalan yapdir. Bu sayede üretim aşamasına geçmeden bütün hesaplamalar doğrulanır ve inşaat aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar azaltilir. CHITE D) Yapısal sağlık takibi, temel olarak bir yapının gösterge niteliğindeki önemli parametrelerinin sürekli ya da belli aralıklarla takip ve analiz edimesi anlamına geliyor. Yapinin doğal titregim frekansı da bu paramet- relerden biri. Aslında her binanin doğal titregim frekansi var. Bu değer o bina için, normal şartlar altında, hiçbir zaman değişmeyen bir değer. Ancak yapının taşıyıcı sisteminde değişiklik yaratabilecek durumlar da binanın doğal titreşim frekansı değişir. Yapisal sağlik takip sistemi tam da bu noktada görev alir. Bina sağlamken belirli noktalara yerleştirilen ve ivmeölçer adı verilen algılayicilar frekansta ne kadar değişim olduğunu ölçer. Bu değişim dakikalar içinde cihaz tarafından kaydedilir ve incelenmek üzere mühendislere iletilir. 141 ***** MIRAY YAYINLARI...
7 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarihî bir göreve hazırlanıyor. Daha önce Mars yüzeyinde araç yü-
rüten NASA, ilk defa bir helikopteri havalandırmaya çalışacak. Nisan ayının başında yapılması planlanan göre-
vin şimdilik ertelendiği duyuruldu. Ingenuity adındaki helikopter, NASA'nin Perseverance arazi aracının içinde
Mars'a gönderilmişti. NASA 8 Nisan'daki görevin 11 Nisan'dan önce gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Eğer
uçuş 11 Nisan'da gerçekleşirse NASA mühendisleri ilk verileri 12 Nisan'da alacak. Ingenuity, bilim insanlarının
uzay görevlerindeki yeni bir adıma işaret ediyor. Helikopterin görevi sırasında önceden belirlenmiş rotada tur
atıp fotoğraf çekmesi amaçlanıyor.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Gezi yazısı
MIRAY YAYINLARI
142
C) Deneme
D) Haber metni
www.mirayyayinlari.com.tr
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
7 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarihî bir göreve hazırlanıyor. Daha önce Mars yüzeyinde araç yü- rüten NASA, ilk defa bir helikopteri havalandırmaya çalışacak. Nisan ayının başında yapılması planlanan göre- vin şimdilik ertelendiği duyuruldu. Ingenuity adındaki helikopter, NASA'nin Perseverance arazi aracının içinde Mars'a gönderilmişti. NASA 8 Nisan'daki görevin 11 Nisan'dan önce gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Eğer uçuş 11 Nisan'da gerçekleşirse NASA mühendisleri ilk verileri 12 Nisan'da alacak. Ingenuity, bilim insanlarının uzay görevlerindeki yeni bir adıma işaret ediyor. Helikopterin görevi sırasında önceden belirlenmiş rotada tur atıp fotoğraf çekmesi amaçlanıyor. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Gezi yazısı MIRAY YAYINLARI 142 C) Deneme D) Haber metni www.mirayyayinlari.com.tr
III ve IV
16.) Geleneklere olan bağlılığı ve katı kurallarıyla ünlü Welton Akademisinin öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen
tekdüze hayatları yeni Ingilizce öğretmenleri John Keating'in okullarına gelmesiyle bir anda değişir. İyi birer üniversiteye
girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine, bu ele avuca siğ-
maz adamın onlardan tek bir isteği vardır: anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları. Byron, Shelly, Keats ve Sha-
kespeare ile edebiyatın büyülü dünyasına dalan gençler Keating'in öğrencilik yıllarında üye olduğu gizli bir kulüp olan
Ölü Ozanlar Derneğini de yeniden canlandırırlar. Akıcı dili ve sürükleyici maceralarıyla sizi kendine bağlayacak olan "Ölü
Ozanlar Derneği" adlı bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
A) Biyografi
B Deneme
C) Hatira
D) Eleştiri
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
III ve IV 16.) Geleneklere olan bağlılığı ve katı kurallarıyla ünlü Welton Akademisinin öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tekdüze hayatları yeni Ingilizce öğretmenleri John Keating'in okullarına gelmesiyle bir anda değişir. İyi birer üniversiteye girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine, bu ele avuca siğ- maz adamın onlardan tek bir isteği vardır: anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları. Byron, Shelly, Keats ve Sha- kespeare ile edebiyatın büyülü dünyasına dalan gençler Keating'in öğrencilik yıllarında üye olduğu gizli bir kulüp olan Ölü Ozanlar Derneğini de yeniden canlandırırlar. Akıcı dili ve sürükleyici maceralarıyla sizi kendine bağlayacak olan "Ölü Ozanlar Derneği" adlı bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Biyografi B Deneme C) Hatira D) Eleştiri