Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Noktalama İşaretleri Soruları

9. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım?
Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin
üzerindeki yol arkadaşıyız ve aynı gökyüzünün altında
yaşıyoruz.
Aunius Aurelivs Simachus
Yukarıdaki cümlede kullanılan virgülün kullanım
amacına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangi-
sinde vardır?
A) Hepimiz hayatta kalmak, daha mutlu yaşamak için
çabalıyoruz.
B) Her insan, kendi karakterini sergiliyor.
Cinsanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en
temel özelliklerden biri de vicdan sahibi olmasıdır.
D) Hazırlıklar dün bitti, senin gelmeni bekliyoruz.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
9. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelivs Simachus Yukarıdaki cümlede kullanılan virgülün kullanım amacına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangi- sinde vardır? A) Hepimiz hayatta kalmak, daha mutlu yaşamak için çabalıyoruz. B) Her insan, kendi karakterini sergiliyor. Cinsanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de vicdan sahibi olmasıdır. D) Hazırlıklar dün bitti, senin gelmeni bekliyoruz.
) II ve III
7. ♦ Cümle
DI, II ve III
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bütün gün hiç durup dinlenmeden çalıştım hem babamın bahçesinde, hem de amcamın dükkânında...
B) Bu sabah Burhan'ı, en sevdiğim yeğenimi, başarıları için tebrik etmiş ve ikramiye ile ödüllendirmişler.
C) Bizim köyün bağlarından mı toplanmış bu üzümler, bu ekmekler sizin ovanın buğdayıyla mı yapılmış?
DKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
) II ve III 7. ♦ Cümle DI, II ve III 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Bütün gün hiç durup dinlenmeden çalıştım hem babamın bahçesinde, hem de amcamın dükkânında... B) Bu sabah Burhan'ı, en sevdiğim yeğenimi, başarıları için tebrik etmiş ve ikramiye ile ödüllendirmişler. C) Bizim köyün bağlarından mı toplanmış bu üzümler, bu ekmekler sizin ovanın buğdayıyla mı yapılmış? DKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
1.
Ornitorenkler ve uçan sincaplardan sonra biyofloresan özellik gösteren memeli hayvanlara bir yenisi daha ek-
lendibahar tavşanı (II) Afrika'nın güneyinde yaşayan bahar tavşanı aslında bir tavşan değil (III) bir tür gececi
kemirgen. Bir araştırmada bu kemirgenin morötesi ışınım altında pembe parladığı ortaya çıkarıldı. Araştırmacı-
lar bu ışık saçmanın işlevini tam olarak çözebilmiş değil (ly) ancak bu durumun avcılardan korunmaya ya da yi-
yecek bulmaya yarayıp yaramadığının araştırılmasına devam edilecek.
Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
(A) I
BHT
C) M
D) W
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
1. Ornitorenkler ve uçan sincaplardan sonra biyofloresan özellik gösteren memeli hayvanlara bir yenisi daha ek- lendibahar tavşanı (II) Afrika'nın güneyinde yaşayan bahar tavşanı aslında bir tavşan değil (III) bir tür gececi kemirgen. Bir araştırmada bu kemirgenin morötesi ışınım altında pembe parladığı ortaya çıkarıldı. Araştırmacı- lar bu ışık saçmanın işlevini tam olarak çözebilmiş değil (ly) ancak bu durumun avcılardan korunmaya ya da yi- yecek bulmaya yarayıp yaramadığının araştırılmasına devam edilecek. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? (A) I BHT C) M D) W
-3
18. Sanatçının, eski şiirlerini sadeleştirme kaygısı, öyle sa-
niyorum ki, yanlış bir temele dayanıyor. Şiirde "ses"i bir
yana bırakarak yalnız "anlam”ı düşünüyor. Bunun için
sözcükleri değiştirirken şiire gücünü veren "ses"in yitip
gitmesine, şiirini de kendi ardından sürükleyip götür-
mesine aldırmıyor. Sesten bağımsız bir anlam düşün-
mek, şiire düzyazıymış gibi bir yaklaşım olmuyor mu?
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki noktalama
işaretlerinden birinin kullanım sebeplerinden de-
ğildir?
A) Anlatım olarak cümlenin tamamlandığını belirtmek
(nokta)
B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri göstermek
(tırnak işareti)
C) Doğruluğundan emin olunmayan bilgileri göster-
mek (soru işareti)
D) Açıklayıcı sözleri belirtmek (virgül)
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
-3 18. Sanatçının, eski şiirlerini sadeleştirme kaygısı, öyle sa- niyorum ki, yanlış bir temele dayanıyor. Şiirde "ses"i bir yana bırakarak yalnız "anlam”ı düşünüyor. Bunun için sözcükleri değiştirirken şiire gücünü veren "ses"in yitip gitmesine, şiirini de kendi ardından sürükleyip götür- mesine aldırmıyor. Sesten bağımsız bir anlam düşün- mek, şiire düzyazıymış gibi bir yaklaşım olmuyor mu? Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki noktalama işaretlerinden birinin kullanım sebeplerinden de- ğildir? A) Anlatım olarak cümlenin tamamlandığını belirtmek (nokta) B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri göstermek (tırnak işareti) C) Doğruluğundan emin olunmayan bilgileri göster- mek (soru işareti) D) Açıklayıcı sözleri belirtmek (virgül)
7. "Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonu-
na iki nokta konur."
Bu açıklamaya göre,
"Dar bir evde düşüncelerin de daraldığını fark etmiş-
tim(1) Oysa ben öteden beri yazacağım hikâyeleri ta-
sarlarken odamda dolaşmayı severdim(II) Aklıma gel-
mişken söyleyeyim(III) Eserlerimi tasarlayıp nasıl ka-
leme alacağım konusunda hayaller kurmak(IV) otu-
rup onları yazmaya başlamaktan daha çok hoşuma
gidiyordu ama tembellikten değildi bu doğrusu."
metinde numaralanmış yerlerden hangisine iki
nokta getirilmelidir?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
MODEL EĞİTİM YAYINLARI
9.
B) En
C) Yillar
D) Yapti
Öğretn
dim. C
karlarl
manla
miş, a
beyazl
iğne y
yordu.
kahve
yaz m
tüm k
bekliy
Bu pare
lerden
A) Açıl
C) ÖyE
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
7. "Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonu- na iki nokta konur." Bu açıklamaya göre, "Dar bir evde düşüncelerin de daraldığını fark etmiş- tim(1) Oysa ben öteden beri yazacağım hikâyeleri ta- sarlarken odamda dolaşmayı severdim(II) Aklıma gel- mişken söyleyeyim(III) Eserlerimi tasarlayıp nasıl ka- leme alacağım konusunda hayaller kurmak(IV) otu- rup onları yazmaya başlamaktan daha çok hoşuma gidiyordu ama tembellikten değildi bu doğrusu." metinde numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir? A) I B) 11 C) III D) IV MODEL EĞİTİM YAYINLARI 9. B) En C) Yillar D) Yapti Öğretn dim. C karlarl manla miş, a beyazl iğne y yordu. kahve yaz m tüm k bekliy Bu pare lerden A) Açıl C) ÖyE
mek
nalı-
are-
nek
(-)
için
ren
5. 1. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göster-
mek için kullanılır.
2. Genel ağ adreslerinin yazımında kullanılır.
3. Sözcükleri hecelerine ayırırken kullanılır.
4. Tarihlerin yazımında kullanılır.
Yukarıda eğik çizginin (/) kullanıldığı yerlerle
ilgili yapılan açıklamaların hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
mek nalı- are- nek (-) için ren 5. 1. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göster- mek için kullanılır. 2. Genel ağ adreslerinin yazımında kullanılır. 3. Sözcükleri hecelerine ayırırken kullanılır. 4. Tarihlerin yazımında kullanılır. Yukarıda eğik çizginin (/) kullanıldığı yerlerle ilgili yapılan açıklamaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlı-
şi yoktur?
A) Arkadaşlarımdan bazıları, İzmir Kız Lisesi'ne gidi-
yor.
B) Kuşada'mıza gelip de Güvercin Ada'mızı görmeden
gitmeyin.
C) Bugün Türkçe, sosyal; yarın fen bilgisi, matematik
derslerine çalışacağım.
D) Annesi merakla sordu; sınav sonucun belli oldu
mu?
AN KUZUCU YAYINLARI
19
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlı- şi yoktur? A) Arkadaşlarımdan bazıları, İzmir Kız Lisesi'ne gidi- yor. B) Kuşada'mıza gelip de Güvercin Ada'mızı görmeden gitmeyin. C) Bugün Türkçe, sosyal; yarın fen bilgisi, matematik derslerine çalışacağım. D) Annesi merakla sordu; sınav sonucun belli oldu mu? AN KUZUCU YAYINLARI 19
enler, yeni
en hangisi
10. Cümle içindeki ara söz Ve ara cümlelerin başına ve
sonuna konur.
II. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
Il Gün, ay ve yili gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
IV. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. -
Numaralanmış cümlelerde bazı noktalama işaretlerinin işlev
lerine yer verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisi
verilen işlevlerden herhangi birini örneklemez?
A) Bu küçücük çocuğun bizlerden ve ailesinden beklediği tek sey
sudur: güven.
B) Raporun üzerinde yazan tarih 17.04.2016 idi, bu herkesi biraz
şaşırtmıştı.
C) Şehrin sokaklarını, şehre kimliğini veren bu yerleri, adım adım
gezmek istiyordu.
D) Küçükken oyunlarda hep mızıkçılık yapan, herkesi delirten de
yine kendisiydi.
www.kvayayincilik.com
117
1) Com
1)
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
enler, yeni en hangisi 10. Cümle içindeki ara söz Ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur. II. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Il Gün, ay ve yili gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. IV. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. - Numaralanmış cümlelerde bazı noktalama işaretlerinin işlev lerine yer verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen işlevlerden herhangi birini örneklemez? A) Bu küçücük çocuğun bizlerden ve ailesinden beklediği tek sey sudur: güven. B) Raporun üzerinde yazan tarih 17.04.2016 idi, bu herkesi biraz şaşırtmıştı. C) Şehrin sokaklarını, şehre kimliğini veren bu yerleri, adım adım gezmek istiyordu. D) Küçükken oyunlarda hep mızıkçılık yapan, herkesi delirten de yine kendisiydi. www.kvayayincilik.com 117 1) Com 1)
Bu bölgede çamgiller familyasından olsalar
bile farklı özelliklere sahip pek çok ağaç yetişir;
ladin, köknar...
11
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Yalnız I.
C) I ve III.
B) I ve II.
D) II ve III.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
Bu bölgede çamgiller familyasından olsalar bile farklı özelliklere sahip pek çok ağaç yetişir; ladin, köknar... 11 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretle- rinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) Yalnız I. C) I ve III. B) I ve II. D) II ve III.
Boğaları arenalarda sinirlendirip kendilerine sal-
dırtan, sonra da yaralayan hatta öldüren ma-
tadorlardan ve bunları zevkle izleyen uygar ()
insanlardan alınacak çok ders var.
Bu cümlede yay ayraç içine aşağıdakilerden han-
gisi getirilirse kendinden önce söylenen sözün
tersi kastedilmiş olur?
A)!
B) ?
Yanıt Yayınları
C)...
D);
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
Boğaları arenalarda sinirlendirip kendilerine sal- dırtan, sonra da yaralayan hatta öldüren ma- tadorlardan ve bunları zevkle izleyen uygar () insanlardan alınacak çok ders var. Bu cümlede yay ayraç içine aşağıdakilerden han- gisi getirilirse kendinden önce söylenen sözün tersi kastedilmiş olur? A)! B) ? Yanıt Yayınları C)... D);
2. En küçük baykuş serçe baykuşudur () adını serçe büyüklüğünde olmasından alır (-) En büyüğü de kanatları-
nın genişliği yaklaşık 2 metre ve ağırlığı 5 kilogram olan puhudur (-) Günlük yaşantılarına gagalarıyla tüylerin
düzelterek (1) gerinerek (1) esneyerek ve pençeleriyle başlarını tarayarak başlar () Tüyleri koyu gri, kahvereng
tonlarındadır (-)
Bu metinde parantezle () belirtilen yerlere gerekli noktalama işaretleri getirildiğinde aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
4
A) Virgül sayısı, nokta sayısından fazladır.
C) Noktalı virgül kullanılmıştır.
(3) Virgül iki farklı görevde kullanılmıştır.
D) Metin, virgülle başlayıp üç noktayla bitmiştir.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
2. En küçük baykuş serçe baykuşudur () adını serçe büyüklüğünde olmasından alır (-) En büyüğü de kanatları- nın genişliği yaklaşık 2 metre ve ağırlığı 5 kilogram olan puhudur (-) Günlük yaşantılarına gagalarıyla tüylerin düzelterek (1) gerinerek (1) esneyerek ve pençeleriyle başlarını tarayarak başlar () Tüyleri koyu gri, kahvereng tonlarındadır (-) Bu metinde parantezle () belirtilen yerlere gerekli noktalama işaretleri getirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 4 A) Virgül sayısı, nokta sayısından fazladır. C) Noktalı virgül kullanılmıştır. (3) Virgül iki farklı görevde kullanılmıştır. D) Metin, virgülle başlayıp üç noktayla bitmiştir.
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması - 2
A
11. Türk Dil Kurumu, RTÜK, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT
iş birliğiyle düzenlenen "Radyo ve Televizyon Yayınla-
rında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı" dün sona erdi.
4 gün süren çalıştayda radyo ve televizyon yayınlar
kaba, müstehcen ve argo dil kullanımı, yabancı kelime-
ler ve ekranda yazım yanlışları, söyleyiş bozuklukları
açılarından ele alındı.
Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu parag-
raftaki işleviyle kullanılmıştır?
A)At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
B) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünü-
yordu.
C) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağır-
mak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
O
D) Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Orhan; kız çocuk-
lara İnci, Gönül, Yonca adları verilir.
12 Severim gercekci edebiyatı Bu yasa değin en çok onun
14. Her ins:
şeylerd
de yaza
sem kit
komuta
Altı çiz
rumlar
A Tas
diği
B Her
tab
Col
biri
D) Kita
ğın
15. Kendi
yazdıl
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
LGS Kazanım Değerlendirme Uygulaması - 2 A 11. Türk Dil Kurumu, RTÜK, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğiyle düzenlenen "Radyo ve Televizyon Yayınla- rında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı" dün sona erdi. 4 gün süren çalıştayda radyo ve televizyon yayınlar kaba, müstehcen ve argo dil kullanımı, yabancı kelime- ler ve ekranda yazım yanlışları, söyleyiş bozuklukları açılarından ele alındı. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu parag- raftaki işleviyle kullanılmıştır? A)At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. B) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünü- yordu. C) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağır- mak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. O D) Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Orhan; kız çocuk- lara İnci, Gönül, Yonca adları verilir. 12 Severim gercekci edebiyatı Bu yasa değin en çok onun 14. Her ins: şeylerd de yaza sem kit komuta Altı çiz rumlar A Tas diği B Her tab Col biri D) Kita ğın 15. Kendi yazdıl
SÖZEL BÖLÜM
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz.
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
için konur.
Cümle içinde ara sözleri ayırmak
için ara sözlerin başına ve sonuna
konur.
E
10000
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli
kelime ve kelime gruplarının arasına
konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, numaralanmış görevlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Okuldan çıkar çıkmaz doğruca eve geldi, hasta annesine sıcacık bir çorba kaynattı.
B) Kan tahlillerini yaptırmak için hastaneye aç karnına gelmelisin, dedi doktorumuz.
C) Yağmur bu kadar hızlanınca, bir an için bile olsa, bizi de alıp götüreceğini düşündüm.
D) Hastalıkla boğuştuğu günlerde kitap okumak, satranç oynamaktı zaman geçirdiği etkinlikler.
AV AV YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
SÖZEL BÖLÜM 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. E 10000 Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, numaralanmış görevlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Okuldan çıkar çıkmaz doğruca eve geldi, hasta annesine sıcacık bir çorba kaynattı. B) Kan tahlillerini yaptırmak için hastaneye aç karnına gelmelisin, dedi doktorumuz. C) Yağmur bu kadar hızlanınca, bir an için bile olsa, bizi de alıp götüreceğini düşündüm. D) Hastalıkla boğuştuğu günlerde kitap okumak, satranç oynamaktı zaman geçirdiği etkinlikler. AV AV YAYINLARI
O
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan-
lışı yapılmıştır?
A Yazar şunu söylüyor: "Kâğıt ve kalem dünyaya an-
lam katmaya devam edecek."
B) Nuktedan olmak; kırmadan, dökmeden, gülerek,
güldürerek anlatmaktır.
C) Ofiste, evde edebiyat dergileri okuyarak, yeni
perspektifler keşfedebilirsiniz.
Şiir, roman ve öykü okumayı seven bir edebiyas
tutkunu musunuz?
ar
lar
lev
Bu
nit
B
A
20. Spo
kas
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
O Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan- lışı yapılmıştır? A Yazar şunu söylüyor: "Kâğıt ve kalem dünyaya an- lam katmaya devam edecek." B) Nuktedan olmak; kırmadan, dökmeden, gülerek, güldürerek anlatmaktır. C) Ofiste, evde edebiyat dergileri okuyarak, yeni perspektifler keşfedebilirsiniz. Şiir, roman ve öykü okumayı seven bir edebiyas tutkunu musunuz? ar lar lev Bu nit B A 20. Spo kas
1. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin kullanıldığı
yerlerden biri değildir?
A) Heceleri ayırmak için konulur.
B) Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için
konulur.
C) Konuşma cümlelerinden önce konulur.
D) Ekleri göstermek için ekin önüne konulur.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
1. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin kullanıldığı yerlerden biri değildir? A) Heceleri ayırmak için konulur. B) Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için konulur. C) Konuşma cümlelerinden önce konulur. D) Ekleri göstermek için ekin önüne konulur.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük
hâlinde zamir kullanılmamıştır?
A) Yemek masasıni da sen topla.
B) Kol saatimi burada unutmuşum.
1.
C) Söğüt ağacının yaprakları tomurcuklan-
mış.
İşleyen Zeka Yayınları
D) Mavi ve yeşil onun en çok tercih ettiği
renkler.
C) kardeşim
D) vatanım -
ON GARANTIAG
Bir ekin iy
anlamak ic
"benim, si
onların"
olanını g
80 o ek
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük hâlinde zamir kullanılmamıştır? A) Yemek masasıni da sen topla. B) Kol saatimi burada unutmuşum. 1. C) Söğüt ağacının yaprakları tomurcuklan- mış. İşleyen Zeka Yayınları D) Mavi ve yeşil onun en çok tercih ettiği renkler. C) kardeşim D) vatanım - ON GARANTIAG Bir ekin iy anlamak ic "benim, si onların" olanını g 80 o ek