%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümlede Anlam Soruları

10. (I) Yaz gecelerini daha çok severim. (II) Bizi
sıcakla bunaltmayan veya soğukla üşütmeyen
saatler hele sahil kıyılarında geçiyorsa keyfim
kat kat fazla olur. (III) Göklerde aşikâr olan
yıldızlar, güzel hislere kaynak olur. (IV) Şar-
kılarımız, ağustos böceklerinin düzenini takip
etmek maksadıyla ritim tutar.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?es
A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.+
B) II. cümlede koşul anlamı bulunmaktadır. +
GYIII. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
+
D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesidir.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
10. (I) Yaz gecelerini daha çok severim. (II) Bizi sıcakla bunaltmayan veya soğukla üşütmeyen saatler hele sahil kıyılarında geçiyorsa keyfim kat kat fazla olur. (III) Göklerde aşikâr olan yıldızlar, güzel hislere kaynak olur. (IV) Şar- kılarımız, ağustos böceklerinin düzenini takip etmek maksadıyla ritim tutar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?es A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.+ B) II. cümlede koşul anlamı bulunmaktadır. + GYIII. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. + D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesidir.
SÖZEL BÖLÜM
TÜRK
9. Yazarın kişisel düşüncelerini ifade eden cüm-
lelere öznel yargılı cümleler denir.
+
Buna göre,
N(1)
Bilim insanları, dinozorları yok eden me-
teor çarpmasından sağ çıkmayı başaran bir
kaplumbağa türüne ait yeni bir fosil keşfetti.
(II) Bilimsel bir dergide yayımlanan araştırma-
ya göre keşfe konu yumuşak kabuklu kaplum-
bağa türü, yaklaşık 66 milyon yıl önce tıpkı
Tyrannosaurus rex gibi Kretase Dönemi'nin
son zamanlarında yaşamış. (III) İlk defa 1975
yılında gün yüzüne çıkarılan fosilin üzerindeki
çalışmalara -tam 38 sene boyunca bir üniver-
sitede tutulduktan sonra- ilk defa 2013 yılında
başlanmış. (IV) 9 yıldır devam eden çalışma-
lar, bu ölçekteki bir kitlesel yok oluşun türün
gelişimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması açı-
sından değerli bulgular ortaya koyduğu için bu
alandaki belki de en önemli keşiftir.
metnindeki numaralanmış cümlelerden
hangisi öznel bir yargı taşımaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
DIV
YAYINLARI
AV
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
SÖZEL BÖLÜM TÜRK 9. Yazarın kişisel düşüncelerini ifade eden cüm- lelere öznel yargılı cümleler denir. + Buna göre, N(1) Bilim insanları, dinozorları yok eden me- teor çarpmasından sağ çıkmayı başaran bir kaplumbağa türüne ait yeni bir fosil keşfetti. (II) Bilimsel bir dergide yayımlanan araştırma- ya göre keşfe konu yumuşak kabuklu kaplum- bağa türü, yaklaşık 66 milyon yıl önce tıpkı Tyrannosaurus rex gibi Kretase Dönemi'nin son zamanlarında yaşamış. (III) İlk defa 1975 yılında gün yüzüne çıkarılan fosilin üzerindeki çalışmalara -tam 38 sene boyunca bir üniver- sitede tutulduktan sonra- ilk defa 2013 yılında başlanmış. (IV) 9 yıldır devam eden çalışma- lar, bu ölçekteki bir kitlesel yok oluşun türün gelişimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması açı- sından değerli bulgular ortaya koyduğu için bu alandaki belki de en önemli keşiftir. metnindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı taşımaktadır? A) I. B) II. C) III. DIV YAYINLARI AV
J
AVV YAYINLARI
13. Bir öğrenci Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve İngilizce kitaplarını beş raflı kitaplığına
yerleştirmiştir. Sıralamayla ilgili bilinenler şunlardır:
Kitaplığın en altı birinci raftır.
Her rafta en çok iki kitap bulunmaktadır.
3. rafta fizik kitabı bulunmaktadır.
Matematik ve kimya kitapları, coğrafya kitabının bir üst rafındadır.
Türkçe kitabı, fizik kitabının bir alt rafındadır.
●
●
●
●
●
İngilizce ve coğrafya kitapları farklı raflardadır.
Tarih kitabı, fizik ve coğrafya kitaplarından farklı raflardadır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Tarih kitabı birinci raftadır.
C) Matematik beşinci raftadır.
8. Sınıf Türkçe Soru Bankası
134
B) Türkçe ve İngilizce aynı raftadır.
DY Fizik ve İngilizce aynı raftadır.
D
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
J AVV YAYINLARI 13. Bir öğrenci Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve İngilizce kitaplarını beş raflı kitaplığına yerleştirmiştir. Sıralamayla ilgili bilinenler şunlardır: Kitaplığın en altı birinci raftır. Her rafta en çok iki kitap bulunmaktadır. 3. rafta fizik kitabı bulunmaktadır. Matematik ve kimya kitapları, coğrafya kitabının bir üst rafındadır. Türkçe kitabı, fizik kitabının bir alt rafındadır. ● ● ● ● ● İngilizce ve coğrafya kitapları farklı raflardadır. Tarih kitabı, fizik ve coğrafya kitaplarından farklı raflardadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Tarih kitabı birinci raftadır. C) Matematik beşinci raftadır. 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası 134 B) Türkçe ve İngilizce aynı raftadır. DY Fizik ve İngilizce aynı raftadır. D
uygula
oplum
r. (
av
in
th
söyleyemeyeceği gerçekleri kavgaya dönüş
Mizah, insanın normal koşullarda doğrudan
meden, tartışma zemini yaratmadan söyleme-
insanlar, muhataplarını eleştirecekleri zaman
nin en pratik yoludur. (II) Batı toplumlarında
mizahin gücünden yararlanırlar. (f) Bizde ise
(IV) lletişim, mizahtan uzak yapıldığı için gün-
mizah, günlük yaşama yeterince girmemiştir.
luk ilişkilerde kavgalar, tartışmalar hiç eksik
olmaz. (V) Mizahin girmediği yere, hoşgörü ve
tebessüm de girmez. (VI) Ülkenin ihtiyacı olan
hoşgörü kültürünü günlük yaşama katmak için
mizah vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. (VII) Çünkü
mizaha doğru atılan her adım, ülkeyi hoşgörü
iklimine biraz daha yaklaştıracaktır.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse
ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin
hangisi ile başlar?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
M
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
uygula oplum r. ( av in th söyleyemeyeceği gerçekleri kavgaya dönüş Mizah, insanın normal koşullarda doğrudan meden, tartışma zemini yaratmadan söyleme- insanlar, muhataplarını eleştirecekleri zaman nin en pratik yoludur. (II) Batı toplumlarında mizahin gücünden yararlanırlar. (f) Bizde ise (IV) lletişim, mizahtan uzak yapıldığı için gün- mizah, günlük yaşama yeterince girmemiştir. luk ilişkilerde kavgalar, tartışmalar hiç eksik olmaz. (V) Mizahin girmediği yere, hoşgörü ve tebessüm de girmez. (VI) Ülkenin ihtiyacı olan hoşgörü kültürünü günlük yaşama katmak için mizah vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. (VII) Çünkü mizaha doğru atılan her adım, ülkeyi hoşgörü iklimine biraz daha yaklaştıracaktır. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisi ile başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. M
er, kus
diğimiz
meşe
nlara
pa-
ma-
-11
IV
2. 1. Edebî eserleri, yazıldığı dönemin tarihi bi-
linmeden tam olarak anlayabilmek ve yo-
rumlayabilmek mümkün değildir.
II.O, olay örgüsünü istediği gibi düzenlemek
bakımından özgürdür.
III. Dolayısıyla tarihi olayların edebiyat üzerin-
de etkisi büyüktür.
IV. Ancak sanatçı tarihi bilgileri aynen kullan-
mak zorunda değildir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir pa-
ragraf oluşturulmak istenirse sıralama na-
sıl olur?
A) I-III-IV-II
C) I-II-IV- |||
B) I-II-III-IV
D)1-IV-III- ||
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
er, kus diğimiz meşe nlara pa- ma- -11 IV 2. 1. Edebî eserleri, yazıldığı dönemin tarihi bi- linmeden tam olarak anlayabilmek ve yo- rumlayabilmek mümkün değildir. II.O, olay örgüsünü istediği gibi düzenlemek bakımından özgürdür. III. Dolayısıyla tarihi olayların edebiyat üzerin- de etkisi büyüktür. IV. Ancak sanatçı tarihi bilgileri aynen kullan- mak zorunda değildir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir pa- ragraf oluşturulmak istenirse sıralama na- sıl olur? A) I-III-IV-II C) I-II-IV- ||| B) I-II-III-IV D)1-IV-III- ||
Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar, aslında yalnızca gidecekleri yere kadar
bize eşlik ediyorlarmış.
Aşağıdakilerden hangisi verilen cümle ile anlamca en yakındır?
A) Uzun yolculuklara çıkan insanlar bazen yalnız yürümeleri gerektiğini de bilmelidirler.
B) Zorlu yolları birlikte aştığımız insanlar bizim her zaman gerçek dostumuz olmayabilirler.
Yalnızca gideceği yere kadar desteğini gördüğümüz insanlar bizi de yolumuzdan ederler.
D) Ortak hedef belirleyerek yola revan olan kimseler, maalesef her menzilde bir bir eksilebilirler.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar, aslında yalnızca gidecekleri yere kadar bize eşlik ediyorlarmış. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümle ile anlamca en yakındır? A) Uzun yolculuklara çıkan insanlar bazen yalnız yürümeleri gerektiğini de bilmelidirler. B) Zorlu yolları birlikte aştığımız insanlar bizim her zaman gerçek dostumuz olmayabilirler. Yalnızca gideceği yere kadar desteğini gördüğümüz insanlar bizi de yolumuzdan ederler. D) Ortak hedef belirleyerek yola revan olan kimseler, maalesef her menzilde bir bir eksilebilirler.
7. Aşağıdaki metinlerin hangisinde doğrudan anlatım yapılmıştır?
A) Uzmanlar, eğitim sürecinin sadece okulla sınırlı olmadığını ve bir çocuğun ilk eğitiminin ailede başladığını dile
getiriyor. Ailenin özellikle okul öncesi dönemde çocuğun eğitimine ayrı bir önem vermesi gerektiğini üzerine
basa basa söyledi.
B) Ünlü yönetmen; rol yapmayan, üstlendiği karakteri gerçekten canlandıran oyuncular seçmeye dikkat ettiğinin
altını çizdi. Bunun başarıyı getiren önemi etmenlerden biri olduğuna inandığını söyledi.
Obezite üzerinde yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Ahmet Halıcı şunlara değindi: Obezite mutla-
ka tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalıktır. Bu hastalık dünyada ve ülkemizde son hızla artmaktadır ve bu
hastalığın tedavisi uzun sürebilmektedir.
D) Yazar, öncelikle iyi bir okuyucu ve iyi bir gözlemci olmanın şart olduğunu belirtti. Bunun için yazar adaylarının
surekli okuması gerektiğini ve olaylara eleştirel bir gözle yaklaşmasının önemine değindi.
NEWTON
YAYINLARI
NEWTON YAYINLARI
3
8. Sınıf Referans Çöz-Bitir Fasikül Testler
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
7. Aşağıdaki metinlerin hangisinde doğrudan anlatım yapılmıştır? A) Uzmanlar, eğitim sürecinin sadece okulla sınırlı olmadığını ve bir çocuğun ilk eğitiminin ailede başladığını dile getiriyor. Ailenin özellikle okul öncesi dönemde çocuğun eğitimine ayrı bir önem vermesi gerektiğini üzerine basa basa söyledi. B) Ünlü yönetmen; rol yapmayan, üstlendiği karakteri gerçekten canlandıran oyuncular seçmeye dikkat ettiğinin altını çizdi. Bunun başarıyı getiren önemi etmenlerden biri olduğuna inandığını söyledi. Obezite üzerinde yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Ahmet Halıcı şunlara değindi: Obezite mutla- ka tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalıktır. Bu hastalık dünyada ve ülkemizde son hızla artmaktadır ve bu hastalığın tedavisi uzun sürebilmektedir. D) Yazar, öncelikle iyi bir okuyucu ve iyi bir gözlemci olmanın şart olduğunu belirtti. Bunun için yazar adaylarının surekli okuması gerektiğini ve olaylara eleştirel bir gözle yaklaşmasının önemine değindi. NEWTON YAYINLARI NEWTON YAYINLARI 3 8. Sınıf Referans Çöz-Bitir Fasikül Testler
Olmaya devam etmek
Herhangi bir durum içinde bulunmak
Uzatmak, ileri doğru itmek
Zaman almak
"Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
Şimdi hastasın ama inan bana çok sürmez, iyileşirsin.
Kahve yapan kadın, ateşi yakıyor; odun köze dönünce
de cezveyi sürüyor.
Dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyor, kıt ka-
naat geçinmeye çalışıyordu.
D) Baygınlığım ne kadar sürdü bilmiyorum, gözümü açtı-
ğimga hastanedeydim.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
Olmaya devam etmek Herhangi bir durum içinde bulunmak Uzatmak, ileri doğru itmek Zaman almak "Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Şimdi hastasın ama inan bana çok sürmez, iyileşirsin. Kahve yapan kadın, ateşi yakıyor; odun köze dönünce de cezveyi sürüyor. Dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyor, kıt ka- naat geçinmeye çalışıyordu. D) Baygınlığım ne kadar sürdü bilmiyorum, gözümü açtı- ğimga hastanedeydim.
Rifat Ilgaz önce bir şair, sonra hikâyecidir. Onun mizah hikâ-
velerinde de şiir tüter. Nitekim hikâyelerinde duyulan buruk-
luk, onun şairce bakışından kaynaklanır. Gözlemlerinde, be-
timlemelerinde şiir ağırlığı belirgindir. Oysa şiirlerinde mizahın
yeri yoktur. Dizelerinde yerginin şimşekleri sık sık çaksa da
yazıları mizahi şiir değildir. Hatta ilgisi bile yoktur. Bu neden-
le bana göre Rifat Ilgaz önce şairdir.
Bu metinde altı çizili sözle "Rıfat Ilgaz" ile ilgili anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A Siirlerinin mizah hikâyelerinden daha başarılı olduğu
B) Mizah hikâyelerinin biçimsel olarak şiirlerine benzediği
SMizah hikâyelerinde işlediği konulara şiirlerinde de yer
verdiği
B Mizah hikâyelerinde, şiirlerine özgü dil ve anlatımdan ya-
rarlandığı
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
Rifat Ilgaz önce bir şair, sonra hikâyecidir. Onun mizah hikâ- velerinde de şiir tüter. Nitekim hikâyelerinde duyulan buruk- luk, onun şairce bakışından kaynaklanır. Gözlemlerinde, be- timlemelerinde şiir ağırlığı belirgindir. Oysa şiirlerinde mizahın yeri yoktur. Dizelerinde yerginin şimşekleri sık sık çaksa da yazıları mizahi şiir değildir. Hatta ilgisi bile yoktur. Bu neden- le bana göre Rifat Ilgaz önce şairdir. Bu metinde altı çizili sözle "Rıfat Ilgaz" ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A Siirlerinin mizah hikâyelerinden daha başarılı olduğu B) Mizah hikâyelerinin biçimsel olarak şiirlerine benzediği SMizah hikâyelerinde işlediği konulara şiirlerinde de yer verdiği B Mizah hikâyelerinde, şiirlerine özgü dil ve anlatımdan ya- rarlandığı
15.
1. Bağ bayırda, tarla çayırda
II. Borç vermekle, düşman kırmakla
III. Her şeyin yenisi, dostun eskisi
IV. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
Numaralanmış atasözlerinden hangisi
tamamlanmamış cümle özelliği taşımaz?
A) I. B) C) III. D) IV.
IL
16. Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
15. 1. Bağ bayırda, tarla çayırda II. Borç vermekle, düşman kırmakla III. Her şeyin yenisi, dostun eskisi IV. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu Numaralanmış atasözlerinden hangisi tamamlanmamış cümle özelliği taşımaz? A) I. B) C) III. D) IV. IL 16. Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım
19. Görüp de sevmemek ne mümkün seni
I
u
Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin
|| ||||V
Orhan Seyfi Orhon
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) I. B) II.C) III D) IV
..
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
19. Görüp de sevmemek ne mümkün seni I u Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin || ||||V Orhan Seyfi Orhon Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) I. B) II.C) III D) IV ..
TEST 38
e doğrudan a
dişansı gurbe
man olduğunuz
oşulması gere
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir
değerlendirme yapılmamıştır?
akimin vicdan
söyledi.
B
Yazarın son kitabındaki şiirler, söz sanatları arasın-
da can çekişiyor.
9.
B) Romandaki yabancı kelimeler akıcılığın pozulması-
na neden olmuş.
C) Bu hikâye kitabı, kurgusu ve kısa cümleleri sayesin-
yesin-
de okuyucuyu sıkmıyor.
✓D) Sanatçı, hikâyelerinde sıradan insanları başarıyla
ele almış.
arını feda
12.Ne kada
Evet, pk
Yukanda
aşağıdak
A) Onayla
C) Karşıla
13. Güze
TI. Sizin
III. Sizin
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
TEST 38 e doğrudan a dişansı gurbe man olduğunuz oşulması gere 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir değerlendirme yapılmamıştır? akimin vicdan söyledi. B Yazarın son kitabındaki şiirler, söz sanatları arasın- da can çekişiyor. 9. B) Romandaki yabancı kelimeler akıcılığın pozulması- na neden olmuş. C) Bu hikâye kitabı, kurgusu ve kısa cümleleri sayesin- yesin- de okuyucuyu sıkmıyor. ✓D) Sanatçı, hikâyelerinde sıradan insanları başarıyla ele almış. arını feda 12.Ne kada Evet, pk Yukanda aşağıdak A) Onayla C) Karşıla 13. Güze TI. Sizin III. Sizin
C) görmekte - unutulmak üzere - kazınıyor
D) çözmekte gelişigüzel - baskı yapıyor
boğulursun; bu nedenle hata yapmaktan değil, hatada ısra
2. Suya düşmekle boğulmazsın,
etmekten korkmalıdır insan.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A) yılana sarılmazsan
C) suda kalarak
B) suyu yutarsan
suyun keyfini çıkarmaya kalkışırsan
6.
th
IV
V
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
C) görmekte - unutulmak üzere - kazınıyor D) çözmekte gelişigüzel - baskı yapıyor boğulursun; bu nedenle hata yapmaktan değil, hatada ısra 2. Suya düşmekle boğulmazsın, etmekten korkmalıdır insan. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir A) yılana sarılmazsan C) suda kalarak B) suyu yutarsan suyun keyfini çıkarmaya kalkışırsan 6. th IV V
at
IM YAYINLARI
TEST - 5
Belirtil isim tamiamalarında bir tamlayan
birden çok tamianana bağlanabilir. Böyle
tamiamalara tamlayani ortak belirtili isim
tamiamasi" denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tam-
layanı ortak belirti isim tamlamasına yer veril-
miştir?
A) Kedinin ve köpeğin patileri birbirinden farklıdır.
Cep telefonumun ekranında çatlaklar oluştu.
C) Babamın anahtan ve cüzdanı evde kalmış.
Bunca emeğe ve çabaya karşın başanı gelmiyor.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
at IM YAYINLARI TEST - 5 Belirtil isim tamiamalarında bir tamlayan birden çok tamianana bağlanabilir. Böyle tamiamalara tamlayani ortak belirtili isim tamiamasi" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tam- layanı ortak belirti isim tamlamasına yer veril- miştir? A) Kedinin ve köpeğin patileri birbirinden farklıdır. Cep telefonumun ekranında çatlaklar oluştu. C) Babamın anahtan ve cüzdanı evde kalmış. Bunca emeğe ve çabaya karşın başanı gelmiyor.
SÖZEL BÖLÜM
TÜRE
Öneri Cümlesi: Bu anlamı bildiren cümlelerde, sözü
söyleyen karşısındaki kişiye tavsiyelerde bulunur.
Beklenti Cümlesi: Bu anlamı bildiren cümlelerde ise
sözü söyleyen kişi karşısındakinde umduğu davranış ya
da tutumları bildirir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem
öneri hem beklenti anlamı bulunmaktadır?
A) Sabahları erkenden kalkar, hesaplarının bulunduğu
banka şubelerine tek tek gider, görevlilere hesapla-
rındaki paranın hâlâ yerinde olup olmadığı sorardı.
B) Hocalarımın benimle ilgili büyük hayalleri vardı ve
benim bunları gerçekleştirebilecek -ülkemi olimpi-
yatlarda temsil edebilecek- potansiyelim olduğuna
inanıyorlardı.
C) Bence her gün iki saat daha erken kalkmalı, bir saat
daha geç yatmalısın çünkü senin gün içinde sorum-
luluklarına daha fazla vakit ayırman gerektiğini dü-
şünüyorum.
D) Müşterim salon için aldığı tüllerin büzgülerinin birbi-
fine çok yakın olmasını ve çok sıkı bir şekilde dikil-
mesini istiyordu ama bunun mümkün olmadığını bir
türlü anlayamıyordu.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
SÖZEL BÖLÜM TÜRE Öneri Cümlesi: Bu anlamı bildiren cümlelerde, sözü söyleyen karşısındaki kişiye tavsiyelerde bulunur. Beklenti Cümlesi: Bu anlamı bildiren cümlelerde ise sözü söyleyen kişi karşısındakinde umduğu davranış ya da tutumları bildirir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem öneri hem beklenti anlamı bulunmaktadır? A) Sabahları erkenden kalkar, hesaplarının bulunduğu banka şubelerine tek tek gider, görevlilere hesapla- rındaki paranın hâlâ yerinde olup olmadığı sorardı. B) Hocalarımın benimle ilgili büyük hayalleri vardı ve benim bunları gerçekleştirebilecek -ülkemi olimpi- yatlarda temsil edebilecek- potansiyelim olduğuna inanıyorlardı. C) Bence her gün iki saat daha erken kalkmalı, bir saat daha geç yatmalısın çünkü senin gün içinde sorum- luluklarına daha fazla vakit ayırman gerektiğini dü- şünüyorum. D) Müşterim salon için aldığı tüllerin büzgülerinin birbi- fine çok yakın olmasını ve çok sıkı bir şekilde dikil- mesini istiyordu ama bunun mümkün olmadığını bir türlü anlayamıyordu.
Muhabir:
— (1) ----
Sanatçı: -Muhakkak olmuştur ama şu anda buradayım.
Zamanında daha cesur olup daha hızlı yapamadıklarım da
tecrübe olarak benim oldu.
Muhabir:
- (11) ---
Sanatçı: Çocukların, sahipsiz her çeşit hayvanın,
şiddete maruz kalan kadınların,çocukların hepsinin
yanımda olacağı; atanamayan aydın,demokratik
öğretmenlerin o çocuklara eğitim verdiği bir köyümün
olmasını istiyorum
-
4-Bu konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Pişman olup keşke yapmasaydım dediğiniz oldu mu
hiç ?
(II) Size kalıcı bir mutluluk sağlayacak hayaliniz var mı?
B) () Beraber projede yer almak istediğiniz oyuncu oldu
mu?
(II) Bir köyünüzün olması sizi mutlu eder mi?
C) (1) Beğenmediğiniz, yetersiz dediğiniz senaryolar oldu
mu?
(II) Çocuklara yardım projelerinizden bahseder misiniz?
D) Sık sık hayal kurduğunuz olur mu?
1) Hayallerinizden bahseder misiniz?
ibi yalnız kaldım odamda ,kimsesiz ve zor
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
Muhabir: — (1) ---- Sanatçı: -Muhakkak olmuştur ama şu anda buradayım. Zamanında daha cesur olup daha hızlı yapamadıklarım da tecrübe olarak benim oldu. Muhabir: - (11) --- Sanatçı: Çocukların, sahipsiz her çeşit hayvanın, şiddete maruz kalan kadınların,çocukların hepsinin yanımda olacağı; atanamayan aydın,demokratik öğretmenlerin o çocuklara eğitim verdiği bir köyümün olmasını istiyorum - 4-Bu konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Pişman olup keşke yapmasaydım dediğiniz oldu mu hiç ? (II) Size kalıcı bir mutluluk sağlayacak hayaliniz var mı? B) () Beraber projede yer almak istediğiniz oyuncu oldu mu? (II) Bir köyünüzün olması sizi mutlu eder mi? C) (1) Beğenmediğiniz, yetersiz dediğiniz senaryolar oldu mu? (II) Çocuklara yardım projelerinizden bahseder misiniz? D) Sık sık hayal kurduğunuz olur mu? 1) Hayallerinizden bahseder misiniz? ibi yalnız kaldım odamda ,kimsesiz ve zor