Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bildirme Yazıları Soruları

1. Aruz ölçüsü, şiirde uzun veya kısa, kapalı ya
da açık hecelerin belli bir düzene göre sıra-
lanarak ahengin sağlandığı ölçüdür. Aruz
bilimini bir öğreti biçiminde ilk olarak ortaya
koyan ünlü Arap dil bilimcisi İmam Halil bin
Ahmed'dir. Bu ölçünün şiir için en önemli
unsur olduğu düşünülmüştür. Arap edebiya-
tı dışında Türk, Fars, Afgan, Pakistan ve kis-
men Hint edebiyatında kullanılmaktadır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Makale
C) Fıkra
B) Deneme
D) Gezi yazısı
4.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
1. Aruz ölçüsü, şiirde uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıra- lanarak ahengin sağlandığı ölçüdür. Aruz bilimini bir öğreti biçiminde ilk olarak ortaya koyan ünlü Arap dil bilimcisi İmam Halil bin Ahmed'dir. Bu ölçünün şiir için en önemli unsur olduğu düşünülmüştür. Arap edebiya- tı dışında Türk, Fars, Afgan, Pakistan ve kis- men Hint edebiyatında kullanılmaktadır. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Makale C) Fıkra B) Deneme D) Gezi yazısı 4.
4. İki varlık ya da kavramdan nitelik yönünden zayıf olanın üstün olana benzetilmesiyle yapılan sanata
"benzetme" denir. Bir benzetmedeki temel unsurlar benzeyen ve kendisine benzetilendir. Benzeyen
nitelik yönünden zayıf olanken kendisine benzetilen nitelik yönünden üstün olandır.
Bu açıklamaya göre,
Denizde kayıktır umut
Yarak geyiktir umut
Ürkek üveyiktiramut
Say bir lokma, say bir yudum
Uçtu gitti, anlamadım
Abdurrahim KARAKOÇ
dizelerindeki kavramlardan hangisi kendisine benzetilen olarak kullanılmamıştır?
B) kavik
C) geyik
D) üveyik
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
4. İki varlık ya da kavramdan nitelik yönünden zayıf olanın üstün olana benzetilmesiyle yapılan sanata "benzetme" denir. Bir benzetmedeki temel unsurlar benzeyen ve kendisine benzetilendir. Benzeyen nitelik yönünden zayıf olanken kendisine benzetilen nitelik yönünden üstün olandır. Bu açıklamaya göre, Denizde kayıktır umut Yarak geyiktir umut Ürkek üveyiktiramut Say bir lokma, say bir yudum Uçtu gitti, anlamadım Abdurrahim KARAKOÇ dizelerindeki kavramlardan hangisi kendisine benzetilen olarak kullanılmamıştır? B) kavik C) geyik D) üveyik
5
Mayıs ayının bir cumartesi günüydü. O zamanlar
okullar saat 13.00'te hafta tatiline girerdi. Okul da-
ğıldıktan sonra kitaplarımı bisikletin arkasındaki
seleye bağladım, okuldan ayrıldım; ilçenin içinden
geçip köy yoluna sapınca çantalı küçük radyomu
boynuma asıp açtım. Yalnızdım. Ağır ağır bisiklet-
le gidiyordum. İçimde okulla, derslerle,
yalnızlık dolu yaşamımla çevredeki böcek,
kuş sesleri ve yeşillikler bütünleşiyor; git-
tikçe uzaklaşan ilçeden köye doğru yak-
laşıyordum.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış ola-
bilir?
A Ani
C) Biyografi
BY Günlük
DT Otobiyografi
Model Eğitim Yayınları
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
5 Mayıs ayının bir cumartesi günüydü. O zamanlar okullar saat 13.00'te hafta tatiline girerdi. Okul da- ğıldıktan sonra kitaplarımı bisikletin arkasındaki seleye bağladım, okuldan ayrıldım; ilçenin içinden geçip köy yoluna sapınca çantalı küçük radyomu boynuma asıp açtım. Yalnızdım. Ağır ağır bisiklet- le gidiyordum. İçimde okulla, derslerle, yalnızlık dolu yaşamımla çevredeki böcek, kuş sesleri ve yeşillikler bütünleşiyor; git- tikçe uzaklaşan ilçeden köye doğru yak- laşıyordum. Bu metin aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış ola- bilir? A Ani C) Biyografi BY Günlük DT Otobiyografi Model Eğitim Yayınları
7
7. Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahalle-
si'nde dünyaya geldi. Miladi 6 Mart 1913'te yazdığı, "Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk" misrasıyla başlayan
ve kavmiyetçiliği eleştirdiği şiirinin sonunda "Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum... / Başka bir şey diye-
mem... İşte perişan yurdum!.." misralarıyla bizzat şiirinde kendisini Arnavut olarak tanıtmıştır.
Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) An
BY Otobiyografi
C) Biyografi
D) Günlük
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
7 7. Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahalle- si'nde dünyaya geldi. Miladi 6 Mart 1913'te yazdığı, "Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk" misrasıyla başlayan ve kavmiyetçiliği eleştirdiği şiirinin sonunda "Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum... / Başka bir şey diye- mem... İşte perişan yurdum!.." misralarıyla bizzat şiirinde kendisini Arnavut olarak tanıtmıştır. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? A) An BY Otobiyografi C) Biyografi D) Günlük
3.
B) Kahramanların çağa hükmetmeleri
C) Kahramanların kin ve kıskançlıkları
D) Tarihe mal olmuş bazı kahramanların zamanla
unutulması
"Tarık Buğra'nın öykü kahramanları gösteriş-
sizdir. Onlar toplumsal yaşamda orta ayarda
bir yerin insanıdır. Korkar, zorlanır, kaçar, se-
ver, sevilirler. "Havuçlu Pilav Meselesi'ndeki
kahramanı bir düşünün. Kendi duygu düze-
yinde olmayan eşi bunu bir güzel haşlıyor.
Perişan bir durumda akşamı ediyor bizimki-
si. İşte bu kahraman, halktan biridir."
Ahmet, yukarıdaki çerçeveyi, parçada kullanılan an-
latım tekniğinin yer aldığı çiviye asmak istemekte-
dir.
C)
Buna göre Ahmet, çerçeveyi hangi çiviye as-
malıdır?
T
A
Tanık gösterme
Örneklendirme
BY
Tanımlama
DI
Öyküleme
6.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
3. B) Kahramanların çağa hükmetmeleri C) Kahramanların kin ve kıskançlıkları D) Tarihe mal olmuş bazı kahramanların zamanla unutulması "Tarık Buğra'nın öykü kahramanları gösteriş- sizdir. Onlar toplumsal yaşamda orta ayarda bir yerin insanıdır. Korkar, zorlanır, kaçar, se- ver, sevilirler. "Havuçlu Pilav Meselesi'ndeki kahramanı bir düşünün. Kendi duygu düze- yinde olmayan eşi bunu bir güzel haşlıyor. Perişan bir durumda akşamı ediyor bizimki- si. İşte bu kahraman, halktan biridir." Ahmet, yukarıdaki çerçeveyi, parçada kullanılan an- latım tekniğinin yer aldığı çiviye asmak istemekte- dir. C) Buna göre Ahmet, çerçeveyi hangi çiviye as- malıdır? T A Tanık gösterme Örneklendirme BY Tanımlama DI Öyküleme 6.
Tuman Han ergenlik çağına gelince töre gereği kağanlık tah-
ti onun oldu. Bu sebeple ata mirasını istedi. Sağ ve sol kol
beylerini huzuruna çağırdı ve yanındaki üç yüz kişiye "Artık
tahta ben oturacağım.” dedi. Vekili olan Köl Erkin Han bu-
nu isitince korktu ve endişelendi. Köl Erkin, yardımcılarına
"Dokuz yüz koyun ve dokuz yüz kısrak kesin, ona toy ya-
pin." dedikten sonra “Tuman’a ava gittiğimi söyleyin.” de-
di. Bu toy kararlaştırılınca ayrıca kımız sunma merasimi için
üç bin koyun ve otuz kısrak hazırlanmasını emretti. Korkut
Ata'nın gelip ona kâse sunması dileğiyle bir adam gönderdi
ve "Devletin direği sensin, işler şöyle veya böyle cereyan et-
miştir fakat bu hakkın Turnan Han'ın olduğunda şüphe yok-
tur. Taht ve ülke onundur. Gelsin, hangi şey münasipse söy-
lesin, biz de ona göre davranalım." Korkut Ata haberi alınca
oraya ulaştı. Köl Erkin Han, Tuman Han'a bir toy verdi. Toy
esnasında yemekler getirilip aş yendiği sırada yaşlı bir kurt
uluması duyuldu/Tuman Han bütün hayvanların dilini bildi-
ğinden kurdun ne dediğini anladı.
Bu metin, aşağıdaki türlerden hangisine ait özellikler ta-
şımaktadır?
(A) Efsane
C) Masal
(B) Destan
D) Ani
33
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
Tuman Han ergenlik çağına gelince töre gereği kağanlık tah- ti onun oldu. Bu sebeple ata mirasını istedi. Sağ ve sol kol beylerini huzuruna çağırdı ve yanındaki üç yüz kişiye "Artık tahta ben oturacağım.” dedi. Vekili olan Köl Erkin Han bu- nu isitince korktu ve endişelendi. Köl Erkin, yardımcılarına "Dokuz yüz koyun ve dokuz yüz kısrak kesin, ona toy ya- pin." dedikten sonra “Tuman’a ava gittiğimi söyleyin.” de- di. Bu toy kararlaştırılınca ayrıca kımız sunma merasimi için üç bin koyun ve otuz kısrak hazırlanmasını emretti. Korkut Ata'nın gelip ona kâse sunması dileğiyle bir adam gönderdi ve "Devletin direği sensin, işler şöyle veya böyle cereyan et- miştir fakat bu hakkın Turnan Han'ın olduğunda şüphe yok- tur. Taht ve ülke onundur. Gelsin, hangi şey münasipse söy- lesin, biz de ona göre davranalım." Korkut Ata haberi alınca oraya ulaştı. Köl Erkin Han, Tuman Han'a bir toy verdi. Toy esnasında yemekler getirilip aş yendiği sırada yaşlı bir kurt uluması duyuldu/Tuman Han bütün hayvanların dilini bildi- ğinden kurdun ne dediğini anladı. Bu metin, aşağıdaki türlerden hangisine ait özellikler ta- şımaktadır? (A) Efsane C) Masal (B) Destan D) Ani 33
2.
"Köşebaşı" bir semtin gündelik yaşamı üzerine temel-
lendirilmiş bir oyundur. Oyunda bir mahallenin yirmi
dört saati anlatılır. Kendine özgü bir öyküsü vardır oyu-
nun. Bu öykü, oyunun birinci perdesinde öldüğü bildi-
rilen Macit Bey'le ilgilidir. Olaylar, Macit Bey'in ölümü
üzerine başlar ve gelişir.
Paragrafin anlatım biçimi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Açıklayıcı
C) Öyküleyici
B) Betimsel
D) Tartışmacı
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
2. "Köşebaşı" bir semtin gündelik yaşamı üzerine temel- lendirilmiş bir oyundur. Oyunda bir mahallenin yirmi dört saati anlatılır. Kendine özgü bir öyküsü vardır oyu- nun. Bu öykü, oyunun birinci perdesinde öldüğü bildi- rilen Macit Bey'le ilgilidir. Olaylar, Macit Bey'in ölümü üzerine başlar ve gelişir. Paragrafin anlatım biçimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Açıklayıcı C) Öyküleyici B) Betimsel D) Tartışmacı
7. Hyperloop, yüksek hızlı bir şehirlerarası ulaşım
sistemidir. Bu sistem, hava koşullarından etkilen-
meyen kapsüller kullanarak yüksek hızda seyahat
etmeyi amaçlar. Kapsüller, hava koşullarından et-
kilenmeyen tünellerde seyahat eder ve bu saye-
de hızını maksimum seviyeye çıkarır. Bunun yanı
sıra Hyperloop sistemi, enerji tasarruflu bir yapıya
sahiptir ve bu sayede çevre dostu bir ulaşım sis-
temidir. Ancak Hyperloop'un uygulanabilirliği ve
güvenliği hala tartışmalı konular arasındadır ve bu
yüzden hala yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A Deneme
Makale
C) Fıkra
Dy Eleştiri
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
7. Hyperloop, yüksek hızlı bir şehirlerarası ulaşım sistemidir. Bu sistem, hava koşullarından etkilen- meyen kapsüller kullanarak yüksek hızda seyahat etmeyi amaçlar. Kapsüller, hava koşullarından et- kilenmeyen tünellerde seyahat eder ve bu saye- de hızını maksimum seviyeye çıkarır. Bunun yanı sıra Hyperloop sistemi, enerji tasarruflu bir yapıya sahiptir ve bu sayede çevre dostu bir ulaşım sis- temidir. Ancak Hyperloop'un uygulanabilirliği ve güvenliği hala tartışmalı konular arasındadır ve bu yüzden hala yaygın olarak kullanılmamaktadır. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangi- sidir? A Deneme Makale C) Fıkra Dy Eleştiri
6.
●
Çıkmaya can atan,
"Kal!" diyorum ona, kimsenin,
Seni görmesine izin veremem.
Kişileştirme (teşhis) insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır.
Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında ilgi kurarak dile getirme sa-
natıdır.
Sen gel beni dinle, gunlerimiz heba olmasın,
Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim,
Artık taslarımız ayrı çeşmelerden dolmasın.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur?
A) Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım,
Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen,
Durgun sular gibi azalacağım,
B) Seni bulmaktan önce aramak isterim,
Seni sevmekten önce anlamak isterim,
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.
Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen.
C) Bir ah çeksem dağı taşı eritir,
Gözüm yaşı değirmeni yürütür,
Bu hasretlik beni dahi çürütür,
Bana sila da bir gurbet il de bir.
Var mı beni içinizde tanıyan,
D) Küçük istasyonlarda hızlı trenler,
Pembe şafaklara doğru koşuyor,
Bahar sevincinde güller, gülşenler,
En esmer bulutlar şimdi nur taşıyor.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
6. ● Çıkmaya can atan, "Kal!" diyorum ona, kimsenin, Seni görmesine izin veremem. Kişileştirme (teşhis) insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır. Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında ilgi kurarak dile getirme sa- natıdır. Sen gel beni dinle, gunlerimiz heba olmasın, Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim, Artık taslarımız ayrı çeşmelerden dolmasın. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur? A) Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım, Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen, Durgun sular gibi azalacağım, B) Seni bulmaktan önce aramak isterim, Seni sevmekten önce anlamak isterim, Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, Sana hep, hep yeniden başlamak isterim. Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen. C) Bir ah çeksem dağı taşı eritir, Gözüm yaşı değirmeni yürütür, Bu hasretlik beni dahi çürütür, Bana sila da bir gurbet il de bir. Var mı beni içinizde tanıyan, D) Küçük istasyonlarda hızlı trenler, Pembe şafaklara doğru koşuyor, Bahar sevincinde güller, gülşenler, En esmer bulutlar şimdi nur taşıyor.
2. ÜNİTE
Şekil-1'de renkleri dışında özdeş iki kare verilmiştir. Şekil-1'deki karelerin her birinin alanı 80 cm olup pembe kare mavi
karenin üzerine Şekil-2'deki gibi konmuştur.
TEST-1
Şekil-1
Şekil-2
Şekil-2'deki her bir rengin sınırladığı bölgenin alanı cm² cinsinden bir tam kare doğal sayı olduğuna göre mor
bölgenin alamı en az kaç cm2 dir?
A) 4
B) 9
C) 16
D) 25
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
2. ÜNİTE Şekil-1'de renkleri dışında özdeş iki kare verilmiştir. Şekil-1'deki karelerin her birinin alanı 80 cm olup pembe kare mavi karenin üzerine Şekil-2'deki gibi konmuştur. TEST-1 Şekil-1 Şekil-2 Şekil-2'deki her bir rengin sınırladığı bölgenin alanı cm² cinsinden bir tam kare doğal sayı olduğuna göre mor bölgenin alamı en az kaç cm2 dir? A) 4 B) 9 C) 16 D) 25
14. Kuzey, görev yaptığı kasabanın yollarının bazı
noktalarında her yıl kazalar yaşandığını gör-
4x6 müştür. Yolların bu noktalarında bariyerlerine sh
boy güçlendirilmesini ve bu noktalara yeni bariyer-me an
ler konulmasını Karayolları Genel Müdürlüğü- anes
ne ne bir yazı yazarak talep etmiştir. Tarih attıktan slu
Y sonra yazısında ismine, soy ismine, adresine ovidene
Syov At
umove imzasına da yer vermiştir. ene
1
Kuzey'in Karayolları Genel Müdürlüğüne yaz-
szdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? müla
1801
A) İlan
C) Tutanak (0
-B) Mektup
D) Dilekçe
7
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
14. Kuzey, görev yaptığı kasabanın yollarının bazı noktalarında her yıl kazalar yaşandığını gör- 4x6 müştür. Yolların bu noktalarında bariyerlerine sh boy güçlendirilmesini ve bu noktalara yeni bariyer-me an ler konulmasını Karayolları Genel Müdürlüğü- anes ne ne bir yazı yazarak talep etmiştir. Tarih attıktan slu Y sonra yazısında ismine, soy ismine, adresine ovidene Syov At umove imzasına da yer vermiştir. ene 1 Kuzey'in Karayolları Genel Müdürlüğüne yaz- szdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? müla 1801 A) İlan C) Tutanak (0 -B) Mektup D) Dilekçe 7
10 Uzun yıllardır aynı gazetede yazıyorum.
Zaten ömrüm boyunca sadece iki gazete ile
çalıştım. Anlattıklarımı kimseye dikte etme-
dim. Kimseden de kötü bir tepki görmedim.
Ben "ben" dedim, bazen de "biz". Onlar da
bunu sevdiler. Son yıllarım bu gururlu sevgi
tablosunu izlemekle geçti.
Bu parçada sözü edilen metin türü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Ani
(B) Deneme
Makale
) Gezi yazısı
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
10 Uzun yıllardır aynı gazetede yazıyorum. Zaten ömrüm boyunca sadece iki gazete ile çalıştım. Anlattıklarımı kimseye dikte etme- dim. Kimseden de kötü bir tepki görmedim. Ben "ben" dedim, bazen de "biz". Onlar da bunu sevdiler. Son yıllarım bu gururlu sevgi tablosunu izlemekle geçti. Bu parçada sözü edilen metin türü aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Ani (B) Deneme Makale ) Gezi yazısı Diğer sayfaya geçiniz.
4.
Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istas-
yonlarından olan Iğdır Aras Kuş Cen-
neti Halkalama İstasyonu'nda, "Dünya
Göçmen Kuşlar Günü" kutlandı.
Programda, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü'nce,
Tuzluca ilçesinin Çıyrıklı köyündeki
Aras Kuş Cenneti Halkalama İstasyo-
nu'nda, ilkokul ve üniversite öğrenci-
lerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, öğrencilere kuşların nasıl hal-
kalandığı, kuş bilimciler tarafından uy-
gulamalı olarak anlatıldı. Kuş halkalan-
masını izleyen öğrenciler, daha sonra
halkalanan kuşları doğaya bıraktı.
Kaynak: Milliyet
Bu metnin türü aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Gezi yazısı
C) Haber yazısı
B) Mektup
D) Ani
F
E
C
a
n
E
P
0
0
O
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
4. Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istas- yonlarından olan Iğdır Aras Kuş Cen- neti Halkalama İstasyonu'nda, "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" kutlandı. Programda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü'nce, Tuzluca ilçesinin Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti Halkalama İstasyo- nu'nda, ilkokul ve üniversite öğrenci- lerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere kuşların nasıl hal- kalandığı, kuş bilimciler tarafından uy- gulamalı olarak anlatıldı. Kuş halkalan- masını izleyen öğrenciler, daha sonra halkalanan kuşları doğaya bıraktı. Kaynak: Milliyet Bu metnin türü aşağıdakilerden han- gisidir? A) Gezi yazısı C) Haber yazısı B) Mektup D) Ani F E C a n E P 0 0 O
6. İskender Pala'nın son kitabı "Karun ve
Anarşist" raflardaki yerini çoktan aldı.
Kitapta tarihle günümüz arasında ba-
şarılı bir köprü kurmayı başaran yazar,
aşkın tarihi nasıl değiştirdiğini bizlere
gösteriyor. Yazar bu kitabıyla da okur-
ların beğenisini toplamaya devam edi-
yor.
Bu metnin türü aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sohbet
C) Makale
B) Eleştiri
D) Deneme
to
G
d
re
y
S
E
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
6. İskender Pala'nın son kitabı "Karun ve Anarşist" raflardaki yerini çoktan aldı. Kitapta tarihle günümüz arasında ba- şarılı bir köprü kurmayı başaran yazar, aşkın tarihi nasıl değiştirdiğini bizlere gösteriyor. Yazar bu kitabıyla da okur- ların beğenisini toplamaya devam edi- yor. Bu metnin türü aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sohbet C) Makale B) Eleştiri D) Deneme to G d re y S E
3. Aşağıdaki metinlerin türünü yazınız.
CAHİT SITKI TARANCI
muştur. Mülkiye Mektebine (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) devam
4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğan sanatçı Galatasaray Lisesinden mezun ol-
etmiş, bir süre de Ankara Yüksek Ticaret Okulunda öğrenim görmüştür. Sümer-
bankta memur olarak çalışan Tarancı 1939'da Paris'e gitmiş, Paris Radyosunda
Türkçe yayınlar spikerliği yapmış ve II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yurda
dönmüştür. Dönüşünde çevirmenlik yapmış ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde bir
süre görev almıştır. Geçirdiği kısmi felç sonucu konuşma yeteneğini yitiren sanat-
çı, tedavi için götürüldüğü Viyana'da 12 Ekim 1956'da 46 yaşındayken yaşamını
yitirmiştir.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
3. Aşağıdaki metinlerin türünü yazınız. CAHİT SITKI TARANCI muştur. Mülkiye Mektebine (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) devam 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğan sanatçı Galatasaray Lisesinden mezun ol- etmiş, bir süre de Ankara Yüksek Ticaret Okulunda öğrenim görmüştür. Sümer- bankta memur olarak çalışan Tarancı 1939'da Paris'e gitmiş, Paris Radyosunda Türkçe yayınlar spikerliği yapmış ve II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yurda dönmüştür. Dönüşünde çevirmenlik yapmış ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde bir süre görev almıştır. Geçirdiği kısmi felç sonucu konuşma yeteneğini yitiren sanat- çı, tedavi için götürüldüğü Viyana'da 12 Ekim 1956'da 46 yaşındayken yaşamını yitirmiştir.
SAİT FAİK ABASIYANIK
23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda dünyaya gelen sanatçı, ilköğrenimini
Adapazarı'nda görmüştür. İki yıl Adapazarı İdadisinde öğrenim gördükten sonra
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ailesi İstanbul'a yerleşince İstanbul Sultanisi'ne girmiş
tir. Onuncu sınıfta bir öğretmene yapılan şaka yüzünden sınıfı dağıtılınca Bursa
Erkek Lisesi'ne geçmiş, 1928'de buradan mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde bir süre eğitim gördükten sonra ekonomi öğrenimi için İsviçre
Lozan'a gitmiş ve oradan Fransa'ya geçtikten sonra 1933'te İstanbul'a dönmüştür.
Sonraları hiçbir işte çalışmayan Sait Faik, geçimini babasından kalan mirasla sür-
dürmüş, yaşamını Şişli'de Bulgar Çarşısı'ndaki apartman ve Burgazada'daki köşk-
lerinde annesiyle geçirmiştir. İstanbul'da 11 Mayıs 1954'te yaşamını yitirmiştir.
Ortaokul Türkçe
Bildirme Yazıları
SAİT FAİK ABASIYANIK 23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda dünyaya gelen sanatçı, ilköğrenimini Adapazarı'nda görmüştür. İki yıl Adapazarı İdadisinde öğrenim gördükten sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ailesi İstanbul'a yerleşince İstanbul Sultanisi'ne girmiş tir. Onuncu sınıfta bir öğretmene yapılan şaka yüzünden sınıfı dağıtılınca Bursa Erkek Lisesi'ne geçmiş, 1928'de buradan mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bir süre eğitim gördükten sonra ekonomi öğrenimi için İsviçre Lozan'a gitmiş ve oradan Fransa'ya geçtikten sonra 1933'te İstanbul'a dönmüştür. Sonraları hiçbir işte çalışmayan Sait Faik, geçimini babasından kalan mirasla sür- dürmüş, yaşamını Şişli'de Bulgar Çarşısı'ndaki apartman ve Burgazada'daki köşk- lerinde annesiyle geçirmiştir. İstanbul'da 11 Mayıs 1954'te yaşamını yitirmiştir.