Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiiller Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle doldurunuz.
Basit fiiller ........
Bazı kökler hem
bunları ayırt
*
eki alarak anlamı değişmiş filliere
fiil denir.
eklerini alabilir.
hem
olabilir,
etmek için cümle içindeki
bakmamız gerekir.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. Basit fiiller ........ Bazı kökler hem bunları ayırt * eki alarak anlamı değişmiş filliere fiil denir. eklerini alabilir. hem olabilir, etmek için cümle içindeki bakmamız gerekir.
beraber ders çalışacağız.
ve yemyeşil bir orman vard
darangndan ötürü sana çok teşekkür ederim.
Et sman en başak öğrencisidir
Nediğim tatlar içinde en çok beğendiğim baklavaydı.
Ahmet bu yangmada iyi bir performans gösterdi.
Adamın iki ceketinden bin yartikt
Şu solda duran araba arkadaşımın yeni arabasıymış
Her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşuyormuş
Tahtadakileri hızlıca defterine yazdı.
Yeni açılan yoldan gidince eve yarım saat önce vardı.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
beraber ders çalışacağız. ve yemyeşil bir orman vard darangndan ötürü sana çok teşekkür ederim. Et sman en başak öğrencisidir Nediğim tatlar içinde en çok beğendiğim baklavaydı. Ahmet bu yangmada iyi bir performans gösterdi. Adamın iki ceketinden bin yartikt Şu solda duran araba arkadaşımın yeni arabasıymış Her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşuyormuş Tahtadakileri hızlıca defterine yazdı. Yeni açılan yoldan gidince eve yarım saat önce vardı.
Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", "Neden karşılık verme-
dim?", "Neden daha erken çıkmadım?" gibi cümleler pişmanlık sonucunda söylenir ve insanı karam-
sarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar
IJ
yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir.
Dr. Seuss'un şu sözünü hatırlayın: "Ağlama, çünkü geçti artık."
IV
Bu metindeki numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi şöylenemez
AT numaralı fiil, görülen geçmiş zamanın olumsuz şekliyle çekimlenmiştir
numaralı fiilde zaman anlamı yoktur.
numaralı fiil, emir kipinin ikinci çoğul şahsıyla çekimlenmiştir
IV numaralı fiil, haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", "Neden karşılık verme- dim?", "Neden daha erken çıkmadım?" gibi cümleler pişmanlık sonucunda söylenir ve insanı karam- sarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar IJ yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir. Dr. Seuss'un şu sözünü hatırlayın: "Ağlama, çünkü geçti artık." IV Bu metindeki numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi şöylenemez AT numaralı fiil, görülen geçmiş zamanın olumsuz şekliyle çekimlenmiştir numaralı fiilde zaman anlamı yoktur. numaralı fiil, emir kipinin ikinci çoğul şahsıyla çekimlenmiştir IV numaralı fiil, haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir.
·
.
●
İŞ FİİLLERİ
Saymak
Dinlenmek
Aramak
.
●
DURUM FİİLLERİ
Okumak
Gitmek
Yazmak
•
OLDS FİİLLERİ
Çürümek
Morakmak
Uzamak
3) Aramak-Yazmak
Czamak-Saymak
D) Dinlenmek- Okumak
●
●
Yukarıdaki kutucuklarda verilen fiillerin
doğru gruplandırılabilmesi için hangi fil-
erin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
Cürümek Okumak
7. Sınıf Türkçe Soru Bankası
Ortaokul Türkçe
Fiiller
· . ● İŞ FİİLLERİ Saymak Dinlenmek Aramak . ● DURUM FİİLLERİ Okumak Gitmek Yazmak • OLDS FİİLLERİ Çürümek Morakmak Uzamak 3) Aramak-Yazmak Czamak-Saymak D) Dinlenmek- Okumak ● ● Yukarıdaki kutucuklarda verilen fiillerin doğru gruplandırılabilmesi için hangi fil- erin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Cürümek Okumak 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası
12.
Ben geniş ovaları severim
Çıkıp at koşturmalıyım tarlalarda
Yiğidim senin adin özgürlük
Bazen tadını duyar gibi oldum
Saçlarım darmadağın rüzgârlarde.
Talip Alpaydın
A) Görülen geçmiş zaman
B) Geniş zaman
C) Duyulan geçmiş zaman
DY Gereklilik kipi
Model Eğitim
Şiirde aşağıdaki çekimli fiillerden hangisinin ör-
neği yoktur?
Konu anlatım sunuları, etkinlikler, denemeler ve çe
Ortaokul Türkçe
Fiiller
12. Ben geniş ovaları severim Çıkıp at koşturmalıyım tarlalarda Yiğidim senin adin özgürlük Bazen tadını duyar gibi oldum Saçlarım darmadağın rüzgârlarde. Talip Alpaydın A) Görülen geçmiş zaman B) Geniş zaman C) Duyulan geçmiş zaman DY Gereklilik kipi Model Eğitim Şiirde aşağıdaki çekimli fiillerden hangisinin ör- neği yoktur? Konu anlatım sunuları, etkinlikler, denemeler ve çe
8. SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
çekimli fiil değildir?
A) Küçük kardeşim bahçedeki çiçekleri sulamış sabah.
B) Kızımın en sevdiği oyuncağını piknikte kaybettik.
Köyün en yaşlısı söz alıp konuşmaya başladı.
D) Dedem savaş anılarını anlatırken ağlardı.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
8. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil değildir? A) Küçük kardeşim bahçedeki çiçekleri sulamış sabah. B) Kızımın en sevdiği oyuncağını piknikte kaybettik. Köyün en yaşlısı söz alıp konuşmaya başladı. D) Dedem savaş anılarını anlatırken ağlardı.
20. "Bu fıkraya dakikalarca güldük." cümlesin-
deki "gül-" bir durum fiilidir.
Buna göre, aşağıdaki resimlerle ifade edi-
len eylemlerin hangisi "durum fiili"ne bir
örnektir?
A)
e)
Anne kuş,
yayralarını besliyor.
Bitki büyüyor.
B)
D)
Çocuk kitap
okuyor.
Kedi uyuyor.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
20. "Bu fıkraya dakikalarca güldük." cümlesin- deki "gül-" bir durum fiilidir. Buna göre, aşağıdaki resimlerle ifade edi- len eylemlerin hangisi "durum fiili"ne bir örnektir? A) e) Anne kuş, yayralarını besliyor. Bitki büyüyor. B) D) Çocuk kitap okuyor. Kedi uyuyor.
6.
Bayramda
ilk olarak
A) 1
ailemi
ziyaret
edeceğim.
2
Kötü
günümüzde
arkadaşla-
rımız bize
destek
oldu.
seiss
B) 2
3
C) 3
Ne kadar
üzgün
olduğunu
fark ede-
medim.
4
Bu cümlelerin kaç tanesinde birleşik yapılı ey-
lem vardır?
Bahçedeki
domatesler
ne zaman
olmuş?
D) 4
Ortaokul Türkçe
Fiiller
6. Bayramda ilk olarak A) 1 ailemi ziyaret edeceğim. 2 Kötü günümüzde arkadaşla- rımız bize destek oldu. seiss B) 2 3 C) 3 Ne kadar üzgün olduğunu fark ede- medim. 4 Bu cümlelerin kaç tanesinde birleşik yapılı ey- lem vardır? Bahçedeki domatesler ne zaman olmuş? D) 4
1. İki adımlık yerden buraya gelene kadar sabah
oldu.
2. Dün akşam saatlerinde olan depremi hissettin
mi?
3. Küçücük çocukların aç kalmasına razı ola-
nigeb
mam.
4. Arabayı iki sokak ötedeki otoparka park etmiş-
ler.
5. Yoğun iş temposu onu sağlığından etti.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde "et-, ol-"
fiili yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) 1. ve 3.
C) 2. ve 4.
B) 1. ve 5.
D) 3. ve 5.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
1. İki adımlık yerden buraya gelene kadar sabah oldu. 2. Dün akşam saatlerinde olan depremi hissettin mi? 3. Küçücük çocukların aç kalmasına razı ola- nigeb mam. 4. Arabayı iki sokak ötedeki otoparka park etmiş- ler. 5. Yoğun iş temposu onu sağlığından etti. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde "et-, ol-" fiili yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) 1. ve 3. C) 2. ve 4. B) 1. ve 5. D) 3. ve 5.
2.
Misketini Yuvarla
oyun. Misketini ortadaki yuvarlağa en çok yaklaştıran, oyunun kazananı!
"Misketini Yuvarla" tebeşirle yere çizilen dairelerin içine misketlerin yuvarlanması şeklinde oynanan bir
Peki bu oyunun kazananı kim?
Tolga'nın misketi, ortadaki daireye Yaren'inkinden daha yakın.
Sude'nin misketi, ortadaki daireye Tolga'nınkinden de Poyraz'ınkinden de yakın.
Poyraz'ın misketi ortadaki daireye en uzak.
A) Ek eylemin bilinen geçmiş zamanı
C) Ek eylemin geniş zamanı
Oyun tanıtım afişindeki tüm cümlelerde kullanılan ek eylemler, aşağıdakilerin hangisiyle çekimlen-
miştir?
Soruları
YENİ KORONAVIRUS (COVID-19)
B) Ek eylemin şartı
D) Ek eylemin duyulan geçmiş zamanı
B) geliştirilmiş
Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır.
Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Önümüzdeki aylarda sonuçlanmış bir araştırma var mıdır, bu da bilinmiyor.
Ek fiil (ek eylem), isim veya isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmasını
sağlar.
5
Bu açıklamaya göre, yukarıda verilen görselde yer alan sözcüklerin hangisinde böyle bir durum
söz konusudur?
A) bulunmamaktadır
d
C) var mıdır?
ACI
D) devam etmektedir
Periyodik Ders izleme Föyleri-27
Ortaokul Türkçe
Fiiller
2. Misketini Yuvarla oyun. Misketini ortadaki yuvarlağa en çok yaklaştıran, oyunun kazananı! "Misketini Yuvarla" tebeşirle yere çizilen dairelerin içine misketlerin yuvarlanması şeklinde oynanan bir Peki bu oyunun kazananı kim? Tolga'nın misketi, ortadaki daireye Yaren'inkinden daha yakın. Sude'nin misketi, ortadaki daireye Tolga'nınkinden de Poyraz'ınkinden de yakın. Poyraz'ın misketi ortadaki daireye en uzak. A) Ek eylemin bilinen geçmiş zamanı C) Ek eylemin geniş zamanı Oyun tanıtım afişindeki tüm cümlelerde kullanılan ek eylemler, aşağıdakilerin hangisiyle çekimlen- miştir? Soruları YENİ KORONAVIRUS (COVID-19) B) Ek eylemin şartı D) Ek eylemin duyulan geçmiş zamanı B) geliştirilmiş Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki aylarda sonuçlanmış bir araştırma var mıdır, bu da bilinmiyor. Ek fiil (ek eylem), isim veya isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmasını sağlar. 5 Bu açıklamaya göre, yukarıda verilen görselde yer alan sözcüklerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur? A) bulunmamaktadır d C) var mıdır? ACI D) devam etmektedir Periyodik Ders izleme Föyleri-27
3.tk Tilller, basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı
fiiller oluşturur. Örneğin "Odasında ödevlerini yapıyor."
cümlesinde "yapıyor" fiili, şimdiki zamanla
çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Ancak
"Hafta sonu İzmir'e gidiyormuş." cümlesinde
"gidiyormuş" fiili, ek fiil (-miş) almış ve birleşik zamanlı
bir fiil hâline gelmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil
kullanılmamıştır?
A) Anlatılanlar karşısında ne diyeceğini bilemeyince
yüzü kızardı.
B) Kadın, tek başına evin bütün işlerine yetişmeye
çalışıyordu.
C) Doktorların yasaklamasına rağmen çayına hep şeker
katardı.
D) Yaz gelince bu bölgeye bir damla yağmur yağmazdı.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
3.tk Tilller, basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin "Odasında ödevlerini yapıyor." cümlesinde "yapıyor" fiili, şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Ancak "Hafta sonu İzmir'e gidiyormuş." cümlesinde "gidiyormuş" fiili, ek fiil (-miş) almış ve birleşik zamanlı bir fiil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? A) Anlatılanlar karşısında ne diyeceğini bilemeyince yüzü kızardı. B) Kadın, tek başına evin bütün işlerine yetişmeye çalışıyordu. C) Doktorların yasaklamasına rağmen çayına hep şeker katardı. D) Yaz gelince bu bölgeye bir damla yağmur yağmazdı.
14. Bakakalırım giden geminin ardından
Atamam kendimi denize, dünya güzel
bit
Serde erkeklik var, ağlayamam
abit
Altı çizili kurallı birleşik fiillerin türü hangi-
sinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Sürerlilik - Yeterlilik - Yaklaşma
B) Sürerlilik - Yeterlilik - Tezlik
Yeterlilik - Tezlik - Yeterlilik
DSürerlilik - Yeterlilik - Yeterlilik
Ortaokul Türkçe
Fiiller
14. Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel bit Serde erkeklik var, ağlayamam abit Altı çizili kurallı birleşik fiillerin türü hangi- sinde sırasıyla doğru verilmiştir? A) Sürerlilik - Yeterlilik - Yaklaşma B) Sürerlilik - Yeterlilik - Tezlik Yeterlilik - Tezlik - Yeterlilik DSürerlilik - Yeterlilik - Yeterlilik
gibi
ngi-
31-
3-
(1)
Mod
5. Abartma
→ Kişileştirme
→ Benzetme
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu söz sanatla-
rindan herhangi birine yer verilmemiştir?
A) Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar
Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona.
B) Gel denize, yaslan yalnız denize
Sırrını denizler taşır insanın
C) Bazen sevinince annem gibi
Rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına.
D) Bir gece kalkıp bütün ışıkları yakacağım
Füsun şiirime ışıktan bir nokta koyacağım!
Ortaokul Türkçe
Fiiller
gibi ngi- 31- 3- (1) Mod 5. Abartma → Kişileştirme → Benzetme Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu söz sanatla- rindan herhangi birine yer verilmemiştir? A) Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. B) Gel denize, yaslan yalnız denize Sırrını denizler taşır insanın C) Bazen sevinince annem gibi Rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. D) Bir gece kalkıp bütün ışıkları yakacağım Füsun şiirime ışıktan bir nokta koyacağım!
13.
1. Aldığımız hamağı hangi ağaçlara
bağlayacağız?
2. Akşamki havai fişek gösterisini sen
de seyrettin mi?
3. Bizi yarın havaalanından kim ala-
cak?
4. Tarladaki ekinleri ne zaman biçe-
ceksiniz?
Numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde soru anlamı sıfatla sağlan-
mıştır?
A) 1. B) 2.
14
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
13. 1. Aldığımız hamağı hangi ağaçlara bağlayacağız? 2. Akşamki havai fişek gösterisini sen de seyrettin mi? 3. Bizi yarın havaalanından kim ala- cak? 4. Tarladaki ekinleri ne zaman biçe- ceksiniz? Numaralanmış cümlelerin hangi- sinde soru anlamı sıfatla sağlan- mıştır? A) 1. B) 2. 14 C) 3. D) 4.
kla-
ler
ış-
de
ir.
iz
ni
e
Jami
yetiştirebilmek için çok çalışmışmış.
II. Biz seninle Piyer Loti'de bir kahve içecektik.
III. Dün gece yüksek yerlere kar yağmıştır.yoks
IV. Gelemeyecek olsaydı bize haber verirdi.
Numaralanmış cümlelerdeki ek fiillerin cüm-
leye kattığı anlamlarla ilgili,
12. I. Bu işi
1. cümleye küçümseme anlamı katmıştır.
II. cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı kat-
mıştır.
III. cümleye kesinlik anlamı katmıştır.
IV. cümlede terk edilmiş alışkanlık anlamı yok-
tur.
ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Fiiller
kla- ler ış- de ir. iz ni e Jami yetiştirebilmek için çok çalışmışmış. II. Biz seninle Piyer Loti'de bir kahve içecektik. III. Dün gece yüksek yerlere kar yağmıştır.yoks IV. Gelemeyecek olsaydı bize haber verirdi. Numaralanmış cümlelerdeki ek fiillerin cüm- leye kattığı anlamlarla ilgili, 12. I. Bu işi 1. cümleye küçümseme anlamı katmıştır. II. cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı kat- mıştır. III. cümleye kesinlik anlamı katmıştır. IV. cümlede terk edilmiş alışkanlık anlamı yok- tur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV
4. Atamıza olan sevgimiz her geçen gün büyüyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı bakı-
mından bu cümle ile özdeş değildir?
A) Adımlarımı nasıl attığımı bilmeden eve doğ-
ru yürüyordum.
B) Yazın dünyamızın övgüye değer şiirleri bu
dönemde yazıldı.
C) Yıllar sonra çıkagelen bu sürpriz konuk he-
pimizi heyecanlandırdı.
D) Sıra arkadaşlarının konuşmalarını göz
ucuyla görebiliyordu.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
4. Atamıza olan sevgimiz her geçen gün büyüyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı bakı- mından bu cümle ile özdeş değildir? A) Adımlarımı nasıl attığımı bilmeden eve doğ- ru yürüyordum. B) Yazın dünyamızın övgüye değer şiirleri bu dönemde yazıldı. C) Yıllar sonra çıkagelen bu sürpriz konuk he- pimizi heyecanlandırdı. D) Sıra arkadaşlarının konuşmalarını göz ucuyla görebiliyordu.