Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafik ve Tablo Yorumlama Soruları

n daha çok bu yönde.
mi, biçimi gibi yüksek
mutlaka yakalar. Şiir
larındadır. Hem öyle
yla verilmiştir?
8. SINIF DENEME SINAVI
SÖZEL BÖLÜM
5. Başlıca on adet bulut tipi vardır: sirrüs, sirrokümülüs, sirrostratüs, altokümülüs, altostratus, nimbostratus, stratokümü-
lüs, stratüs, kümülüs ve kümülonimbüs. Bulutlar fiziksel özelliklerine göre sınıflandirilir. Bulut adları genellikle Latince
kökenlidir.
Bulut tiplerinden bazıları:
• Kümülonimbüs; dağ ve kuleler biçiminde, kalın ve dikine uzanışa sahip, yoğun ve koyu bir buluttur. Üst kısımları
genellikle düz, lifli veya çizgili bir görünüşe sahip olur. Kümülonimbüs bulutlarının üst bölümleri örs veya sorguç
şeklinde yayılır. Bu bulutların altında düzensiz şekilde alçak bulutlar oluşabilir.
• Sirrokümülüs bulutlar bir gölün yüzeyindeki su dalgaları gibi görünür. Bu bulutlar, iyi havanın bir işaretidir ve genel-
likle mavi bir gökyüzüne dağılır. Kum taneleri ve küçük dalgacıklar hâlinde oldukça küçük kümeciklerden meydana
gelmiş ince beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür. Bulutlar toplu hålde oldukları gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de
görünebilir.
- Kümülüs bulutları, büyük öbekler hâlinde toplanmış bulutlardır. Hem yatayda hem de dikeyde oluşan bu bulutların
tabanları düz, üst kısımları ise yuvarlak hacimli olacak şekilde gözlemlenir. Özellikle üst kısımlarının tomurcuklu
hâle gelmesi ve renklerinin grileşmesi yağmur göstergesidir.
Aşağıdakilerin hangisi tanıtılan bulut tiplerinden herhangi birine örnek gösterilemez?
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
n daha çok bu yönde. mi, biçimi gibi yüksek mutlaka yakalar. Şiir larındadır. Hem öyle yla verilmiştir? 8. SINIF DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM 5. Başlıca on adet bulut tipi vardır: sirrüs, sirrokümülüs, sirrostratüs, altokümülüs, altostratus, nimbostratus, stratokümü- lüs, stratüs, kümülüs ve kümülonimbüs. Bulutlar fiziksel özelliklerine göre sınıflandirilir. Bulut adları genellikle Latince kökenlidir. Bulut tiplerinden bazıları: • Kümülonimbüs; dağ ve kuleler biçiminde, kalın ve dikine uzanışa sahip, yoğun ve koyu bir buluttur. Üst kısımları genellikle düz, lifli veya çizgili bir görünüşe sahip olur. Kümülonimbüs bulutlarının üst bölümleri örs veya sorguç şeklinde yayılır. Bu bulutların altında düzensiz şekilde alçak bulutlar oluşabilir. • Sirrokümülüs bulutlar bir gölün yüzeyindeki su dalgaları gibi görünür. Bu bulutlar, iyi havanın bir işaretidir ve genel- likle mavi bir gökyüzüne dağılır. Kum taneleri ve küçük dalgacıklar hâlinde oldukça küçük kümeciklerden meydana gelmiş ince beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür. Bulutlar toplu hålde oldukları gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de görünebilir. - Kümülüs bulutları, büyük öbekler hâlinde toplanmış bulutlardır. Hem yatayda hem de dikeyde oluşan bu bulutların tabanları düz, üst kısımları ise yuvarlak hacimli olacak şekilde gözlemlenir. Özellikle üst kısımlarının tomurcuklu hâle gelmesi ve renklerinin grileşmesi yağmur göstergesidir. Aşağıdakilerin hangisi tanıtılan bulut tiplerinden herhangi birine örnek gösterilemez?
B. SINIF DENEME SINAVI
B
SÖZEL BÖLÜM
Br resim dersinde kara kalem tekniği kullanılarak şişe, sürahi ve bardak ile natürmort çalışması için yapılması gere
kenler açıklamaları ve görselleri ile birlikte sırasıyla verilmiştir. Ancak açıklamalanın üzerine yerleştirilen resimlerden
ikisinin yerleştirilmesinde hata yapılmıştır?
IV
11
Kağıdınız üzerine objeleri yer- Objelerin kâğıt üzerine yerleşiminden Işığın, nesnelerin üzerine nasıl düş-
leştirmenize yardımcı olması için sonra şişe ve sürahi üzerindeki küçük
kağıdınızı eşit büyüklükte karelere
bölebilirsiniz. Üç objeyi de sadece
28 kaleminizi káğıda fazla bastir-
madan kâğıda yerleştirmeye çalışın.
Objelerin ayrıntılarına girmeyin.
detaylan ekleyebilirsiniz. Kâğıda doğ-
ru yerleşmiş ve birbirleriyle doğru iliş-
kilendirilmiş nesneler gölgelendirme-
ye hazır.
tüğüne dikkat ederek kömür kalem-
le gölgelendirmelere başlayın. Işıklı
bölgelere geçmemeye dikkat ederek
şişeyi gölgelendirin. Şişenin yuvarlak
formunu vermek için dönen formunu
takip eden çizgiler kullanmaya çalışın.
& SINIF/01KA-9 (A Serisi)
V
gölgelendirmeye başlayın. Yine ışık
alan bölgeleri açıkta bırakarak dikey
çizgilerle gölgelendirme yapın.
B) I've IV
Şişeyi ve bardağı gölgelendirme Sürahiyi gölgelendirme işlemine
işlemlerini tamamladıktan sonra çizi-
mini tamamladığınız bölgelerin üzeri-
Şişenin ağzı gibi detayları kömür
kalemin ucunu iyice inceleterek çalı-
devam edin ve kademe kademe iler-
şın. Ardından bardağa dönün, sağ
leyerek nesnelerin üzerine düşen göl-
yanındaki gölgeli bölgeyi oluşturmak ne bir parça kağıt yerleştirin ki kurşun geleri koyulaştırın. Gerek gördüğü-
için kaleminizi biraz daha bastırarak kalem kâğıt üzerinden dağılıp res- nüz alanlarda işığı belirginleştirmek
kullanın. Solundaki ve üst tarafındaki minizi kirletmesin. Ardından sürahiyi için silginiz ile kurşun kalem lekelerini
işıklı bölgeleri boş bırakın.
silerek daha parlak ışık oluşturabi-
lirsiniz. Böylece eserinize son doku-
nuşlarınızı da gerçekleştirmiş olacak-
siniz.
III
LANGS
Buna göre numaralanmış resimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse görsellerin sıralamasındaki yanlışlık gide-
rilmiş olur?
D) Y ve VÌ
A) I ve III
Cll ve V
11
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
VI
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
B. SINIF DENEME SINAVI B SÖZEL BÖLÜM Br resim dersinde kara kalem tekniği kullanılarak şişe, sürahi ve bardak ile natürmort çalışması için yapılması gere kenler açıklamaları ve görselleri ile birlikte sırasıyla verilmiştir. Ancak açıklamalanın üzerine yerleştirilen resimlerden ikisinin yerleştirilmesinde hata yapılmıştır? IV 11 Kağıdınız üzerine objeleri yer- Objelerin kâğıt üzerine yerleşiminden Işığın, nesnelerin üzerine nasıl düş- leştirmenize yardımcı olması için sonra şişe ve sürahi üzerindeki küçük kağıdınızı eşit büyüklükte karelere bölebilirsiniz. Üç objeyi de sadece 28 kaleminizi káğıda fazla bastir- madan kâğıda yerleştirmeye çalışın. Objelerin ayrıntılarına girmeyin. detaylan ekleyebilirsiniz. Kâğıda doğ- ru yerleşmiş ve birbirleriyle doğru iliş- kilendirilmiş nesneler gölgelendirme- ye hazır. tüğüne dikkat ederek kömür kalem- le gölgelendirmelere başlayın. Işıklı bölgelere geçmemeye dikkat ederek şişeyi gölgelendirin. Şişenin yuvarlak formunu vermek için dönen formunu takip eden çizgiler kullanmaya çalışın. & SINIF/01KA-9 (A Serisi) V gölgelendirmeye başlayın. Yine ışık alan bölgeleri açıkta bırakarak dikey çizgilerle gölgelendirme yapın. B) I've IV Şişeyi ve bardağı gölgelendirme Sürahiyi gölgelendirme işlemine işlemlerini tamamladıktan sonra çizi- mini tamamladığınız bölgelerin üzeri- Şişenin ağzı gibi detayları kömür kalemin ucunu iyice inceleterek çalı- devam edin ve kademe kademe iler- şın. Ardından bardağa dönün, sağ leyerek nesnelerin üzerine düşen göl- yanındaki gölgeli bölgeyi oluşturmak ne bir parça kağıt yerleştirin ki kurşun geleri koyulaştırın. Gerek gördüğü- için kaleminizi biraz daha bastırarak kalem kâğıt üzerinden dağılıp res- nüz alanlarda işığı belirginleştirmek kullanın. Solundaki ve üst tarafındaki minizi kirletmesin. Ardından sürahiyi için silginiz ile kurşun kalem lekelerini işıklı bölgeleri boş bırakın. silerek daha parlak ışık oluşturabi- lirsiniz. Böylece eserinize son doku- nuşlarınızı da gerçekleştirmiş olacak- siniz. III LANGS Buna göre numaralanmış resimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse görsellerin sıralamasındaki yanlışlık gide- rilmiş olur? D) Y ve VÌ A) I ve III Cll ve V 11 TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ. VI Diğer Sayfaya Geçiniz.
A
Alpok te
16 Istanbuldaki şirketlerin ihracat miktannda önemi rakamtara ulagmiş 2021de 15 milyar dolar olan kimy
made thracat be sonraki yil 16 milyar dolans çilumighs 2022 deki hazir giyire sakabrünün ihracat miktarda (14
milyar dolar), bir önceki yilla kyasiandiginda deggklik olmamiştir 2021 de 0.5 milyar dolar olsn çelik ihracat,
2022 de 9,8 milyar dolara yükselmegtu. 2022 de 7 milyar dolar racat rakamina ulagan einktronik ürünler, bir ne
Ni vila gore 0 milyar chitarlik bir arte gostemmige 2001'de 8.3 mngar delar olan demur hracian te bir sonrish yil
düşüş yaşayarak 7,2 milyar dolara gerilemişt
Bu bilgilere göre söz konusu ürünlerin ihracat miktartanins doğru gösteren grafik aşağıdakilerden hangi
sidir?
A)
B)
()
D)
10
16
14
12
10
TA
14
14
12
10
B
0
2
0
10
10
14
12
10
6
A
0
7. SINIF 4. DENEME
2021
Kanye Maddele
2021
Kimyevi Manile
Istanbullu ikerin ihracati (Millyar Dolar)
36
Kimyevi Madopler
Har Glyte
2021
Kimyevi Maddeler
Istanbulu Birkatierin ihracan (Milyar Dolar)
02
Celk
Hair Giyim
62
Hanr Giyim
Cel
Istanbullu Şirketers that (Milyar Dolar
Demir
2022
14
Call
Dette
3.6
istanbullu Sirkellerin Ihracats (Milyar Dolar)
Demir
2022
TÜRKÇE
Dene
Exktronik
SÖZEL BÖLÜM
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
A Alpok te 16 Istanbuldaki şirketlerin ihracat miktannda önemi rakamtara ulagmiş 2021de 15 milyar dolar olan kimy made thracat be sonraki yil 16 milyar dolans çilumighs 2022 deki hazir giyire sakabrünün ihracat miktarda (14 milyar dolar), bir önceki yilla kyasiandiginda deggklik olmamiştir 2021 de 0.5 milyar dolar olsn çelik ihracat, 2022 de 9,8 milyar dolara yükselmegtu. 2022 de 7 milyar dolar racat rakamina ulagan einktronik ürünler, bir ne Ni vila gore 0 milyar chitarlik bir arte gostemmige 2001'de 8.3 mngar delar olan demur hracian te bir sonrish yil düşüş yaşayarak 7,2 milyar dolara gerilemişt Bu bilgilere göre söz konusu ürünlerin ihracat miktartanins doğru gösteren grafik aşağıdakilerden hangi sidir? A) B) () D) 10 16 14 12 10 TA 14 14 12 10 B 0 2 0 10 10 14 12 10 6 A 0 7. SINIF 4. DENEME 2021 Kanye Maddele 2021 Kimyevi Manile Istanbullu ikerin ihracati (Millyar Dolar) 36 Kimyevi Madopler Har Glyte 2021 Kimyevi Maddeler Istanbulu Birkatierin ihracan (Milyar Dolar) 02 Celk Hair Giyim 62 Hanr Giyim Cel Istanbullu Şirketers that (Milyar Dolar Demir 2022 14 Call Dette 3.6 istanbullu Sirkellerin Ihracats (Milyar Dolar) Demir 2022 TÜRKÇE Dene Exktronik SÖZEL BÖLÜM
PARÇADA ANLAM
Bu soruyu 2 dakikada çözebilme becerisini kazanmışsınızdır umarız. Kazanamadıysa-
da çok problem etmeyin Onümüzde daha vakit var
u Da
UÇAK IÇINDE YAPILMASI YASAK OLAN HAREKETLER
Uçaklarda seyir güvenliği için sivil havacılık kurallarına uyulması ve yasak olan hal
hareket ve tavırlardan uzak durulması gerekir. Bu kurallar, hava aracının içerisinde
bir topluluğun güven ve huzur içinde yolculuk etmesini amaçlar.
> Yolcuların, kabin memurları tarafından verilen talimatlara uyması beklenir.
Uyarılara rağmen talimatlara uymayan ve uçuş kurallarını ihlal eden yolcular,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne
raporlanır. Ayrıca kaptan pilotun bu
tür durumlarda yolcuyu uçaktan indir-
me ya da uçağa kabul etmeme gibi
hakları vardır.
> Uçuş ekibi ile tartışmak, diğer yolcu-
lara hakaret etmek, uyarılara rağmen
yerine oturmamak ve uçak içerisinde
yer alan işaretlere uymamak, uçuş
güvenliğini tehdit eden hal ve hareketler arasında yer alır.
2 Dk. 4
> Uçuş esnasında elektronik sigara da dahil olmak üzere duman çıkarıcı her tür
cihaz ya da mamulün kullanılması yasaktır.
> Uçak içinde elektronik cihaz kullanımı belirli kurallara tabidir.
>
Kalkış öncesi pist başında yapılacak duyurudan itibaren uçuş sırasında ve iniş
sonrası yapılacak duyuruya kadar tüm elektronik cihazlar, dizüstü bilgisayarlar
ve cep telefonları sadece uçuş modunda kullanılabilir.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Uçuş güvenliğini tehdit eden yolcuları pilot uçaktan indirebilir.
B) Uçak kalktıktan sonra elektronik cihazlar belirli modda kullanılabilir.
C) Uçağa duman çıkarıcı mamullerin sokulması yasaktır.
D) Diğer yolculara hakaret eden kişi uçuş güvenliğini tehdit eden bir harekette bulunmuştur.
FINAL
Kriter
AKADEMI
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
PARÇADA ANLAM Bu soruyu 2 dakikada çözebilme becerisini kazanmışsınızdır umarız. Kazanamadıysa- da çok problem etmeyin Onümüzde daha vakit var u Da UÇAK IÇINDE YAPILMASI YASAK OLAN HAREKETLER Uçaklarda seyir güvenliği için sivil havacılık kurallarına uyulması ve yasak olan hal hareket ve tavırlardan uzak durulması gerekir. Bu kurallar, hava aracının içerisinde bir topluluğun güven ve huzur içinde yolculuk etmesini amaçlar. > Yolcuların, kabin memurları tarafından verilen talimatlara uyması beklenir. Uyarılara rağmen talimatlara uymayan ve uçuş kurallarını ihlal eden yolcular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne raporlanır. Ayrıca kaptan pilotun bu tür durumlarda yolcuyu uçaktan indir- me ya da uçağa kabul etmeme gibi hakları vardır. > Uçuş ekibi ile tartışmak, diğer yolcu- lara hakaret etmek, uyarılara rağmen yerine oturmamak ve uçak içerisinde yer alan işaretlere uymamak, uçuş güvenliğini tehdit eden hal ve hareketler arasında yer alır. 2 Dk. 4 > Uçuş esnasında elektronik sigara da dahil olmak üzere duman çıkarıcı her tür cihaz ya da mamulün kullanılması yasaktır. > Uçak içinde elektronik cihaz kullanımı belirli kurallara tabidir. > Kalkış öncesi pist başında yapılacak duyurudan itibaren uçuş sırasında ve iniş sonrası yapılacak duyuruya kadar tüm elektronik cihazlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları sadece uçuş modunda kullanılabilir. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Uçuş güvenliğini tehdit eden yolcuları pilot uçaktan indirebilir. B) Uçak kalktıktan sonra elektronik cihazlar belirli modda kullanılabilir. C) Uçağa duman çıkarıcı mamullerin sokulması yasaktır. D) Diğer yolculara hakaret eden kişi uçuş güvenliğini tehdit eden bir harekette bulunmuştur. FINAL Kriter AKADEMI
9.
V
H
2BC
3
TI
F
G V
HGG
5
J
K
L
CMNPR
R
7
S
Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir?
A BAYRAM
RAM
BY GURBET
Ş
T
V
Y
28
Z
E
Yukarıda rakamlarla eşleştirilmiş harflere ait bir tablo verilmiştir. Bu tablo ile sözcük oluşturma kuralları şunlardır:
▪ Her bir rakamda bulunan harfler bir kere kullanılabilir.
SEVEN
i
O
V
Dokuzuncu sütundaki sesli harfler ancak o harf ya da "A" harfi daha önce de kullanıldıysa kullanılabilir, ilk defa
kullanılamaz.
Örneğin "SAVAŞ sözcüğü yazılamaz çünkü "S, V ve Ş" harfleri 7 rakamının altında gruplanmıştır. Kurallara göre
"YELE" sözcüğü yazılabilir.
D) CAPSIZ
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
9. V H 2BC 3 TI F G V HGG 5 J K L CMNPR R 7 S Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir? A BAYRAM RAM BY GURBET Ş T V Y 28 Z E Yukarıda rakamlarla eşleştirilmiş harflere ait bir tablo verilmiştir. Bu tablo ile sözcük oluşturma kuralları şunlardır: ▪ Her bir rakamda bulunan harfler bir kere kullanılabilir. SEVEN i O V Dokuzuncu sütundaki sesli harfler ancak o harf ya da "A" harfi daha önce de kullanıldıysa kullanılabilir, ilk defa kullanılamaz. Örneğin "SAVAŞ sözcüğü yazılamaz çünkü "S, V ve Ş" harfleri 7 rakamının altında gruplanmıştır. Kurallara göre "YELE" sözcüğü yazılabilir. D) CAPSIZ
1.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere metnin konusunu yansıtacak bir resim konulacaktır. Buna göre
aşağıdaki görsellerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A)
Deniz ya da okyanus gibi büyük su kütlelerine bağlantısı olan sığ göllere "lagün" ya da "deniz
maddeler taşınmaya başlar. Durgun alanlarda bu kum ve çakıl birikerek koy ya da körfezin denizle
kulağı" denir. Başlangıçta koy ya da körfez olan oyuntulara dalgalar aracılığı ile kum ve çakıl gibi ka
bağlantısını engelleyecek bir koridor oluşturur. Böylelikle lagün gölleri meydana gelir.
Yavru balıklar, kuşlar ve diğer
canlıların beslenme, barınma ve
korunmasında lagün gölleri çok
büyük öneme sahiptir. Ülkemiz
de Fethiye'de Ölüdeniz, Marma-
ra'daki Terkos, Büyükçekmece
ve Küçükçekmece Gölleri birer
lagün gölüdür. İtalya'daki Vene-
dik şehri de lagün gölünün üze-
rine kurulmuştur. Atık suların ne-
hirlere, denizlere veya lagünlere
dökülmesi bu bölgeleri kirletir.
Kirlenen su, güneş ışınlarını su-
yun derinliklerine iletmez. Bu
durum lagün göllerinin dengesini
bozar ve kitlesel balık ölümlerine
dahi neden olabilir.
C)
B)
VIS
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
1. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere metnin konusunu yansıtacak bir resim konulacaktır. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A) Deniz ya da okyanus gibi büyük su kütlelerine bağlantısı olan sığ göllere "lagün" ya da "deniz maddeler taşınmaya başlar. Durgun alanlarda bu kum ve çakıl birikerek koy ya da körfezin denizle kulağı" denir. Başlangıçta koy ya da körfez olan oyuntulara dalgalar aracılığı ile kum ve çakıl gibi ka bağlantısını engelleyecek bir koridor oluşturur. Böylelikle lagün gölleri meydana gelir. Yavru balıklar, kuşlar ve diğer canlıların beslenme, barınma ve korunmasında lagün gölleri çok büyük öneme sahiptir. Ülkemiz de Fethiye'de Ölüdeniz, Marma- ra'daki Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Gölleri birer lagün gölüdür. İtalya'daki Vene- dik şehri de lagün gölünün üze- rine kurulmuştur. Atık suların ne- hirlere, denizlere veya lagünlere dökülmesi bu bölgeleri kirletir. Kirlenen su, güneş ışınlarını su- yun derinliklerine iletmez. Bu durum lagün göllerinin dengesini bozar ve kitlesel balık ölümlerine dahi neden olabilir. C) B) VIS
B
8.SINIF 1. Bu bölümde cevaplayacağınız toplam soru sayısı 20'dir.
DENEME
SINAVI
2. Bu bölümün cevaplarını cevap kâğıdınızdaki TÜRKÇE Testi için ayrılan kısma işaretleyiniz.
TÜRKÇE TESTİ
1. A, B, C, D, E, F, G ve H adlı kişiler 4 kat 8 daireden oluşan bir apartmanda oturmaktadır. Apartmanın kat düzeni aşa-
ğıdaki gibidir.
4 F
3 H
2 E
1 C
Boş
8 A
7 D
63
5 6
Kapici
Apartmandaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• B, 6 numaralı dairede oturmaktadır.
- A, D'nin; E de C'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır.
• H, D'nin yanındaki dairede oturmaktadır.
- G, 1 ya da 5 numaralı dairelerin birinde oturmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
AF, A'nin yanındaki dairede oturmaktadır.
BH, B'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır.
SF, G'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır.
D. E'nin yanındaki dairede oturmaktadır.
B
AE
HED C
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
B 8.SINIF 1. Bu bölümde cevaplayacağınız toplam soru sayısı 20'dir. DENEME SINAVI 2. Bu bölümün cevaplarını cevap kâğıdınızdaki TÜRKÇE Testi için ayrılan kısma işaretleyiniz. TÜRKÇE TESTİ 1. A, B, C, D, E, F, G ve H adlı kişiler 4 kat 8 daireden oluşan bir apartmanda oturmaktadır. Apartmanın kat düzeni aşa- ğıdaki gibidir. 4 F 3 H 2 E 1 C Boş 8 A 7 D 63 5 6 Kapici Apartmandaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. • B, 6 numaralı dairede oturmaktadır. - A, D'nin; E de C'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır. • H, D'nin yanındaki dairede oturmaktadır. - G, 1 ya da 5 numaralı dairelerin birinde oturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? AF, A'nin yanındaki dairede oturmaktadır. BH, B'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır. SF, G'nin hemen üstündeki dairede oturmaktadır. D. E'nin yanındaki dairede oturmaktadır. B AE HED C
6. 1. "Hadi oradan, bir çıkarın olmasa bize böyle öğüt mü ve-
rirsin!" demiş. 55
II. Bütün tilkileri başına toplayıp "Bu çirkin, işe yaramayan
koca kuyruğu arkanızda taşımayın; kesip ativerin!" de-
miş.
3
III. O kadar utanmış ki "Artık bana yaşamak haram oldu, her-
kesin içine böyle nasıl çıkarım?" diye düşünmeye başla-
igine böyle
mış.
IV. Dinleyenlerden biri söz almış:
V. Kendi kendine “Öteki tilkiler de kuyruklarını kessinler, bi-
rinin benden farkı kalmasın!" demiş.
Vl. Bir tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış, kopuvermiş. 1
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulur-
sa hangisi baştan üçüncü olur?
(A) II.
11/12
B) III.
C) IV.
D) V.
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
6. 1. "Hadi oradan, bir çıkarın olmasa bize böyle öğüt mü ve- rirsin!" demiş. 55 II. Bütün tilkileri başına toplayıp "Bu çirkin, işe yaramayan koca kuyruğu arkanızda taşımayın; kesip ativerin!" de- miş. 3 III. O kadar utanmış ki "Artık bana yaşamak haram oldu, her- kesin içine böyle nasıl çıkarım?" diye düşünmeye başla- igine böyle mış. IV. Dinleyenlerden biri söz almış: V. Kendi kendine “Öteki tilkiler de kuyruklarını kessinler, bi- rinin benden farkı kalmasın!" demiş. Vl. Bir tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış, kopuvermiş. 1 Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulur- sa hangisi baştan üçüncü olur? (A) II. 11/12 B) III. C) IV. D) V.
3.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18.3
16,8
DÜZENLİ KİTAP OKUYAN NÜFUS ORANI(%)
11,9
10.5
10,1
9.7
8,5
Türkiye İngiltere
Norveç Finlandiya Yunanistan Almanya
Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düzenli olarak kitap okuma oranı bakımından Yunanistan, Almanya'nın önündedir.
Ingiltere'de yaklaşık her on kişiden biri düzenli olarak kitap okumaktadır.
C) Düzenli olarak kitap okuma oranı yönünden Türkiye, bazı Avrupa ülkelerinin önündeyken bazılarının da arkasın-
dadır.
DI Norveç'te düzenli olarak kitap okuyan kişi sayısı, Türkiye'de düzenli olarak kitap okuyan kişi sayısından fazladır.
6,2
Italya
Fransa
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
3. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18.3 16,8 DÜZENLİ KİTAP OKUYAN NÜFUS ORANI(%) 11,9 10.5 10,1 9.7 8,5 Türkiye İngiltere Norveç Finlandiya Yunanistan Almanya Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Düzenli olarak kitap okuma oranı bakımından Yunanistan, Almanya'nın önündedir. Ingiltere'de yaklaşık her on kişiden biri düzenli olarak kitap okumaktadır. C) Düzenli olarak kitap okuma oranı yönünden Türkiye, bazı Avrupa ülkelerinin önündeyken bazılarının da arkasın- dadır. DI Norveç'te düzenli olarak kitap okuyan kişi sayısı, Türkiye'de düzenli olarak kitap okuyan kişi sayısından fazladır. 6,2 Italya Fransa
9
10
ÜNİTE
2
Görsel-Tablo-Grafik Okuma ve Mantık Muhakeme
....
3 Akıllı bardaklar, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanmış bir oyundur. Kutu içerisinde 5 farklı renkte 20 bardak
bulunmaktadır. Oyuna başlamadan önce bardaklar oyunculara 5 faklı renkte dağıtılır. Tüm oyuncular bardak-
ları aynı şekilde dizer. Diziliş sırası ise önemli değildir. Kutu içerisinde bulunan tüm kartlar önce karıştırılır, üst
üste getirilerek resimlerin gözükmeyeceği şekilde zemine yerleştirilir. Kutudaki zil ortaya konur. Oyun başla-
dığında en üstteki kart ilk olarak bir oyuncu tarafından ters çevrilir. Resim oyuncular tarafından görülür görül-
mez bardaklar resimdeki gibi dizilir. Kart üzerindeki resimler üst üste ise bardaklar üst üste, yan yana ise bar-
daklar yan yana, farklı kümeler halinde ise bardaklar buna uygun şekilde dizilmelidir. Resme bakarak uygun
şekli bulan ilk kişi zile basar. Doğru ise hanesine +4 puan yazılır. Eğer kişi zile bastığı hâlde bardakları yanlış
dizmişse hanesine -2 puan eklenir. Bu şekilde en çok puan alan oyunu kazanır.
Buna göre aşağıdaki bardak dizilimlerinden hangisi yanlıştır?
A)
B)
DO
...
D)
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
9 10 ÜNİTE 2 Görsel-Tablo-Grafik Okuma ve Mantık Muhakeme .... 3 Akıllı bardaklar, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanmış bir oyundur. Kutu içerisinde 5 farklı renkte 20 bardak bulunmaktadır. Oyuna başlamadan önce bardaklar oyunculara 5 faklı renkte dağıtılır. Tüm oyuncular bardak- ları aynı şekilde dizer. Diziliş sırası ise önemli değildir. Kutu içerisinde bulunan tüm kartlar önce karıştırılır, üst üste getirilerek resimlerin gözükmeyeceği şekilde zemine yerleştirilir. Kutudaki zil ortaya konur. Oyun başla- dığında en üstteki kart ilk olarak bir oyuncu tarafından ters çevrilir. Resim oyuncular tarafından görülür görül- mez bardaklar resimdeki gibi dizilir. Kart üzerindeki resimler üst üste ise bardaklar üst üste, yan yana ise bar- daklar yan yana, farklı kümeler halinde ise bardaklar buna uygun şekilde dizilmelidir. Resme bakarak uygun şekli bulan ilk kişi zile basar. Doğru ise hanesine +4 puan yazılır. Eğer kişi zile bastığı hâlde bardakları yanlış dizmişse hanesine -2 puan eklenir. Bu şekilde en çok puan alan oyunu kazanır. Buna göre aşağıdaki bardak dizilimlerinden hangisi yanlıştır? A) B) DO ... D)
GO
A-F
E-C
D-H
G-B
yayincilik www.isemkitap.com
TB
Yukarıdaki şekilde masada oturacak olan A, B, C, D, E, F, G, H isimli kişiler ile ilgili bilinenler şunlardır:
A, B, C, D, E, F
• File A, E ile C, D ile H, G ile B karşılıklı oturmaktadır.
• C, File G arasında; B, D ile H arasındadır.
• File H arasındaki her iki yönde de 3 kişi vardır.
Buna göre çiçekle gösterilen yerde oturan F'nin hemen solundaki kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B
C) E
D) G
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
GO A-F E-C D-H G-B yayincilik www.isemkitap.com TB Yukarıdaki şekilde masada oturacak olan A, B, C, D, E, F, G, H isimli kişiler ile ilgili bilinenler şunlardır: A, B, C, D, E, F • File A, E ile C, D ile H, G ile B karşılıklı oturmaktadır. • C, File G arasında; B, D ile H arasındadır. • File H arasındaki her iki yönde de 3 kişi vardır. Buna göre çiçekle gösterilen yerde oturan F'nin hemen solundaki kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) B C) E D) G
8. Bir sınıf öğretmeninin; sınıfında bulunan Kader, Çınar, Elif, Songül, Buğra ve Demir adlı öğrencilerini aşağıda görselleri
verilen tekli sıralara oturtma düzeni ile ilgili bilinenler şunlardır:
.
Arka
Ön
. Buğra, Kader ve Elif aynı bölümde oturmaktadır.
Songül, Elif'in hemen önünde oturmaktadır.
• Buğra'nın oturduğu sıradan sonraki sırada oturan bir kişi vardır fakat bu kişi Elif değildir.
1.
II. Arka
Elif
Arka
Ön
Songül
Buğra
Demir
III. Arka
1
4
Ön
Kader
Çınar
2
5
Elif
Buğra
3
6
Ön
Buğra
Çınar
Kader
Demir
Kader
Songül Çınar
Bu bilgilere göre yukarıda verilen oturma düzenlerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
Demir
Elif
Songül
DII ve III
10 Ourol Bilal Cem Dilara ve Ece bir kitancıdan 4 tarih. 3
11.
F
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
8. Bir sınıf öğretmeninin; sınıfında bulunan Kader, Çınar, Elif, Songül, Buğra ve Demir adlı öğrencilerini aşağıda görselleri verilen tekli sıralara oturtma düzeni ile ilgili bilinenler şunlardır: . Arka Ön . Buğra, Kader ve Elif aynı bölümde oturmaktadır. Songül, Elif'in hemen önünde oturmaktadır. • Buğra'nın oturduğu sıradan sonraki sırada oturan bir kişi vardır fakat bu kişi Elif değildir. 1. II. Arka Elif Arka Ön Songül Buğra Demir III. Arka 1 4 Ön Kader Çınar 2 5 Elif Buğra 3 6 Ön Buğra Çınar Kader Demir Kader Songül Çınar Bu bilgilere göre yukarıda verilen oturma düzenlerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II Demir Elif Songül DII ve III 10 Ourol Bilal Cem Dilara ve Ece bir kitancıdan 4 tarih. 3 11. F
Milli Eğitim Bakanlig, öğrencilerin baper artmak için yeni adımlar
atryor. Bu kapsamda eğitim öğretim sisteminde köklü değişiklikler yapılacak
Ikmal ve sinif tekran
Ders okulda ya da
uzaktan eğitimle
Kademeli ders
Temel dersler
aşamalandırılıyor.
alınacak.
Otizmli öğrenciye
kolaylaştırıcı kişi
Kaynaştırma
kapsamındaki öğrencilere
"kolaylaştırıcı kişi"
(öğretmen) ile
destek verilecek.
Yeni karne modell
Karnede, temel
Eğitimde
köklü
refomlar
geliyor
derslerde
not yanında başarı ve
eksikliğin nedeni
yer alacak.
bilgilerinden hangileri söylenebili
A) I ve IL
B) I've N.
4. Sam
Yeterliliği ölçen
Türkçe eğitimi
Yeni nesil tarım liseleri
Konya ve Tokat'a
iş garantili yeni nesil
tarım liseleri
kurulacak.
altyapısı
Ana dil yeterliliğini
becerilere dayalı
olarak ölçen bir
model getirilecek.
Görselden hareketle eğitim reformar hakkında;
X
L Mevcut kameler tamamen kaldınlarak kamelerde sadece temel derslerin notlan yer alacak.
II. Kaynaştırma kapsamındaki öğrenciler için kolaylaştırıcı tedbirler alınacak
C) ve
III. Ana dil yeterliliğini ölçen yeni bir model haya geçirilecek
IV. Öğrencilerin sinif tekran yapmalarını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapılaca
D) ve V.
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
Milli Eğitim Bakanlig, öğrencilerin baper artmak için yeni adımlar atryor. Bu kapsamda eğitim öğretim sisteminde köklü değişiklikler yapılacak Ikmal ve sinif tekran Ders okulda ya da uzaktan eğitimle Kademeli ders Temel dersler aşamalandırılıyor. alınacak. Otizmli öğrenciye kolaylaştırıcı kişi Kaynaştırma kapsamındaki öğrencilere "kolaylaştırıcı kişi" (öğretmen) ile destek verilecek. Yeni karne modell Karnede, temel Eğitimde köklü refomlar geliyor derslerde not yanında başarı ve eksikliğin nedeni yer alacak. bilgilerinden hangileri söylenebili A) I ve IL B) I've N. 4. Sam Yeterliliği ölçen Türkçe eğitimi Yeni nesil tarım liseleri Konya ve Tokat'a iş garantili yeni nesil tarım liseleri kurulacak. altyapısı Ana dil yeterliliğini becerilere dayalı olarak ölçen bir model getirilecek. Görselden hareketle eğitim reformar hakkında; X L Mevcut kameler tamamen kaldınlarak kamelerde sadece temel derslerin notlan yer alacak. II. Kaynaştırma kapsamındaki öğrenciler için kolaylaştırıcı tedbirler alınacak C) ve III. Ana dil yeterliliğini ölçen yeni bir model haya geçirilecek IV. Öğrencilerin sinif tekran yapmalarını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapılaca D) ve V.
17.
*484
26.35
Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu karikatürde anlatılmak isteneni yansıtmaktadır?
A) Insanoğlu kendisinin kurdudur. Onu hiçbir güç yenemese de kendisini zorlamak için her zaman bir şeyler bulur.
B) Birbirinden habersizce yapılan işler hem boşuna yapılmış olur hem de birbirine çok zarar verecek bir hâl alır.
C Doğaya zarar vermeye çalışan insan tahammülsüzlüğüyle doğayla ilgisi bulunan her şeye zarar verir.
D) Bir sorunu halletmek isteyen kişiler birlikte hareket ederlerse sorun için en iyi çözümü bulmuş olacaklardır.
tammat
8
Ait Olma ve
Sevgi ihtiyacı
Güvenlik
ihtiyacı
Fiziksel
Ihtiyaçlar
Teh
ba
Piram
basa
ihtiya
Arda Bey kendisine ve
vararak yaratıcılık öze
Buna göre Arda Bey
A Güvenlik Ihtiyac
B) Ait Olma ve Sev
C) Değer İhtiyacı
D) Kendini Gerçek
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
17. *484 26.35 Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu karikatürde anlatılmak isteneni yansıtmaktadır? A) Insanoğlu kendisinin kurdudur. Onu hiçbir güç yenemese de kendisini zorlamak için her zaman bir şeyler bulur. B) Birbirinden habersizce yapılan işler hem boşuna yapılmış olur hem de birbirine çok zarar verecek bir hâl alır. C Doğaya zarar vermeye çalışan insan tahammülsüzlüğüyle doğayla ilgisi bulunan her şeye zarar verir. D) Bir sorunu halletmek isteyen kişiler birlikte hareket ederlerse sorun için en iyi çözümü bulmuş olacaklardır. tammat 8 Ait Olma ve Sevgi ihtiyacı Güvenlik ihtiyacı Fiziksel Ihtiyaçlar Teh ba Piram basa ihtiya Arda Bey kendisine ve vararak yaratıcılık öze Buna göre Arda Bey A Güvenlik Ihtiyac B) Ait Olma ve Sev C) Değer İhtiyacı D) Kendini Gerçek
FENO
HEZ YAYINLARI
TURKCE
Çocuklar ve gençler, ekran teknolojilerinin etkisiyle hızla tüketici kimliğine doğru itiliyor. Artık reklamciligin yeni
Internet, televizyon ve cep telefonlan çocukların ve gençlerin dünyasını bambaşka bir D
yetişkin hayata taşınabildiği düşüncesi, anne babaların doğru ebeveynlik hakkındaki kaygılarını artırıyor.
kurbanları ve potansiyel müşterileri onlar Psikolojide hâkim görüş olan, çocukluk çağı ruhsal incinmelerinin
Bu parçada bazı sözcüklerin anlamları , , , sembolleriyle verilmiştir. Bu sözcükler metinden bulunup bir
bulmaca oluşturulacaktır.
a Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düsürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Muster * Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı
Gizli kalmış, benua-verliği ortaya çıkmamış olan, gizil
8
Ebeveyne Anne ve baba
(B)
Buna göre oluşturulan bulmaca aşağıdakilerden hangisi olabilir?
*****
DY
UPHIL
•
****
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
FENO HEZ YAYINLARI TURKCE Çocuklar ve gençler, ekran teknolojilerinin etkisiyle hızla tüketici kimliğine doğru itiliyor. Artık reklamciligin yeni Internet, televizyon ve cep telefonlan çocukların ve gençlerin dünyasını bambaşka bir D yetişkin hayata taşınabildiği düşüncesi, anne babaların doğru ebeveynlik hakkındaki kaygılarını artırıyor. kurbanları ve potansiyel müşterileri onlar Psikolojide hâkim görüş olan, çocukluk çağı ruhsal incinmelerinin Bu parçada bazı sözcüklerin anlamları , , , sembolleriyle verilmiştir. Bu sözcükler metinden bulunup bir bulmaca oluşturulacaktır. a Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düsürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük Muster * Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı Gizli kalmış, benua-verliği ortaya çıkmamış olan, gizil 8 Ebeveyne Anne ve baba (B) Buna göre oluşturulan bulmaca aşağıdakilerden hangisi olabilir? ***** DY UPHIL • ****
8. SIN
7. (1)
VE
a
le
$
e
21
Bu soru Görsel Yorumlama-Mantık Muhakeme konusuyla ilgilidir
Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunudur. Bu oyunda asıl amaç, mat (oyun-
culardan birinin şahının, korunamayacak ya da başka kareye oynatılamayacak duruma düşerek yenilmesi.) yapmaktır.
Bu matlardan biri de en fazla dört hamlede gerçekleşen "çoban matı"dır. Bu mat; vezirin, rakip şahı almasıyla olur.
Aşağıda satranç taşları ve bu taşların yaptığı hamlelerle ilgili bilgiler verilmiştir.
Şah, her yönde bir kare gidebilir.
Vezir, her yöndeki her boş kareye (çapraz, yatay ya da dikey olarak) başka taşların üzerinden atlamamak şartıyla gidebilir.
Kale, satır ve sütunlarda her tarafa doğru istediği kadar gidebilirse de başka taşların üzerinden atlamasına izin yoktur.
Fil, üzerinde durduğu renkteki çaprazlar üzerinde istedikleri kadar hareket eder. Başka satranç taşları üzerinden atlama-
sına izin yoktur.
At, iki düz bir çapraz, sembolik olarak "L" şeklinde gider. Atın en dikkat çekici özelliği taşların üzerinden atlayabilmesidir.
Piyon, başlangıç pozisyonunda piyon, önündeki alanların boş olması şartıyla bir veya iki kare gidebilir. Başlangıç pozis-
yonunda değilse (2. ila 7. sıra) her hamlede (bir düşman taşını almadığı sürece) üzerinde bulunduğu sütunda sadece
bir kare ilerleyebilir. Çapraz olarak düşman taşını yiyebilir. Hareket ettiği zaman ancak ilerleyebilir. Böylece daha önce
durduğu alana dönemeyen tek satranç taşıdır.
Satranç taşlarının sayıları, dizilişi ve çoban matına ait görseller aşağıdaki gibidir.
TAŞLAR
ŞAH VEZİR KALE
FIL
AT PİYON
ŞAH VEZİR KALE FIL AT PİYON
RUVA TEKE TEK TÜRKÇE
TAŞLARIN İLK DİZİLİŞİ
FIN
H
ILD
Na
C
B
N
ÇOBAN MATI
GI
ACAA
ID
ND
all
LD
BO
SÖ
2
KON
B
Buna göre çoban matındaki son durum ve yapılacak hamleler için aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
A) Siyah taşlardan hiçbiri beyazlara karşı gelemeyecek ve beyazların bir sonraki hamlesiyle oyun bitecektir.
B) Beyazların oyun alanındaki taşlarına bakılırsa şaha ulaşarak oyunu kısa sürede kazanmayı amaçlamaktadır.
C) Siyah taşlar, beyazın tehditini dikkate almaz ve şahın çaprazındaki piyonu oyuna dahil ederse mağlubiyet alabilir.
D) Beyaz taşların sahadaki sayısına bakıldığında oyuna ilk başlayan taraftır.
PRUVAAKADEMI
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
8. SIN 7. (1) VE a le $ e 21 Bu soru Görsel Yorumlama-Mantık Muhakeme konusuyla ilgilidir Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunudur. Bu oyunda asıl amaç, mat (oyun- culardan birinin şahının, korunamayacak ya da başka kareye oynatılamayacak duruma düşerek yenilmesi.) yapmaktır. Bu matlardan biri de en fazla dört hamlede gerçekleşen "çoban matı"dır. Bu mat; vezirin, rakip şahı almasıyla olur. Aşağıda satranç taşları ve bu taşların yaptığı hamlelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Şah, her yönde bir kare gidebilir. Vezir, her yöndeki her boş kareye (çapraz, yatay ya da dikey olarak) başka taşların üzerinden atlamamak şartıyla gidebilir. Kale, satır ve sütunlarda her tarafa doğru istediği kadar gidebilirse de başka taşların üzerinden atlamasına izin yoktur. Fil, üzerinde durduğu renkteki çaprazlar üzerinde istedikleri kadar hareket eder. Başka satranç taşları üzerinden atlama- sına izin yoktur. At, iki düz bir çapraz, sembolik olarak "L" şeklinde gider. Atın en dikkat çekici özelliği taşların üzerinden atlayabilmesidir. Piyon, başlangıç pozisyonunda piyon, önündeki alanların boş olması şartıyla bir veya iki kare gidebilir. Başlangıç pozis- yonunda değilse (2. ila 7. sıra) her hamlede (bir düşman taşını almadığı sürece) üzerinde bulunduğu sütunda sadece bir kare ilerleyebilir. Çapraz olarak düşman taşını yiyebilir. Hareket ettiği zaman ancak ilerleyebilir. Böylece daha önce durduğu alana dönemeyen tek satranç taşıdır. Satranç taşlarının sayıları, dizilişi ve çoban matına ait görseller aşağıdaki gibidir. TAŞLAR ŞAH VEZİR KALE FIL AT PİYON ŞAH VEZİR KALE FIL AT PİYON RUVA TEKE TEK TÜRKÇE TAŞLARIN İLK DİZİLİŞİ FIN H ILD Na C B N ÇOBAN MATI GI ACAA ID ND all LD BO SÖ 2 KON B Buna göre çoban matındaki son durum ve yapılacak hamleler için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Siyah taşlardan hiçbiri beyazlara karşı gelemeyecek ve beyazların bir sonraki hamlesiyle oyun bitecektir. B) Beyazların oyun alanındaki taşlarına bakılırsa şaha ulaşarak oyunu kısa sürede kazanmayı amaçlamaktadır. C) Siyah taşlar, beyazın tehditini dikkate almaz ve şahın çaprazındaki piyonu oyuna dahil ederse mağlubiyet alabilir. D) Beyaz taşların sahadaki sayısına bakıldığında oyuna ilk başlayan taraftır. PRUVAAKADEMI