Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kök Soruları

TÜRKÇE
Aşağıdaki cümlelerden doğ-
ru olana "D", yanlış olana "Y"
yazalım.
(D Şiirde her satıra dize (misra)
denir.
( Her şiirin şairi bellidir.
Diğer sözcükler içinde eşi ben-
zeri olmayan, tek olan varlıkların
adina özel ad denir.
(^) Eşyalara verilen adlar özel
addır.
Aşağıdaki soruları cevaplaya-
lim, doğru seçeneği işaretleye-
lim.
1. Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır?
A) Ankara
B) Tekirdağ
C Ağaç
Ortaokul Türkçe
Kök
TÜRKÇE Aşağıdaki cümlelerden doğ- ru olana "D", yanlış olana "Y" yazalım. (D Şiirde her satıra dize (misra) denir. ( Her şiirin şairi bellidir. Diğer sözcükler içinde eşi ben- zeri olmayan, tek olan varlıkların adina özel ad denir. (^) Eşyalara verilen adlar özel addır. Aşağıdaki soruları cevaplaya- lim, doğru seçeneği işaretleye- lim. 1. Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? A) Ankara B) Tekirdağ C Ağaç
İTÜ
ETA ***
doga
TÜRKÇE
11. "Doğallığın kurucusu olarak bilinen Emile Zola'nın 'Nana' ve 'Yaşama Sevinci' adlı romanları, dünya ede-
biyatında natüralizmin en önemli yapıtları olarak kabul edilir." cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin han-
gisinde doğru işaretlenmiştir?
Yüklemin Yerine Göre Yüklemin Türüne Göre
Kuralli Devrik isim
Fiil
✓
A)
B)
Anlamına Göre Yapısına Göre
Olumlu Olumsuz Birleşik Bağli
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
D)
✓
Ortaokul Türkçe
Kök
İTÜ ETA *** doga TÜRKÇE 11. "Doğallığın kurucusu olarak bilinen Emile Zola'nın 'Nana' ve 'Yaşama Sevinci' adlı romanları, dünya ede- biyatında natüralizmin en önemli yapıtları olarak kabul edilir." cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin han- gisinde doğru işaretlenmiştir? Yüklemin Yerine Göre Yüklemin Türüne Göre Kuralli Devrik isim Fiil ✓ A) B) Anlamına Göre Yapısına Göre Olumlu Olumsuz Birleşik Bağli ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D) ✓
1. Güneş ışığı prizmadan geçip çeşitli dalga uzunluğuna gö-
re beyaz perdeye yansıdığında ortaya yedi renk çıkar. Bu
yedi renkten laciverdin, mor ile mavi karışımı olduğu var-
sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluşur. Bu çember
incelendiğinde şu üç temel renk olduğu ortaya çıkar:
2. Aşa
KEM
siste
ği bu
sağ
Altı renkten oluşan renk çemberinde, üç ana rengin iki-
şer ikişer karışarak ara renkleri şu şekilde oluşturduğu
varsayılmaktadır:
Aş
ME
he
+
A
EGG
LG
499
+
+ -
YAYINLARI
Karşit Renkler
Yan yana geldiklerinde birbirinin etkisini arttırır, en net
biçimde görünür. Sarı ile mor karşit renklerdir.
Uygun Renkler
Renk çemberinde bitişik olan renklere uygun renkler
denir. Özelliği, bu renklerin aralarında ortak bir rengin
bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve yeşil bitişik iki renktir.
Yeşilde sarı bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı ol-
maktadır.
3.
Uygunsuz Renkler
Renk çemberinde birbirine uygun ya da birbirinin karşıtı
olmayan renklere uygunsuz renkler denir.
Bu metinden hareketle,
1. Kırmızı ve turuncu, renk çemberinde birbirine uygun
renklerdir.
II. Yeşilin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması
için maviyle birlikte kullanılması gerekir.
III
. Sarı ve kırmızı, renk çemberinde uygunsuz renklere
örnektir.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
3) I ve III
B) I ve II
D) Il ve III
Ortaokul Türkçe
Kök
1. Güneş ışığı prizmadan geçip çeşitli dalga uzunluğuna gö- re beyaz perdeye yansıdığında ortaya yedi renk çıkar. Bu yedi renkten laciverdin, mor ile mavi karışımı olduğu var- sayılarak diğer altı renk ile renk çemberi oluşur. Bu çember incelendiğinde şu üç temel renk olduğu ortaya çıkar: 2. Aşa KEM siste ği bu sağ Altı renkten oluşan renk çemberinde, üç ana rengin iki- şer ikişer karışarak ara renkleri şu şekilde oluşturduğu varsayılmaktadır: Aş ME he + A EGG LG 499 + + - YAYINLARI Karşit Renkler Yan yana geldiklerinde birbirinin etkisini arttırır, en net biçimde görünür. Sarı ile mor karşit renklerdir. Uygun Renkler Renk çemberinde bitişik olan renklere uygun renkler denir. Özelliği, bu renklerin aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve yeşil bitişik iki renktir. Yeşilde sarı bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı ol- maktadır. 3. Uygunsuz Renkler Renk çemberinde birbirine uygun ya da birbirinin karşıtı olmayan renklere uygunsuz renkler denir. Bu metinden hareketle, 1. Kırmızı ve turuncu, renk çemberinde birbirine uygun renklerdir. II. Yeşilin yüzeydeki etkisinin kuvvetli ve belirgin olması için maviyle birlikte kullanılması gerekir. III . Sarı ve kırmızı, renk çemberinde uygunsuz renklere örnektir. bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 3) I ve III B) I ve II D) Il ve III
İsim Tamlaması Sifat Tamlaması
7. İsim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarınız bulunuz.
Cümleler
Onun arabası var. O araba bizim mahalleye geldi.
Yeşil çimlere oturduk. Ormanın kokusunu içimize çektik.
Bazı insanlar dünyanın kıymetini bilmiyor.
Mahalle meydanında tüm ahali toplanmıştı.
İki kişi evin duvarının önünde konuşuyordu.
Adamın biri seni sordu.Bir adam seni sordu.
Kitap kapağını küçük kardeşim yırtmış.
Hangi yana baksam senin nefesin gelir yüzüme.
Ufacık kedi sokak parkında oynuyordu.
Kapının kilidi sert demir ile kırıldı.
Ortaokul Türkçe
Kök
İsim Tamlaması Sifat Tamlaması 7. İsim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarınız bulunuz. Cümleler Onun arabası var. O araba bizim mahalleye geldi. Yeşil çimlere oturduk. Ormanın kokusunu içimize çektik. Bazı insanlar dünyanın kıymetini bilmiyor. Mahalle meydanında tüm ahali toplanmıştı. İki kişi evin duvarının önünde konuşuyordu. Adamın biri seni sordu.Bir adam seni sordu. Kitap kapağını küçük kardeşim yırtmış. Hangi yana baksam senin nefesin gelir yüzüme. Ufacık kedi sokak parkında oynuyordu. Kapının kilidi sert demir ile kırıldı.
2
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslup bildirmemektedir?
A) Yazar eserinde söz sanatlarını etkili bir şekilde kullanmış.
B) Çok sık kelime tekrarı yapmak anlatımı bozmuş.
C) Eserinde basit bir aşk hikayesini anlatıyor.
D) Kullandığı dil, ilgi çekici özelliklere sahiptir.
0
Ortaokul Türkçe
Kök
2 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslup bildirmemektedir? A) Yazar eserinde söz sanatlarını etkili bir şekilde kullanmış. B) Çok sık kelime tekrarı yapmak anlatımı bozmuş. C) Eserinde basit bir aşk hikayesini anlatıyor. D) Kullandığı dil, ilgi çekici özelliklere sahiptir. 0
C) Talva
-DJ Bu s
anabilir
D) Gemi, 16 Mayısta Bodrum'dan kalkacak.
n eylem
17. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerden
hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) içlerinden en küçüğü okula başlamıştı.
B) Doğmakta olan güneş onu coşturmuştu.
C) Meyveler yeni yeni olgunlaşıyordu.
D) Mutluluğa, barışa ve kardeşliğe inanıyordu.
22. As
(') ger
A) Dö
B) Yaz
C) Art
Must
D) TC
MK
Ortaokul Türkçe
Kök
C) Talva -DJ Bu s anabilir D) Gemi, 16 Mayısta Bodrum'dan kalkacak. n eylem 17. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) içlerinden en küçüğü okula başlamıştı. B) Doğmakta olan güneş onu coşturmuştu. C) Meyveler yeni yeni olgunlaşıyordu. D) Mutluluğa, barışa ve kardeşliğe inanıyordu. 22. As (') ger A) Dö B) Yaz C) Art Must D) TC MK
13. Yangtze Nehri, bir zamanlar dünyanın üçüncü en uzun nehriydi. Çin'deki bu nehir, sonuçları
sonsuza kadar sürecek bir değişime sahne oldu. Çünkü nehrin üzerinde dev bir hidroelektrik barajının
yapımına başlandı. Yapımı tamamlandığında bu baraj 2,3 kilometre genişliği ve 185 metre
yüksekliğiyle dünyanın en büyük barajı olacak. Ancak baraj sularının altında kalacağı için, çevrede
yaşayan 1, 3 milyon insanı buradan göç etmek zorunda bırakacak. Baraj, akarsuyun akışını
değiştireceğinden en azından 2500 bitki ve 80 balık türünün soyunun tükenmesine yol açması
bekleniyor. Öte yandan akarsuyun barajın dışında kalan bölümündeki çökelti miktarı azalacak. Bunun
da suyun akışını hızlandırarak erozyonlara neden olacağı tahmin ediliyor.
Buna göre sözü edilen baraj tamamlandığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun oluşması
beklenemez?
A) Bitki çeşitliliğinin zarar görmesi
B) Toprak kaybının oluşması
C) Yerleşim alanlarının yok olması
D) Tarımda kullanılacak su miktarının azalması
Ortaokul Türkçe
Kök
13. Yangtze Nehri, bir zamanlar dünyanın üçüncü en uzun nehriydi. Çin'deki bu nehir, sonuçları sonsuza kadar sürecek bir değişime sahne oldu. Çünkü nehrin üzerinde dev bir hidroelektrik barajının yapımına başlandı. Yapımı tamamlandığında bu baraj 2,3 kilometre genişliği ve 185 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük barajı olacak. Ancak baraj sularının altında kalacağı için, çevrede yaşayan 1, 3 milyon insanı buradan göç etmek zorunda bırakacak. Baraj, akarsuyun akışını değiştireceğinden en azından 2500 bitki ve 80 balık türünün soyunun tükenmesine yol açması bekleniyor. Öte yandan akarsuyun barajın dışında kalan bölümündeki çökelti miktarı azalacak. Bunun da suyun akışını hızlandırarak erozyonlara neden olacağı tahmin ediliyor. Buna göre sözü edilen baraj tamamlandığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun oluşması beklenemez? A) Bitki çeşitliliğinin zarar görmesi B) Toprak kaybının oluşması C) Yerleşim alanlarının yok olması D) Tarımda kullanılacak su miktarının azalması
Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tarifi
vardır. Kültür, insatan okuduklarini unuttuktan
sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani
okullarda bize birtalcım işimize yaramayacak
bilgiler öğrettiklerini düşünür ve bunun için
kızanız ya... Gerçek en okul sıralarında oku-
duğumuz, öğrenmeye mecbur olduğumuz,
"Bunlara ne lüzum var?" dediğimiz dersler -
kültürün bu tarifine göre öğrendikten sonra
unutmamız gereken şeylerdir. Bütün o bilgileri
hazmedip tamamen unuttuğumuzu sandığımız
zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturur.
Bu yüzden öğrendiţimiz hiçbir şey gereksiz
değil. Sakın bilgi sahibi olmaktan,
öğrenmekten kaçma.yın!
5. Bu metnin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Söyleşi B)Makale
C)Ani
D)Biyografi
Ortaokul Türkçe
Kök
Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tarifi vardır. Kültür, insatan okuduklarini unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani okullarda bize birtalcım işimize yaramayacak bilgiler öğrettiklerini düşünür ve bunun için kızanız ya... Gerçek en okul sıralarında oku- duğumuz, öğrenmeye mecbur olduğumuz, "Bunlara ne lüzum var?" dediğimiz dersler - kültürün bu tarifine göre öğrendikten sonra unutmamız gereken şeylerdir. Bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu sandığımız zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturur. Bu yüzden öğrendiţimiz hiçbir şey gereksiz değil. Sakın bilgi sahibi olmaktan, öğrenmekten kaçma.yın! 5. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Söyleşi B)Makale C)Ani D)Biyografi
7.41) Doğru bir şekilde konuşmak çok önemlidir. (2)
Bu nedenle konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. (3)
Konuşma kurallarına uymaya çalışmalıyız. (4) Dü-
şüncelerimizi etkili bir şekilde ifade etmek açısindan
doğru konuşma çok önemlidir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisi
arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1-2
B) 3-4
C) 2-3
D) 2-4
Ortaokul Türkçe
Kök
7.41) Doğru bir şekilde konuşmak çok önemlidir. (2) Bu nedenle konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. (3) Konuşma kurallarına uymaya çalışmalıyız. (4) Dü- şüncelerimizi etkili bir şekilde ifade etmek açısindan doğru konuşma çok önemlidir. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır? A) 1-2 B) 3-4 C) 2-3 D) 2-4
TEST 02
TODY
TÖDEV 10
3.
Bilgisayar Laboratuvarı Kuralları:
izin almadan konuşmayınız!
O Sağlığınız için monitöre 30 cm'den fazla yaklaşmayınız!
Dosyalarınızı saklayınız!
Laboratuvara yiyecek ve içecek getirmeyiniz!
5 Ayarları değiştirmeyiniz!
Bilmediğiniz programları çalıştırmayınız!
Bilgisayarı kapatmadan şalterleri indirmeyiniz!
Buna göre asağıdakilerden hangisi bu kurallara ait bir görsel değildir?
A)
B)
C)
D)
M
4. Sirin evlerin boy boy sıralandığı bir kasabayı hızla geçiyoruz. Karşıma, bana selam verirmişçesine eğilen ka-
yaklar rikuar sonra Ben de gizlice el sallıyorum onlara. Eylim eylim savrulan başakların arasındayım şimdide.
unnorlarken geride bırakıyorum
Ortaokul Türkçe
Kök
TEST 02 TODY TÖDEV 10 3. Bilgisayar Laboratuvarı Kuralları: izin almadan konuşmayınız! O Sağlığınız için monitöre 30 cm'den fazla yaklaşmayınız! Dosyalarınızı saklayınız! Laboratuvara yiyecek ve içecek getirmeyiniz! 5 Ayarları değiştirmeyiniz! Bilmediğiniz programları çalıştırmayınız! Bilgisayarı kapatmadan şalterleri indirmeyiniz! Buna göre asağıdakilerden hangisi bu kurallara ait bir görsel değildir? A) B) C) D) M 4. Sirin evlerin boy boy sıralandığı bir kasabayı hızla geçiyoruz. Karşıma, bana selam verirmişçesine eğilen ka- yaklar rikuar sonra Ben de gizlice el sallıyorum onlara. Eylim eylim savrulan başakların arasındayım şimdide. unnorlarken geride bırakıyorum
a
ga
ITO
Sayad
Von Adu Soyad
Sint
kontrol ettim...)
doga
5
Duru
Ilgin
+
Bahar Arda
+
+1 +2 +3 +4
-4
3
-2
-0
Dört arkadaş sayı doğrusu üzerinde yukarıdaki gibi durmaktadır.
• Duru, sayı doğrusu üzerinde 6 birim sağa;
Ilgin, sayı doğrusu üzerinde 3 birim sola;
• Bahar, sayı doğrusu üzerinde 1 birim sağa;
Arda, sayı doğrusu üzerinde 1 birim sola hareket etmiştir.
.
Buna göre, son durumda sayı üzerinde en solda hangi arkadaş vardır?
Ortaokul Türkçe
Kök
a ga ITO Sayad Von Adu Soyad Sint kontrol ettim...) doga 5 Duru Ilgin + Bahar Arda + +1 +2 +3 +4 -4 3 -2 -0 Dört arkadaş sayı doğrusu üzerinde yukarıdaki gibi durmaktadır. • Duru, sayı doğrusu üzerinde 6 birim sağa; Ilgin, sayı doğrusu üzerinde 3 birim sola; • Bahar, sayı doğrusu üzerinde 1 birim sağa; Arda, sayı doğrusu üzerinde 1 birim sola hareket etmiştir. . Buna göre, son durumda sayı üzerinde en solda hangi arkadaş vardır?