Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
4. Aşağıdakilerin hangisinde virgül eş görevli söz-
cükleri ayırmak için kullanılmıştır?
A) Bugün Ensar, Nihat ve Nisa okula gelmedi.
-B) Erkenden uyandım, yola çıktım.
CHiçeri girdi, baktı, aradı ama bir şey bulamadı.
D) Git, git, git bitiremedik yolu.
talama İsar
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
4. Aşağıdakilerin hangisinde virgül eş görevli söz- cükleri ayırmak için kullanılmıştır? A) Bugün Ensar, Nihat ve Nisa okula gelmedi. -B) Erkenden uyandım, yola çıktım. CHiçeri girdi, baktı, aradı ama bir şey bulamadı. D) Git, git, git bitiremedik yolu. talama İsar
8.
kim? özne
Anne ve babası, sınavı
öğrenciyi teselli etmek için çaba gösteriyordu.
Bu cümlede yükleme sorulan;
WHERING
kazanamadığından çok üzgün olan
A) Yalnız I
C) I ve III
mr
yüklem..._//
Kim? V
Kimi?
Ne kadar?
sorularından hangilerinin cevabı vardır?
BI ve II
D), ve III
end
(un.
mail
01 03
halsba
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
8. kim? özne Anne ve babası, sınavı öğrenciyi teselli etmek için çaba gösteriyordu. Bu cümlede yükleme sorulan; WHERING kazanamadığından çok üzgün olan A) Yalnız I C) I ve III mr yüklem..._// Kim? V Kimi? Ne kadar? sorularından hangilerinin cevabı vardır? BI ve II D), ve III end (un. mail 01 03 halsba
8. SINIF DENEME SINAVI
17, Harran Kümbet Evleri ören yerinden toplanan tuğlalarla 150-200 yıl önce inşa edilmiştir. Kare ya da kareye yakın priz-
matik bir temel üzerine bindirme tekniğinde tuğlalardan yapılmıştır. Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta
akı kullanılan, mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip evler, aşa-
ğıdan yukarıya doğru gittikçe daralmaktadır. Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 tuğla dizisiyle örülerek inşa
edilen evler, içeriden ve dışarıdan balçıkla sıvanması sayesinde varlıklarını bugüne kadar sürdürebilmişlerdir. Harran
Kümbet Evleri 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi sözü edilen evlere örnek gösterilebilir?
A)
C)
INIF/01KA-7 (A Serisi)
B)
D)
SÖZEL BÖLÜM
9
inthulo pal ide
m
Teloalidsogy
jaga togstag niitanes (emulgunool) tak
luno
sysboy
Best naeru
baimisins
Man ve
Diğer Sayfa
Ortaokul Türkçe
Paragraf
8. SINIF DENEME SINAVI 17, Harran Kümbet Evleri ören yerinden toplanan tuğlalarla 150-200 yıl önce inşa edilmiştir. Kare ya da kareye yakın priz- matik bir temel üzerine bindirme tekniğinde tuğlalardan yapılmıştır. Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yumurta akı kullanılan, mimari yapısı ve malzemeleri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip evler, aşa- ğıdan yukarıya doğru gittikçe daralmaktadır. Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 tuğla dizisiyle örülerek inşa edilen evler, içeriden ve dışarıdan balçıkla sıvanması sayesinde varlıklarını bugüne kadar sürdürebilmişlerdir. Harran Kümbet Evleri 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi sözü edilen evlere örnek gösterilebilir? A) C) INIF/01KA-7 (A Serisi) B) D) SÖZEL BÖLÜM 9 inthulo pal ide m Teloalidsogy jaga togstag niitanes (emulgunool) tak luno sysboy Best naeru baimisins Man ve Diğer Sayfa
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir
görevde kullanılmıştır?
A) Bir an durdu, arkadan gelen sesleri dinledi.
B) Camileri, köprüleri, hamamları gezdik İstanbul'da.
C) Siyah saçlı, esmer, uzun boylu bir çocuktu.
D) Yazmak için kalem, defter, ve kalem ucu aldı.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bir an durdu, arkadan gelen sesleri dinledi. B) Camileri, köprüleri, hamamları gezdik İstanbul'da. C) Siyah saçlı, esmer, uzun boylu bir çocuktu. D) Yazmak için kalem, defter, ve kalem ucu aldı.
1. Hasan İzzettin Dinamo'nun 1937'de yayımladığı "Deniz Feneri" adlı kitabındaki şiirlerin çoğunluğu aşk ve doğayla ilgilidir, yani ki-
taptaki şiirler ---- yönü ağır basan----şiirlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
C) toplumsal - öğretici
10
A duygusal-toplumcu
B) bilgilendirici-ferdi
D) bireysel - duygusal
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
1. Hasan İzzettin Dinamo'nun 1937'de yayımladığı "Deniz Feneri" adlı kitabındaki şiirlerin çoğunluğu aşk ve doğayla ilgilidir, yani ki- taptaki şiirler ---- yönü ağır basan----şiirlerdir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? C) toplumsal - öğretici 10 A duygusal-toplumcu B) bilgilendirici-ferdi D) bireysel - duygusal
Saat 09.05'te sirenler çalmaya başladı. Herkes
Ata'nın ölümünün 79. yılında hala aynı hüznü taşı-
yordu. 24.03.1923'te yaptığı konuşmanın okundu-
ğu sırada Md. Yard. Recep KEKEÇ'in gözyaşları-
na hâkim olamadığını gördüm.
13. Yukarıda verilen metinde nokta (.) kaç farklı iş-
levde kullanılmıştır?
A) 4
C) 6
Saat
Cümle sonu
3
3) 5
D) 7
Sıra Sayı
tarih
C
lisaltime
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
Saat 09.05'te sirenler çalmaya başladı. Herkes Ata'nın ölümünün 79. yılında hala aynı hüznü taşı- yordu. 24.03.1923'te yaptığı konuşmanın okundu- ğu sırada Md. Yard. Recep KEKEÇ'in gözyaşları- na hâkim olamadığını gördüm. 13. Yukarıda verilen metinde nokta (.) kaç farklı iş- levde kullanılmıştır? A) 4 C) 6 Saat Cümle sonu 3 3) 5 D) 7 Sıra Sayı tarih C lisaltime
Oznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatım ağır basmaktadır?
A) Toplum yapısı ve bu bağlamda da iletişim olgusuna bakış tarih boyunca farklılık göstermiştir. Bu farklılığı yaratan
en önemli etkenlerden biri de teknolojik gelişmelerdir. İletişim teknolojileri birçok açıdan hem iletişim olgusunu hem
de toplumsal yaşama dair yapılan tanımlamaları değiştirmiştir.
B) Grafiti, Yunanca "graphein" (yazmak) kelimesinden gelmiş ve İtalyanca "sgraffio" (karalamak) kelimesinden türe-
miştir. Grafiti sanatı 1970'li yılların ortasında çıkmış bir akım. Duvarlara sprey boyalarla resim çizen insanlar tara-
fından oluşturulan bu akım tüm dünyada geniş bir çalışma alanı bulmuştur. Hemen hemen bütün ülkelerin sokak
aralarında bu sanata rastlamanız mümkün.
C) Istanbul'da özellikle 80 ve 90'li yıllarda çokça rastladığımız köşesi net insanlar vardı. Sabah kahvaltı masasındak
oturuşlarından giyecekleri takım elbiseye, takacakları kravata kadar muntazam. Memleket meselelerinin her duru
muna, memleketin her insanına doğru (1) sözü olan keskin köşeli insanlar. Bu beyefendi ve hanımefendiler içeriğ
her zaman ve olay için geçerli olan müfredatlı kitap gibiydiler. Köşelerinden milim yontulmazlardı.
D) Alyssa Carson, 2001 yılında Amerika'nın Hammond kentinde dünyaya gelmiş ve Nasa'nın 2033 yılında gerçekles
tireceği Mars'a ilk insan ayağının değeceği Mars programının genç üyesidir. Alyssa, henüz 3 yaşındayken izledi
The Backyardigans adlı çizgi film dizisinin etkisinde kalarak böylesi bir görevi kabul etmiştir.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
Oznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatım ağır basmaktadır? A) Toplum yapısı ve bu bağlamda da iletişim olgusuna bakış tarih boyunca farklılık göstermiştir. Bu farklılığı yaratan en önemli etkenlerden biri de teknolojik gelişmelerdir. İletişim teknolojileri birçok açıdan hem iletişim olgusunu hem de toplumsal yaşama dair yapılan tanımlamaları değiştirmiştir. B) Grafiti, Yunanca "graphein" (yazmak) kelimesinden gelmiş ve İtalyanca "sgraffio" (karalamak) kelimesinden türe- miştir. Grafiti sanatı 1970'li yılların ortasında çıkmış bir akım. Duvarlara sprey boyalarla resim çizen insanlar tara- fından oluşturulan bu akım tüm dünyada geniş bir çalışma alanı bulmuştur. Hemen hemen bütün ülkelerin sokak aralarında bu sanata rastlamanız mümkün. C) Istanbul'da özellikle 80 ve 90'li yıllarda çokça rastladığımız köşesi net insanlar vardı. Sabah kahvaltı masasındak oturuşlarından giyecekleri takım elbiseye, takacakları kravata kadar muntazam. Memleket meselelerinin her duru muna, memleketin her insanına doğru (1) sözü olan keskin köşeli insanlar. Bu beyefendi ve hanımefendiler içeriğ her zaman ve olay için geçerli olan müfredatlı kitap gibiydiler. Köşelerinden milim yontulmazlardı. D) Alyssa Carson, 2001 yılında Amerika'nın Hammond kentinde dünyaya gelmiş ve Nasa'nın 2033 yılında gerçekles tireceği Mars'a ilk insan ayağının değeceği Mars programının genç üyesidir. Alyssa, henüz 3 yaşındayken izledi The Backyardigans adlı çizgi film dizisinin etkisinde kalarak böylesi bir görevi kabul etmiştir.
8. SINIF DENEME SINAVI
12. Uygarlığın Sümer'de başladığı iddiası ilk kez 1956'da
Sümerolog Samuel Noah Kramer tarafından ortaya
atılmıştı ne var ki Göbeklitepe'nin keşfi bütün kültürlerin
kökeninin aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu bize
gösterdi.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Samuel Noah Kramer, dünyaca ünlü bir Sümero-
logdur.
A
B) Uygarlığın Sümer'de başladığı iddiası 1956’da
çürütülmüştür.
groun
C) Göbeklitepe'nin keşfi doğru bilinen bir tarihsel ger-
othies
çeği ters yüz etmiştir.
D) Tarihte doğru bilinen birçok yanlış vardır.
Belitsin
emigid
blaveyof
op ned
nimmsger
whox a
ev nevy
la fudblic
14. Cüm
bulur
Bun
yan
A) I
B)
iamnudo sle
13. I. Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde, meydana
cıkar (Marlo Morgan)
C)
D)
unud
nexhuxo supu
idig uğublo se
100 syarastoss
alionengo hiblig
Xibuon elyog
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
8. SINIF DENEME SINAVI 12. Uygarlığın Sümer'de başladığı iddiası ilk kez 1956'da Sümerolog Samuel Noah Kramer tarafından ortaya atılmıştı ne var ki Göbeklitepe'nin keşfi bütün kültürlerin kökeninin aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu bize gösterdi. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Samuel Noah Kramer, dünyaca ünlü bir Sümero- logdur. A B) Uygarlığın Sümer'de başladığı iddiası 1956’da çürütülmüştür. groun C) Göbeklitepe'nin keşfi doğru bilinen bir tarihsel ger- othies çeği ters yüz etmiştir. D) Tarihte doğru bilinen birçok yanlış vardır. Belitsin emigid blaveyof op ned nimmsger whox a ev nevy la fudblic 14. Cüm bulur Bun yan A) I B) iamnudo sle 13. I. Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde, meydana cıkar (Marlo Morgan) C) D) unud nexhuxo supu idig uğublo se 100 syarastoss alionengo hiblig Xibuon elyog
4.
IV
TE
Bu çılgın kalabalıkta bile sesini du-
yuyorum.
ba
Başına kötü bir şey geleceğini his-
settim.
S
Birden sert bir rüzgâr çıkınca ma-
sadaki bardaklar düşüverdi.
Neden kardeşinle her konuda inat-
laşıyorsun?
Ear->
Numaralanmış cümlelerdeki fiiller yapı özel-
liklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta
kalır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fii-
lin uanı özelliği vau ayraç içinde yanlış veril-
Ortaokul Türkçe
Sözcüğün Yapısı
4. IV TE Bu çılgın kalabalıkta bile sesini du- yuyorum. ba Başına kötü bir şey geleceğini his- settim. S Birden sert bir rüzgâr çıkınca ma- sadaki bardaklar düşüverdi. Neden kardeşinle her konuda inat- laşıyorsun? Ear-> Numaralanmış cümlelerdeki fiiller yapı özel- liklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? A) I B) II C) III D) IV 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fii- lin uanı özelliği vau ayraç içinde yanlış veril-
rek bu hehr e kis
tonguç
2. "Bu gölün balıkları çok lezzetli." cümlesi kişisel görüş içerdiği için özneldir. "Gölde on beş
Buna göre İstanbul'un semtleri hakkında bilgi verilen aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel
şit balık bulunuyor." cümlesi ise kişisel görüş içermediği için nesneldir.
lik-nesnellik bakımından farklıdır? (+
A)
Bebek
Eskiden basit bir Rum balıkçı köyü olan Be-
bek semti, bugün tarihî köşk ve yapılarıyla
İstanbul'urren gözde semtlerinden biri hâ-
line gelmiştir..
Karaköy
İstanbul'un bankaları ve iş hanlarıyla ünlü
en eski ticaret merkezlerinden biridir Kara-
köy.
-24-
BY
D)
Beşiktaş
Merkezî konumuyla her gün binlerce kişi-
nin ziyaret ettiği Beşiktaş semti, Bizans Dö-
nemi'nde imparatorların yazlık ikametgâhı
olarak kullanılırdı.
Samatya
Büyük ölçüde korumayı başardığı tarihî do-
kusu nedeniyle, film ve dizi yapımcılarının
göz bebeği olan Samatya, Fatih ilçesine
bağlıdır.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
rek bu hehr e kis tonguç 2. "Bu gölün balıkları çok lezzetli." cümlesi kişisel görüş içerdiği için özneldir. "Gölde on beş Buna göre İstanbul'un semtleri hakkında bilgi verilen aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel şit balık bulunuyor." cümlesi ise kişisel görüş içermediği için nesneldir. lik-nesnellik bakımından farklıdır? (+ A) Bebek Eskiden basit bir Rum balıkçı köyü olan Be- bek semti, bugün tarihî köşk ve yapılarıyla İstanbul'urren gözde semtlerinden biri hâ- line gelmiştir.. Karaköy İstanbul'un bankaları ve iş hanlarıyla ünlü en eski ticaret merkezlerinden biridir Kara- köy. -24- BY D) Beşiktaş Merkezî konumuyla her gün binlerce kişi- nin ziyaret ettiği Beşiktaş semti, Bizans Dö- nemi'nde imparatorların yazlık ikametgâhı olarak kullanılırdı. Samatya Büyük ölçüde korumayı başardığı tarihî do- kusu nedeniyle, film ve dizi yapımcılarının göz bebeği olan Samatya, Fatih ilçesine bağlıdır.
yoneldiler. Artık sanat
gerçekliklerini sundular. Şatafat yerine doğallık ön
>
16. Gençler; sürekli konferanslar vereyim, anekdotlar anlatayım, önemli kararlar arifesinde onlara
tavsiyelerde bulunayim istiyor. Eh, kapı kapı gezecek değilim (gülüyor). İşte Yenal'la oturduk bu
kitabı hazırladık. Ama sadece gençler için değil, herkese yönelik bir şeyler söylemeye gayret
ettik. Öğrenmek, olan bitene dikkat etmek ve yöntemli yaşamak gerekir.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?
A) Bu defa bir tarih kitabı değil, insanların hayatlarını en iyi nasıl değerlendirebileceğini konu
alan bir kitap hazırlamışsınız. Nereden çıktı bu fikir?
B) Bunca zaman hep kişisel gelişim kitapları yazdınız. Neden bu kez tarih kitabı yazdınız?
C) Kitaplarınızı yazarken sadece belli bir kitleye yönelik olarak mı yazmayı planlıyorsunuz?
D) Kitap yazarken gençler mi daha önemli sizin için yoksa yaşlılar mı?
17. Herkesin sus pus olduğu durumda.
ağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa "de"nin yazımı yanlış olur?
B
Ortaokul Türkçe
Paragraf
yoneldiler. Artık sanat gerçekliklerini sundular. Şatafat yerine doğallık ön > 16. Gençler; sürekli konferanslar vereyim, anekdotlar anlatayım, önemli kararlar arifesinde onlara tavsiyelerde bulunayim istiyor. Eh, kapı kapı gezecek değilim (gülüyor). İşte Yenal'la oturduk bu kitabı hazırladık. Ama sadece gençler için değil, herkese yönelik bir şeyler söylemeye gayret ettik. Öğrenmek, olan bitene dikkat etmek ve yöntemli yaşamak gerekir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır? A) Bu defa bir tarih kitabı değil, insanların hayatlarını en iyi nasıl değerlendirebileceğini konu alan bir kitap hazırlamışsınız. Nereden çıktı bu fikir? B) Bunca zaman hep kişisel gelişim kitapları yazdınız. Neden bu kez tarih kitabı yazdınız? C) Kitaplarınızı yazarken sadece belli bir kitleye yönelik olarak mı yazmayı planlıyorsunuz? D) Kitap yazarken gençler mi daha önemli sizin için yoksa yaşlılar mı? 17. Herkesin sus pus olduğu durumda. ağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa "de"nin yazımı yanlış olur? B
6.
roldu. (Birleşik)
ölünce üzüntüden kah-
DDİYOR?
Yeterlik fiili olan "-ebilmek" cümleye "ihti-
mal" ya da "bir şeye gücü yetme" anlamı
katar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili
cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kat-
mıştır?
A) Bu hafta Isparta'ya kar yağabilir.
B) Kahvaltıya dayımlara gidebiliriz.
CAbim, her türlü yemeği yapabiliyor.
D) Başrol oyuncusu diziden ayrılabilir.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
6. roldu. (Birleşik) ölünce üzüntüden kah- DDİYOR? Yeterlik fiili olan "-ebilmek" cümleye "ihti- mal" ya da "bir şeye gücü yetme" anlamı katar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kat- mıştır? A) Bu hafta Isparta'ya kar yağabilir. B) Kahvaltıya dayımlara gidebiliriz. CAbim, her türlü yemeği yapabiliyor. D) Başrol oyuncusu diziden ayrılabilir.
LA-S
(1) Tüm insanlık, bir yılı aşkın süredir karşı karşıya olduğu çevre kirliliğinden kurtulabilmek için büyük bir çaba gös-
teriyor. (II) Bu konuda insanlığın en fazla umut bağladığı şey, birçok ülke tarafından geliştirilmeye çalışılan aletler.
(III) Bilim insanlarının öngörüleri haklı çıktığı takdirde bu aletler sayesinde yakın zamanda bu sorundan kurtulacağız. (IV) Böy-
lece tüm insanlık olarak yaşadığımız kâbus da sona ermiş olacak.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
amac
1. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. X
II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. L
C) III. cümlede koşul-sonuç anlamı vardır.
D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır.
V
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
LA-S (1) Tüm insanlık, bir yılı aşkın süredir karşı karşıya olduğu çevre kirliliğinden kurtulabilmek için büyük bir çaba gös- teriyor. (II) Bu konuda insanlığın en fazla umut bağladığı şey, birçok ülke tarafından geliştirilmeye çalışılan aletler. (III) Bilim insanlarının öngörüleri haklı çıktığı takdirde bu aletler sayesinde yakın zamanda bu sorundan kurtulacağız. (IV) Böy- lece tüm insanlık olarak yaşadığımız kâbus da sona ermiş olacak. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? amac 1. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. X II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. L C) III. cümlede koşul-sonuç anlamı vardır. D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır. V
4. Bir sarsıntı... Uyandım (1)uzun süren(2) uykumdan
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan(3)
Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu.
Sağ taraftan çıngırak (4) sesleri geliyordu.
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sifat-
fiildir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Sıfat
4. Bir sarsıntı... Uyandım (1)uzun süren(2) uykumdan Geçiyordu araba yola benzer bir sudan(3) Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak (4) sesleri geliyordu. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sifat- fiildir? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
KUZUCU YAY
4.
I. /Bunu saymam, sizi bir gün erkenden beklerim.
W. Bahçede budanacak ağaçları sayalım.
III. Beş yaşındaki kardeşim, yüze kadar sayıyor.
Aşağıdakilerden hangisi saymak" sözcüğünün
numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan
biri değildi?
Sayıları arka arkaya söylemek
BY Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için gözden
geçirmek
Herhangi bir şeyin yerine koymak
D) Geçer tutmak
SINAN KUZUC
YAYINLAR
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
KUZUCU YAY 4. I. /Bunu saymam, sizi bir gün erkenden beklerim. W. Bahçede budanacak ağaçları sayalım. III. Beş yaşındaki kardeşim, yüze kadar sayıyor. Aşağıdakilerden hangisi saymak" sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildi? Sayıları arka arkaya söylemek BY Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için gözden geçirmek Herhangi bir şeyin yerine koymak D) Geçer tutmak SINAN KUZUC YAYINLAR
1. Patron, hastaysan bugün işe gelmeyebilir-
sin, dedi.
II. İşine sıkı sarılırsan başarılı olacağından
eminim.
III. Çözdüğün sorular doğruysa aferini hak et-
tin.
IV. Hava almak için biraz dışarı çıksam kızar
misiniz?
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek
fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur?
A) I ve II.
C) II ve IV.
B) I ve IV.
D) III ve IV.
Ortaokul Türkçe
Ekler
1. Patron, hastaysan bugün işe gelmeyebilir- sin, dedi. II. İşine sıkı sarılırsan başarılı olacağından eminim. III. Çözdüğün sorular doğruysa aferini hak et- tin. IV. Hava almak için biraz dışarı çıksam kızar misiniz? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur? A) I ve II. C) II ve IV. B) I ve IV. D) III ve IV.