Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilde Çatı Soruları

8.
1. Ortalama bir insan beyni yaklaşık 100 milyar sinir hücresi içerir.
II. Beynimiz, milyon cigabaytla ifade edilecek kadar çok bilgi depolama kapasitesine sahiptir.
III. Yeni bilgiler öğrenirken sinir hücreleri arasındaki bağlantı sayısı ve sinyal ileti gücü değişir.
Numaralanmış cümlelerle ilgili,
1. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.
II. cümlede farklı türlerde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır.
III. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
-B)11-11
-A)-11
FENOMEN
est-111
fill
D) Kalıcı isim
D) I-11-111
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
8. 1. Ortalama bir insan beyni yaklaşık 100 milyar sinir hücresi içerir. II. Beynimiz, milyon cigabaytla ifade edilecek kadar çok bilgi depolama kapasitesine sahiptir. III. Yeni bilgiler öğrenirken sinir hücreleri arasındaki bağlantı sayısı ve sinyal ileti gücü değişir. Numaralanmış cümlelerle ilgili, 1. cümlede isim-fiil kullanılmıştır. II. cümlede farklı türlerde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır. III. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? -B)11-11 -A)-11 FENOMEN est-111 fill D) Kalıcı isim D) I-11-111
D) Hafta sonunu iple çekiyorum.
4.Akciğer kanseri özellikle sigara ve alkol
kullananlarda görülür.
Bu cümledeki örtülü anlam aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akciğer kanserine belli bir yaştan sonra daha çok
yakalanır.
B) Akciğer kanserine neden olan tek faktör sigara ve alkol
kullanımıdır.
C) Kanser türlerinden sadece akciğer kanserine sigara ve
alkol neden olur.
D) Akciğer kanseri sigara ve alkol kullanmayanlarda da
görülebilir
5."Raftaki kitaplardan kara kaplı olanı verir misin?
10.Aşağıdaki c
yoktur?
A)Adam oturdu
B) Babam önce
C) Bugünkü kut
D)Temizlenmen
11."O ülkemizi
cümlesinden as
A) Başka ülkele
B) Ülkemizi yet
C)
Kendi ülkesi
Çoğu ülkeyi
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
D) Hafta sonunu iple çekiyorum. 4.Akciğer kanseri özellikle sigara ve alkol kullananlarda görülür. Bu cümledeki örtülü anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer kanserine belli bir yaştan sonra daha çok yakalanır. B) Akciğer kanserine neden olan tek faktör sigara ve alkol kullanımıdır. C) Kanser türlerinden sadece akciğer kanserine sigara ve alkol neden olur. D) Akciğer kanseri sigara ve alkol kullanmayanlarda da görülebilir 5."Raftaki kitaplardan kara kaplı olanı verir misin? 10.Aşağıdaki c yoktur? A)Adam oturdu B) Babam önce C) Bugünkü kut D)Temizlenmen 11."O ülkemizi cümlesinden as A) Başka ülkele B) Ülkemizi yet C) Kendi ülkesi Çoğu ülkeyi
to
On iki yaşında şiir yazmaya başla-
dim.
Biraz sessiz olalım, film başladı.
•
Denizin hemen kıyısında tatil köyü
başlıyor.
2. Kış başladı, biz yine hazırlıksız yaka-
landık.
"başlamak" kelimesi yukarıdaki cümle-
lerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
(D)
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
to On iki yaşında şiir yazmaya başla- dim. Biraz sessiz olalım, film başladı. • Denizin hemen kıyısında tatil köyü başlıyor. 2. Kış başladı, biz yine hazırlıksız yaka- landık. "başlamak" kelimesi yukarıdaki cümle- lerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 (D)
Kavramlar arasındaki ilişki biçimlerinden biri de özel-genel ilişkisidir. Örneğin "kedi" kavramı, "Van kedisi" ve "Ankara kedisi"
kavramlarına göre daha geneldir çünkü her "Van kedisi" ve "Ankara kedisi" aynı zamanda "kedi" iken her "kedi", "Ankara
kedisi" veya "Van kedisi" değildir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde genelden özele doğru giden bir anlatım vardır?
A) Ak kanatlı kartallar, diğer kartal türlerine göre daha büyüktür. Kartallar, diğer kuşlardan büyük ve daha güçlü olmaları se-
bebiyle zirvelerde yaşar.
B) Sanatın birçok türü vardır. Edebiyat belki de bunlar arasında en köklü geçmişe sahip olanıdır. Şiir ise en eski edebi tür
olarak karşımıza çıkar.
C) Milli kütüphane, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıdığından
aranan her kitap orada bulunabilir.
D) Aynı yerde yetişen bitkiler, birbirleriyle her zaman etkileşim içindedir. Örneğin, bir arada büyüyen bitkilerin topraktaki besin
için birbirleriyle yarıştıkları biliniyor.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
Kavramlar arasındaki ilişki biçimlerinden biri de özel-genel ilişkisidir. Örneğin "kedi" kavramı, "Van kedisi" ve "Ankara kedisi" kavramlarına göre daha geneldir çünkü her "Van kedisi" ve "Ankara kedisi" aynı zamanda "kedi" iken her "kedi", "Ankara kedisi" veya "Van kedisi" değildir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde genelden özele doğru giden bir anlatım vardır? A) Ak kanatlı kartallar, diğer kartal türlerine göre daha büyüktür. Kartallar, diğer kuşlardan büyük ve daha güçlü olmaları se- bebiyle zirvelerde yaşar. B) Sanatın birçok türü vardır. Edebiyat belki de bunlar arasında en köklü geçmişe sahip olanıdır. Şiir ise en eski edebi tür olarak karşımıza çıkar. C) Milli kütüphane, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıdığından aranan her kitap orada bulunabilir. D) Aynı yerde yetişen bitkiler, birbirleriyle her zaman etkileşim içindedir. Örneğin, bir arada büyüyen bitkilerin topraktaki besin için birbirleriyle yarıştıkları biliniyor.
17. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye baş-
ladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular:
Kaç yıldır tutsaksın?
Kırk!
Bu metindeki fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Zarf-fiiller durum bildirmek için kullanılmıştır.
B) Kalıcı isim hâline gelmiş bir fiilimsi vardır.
C) Birden fazla sıfat-fiil vardır.
D) Olumsuzluk eki almış bir isim - fiil vardır.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
17. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye baş- ladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular: Kaç yıldır tutsaksın? Kırk! Bu metindeki fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zarf-fiiller durum bildirmek için kullanılmıştır. B) Kalıcı isim hâline gelmiş bir fiilimsi vardır. C) Birden fazla sıfat-fiil vardır. D) Olumsuzluk eki almış bir isim - fiil vardır.
15.
1
"Abdalin karnı doyunca gözü pabucundadır." atasözünün yükle-
minde çatı özelliği aranmaz.
"Abanın kıymeti yağmurda bilinir." atasözünün yüklemi; nesne-
2 yüklem ilişkisi bakımından geçişsiz, özne-yuklem ilişkisi bakımın-
dan edilgendir
"Komşu komşunun külüne muhtaçtır." atasözünün yüklemi; özne
3 yüklem ilişkisi bakımından etken, nosne yüklem ilişkisi bakımın-
dan geçişsizdir
"Iki karpuz, bir koltuğa sığmaz." atasözünün yüklemi, özne-yük-
lem #lişkisi bakımından etken, nesne-yüklem ilişkisi bakımından
geçişsizdir
4
5 "Acele ile menzil alınmaz * atasözünde sözde özne kullanılmıştır.
Numaralanmış atasözlerinin hangilerinde çatı özelliği ile ilgili verilen bilgilerde yanlışlık yapılmış.
tur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1,3 ve 4
D) 2, 4 ve 5
8. SINIF DENEME SINAVI - 7
21220807
6
SÖZEL BÖLÜM
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
15. 1 "Abdalin karnı doyunca gözü pabucundadır." atasözünün yükle- minde çatı özelliği aranmaz. "Abanın kıymeti yağmurda bilinir." atasözünün yüklemi; nesne- 2 yüklem ilişkisi bakımından geçişsiz, özne-yuklem ilişkisi bakımın- dan edilgendir "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." atasözünün yüklemi; özne 3 yüklem ilişkisi bakımından etken, nosne yüklem ilişkisi bakımın- dan geçişsizdir "Iki karpuz, bir koltuğa sığmaz." atasözünün yüklemi, özne-yük- lem #lişkisi bakımından etken, nesne-yüklem ilişkisi bakımından geçişsizdir 4 5 "Acele ile menzil alınmaz * atasözünde sözde özne kullanılmıştır. Numaralanmış atasözlerinin hangilerinde çatı özelliği ile ilgili verilen bilgilerde yanlışlık yapılmış. tur? A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1,3 ve 4 D) 2, 4 ve 5 8. SINIF DENEME SINAVI - 7 21220807 6 SÖZEL BÖLÜM Diğer sayfaya geçiniz.
4. Bana yıllar önce verdiğin çiçekler hâlâ kitabımın
arasında duruyor. etees gecissiz
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile
özdeştir?
AY Bir gün onunla karşılaşabileceğimi asla tahmin
etmezdim.
B)Depremin yaraları yıllar geçse de sarılamaz.etken
Bu hastalık hiçbir şeyi ertelemememiz gerektiğini
öğretti.
D) Bu olaydan sonra tamamen içine kapandı.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
4. Bana yıllar önce verdiğin çiçekler hâlâ kitabımın arasında duruyor. etees gecissiz Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir? AY Bir gün onunla karşılaşabileceğimi asla tahmin etmezdim. B)Depremin yaraları yıllar geçse de sarılamaz.etken Bu hastalık hiçbir şeyi ertelemememiz gerektiğini öğretti. D) Bu olaydan sonra tamamen içine kapandı.
Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı;
1
Sevgiyi bulasin yakınına gel ki...
11
Kalıplar gerçeği göstermez belki,
Gönül perdeleri sökülsün de gör.
IV
Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi öz-
ne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı; 1 Sevgiyi bulasin yakınına gel ki... 11 Kalıplar gerçeği göstermez belki, Gönül perdeleri sökülsün de gör. IV Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi öz- ne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) 1. B) II. C) III. D) IV.
14.
atar ?
Cümle
Öznesine Göre Nesnesine Göre
takfımız kurulduğu ilk günden bu yana tavrını koruyor. Etken
Geçişli
1Sade ve etkili anlatımıyla her yazısına görünmez bir Etken
Geçişsiz
imza atar.
onu
111. Kitle iletişim araçları, toplumların şekillenmesinde bü- Edilgen
Geçişsiz
yük rol oynar.
Geçişsiz
J. Gelişen teknolojinin sağladığı kolaylığın yanı sıra zarar- Edilgen
ları da tartışılmalıdır.
Tablodaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin çatı özelliği yanlıs belirtilmiştir?
CH
DIV
onu oynar?
B) 11
AT
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
14. atar ? Cümle Öznesine Göre Nesnesine Göre takfımız kurulduğu ilk günden bu yana tavrını koruyor. Etken Geçişli 1Sade ve etkili anlatımıyla her yazısına görünmez bir Etken Geçişsiz imza atar. onu 111. Kitle iletişim araçları, toplumların şekillenmesinde bü- Edilgen Geçişsiz yük rol oynar. Geçişsiz J. Gelişen teknolojinin sağladığı kolaylığın yanı sıra zarar- Edilgen ları da tartışılmalıdır. Tablodaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin çatı özelliği yanlıs belirtilmiştir? CH DIV onu oynar? B) 11 AT
14.Aşağıdaki fiillerden hangisinin çatısı nesnesi yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
A) Herkesin merak ettiği bu konuyu biraz önce açıkladı.
B) Rahatını bozup kulak ver bir zahmet!
C) Arabanın çizilen yerlerini fark ettin mi şimdi?
D) Uzun süre bekledi otobüs durağında.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
14.Aşağıdaki fiillerden hangisinin çatısı nesnesi yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Herkesin merak ettiği bu konuyu biraz önce açıkladı. B) Rahatını bozup kulak ver bir zahmet! C) Arabanın çizilen yerlerini fark ettin mi şimdi? D) Uzun süre bekledi otobüs durağında.
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir
fiil kullanılmıştır?
STO
A) Odanın içindeki telaş gözden kaçmadı,
B) O, her zaman dürüst bir insan olarak anıla-
caktır.
C) Rahatlık düşünen başarıyı unutsun.
D) Dışarıdaki hareketlenme giderek arttı
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil kullanılmıştır? STO A) Odanın içindeki telaş gözden kaçmadı, B) O, her zaman dürüst bir insan olarak anıla- caktır. C) Rahatlık düşünen başarıyı unutsun. D) Dışarıdaki hareketlenme giderek arttı
DE CATI
b.
Sözde ya da gerçek öznesi olmayan edilgen ve dec
siz fiiller de vardır. Bu tür fiillerde "- / ve- n" yüklem
edilgen yapar. Işçi, işini aksattığı için kovuldu. (Bask-
tarafından kovuldu)Bu cümlede yükleme "Kovulan kim,
sorusunu sorarsak öznenin "işçi" olduğunu görürüz. An-
cak "-1" ekini alan "kovuldu” eylemi, özne tarafından de
ğil başkası tarafından yapılmıştır. Yani burada özne, isil
yapan öge değil başkasının yaptığı işten etkilenen öge
durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil,
“sözde özne” vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örnekleyen bir
kullanım yoktur?
A) Bu boğucu havada uyunmaz.-
B) O, herkes tarafından saygın biri olarak bilinirdi.
C) Yarın sabah erkenden okula gidilecek. +
D) Bu ağacın altında kopmuştu salıncak.
Yayınları
mozaik
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
DE CATI b. Sözde ya da gerçek öznesi olmayan edilgen ve dec siz fiiller de vardır. Bu tür fiillerde "- / ve- n" yüklem edilgen yapar. Işçi, işini aksattığı için kovuldu. (Bask- tarafından kovuldu)Bu cümlede yükleme "Kovulan kim, sorusunu sorarsak öznenin "işçi" olduğunu görürüz. An- cak "-1" ekini alan "kovuldu” eylemi, özne tarafından de ğil başkası tarafından yapılmıştır. Yani burada özne, isil yapan öge değil başkasının yaptığı işten etkilenen öge durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil, “sözde özne” vardır. Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım yoktur? A) Bu boğucu havada uyunmaz.- B) O, herkes tarafından saygın biri olarak bilinirdi. C) Yarın sabah erkenden okula gidilecek. + D) Bu ağacın altında kopmuştu salıncak. Yayınları mozaik