Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kök Soruları

Hasan vapurda oyalandı gırıl gırıl işleyen vinçlere,
üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak
çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya de-
ğiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi.
Beş yaşındaydı; peltek, şirin konuşmalarıyla da gü-
vertedeki yolcuları epey eğlendirmişti) Fakat vapur,
şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan
sonra sıcak memleketlere yaklaşınca oldukça dur-
gunlaştı Çünkü vapurda kalanlar bilmediği bir dilden
konuşuyorlardı.
Bu metindeki altı çizili fiillerden hangisi basit
yapılıdır?
A) oyalandı
B) durgunlaşmıştı
C) eğlendirmişti
D) konuşuyorlardı
Ortaokul Türkçe
Kök
Hasan vapurda oyalandı gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya de- ğiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş yaşındaydı; peltek, şirin konuşmalarıyla da gü- vertedeki yolcuları epey eğlendirmişti) Fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca oldukça dur- gunlaştı Çünkü vapurda kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı. Bu metindeki altı çizili fiillerden hangisi basit yapılıdır? A) oyalandı B) durgunlaşmıştı C) eğlendirmişti D) konuşuyorlardı
10. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi farklı bir
kökten türemiştir?
A) Yolda giderken cüzdanını düşürmüş
B) Ormanda kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor.
C) Ağaçtaki elmalardan birkaçını kopardı
D) Merakla beklenen maç birazdan başlayacak.
7. Sınıf Türkçe
Ortaokul Türkçe
Kök
10. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? A) Yolda giderken cüzdanını düşürmüş B) Ormanda kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor. C) Ağaçtaki elmalardan birkaçını kopardı D) Merakla beklenen maç birazdan başlayacak. 7. Sınıf Türkçe
B
Türkçe
B
18. Dudakdeğmez, Türk halk şiirinde yaygın ola-
rak görülen ve içinde her iki dudağın değme-
siyle ortaya çıkan (b, p, m...) veya alt dudağın
üst dişlere dokunmasıyla oluşan (f, v) seslerin
kullanılmadığı şiir türüdür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden
hangisi "dudakdeğmez" örneğidir?
A) Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı
B) Hüzünlüdür gece neşedir gündu.
Acı ile tatlı doludur hayat
Göklere yoldaştır ay ile yıldız
Dostluğun en güzel yoludur hayat
C) Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan, bir günahı
Seni beklediğim kadar
D) Rüzgâr mi dedim
İsterim ki saçların dağılsın
Gece mi dedim
Hemen düşüncelere dalmalısın
Ortaokul Türkçe
Kök
B Türkçe B 18. Dudakdeğmez, Türk halk şiirinde yaygın ola- rak görülen ve içinde her iki dudağın değme- siyle ortaya çıkan (b, p, m...) veya alt dudağın üst dişlere dokunmasıyla oluşan (f, v) seslerin kullanılmadığı şiir türüdür. Bu bilgilere göre aşağıdaki dizelerden hangisi "dudakdeğmez" örneğidir? A) Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı Bütün yakınlarınız Sizi yanlış tanıdı B) Hüzünlüdür gece neşedir gündu. Acı ile tatlı doludur hayat Göklere yoldaştır ay ile yıldız Dostluğun en güzel yoludur hayat C) Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan, bir günahı Seni beklediğim kadar D) Rüzgâr mi dedim İsterim ki saçların dağılsın Gece mi dedim Hemen düşüncelere dalmalısın
Nefes alıp vermek yaşam belirtisidir. Istem dışı gerçekleşir ve
canlı bu sayede hayatta kalır. Su içmeden, yemek yemeden
günler geçirilse de nefes almadan durulmaz. Hayatın sürekliliği
nefes alınarak sağlanır. Nefes alınıp verilirken oksijen alınır, kar-
bondioksit verilir. Oksijen kan yoluyla hücrelere taşınır. Doğru ne-
fes alıp vermek bu anlamda çok önemlidir. Yanlış nefes almanın
zararlarından önce doğru nefes almak nasıl onu bilmek gerekir.
Doğru nefes alırken şunlara dikkat edilmelidir:
Yavaş nefes alınıp verilmeli,
Nefes verme süresi uzun olmalı,
Derin nefes alınmalı,
Burundan nefes alınmalı.
16 Pa
1. Metindeki altı çizili cümlede bulunan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
Ortaokul Türkçe
Kök
Nefes alıp vermek yaşam belirtisidir. Istem dışı gerçekleşir ve canlı bu sayede hayatta kalır. Su içmeden, yemek yemeden günler geçirilse de nefes almadan durulmaz. Hayatın sürekliliği nefes alınarak sağlanır. Nefes alınıp verilirken oksijen alınır, kar- bondioksit verilir. Oksijen kan yoluyla hücrelere taşınır. Doğru ne- fes alıp vermek bu anlamda çok önemlidir. Yanlış nefes almanın zararlarından önce doğru nefes almak nasıl onu bilmek gerekir. Doğru nefes alırken şunlara dikkat edilmelidir: Yavaş nefes alınıp verilmeli, Nefes verme süresi uzun olmalı, Derin nefes alınmalı, Burundan nefes alınmalı. 16 Pa 1. Metindeki altı çizili cümlede bulunan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ünsüz türemesi C) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü düşmesi D) Ünsüz yumuşaması
Nast da sıkı sıkıya sanliniz umutlarimiza.
bler seferinde yeni şeyler kesfederiz haya-
11
ta dair. Her adımımız bize başka dünyala-
nin kapılarını açar.
Bu parçada numaralanmış eylemlerin ya-
pıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
Basit
B)
Türemiş
C) Türemiş
D Birleşik
7. Sun Brang Deneme-1/1819
Birleşik
Basit
Birleşik
Türemiş
Birleşik
Basit
Türemiş Basit
20.
Sor
Bu
THE
Ortaokul Türkçe
Kök
Nast da sıkı sıkıya sanliniz umutlarimiza. bler seferinde yeni şeyler kesfederiz haya- 11 ta dair. Her adımımız bize başka dünyala- nin kapılarını açar. Bu parçada numaralanmış eylemlerin ya- pıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Basit B) Türemiş C) Türemiş D Birleşik 7. Sun Brang Deneme-1/1819 Birleşik Basit Birleşik Türemiş Birleşik Basit Türemiş Basit 20. Sor Bu THE
6.
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
Ve gönül Tanrısına der ki:
Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızlık
C) Özlem
B) Yaşama isteği
D) Doğa sevgisi
Ortaokul Türkçe
Kök
6. Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne hâlden anlayan bulunur; Ah aklımdan ölümüm geçer; Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül Tanrısına der ki: Pervam yok verdiğin elemden; Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden! Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnızlık C) Özlem B) Yaşama isteği D) Doğa sevgisi
1990-2000
Halk kütüpha-
neal sayısı
914
Sinema salonu
sayısı
354
Halk kütüphane-
al kullanor sayısı
18.748.495
2010-2016
Halk kütüphanesi
sayısı
1.340
wwwwwww
Sinema seyircl
sayist
19.233.976
Halk kütüphanesi
sayısı 1
1.137
2000-2010
Sinema
salonu sayısı
2.483
Halk kütüphanesi
kullanıcı sayısı
19.975.215
Halk kütüphanesi
kullanıcı sayısı
23.266.599
Sinema seyirci
sayısı
17.086.152
Sinema salonu
sayısı
606
Sinema seyirci
sayısı
55.260.600
Şekildeki bilgilerden yola çıkarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk kütüphanesi kullanıcı sayısı, yıllar
içinde artış göstermiştir. +
B) 2000-2010 arasında sinema salonu sa-
yısı artmasına rağmen seyirci sayısı
azalmıştır.
Halk kütüphanesi sayısı sürekli olarak
artış göstermiştir.
D) Sinema salonu sayısı her geçen gün
artmıştır.
1
T
1
1
1
*
1
1
1
1
t
1
1
T
E
1
1
1
1
5nBuoj
T
1
E
3
1
1
1
1
}
1
E
1
Ortaokul Türkçe
Kök
1990-2000 Halk kütüpha- neal sayısı 914 Sinema salonu sayısı 354 Halk kütüphane- al kullanor sayısı 18.748.495 2010-2016 Halk kütüphanesi sayısı 1.340 wwwwwww Sinema seyircl sayist 19.233.976 Halk kütüphanesi sayısı 1 1.137 2000-2010 Sinema salonu sayısı 2.483 Halk kütüphanesi kullanıcı sayısı 19.975.215 Halk kütüphanesi kullanıcı sayısı 23.266.599 Sinema seyirci sayısı 17.086.152 Sinema salonu sayısı 606 Sinema seyirci sayısı 55.260.600 Şekildeki bilgilerden yola çıkarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halk kütüphanesi kullanıcı sayısı, yıllar içinde artış göstermiştir. + B) 2000-2010 arasında sinema salonu sa- yısı artmasına rağmen seyirci sayısı azalmıştır. Halk kütüphanesi sayısı sürekli olarak artış göstermiştir. D) Sinema salonu sayısı her geçen gün artmıştır. 1 T 1 1 1 * 1 1 1 1 t 1 1 T E 1 1 1 1 5nBuoj T 1 E 3 1 1 1 1 } 1 E 1
SON KUŞLAR
Kış, Ada'nın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, yıldız poyraz, maestro, dramudana,
gündoğusu, batı karayel, karayel hâlinde seferber ettiği zaman; öteki yakada yaz, daha pilisini pırtısını
toplamamış, bir kenara, oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında salla-
nır bir hâlde, elinde bir pasaport, çıkınında üç beş altın, bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden
başka bu Ada'da seven hemen hiç kimse yoktur, diyebilirim -Övünmek için değil!-
Herkesin yeni başlayacak olan altı yedi aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak
için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben; tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın,
o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın
gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha
yeni başlamıştır.
Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği Ada'nın
bu yakasında hiç ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır.
Ortaokul Türkçe
Kök
SON KUŞLAR Kış, Ada'nın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, yıldız poyraz, maestro, dramudana, gündoğusu, batı karayel, karayel hâlinde seferber ettiği zaman; öteki yakada yaz, daha pilisini pırtısını toplamamış, bir kenara, oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında salla- nır bir hâlde, elinde bir pasaport, çıkınında üç beş altın, bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden başka bu Ada'da seven hemen hiç kimse yoktur, diyebilirim -Övünmek için değil!- Herkesin yeni başlayacak olan altı yedi aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben; tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın, o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır. Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği Ada'nın bu yakasında hiç ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır.
12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler.
den hangisi durum eki almamıştır?
A) Romanı da şiiri kadar başarılıydı.
B) Uzun bir aradan sonra tiyatroya gittik.
C) Ailemi ve arkadaşlarımı çok özledim.
D) Cüzdanını arabadan alıp geldi.
1.
"Mi
ruc
A)
B)
C)
D)
Ortaokul Türkçe
Kök
12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler. den hangisi durum eki almamıştır? A) Romanı da şiiri kadar başarılıydı. B) Uzun bir aradan sonra tiyatroya gittik. C) Ailemi ve arkadaşlarımı çok özledim. D) Cüzdanını arabadan alıp geldi. 1. "Mi ruc A) B) C) D)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük yüklemin türüne göre yay ayraç içinde yan-
lış belirtilmiştir?
A) Her sayfada, insanların farklı mekanlar içinde
resmedildiğini görüyoruz. (Fiil cümlesi)
B) Kitabı kapadığımda heyecanım şu cümleyle yü-
zeye çıktı. (İsim cümlesi)
C) Kitabı yorumlarken çocuk okur ve ona eşlik ede-
cek yetişkinin iş birliği çok önemlidir. (İsim cüm-
lesi)
D) Büyük bir keyifle yazarın sayfa sayfa, resim re-
sim anlattığı öyküyü okuyoruz. ( Fiil cümlesi)
s01em enxov miell
Ortaokul Türkçe
Kök
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cük yüklemin türüne göre yay ayraç içinde yan- lış belirtilmiştir? A) Her sayfada, insanların farklı mekanlar içinde resmedildiğini görüyoruz. (Fiil cümlesi) B) Kitabı kapadığımda heyecanım şu cümleyle yü- zeye çıktı. (İsim cümlesi) C) Kitabı yorumlarken çocuk okur ve ona eşlik ede- cek yetişkinin iş birliği çok önemlidir. (İsim cüm- lesi) D) Büyük bir keyifle yazarın sayfa sayfa, resim re- sim anlattığı öyküyü okuyoruz. ( Fiil cümlesi) s01em enxov miell
11. Tekirova ve Kalkan bölgeleri Akdeniz'in eşsiz
derinliklerini ve doğal yaşam ortamlarını gör-
mek isteyenler için çok cazip fırsatlar sunu-
yor.
G
Bu cümlede altı çizill sözcüklerden hangi-
si zarftır?
A) Kalkan
C) doğal
B) eşsiz
D) çok
Ortaokul Türkçe
Kök
11. Tekirova ve Kalkan bölgeleri Akdeniz'in eşsiz derinliklerini ve doğal yaşam ortamlarını gör- mek isteyenler için çok cazip fırsatlar sunu- yor. G Bu cümlede altı çizill sözcüklerden hangi- si zarftır? A) Kalkan C) doğal B) eşsiz D) çok
k harfle
e sonra
vanlar,
şlar.
Aske-
5 bo-
. (II)
iyor!"
attin,
0 yılı
uşu-
nay-
uğrul
bö-
zım
J.
15. Araplar, Ispanya'ya yerleştikleri
I
zaman konukseverliklerini oranın
11
halkına da yaymışlar. Gırnata'li
|||
bir ihtiyarın hikâyesini bilmem bilir
misiniz? Bir gün, o ihtiyarın kapısı
çalınmış. Adam açmış. Yüzü gözü
ter içinde bir yabancı Tanrı misafiri
olduğunu söyleyerek kendisini içeri
almasını ihtiyardan rica etmiş, o da
IV
adamı içeri almış. Az sonra kapı
tekrar çalınmış.
Bu parçadaki numaralanmış
sözcüklerden hangisi yanlış ya-
zılmıştır?
A)Y BI
C) III
D) IV
205
Ortaokul Türkçe
Kök
k harfle e sonra vanlar, şlar. Aske- 5 bo- . (II) iyor!" attin, 0 yılı uşu- nay- uğrul bö- zım J. 15. Araplar, Ispanya'ya yerleştikleri I zaman konukseverliklerini oranın 11 halkına da yaymışlar. Gırnata'li ||| bir ihtiyarın hikâyesini bilmem bilir misiniz? Bir gün, o ihtiyarın kapısı çalınmış. Adam açmış. Yüzü gözü ter içinde bir yabancı Tanrı misafiri olduğunu söyleyerek kendisini içeri almasını ihtiyardan rica etmiş, o da IV adamı içeri almış. Az sonra kapı tekrar çalınmış. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yanlış ya- zılmıştır? A)Y BI C) III D) IV 205
Türkçede kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olmak
üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duy-
guların ismi olan köklere isim kökü; iş, oluş, du-
rum bildiren köklere ise fiil kökü denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcük-
lerin köklerinden hangisi fiil değildir?
Otelin limana bakan penceresinden masmavi
deniz görünürdü.
B Girip çıktığı mesleklerin hiçbirinde üç dört aydan
fazla tutunamadı. tutun
san, barınacak yerler yaptı; yiyeceğini
pişirerek yemeye başladı. bos-19-
XTB
Bu yaşında annesiyle dört kardeşine tek başına
çalışarak bakiyor.
bak-1-you
Ortaokul Türkçe
Kök
Türkçede kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duy- guların ismi olan köklere isim kökü; iş, oluş, du- rum bildiren köklere ise fiil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcük- lerin köklerinden hangisi fiil değildir? Otelin limana bakan penceresinden masmavi deniz görünürdü. B Girip çıktığı mesleklerin hiçbirinde üç dört aydan fazla tutunamadı. tutun san, barınacak yerler yaptı; yiyeceğini pişirerek yemeye başladı. bos-19- XTB Bu yaşında annesiyle dört kardeşine tek başına çalışarak bakiyor. bak-1-you
mıştır.
D) IV numaralı cümlede birden fazla iyelik eki
vardır.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki alc
bir kelime kullanılmamıştır?
A) Öğretmene gösterecek sorularım birikti.
B) Su, insanlar için vazgeçilmez bir yaşam ka
nağıdır.
C) Elinde çiçeklerle onu kapıda bekliyordu.
D) Fırından ekmek alıp geliyorum.
Ortaokul Türkçe
Kök
mıştır. D) IV numaralı cümlede birden fazla iyelik eki vardır. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki alc bir kelime kullanılmamıştır? A) Öğretmene gösterecek sorularım birikti. B) Su, insanlar için vazgeçilmez bir yaşam ka nağıdır. C) Elinde çiçeklerle onu kapıda bekliyordu. D) Fırından ekmek alıp geliyorum.
4.
Belkız Öğretmen, öğrencilerinin aşağıdaki etkinliği incelemelerini ve etkinliği D/Y şeklinde tamamlama
larını istemektedir.
1.
11.
III.
IV.
D
Y
D
Cümle
"Sabırlı" sözcüğünün kökü "sabır" dir ve isim köktür.
Barışçıl sözcüğü ba-riş-çıl şeklinde ekine köküne ayrılmaktadır.
Sözlü sözcüğünün kökü "söz" dür.
Bezgin sözcüğünün kökü "bez-" dir ve fiil köküdür.
Buna göre etkinliğin hatasız tamamlanmış hâli aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)
Y
B)
D
Y
D
D
D
Y
Y
DIY
Y
y
D
D
D
Y
Y
D
Y
Cok. Ve he
birkaç yalba
Haftada c
kitaplan
rağmen
başka
Metin
A) Ya
B) H
C
D
Ortaokul Türkçe
Kök
4. Belkız Öğretmen, öğrencilerinin aşağıdaki etkinliği incelemelerini ve etkinliği D/Y şeklinde tamamlama larını istemektedir. 1. 11. III. IV. D Y D Cümle "Sabırlı" sözcüğünün kökü "sabır" dir ve isim köktür. Barışçıl sözcüğü ba-riş-çıl şeklinde ekine köküne ayrılmaktadır. Sözlü sözcüğünün kökü "söz" dür. Bezgin sözcüğünün kökü "bez-" dir ve fiil köküdür. Buna göre etkinliğin hatasız tamamlanmış hâli aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Y B) D Y D D D Y Y DIY Y y D D D Y Y D Y Cok. Ve he birkaç yalba Haftada c kitaplan rağmen başka Metin A) Ya B) H C D
1.
İkilemeler; anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici
kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin
vb. tekrarıyla oluşan kelime grubudur.
Söz Öbekl
1. Karşıma geçmiş kıs kıs gülüyordu.
II, Eski püskü kıyafetleri bir yerde topladık.
11. Kilo yapıyor diye abur cubur yemeyi bıraktım.
IV. Şırıl şırıl akan şelalenin kenarında piknik yaptık.
ikilemelerden hangileri
Buna göre numaralanmış
yapı bakımından aynidir?
A) I ve II
CNI ve III
B) I ve IV
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Kök
1. İkilemeler; anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin vb. tekrarıyla oluşan kelime grubudur. Söz Öbekl 1. Karşıma geçmiş kıs kıs gülüyordu. II, Eski püskü kıyafetleri bir yerde topladık. 11. Kilo yapıyor diye abur cubur yemeyi bıraktım. IV. Şırıl şırıl akan şelalenin kenarında piknik yaptık. ikilemelerden hangileri Buna göre numaralanmış yapı bakımından aynidir? A) I ve II CNI ve III B) I ve IV D) III ve IV