Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Soruları

Il ve III.
Dve IV
ve IV.
.
.
2. Aşağıda sayılanın yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir:
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Üleştirme sayılan rakamla değil, yazıyla belirtilir.
Saytlarda kesirler virgülle ayrılır.
Bayağı kesinlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır.
Bu kurallara göre,
Köye giden yola yüzer metre arayla aydınlatma direkleri dikildi.
i katıldığımız etkinlikte iki yüz oniki çam fidanı toprakla buluştu.
i. Binanın zeminine 9.5 santimetre kalınlığında beton döküldü.
IV. Koskoca arazinin sadece 3/5'ine konut yapma izni veriliyor.
cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Allvalt.
B) Tv IV.
ve
D Il ve IV
Yön bildiren sözcükler, özel addan önce gelerek tamla
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Il ve III. Dve IV ve IV. . . 2. Aşağıda sayılanın yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir: Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Üleştirme sayılan rakamla değil, yazıyla belirtilir. Saytlarda kesirler virgülle ayrılır. Bayağı kesinlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. Bu kurallara göre, Köye giden yola yüzer metre arayla aydınlatma direkleri dikildi. i katıldığımız etkinlikte iki yüz oniki çam fidanı toprakla buluştu. i. Binanın zeminine 9.5 santimetre kalınlığında beton döküldü. IV. Koskoca arazinin sadece 3/5'ine konut yapma izni veriliyor. cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Allvalt. B) Tv IV. ve D Il ve IV Yön bildiren sözcükler, özel addan önce gelerek tamla
(12)
ETKİNLİK 6
8
17
..
12:35:07
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sıfatların çeşitlerini karşılarına işaretleyelim.
Niteleme
işaret
Soru
Cümleler
Sayi Belgisiz
Sifati Sifati Sifati Sifati Sifat
1. Kar yağmıştı yüksek dağlara.
X
2. içeri küçük bir çocuk girdi.
3. Birçok aile bu konuda bilinçli
değil.
4. Sınava sadece üç gün kaldı.
5. Dördüncü sınıfta okuyan
kardeşinin yanındaydı.
6. Çoğu evlerin çatısı yoktu.
7. Şu çocukları buraya çağırın.
8. O evde yalnız yaşıyor.
9. Geçen yıl da buraya gelmiştim.
10. Kırmızı gülleri vazoya bıraktı.
11. Asansör kaçıncı katta
durdu?
12. Birkaç gün içinde
gelecekmiş.
13. Hangi dağda kurt ölmüş?
14. Geniş sokaktan koşarak
geçtik.
15. Bazı insanlar rahatına
düşkündür.
Toplam Öğrenci Sayısı
15.11.2021
17
Erkek Öğrenci Sayısı
0
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
(12) ETKİNLİK 6 8 17 .. 12:35:07 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sıfatların çeşitlerini karşılarına işaretleyelim. Niteleme işaret Soru Cümleler Sayi Belgisiz Sifati Sifati Sifati Sifati Sifat 1. Kar yağmıştı yüksek dağlara. X 2. içeri küçük bir çocuk girdi. 3. Birçok aile bu konuda bilinçli değil. 4. Sınava sadece üç gün kaldı. 5. Dördüncü sınıfta okuyan kardeşinin yanındaydı. 6. Çoğu evlerin çatısı yoktu. 7. Şu çocukları buraya çağırın. 8. O evde yalnız yaşıyor. 9. Geçen yıl da buraya gelmiştim. 10. Kırmızı gülleri vazoya bıraktı. 11. Asansör kaçıncı katta durdu? 12. Birkaç gün içinde gelecekmiş. 13. Hangi dağda kurt ölmüş? 14. Geniş sokaktan koşarak geçtik. 15. Bazı insanlar rahatına düşkündür. Toplam Öğrenci Sayısı 15.11.2021 17 Erkek Öğrenci Sayısı 0
Sifat-filler
, fül kök veya gövdelerine "an, -asi, -maz, ar, -dik, -acak, -mış ekleri getirilerek yapılır ve
cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır.
Bu açıklamaya göre;
Karşısına çıkan ilk pansiyonda konaklama kararı aldı. Daha yolu uzundu ve araba sürecek hali
11
kalmamıştı. Pansiyonun sahibinden şehir merkezine kaç kilometre kaldığını öğrendi. Tanıdık bir yüz
III
IV
görmeyeli seneler olmuştu ve bu yüzden bir an önce memleketine kavuşmak istiyordu.
metninde numaralanmış sifat-fillerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A)
B) 11
o
D) IV
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Sifat-filler , fül kök veya gövdelerine "an, -asi, -maz, ar, -dik, -acak, -mış ekleri getirilerek yapılır ve cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır. Bu açıklamaya göre; Karşısına çıkan ilk pansiyonda konaklama kararı aldı. Daha yolu uzundu ve araba sürecek hali 11 kalmamıştı. Pansiyonun sahibinden şehir merkezine kaç kilometre kaldığını öğrendi. Tanıdık bir yüz III IV görmeyeli seneler olmuştu ve bu yüzden bir an önce memleketine kavuşmak istiyordu. metninde numaralanmış sifat-fillerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? A) B) 11 o D) IV
Aşağıdaki kelimelerin sifat olabilmesi için
sonlarına uygun isimler yazınız.
SIFATLAR
İSİMLER
SIFATLAR
İSİMLER
örtü
çorba
tuzsuz
bütün
öteki
hangi
yaramaz
soğuk
mavimsi
yeşil
yünlü
hangi
bahçeli
bu
iyi
yakın
sağlam
yeni
tarim
yedinci
kırık
kirli
bes
ağır
kalın
büyük
yarım
yumuşak
bazı
çeyrek
birçok
bu
pembe
kaç
kısacık
kıpkırmızı
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Aşağıdaki kelimelerin sifat olabilmesi için sonlarına uygun isimler yazınız. SIFATLAR İSİMLER SIFATLAR İSİMLER örtü çorba tuzsuz bütün öteki hangi yaramaz soğuk mavimsi yeşil yünlü hangi bahçeli bu iyi yakın sağlam yeni tarim yedinci kırık kirli bes ağır kalın büyük yarım yumuşak bazı çeyrek birçok bu pembe kaç kısacık kıpkırmızı
K
öğreten
SIFATLAR
ati
7.6.3.8
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar
Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
1.6.3.12
4.
1. İnsanlık, gökyüzünü sürekli merak etmiştir.
Görevliler, misafirleri kapıda karşılıyordu.
V Bu sabah erkenden uyandı.
Çalışması okurlardan ilgi gördü.
Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen
bir sözcük kullanılmıştır?
(A) 1.
B) 2.
D) 4.
C) 3
1
Aşačud
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
K öğreten SIFATLAR ati 7.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1.6.3.12 4. 1. İnsanlık, gökyüzünü sürekli merak etmiştir. Görevliler, misafirleri kapıda karşılıyordu. V Bu sabah erkenden uyandı. Çalışması okurlardan ilgi gördü. Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır? (A) 1. B) 2. D) 4. C) 3 1 Aşačud
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı
kullanılmamıştır?
A) Kimi siparişleri almayı unutmuşum.
B) Akşam sana önemli şeyler anlatacağım.
C) Genç kadın, çocuklarını yanına çağırdı.
D) Bahçeden biraz taze domates topladım.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır? A) Kimi siparişleri almayı unutmuşum. B) Akşam sana önemli şeyler anlatacağım. C) Genç kadın, çocuklarını yanına çağırdı. D) Bahçeden biraz taze domates topladım.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri daire
içine alıp türünü tabloya yazınız.
Sifat
Türü
Her şeyden vazgeçmeye hazırdı o
günlerde.
Biz tek ses olmalıyız bu zor günlerde.
Herkes, bir mağarada kendi geçmişiy-
le yüzleşecek.
Pazardan ne almak istiyordun?
Çocuk, alevler arasında kendini gös-
teriyor.
Bu otobüs nereden kalkıyor?
Bunu yapmamanı söylemiştim.
Neleri seyre daldı gözlerin?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri daire içine alıp türünü tabloya yazınız. Sifat Türü Her şeyden vazgeçmeye hazırdı o günlerde. Biz tek ses olmalıyız bu zor günlerde. Herkes, bir mağarada kendi geçmişiy- le yüzleşecek. Pazardan ne almak istiyordun? Çocuk, alevler arasında kendini gös- teriyor. Bu otobüs nereden kalkıyor? Bunu yapmamanı söylemiştim. Neleri seyre daldı gözlerin?
& Benim i sincabim var,
9
Cekirdek citierter citur citur,
Upuzun kuyruğuyla neşeli mi neşeli,
CRAZH
ikisi de benim canım gibi.
(Ali Hakan Düz)
Bu şiirdeki numaralanmış sıfatlarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?
A) 1. sıra sayı sifatı, 2. pekiştirme sıfatıdır.
B) 1. asıl sayı sıfatı, 2. pekiştirme sıfatıdır.
C) 1. sira sayı sifatı, 2. küçültme sıfatıdır.
D) 1. asıl sayı sifatı, 2. belgisiz sifattır.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
& Benim i sincabim var, 9 Cekirdek citierter citur citur, Upuzun kuyruğuyla neşeli mi neşeli, CRAZH ikisi de benim canım gibi. (Ali Hakan Düz) Bu şiirdeki numaralanmış sıfatlarla ilgili aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? A) 1. sıra sayı sifatı, 2. pekiştirme sıfatıdır. B) 1. asıl sayı sıfatı, 2. pekiştirme sıfatıdır. C) 1. sira sayı sifatı, 2. küçültme sıfatıdır. D) 1. asıl sayı sifatı, 2. belgisiz sifattır.
en
19. Sifat-fiillerle kurulan sifat tamlamalarında sıfatın nitelediği ismin düşmesiyle oluşan sifat-fiillere ad-
laşmış sifat-fiil denir.
ave
Örnek:
Ağlayan çocuklar okula gitti. (Sifat-fiil)
Ağlayanlar okula gitti. (Adlaşmış sifat-fil)
Buna göre,
(1) Yataktan nefes nefese kalkarken çalan telefonumun sesini sonradan fark ettim. (II) Kafamın içi tam
bir cümbüştü, bu hâlimle telefonda konuşmak istemiyordum. (III) Komodinin üzerinden aldığım anda
sesi kesilen telefonumu açtım. (IV) Aslında beni arayandan çok dikkatimi çeken başka bir detay vardı.
metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?
D) IV.
C) III.
B) II.
A) I.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
en 19. Sifat-fiillerle kurulan sifat tamlamalarında sıfatın nitelediği ismin düşmesiyle oluşan sifat-fiillere ad- laşmış sifat-fiil denir. ave Örnek: Ağlayan çocuklar okula gitti. (Sifat-fiil) Ağlayanlar okula gitti. (Adlaşmış sifat-fil) Buna göre, (1) Yataktan nefes nefese kalkarken çalan telefonumun sesini sonradan fark ettim. (II) Kafamın içi tam bir cümbüştü, bu hâlimle telefonda konuşmak istemiyordum. (III) Komodinin üzerinden aldığım anda sesi kesilen telefonumu açtım. (IV) Aslında beni arayandan çok dikkatimi çeken başka bir detay vardı. metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır? D) IV. C) III. B) II. A) I.
12. 1. Niçin haber vermeden gitmiş?
2. Nereye kadar yürüyüş yapacaksınız?
3. Hangi sınıfta okuyorsun?
4. Kim senin dediklerini yanlış anladı?
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sonial
lamı sifatla sağlanmıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
12. 1. Niçin haber vermeden gitmiş? 2. Nereye kadar yürüyüş yapacaksınız? 3. Hangi sınıfta okuyorsun? 4. Kim senin dediklerini yanlış anladı? Numaralanmış cümlelerin hangisinde sonial lamı sifatla sağlanmıştır? A) 1. B) 2. C) 3 D) 4.
6. (1) Köyün sokakları tenhaydı ama her taraf sinek doluydu. (11) iri bir köpek duvarın üstünden atlayıp ayağımızın
önünde durdu. (III) Polat, bu köpeği okşadı; sonra eve doğru yola çıktı. (IV) Birkaç ev yukarıda kendi evler vardı.
Bu metindeki numaralanmis cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I cümlede "tenha" sözcüğü sıfattır.)
B) 11. cümlede "köpek” sözcüğü hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır. X
C) III. cümlede işaret sıfatı vardır. V
D) IV. cümlede belgisiz sıfat vardır,
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
6. (1) Köyün sokakları tenhaydı ama her taraf sinek doluydu. (11) iri bir köpek duvarın üstünden atlayıp ayağımızın önünde durdu. (III) Polat, bu köpeği okşadı; sonra eve doğru yola çıktı. (IV) Birkaç ev yukarıda kendi evler vardı. Bu metindeki numaralanmis cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I cümlede "tenha" sözcüğü sıfattır.) B) 11. cümlede "köpek” sözcüğü hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır. X C) III. cümlede işaret sıfatı vardır. V D) IV. cümlede belgisiz sıfat vardır,
açık-
Içinde" adlaşmış sifat fur bulu.
nan bir atasözü söyleyiniz.
n
-
Dostun attiği
taş, baş yar-
maz.
Rüzgar eken
firtina biçer.
Barış
Savaş
Işleyen demir
ışıldar.
Güneş girme-
yen eve doktor
girer.
be
Ahmet
Ali
Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru
cevap vermiştir?
A) Barış
B) Savaş
C) Ahmet
D) Ali
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
açık- Içinde" adlaşmış sifat fur bulu. nan bir atasözü söyleyiniz. n - Dostun attiği taş, baş yar- maz. Rüzgar eken firtina biçer. Barış Savaş Işleyen demir ışıldar. Güneş girme- yen eve doktor girer. be Ahmet Ali Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? A) Barış B) Savaş C) Ahmet D) Ali
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde --ki eklendiği söz
ğü sifat yapmamıştır?
A) Sendeki şans bende de olsaydı keşke.
B) Seninki daha güzelmiş.
C) Ağaçtaki kuşların civiltısı ile uyandık.
D) Benim annem dünyadaki en iyi anne.
.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde --ki eklendiği söz ğü sifat yapmamıştır? A) Sendeki şans bende de olsaydı keşke. B) Seninki daha güzelmiş. C) Ağaçtaki kuşların civiltısı ile uyandık. D) Benim annem dünyadaki en iyi anne. .
2-
Poyraz AKYILDIZ
ÇEKİM EKLERİ
GÜÇ
6/B
-1,-1, -u, -
de iyelik
1.
Al Der
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük çoğul eki almamıştır?
Acanı sıkıldıkça defterini karalar.
B) Çok güzeldi bu elbiseler.
C) Duyanlar duymayanlara anlatsın.
D) Oyuncaklarını ortalık yerde bırakma!
B) Çi
C) N
D)
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
2- Poyraz AKYILDIZ ÇEKİM EKLERİ GÜÇ 6/B -1,-1, -u, - de iyelik 1. Al Der Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul eki almamıştır? Acanı sıkıldıkça defterini karalar. B) Çok güzeldi bu elbiseler. C) Duyanlar duymayanlara anlatsın. D) Oyuncaklarını ortalık yerde bırakma! B) Çi C) N D)
4. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatıdır?
a. koy
Şunu al
b. Bunlar bizim
d.Kirik Kalp
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıstır?
a) Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. c) Bütün insanlar aynı değildir.
b) Bize kaç lira vereceklermiş?
d) Iki hafta içinde sorunlar çözülmez.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
a) Bu çocuk bizi oyaladı Saret
c) Bu durum zaten takdir ediliyordu.
b) Bu ses beni bir süre etkiledi. Sorel
d) Bu artık bizi pek anlamıyor.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmamıştır?
a) Her koyun kendi bacağından asılır. c) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez.
b) Kaçıncı gün size geleceklerdi? d) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü sayı sıfatı değildir?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
4. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatıdır? a. koy Şunu al b. Bunlar bizim d.Kirik Kalp 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıstır? a) Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. c) Bütün insanlar aynı değildir. b) Bize kaç lira vereceklermiş? d) Iki hafta içinde sorunlar çözülmez. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü farklı türde kullanılmıştır? a) Bu çocuk bizi oyaladı Saret c) Bu durum zaten takdir ediliyordu. b) Bu ses beni bir süre etkiledi. Sorel d) Bu artık bizi pek anlamıyor. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmamıştır? a) Her koyun kendi bacağından asılır. c) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. b) Kaçıncı gün size geleceklerdi? d) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü sayı sıfatı değildir?
Orta
2.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme sıfatıyla nitelenmiş hem de belirtme si-
fatıyla
belirtilmiştir?
A) Sucuğuyla meşhur, lezzetli yiyeceklerin olduğu bir mekândaydık.
B) Bu zamana kadar görüşemediğimiz için geleceğe dair için güzel ve eğlenceli planlar yapamadık.
C) Hastalarıyla ilgili bir doktor olan Alper Bey yılın doktoru seçildi.
D) Verilen zorlu, yorucu mücadelenin ardından herkes nefes almak için tatile çıktı.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Orta 2. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme sıfatıyla nitelenmiş hem de belirtme si- fatıyla belirtilmiştir? A) Sucuğuyla meşhur, lezzetli yiyeceklerin olduğu bir mekândaydık. B) Bu zamana kadar görüşemediğimiz için geleceğe dair için güzel ve eğlenceli planlar yapamadık. C) Hastalarıyla ilgili bir doktor olan Alper Bey yılın doktoru seçildi. D) Verilen zorlu, yorucu mücadelenin ardından herkes nefes almak için tatile çıktı.