Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Anlam Soruları

ırsızlardan söz edildiğini
esimde ve yalnızca
yollarımızdaki
DOY
oldukları bile söyleni-
şınıza bir ana yola çı-
ceğiniz kanısındayım.
|||
n eş anlamlıları aşa-
miştir? pie
III.
Tahmin
İnanç
Sezgi
tang higjet.
8. Senelerce sana hasret taşıyananesy Te sni2 15MM
SE Bir gönülle kollarına atılsam... id lüüd jebex baneing
180WS jaimts sani 1939 meg9inum si
Ben de bir gün, kucağında yaşayan
leyat esno untenhuop ninchogerica nelo lesbins
Bahtiyarlar arasına katılsam.
laszor lovlus/915081002
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde altı çizili sözcük-
lerden herhangi birinin eş anlamlısı kullanılmamıştır?
1
Göçmen kuşlar, yıllar var ki buralara uğramıyor.
İstanbul güzel, güzel olmasına da ah bir de şu özlem olma-
sa!
46570 Nemus
C) Bayramda torunlarını gören dedeler ve nineler kadar mut-
lu olan var mıdır acaba? Jigavand- 1980l6
Yılgın gözlerinde hem korkuyu hem üzüntüyü bir arada
görebiliyordum.
dents
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
ırsızlardan söz edildiğini esimde ve yalnızca yollarımızdaki DOY oldukları bile söyleni- şınıza bir ana yola çı- ceğiniz kanısındayım. ||| n eş anlamlıları aşa- miştir? pie III. Tahmin İnanç Sezgi tang higjet. 8. Senelerce sana hasret taşıyananesy Te sni2 15MM SE Bir gönülle kollarına atılsam... id lüüd jebex baneing 180WS jaimts sani 1939 meg9inum si Ben de bir gün, kucağında yaşayan leyat esno untenhuop ninchogerica nelo lesbins Bahtiyarlar arasına katılsam. laszor lovlus/915081002 Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde altı çizili sözcük- lerden herhangi birinin eş anlamlısı kullanılmamıştır? 1 Göçmen kuşlar, yıllar var ki buralara uğramıyor. İstanbul güzel, güzel olmasına da ah bir de şu özlem olma- sa! 46570 Nemus C) Bayramda torunlarını gören dedeler ve nineler kadar mut- lu olan var mıdır acaba? Jigavand- 1980l6 Yılgın gözlerinde hem korkuyu hem üzüntüyü bir arada görebiliyordum. dents
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu cümleye Baştan başlayarak veniden" anlamı katmış-
tır?
A Artik adım atamamaya başladıysan bu hayatta sil baştan başlamanın zamanı gelmiştir.
B) Batı tiyatrosu Türkiye için yepyeni bir şey olduğu için sıfırdan başlamak gerekiyordu.
Ner sabah yeni bir güne uyanıp hayate yeni baştan yaşıyorsun bu güzel doğada.
D) Duyguların demlenmediği, baştan savma yazılan şiirden kimse tat alamaz.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu cümleye Baştan başlayarak veniden" anlamı katmış- tır? A Artik adım atamamaya başladıysan bu hayatta sil baştan başlamanın zamanı gelmiştir. B) Batı tiyatrosu Türkiye için yepyeni bir şey olduğu için sıfırdan başlamak gerekiyordu. Ner sabah yeni bir güne uyanıp hayate yeni baştan yaşıyorsun bu güzel doğada. D) Duyguların demlenmediği, baştan savma yazılan şiirden kimse tat alamaz.
4
Suralgi
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam genişle-
mesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük soyut an-
lam kazanmıştır?
(A) Bu konuda seni destekleyeceğim çünkü sende
bir ışık görüyorum.
BY Yaptığın bu iş kimsenin bile aklına gelmezdi.
Sözleriyle aramızdaki dargınlığa son verdi.
D) Hava epey karardı sanırım eve gitme zamanı gel-
di.
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
4 Suralgi 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam genişle- mesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük soyut an- lam kazanmıştır? (A) Bu konuda seni destekleyeceğim çünkü sende bir ışık görüyorum. BY Yaptığın bu iş kimsenin bile aklına gelmezdi. Sözleriyle aramızdaki dargınlığa son verdi. D) Hava epey karardı sanırım eve gitme zamanı gel- di. Diğer sayfaya geçiniz.
10. Aşağıdaki cümlelerde "girmek" sözcüğünün kazandığı anlamlar cümlenin yanında yay ayraç içinde
verilmiştir:
1. Haziran ayında LGS'ye gireceğiz. (Katılmak)
II. Malzemeler zar zor da olsa bavula girdi. (Sığmak)
III. Hâlimizi hatırımızı sorduktan sonra konuya girdi. (Başlamak)
IV. Fatih, 29 Mayıs'ta büyük bir ordu ile şehre girdi. (Bulaşmak)
Buna göre, numaralanmış cümlelerin hangisinde "girmek" sözcüğünün anlamıyla kullanımı
birbirine uymamaktadır?
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
10. Aşağıdaki cümlelerde "girmek" sözcüğünün kazandığı anlamlar cümlenin yanında yay ayraç içinde verilmiştir: 1. Haziran ayında LGS'ye gireceğiz. (Katılmak) II. Malzemeler zar zor da olsa bavula girdi. (Sığmak) III. Hâlimizi hatırımızı sorduktan sonra konuya girdi. (Başlamak) IV. Fatih, 29 Mayıs'ta büyük bir ordu ile şehre girdi. (Bulaşmak) Buna göre, numaralanmış cümlelerin hangisinde "girmek" sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? B) II C) III D) IV
Sözcükte Anlam
Dibinden ayırmak
Ucunu almak
1. Böl
22. 1.
II.
III. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek
“Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle
nılmamıştır?
A) Dedesinin tırnaklarını vefalı torunu kesiyordu.
B) Kaybolan ürünün parasını çalışanların maaşından kestiler.
C) Doğa dostları fidan dikiyor, doğa düşmanları ağaç kesiyor.
D) Elektrik şirketi, borcunu ödemeyenlerin elektriklerini anında kesmiş.
1. Bölüm
25. Türkçe
maların
Melike
Nisar
Emin
Ahr
Ne
O
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam Dibinden ayırmak Ucunu almak 1. Böl 22. 1. II. III. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle nılmamıştır? A) Dedesinin tırnaklarını vefalı torunu kesiyordu. B) Kaybolan ürünün parasını çalışanların maaşından kestiler. C) Doğa dostları fidan dikiyor, doğa düşmanları ağaç kesiyor. D) Elektrik şirketi, borcunu ödemeyenlerin elektriklerini anında kesmiş. 1. Bölüm 25. Türkçe maların Melike Nisar Emin Ahr Ne O
Elen
ad
gib
17. Ya başlayıp yeni baştan sevdaya
Kıralım kalemi nankör dünyaya
Yanakların pençe pençe gül bugün
Ya başlangıç ya son olsun gel bugün
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) Benzetme
B) Tezat
C) Abartma
D) Kişileştirme
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
Elen ad gib 17. Ya başlayıp yeni baştan sevdaya Kıralım kalemi nankör dünyaya Yanakların pençe pençe gül bugün Ya başlangıç ya son olsun gel bugün Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? A) Benzetme B) Tezat C) Abartma D) Kişileştirme
1. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözler anlamca
en yakındır?
A) Endişelerin yersiz, göreceksin ki kendini boşuna üz-
müşsün.
B) Bu fırsatı değerlendir, bir daha böylesi eline geçme-
yebilir.
C) Ilgilerinizi, nelerden hoşlandığınızı bilirsek o alanda
beceriniz olup olmadığını saptamaya çalışırız.
D) Görevlerimi en iyi şekilde yaparım ve yetkimi aşmam.
3.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
1. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözler anlamca en yakındır? A) Endişelerin yersiz, göreceksin ki kendini boşuna üz- müşsün. B) Bu fırsatı değerlendir, bir daha böylesi eline geçme- yebilir. C) Ilgilerinizi, nelerden hoşlandığınızı bilirsek o alanda beceriniz olup olmadığını saptamaya çalışırız. D) Görevlerimi en iyi şekilde yaparım ve yetkimi aşmam. 3.
F
0
n.
n
DBu sene Rama
"İlk kitabınız bir şiir kitabıydı. Şiirden hikayeye hatta
romana geçmeye, nasıl karar verdiniz ve bu geçişi
sağlamlaştıran durum neydi?" sorusuna verilen ce-
vap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitaplardaki karakterlerim benim yaşamadıkları-
mı, yaşayamadıklaumr ya da bir daha yaşamak
istediklerimi soluyan tipler. Yant her biri, benim
bir hayaletim, belki de gölgem.
B) Hem Doğu hem Batı kaynaklarından aynı oranda
yararlanıyorum. Tarihi döngü içinde Şokrates'ten
Fuzuli'ye; oradan da Dostoyevski ve Cengiz Ayt-,
matov'a doğru devam eden bir damar, kaweak
bu.
C) Rendimi kurmaca eserlerde daha iyi ifade ede-
ceğime inanıyordum. Hatta Batı romanlarını ve
Doğu klasiklerini okuyup teknik açıdan iyi anla-
mamın neticesinde romana yöneldim.
D) Etkileniyorum elbette: Özellikle roman yazarken
çok uzun vakitler odaya kapanıp çalıştıktan son-
ra dış dünyayla yeniden temas kurmam halinde
bocalıyorum.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
F 0 n. n DBu sene Rama "İlk kitabınız bir şiir kitabıydı. Şiirden hikayeye hatta romana geçmeye, nasıl karar verdiniz ve bu geçişi sağlamlaştıran durum neydi?" sorusuna verilen ce- vap aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitaplardaki karakterlerim benim yaşamadıkları- mı, yaşayamadıklaumr ya da bir daha yaşamak istediklerimi soluyan tipler. Yant her biri, benim bir hayaletim, belki de gölgem. B) Hem Doğu hem Batı kaynaklarından aynı oranda yararlanıyorum. Tarihi döngü içinde Şokrates'ten Fuzuli'ye; oradan da Dostoyevski ve Cengiz Ayt-, matov'a doğru devam eden bir damar, kaweak bu. C) Rendimi kurmaca eserlerde daha iyi ifade ede- ceğime inanıyordum. Hatta Batı romanlarını ve Doğu klasiklerini okuyup teknik açıdan iyi anla- mamın neticesinde romana yöneldim. D) Etkileniyorum elbette: Özellikle roman yazarken çok uzun vakitler odaya kapanıp çalıştıktan son- ra dış dünyayla yeniden temas kurmam halinde bocalıyorum.
6. MODÜL
Yarıyıl Sonu Tarama Testi
uygulanabilecek,
Bacon'in denemelerinde, Montaigne'in kendine dönük sesinden çok, kişisel olmayan bir ses göze çarpar.
Bacon'in çabası değişik alanlardan edinmiş olduğu gözlemlerle deneylere dayanarak insanoğlunun yaşamına
ona yararlı olacak bir bilgelik ortaya koymaktır.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserlerini özgün bir biçimde ortaya koyması
B) Denemelerinde şahit olduğu olayları ele alması
C) Diğer deneme yazarlarına göre kalıplara sığmaması
D) Denemelerinde kişisel görüşlerine yer vermesi
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
6. MODÜL Yarıyıl Sonu Tarama Testi uygulanabilecek, Bacon'in denemelerinde, Montaigne'in kendine dönük sesinden çok, kişisel olmayan bir ses göze çarpar. Bacon'in çabası değişik alanlardan edinmiş olduğu gözlemlerle deneylere dayanarak insanoğlunun yaşamına ona yararlı olacak bir bilgelik ortaya koymaktır. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Eserlerini özgün bir biçimde ortaya koyması B) Denemelerinde şahit olduğu olayları ele alması C) Diğer deneme yazarlarına göre kalıplara sığmaması D) Denemelerinde kişisel görüşlerine yer vermesi
nize
angisine
riz?
r mi?
dan uy-
dan ilkel
a tanık
ürü hâ-
rlemesi
gisine
tergesi
Z?
mu?
A) Insanlar çevreye gereken özeni gösteriyor
B) Çevre kirliliği ne boyuttadır?
CYÇevre kirliliğini önleme adına neler yapılı-
D) Su kaynaklarımızın ne kadarı kirlendi?
yor?
nin
1. Buna cevap vermek çok zor. Çünkü Dünya
hızla gelişirken Türkiye de buna ayak uydur-
maya çalışıyor. Birçok noktada geleneksel
yapımızla gelişmenin getirdiği durumlar çatışı-
Bu nedenle toplumun bir kısmı gelişmeyi
sindirirken geri kalan kısım gelişmeye kapıla-
rını kapatıyor. Yani toplum hem gelişmiş hem
gelişmemiş oluyor.
yor.
Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin
cevabı olabilir?
A) Geleneklerimiz bizi nasıl etkiliyor?
B) Toplumumuz gelişmiş bir toplum mu?
C) Toplumumuzda neden çatışmalar yaşanı-
yor?
D) Sizce Türkiye neden gelişemiyor?
M 9,
OKUL
C
g
k
ģ
B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
nize angisine riz? r mi? dan uy- dan ilkel a tanık ürü hâ- rlemesi gisine tergesi Z? mu? A) Insanlar çevreye gereken özeni gösteriyor B) Çevre kirliliği ne boyuttadır? CYÇevre kirliliğini önleme adına neler yapılı- D) Su kaynaklarımızın ne kadarı kirlendi? yor? nin 1. Buna cevap vermek çok zor. Çünkü Dünya hızla gelişirken Türkiye de buna ayak uydur- maya çalışıyor. Birçok noktada geleneksel yapımızla gelişmenin getirdiği durumlar çatışı- Bu nedenle toplumun bir kısmı gelişmeyi sindirirken geri kalan kısım gelişmeye kapıla- rını kapatıyor. Yani toplum hem gelişmiş hem gelişmemiş oluyor. yor. Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olabilir? A) Geleneklerimiz bizi nasıl etkiliyor? B) Toplumumuz gelişmiş bir toplum mu? C) Toplumumuzda neden çatışmalar yaşanı- yor? D) Sizce Türkiye neden gelişemiyor? M 9, OKUL C g k ģ B
5
Camlede Anlam
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
öznel bir yargı vardır?
A) Öğrenciler için günün en önemli
eonsan öğünü kahvaltıdır.
B) Milli değerlerimizi yazılarında
anlatmak her yazarın görevi ol-
malıdır.
Komşusundan yardım elini çe-
kenler evinde huzurlu olamaz.
D) Bu yazarın yaşadığı coğrafya
eserlerine de konu olmuştur.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
5 Camlede Anlam 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A) Öğrenciler için günün en önemli eonsan öğünü kahvaltıdır. B) Milli değerlerimizi yazılarında anlatmak her yazarın görevi ol- malıdır. Komşusundan yardım elini çe- kenler evinde huzurlu olamaz. D) Bu yazarın yaşadığı coğrafya eserlerine de konu olmuştur.
4.
ikon evler özellikle Erzincan ve Erzurum illerinde rastladığımız; yörenin kültürünü, coğrafyasını ve mimari zevkini yansıtan
yapılardır. Bu tarz yapılarda her ev neredeyse bir heykel kıvamında yüksek sanat eserlerdir. Günümüzün yapılarından fark-
li olarak estetik bir yönü, bir ruhu vardır. Özellikle de yarım çember şeklindeki bölümleri bazen binanın ana duvarına, ba-
zen bir kapı veya pencere üstüne, bazen de binaya ek yapılan bir bölüme ayn bir hava ve estetik değer katmaktadır. Kül-
tür mirasi listesine alınması gereken bu tür yapılar ne yazık ki her geçen gün azalmaktadır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ikon evlerine örnek gösterilemez?
A)
C)
B)
D)
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
4. ikon evler özellikle Erzincan ve Erzurum illerinde rastladığımız; yörenin kültürünü, coğrafyasını ve mimari zevkini yansıtan yapılardır. Bu tarz yapılarda her ev neredeyse bir heykel kıvamında yüksek sanat eserlerdir. Günümüzün yapılarından fark- li olarak estetik bir yönü, bir ruhu vardır. Özellikle de yarım çember şeklindeki bölümleri bazen binanın ana duvarına, ba- zen bir kapı veya pencere üstüne, bazen de binaya ek yapılan bir bölüme ayn bir hava ve estetik değer katmaktadır. Kül- tür mirasi listesine alınması gereken bu tür yapılar ne yazık ki her geçen gün azalmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ikon evlerine örnek gösterilemez? A) C) B) D)
3.
8. SINIF/SÖZEL
TÜRKÇE
Kardeşiyle sokaklarda hep
Bir örnek giydirilen sen
Nasıl sevmezsin eşitliği
Yürürken düşen çoraplarını
Aynı hizaya getirmek için
Annen değil miydi önünde diz çöken.
A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili ifadenin anlamca karşılığı olan bir söz kullanılmıştır?
A) Bodrum'da aynı biçimde sıralanan bembeyaz evler bir dizi inciyi andırıyor.
B) Bahçede toplanan adaylar düzgün bir sıra oluşturdular.
C) Sabah telaşıyla yarım yamalak birkaç kelime çıktı ağzından.
Her şeyi olduğu gibi bırakıp dışarı çıktı.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
3. 8. SINIF/SÖZEL TÜRKÇE Kardeşiyle sokaklarda hep Bir örnek giydirilen sen Nasıl sevmezsin eşitliği Yürürken düşen çoraplarını Aynı hizaya getirmek için Annen değil miydi önünde diz çöken. A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili ifadenin anlamca karşılığı olan bir söz kullanılmıştır? A) Bodrum'da aynı biçimde sıralanan bembeyaz evler bir dizi inciyi andırıyor. B) Bahçede toplanan adaylar düzgün bir sıra oluşturdular. C) Sabah telaşıyla yarım yamalak birkaç kelime çıktı ağzından. Her şeyi olduğu gibi bırakıp dışarı çıktı.
NAY
birinden
GUNAY
YAYINLARI
8.
Soru bankasından kredi çe-
kersem ne olur?
Üç yanlış, bir doğruyu nereye
götürüyor?
Oda servisi nereden kalkıyor?
Cümlenin Ögeleri
Sınavda barajı geçersek boğul-
mayı nasıl başarırız?
Yaprak testten dolma yapılır mı?
Akşam mesajı kaçta okunur?
Güldür Güldür adlı komedi programının komik ve ilginç sorularıyla beğenilen karakteri "Eşofmanlı Şevket Hoca'nın
en sevilen sorularından bazıları yukarıda verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu soruların buldurmaya yönelik olduğu ögelerden biri değildir?
A) Yüklem
B) Yer tamlayıcısı
C) Zarf tamlayıcısı
D) Nesne
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
NAY birinden GUNAY YAYINLARI 8. Soru bankasından kredi çe- kersem ne olur? Üç yanlış, bir doğruyu nereye götürüyor? Oda servisi nereden kalkıyor? Cümlenin Ögeleri Sınavda barajı geçersek boğul- mayı nasıl başarırız? Yaprak testten dolma yapılır mı? Akşam mesajı kaçta okunur? Güldür Güldür adlı komedi programının komik ve ilginç sorularıyla beğenilen karakteri "Eşofmanlı Şevket Hoca'nın en sevilen sorularından bazıları yukarıda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu soruların buldurmaya yönelik olduğu ögelerden biri değildir? A) Yüklem B) Yer tamlayıcısı C) Zarf tamlayıcısı D) Nesne
2.
1.
atasözü ve özdeyişlerin metne katkisini belirter.
rak bilmediği kelime ve kelime gruplannin anlamini tahmin eder.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarini tespit eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili sorulan cevaplar.
T.8.3.9. Fillimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.3.25. Okuduklan ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
1.
anlamak
Aşağıda "anlamak" sözcüğünün anlamları ve cümle içinde kullanımları verilmiştir.
k
Türk Dil Kurumu
Sözlükleri
D
Halif
SIKLET
GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK
3.-/ Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek:
"Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım." - Mithat Cemal Kuntay
anlamak
1.-/ Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak:
"Yıldızın hemen altında, namluya benzer bir başka şekil var, bunun bir tabanca olduğunu anlamakta gecikmiyorum." - Ahmet Ümit
2.- Doğru ve yerinde bulmak:
Hani bunu anladık ama!
uble
A) Kaleci, forvetin topu hangi köşeye atacağını anlamıştı.
B) Köyde doğup büyüdüğü için toprak işinden anladığını söyledi.
C) Uzun süredir kullandığım bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım.
D) Gökyüzündeki garip cismin ne olduğunu anlayamadık.
Rüzgârın yönünü değiştiremediğin zaman yel-
kenlerini rüzgâra göre ayarla.
KLED
3.
X Sözlük Seç
4.-den Bir şey hakkında bilgisi bulunmak:
"Hele bir de denizcilikten anlamıyorsanız su üstünde bahadırlık göstermek yerine beceriksizlik göstereceksiniz demektir." - İsmet Özel
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "anlamak" sözcüğü verilen anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?
100
Sultanahmet - Çemberlitaş hattı İstanbul'un en g
vürüyüs
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
2. 1. atasözü ve özdeyişlerin metne katkisini belirter. rak bilmediği kelime ve kelime gruplannin anlamini tahmin eder. T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarini tespit eder. T.8.3.14. Metinle ilgili sorulan cevaplar. T.8.3.9. Fillimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. T.8.3.16. Metnin konusunu belirler. T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. T.8.3.25. Okuduklan ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1. anlamak Aşağıda "anlamak" sözcüğünün anlamları ve cümle içinde kullanımları verilmiştir. k Türk Dil Kurumu Sözlükleri D Halif SIKLET GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK 3.-/ Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek: "Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım." - Mithat Cemal Kuntay anlamak 1.-/ Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: "Yıldızın hemen altında, namluya benzer bir başka şekil var, bunun bir tabanca olduğunu anlamakta gecikmiyorum." - Ahmet Ümit 2.- Doğru ve yerinde bulmak: Hani bunu anladık ama! uble A) Kaleci, forvetin topu hangi köşeye atacağını anlamıştı. B) Köyde doğup büyüdüğü için toprak işinden anladığını söyledi. C) Uzun süredir kullandığım bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım. D) Gökyüzündeki garip cismin ne olduğunu anlayamadık. Rüzgârın yönünü değiştiremediğin zaman yel- kenlerini rüzgâra göre ayarla. KLED 3. X Sözlük Seç 4.-den Bir şey hakkında bilgisi bulunmak: "Hele bir de denizcilikten anlamıyorsanız su üstünde bahadırlık göstermek yerine beceriksizlik göstereceksiniz demektir." - İsmet Özel Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "anlamak" sözcüğü verilen anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? 100 Sultanahmet - Çemberlitaş hattı İstanbul'un en g vürüyüs
9. Orta oyunu; seyircinin ortasında oynanan, doğaçlama-
ya dayanan, müzik, dans, taklit gibi unsurlardan da ya-
rarlanan bir geleneksel halk tiyatrosu örneğidir.
Canlı oyuncularla oynandığı için bir gölge oyunu olan
Karagöz'den temelde bir farklılığı bulunmasına karşılık,
bu iki tür arasında oyun dağarcığı, güldürme yöntemle-
ri, kişiler ve yapı bakımından önemli benzerlikler bulun-
maktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?
A) Öyküleme
B) Benzetme
C) Örnekleme
D) Karşılaştırma
Türkçe
7+1 DBF
LİMİT YAYINLARI
4
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
9. Orta oyunu; seyircinin ortasında oynanan, doğaçlama- ya dayanan, müzik, dans, taklit gibi unsurlardan da ya- rarlanan bir geleneksel halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla oynandığı için bir gölge oyunu olan Karagöz'den temelde bir farklılığı bulunmasına karşılık, bu iki tür arasında oyun dağarcığı, güldürme yöntemle- ri, kişiler ve yapı bakımından önemli benzerlikler bulun- maktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Öyküleme B) Benzetme C) Örnekleme D) Karşılaştırma Türkçe 7+1 DBF LİMİT YAYINLARI 4