Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Anlam Soruları

İki insan karşılaştığında selamlaşır. Selamlaşmanın insan ilişkilerindeki rolü büyüktür. Birbirini tanıyan iki kişi
karşılaştığında bu selamlaşma daha samimi olur. Bununla birlikte selamlaşma biçimleri toplumdan topluma
değişir. Tarih boyunca da insanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlamışlardı. Gelenekler, yaşayış biçimi hatta
nerede yaşadığımız bile selamlaşmamızı etkiliyor. İnsanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlıyorlar. Bunlardan
günümüzde en yaygın olanı insanların karşılaştıklarında birbirinin elini sıkması. El sıkmanın kökünün çok eskilere
dayandığı söyleniyor. Eski Mısır hiyerogliflerinde "vermek" fiili uzanmış el resmiyle gösteriliyordu. Buradan,
selam vermek sözcüğünün de kısa sürede bu anlama büründüğünü görebiliriz.
Bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) "rol" ve "bürünmek" sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmamıştır.
B) "hiyeroglif" ve "kök" sözcükleri terim anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.
C) "değişmek" sözcüğü, "karşılıklı alıp vermek" anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır.
D) "etkilemek" sözcüğü "karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek" anlamına gelecek şekilde kul-
lanılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
İki insan karşılaştığında selamlaşır. Selamlaşmanın insan ilişkilerindeki rolü büyüktür. Birbirini tanıyan iki kişi karşılaştığında bu selamlaşma daha samimi olur. Bununla birlikte selamlaşma biçimleri toplumdan topluma değişir. Tarih boyunca da insanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlamışlardı. Gelenekler, yaşayış biçimi hatta nerede yaşadığımız bile selamlaşmamızı etkiliyor. İnsanlar birbirlerini farklı biçimlerde selamlıyorlar. Bunlardan günümüzde en yaygın olanı insanların karşılaştıklarında birbirinin elini sıkması. El sıkmanın kökünün çok eskilere dayandığı söyleniyor. Eski Mısır hiyerogliflerinde "vermek" fiili uzanmış el resmiyle gösteriliyordu. Buradan, selam vermek sözcüğünün de kısa sürede bu anlama büründüğünü görebiliriz. Bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A) "rol" ve "bürünmek" sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmamıştır. B) "hiyeroglif" ve "kök" sözcükleri terim anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. C) "değişmek" sözcüğü, "karşılıklı alıp vermek" anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. D) "etkilemek" sözcüğü "karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek" anlamına gelecek şekilde kul- lanılmıştır.
7.
Q
Nirvana Plus Türkçe Deneme Sınavı
Dilimiz kimliğimizdir. Bu yüzden yazılı ve sözlü anlatımımızda Türkçe sözcükler kullanmaya özen göstermeli, yabancı sözcük-
leri kullanmaktan kaçınmalıyız.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamada istenen türde bir reklam metnidir?
8. SINIF
A)
vastraits
Ayakkabıda oven ve
Hem hesaplı hem kaliteli!
Seri sonu ürünlerde
zararına satışlar!
%40 extra indirim!
und
Motor dostu yakıtımızla hizmetinizdeyiz!
Durmayin, fulleyin!
B)
D)
Mutlu fitness center!
Arkada
Sağlıklı bir yaşam için,
Siz de bizi seçin!
Servis hizmetimiz vardır!
Yaşama bizimle bakın!
SONONCON
Gözlükte büyük indirim!
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
7. Q Nirvana Plus Türkçe Deneme Sınavı Dilimiz kimliğimizdir. Bu yüzden yazılı ve sözlü anlatımımızda Türkçe sözcükler kullanmaya özen göstermeli, yabancı sözcük- leri kullanmaktan kaçınmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamada istenen türde bir reklam metnidir? 8. SINIF A) vastraits Ayakkabıda oven ve Hem hesaplı hem kaliteli! Seri sonu ürünlerde zararına satışlar! %40 extra indirim! und Motor dostu yakıtımızla hizmetinizdeyiz! Durmayin, fulleyin! B) D) Mutlu fitness center! Arkada Sağlıklı bir yaşam için, Siz de bizi seçin! Servis hizmetimiz vardır! Yaşama bizimle bakın! SONONCON Gözlükte büyük indirim!
RKÇE
u testte 20 soru vardır.
Cevaplannizi cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.
CT
4
ARAMSAR
Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer tüm sanat eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer pen-
ceredir. Neşeli şarkılar, hüzünlü şiirler, heyecanlı romanlar, karamsar öyküler... Toplum ne hissediyor-
sa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili bir eser ortaya koyuyor. Çünkü insan, eyleme dö-
kemediği, sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışa aktarmanın yollarını arıyor. Böylece
bu duygular insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde
hayat buluyor. Bu sebeple bir ülkede öne çıkan eserlere baktığımızda toplumda olanı biteni anlamak
çok da zor olmasa gerek.
Meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey
Diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı dikkat çekmek
C) ER K A N
Bu metindeki bazı sözlerin anlamı , , A, simgeleriyle verilmiştir. Bu sözleri metinden bularak
yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
OD-4/22-23
A
ANAHTAR SÖZCÜK
(3) 4 6
A Yaratmak, yapmak
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan
Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK" bölümüne yerleştirildiğinde aşağıda-
kilerden hangisi oluşur?
A) EK R AN
B) X ARNE
D) KORNA
3
Diğer sayfaya geçiniz.
SINIF 8
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
RKÇE u testte 20 soru vardır. Cevaplannizi cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz. CT 4 ARAMSAR Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer tüm sanat eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer pen- ceredir. Neşeli şarkılar, hüzünlü şiirler, heyecanlı romanlar, karamsar öyküler... Toplum ne hissediyor- sa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili bir eser ortaya koyuyor. Çünkü insan, eyleme dö- kemediği, sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışa aktarmanın yollarını arıyor. Böylece bu duygular insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor. Bu sebeple bir ülkede öne çıkan eserlere baktığımızda toplumda olanı biteni anlamak çok da zor olmasa gerek. Meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey Diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı dikkat çekmek C) ER K A N Bu metindeki bazı sözlerin anlamı , , A, simgeleriyle verilmiştir. Bu sözleri metinden bularak yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz. OD-4/22-23 A ANAHTAR SÖZCÜK (3) 4 6 A Yaratmak, yapmak Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK" bölümüne yerleştirildiğinde aşağıda- kilerden hangisi oluşur? A) EK R AN B) X ARNE D) KORNA 3 Diğer sayfaya geçiniz. SINIF 8
çalışkan
5.
gece
Sayılıp ölçülebilen kavramları anlatan söz-
cükler nicel, sayılıp ölçülemeyen kavramla-
ri anlatan sözcükler nitel anlamlıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi-
sinde nicel ve nitel anlamlı sözler bir arada
verilmemiştir?
(A) Kadının büyük kızı ağır, hanım hanımcık bir
kızdı.
B) Bizim evin geniş bir salonu var.
C) Uzun bir yolculuktan sonra muhteşem Di-
dim'e ulaştık.
D) Küçük yaşında Vomzuna büyük sorumluluk
yüklenmişti.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
çalışkan 5. gece Sayılıp ölçülebilen kavramları anlatan söz- cükler nicel, sayılıp ölçülemeyen kavramla- ri anlatan sözcükler nitel anlamlıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi- sinde nicel ve nitel anlamlı sözler bir arada verilmemiştir? (A) Kadının büyük kızı ağır, hanım hanımcık bir kızdı. B) Bizim evin geniş bir salonu var. C) Uzun bir yolculuktan sonra muhteşem Di- dim'e ulaştık. D) Küçük yaşında Vomzuna büyük sorumluluk yüklenmişti.
yazdiran Aziz Sancar, Mardinli bir ailenin çocuğudur.
Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklamaları verilmiştir.
• Kişileştirme, insan dışındaki bir varlığa insan özelliklerinin aktarılmasıyla oluşan sanattır.
• Abartma; bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.
•
Benzetme, aralarında ortaklık bulunan iki varlıktan güçlü olandan zayıf olana nitelik aktarıl-
masıyla oluşan sanattır.
Asağıdakilerden hangisi bu söz sanatlarından herhangi birine örnek
gösterilemez?
A) Elimden gelen bu, ben iki kişiyim
Çoğalmak neyse ne, azalmak zor
B) Tohum saç, bitmezse toprak utansın
Hedefe varmayan mızrak utansın
C) Aşk çekici değdi örse
Durmam gayrı dünya dursa
D) Hrk bir su gibidir içimde yalnızlığım
Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir
8. SINIF ULTI-3 (SÖZEL BÖLÜ
6000123462233
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
yazdiran Aziz Sancar, Mardinli bir ailenin çocuğudur. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklamaları verilmiştir. • Kişileştirme, insan dışındaki bir varlığa insan özelliklerinin aktarılmasıyla oluşan sanattır. • Abartma; bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır. • Benzetme, aralarında ortaklık bulunan iki varlıktan güçlü olandan zayıf olana nitelik aktarıl- masıyla oluşan sanattır. Asağıdakilerden hangisi bu söz sanatlarından herhangi birine örnek gösterilemez? A) Elimden gelen bu, ben iki kişiyim Çoğalmak neyse ne, azalmak zor B) Tohum saç, bitmezse toprak utansın Hedefe varmayan mızrak utansın C) Aşk çekici değdi örse Durmam gayrı dünya dursa D) Hrk bir su gibidir içimde yalnızlığım Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir 8. SINIF ULTI-3 (SÖZEL BÖLÜ 6000123462233 Diğer sayfaya geçiniz.
I. Çocukluk zamanlarında edinmişti bu davranışı.
II. Annemin zamanında bu kıyafetler modaymış.
III. Şimdi kitap okuma zamanı, dedi.
IV. Gül zamanı gelince kasaba mis gibi kokar.
9. "zaman" kelimesi hangi cümlelerde aynı anlama
gelecek şekilde kullanılmıştır?
Ave Il B) I ve IV C) Il ve Ill
D) II ve IV
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
I. Çocukluk zamanlarında edinmişti bu davranışı. II. Annemin zamanında bu kıyafetler modaymış. III. Şimdi kitap okuma zamanı, dedi. IV. Gül zamanı gelince kasaba mis gibi kokar. 9. "zaman" kelimesi hangi cümlelerde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Ave Il B) I ve IV C) Il ve Ill D) II ve IV
yerlerden
bu süreci,
dünyasın-
andırdığı-
kilerden
zcükten
deki
yla
ilir.
lir.
17 Siladan ayrıyım, gözümde yaşlar
1
Sel olup taşacak bir gün derinden barra
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden han-
gisinde vardır?
A) Mustafa Kemal'i düşünüyorum
Altın saçlan dalgalanıyor rüzgârda
B) Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
C) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
D) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım
Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim
DENEME 2 <<
18. Öğretmen, öğrencilerine yazım kurallarıyla ilgili bir etkin-
lik hazırlamıştır. Öğretmenin hazırladığı etkinlik aşağıda-
ki gibidir.
Cümle
Ramazan bayramından sonra ailemle kısa bir
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
yerlerden bu süreci, dünyasın- andırdığı- kilerden zcükten deki yla ilir. lir. 17 Siladan ayrıyım, gözümde yaşlar 1 Sel olup taşacak bir gün derinden barra Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden han- gisinde vardır? A) Mustafa Kemal'i düşünüyorum Altın saçlan dalgalanıyor rüzgârda B) Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar C) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla D) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim DENEME 2 << 18. Öğretmen, öğrencilerine yazım kurallarıyla ilgili bir etkin- lik hazırlamıştır. Öğretmenin hazırladığı etkinlik aşağıda- ki gibidir. Cümle Ramazan bayramından sonra ailemle kısa bir
11. "Kitap" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
genel anlamda kullanılmıştır?
A Okuduğu kitap çok güzeldi.
B) Kitabını hiç yıpratmamış.
Coyadığı kitabı arkadaşına verdi.
D) Kitap, insanların ufkunu açar.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
11. "Kitap" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel anlamda kullanılmıştır? A Okuduğu kitap çok güzeldi. B) Kitabını hiç yıpratmamış. Coyadığı kitabı arkadaşına verdi. D) Kitap, insanların ufkunu açar.
AD/SOYAD:
SINIF/NUMARA:
2022-2023 ÖĞRETİM
.... ORTAOKULU
TÜRKÇE DERSİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORUL
1. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
Kar değil, gökyüzünde yağan beyaz ölümdü.
(Faruk Nafiz ÇAMLIBEL)
Yukarıdaki şiirde aşağıdaki hangi anlam özelliği
bulunmamaktadır?
A) Sesteş sözcük kullanılmıştır.
B) Eş anlamlı sözcük kullanılmıştır.
C) ikileme kullanılmıştır.
D) Zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır.
bile tanımaz.
7.
Cümleler
1 Kibirli davranmak
kimseye yakışmaz, de
babam..
2 Yarın bize geleceğin
söyledi.
3 Bu ödevden yüksel
alacağını belirtti.
4 Dedem, zamanın
kullanılması
gerektiğinden
bahsederdi.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
AD/SOYAD: SINIF/NUMARA: 2022-2023 ÖĞRETİM .... ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORUL 1. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla Savrulmaya başladı karlar etrafımızda Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünde yağan beyaz ölümdü. (Faruk Nafiz ÇAMLIBEL) Yukarıdaki şiirde aşağıdaki hangi anlam özelliği bulunmamaktadır? A) Sesteş sözcük kullanılmıştır. B) Eş anlamlı sözcük kullanılmıştır. C) ikileme kullanılmıştır. D) Zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır. bile tanımaz. 7. Cümleler 1 Kibirli davranmak kimseye yakışmaz, de babam.. 2 Yarın bize geleceğin söyledi. 3 Bu ödevden yüksel alacağını belirtti. 4 Dedem, zamanın kullanılması gerektiğinden bahsederdi.
lişkileri 02
dizelerde altı çizili sözcükle-
ilir?
ir sözcüktür.
bulunmaktadır.
Janılmıştır.
ür.
4.
mais co
insbeves
ter A) A
YABBY
12lyomsten
e-kir-.
-kara-
-kat-
B)
TEST 9
bir-
Özgür
Özgür, eş sesli sözcüklerin olduğu yoldan ilerlerse sem-
bollerden hangisine ulaşır
dil
--sal-- kaş★
sud
O
38-
D) ★
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
lişkileri 02 dizelerde altı çizili sözcükle- ilir? ir sözcüktür. bulunmaktadır. Janılmıştır. ür. 4. mais co insbeves ter A) A YABBY 12lyomsten e-kir-. -kara- -kat- B) TEST 9 bir- Özgür Özgür, eş sesli sözcüklerin olduğu yoldan ilerlerse sem- bollerden hangisine ulaşır dil --sal-- kaş★ sud O 38- D) ★
1.
1. BÖLÜM
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 02
Koca adam bilmem ki
Kavuğu niçin taşır?
Ve nasıl okuyamaz
Mektuptan iki satır?
T Or
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde altı çizili sözcükle-
rin her ikisi için de söylenebilir?
Eş seslilik özelliği taşıyan bir sözcüktür.
B Anlamca karşıtı olan sözcük bulunmaktadır.
Temel anlamının dışında kullanılmıştır.
Eş anlamlısı olan bir sözcüktür.
0
13
4.
(2²)
-malis
Öz
bo
A
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
1. 1. BÖLÜM Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 02 Koca adam bilmem ki Kavuğu niçin taşır? Ve nasıl okuyamaz Mektuptan iki satır? T Or Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde altı çizili sözcükle- rin her ikisi için de söylenebilir? Eş seslilik özelliği taşıyan bir sözcüktür. B Anlamca karşıtı olan sözcük bulunmaktadır. Temel anlamının dışında kullanılmıştır. Eş anlamlısı olan bir sözcüktür. 0 13 4. (2²) -malis Öz bo A
8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün anla-
mı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
to
Ziyaretçiler konağa ellerinde hediyelerle giriyor,
konağın güvenlik görevlisi ara sıra konaktan çı-
kıp etrafı kolaçan ediyor. (Korumak, gözetmek)
B) Birkaç işçi, bir portakal sandığının üstünde
dip dibe oturuyordu. (Yan yana sıkışmış olarak)
C) Dondurmacı bir külah dondurmayı bize uzattı,
biz de afiyetle yedik. (Bir şeyi vermek için biri-
ne yöneltmek)
D) Ailesine karşı güçlü bir sevgi besliyordu, bu yüz-
den üniversiteyi şehir dışında okumayı kabul et-
medi. (Nitelikleri ile etki yaratan, etkili)
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün anla- mı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? to Ziyaretçiler konağa ellerinde hediyelerle giriyor, konağın güvenlik görevlisi ara sıra konaktan çı- kıp etrafı kolaçan ediyor. (Korumak, gözetmek) B) Birkaç işçi, bir portakal sandığının üstünde dip dibe oturuyordu. (Yan yana sıkışmış olarak) C) Dondurmacı bir külah dondurmayı bize uzattı, biz de afiyetle yedik. (Bir şeyi vermek için biri- ne yöneltmek) D) Ailesine karşı güçlü bir sevgi besliyordu, bu yüz- den üniversiteyi şehir dışında okumayı kabul et- medi. (Nitelikleri ile etki yaratan, etkili)
ralık'a
25. Aşağıdaki dörtlüklerde geçen söz sanatlarının hangisi yanlış belirtilmiştir?
Tam otlann sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telaş, bir telaş
Kanncalar öteden beri dostum
Güneş ufkun kenanndan
Yavaş yavaş yükseliyor
Köyün yüce dağlanından
Serin nefesler geliyor
Ben küçücük bir ağacım
Yurdumun bir bahçesinde
Topraklar tūterken görün,
Dallarım çiçeklensin de
İlkbaharda ağaçlar
Bir gecede açarlar
Gelin gibi olurlar
Rengarenk kelebekler
2
B)
C)
D)
KİŞİLEŞTİRME
TEZAT (KARŞITLIK)
KONUŞTURMA
BENZETME
26. Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlar
yeryüzüne ulaşmadan yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karl
azot vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tek
taniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık; insanl
sürdürmesine imkân verecek bir isi düzeyini, 15°C'yi, yakalar. Sera gazları olma
nnnda olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi "sera gazı etkisi" olara
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
ralık'a 25. Aşağıdaki dörtlüklerde geçen söz sanatlarının hangisi yanlış belirtilmiştir? Tam otlann sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telaş, bir telaş Kanncalar öteden beri dostum Güneş ufkun kenanndan Yavaş yavaş yükseliyor Köyün yüce dağlanından Serin nefesler geliyor Ben küçücük bir ağacım Yurdumun bir bahçesinde Topraklar tūterken görün, Dallarım çiçeklensin de İlkbaharda ağaçlar Bir gecede açarlar Gelin gibi olurlar Rengarenk kelebekler 2 B) C) D) KİŞİLEŞTİRME TEZAT (KARŞITLIK) KONUŞTURMA BENZETME 26. Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlar yeryüzüne ulaşmadan yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karl azot vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tek taniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık; insanl sürdürmesine imkân verecek bir isi düzeyini, 15°C'yi, yakalar. Sera gazları olma nnnda olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi "sera gazı etkisi" olara
2. Yanındaki çocuğu sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı.
Toplantıya sadece iki saat kaldı.
●
• Saat gece yarısını geçtiği için bugün burada kalacağım.
• Çok kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı.
Aşağıdakilerden hangisi "kalmak" sözcüğünün bu cüm-
lelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A) Oturmak, yaşamak
B) Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulun-
mak
DY Konaklamak, konmak
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
2. Yanındaki çocuğu sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı. Toplantıya sadece iki saat kaldı. ● • Saat gece yarısını geçtiği için bugün burada kalacağım. • Çok kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı. Aşağıdakilerden hangisi "kalmak" sözcüğünün bu cüm- lelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? A) Oturmak, yaşamak B) Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulun- mak DY Konaklamak, konmak
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin anlam
özelliği seçeneklerin hangisinde doğru verilmiş.
tir?
1
A)
Gerçek
B Gerçek
C)
Mecaz
D)
Gerçek
n
2
Gerçek
Mecaz
Mecaz
Mecaz
10. 1. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
2. Akrebin kıskaçında yoğurmuş bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiş bu dünya böyle gider!
3. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar
Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...
A) 1-3
3
Mecaz
Mecaz
Gerçek
Gerçek
4. Beni beklemeyin, o bir hevesti;
Gelemem, aynalar yolumu kesti
alonan not
Numaralandırılmış dizelerin hangilerinde mecaz
anlamlı sözcüklere yer verilmiştir?
BY 1-4
C) 2-3
D) 2-4
11. 1. Yönetmenin dram içeren son kısa filmi de seyir-
ei karşısına çıktı. Beklendiği gibi oldukça büyük
bir beğeniyle karşılanan filmin müzikleri, deko-
ru ve oyuncuları da izleyicilerden tam not aldı.
2. Kuşlara yem veren kadın dalgın dalgın düşünü-
yordu. Aklına en olmadık anlarda torunları ge-
Tirdi. Ne Zamandır hasretti onların yüzüne. Bur-
nunun direğinin sızladığını hissetti.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin anlam özelliği seçeneklerin hangisinde doğru verilmiş. tir? 1 A) Gerçek B Gerçek C) Mecaz D) Gerçek n 2 Gerçek Mecaz Mecaz Mecaz 10. 1. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 2. Akrebin kıskaçında yoğurmuş bizi kader; Aldırma, böyle gelmiş bu dünya böyle gider! 3. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar... A) 1-3 3 Mecaz Mecaz Gerçek Gerçek 4. Beni beklemeyin, o bir hevesti; Gelemem, aynalar yolumu kesti alonan not Numaralandırılmış dizelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir? BY 1-4 C) 2-3 D) 2-4 11. 1. Yönetmenin dram içeren son kısa filmi de seyir- ei karşısına çıktı. Beklendiği gibi oldukça büyük bir beğeniyle karşılanan filmin müzikleri, deko- ru ve oyuncuları da izleyicilerden tam not aldı. 2. Kuşlara yem veren kadın dalgın dalgın düşünü- yordu. Aklına en olmadık anlarda torunları ge- Tirdi. Ne Zamandır hasretti onların yüzüne. Bur- nunun direğinin sızladığını hissetti.
1
Zeka Küpü Yayınları
4.
Günler sonra arkadaş- Derin, hararetli
larıyla koyu bir sohbete
dalmıştı.
bir
ATATURK KOLTOR DR VE TAR YKSEK KURUMU
TURK DIL KURUMU
Ç ģ 1 Ö Ş
4
1. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak göste-
ren sayı
ü â
2. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek
3. Eş, aynı, bir boyda
TDK'nin sayfasında “bir” sözcüğünün anlamları ve-
rilirken alt tarafta "....." ile belirtilen kısımlara bu an-
lamlara uygun cümleler getirilecektir.
Buna göre seçeneklerdeki cümlelerden hangisi
dışarıda kalır?
A) Aydınlık bir odada duvar köşesinde yaşlı bir
adam yatıyordu.
B Biz her daim biriz, ayrılmamız asla mümkün değil.
Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alın.
D) Şüpheniz olmasın ki burada herkesin kesesi birdir.
Türkçe
8. SINIF MATEMATIK
5
8. SINIF MATEMATIK
B.
2
a ki.
eritle
for.
parc
cinsin
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
1 Zeka Küpü Yayınları 4. Günler sonra arkadaş- Derin, hararetli larıyla koyu bir sohbete dalmıştı. bir ATATURK KOLTOR DR VE TAR YKSEK KURUMU TURK DIL KURUMU Ç ģ 1 Ö Ş 4 1. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak göste- ren sayı ü â 2. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek 3. Eş, aynı, bir boyda TDK'nin sayfasında “bir” sözcüğünün anlamları ve- rilirken alt tarafta "....." ile belirtilen kısımlara bu an- lamlara uygun cümleler getirilecektir. Buna göre seçeneklerdeki cümlelerden hangisi dışarıda kalır? A) Aydınlık bir odada duvar köşesinde yaşlı bir adam yatıyordu. B Biz her daim biriz, ayrılmamız asla mümkün değil. Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alın. D) Şüpheniz olmasın ki burada herkesin kesesi birdir. Türkçe 8. SINIF MATEMATIK 5 8. SINIF MATEMATIK B. 2 a ki. eritle for. parc cinsin