Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cümle Çeşitleri Soruları

1. (1) Uzun süredir ara vermeden çalıştığım
için pazar günümü şehrin dışındaki orman-
da geçirmeye karar verdim. (II) Burası ses-
sizliğin hâkim olduğu bir yer; kafa kafaya
vermiş kuşların paylaştığı şarkıları duyu-
yorsunuz sadece. (III) Uzun süre yürüdüm
patika yollarda köy hayatına imrenerek.
(IV) Burada zaman öyle hızlı geçmişti ki
nasıl akşam olduğunu anlayamamıştım.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?
A) I. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
B) II. cümlede bir koşuldan söz edilmiştir.
C) III. cümlede öz eleştiri yapılmıştır.
D) IV. cümlede nesnel yargılara yer veril-
miştir.
(
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
1. (1) Uzun süredir ara vermeden çalıştığım için pazar günümü şehrin dışındaki orman- da geçirmeye karar verdim. (II) Burası ses- sizliğin hâkim olduğu bir yer; kafa kafaya vermiş kuşların paylaştığı şarkıları duyu- yorsunuz sadece. (III) Uzun süre yürüdüm patika yollarda köy hayatına imrenerek. (IV) Burada zaman öyle hızlı geçmişti ki nasıl akşam olduğunu anlayamamıştım. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? A) I. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. B) II. cümlede bir koşuldan söz edilmiştir. C) III. cümlede öz eleştiri yapılmıştır. D) IV. cümlede nesnel yargılara yer veril- miştir. (
17. 1. Sabahlara kadar oturup ders çalışmış.
2. Askerleri görünce selam durmuş.
3. Elinde koca bir buket çiçek varmış.
4. Sınavın son sorusunu cevaplayamamış.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde "ek fiil"
kullanılmıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
17. 1. Sabahlara kadar oturup ders çalışmış. 2. Askerleri görünce selam durmuş. 3. Elinde koca bir buket çiçek varmış. 4. Sınavın son sorusunu cevaplayamamış. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "ek fiil" kullanılmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
- 9. Hayatımda en sevdiğim özellikler () hoşgörü ( ) sevgi
() saygı ( )
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama
işaretleri getirilmelidir?
AY() () () ()
:))))
Soe!
BY (:) (.) (.) (...)
() () () ()
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
- 9. Hayatımda en sevdiğim özellikler () hoşgörü ( ) sevgi () saygı ( ) Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? AY() () () () :)))) Soe! BY (:) (.) (.) (...) () () () ()
(9 ve 10. sorular metne göre cevaplandırılmalıdır.)
Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanlarından Rahime Hatun
Rahime Hatun Osmaniye'nin" Raziyeler" köyünün
Kanlıgeçit Mahallesi'nde 1890 yılında doğdu.
Babası Köse Abdullah, anası Hatice'dir.
Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmaniye
yakınındaki demir yolu tünelini patlatmış ve
bölgedeki Fransız güçlerinin cephanesine
büyük zarar vermiştir
Onu tanıyanlar kendisini şöyle anlatmıştır. Orta
boylu, esmer tenli, ela gözlüdür Kara şalvar giyer.
göğsüne fişek takardı. Güçlü kuvvetli bir yapısı
vardı. Genellikle atli gezerdi. Onu tanıyanlar onun
şu sözlerini unutmamışlardır: "Allah bana nusret
verse yalnız başıma düşmanı kırarım
Olürsem şehit, kalırsam gaziyim."
Rahime Hatun
4
Fransızların işkence ve tazyiklerine tahammül
erlemeyen Rahime Hatun Milli Kuvvetlere gönüllü
olarak katıldı. 1920 yilinda 9. Tümenin Fransızlar
ile yaptigumuharebeye müfrezesiyle katılmıştı.
Fransızlarla yapılan çarpışmada bazı arkadaş
ları arkada kalmış, kahramanca geride kalan
arkadaşlarını kurtarmiş ve bu hareketinden
dolayı kendisine "Tayyar" (uçan) namu verilmiştir
1920'de Fransızlara karşı harekete geçildiği sırada
muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını
korumak için ileriye atıldığında şehit olmuştur.
10. Metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si-söylenemez?
A) Betimlemeye yer verilmiştir.
8) Tanımlamaya yer verilmiştir.
CBilgilendirici bir metindir.
Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
(9 ve 10. sorular metne göre cevaplandırılmalıdır.) Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanlarından Rahime Hatun Rahime Hatun Osmaniye'nin" Raziyeler" köyünün Kanlıgeçit Mahallesi'nde 1890 yılında doğdu. Babası Köse Abdullah, anası Hatice'dir. Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmaniye yakınındaki demir yolu tünelini patlatmış ve bölgedeki Fransız güçlerinin cephanesine büyük zarar vermiştir Onu tanıyanlar kendisini şöyle anlatmıştır. Orta boylu, esmer tenli, ela gözlüdür Kara şalvar giyer. göğsüne fişek takardı. Güçlü kuvvetli bir yapısı vardı. Genellikle atli gezerdi. Onu tanıyanlar onun şu sözlerini unutmamışlardır: "Allah bana nusret verse yalnız başıma düşmanı kırarım Olürsem şehit, kalırsam gaziyim." Rahime Hatun 4 Fransızların işkence ve tazyiklerine tahammül erlemeyen Rahime Hatun Milli Kuvvetlere gönüllü olarak katıldı. 1920 yilinda 9. Tümenin Fransızlar ile yaptigumuharebeye müfrezesiyle katılmıştı. Fransızlarla yapılan çarpışmada bazı arkadaş ları arkada kalmış, kahramanca geride kalan arkadaşlarını kurtarmiş ve bu hareketinden dolayı kendisine "Tayyar" (uçan) namu verilmiştir 1920'de Fransızlara karşı harekete geçildiği sırada muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında şehit olmuştur. 10. Metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangi- si-söylenemez? A) Betimlemeye yer verilmiştir. 8) Tanımlamaya yer verilmiştir. CBilgilendirici bir metindir. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.
KAZANIM TARAMA TE
9. T
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlıgı
yapılmıştır?
A) Sanatın da sanatçının da görevi, insanları kafaca,
gönülce daha iyi ve dürüst olmaya yöneltmek,
onlarda insan sevgisi yaratmakdır.
B) Okumak, kitaptan alınanlarla kendine bir dünya
kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir.
C) Bir "ev" için "apartmanın küçüğü" demek, tanımda
ne denli aksaklık yaratırsa öyküyü de romanın
kısası saymak, o denli yanlış bir düşüncedir.
D) Şiire sevdalanmış her gencin başlangıçta tutkun
olduğu şairler ve şiirler vardır.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
KAZANIM TARAMA TE 9. T 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlıgı yapılmıştır? A) Sanatın da sanatçının da görevi, insanları kafaca, gönülce daha iyi ve dürüst olmaya yöneltmek, onlarda insan sevgisi yaratmakdır. B) Okumak, kitaptan alınanlarla kendine bir dünya kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir. C) Bir "ev" için "apartmanın küçüğü" demek, tanımda ne denli aksaklık yaratırsa öyküyü de romanın kısası saymak, o denli yanlış bir düşüncedir. D) Şiire sevdalanmış her gencin başlangıçta tutkun olduğu şairler ve şiirler vardır.
6. Birden çok yüklemli cümlelerde en az iki yüklem
vardır. Bu cümleler virgülle veya noktalı virgülle si-
ralanır. Bu tür cümlelere "sıralı cümle" de denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya
örnek olabilir?
A) Okuldan sonra amcama, teyzeme uğrayıp eve
öyle geçeceğim.
B) Tarık, bir an önce oradan uzaklaşmaya çalışı-
yordu.
C) Tren yolu üzerinden gördüğüm çocuk, bir hayli
üzgün bir haldeydi.
D) Onu kırdığım için çok üzgünüm, ondan özür di-
leyeceğim.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
6. Birden çok yüklemli cümlelerde en az iki yüklem vardır. Bu cümleler virgülle veya noktalı virgülle si- ralanır. Bu tür cümlelere "sıralı cümle" de denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir? A) Okuldan sonra amcama, teyzeme uğrayıp eve öyle geçeceğim. B) Tarık, bir an önce oradan uzaklaşmaya çalışı- yordu. C) Tren yolu üzerinden gördüğüm çocuk, bir hayli üzgün bir haldeydi. D) Onu kırdığım için çok üzgünüm, ondan özür di- leyeceğim.
CÜMLE TÜRLERİ
14. Kitaptaki sadelik senaryoyla sınırlı değil, az ve öz
ifadeler karelerde sergilenen çizimlerde de mevcut-
tur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine
ve türüne göre bu cümleyle özdeştir?
A) Bu masallar, doğaya ve bizim dışımızdaki tüm
canlı yaşama karşı saygılı bir biçimde yaşama-
mız gerektiğini vurguluyor.
B) Güney Amerika'nın kadim halklarının mitolojile-
rini anlatmakla kalmıyor, yaşadıkları coğrafyayı
da tanıtıyor.
C) Kitabın en güzel yanlarından biri de gençlere
eşit bireyler olarak saygıyla yaklaşılması gerek-
tiğini işaret etmesidir.
D) İri cüssesiyle hor görülen, aç kalan Kocabaş
şimdi çok huzurluydu bahçesinde ailesiyle ya-
şarken.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
CÜMLE TÜRLERİ 14. Kitaptaki sadelik senaryoyla sınırlı değil, az ve öz ifadeler karelerde sergilenen çizimlerde de mevcut- tur. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine ve türüne göre bu cümleyle özdeştir? A) Bu masallar, doğaya ve bizim dışımızdaki tüm canlı yaşama karşı saygılı bir biçimde yaşama- mız gerektiğini vurguluyor. B) Güney Amerika'nın kadim halklarının mitolojile- rini anlatmakla kalmıyor, yaşadıkları coğrafyayı da tanıtıyor. C) Kitabın en güzel yanlarından biri de gençlere eşit bireyler olarak saygıyla yaklaşılması gerek- tiğini işaret etmesidir. D) İri cüssesiyle hor görülen, aç kalan Kocabaş şimdi çok huzurluydu bahçesinde ailesiyle ya- şarken.
D)
kuş sesi gelir uzaklardan.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yüklemin türü-
ne göre farklıdır?
A) En sevdiğim spor, yüzmedir.
BICH
B) Ağaçta kuşlar var.
C) Amacımız sınavı kazanmaktır.
D) Annem bugün gelecek.
bignan nebslotrena
#A.SI
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
D) kuş sesi gelir uzaklardan. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yüklemin türü- ne göre farklıdır? A) En sevdiğim spor, yüzmedir. BICH B) Ağaçta kuşlar var. C) Amacımız sınavı kazanmaktır. D) Annem bugün gelecek. bignan nebslotrena #A.SI
5A6 96 Car
3. Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz
olduğu halde cümlenin anlamı olumlu değildir?
A) Onunla buluştuğunuzu sanki görmedim mi?
B) Onu hiç aramaz mıyım?
Chur
C) Bugün apartmana tanımadığınız biri hiç girmedi
mi?
Mascale
D) Bu güzel börek de yenmez mi hiç?
BAHÇEŞEHİR
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
5A6 96 Car 3. Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumlu değildir? A) Onunla buluştuğunuzu sanki görmedim mi? B) Onu hiç aramaz mıyım? Chur C) Bugün apartmana tanımadığınız biri hiç girmedi mi? Mascale D) Bu güzel börek de yenmez mi hiç? BAHÇEŞEHİR
CÜMLE TÜRLERİ
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişine göre
kurallı bir cümledir?
A) Sizi arayan bendim.
B) İnsanlar geliyordu yavaş yavaş konser alanına.
C) Açılan bir gülsün sen.
D) Bir kuş sesi gelir uzaklardan.
OUR
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
CÜMLE TÜRLERİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişine göre kurallı bir cümledir? A) Sizi arayan bendim. B) İnsanlar geliyordu yavaş yavaş konser alanına. C) Açılan bir gülsün sen. D) Bir kuş sesi gelir uzaklardan. OUR
16. Sezgisi güçlü, hayal gücü yüksek, meraklı ve sen-
tezci bir bilim insanı olan Leonardo da Vinci; doğa-
daki düzeni fark etmiş ve pek çok unsuru gözlemle-
miştir.
nic Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Yüklemi isim soylu bir sözcüktür.
B) Söz dizimine göre kurallıdır.
C) Yapısına göre bağlı cümledir.
D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
16. Sezgisi güçlü, hayal gücü yüksek, meraklı ve sen- tezci bir bilim insanı olan Leonardo da Vinci; doğa- daki düzeni fark etmiş ve pek çok unsuru gözlemle- miştir. nic Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Yüklemi isim soylu bir sözcüktür. B) Söz dizimine göre kurallıdır. C) Yapısına göre bağlı cümledir. D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
BAHÇEŞEH
19. Onu çok aradık ve sonuçta beklediğimiz gibi oldu.
Yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Yüklemin Yüklemin Anlamına Yapısına
Türü
Yeri
Göre
Göre
İsim
Kuralli
Olumlu
Fiil
Kuralli
Olumlu
Fiil
Kurallı
Olumlu
Fiil
Devrik
Olumlu
Bağlı
Bağlı
Sıralı
Sıralı
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
BAHÇEŞEH 19. Onu çok aradık ve sonuçta beklediğimiz gibi oldu. Yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) Yüklemin Yüklemin Anlamına Yapısına Türü Yeri Göre Göre İsim Kuralli Olumlu Fiil Kuralli Olumlu Fiil Kurallı Olumlu Fiil Devrik Olumlu Bağlı Bağlı Sıralı Sıralı
15. (1) lyiliğin faziletleri üzerine bugüne kadar neler
söylenmemiş neler yazılmamış... (II) Umberto Eco,
"İyilik" adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir iyiliği; in-
sanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı
an diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına
yaklaşmaya ve onu anlamlı sürdürmeye ancak bu
sayede ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü iyilik, deneyime
dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip
geliştiren bir durum der Eco.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir.
B) II. cümle, sıralı cümledir.
C) III. cümle, bileşik cümledir.
D) IV. cümle, anlamca olumlu cümledir.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
15. (1) lyiliğin faziletleri üzerine bugüne kadar neler söylenmemiş neler yazılmamış... (II) Umberto Eco, "İyilik" adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir iyiliği; in- sanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı an diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına yaklaşmaya ve onu anlamlı sürdürmeye ancak bu sayede ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü iyilik, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir durum der Eco. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir. B) II. cümle, sıralı cümledir. C) III. cümle, bileşik cümledir. D) IV. cümle, anlamca olumlu cümledir. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
6.
D) Zaman içinde fikir sahibi olanlar, insanlarla etkileşime geçerek fikirlerin
EGU
Evdeki Tehlikeler
Zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ev içi ortam, çocuk sağlığı için tehdit unsuru olabilmektedir.
Evlerde kullanılan eşyanın zamanla değişikliğe uğraması, halıların daha çok kullanılmaya başlanması, pen-
cere ve kapı izolasyonlarının artması ev tozu akarlarının güncel bir problem hâlini almasına yol açmıştır.
Teknolojik gelişmelerin yarattığı çevre kirliliği ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlannı tahmin
etmek güçtür. Günlük yaşamda kullandığımız elektronik cihazların tamamı elektromanyetik alan yarat-
maktadır.
·
.
Televizyonlar için her yönde 3 metrelik korunma alanı sağlanmalıdır. Elektrikli tıraş makinesi ve saç
kurutma makinesi gibi kullanımı zaruri olmayan aletlerin hayatımızdan çıkarılmasında fayda vardır.
Teknoloji harikası bilgisayarlar da tehdit unsuru olabilmektedir. Bu açıdan çocukların bilgisayar karşısın-
da geçirdikleri süre kısıtlanmalı, düşük elektrik ve manyetik alanı olan bilgisayarlar tercih edilmelidir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Televizyonu belli bir uzak mesafeden izlemek gerekir.
B) Pencere ve kapı izolasyonları artmıştır.
C) Çocukların bilgisayar başında geçirdiği süre fazla olmamalıdır.
D) Televizyon izlemek, bilgisayar kullanmaktan daha sağlıklıdır.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
6. D) Zaman içinde fikir sahibi olanlar, insanlarla etkileşime geçerek fikirlerin EGU Evdeki Tehlikeler Zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ev içi ortam, çocuk sağlığı için tehdit unsuru olabilmektedir. Evlerde kullanılan eşyanın zamanla değişikliğe uğraması, halıların daha çok kullanılmaya başlanması, pen- cere ve kapı izolasyonlarının artması ev tozu akarlarının güncel bir problem hâlini almasına yol açmıştır. Teknolojik gelişmelerin yarattığı çevre kirliliği ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlannı tahmin etmek güçtür. Günlük yaşamda kullandığımız elektronik cihazların tamamı elektromanyetik alan yarat- maktadır. · . Televizyonlar için her yönde 3 metrelik korunma alanı sağlanmalıdır. Elektrikli tıraş makinesi ve saç kurutma makinesi gibi kullanımı zaruri olmayan aletlerin hayatımızdan çıkarılmasında fayda vardır. Teknoloji harikası bilgisayarlar da tehdit unsuru olabilmektedir. Bu açıdan çocukların bilgisayar karşısın- da geçirdikleri süre kısıtlanmalı, düşük elektrik ve manyetik alanı olan bilgisayarlar tercih edilmelidir. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Televizyonu belli bir uzak mesafeden izlemek gerekir. B) Pencere ve kapı izolasyonları artmıştır. C) Çocukların bilgisayar başında geçirdiği süre fazla olmamalıdır. D) Televizyon izlemek, bilgisayar kullanmaktan daha sağlıklıdır.
18. Depremde, evinizin lambalarının sallandığını gör-
düm.
Bu cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depremde, evinizin lambalarının sallandığını mı
gördün?
B) Gördün mü depremde, evinizin lambalarının sal-
landığını?
C) Depremde, evinizin lambalarının sallanmadığını
mi gördün?
D) Görmedin mi depremde, evinizin lambalarının
sallandığını?
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
18. Depremde, evinizin lambalarının sallandığını gör- düm. Bu cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Depremde, evinizin lambalarının sallandığını mı gördün? B) Gördün mü depremde, evinizin lambalarının sal- landığını? C) Depremde, evinizin lambalarının sallanmadığını mi gördün? D) Görmedin mi depremde, evinizin lambalarının sallandığını?
17. Özgürlük, iki kere iki dört eder diyebilmektir. Buna
izin verilirse arkası gelir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği
yoktur?
A) Fiil cümlesi
B) Bağlı cümle
C) Olumlu cümle
D) Birleşik cümle
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
17. Özgürlük, iki kere iki dört eder diyebilmektir. Buna izin verilirse arkası gelir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur? A) Fiil cümlesi B) Bağlı cümle C) Olumlu cümle D) Birleşik cümle