Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümle Çeşitleri Soruları

Kitapçık Türk
2.
----
----
1940'li yıllardan romanda, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köy ve köy insanına
yöneliş başlar. Bu tür ---- konularını toprağa bağlı insanların hayatlarından alır. 1950'li yıllardan sonra
köylünün yöneliş hikâyesini anlatan eserler yazılır.
Bu metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Al önce, şehir, eserlere
B sonra, kitaplar, doğruya
başlayarak, yalnızlık, kasabaya
Dl itibaren, romanlar, kente
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
Kitapçık Türk 2. ---- ---- 1940'li yıllardan romanda, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köy ve köy insanına yöneliş başlar. Bu tür ---- konularını toprağa bağlı insanların hayatlarından alır. 1950'li yıllardan sonra köylünün yöneliş hikâyesini anlatan eserler yazılır. Bu metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Al önce, şehir, eserlere B sonra, kitaplar, doğruya başlayarak, yalnızlık, kasabaya Dl itibaren, romanlar, kente
olan ci
yüklem
6. “Maalesef kontrollü ve adil şekilde gerçekleştirilme-
yen bir büyüme, zengin ve yoksul arasındaki uçuru-
mu derinleştirebilmekte; açlığın, çatışmaların ve ge-
rilimin tırmanmasına yol açabilmektedir.” cümlesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Buna gör
lemin ye
isim cün
A) Utları
göre
Anlamı- Yükle- Yükle-
Yapısına
na göre min yeri- min türü-
ne göre ne göre
A) Olumlu Kuralli isim Tek yük-
lemli cümle
tamb
Sizce
B) Yaşa
ten
imp:
anla
B) Olumlu
Kuralli
isim
Birden çok
yüklemi
olan cümle
C) Kor
hile
lar
C) Olumlu
Kuralli
Fiil
içinde
fiilimsi olan
cümle
D) Ki
di
D) Olumsuz Devrik
Fiil
ru
Bağlaçla
bağlanmış
cümle
o
NETBIL
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
olan ci yüklem 6. “Maalesef kontrollü ve adil şekilde gerçekleştirilme- yen bir büyüme, zengin ve yoksul arasındaki uçuru- mu derinleştirebilmekte; açlığın, çatışmaların ve ge- rilimin tırmanmasına yol açabilmektedir.” cümlesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buna gör lemin ye isim cün A) Utları göre Anlamı- Yükle- Yükle- Yapısına na göre min yeri- min türü- ne göre ne göre A) Olumlu Kuralli isim Tek yük- lemli cümle tamb Sizce B) Yaşa ten imp: anla B) Olumlu Kuralli isim Birden çok yüklemi olan cümle C) Kor hile lar C) Olumlu Kuralli Fiil içinde fiilimsi olan cümle D) Ki di D) Olumsuz Devrik Fiil ru Bağlaçla bağlanmış cümle o NETBIL
lelerin
leştiri-
11.
erleş-
1. Koruma almak için karakola başvurdu.
II. Arkadaşının iyileşmesi için dua ediyor.
III. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
IV. Hava almak için dışarı çıktı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi amaç - sonuç anlamı taşımamaktadır?
V
A) I
B) 11
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
lelerin leştiri- 11. erleş- 1. Koruma almak için karakola başvurdu. II. Arkadaşının iyileşmesi için dua ediyor. III. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. IV. Hava almak için dışarı çıktı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han- gisi amaç - sonuç anlamı taşımamaktadır? V A) I B) 11 C) III D) IV
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cüm-
lecik farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Horozu çok olan köyün, sabahı geç olur.
B) Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
e
C) El elin nésine, gülerek gider yasına.
D) Gözlerinin içine bakıp ona yalan söyle-
yemem.
r.
r.
7-
222
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cüm- lecik farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Horozu çok olan köyün, sabahı geç olur. B) Buğday başak verince orak pahaya çıkar. e C) El elin nésine, gülerek gider yasına. D) Gözlerinin içine bakıp ona yalan söyle- yemem. r. r. 7- 222
a.
ya
en
12. Sizin için Karadeniz'in batısına havadan
baktık. Samsun'dan Kırklareli'ne, Kızılırmak
Deltası'ndan İğneada'ya, doğudan batıya uç-
mak... Aşağıda rüzgârlı kıyılar, bereketli del-
talar, yemyeşil ormanlar...
na
Bu parçadaki noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) ()
B) (...)
C) (-)
D) ()
19
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
a. ya en 12. Sizin için Karadeniz'in batısına havadan baktık. Samsun'dan Kırklareli'ne, Kızılırmak Deltası'ndan İğneada'ya, doğudan batıya uç- mak... Aşağıda rüzgârlı kıyılar, bereketli del- talar, yemyeşil ormanlar... na Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) () B) (...) C) (-) D) () 19
6. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen ögelerden hangileri bulunmaktadır? Bulunan ögeleri ilgili bölüme
yazınız.
Cümleler
Kâğıda yazarken Selim'in yazısı satırlardan
kayiyor.
Biz dura dura, yavaş yavaş okuyabiliyorduk.
Nesne Yer Tamlayıcısı Zarf Tamlayıcısı
kâğıda yazar-
ken
dura dira
yavas yavar
veriler yazili
Bir forlu
devleri
yalmaya
Garesiz
Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü.
Çaresiz, yazmaya devam ettik.
Kagitlosing
Siniftaki diğer öğrenciler de kâğıtlarını göremi-
yorlardı.
Görmemeye birlikte başlamıştık.
Lise bittiğinde okulun en iyi ilk dört öğrencisi
arasındaydık.
Yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı.
Gornenage birlikte
Lise bittig?
isimizi
ende
28 Agustuh
28 Ağustos'ta annemle evde vedalaştık. .
Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk.
1981'de üniversite sınavına girdik.
Úni.
Shavina
198ide
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
6. ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde verilen ögelerden hangileri bulunmaktadır? Bulunan ögeleri ilgili bölüme yazınız. Cümleler Kâğıda yazarken Selim'in yazısı satırlardan kayiyor. Biz dura dura, yavaş yavaş okuyabiliyorduk. Nesne Yer Tamlayıcısı Zarf Tamlayıcısı kâğıda yazar- ken dura dira yavas yavar veriler yazili Bir forlu devleri yalmaya Garesiz Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü. Çaresiz, yazmaya devam ettik. Kagitlosing Siniftaki diğer öğrenciler de kâğıtlarını göremi- yorlardı. Görmemeye birlikte başlamıştık. Lise bittiğinde okulun en iyi ilk dört öğrencisi arasındaydık. Yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı. Gornenage birlikte Lise bittig? isimizi ende 28 Agustuh 28 Ağustos'ta annemle evde vedalaştık. . Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk. 1981'de üniversite sınavına girdik. Úni. Shavina 198ide
13. Geçtiğimiz hafta, son 7 günde 2 milyondan fazla yeni vaka ile küresel olarak en yüksek yeni COVID-19
vaka sayısı bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı belgeye göre Afrika, Amerika, Doğu Akde-
niz, Güneydoğu Asya'daki gelişmeler şunlardır:
DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ'NDE
Doğu Akdeniz Bölgesi'nden 159.000 yeni
vaka ve 4.000 ölüm bildirilmiştir. Ürdün, yeni
vakalarda hızlanma bildirmiştir ve günlük yeni
AMERİKA KITASI
vakaların zirvesine ulaşmıştır.
Amerika kitasi
geçtiğimiz hafta
GÜNEYDOĞU ASYA
880.000 yeni vaka
BÖLGESİ
ve 17.000 yeni ölüm
Bu bölgede yeni vaka
bildirmiştir. Kanada'daki
ve ölümlerde düşüş
Quebec ve Ontario
eğilimi devam etmiştir.
yerleşim yerleri,
Bölgede bu hafta yeni
vakaların çoğunluğunu
vakalarda önemli bir
oluşturmaktadır.
artış bildiren tek ülke
Bu artışın sosyal
geçen haftaki 847
etkinliklerden
yeni vaka ile Sri Lanka
kaynaklandığı
olmuştur.
düşünülmektedir.
AFRİKA BÖLGESİ
Bölge, geçen hafta 32.000 yeni vaka ve 800 yeni
ölümle, yeni küresel vakaların yaklaşık %1'ini ve
yeni küresel ölümlerin %2'sini oluşturmaktadır.
Güney Afrika, Kenya ve Etiyopya, en yüksek
yeni vaka sayısını bildirmeye devam etmektedir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
A) Tanımlamaya B) Örneklendirmeye C) Karşılaştırmaya
D) Açıklamaya
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
13. Geçtiğimiz hafta, son 7 günde 2 milyondan fazla yeni vaka ile küresel olarak en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı belgeye göre Afrika, Amerika, Doğu Akde- niz, Güneydoğu Asya'daki gelişmeler şunlardır: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ'NDE Doğu Akdeniz Bölgesi'nden 159.000 yeni vaka ve 4.000 ölüm bildirilmiştir. Ürdün, yeni vakalarda hızlanma bildirmiştir ve günlük yeni AMERİKA KITASI vakaların zirvesine ulaşmıştır. Amerika kitasi geçtiğimiz hafta GÜNEYDOĞU ASYA 880.000 yeni vaka BÖLGESİ ve 17.000 yeni ölüm Bu bölgede yeni vaka bildirmiştir. Kanada'daki ve ölümlerde düşüş Quebec ve Ontario eğilimi devam etmiştir. yerleşim yerleri, Bölgede bu hafta yeni vakaların çoğunluğunu vakalarda önemli bir oluşturmaktadır. artış bildiren tek ülke Bu artışın sosyal geçen haftaki 847 etkinliklerden yeni vaka ile Sri Lanka kaynaklandığı olmuştur. düşünülmektedir. AFRİKA BÖLGESİ Bölge, geçen hafta 32.000 yeni vaka ve 800 yeni ölümle, yeni küresel vakaların yaklaşık %1'ini ve yeni küresel ölümlerin %2'sini oluşturmaktadır. Güney Afrika, Kenya ve Etiyopya, en yüksek yeni vaka sayısını bildirmeye devam etmektedir. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A) Tanımlamaya B) Örneklendirmeye C) Karşılaştırmaya D) Açıklamaya
Anlatıcı - Hikâye Unsurları - Metin Karşılaştırma
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
20
Gün daha yeni ağarmıştı. Muhtarın oğlu babasını da yanına alarak yavaş yavaş Sermet'in evine doğru
yürümeye başladı. Bugün köyde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ayşe Nine'nin hastalığı adeta köylü-
leri yıkmıştı. Ondan gelecek güzel bir haberle herkesin yüzündeki o eski tebessüm geri gelecekti ama
dün akşam aldıkları haberin hüznünü yaşamaya devam ediyorlardı.
Bu metnin yapı unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
rseli anlatan,
unsur-
aları
A)
Yer
Muhtarın evi
B)
Yer
Zaman
Zaman
Kişi
Kişi
Akşam
Muhtar, muhtarın
oğlu
Köylülerin yaşadığı
sıkıntılar
Köy
Sabah
Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe
Nine, köylüler, Sermet
Ayşe Nine'nin hastalığı
sonrası köyde yaşananlar
Olay
Olay
D)
Yer
Köy
C)
Yer
Zaman
Sabah
Zaman
Kişi
Kişi
Köy meydanı
Akşam
Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe
Nine, köylüler, Sermet
Ayşe Nine'nin hastalığı
sonrası köyde yaşananlar
Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe
Nine, köylüler
Köylünün yaşadığı zor
zamanlar
Olay
Olay
hangisi farklı bir kişi ağzıy-
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
Anlatıcı - Hikâye Unsurları - Metin Karşılaştırma Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 20 Gün daha yeni ağarmıştı. Muhtarın oğlu babasını da yanına alarak yavaş yavaş Sermet'in evine doğru yürümeye başladı. Bugün köyde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ayşe Nine'nin hastalığı adeta köylü- leri yıkmıştı. Ondan gelecek güzel bir haberle herkesin yüzündeki o eski tebessüm geri gelecekti ama dün akşam aldıkları haberin hüznünü yaşamaya devam ediyorlardı. Bu metnin yapı unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? rseli anlatan, unsur- aları A) Yer Muhtarın evi B) Yer Zaman Zaman Kişi Kişi Akşam Muhtar, muhtarın oğlu Köylülerin yaşadığı sıkıntılar Köy Sabah Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe Nine, köylüler, Sermet Ayşe Nine'nin hastalığı sonrası köyde yaşananlar Olay Olay D) Yer Köy C) Yer Zaman Sabah Zaman Kişi Kişi Köy meydanı Akşam Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe Nine, köylüler, Sermet Ayşe Nine'nin hastalığı sonrası köyde yaşananlar Muhtar, muhtarın oğlu, Ayşe Nine, köylüler Köylünün yaşadığı zor zamanlar Olay Olay hangisi farklı bir kişi ağzıy-