Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümle Çeşitleri Soruları

7.
SINIF
FÖY
Cümleler
1. Hamm eyveyi acımadan dalından kopardılar.
W.
10
Böy zayıf bir kadroyla ligin üst sıralarında tutunamayız.
HT.
Bizim günlerdir uğraştığımız problemi duraksamadan çö-
zü verdi.
Bayramlarda uzak şehirlerdeki sevdiklerimize kartpostallar
Yollardık
IV.
Türkçe
Basit Türemiş Birleşik
Tabloda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yapıca çeşitleri "✔" işaretiyle belirtilmiştir.
Buna göre tabloda numaralı cümlelerden hangilerinin yapıca çeşidi yanlış işaretlenmiştir?
CLI ve III.
A) Yalnız II.
BI ve II.
D) I ve IV.
Türkçe
9.
Eklen
Aşağ
veril
A)
B)
C
1
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
7. SINIF FÖY Cümleler 1. Hamm eyveyi acımadan dalından kopardılar. W. 10 Böy zayıf bir kadroyla ligin üst sıralarında tutunamayız. HT. Bizim günlerdir uğraştığımız problemi duraksamadan çö- zü verdi. Bayramlarda uzak şehirlerdeki sevdiklerimize kartpostallar Yollardık IV. Türkçe Basit Türemiş Birleşik Tabloda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yapıca çeşitleri "✔" işaretiyle belirtilmiştir. Buna göre tabloda numaralı cümlelerden hangilerinin yapıca çeşidi yanlış işaretlenmiştir? CLI ve III. A) Yalnız II. BI ve II. D) I ve IV. Türkçe 9. Eklen Aşağ veril A) B) C 1
li kişiler hem
sterimde olan
tiyatro oyun-
dan biletlerle
puna sade-
plerine bilet
oyunlarına
isi bilinir-
Flir
eriyle
dair
bu
iydi.
-eloğ-
en
lir?
5.
B
Kitapçığı
Bana göre bir yazarın kitabı, binlerce yazanın
kitabını barındırır Çünkü bir yazar, okur olarak
bir kitap okuduğunda, okuduğu kitabın yazarı-
nin daha önce okuyup sentezlediği ve kitabına
aktardığı birçok içerikle karşılaşır. O içerikleri
sentezleyip, kendince yorumlayıp yeni çıka-
rimlar yaparak içerikler oluşturur Ve o içerik-
leri kitaba dönüştürür yazar. Yazarların birçoğu
bunu not ederek değilde zihinlerinden otomatik
olarak yapar. Bu yüzden yazar, bir kitap yazar-
ken kendi ifadelerini kullansa da özgün içerikler
oluştursa da binlerce yazarın binlerce kitabını
da yansıtmış olur. Bu durum bir okur için harika-
dır. Çünkü bir kitap okuduğunu zanneden okur
binlerce kitabı da beraberinde okumuş olur.
Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır.
B) Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uy-
gun olarak anlatılmıştır.
Cüşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel
bir üslupla ifade edilmiştir.
Bir edebiyat eserinin çeşitli yönleriyle ilgili değer-
lendirmelerde bulunulmuştur.
doğru
6. Türkçede yüklemi başta olmayan fiil cumlelerinde
vurgu, yüklemden bir önceki öge üzerindedir.
hengisinde zarf
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
li kişiler hem sterimde olan tiyatro oyun- dan biletlerle puna sade- plerine bilet oyunlarına isi bilinir- Flir eriyle dair bu iydi. -eloğ- en lir? 5. B Kitapçığı Bana göre bir yazarın kitabı, binlerce yazanın kitabını barındırır Çünkü bir yazar, okur olarak bir kitap okuduğunda, okuduğu kitabın yazarı- nin daha önce okuyup sentezlediği ve kitabına aktardığı birçok içerikle karşılaşır. O içerikleri sentezleyip, kendince yorumlayıp yeni çıka- rimlar yaparak içerikler oluşturur Ve o içerik- leri kitaba dönüştürür yazar. Yazarların birçoğu bunu not ederek değilde zihinlerinden otomatik olarak yapar. Bu yüzden yazar, bir kitap yazar- ken kendi ifadelerini kullansa da özgün içerikler oluştursa da binlerce yazarın binlerce kitabını da yansıtmış olur. Bu durum bir okur için harika- dır. Çünkü bir kitap okuduğunu zanneden okur binlerce kitabı da beraberinde okumuş olur. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır. B) Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uy- gun olarak anlatılmıştır. Cüşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel bir üslupla ifade edilmiştir. Bir edebiyat eserinin çeşitli yönleriyle ilgili değer- lendirmelerde bulunulmuştur. doğru 6. Türkçede yüklemi başta olmayan fiil cumlelerinde vurgu, yüklemden bir önceki öge üzerindedir. hengisinde zarf
DENEME
20. Büyük Harflerin Yazımı
Gezegen ve yıldız adlanı büyük harfle başlar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.
UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:
Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)
Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti,
Doğu mistisizmi vb.
UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa'nın doğusu, Ankara'nın batısı vb.
Yer adları (kita, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul,
Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.
Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar:
Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Ka-
nalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.
Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Dün hep beraber Kadıköy Meydanı'ndaki Trabzon etkinliklerine katıldık.
B) İstanbul, Asya Kıtası'nı Avrupa Kıtası'ndan ayırdığı için jeopolitik bir öneme sahiptir.
C) Amin Maalouf, eserlerini Doğu'dan esinlenerek yazan bir yazardır.
D) Şenlik köyü, her sonbaharı yapığı şenliklerle karşılar.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
DENEME 20. Büyük Harflerin Yazımı Gezegen ve yıldız adlanı büyük harfle başlar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb. UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar: Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın) Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb. UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa'nın doğusu, Ankara'nın batısı vb. Yer adları (kita, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Ka- nalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Dün hep beraber Kadıköy Meydanı'ndaki Trabzon etkinliklerine katıldık. B) İstanbul, Asya Kıtası'nı Avrupa Kıtası'ndan ayırdığı için jeopolitik bir öneme sahiptir. C) Amin Maalouf, eserlerini Doğu'dan esinlenerek yazan bir yazardır. D) Şenlik köyü, her sonbaharı yapığı şenliklerle karşılar.
19. Bir ögenin yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) olması için hen
soruda hem cevapta "-e, -de, -den" durum eklerinden bi
rinin olması gerekir. Ama bir cümlede "-e, -de, -den" du-
rum eklerinden birini alan her sözcük ya da her söz gru-
bu, yer tamlayıcısı değildir.
Bu açıklamaya göre,
1. Yeni aldığım mont soğuğa dayanıklı.
II. Kent, denize kıyısı olduğu içinuliman iklime sahipmiş.
III. Oğrenciler müdürün konuşmasını ayaktalalkışladı.
IV. Çocuklar erkenden uyudu.
cümlelerinin hangilerinde yer tamlayıcısı kullanılma-
mıştır?
A) Ive ll
Il
F
Il ve III
B ve IV
D) Ill ve IV
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
19. Bir ögenin yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) olması için hen soruda hem cevapta "-e, -de, -den" durum eklerinden bi rinin olması gerekir. Ama bir cümlede "-e, -de, -den" du- rum eklerinden birini alan her sözcük ya da her söz gru- bu, yer tamlayıcısı değildir. Bu açıklamaya göre, 1. Yeni aldığım mont soğuğa dayanıklı. II. Kent, denize kıyısı olduğu içinuliman iklime sahipmiş. III. Oğrenciler müdürün konuşmasını ayaktalalkışladı. IV. Çocuklar erkenden uyudu. cümlelerinin hangilerinde yer tamlayıcısı kullanılma- mıştır? A) Ive ll Il F Il ve III B ve IV D) Ill ve IV
10. (1) Koştum deniz kenarına kadar. (II) Denize
yansıyan güneş ışıkları gözlerimi kamaştır-
d. (III) Ciplak ayağımın yanında duran şey,
bir deniz yıldızıydı. (IV) Yumuşacıktı elime
aldığımda.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi birleşik, olumlu, devrik bir isim
cümlesidir?
A) L
B) II.
C) III.
D) IV.
SİNAN KUZUCU
14
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
10. (1) Koştum deniz kenarına kadar. (II) Denize yansıyan güneş ışıkları gözlerimi kamaştır- d. (III) Ciplak ayağımın yanında duran şey, bir deniz yıldızıydı. (IV) Yumuşacıktı elime aldığımda. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi birleşik, olumlu, devrik bir isim cümlesidir? A) L B) II. C) III. D) IV. SİNAN KUZUCU 14
1.
7. (1) Yunusların yaşamları, insanların düşle-
diklerinden çok daha karmaşıktır. (II) Has-
talandıkları zaman öteki yunuslar, hastala-
nan yunusa bakarlar; hamile annelere özen
gösterir, zayıfları korurlar. (III) Tıpkı bizim
yaptığımız gibi. (IV) Kimi bilim insanlarının
söylediğine göre yunuslar, insan dışında,
dünyadaki en zeki türdür.
YINLARI
TEST 3
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangileri yapısına göre aynıdır?
A) I ve II.
C) II ve III.
B) I ve IV.
D) III ve IV.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
1. 7. (1) Yunusların yaşamları, insanların düşle- diklerinden çok daha karmaşıktır. (II) Has- talandıkları zaman öteki yunuslar, hastala- nan yunusa bakarlar; hamile annelere özen gösterir, zayıfları korurlar. (III) Tıpkı bizim yaptığımız gibi. (IV) Kimi bilim insanlarının söylediğine göre yunuslar, insan dışında, dünyadaki en zeki türdür. YINLARI TEST 3 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yapısına göre aynıdır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve IV. D) III ve IV.
B) II. cümle, olumlu, birleşik cümledir.
C) III. cümle, bağımlı - sıralı cümledir.
D) IV. cümle, devrik, basit cümledir.
5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
farklı bir soru cümlesidir?
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
A) LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
B) Bu kadar sözü ben mi söylemişim?
C) Sizin memlekette avokado yetişir mi?
D) Doğum günün için sana ne almamı is-
tersin?
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
B) II. cümle, olumlu, birleşik cümledir. C) III. cümle, bağımlı - sıralı cümledir. D) IV. cümle, devrik, basit cümledir. 5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir soru cümlesidir? SİNAN KUZUCU YAYINLARI A) LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? B) Bu kadar sözü ben mi söylemişim? C) Sizin memlekette avokado yetişir mi? D) Doğum günün için sana ne almamı is- tersin?
4. (1) Afrika'ya hiç gitmedim fakat Afrikalı
yönetmenlerin çektiği hayli film izledim.
(II) Küçük yerleşim yerlerindeki dinginliği,
doğallığı ve yalın törenselliği, onların hem
filmlerinde hem de müziklerinde fazlasıyla
hissederim. (III) Gözlerime çekerim, ku-
laklarıma doldururum; asıl içime çekerim.
(IV) Bir nefes gibi gelir bunların hepsi bana
çünkü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi söy:
lenemez?
A) I. cümle, öznesi ortak, bağlı cümledir.
B) II. cümle, olumlu, birleşik cümledir.
C) III. cümle, bağımlı - sıralı cümledir.
D) IV. cümle, devrik, basit cümledir.
YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
4. (1) Afrika'ya hiç gitmedim fakat Afrikalı yönetmenlerin çektiği hayli film izledim. (II) Küçük yerleşim yerlerindeki dinginliği, doğallığı ve yalın törenselliği, onların hem filmlerinde hem de müziklerinde fazlasıyla hissederim. (III) Gözlerime çekerim, ku- laklarıma doldururum; asıl içime çekerim. (IV) Bir nefes gibi gelir bunların hepsi bana çünkü. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il- gili olarak aşağıdakilerden hangisi söy: lenemez? A) I. cümle, öznesi ortak, bağlı cümledir. B) II. cümle, olumlu, birleşik cümledir. C) III. cümle, bağımlı - sıralı cümledir. D) IV. cümle, devrik, basit cümledir. YAYINLARI
3. Yan cümleciği bir cümleden oluşan birleşik
cümlelere iç içe birleşik cümle denir.
Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik
cümle değildir?
A) Merakla yüzüme bakıp, şapkan çok ko-
mik, dedi.
B) Dün Alya diye bir kız seni sormuş.
C) Konuşun, dost düşman belli olsun, diyor.
D) Bir zamanlar küçük bir kız varmış, diye
başladı masala.
SİNAN KUZUCU
YAYINLARI
152
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
3. Yan cümleciği bir cümleden oluşan birleşik cümlelere iç içe birleşik cümle denir. Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik cümle değildir? A) Merakla yüzüme bakıp, şapkan çok ko- mik, dedi. B) Dün Alya diye bir kız seni sormuş. C) Konuşun, dost düşman belli olsun, diyor. D) Bir zamanlar küçük bir kız varmış, diye başladı masala. SİNAN KUZUCU YAYINLARI 152
11. Seni saklayacağım inan
Yazdıklarımda, çizdiklerimde
Şarkılarımda, sözlerimde
Sen kalacaksın kimse bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek seni
Yaşayacaksın gözlerimde
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Birleşik cümleye yer verilmiştir.
B) Anlamca olumsuz cümleler vardır.
C) Yükleminin türüne göre isim cümlesi
vardır.
D) Devrik ve kurallı cümlelere yer verilmiştir.
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
11. Seni saklayacağım inan Yazdıklarımda, çizdiklerimde Şarkılarımda, sözlerimde Sen kalacaksın kimse bilmeyecek Ve kimseler görmeyecek seni Yaşayacaksın gözlerimde Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Birleşik cümleye yer verilmiştir. B) Anlamca olumsuz cümleler vardır. C) Yükleminin türüne göre isim cümlesi vardır. D) Devrik ve kurallı cümlelere yer verilmiştir. SİNAN KUZUCU YAYINLARI
TEST 2
19. Birden fazla yüklemi olup virgül veya nokta-
I virgüllerle ayrılan cümlelere "sirali cümle"
denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca
sıralı bir cümledir?
A) Güneş, Balçova sırtlarını aştı; yorgun ve
bitkin batıyor.
B) Sistemli çalışırsa gireceği bütün sınav-
ları kazanır.
C) Aynı romanın birçok çevirisinin yapıldı-
ğını biliyorum.
D) Arkadaşımın şiir okuyuşu, beni çok duy-
gulandırıyor.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
TEST 2 19. Birden fazla yüklemi olup virgül veya nokta- I virgüllerle ayrılan cümlelere "sirali cümle" denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca sıralı bir cümledir? A) Güneş, Balçova sırtlarını aştı; yorgun ve bitkin batıyor. B) Sistemli çalışırsa gireceği bütün sınav- ları kazanır. C) Aynı romanın birçok çevirisinin yapıldı- ğını biliyorum. D) Arkadaşımın şiir okuyuşu, beni çok duy- gulandırıyor.
dimp su
in olma-
aşağıda-
mledir.
Jedir.
edir.
mlesidir.
20. Havayı kokladı, derin bir nefes aldı, gözleri-
ni yumup düşündü.
Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre
bu cümleyle özdeştir?
A) Bir yabancı dil öğrenmeden yurt dışına
gidilmez.
B) Odaya girdi, perdeleri kapattı, yatağına
uzandı.
C) Benim tek zevkimdir deniz kenarında
yürümek
D) Dün onu ziyarete gelen, yurt dışındaki
arkadaşıymış.
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
dimp su in olma- aşağıda- mledir. Jedir. edir. mlesidir. 20. Havayı kokladı, derin bir nefes aldı, gözleri- ni yumup düşündü. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bu cümleyle özdeştir? A) Bir yabancı dil öğrenmeden yurt dışına gidilmez. B) Odaya girdi, perdeleri kapattı, yatağına uzandı. C) Benim tek zevkimdir deniz kenarında yürümek D) Dün onu ziyarete gelen, yurt dışındaki arkadaşıymış. SINAN KUZUCU YAYINLARI
CÜMLE TÜRLERİ
10. • Devrik cümle
• Olumlu cümle
• Fiil cümlesi
• Birleşik cümle
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu özel-
liklere sahiptir?
A) Bütün gün karşımda surat asti.
B) Söylemeyin ona ne kadar üzüldüğümü.
C) Bilmiyor değil okumanın önemini.
D) Aklında tek şey vardı gün boyu.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
CÜMLE TÜRLERİ 10. • Devrik cümle • Olumlu cümle • Fiil cümlesi • Birleşik cümle Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu özel- liklere sahiptir? A) Bütün gün karşımda surat asti. B) Söylemeyin ona ne kadar üzüldüğümü. C) Bilmiyor değil okumanın önemini. D) Aklında tek şey vardı gün boyu.
nd
2. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre
"Bu giysilerin hiçbirine çok para vermedim,
hepsini çok ucuza aldım." cümlesiyle öz-
w
deştir?
A) Yol boyunca en büyük eğlencemiz, in-
sanların mesleğini tahmin etmekti.
B) Arkadaşlarımızla teker teker ayrılıyor
yollarımız, dedi.
C) Akşamüstü sıkılınca çıkıyorum dışarı,
saatlerce yürüyorum.
D) Ya resim yapın ya da bir enstrüman çalın.
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
5.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
nd 2. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre "Bu giysilerin hiçbirine çok para vermedim, hepsini çok ucuza aldım." cümlesiyle öz- w deştir? A) Yol boyunca en büyük eğlencemiz, in- sanların mesleğini tahmin etmekti. B) Arkadaşlarımızla teker teker ayrılıyor yollarımız, dedi. C) Akşamüstü sıkılınca çıkıyorum dışarı, saatlerce yürüyorum. D) Ya resim yapın ya da bir enstrüman çalın. SİNAN KUZUCU YAYINLARI 5.
13. Aşağıdakilerden hangisi birleşik, kural-
lı, olumlu bir fiil cümlesidir?
A) Afişlerin çoğu, şahsen tanıdığım müzis-
yenlerin konserlerinden kalmaydi.
B) Gözlerim iki numara miyop olduğundan
daha iyi görmek için yanına gitmem ge-
rekir.
C) Bizi karşılayan ve ses düzenini kuran
çocuklar, güler yüzlü ve nazikti.
D) Tüm gün salonda prova yapıyor, gecele-
ri de odalarımıza çekilip uyuyorduk.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
13. Aşağıdakilerden hangisi birleşik, kural- lı, olumlu bir fiil cümlesidir? A) Afişlerin çoğu, şahsen tanıdığım müzis- yenlerin konserlerinden kalmaydi. B) Gözlerim iki numara miyop olduğundan daha iyi görmek için yanına gitmem ge- rekir. C) Bizi karşılayan ve ses düzenini kuran çocuklar, güler yüzlü ve nazikti. D) Tüm gün salonda prova yapıyor, gecele- ri de odalarımıza çekilip uyuyorduk.
C
TÜRKÇE TESTİ
A 3
5. Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe aynile
Kuralli birleşik fiiller, yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış (deyimleş
miş) birleşik fiiller.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) Büyük bir göç istilası ile karşılaşan tavşan, saatlerce bakakaldı.
B) Müjdeli haberi babasına iletmek isteyen çocuk, iş yerine koşuverdi.
C) Birkaç deneme sınavının ardından nihayet barajı geçebilmiş.
D) Öğretmeni sevdiği konulardan bahsedince ağzı kulaklarına vardı.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
C TÜRKÇE TESTİ A 3 5. Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe aynile Kuralli birleşik fiiller, yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış (deyimleş miş) birleşik fiiller. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Büyük bir göç istilası ile karşılaşan tavşan, saatlerce bakakaldı. B) Müjdeli haberi babasına iletmek isteyen çocuk, iş yerine koşuverdi. C) Birkaç deneme sınavının ardından nihayet barajı geçebilmiş. D) Öğretmeni sevdiği konulardan bahsedince ağzı kulaklarına vardı.