Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Paragraf Soruları

5.
3. Genel ağ bağlantılı cihazlarda film, dizi ve belgesel hizmeti sunan A, B, C, D, E uygulamalarının aylık
abonelik ücretlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uygulama
Standart Film Paketi (TL)
Dizi Paketi (TL)
Belgesel Paketi (TL)
18
8.
6.
19
8.
19
22
10
24
10
Bu uygulamalardan birine abone olan Mehmet, Salih, Ömer, Özlem ve Filiz adlı kişilerle ilgili şunlar
bilinmektedir:
Her bir uygulamaya birden fazla kişi abone olabilmektedir.
Mehmet ve Özlem, farklı uygulamalara ait ikişer paket alarak aynı ücreti ödemiştir.
• Salih, abone olduğu uygulamaya iki paket için aylık 32 TL ödemektedir.
Ömer'in iki paket için ödediği ücret, Özlem'in ödediği ücretten fazladır.
Filiz, abone olduğu uygulamaya üç paket için aylık 36 TL ödemektedir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Ömer'in abone olduğu uygulamanın dizi paketi 9 TL'dir.
B) Filiz, film paketine Özlem'den daha yüksek bir ücret ödemiştir.
C) Mehmet de Özlem de belgesel paketine abone olmuştur.
D) Salih'in abone olduğu uygulamanın film paketi 22 TL'dir.
8.
7,
BCDE
Ortaokul Türkçe
Paragraf
5. 3. Genel ağ bağlantılı cihazlarda film, dizi ve belgesel hizmeti sunan A, B, C, D, E uygulamalarının aylık abonelik ücretlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uygulama Standart Film Paketi (TL) Dizi Paketi (TL) Belgesel Paketi (TL) 18 8. 6. 19 8. 19 22 10 24 10 Bu uygulamalardan birine abone olan Mehmet, Salih, Ömer, Özlem ve Filiz adlı kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir: Her bir uygulamaya birden fazla kişi abone olabilmektedir. Mehmet ve Özlem, farklı uygulamalara ait ikişer paket alarak aynı ücreti ödemiştir. • Salih, abone olduğu uygulamaya iki paket için aylık 32 TL ödemektedir. Ömer'in iki paket için ödediği ücret, Özlem'in ödediği ücretten fazladır. Filiz, abone olduğu uygulamaya üç paket için aylık 36 TL ödemektedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Ömer'in abone olduğu uygulamanın dizi paketi 9 TL'dir. B) Filiz, film paketine Özlem'den daha yüksek bir ücret ödemiştir. C) Mehmet de Özlem de belgesel paketine abone olmuştur. D) Salih'in abone olduğu uygulamanın film paketi 22 TL'dir. 8. 7, BCDE
11-14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Ornitorenkler, Tazmanya Adası'nda ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada
yaşar. Ornitorenkler çok ilginç bazı özelliklere sahip. Memeli oldukları halde yumurtluyorlar. Ayrıca gagaları var.
Ornitorenkler Avustralya'da koruma altında ancak yine de sayıları azalıyor. Geniş gagasının ucunda elektrik sinyal-
Terini hissedebilen algılayıcılar bulunur. Bu algılayıcılarla suyun altında hareket eden avlarını kolaylıkla fark edebilir.
Burun delikleri de gagasının üstündedir. Ayakları ördeklerinki gibi perdelidir. Ön ayaklarını suda ilerleyebilmek için
kürek gibi kullanır. Bacakları gövdesinin iki yanında olduğu için suyun dışındayken bir sürüngen gibi yere çok yakın
yurur. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Kuyruğunda, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üze-
re yağ depolanır. Yüzerken kuyruğunu ve arka ayaklarını vücuduna yön vermek için kullanır. Erkek ornitorenklerin
arka ayak bileklerinde zehir taşıyan bir çıkıntı vardır. Kendilerini düşmanlarından korumak için bu zehri kullanırlar.
Bu zehir, küçük hayvanları öldürebilir Suya yakın yerlerde su seviyesinin hemen üzerine yuva kazar. Bir tünele ben-
zeyen yuvanın uzunluğu yaklaşık elli santimetre olur. Yumurtlama döneminde anne ornitorenk yuvayı üç metreye
kadar uzatabilir. Yuyada yumurtlar ve yavrularını burada büyütür. Yetişkinlerin boyu, 40 ile 60 cm. aralığında olur.
Kütleleri de 1 ile 2,5 kilogram arasında değişir. Erkek ornitorenkler dişilerden daha büyüktür. Vücudu, içinde hapset-
tiği hava sayesinde vücut sıcaklığını korumasına yardım eden bir kürkle kaplıdır. Suyun altında yüzerken gözlerini,
kulaklarını ve burnunu sıkıca kapatır.
15
11. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıka-
rılamaz?
13. Yukarıdaki metinde virgül aşağıdaki görevleri-
nin hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Uzun cümlelerde özneden sonra
A) Anne ornitorenk yavrularını düşmanlarından koru-
mak için ayağındaki zehri kullanır.
B) Eş görevli kelimeler arasında
B) Erkek ve dişilerin boyutları aynı değildir.
C) Anlam karışıklığını önlemek için
Ornitorenkleri diğer memelilerden ayıran özellikler
D) Sıralı cümleler arasında
vardır.
D) Ornitorenk nüfusu artmamaktadır.
J
Bu sorci
NARTEST
Ortaokul Türkçe
Paragraf
11-14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Ornitorenkler, Tazmanya Adası'nda ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. Ornitorenkler çok ilginç bazı özelliklere sahip. Memeli oldukları halde yumurtluyorlar. Ayrıca gagaları var. Ornitorenkler Avustralya'da koruma altında ancak yine de sayıları azalıyor. Geniş gagasının ucunda elektrik sinyal- Terini hissedebilen algılayıcılar bulunur. Bu algılayıcılarla suyun altında hareket eden avlarını kolaylıkla fark edebilir. Burun delikleri de gagasının üstündedir. Ayakları ördeklerinki gibi perdelidir. Ön ayaklarını suda ilerleyebilmek için kürek gibi kullanır. Bacakları gövdesinin iki yanında olduğu için suyun dışındayken bir sürüngen gibi yere çok yakın yurur. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Kuyruğunda, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üze- re yağ depolanır. Yüzerken kuyruğunu ve arka ayaklarını vücuduna yön vermek için kullanır. Erkek ornitorenklerin arka ayak bileklerinde zehir taşıyan bir çıkıntı vardır. Kendilerini düşmanlarından korumak için bu zehri kullanırlar. Bu zehir, küçük hayvanları öldürebilir Suya yakın yerlerde su seviyesinin hemen üzerine yuva kazar. Bir tünele ben- zeyen yuvanın uzunluğu yaklaşık elli santimetre olur. Yumurtlama döneminde anne ornitorenk yuvayı üç metreye kadar uzatabilir. Yuyada yumurtlar ve yavrularını burada büyütür. Yetişkinlerin boyu, 40 ile 60 cm. aralığında olur. Kütleleri de 1 ile 2,5 kilogram arasında değişir. Erkek ornitorenkler dişilerden daha büyüktür. Vücudu, içinde hapset- tiği hava sayesinde vücut sıcaklığını korumasına yardım eden bir kürkle kaplıdır. Suyun altında yüzerken gözlerini, kulaklarını ve burnunu sıkıca kapatır. 15 11. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıka- rılamaz? 13. Yukarıdaki metinde virgül aşağıdaki görevleri- nin hangisiyle kullanılmamıştır? A) Uzun cümlelerde özneden sonra A) Anne ornitorenk yavrularını düşmanlarından koru- mak için ayağındaki zehri kullanır. B) Eş görevli kelimeler arasında B) Erkek ve dişilerin boyutları aynı değildir. C) Anlam karışıklığını önlemek için Ornitorenkleri diğer memelilerden ayıran özellikler D) Sıralı cümleler arasında vardır. D) Ornitorenk nüfusu artmamaktadır. J Bu sorci NARTEST
Du tesute 20 soru vardır.
1.
Bu ay vitrayı kapağımıza taşıdık. Dergimizin içinde de bu konuyla ilgili bir yazımız ve bazı etkinliklerimiz var.
Vitray renkli camlarla yapılan bir sanat. Bu sanatın en azından iki bin yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle birçok
tarihî yapıda vitraylara rastlamak mümkündür. Özellikle de ibadethanelerde ve saraylarda vitraylar yaygın olarak
kullanılıyor. Vitrayların en güzel örneklerini bu yapılarda görebiliyoruz. Vitrayların günümüzde geleneğe yaslan-
dığını söylenebilir.
Bu metinle ilgili,
I. "Bir duygu, tasarı, güzellik, vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda
ortaya çıkan üstün yaratıcılık" anlamında bir sözcük kullanılmıştır.
II. "Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite” anlamında bir sözcük kullanılmıştır.
III. "Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen,
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane" anlamına gelen bir sözcük
kullanılmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
Du tesute 20 soru vardır. 1. Bu ay vitrayı kapağımıza taşıdık. Dergimizin içinde de bu konuyla ilgili bir yazımız ve bazı etkinliklerimiz var. Vitray renkli camlarla yapılan bir sanat. Bu sanatın en azından iki bin yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle birçok tarihî yapıda vitraylara rastlamak mümkündür. Özellikle de ibadethanelerde ve saraylarda vitraylar yaygın olarak kullanılıyor. Vitrayların en güzel örneklerini bu yapılarda görebiliyoruz. Vitrayların günümüzde geleneğe yaslan- dığını söylenebilir. Bu metinle ilgili, I. "Bir duygu, tasarı, güzellik, vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık" anlamında bir sözcük kullanılmıştır. II. "Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite” anlamında bir sözcük kullanılmıştır. III. "Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane" anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
17. Pusula, ulaşımda ve arazi incelemesinde kullanılan, dünya üzerinde yön tespit etmeye yarayan cihazdır; en eski pusula tür
Dünya'nın manyetik alanına göre yönleri gösteren manyetik pusuladır.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır?
A Pusulanın ikiden fazla türü bulunmaktadır.X
B Pusula türlerinden biri de manyetik pusuladır. V
CLEN eski pusulalar ulaşımda kullanılmıştır.
D Pusulaların yön tespit etmek dışında başka işlevleri de vardır. A
Ortaokul Türkçe
Paragraf
17. Pusula, ulaşımda ve arazi incelemesinde kullanılan, dünya üzerinde yön tespit etmeye yarayan cihazdır; en eski pusula tür Dünya'nın manyetik alanına göre yönleri gösteren manyetik pusuladır. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır? A Pusulanın ikiden fazla türü bulunmaktadır.X B Pusula türlerinden biri de manyetik pusuladır. V CLEN eski pusulalar ulaşımda kullanılmıştır. D Pusulaların yön tespit etmek dışında başka işlevleri de vardır. A
5. (1) Farklı kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını ve uygun maliyetli teknolojilerin geliştirilmesini amaç-
layan çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da alternatif enerji kaynakları geliştiriliyor. (I1) Bugün ağaçlar-
dan, bitkilerden, nehirlerden hatta çöplerden bile enerji elde ediliyor. (III) Çalışmalarına Columbia Universitesinde
devam eden Doç. Dr. Özgür Şahin, havadaki nem değişimlerinin kaynağı olan buharlaşmadan elektrik elde ede-
bilen bir jeneratör geliştirdi. (IV) Dr. Şahin; moleküllerde ve canlı hücrelerde rastlanan sıra dışı mekanik olaylan
gözlemleyip açıklamak ve bunlardan ilham alarak sağlık, çevre ve enerji ile ilgili önemli sorunlara çözüm olabile-
cek yeni teknolojiler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre "Bu kaynaklara bir yenisi
de yakın zaman önce Doç. Dr. Özgür Şahin tarafından eklendi." cümlesi getirilmelidir?
A) I.
BYT.
C) II.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
5. (1) Farklı kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını ve uygun maliyetli teknolojilerin geliştirilmesini amaç- layan çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da alternatif enerji kaynakları geliştiriliyor. (I1) Bugün ağaçlar- dan, bitkilerden, nehirlerden hatta çöplerden bile enerji elde ediliyor. (III) Çalışmalarına Columbia Universitesinde devam eden Doç. Dr. Özgür Şahin, havadaki nem değişimlerinin kaynağı olan buharlaşmadan elektrik elde ede- bilen bir jeneratör geliştirdi. (IV) Dr. Şahin; moleküllerde ve canlı hücrelerde rastlanan sıra dışı mekanik olaylan gözlemleyip açıklamak ve bunlardan ilham alarak sağlık, çevre ve enerji ile ilgili önemli sorunlara çözüm olabile- cek yeni teknolojiler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre "Bu kaynaklara bir yenisi de yakın zaman önce Doç. Dr. Özgür Şahin tarafından eklendi." cümlesi getirilmelidir? A) I. BYT. C) II. D) IV.
. Yazının çizgiyle buluştuğunu görmek, oradaki hayal
gücü, sonsuzluk, sınırsızlık, akışkanlık biz çizgi ro-
man okurları için tarif edilmez bir duygudur. Hiçbir
zaman çizgi roman, okurunun tahammülünü sına-
madı; aksine okurken lezzet alıp olumsuzluklardan
uzaklaştırdı onları. Çünkü çizgi romanın dünyası,
her şeyi mümkün kılar, en asosyal çocukların çizgi
romana düşkün olmaları tesadüf değildir. Her şeye
hâkim bir eğitmen gibi, bizim yapamadiklarımızı bi-
zim için çizgi romanlar yapar. Eve kapanır, bir kö-
şeye oturur, dış dünyanın hoyratlığından sıyrılırsınız
ve fantastik çizgi romanlar daha ilk kareden sizi alır,
başka bir dünyaya taır.
Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuru sıkmamak
B) Anlaşılır bir dil kullanmak
C) Olumsuziukları çağrıştırmamak -
D) Okurun beğenisini dikkate almak
Ortaokul Türkçe
Paragraf
. Yazının çizgiyle buluştuğunu görmek, oradaki hayal gücü, sonsuzluk, sınırsızlık, akışkanlık biz çizgi ro- man okurları için tarif edilmez bir duygudur. Hiçbir zaman çizgi roman, okurunun tahammülünü sına- madı; aksine okurken lezzet alıp olumsuzluklardan uzaklaştırdı onları. Çünkü çizgi romanın dünyası, her şeyi mümkün kılar, en asosyal çocukların çizgi romana düşkün olmaları tesadüf değildir. Her şeye hâkim bir eğitmen gibi, bizim yapamadiklarımızı bi- zim için çizgi romanlar yapar. Eve kapanır, bir kö- şeye oturur, dış dünyanın hoyratlığından sıyrılırsınız ve fantastik çizgi romanlar daha ilk kareden sizi alır, başka bir dünyaya taır. Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuru sıkmamak B) Anlaşılır bir dil kullanmak C) Olumsuziukları çağrıştırmamak - D) Okurun beğenisini dikkate almak
8 Bu adayı gezerken tarihten ve mermerden
sıkıldıysanız sorun yok çünkü burada al-
ternatif bitmiyor. Ada büyük, suyu derin di-
ye düşünmeyin derin derin. Yapılacak ak-
tivite adanın oksijeni kadar bol. Sırtınızı
dağlara yaslayınca karşınızda kollarını aç-
mış bekleyen çarşaf gibi masmavi bir de-
niz bulacaksınız.
Bu metnin dil ve anlatımyyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Br unsur başka bi unsurla kıyaslan-
diğı için karşılaştrma yapılmıştır.
4 Bir kavram zihjhde canlandırır gibi an-
Tatildığı için betimleme yapılmıştır.
Yazar, bir daşünceye karşı çıktığı için
tartışmacı anlatım yapılmıştır.
Bir unsur başka bir unsura benzetile-
S rek anlatıldığı için benzetmeye yer ve-
rilmiştir.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
8 Bu adayı gezerken tarihten ve mermerden sıkıldıysanız sorun yok çünkü burada al- ternatif bitmiyor. Ada büyük, suyu derin di- ye düşünmeyin derin derin. Yapılacak ak- tivite adanın oksijeni kadar bol. Sırtınızı dağlara yaslayınca karşınızda kollarını aç- mış bekleyen çarşaf gibi masmavi bir de- niz bulacaksınız. Bu metnin dil ve anlatımyyla ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Br unsur başka bi unsurla kıyaslan- diğı için karşılaştrma yapılmıştır. 4 Bir kavram zihjhde canlandırır gibi an- Tatildığı için betimleme yapılmıştır. Yazar, bir daşünceye karşı çıktığı için tartışmacı anlatım yapılmıştır. Bir unsur başka bir unsura benzetile- S rek anlatıldığı için benzetmeye yer ve- rilmiştir.