Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Soruları

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar eki
alan sözcük sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Okuma salonu çok gürültülüydü.
B) Yarın yüzme havuzunu temizleyeceğiz.
C) Duvar süsü olarak yapma çiçek kullanmış.
D) Kırık vazoyu çöpe atmak istiyor.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar eki alan sözcük sıfat olarak kullanılmıştır? A) Okuma salonu çok gürültülüydü. B) Yarın yüzme havuzunu temizleyeceğiz. C) Duvar süsü olarak yapma çiçek kullanmış. D) Kırık vazoyu çöpe atmak istiyor.
SORU 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil
eki alan bir sözcük sıfat görevinde kulla-
nılmıştır?
A) Şuradaki kaynayan suyu görüyor musun?
B) Buradaki yazma eserlerin çoğu bin yaşın-
da.
C) Ona biraz patlamış mısır verir misin?
D) Bizler ki şanlı bir neslin torunlarıyız.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
SORU 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil eki alan bir sözcük sıfat görevinde kulla- nılmıştır? A) Şuradaki kaynayan suyu görüyor musun? B) Buradaki yazma eserlerin çoğu bin yaşın- da. C) Ona biraz patlamış mısır verir misin? D) Bizler ki şanlı bir neslin torunlarıyız.
ve 4
2. "Boş" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de "Boş hayaller peşinde koşuyor." cümlesindeki
görevi ile kullanılmamıştır?
A) Boş koltukları dolduralım.
B) Boş sözlere inanmayın.
C) Boş oturma, çalış, dedi.
D) Boş odaya çamaşırları astı.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
ve 4 2. "Boş" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisin- de "Boş hayaller peşinde koşuyor." cümlesindeki görevi ile kullanılmamıştır? A) Boş koltukları dolduralım. B) Boş sözlere inanmayın. C) Boş oturma, çalış, dedi. D) Boş odaya çamaşırları astı.
7. Sifat-fiillerin nitelemiş oldukları isimler düştüğü
zaman, sıfat-fiiller ismin anlam ve görevini üstle-
nerek adlaşırlar. Örneğin “Okuyan insan, beynine
vitamin almıştır.” cümlesinde “okuyan” sıfat-fiili
"insan” isminin sıfatıdır. “Okuyanlar beyinlerine
vitamin almıştır.” cümlesinde "insan" ismi düşmüş
“okuyan” sıfat-fiili ismin yerine geçerek adlaşmış
sifat-fiil olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış
sifat-fiil kullanılmıştır?
A) Düşündüklerimi sana söylemeyeceğim.
B) Gelecek hafta sinavlar başlayacak.
C) Yaptığınız pastalar çok lezzetliydi.
D) Bölünen sayıları gösterelim.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
7. Sifat-fiillerin nitelemiş oldukları isimler düştüğü zaman, sıfat-fiiller ismin anlam ve görevini üstle- nerek adlaşırlar. Örneğin “Okuyan insan, beynine vitamin almıştır.” cümlesinde “okuyan” sıfat-fiili "insan” isminin sıfatıdır. “Okuyanlar beyinlerine vitamin almıştır.” cümlesinde "insan" ismi düşmüş “okuyan” sıfat-fiili ismin yerine geçerek adlaşmış sifat-fiil olmuştur. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sifat-fiil kullanılmıştır? A) Düşündüklerimi sana söylemeyeceğim. B) Gelecek hafta sinavlar başlayacak. C) Yaptığınız pastalar çok lezzetliydi. D) Bölünen sayıları gösterelim.
D)
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla-
mi sıfatla sağlanmıştır?
A) Bu kalemlerin hangisi mavi yazıyor?
B) Yaz tatilinde kaç kitap okuyacaksın?
C) Dün giydiğin elbiseyi nereden aldın?
D) Onlarla ne zaman görüşeceksiniz?
yazıyor?mak
12. A
crak
hak
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
D) 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla- mi sıfatla sağlanmıştır? A) Bu kalemlerin hangisi mavi yazıyor? B) Yaz tatilinde kaç kitap okuyacaksın? C) Dün giydiğin elbiseyi nereden aldın? D) Onlarla ne zaman görüşeceksiniz? yazıyor?mak 12. A crak hak
kullanılan,
Tr.
daki söz-
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük, varlığı farklı bir yönüyle nitelemiştir?
A) Bana "Haylaz Batu" diyorlar.
B) Bana iki top attı.
C) Üç kişi oturmuş, sohbet ediyorlar.
D) Yazın giymek için ince gömlek aldım.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
kullanılan, Tr. daki söz- 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, varlığı farklı bir yönüyle nitelemiştir? A) Bana "Haylaz Batu" diyorlar. B) Bana iki top attı. C) Üç kişi oturmuş, sohbet ediyorlar. D) Yazın giymek için ince gömlek aldım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı
Sifatı vardır?
A) Son yapılan sınavda birinci oldum.
Benim de uğurlu sayım vedidir,
Kaçıncı katta oturduğunu biliyor musun?
D) Bugün matematikten otuz soru çözdüm.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı Sifatı vardır? A) Son yapılan sınavda birinci oldum. Benim de uğurlu sayım vedidir, Kaçıncı katta oturduğunu biliyor musun? D) Bugün matematikten otuz soru çözdüm.
"Sıcak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Aşırı sıcaklardan hepimiz çok bunaldık.
B) Öğlen yaptığım çorba hâlâ sıcaktı.
C) Sütü her zaman sıcak içerdi.
D) Sıcak bir çay hepimize iyi gelecek.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
"Sıcak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Aşırı sıcaklardan hepimiz çok bunaldık. B) Öğlen yaptığım çorba hâlâ sıcaktı. C) Sütü her zaman sıcak içerdi. D) Sıcak bir çay hepimize iyi gelecek.
11. Aşağıdaki altı çizili özel isimlerden hangisi
cins isim olarak kullanılamaz?
A) Teyzemin kızı Pınar, saz çalmayı öğrenmiş.
B) Toprak, matematik sınavından yine 100
almış.
C) Gül, evin tüm işlerinde annesine yardım
ediyordu.
D) Mehmet, elindeki fidanları dikmek için
ormana doğru gitti.
12. "0" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
16. A
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
11. Aşağıdaki altı çizili özel isimlerden hangisi cins isim olarak kullanılamaz? A) Teyzemin kızı Pınar, saz çalmayı öğrenmiş. B) Toprak, matematik sınavından yine 100 almış. C) Gül, evin tüm işlerinde annesine yardım ediyordu. D) Mehmet, elindeki fidanları dikmek için ormana doğru gitti. 12. "0" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 16. A
Türkçe
NASRETTİN HOCA'DAN FIKRALAR
KİTABA BAKALIM
Hoca, kadılık yaparken bir adam gelmiş:
"Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün, komşuların size ait
olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineği süsüp onu öldürmüş. Şimdi ne yapmak gerek?"
Hoca sakalını sıvazladıktan sonra:"
"Hayvan bu, dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok bu işte. Ne bilsin böyle olacağını?"
demiş.
Adam tekrar söze başlamış:
"Kusura bakma Kadı Efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım. Ölen inek benimki değil,
seninki imiş..."
Hoca, yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:
"Bak," demiş, "Şimdi iş değişti. O hâlde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!"
KAVUK
Bir gün bir adam, elinde bir mektup,
Der ki Hoca'yı tutup:
"Hocam, zahmet ya sana,
Şu mektubu bana bir okusana."
Açar bakar ki Hoca,
Mektup baştan sona Arapça.
Şöyle bir iki evirir çevirir,
Söktüremez, çaresiz geri verir.
Der ki: "Başkasına okut bunu sen."
Adam şaşırır: "Neden?"
"Türkçe değil bu mektup, okuyamam."
Yine anlamaz adam.
Hocanın okuması yok zanneder!
"Ayıp Hoca! Ayıp!" der.
"Benden utanmıyorsan şundan utan:
Şu başındaki koca kavuğundan!"
Hoca, kavuğunu çıkarıp uzatır.
Sonra, "Mademki" der, "iş kavuktadır;
Haydi benim düdüğüm, giy de şunu,
Kendin oku bakalım mektubunu."
6. Metinlerde geçen sıfatları, zamirleri ve türlerini aşağıdaki tabloda uygun yere yazınız.
SIFAT OLAN
SÖZCÜK
SIFATIN TÜRÜ
ZAMİR OLAN
SÖZCÜK
ZAMİRİN
TÜRÜ
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Türkçe NASRETTİN HOCA'DAN FIKRALAR KİTABA BAKALIM Hoca, kadılık yaparken bir adam gelmiş: "Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün, komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineği süsüp onu öldürmüş. Şimdi ne yapmak gerek?" Hoca sakalını sıvazladıktan sonra:" "Hayvan bu, dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok bu işte. Ne bilsin böyle olacağını?" demiş. Adam tekrar söze başlamış: "Kusura bakma Kadı Efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım. Ölen inek benimki değil, seninki imiş..." Hoca, yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş: "Bak," demiş, "Şimdi iş değişti. O hâlde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!" KAVUK Bir gün bir adam, elinde bir mektup, Der ki Hoca'yı tutup: "Hocam, zahmet ya sana, Şu mektubu bana bir okusana." Açar bakar ki Hoca, Mektup baştan sona Arapça. Şöyle bir iki evirir çevirir, Söktüremez, çaresiz geri verir. Der ki: "Başkasına okut bunu sen." Adam şaşırır: "Neden?" "Türkçe değil bu mektup, okuyamam." Yine anlamaz adam. Hocanın okuması yok zanneder! "Ayıp Hoca! Ayıp!" der. "Benden utanmıyorsan şundan utan: Şu başındaki koca kavuğundan!" Hoca, kavuğunu çıkarıp uzatır. Sonra, "Mademki" der, "iş kavuktadır; Haydi benim düdüğüm, giy de şunu, Kendin oku bakalım mektubunu." 6. Metinlerde geçen sıfatları, zamirleri ve türlerini aşağıdaki tabloda uygun yere yazınız. SIFAT OLAN SÖZCÜK SIFATIN TÜRÜ ZAMİR OLAN SÖZCÜK ZAMİRİN TÜRÜ
19.
OY
DENEME 1
Sifat - fiiller niteledikleri isim düştüğünde
onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılır.
Yani adlaşır. Buna adlaşmış sıfat-fiil denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde ad-
laşmış sifat-fiil kullanılmamıştır?
A) Ah bilsen bir bilsen duyduklarımı,
Sanki bir dağ ağırlığı kalkacak üzerimden.
B) Çavdar ekmeği yenen kerpiç evlerde
Sorulan ben olurum.
1601
C) Önümde yemyeşil ışıktan bir iz,
Yıkanmış yaprak gibi tertemiz.
D) Yaz gelince dibeklerde çaresiz
Dövülen benim, benim, benim!
(0
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
19. OY DENEME 1 Sifat - fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılır. Yani adlaşır. Buna adlaşmış sıfat-fiil denir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde ad- laşmış sifat-fiil kullanılmamıştır? A) Ah bilsen bir bilsen duyduklarımı, Sanki bir dağ ağırlığı kalkacak üzerimden. B) Çavdar ekmeği yenen kerpiç evlerde Sorulan ben olurum. 1601 C) Önümde yemyeşil ışıktan bir iz, Yıkanmış yaprak gibi tertemiz. D) Yaz gelince dibeklerde çaresiz Dövülen benim, benim, benim! (0
"Sararmış" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sararmış yapraklar, insana her zaman hüzün
verir.
B) Güneşte unuttuğu sararmış gömleği giydi.
C) Sararmış yüzü yaşadığı korkuyu anlatıyordu.
D) Sararmış annemin yıllardır sakladığı fotoğrafları.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
"Sararmış" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Sararmış yapraklar, insana her zaman hüzün verir. B) Güneşte unuttuğu sararmış gömleği giydi. C) Sararmış yüzü yaşadığı korkuyu anlatıyordu. D) Sararmış annemin yıllardır sakladığı fotoğrafları.
. Ateş düştüğü yeri yakar.
sb
Bu cümlede sifat-fiil, bir sifat tamlaması oluş-
turmuştur. Aynı kullanım aşağıdakilerden han-
gisinde vardır?
A) Görünen köy, kılavuz istemez.
B) At binenin, kılıç kuşananın.
C) Gülü seven, dikenine katlanır.
D) Körle yatan, şaşı kalkar.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
. Ateş düştüğü yeri yakar. sb Bu cümlede sifat-fiil, bir sifat tamlaması oluş- turmuştur. Aynı kullanım aşağıdakilerden han- gisinde vardır? A) Görünen köy, kılavuz istemez. B) At binenin, kılıç kuşananın. C) Gülü seven, dikenine katlanır. D) Körle yatan, şaşı kalkar.
17. Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
1
Bu atasözüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
liştır?
A) "Eski dost" sifat tamlamasıdır.
B "düşman olmaz" sözü kurallı birleşik eylemdir.
"yenisinden" sözcüğü adlaşmış sıfattır.
1
1
D) "vefa" sözcüğü addır.
E "gelmez" sözcüğü geniş zaman olumsuzuyla çe-
kimlenmiş eylemdir.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
17. Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez. 1 Bu atasözüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- liştır? A) "Eski dost" sifat tamlamasıdır. B "düşman olmaz" sözü kurallı birleşik eylemdir. "yenisinden" sözcüğü adlaşmış sıfattır. 1 1 D) "vefa" sözcüğü addır. E "gelmez" sözcüğü geniş zaman olumsuzuyla çe- kimlenmiş eylemdir.
5.
1B
Hatırlama
Anlama
İsimlerin önüne gelerek isimleri
renk, şekil, durum, sayı vb. yön-
lerden niteleyen veya belirten
sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar
genelde isimden önce gelir. Bir
kelimenin sifat olabilmesi için
mutlaka bir isimle kullanılması
gerekir, isim olmadan sifat olmaz.
Örnek: iki gül, mavi deniz...
Aşağıdaki söz öbeklerinden hangi-
si sifat tamlamasıdır? (T.6.3.9)
B)/Rize çayı
A) Çay kaşığı
D) Sıcak çay
C) Bitki çayl
Ko
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
5. 1B Hatırlama Anlama İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yön- lerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar genelde isimden önce gelir. Bir kelimenin sifat olabilmesi için mutlaka bir isimle kullanılması gerekir, isim olmadan sifat olmaz. Örnek: iki gül, mavi deniz... Aşağıdaki söz öbeklerinden hangi- si sifat tamlamasıdır? (T.6.3.9) B)/Rize çayı A) Çay kaşığı D) Sıcak çay C) Bitki çayl Ko
53
8. 1. Öğle yemeğinde yarım ekmek yedi.
2. Bu dönem hepimiz iyi çalıştık.
3. Birkaç çocuk koşarak yanıma geldi.
Altı çizili sıfatların çeşidi sırasıyla hangi sec
nekte verilmiştir?
A. Niteleme - İşaret - İşaret
B. Sayı - İşaret - Belgisiz
C. Niteleme - İşaret - Niteleme
D. Sayı - Belgisiz - Belgisiz
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
53 8. 1. Öğle yemeğinde yarım ekmek yedi. 2. Bu dönem hepimiz iyi çalıştık. 3. Birkaç çocuk koşarak yanıma geldi. Altı çizili sıfatların çeşidi sırasıyla hangi sec nekte verilmiştir? A. Niteleme - İşaret - İşaret B. Sayı - İşaret - Belgisiz C. Niteleme - İşaret - Niteleme D. Sayı - Belgisiz - Belgisiz