Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Soruları

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalar-
dan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Okul çantası çok eskimişti. vam
B) Sınıf kitaplığında aradığım kitabı bulamadım.
C) Güneş tutulmasını izlemek için bahçeye çıktık.
D) Bütün yıl döneceğin günü sabırsızlıkla bekledim.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalar- dan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A) Okul çantası çok eskimişti. vam B) Sınıf kitaplığında aradığım kitabı bulamadım. C) Güneş tutulmasını izlemek için bahçeye çıktık. D) Bütün yıl döneceğin günü sabırsızlıkla bekledim.
11.
Genellikle benim gibi yırtıcı kuş-
lar yalnız yaşar. Küçük kuşlar ise
küçük balıklar gibi sürü olarak
gezer ve beslenirler.
Kartalın konuşmasında kaç tane "ön ad tamlaması"
vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
11. Genellikle benim gibi yırtıcı kuş- lar yalnız yaşar. Küçük kuşlar ise küçük balıklar gibi sürü olarak gezer ve beslenirler. Kartalın konuşmasında kaç tane "ön ad tamlaması" vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
4. Ağacında, toprağında yüzlerce can yaşıyor.
Mis kokulu çiçekleri toprağa hayat veriyor.
Çeşit çeşit bitkileri o büyütüyor, suluyor.
Benzeri bulunmaz hazinedir ormanlar.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane sifat tamlaması vardır?
A) 5
B) 4
c) 3
D) 2
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
4. Ağacında, toprağında yüzlerce can yaşıyor. Mis kokulu çiçekleri toprağa hayat veriyor. Çeşit çeşit bitkileri o büyütüyor, suluyor. Benzeri bulunmaz hazinedir ormanlar. Yukarıdaki dizelerde kaç tane sifat tamlaması vardır? A) 5 B) 4 c) 3 D) 2
3. 1. Elindeki paketler taşıyamayacağı kadar ağırdı.
II. Sanatçılığı ağır bastı, bütün işleri yarıda bıraktı.
III. Eve girer girmez ağır bir kokuyla karşılaştık.
IV. Çocukluğunda ağır bir hastalık geçirmişti.
Bu cümlelerin hangilerinde "ağır" sözcüğü sıfat
olarak kullanılmıştır?
A) HH
B) -
D) III-IV
C) H-H
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
3. 1. Elindeki paketler taşıyamayacağı kadar ağırdı. II. Sanatçılığı ağır bastı, bütün işleri yarıda bıraktı. III. Eve girer girmez ağır bir kokuyla karşılaştık. IV. Çocukluğunda ağır bir hastalık geçirmişti. Bu cümlelerin hangilerinde "ağır" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? A) HH B) - D) III-IV C) H-H
1. Sifat tamlamalarında belirtme sıfatları, niteleme
sıfatlarının önünde kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama-
ya uymayan bir sifat tamlaması vardır?
A) Bahçelerine güzel bir havuz yaptırmışlar.
B) Bu zor soruları bilmem nasıl çözeceksin.
C) Şu güzel elbiseden annem de almış.
D) İki kırmızı kalem masada duruyordu.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. Sifat tamlamalarında belirtme sıfatları, niteleme sıfatlarının önünde kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama- ya uymayan bir sifat tamlaması vardır? A) Bahçelerine güzel bir havuz yaptırmışlar. B) Bu zor soruları bilmem nasıl çözeceksin. C) Şu güzel elbiseden annem de almış. D) İki kırmızı kalem masada duruyordu.
Canlı, cansız bütün varlık ve kavramları karşı-
layan sözcüklere isim; isimlerden önce gelerek
onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat
denir. İsimler birden fazla sifat alabilir. Örneğin
"Planli çalışma, birçok çalışkan öğrencinin or-
tak noktasıdır.” cümlesinde "öğrenci" ismi bir-
den fazla sifat almıştır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde isim birden fazla sifat almıştır?
A) Sanatçının son çalışması ülke genelinde
olumlu tepkiler aldı.
B) Okulun kütüphanesinde bulamadığı kitap-
ları internetten sipariş etti.
C) Kitap kurdu, yine iki kalın kitabı koltuğunun
altına yerleştirmiş.
D) Yazlık kıyafetlerini, dolaba özenle yerleştir-
meye başlamıştı.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Canlı, cansız bütün varlık ve kavramları karşı- layan sözcüklere isim; isimlerden önce gelerek onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. İsimler birden fazla sifat alabilir. Örneğin "Planli çalışma, birçok çalışkan öğrencinin or- tak noktasıdır.” cümlesinde "öğrenci" ismi bir- den fazla sifat almıştır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim birden fazla sifat almıştır? A) Sanatçının son çalışması ülke genelinde olumlu tepkiler aldı. B) Okulun kütüphanesinde bulamadığı kitap- ları internetten sipariş etti. C) Kitap kurdu, yine iki kalın kitabı koltuğunun altına yerleştirmiş. D) Yazlık kıyafetlerini, dolaba özenle yerleştir- meye başlamıştı.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, bir isim
tamlamasını nitelememiştir?
Ünlü sanatçımızın son albümü önümüzdeki
ay çıkıyor.
) Gözlerinin büyülü rengini çok beğeniyorum.
Öğretmenimizin yorgun sesi hepimizi derinden
etkiledi.
D) Yarın, şu kara bulutlar buraya yağmur getirecek.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, bir isim tamlamasını nitelememiştir? Ünlü sanatçımızın son albümü önümüzdeki ay çıkıyor. ) Gözlerinin büyülü rengini çok beğeniyorum. Öğretmenimizin yorgun sesi hepimizi derinden etkiledi. D) Yarın, şu kara bulutlar buraya yağmur getirecek.
12. Yahya Kemal Beyatlı'nın "O Rüzgar" adlı şii-
rinden alınan aşağıdaki dizelerin hangisinde
adlaşmış sifat-fiil vardır?
A) Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden kor-
kan!
Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan.
B)Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle,
Yeri fethetmek için gelmiş o fatih nesle.
C) Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür;
Daima başka sefer, başka ufuklar görünür.
D) O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile,
Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
12. Yahya Kemal Beyatlı'nın "O Rüzgar" adlı şii- rinden alınan aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sifat-fiil vardır? A) Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden kor- kan! Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan. B)Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle, Yeri fethetmek için gelmiş o fatih nesle. C) Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür; Daima başka sefer, başka ufuklar görünür. D) O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile, Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile.
24.(1
) Akşam yemeği yenip sofra kaldırıldıktan sonra
küçük kulübenin ışıkları sönmüştü. (ii) Yalnızca Zeh-
ra'nın odasının ışığı yağlı, pis camların arasından
süzülüyordu. (...) Zehra bu sene 8. sınıfa geçmişti. (IV)
Artık kendisini büyük bir genç kız gibi görüyordu.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yer ve zaman unsuru birlikte verilmiştir?
AT
BI
D) IV
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
24.(1 ) Akşam yemeği yenip sofra kaldırıldıktan sonra küçük kulübenin ışıkları sönmüştü. (ii) Yalnızca Zeh- ra'nın odasının ışığı yağlı, pis camların arasından süzülüyordu. (...) Zehra bu sene 8. sınıfa geçmişti. (IV) Artık kendisini büyük bir genç kız gibi görüyordu. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisin- de yer ve zaman unsuru birlikte verilmiştir? AT BI D) IV
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat
kullanılmıştır?
A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var.
B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz.
c) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış.
D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmıştır? A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz. c) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış. D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sifat
kullanılmıştır?
A)Bu yaz çok bereketli geçti, ambarlarımız dopdolu
oldu.
B) Yaz tatilinden sonra bu sokaklar bomboş kalır.
C) Simsiyah bir kedi evin bahçesinde dolaşıyordu.
D) Gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sifat
stır?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sifat kullanılmıştır? A)Bu yaz çok bereketli geçti, ambarlarımız dopdolu oldu. B) Yaz tatilinden sonra bu sokaklar bomboş kalır. C) Simsiyah bir kedi evin bahçesinde dolaşıyordu. D) Gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sifat stır?
C) Yoldan geçen birine soralım en iyisi.
D) Kimse tiyatroya gitmek istemiyordu.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat
kullanılmıştır?
A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var.
B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz.
C) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış.
D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
C) Yoldan geçen birine soralım en iyisi. D) Kimse tiyatroya gitmek istemiyordu. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmıştır? A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz. C) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış. D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri
19. Sifat-fiiller, cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır. Sifat-fiiller, ismin yerine geçerek adlaşmış sifat olur.
Annemin tanıdığı insanlarla geziye katıldık. "tanıdık insan"da tanıdık sözcüğü sifat görevinde kullanılmıştır.
Annemin tanıdıklarıyla geziye katıldık. "tanıdıklarıyla" sözcüğü adlaşmış sifat görevinde kullanılmıştır.
Bu bilgi ve örneklere göre aşağıdakilerin hangisinde "adlaşmış sifat-fiil” kullanılmıştır?
Alinsan ve kültür hayatındakı dalgalanmalar, ilgi artıştarr, elbette bir cantik getiriyorsa güzeldir.
B) Daha önceki yıllarda gençlerin yazıya ilgi veya özentisi çoğunlukla şiir üzerinden başlayıp uzun bir süre geçerliliğini
korumuştur.
C) Türk toplumunda romanın büyük bir ivme kazandığı özellikle genç yazarların hararetli bir istekle romana yöneldiği
ortadadır.
D) Eski İstanbul hayatını anlatan kitaplar yine bu yıllarda ilgi kervanına eklendi derken popüler tarihî romana duyulan
merak ve gosterilen rağbet farklı bir kulvarda tekrar isindi.
Siget
adlasmis
]
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
19. Sifat-fiiller, cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır. Sifat-fiiller, ismin yerine geçerek adlaşmış sifat olur. Annemin tanıdığı insanlarla geziye katıldık. "tanıdık insan"da tanıdık sözcüğü sifat görevinde kullanılmıştır. Annemin tanıdıklarıyla geziye katıldık. "tanıdıklarıyla" sözcüğü adlaşmış sifat görevinde kullanılmıştır. Bu bilgi ve örneklere göre aşağıdakilerin hangisinde "adlaşmış sifat-fiil” kullanılmıştır? Alinsan ve kültür hayatındakı dalgalanmalar, ilgi artıştarr, elbette bir cantik getiriyorsa güzeldir. B) Daha önceki yıllarda gençlerin yazıya ilgi veya özentisi çoğunlukla şiir üzerinden başlayıp uzun bir süre geçerliliğini korumuştur. C) Türk toplumunda romanın büyük bir ivme kazandığı özellikle genç yazarların hararetli bir istekle romana yöneldiği ortadadır. D) Eski İstanbul hayatını anlatan kitaplar yine bu yıllarda ilgi kervanına eklendi derken popüler tarihî romana duyulan merak ve gosterilen rağbet farklı bir kulvarda tekrar isindi. Siget adlasmis ]
6. Sinif
Sifatlar (Ön Adlar
sare, soru belgisiz
110. 1.
ci s fiZF
7. Bir isim, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama-
yı örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Yeni hayatlara yelken açmak kimi insanlara zor
gelir.
B) Masmavi denizin ortasında görkemli bir gemi
vardı.
Bir gün önce polaylann böyle gelişeceğini
Bilemezdik.
D) Eski insanlar karanlık geceleri gaz lambasıyla
aydinlatırdı.
11.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
6. Sinif Sifatlar (Ön Adlar sare, soru belgisiz 110. 1. ci s fiZF 7. Bir isim, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama- yı örnekleyen bir kullanım vardır? A) Yeni hayatlara yelken açmak kimi insanlara zor gelir. B) Masmavi denizin ortasında görkemli bir gemi vardı. Bir gün önce polaylann böyle gelişeceğini Bilemezdik. D) Eski insanlar karanlık geceleri gaz lambasıyla aydinlatırdı. 11.
6.
Bazı sıfatlar, isimlere getirilen "-den/-dan" çık-
ma hâl ekleri ile oluşturulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklı-
dır?
A) Anne ördek peşindeki yavruları ile birlikte
sudan yüzerek geçti.
B) Bu sudan biraz içerek mide ağrılarınıza bir
son vermeniz mümkün.
C) Batuhan'ın bu sudan atlayamayacağı üze-
rine arkadaşları iddialaşıyordu.
D) Bundan sonra bizi sudan bahanelerle oya-
lamayacağını umuyoruz.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
6. Bazı sıfatlar, isimlere getirilen "-den/-dan" çık- ma hâl ekleri ile oluşturulmuştur. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklı- dır? A) Anne ördek peşindeki yavruları ile birlikte sudan yüzerek geçti. B) Bu sudan biraz içerek mide ağrılarınıza bir son vermeniz mümkün. C) Batuhan'ın bu sudan atlayamayacağı üze- rine arkadaşları iddialaşıyordu. D) Bundan sonra bizi sudan bahanelerle oya- lamayacağını umuyoruz.
Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatların türlerini yanlarındaki boşluğa yazınız.
Cümleler
Sifatın Türü
1. Her yeni deneyim sinir hücrelerini ateşler.
2. Konuşurken çoğu zaman yalnızca sözcükleri kullanmayız.
3. Yanlış bilgi, bilgi kirliliğine neden olabilir.
4. Bu alanda çalışanlar, genellikle insanların duygusal sorunlarıyla ilgilenir.
5. Katılımcıların ne iş yaptıklarını öğrenmek istiyordu.
6. Moğolistan engebeli ve dağlık bir ülkedir.
7. Avcılık için kartallar, eğitilip on yıl sonra doğaya bırakılır.
8. Sporcu, bu sporda dik bir rampadan aşağı kayar.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatların türlerini yanlarındaki boşluğa yazınız. Cümleler Sifatın Türü 1. Her yeni deneyim sinir hücrelerini ateşler. 2. Konuşurken çoğu zaman yalnızca sözcükleri kullanmayız. 3. Yanlış bilgi, bilgi kirliliğine neden olabilir. 4. Bu alanda çalışanlar, genellikle insanların duygusal sorunlarıyla ilgilenir. 5. Katılımcıların ne iş yaptıklarını öğrenmek istiyordu. 6. Moğolistan engebeli ve dağlık bir ülkedir. 7. Avcılık için kartallar, eğitilip on yıl sonra doğaya bırakılır. 8. Sporcu, bu sporda dik bir rampadan aşağı kayar.