Biçim Bilgisi Soruları

Bilgi: İthalat: Yurt dışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Diğer bir adıyla
dış alımdır. İthalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki ana unsur bulunmaktadır: Satın alınacak ürün ve ürünü satın

Ortaokul Türkçe

Biçim Bilgisi Soru Çözümü

Bilgi: İthalat: Yurt dışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Diğer bir adıyla dış alımdır. İthalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki ana unsur bulunmaktadır: Satın alınacak ürün ve ürünü satın alacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi. İhracat: İthalatın tam tersidir, yani ülkede üretilen bir malin döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması işlemidir. Buna da aynı zamanda dış satım adı verilir. İhracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için de satılacak bir malin ve bu malı satacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişinin olması gereklidir. İhracatı ithalatından fazla olan ülkeler dış ticaret fazlası verir. Aşağıdaki grafikte 2010-2014 yılları arasında Rusya'nın dış ticaret dengesine ait veriler yer almıştır. Grafik: Rusya'nın Dış Ticaret Dengesi (2010-2014) Milyar dolar 600- 500- 400- 300+ 200- 100- 0 397 228 2010 169 516 306 2011 Rusya'nın İhracatı 210 524 C) Rusya'nın ihracatı sürekli aynıdır. D Rusya'nın ithalatı, ihracatından fazladır. 316 2012 208 Rusya'nın İthalatı 527 Grafikteki veriler incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Rusya dış ticaret fazlası vermiştir. B) Rusya'nın en fazla ithalatının olduğu yıllar 2010 ve 2014'tür. 314 2013 213 497 286 2014 Dış Ticaret Dengesi 211 Yıllar Insa usitos pic Or cok ka skilore etkinlik brlikte ç ilgile ak değ ardimci netinde imak Is Czüm iç Duygular Brikte ris Yor durum adaki SE madir. Derenin valtımızı Uzerind Her sab maralan

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir