Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
1. I.
Evrakların hepsi, üç gün içinde işleme alındı.
II. Ne yaparsak yapalım, bir türlü ikna edemedik.
III. Babam, müdür olarak başka bir okula atandı.
IV. Yayladaki piknik için fırından 50 tane ekmek
getirildi.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, işi
yapan ögedir?
AJT.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
1. I. Evrakların hepsi, üç gün içinde işleme alındı. II. Ne yaparsak yapalım, bir türlü ikna edemedik. III. Babam, müdür olarak başka bir okula atandı. IV. Yayladaki piknik için fırından 50 tane ekmek getirildi. Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, işi yapan ögedir? AJT. B) II. C) III. D) IV.
9. Yer tamlayıcısı, yönelme (-e/-a), bulunma
(-de/-da) veya ayrılma (-den/-dan) hål ek-
lerinden birini alarak yüklemi etkiler. Ancak
"-de/-da" hâl ekini alan her sözcük ya da söz-
cük grubu yer tamlayıcısı değildir. Örneğin
"Göreve başladığım yıllarda burada sadece
bir okul vardı." cümlesinde "yıllarda" sözcüğü
yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi-
sinde "-de/-da" hâl ekini alan sözcük yer
tamlayıcısı görevinde kullanılmamıştır?
A) Güneşte biraz fazla kaldığı için yüzünde
ve kollarında yanıklar oluşmuştu.
B) Çocuk, başından geçenleri anlatınca
içimde bir acıma hissi uyandı.
C) Bizim çocukluğumuzda bilgisayar da In-
ternet de yoktu.
D) Yaşlı kadın, arkasına baka baka yürürken
sokağın köşesinde birden durdu.
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Temel Öğeleri
9. Yer tamlayıcısı, yönelme (-e/-a), bulunma (-de/-da) veya ayrılma (-den/-dan) hål ek- lerinden birini alarak yüklemi etkiler. Ancak "-de/-da" hâl ekini alan her sözcük ya da söz- cük grubu yer tamlayıcısı değildir. Örneğin "Göreve başladığım yıllarda burada sadece bir okul vardı." cümlesinde "yıllarda" sözcüğü yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi- sinde "-de/-da" hâl ekini alan sözcük yer tamlayıcısı görevinde kullanılmamıştır? A) Güneşte biraz fazla kaldığı için yüzünde ve kollarında yanıklar oluşmuştu. B) Çocuk, başından geçenleri anlatınca içimde bir acıma hissi uyandı. C) Bizim çocukluğumuzda bilgisayar da In- ternet de yoktu. D) Yaşlı kadın, arkasına baka baka yürürken sokağın köşesinde birden durdu.
10. (I) Yaz gecelerini daha çok severim. (II) Bizi
sıcakla bunaltmayan veya soğukla üşütmeyen
saatler hele sahil kıyılarında geçiyorsa keyfim
kat kat fazla olur. (III) Göklerde aşikâr olan
yıldızlar, güzel hislere kaynak olur. (IV) Şar-
kılarımız, ağustos böceklerinin düzenini takip
etmek maksadıyla ritim tutar.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?es
A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.+
B) II. cümlede koşul anlamı bulunmaktadır. +
GYIII. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
+
D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesidir.
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
10. (I) Yaz gecelerini daha çok severim. (II) Bizi sıcakla bunaltmayan veya soğukla üşütmeyen saatler hele sahil kıyılarında geçiyorsa keyfim kat kat fazla olur. (III) Göklerde aşikâr olan yıldızlar, güzel hislere kaynak olur. (IV) Şar- kılarımız, ağustos böceklerinin düzenini takip etmek maksadıyla ritim tutar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle il- gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?es A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.+ B) II. cümlede koşul anlamı bulunmaktadır. + GYIII. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. + D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesidir.
7.
2
Temizliği hasta olmak için değil, hastalıktan
korunmak için yapıyoruz. Ancak deterjan-
larda kullanılan kimyasallar, sadece mik-
ropları öldürmüyor; bize de zarar veriyor.
Özellikle deterjanlarda ve sivi sabunlarda
kullanılan kimyasalların neden olduğu kan-
ser, kalp-damar rahatsızlıkları; temizliğin
kirli yüzünü bize bir kez daha hatırlatıyor.
Zararlı kimyasallar yüzünden Türkiye'de her
yıl 150 bin insan kansere yakalanırken de-
terjanların tabiata verdiği dönüşü mümkün
olmayan zararlar tahmin sınırlarını zorluyor.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Türkis
Temizlik malzemelerindeki kimyasalların
etkileri
B) Kimyasal atıkların neden olduğu hastalıklar
C) Deterjanların çevreye verdiği zarar
D) Temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken-
ler
l: 0 Sinif K.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
7. 2 Temizliği hasta olmak için değil, hastalıktan korunmak için yapıyoruz. Ancak deterjan- larda kullanılan kimyasallar, sadece mik- ropları öldürmüyor; bize de zarar veriyor. Özellikle deterjanlarda ve sivi sabunlarda kullanılan kimyasalların neden olduğu kan- ser, kalp-damar rahatsızlıkları; temizliğin kirli yüzünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Zararlı kimyasallar yüzünden Türkiye'de her yıl 150 bin insan kansere yakalanırken de- terjanların tabiata verdiği dönüşü mümkün olmayan zararlar tahmin sınırlarını zorluyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangi- sidir? Türkis Temizlik malzemelerindeki kimyasalların etkileri B) Kimyasal atıkların neden olduğu hastalıklar C) Deterjanların çevreye verdiği zarar D) Temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken- ler l: 0 Sinif K.
8.
~
3
Türkler, eskiden beri 22 Aralık'ta gündüzün
geceyi yenmesini bir zafer olarak nitelendir-
mekte ve bu zaferi "akçam ağacı" altında
kutlamaktadırlar. Türklere göre güneşin
doğuşu yeni yıl döngüsü olarak kabul edil-
miştir. Türkler, güneşe mitolojide "Nar" is-
mini vermişlerdir. Türk deyimlerindeki "Nar
gibi yanıyor.", "Nar gibi kızardı." sözleri
aslında "Güneş gibi yanıyor veya kızardı."
anlamındadır. Nardugan Bayramı olarak
nitelendirilen bugün aslında güneşin doğu-
şu bayramıdır. Nardugan, Türklerde yeni
yıl bayramıdır. Ayaz Ata ise bu bayramın
simgesidir. Ayaz Ata, her yıl 22 Aralık'tan
sonra gelen ilk dolunayda ortaya çıkar ve
1 Şubat'a kadar kutlamalar devam eder.
Bu medya metninin yazılış amacı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Olay yorumlama - Bilgi aktarma
B) Bilgi aktarma - İkna etme
Kültür aktarma - Bilgi aktarma
D) Olay yorumlama - Kültür aktarma
AV Yayınları
Ortaokul Türkçe
Paragraf
8. ~ 3 Türkler, eskiden beri 22 Aralık'ta gündüzün geceyi yenmesini bir zafer olarak nitelendir- mekte ve bu zaferi "akçam ağacı" altında kutlamaktadırlar. Türklere göre güneşin doğuşu yeni yıl döngüsü olarak kabul edil- miştir. Türkler, güneşe mitolojide "Nar" is- mini vermişlerdir. Türk deyimlerindeki "Nar gibi yanıyor.", "Nar gibi kızardı." sözleri aslında "Güneş gibi yanıyor veya kızardı." anlamındadır. Nardugan Bayramı olarak nitelendirilen bugün aslında güneşin doğu- şu bayramıdır. Nardugan, Türklerde yeni yıl bayramıdır. Ayaz Ata ise bu bayramın simgesidir. Ayaz Ata, her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda ortaya çıkar ve 1 Şubat'a kadar kutlamalar devam eder. Bu medya metninin yazılış amacı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Olay yorumlama - Bilgi aktarma B) Bilgi aktarma - İkna etme Kültür aktarma - Bilgi aktarma D) Olay yorumlama - Kültür aktarma AV Yayınları
14.
+
3
(1) Tarih boyunca insanlar hep bir şeyleri
merak etmişlerdir. (II) Merak ettikleri şey-
leri çözebilmek için çok çalışmışlardır.
(III) Binlerce insan; bilimsel ve doğal
olaylara antam vermek, teknolojiyi geliş
mbetirmek ve temelde hayatı kolaylaştırmak
için birbirinden farklı icatlar, buluşlar ya-
pip teoriler geliştirmiştir. (IV) Bazı bilim
insanları vardır ki yaptıklarıyla yaşadığı
mız dünyayı değiştirmişlerdir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin
hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil bir arada
kullanılmıştır?
A) I.sk
nobielaimia
II.
C) III.
D) IV.
isbni dom
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
14. + 3 (1) Tarih boyunca insanlar hep bir şeyleri merak etmişlerdir. (II) Merak ettikleri şey- leri çözebilmek için çok çalışmışlardır. (III) Binlerce insan; bilimsel ve doğal olaylara antam vermek, teknolojiyi geliş mbetirmek ve temelde hayatı kolaylaştırmak için birbirinden farklı icatlar, buluşlar ya- pip teoriler geliştirmiştir. (IV) Bazı bilim insanları vardır ki yaptıklarıyla yaşadığı mız dünyayı değiştirmişlerdir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil bir arada kullanılmıştır? A) I.sk nobielaimia II. C) III. D) IV. isbni dom
15. Türkçenin kuralına uygun yazılmış bir cümlenin yüklemi, sonda bulunur. Yüklemi fiil olan cümlelerde
yüklemden hemen önceki öge, vurgulanmış olur.
Buna göre,
Nesse
I. Uzmanlar, yazın Ankara'nın su sıkıntısı çekeceğini söyledi.
II. Orman yangınları rüzgâr nedeniyle günlerce sürebiliyor.
III. Akşamın karanlığı başlayınca sokak lambaları yandı.
IV. Ödevlerini bitirip oyun oynamak için odasına gitti.
numaralı cümlelerde vurgulanan ögeler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Belirtisiz nesn
sne - Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı
B) Belirtisiz nesne - Zarf tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Zarf tamlayıcısı
C) Belirtili nesne - Zarf tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Yer tamlayıcısı
Belirtili nesne - Zarf tamlayıcısı – Özne - Yer tamlayıcısı
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
15. Türkçenin kuralına uygun yazılmış bir cümlenin yüklemi, sonda bulunur. Yüklemi fiil olan cümlelerde yüklemden hemen önceki öge, vurgulanmış olur. Buna göre, Nesse I. Uzmanlar, yazın Ankara'nın su sıkıntısı çekeceğini söyledi. II. Orman yangınları rüzgâr nedeniyle günlerce sürebiliyor. III. Akşamın karanlığı başlayınca sokak lambaları yandı. IV. Ödevlerini bitirip oyun oynamak için odasına gitti. numaralı cümlelerde vurgulanan ögeler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Belirtisiz nesn sne - Yer tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı B) Belirtisiz nesne - Zarf tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Zarf tamlayıcısı C) Belirtili nesne - Zarf tamlayıcısı - Belirtisiz nesne - Yer tamlayıcısı Belirtili nesne - Zarf tamlayıcısı – Özne - Yer tamlayıcısı
19.
himlarına sahip olarak
yapılan yeni binasında hizmet vermektedir.
"yok
Güneş panellerinin temizliği açısından en büyük problem, panellerin yüzeyinde biriken tozlardır. Bir
aylık temizlenmemenin verimi %30 oranında düşürmesi, panelleri bu tozlardan temizlemek için kul-
lanılan yıllık su miktarının 2 milyon insanın bir senelik içme suyu ihtiyacına denk gelecek kadar fazla
olması nedeniyle bu işlemin pek verimli olduğu söylenemez. Yayımlanan bir makalede ise bilim in-
sanları, bu sorunu ortadan kaldıran bir buluş yaparak panelleri su kullanmadan temizlemenin yolunu
bulduklarını duyurdu. Bugüne kadarki susuz temizleme yöntemleri, tozu temizlerken panel yüzey-
lerinde de çizikler bıraktığı için istenen sonuca ulaştırmazken yeni yöntem yüzeye dışarıdan temas
sağlamamasıyla öne çıkıyor. Bunun yerine, panel yüzeyinin hemen üzerinden geçen basit bir elektrot
yardımıyla hem panele hem de toz parçacıklarına elektrik yükü verilerek panelin toz parçacıklarına
elektrostatik itme uygulaması sağlanıyor ve tozlar, panel yüzeyine zarar vermeden uzaklaştırılabiliyor.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?
Türkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4
vole
A) Güneş panellerinin temizlenmesi açısından en büyük sorun nedir?
B) Güneş panellerinin temizliği su kullanmadan nasıl yapılmaktadır?
4
Elektrot kullanılarak yapılan güneş paneli temizliğinin sıkıntıları nedir?
D) Güneş panellerinin uzun süre temizlenmemesinin verimlilik üzerindeki etkisi nedir?
8
AV Yayınları
Ortaokul Türkçe
Paragrafın Anlam Özellikleri
19. himlarına sahip olarak yapılan yeni binasında hizmet vermektedir. "yok Güneş panellerinin temizliği açısından en büyük problem, panellerin yüzeyinde biriken tozlardır. Bir aylık temizlenmemenin verimi %30 oranında düşürmesi, panelleri bu tozlardan temizlemek için kul- lanılan yıllık su miktarının 2 milyon insanın bir senelik içme suyu ihtiyacına denk gelecek kadar fazla olması nedeniyle bu işlemin pek verimli olduğu söylenemez. Yayımlanan bir makalede ise bilim in- sanları, bu sorunu ortadan kaldıran bir buluş yaparak panelleri su kullanmadan temizlemenin yolunu bulduklarını duyurdu. Bugüne kadarki susuz temizleme yöntemleri, tozu temizlerken panel yüzey- lerinde de çizikler bıraktığı için istenen sonuca ulaştırmazken yeni yöntem yüzeye dışarıdan temas sağlamamasıyla öne çıkıyor. Bunun yerine, panel yüzeyinin hemen üzerinden geçen basit bir elektrot yardımıyla hem panele hem de toz parçacıklarına elektrik yükü verilerek panelin toz parçacıklarına elektrostatik itme uygulaması sağlanıyor ve tozlar, panel yüzeyine zarar vermeden uzaklaştırılabiliyor. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Türkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4 vole A) Güneş panellerinin temizlenmesi açısından en büyük sorun nedir? B) Güneş panellerinin temizliği su kullanmadan nasıl yapılmaktadır? 4 Elektrot kullanılarak yapılan güneş paneli temizliğinin sıkıntıları nedir? D) Güneş panellerinin uzun süre temizlenmemesinin verimlilik üzerindeki etkisi nedir? 8 AV Yayınları
SÖZEL BÖLÜM
20.
vonlis
1940
Asıl adı Edson
Arantes do
Nascimento olan
Pele, 23 Ekim'de
Brezilya'da doğdu.
Arkadaşları, o
dönem örnek aldığı
Bile'ye istinaden
"Pele" takma adı
takti.
Yeşil sahalara ilk
adımını Bauru
Athletic Club ile attı.
1956
Santos Kulübüyle ilk
profesyonel
sözleşmesini
imzaladı.
Brezilya hükümeti,
"milli hazine" olarak
nitelendirilen
Pele'nin ülke dışına
transferine izin
vermedi.
TÜRKÇE
1957
ilk milli maçına
Arjantin karşısında
16 yaş 9 aylıkken
çıktı.
1977
Futbol kariyerini
sonlandırdı.
Ülkesinde spor
bakanlığı, BM ve
UNESCO'nun iyi
niyet elçiliği gibi
görevler üstlendi.
2022
29 Aralık'ta
hayatını kaybetti.
1363 MAÇ
1279 GOL
KUPA
Bu görselde Pele'yle ilgili aşağıdakilerin
A) Birden fazla Dünya Kupası kazandığına +
B) Brezilya hükümetinin yurt dışına transfer olmasını istemediğine
C) Pele isminin takma adı olduğuna +
Futbol oynadığı ilk kulübün Santos olduğuna
KOLEKSİYONU
DÜNYA KUPASI
1958, 1962 1970
BREZİLYA SERIE A
1961, 62, 63, 64, 65,68
COPA LIBERTADORES
1962, 1968
hangisine değinilmemiştir?
KITALARARASI
SAMPIYONLUK
EYALET
SAMPİYONLUĞU
6%
2
21
10%
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
SÖZEL BÖLÜM 20. vonlis 1940 Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim'de Brezilya'da doğdu. Arkadaşları, o dönem örnek aldığı Bile'ye istinaden "Pele" takma adı takti. Yeşil sahalara ilk adımını Bauru Athletic Club ile attı. 1956 Santos Kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Brezilya hükümeti, "milli hazine" olarak nitelendirilen Pele'nin ülke dışına transferine izin vermedi. TÜRKÇE 1957 ilk milli maçına Arjantin karşısında 16 yaş 9 aylıkken çıktı. 1977 Futbol kariyerini sonlandırdı. Ülkesinde spor bakanlığı, BM ve UNESCO'nun iyi niyet elçiliği gibi görevler üstlendi. 2022 29 Aralık'ta hayatını kaybetti. 1363 MAÇ 1279 GOL KUPA Bu görselde Pele'yle ilgili aşağıdakilerin A) Birden fazla Dünya Kupası kazandığına + B) Brezilya hükümetinin yurt dışına transfer olmasını istemediğine C) Pele isminin takma adı olduğuna + Futbol oynadığı ilk kulübün Santos olduğuna KOLEKSİYONU DÜNYA KUPASI 1958, 1962 1970 BREZİLYA SERIE A 1961, 62, 63, 64, 65,68 COPA LIBERTADORES 1962, 1968 hangisine değinilmemiştir? KITALARARASI SAMPIYONLUK EYALET SAMPİYONLUĞU 6% 2 21 10% TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
SÖZEL BÖLÜM
TÜRK
9. Yazarın kişisel düşüncelerini ifade eden cüm-
lelere öznel yargılı cümleler denir.
+
Buna göre,
N(1)
Bilim insanları, dinozorları yok eden me-
teor çarpmasından sağ çıkmayı başaran bir
kaplumbağa türüne ait yeni bir fosil keşfetti.
(II) Bilimsel bir dergide yayımlanan araştırma-
ya göre keşfe konu yumuşak kabuklu kaplum-
bağa türü, yaklaşık 66 milyon yıl önce tıpkı
Tyrannosaurus rex gibi Kretase Dönemi'nin
son zamanlarında yaşamış. (III) İlk defa 1975
yılında gün yüzüne çıkarılan fosilin üzerindeki
çalışmalara -tam 38 sene boyunca bir üniver-
sitede tutulduktan sonra- ilk defa 2013 yılında
başlanmış. (IV) 9 yıldır devam eden çalışma-
lar, bu ölçekteki bir kitlesel yok oluşun türün
gelişimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması açı-
sından değerli bulgular ortaya koyduğu için bu
alandaki belki de en önemli keşiftir.
metnindeki numaralanmış cümlelerden
hangisi öznel bir yargı taşımaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
DIV
YAYINLARI
AV
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
SÖZEL BÖLÜM TÜRK 9. Yazarın kişisel düşüncelerini ifade eden cüm- lelere öznel yargılı cümleler denir. + Buna göre, N(1) Bilim insanları, dinozorları yok eden me- teor çarpmasından sağ çıkmayı başaran bir kaplumbağa türüne ait yeni bir fosil keşfetti. (II) Bilimsel bir dergide yayımlanan araştırma- ya göre keşfe konu yumuşak kabuklu kaplum- bağa türü, yaklaşık 66 milyon yıl önce tıpkı Tyrannosaurus rex gibi Kretase Dönemi'nin son zamanlarında yaşamış. (III) İlk defa 1975 yılında gün yüzüne çıkarılan fosilin üzerindeki çalışmalara -tam 38 sene boyunca bir üniver- sitede tutulduktan sonra- ilk defa 2013 yılında başlanmış. (IV) 9 yıldır devam eden çalışma- lar, bu ölçekteki bir kitlesel yok oluşun türün gelişimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması açı- sından değerli bulgular ortaya koyduğu için bu alandaki belki de en önemli keşiftir. metnindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı taşımaktadır? A) I. B) II. C) III. DIV YAYINLARI AV
2. 1. Nedense günümüzde insanlar daha
çok izleyerek veya dinleyerek öğren-
meyi tercih ediyor.2
II. İnsanlar bilgiye okuyarak, dinleyerek
veya izleyerek ulaşabilir. 1
III. Çünkü okuma, hem öğrenmeyi hem de
beyin hücrelerinin gelişmesini sağlıyor.
IV. Hâlbuki izleyerek öğrenme, okuyarak
öğrenme kadar yararlı bir yöntem değil.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıralandığında
hangisi baştan üçüncü olur?
A)T B11
III
6ULTİ20223-1
IV
580
1
Ortaokul Türkçe
Paragraf
2. 1. Nedense günümüzde insanlar daha çok izleyerek veya dinleyerek öğren- meyi tercih ediyor.2 II. İnsanlar bilgiye okuyarak, dinleyerek veya izleyerek ulaşabilir. 1 III. Çünkü okuma, hem öğrenmeyi hem de beyin hücrelerinin gelişmesini sağlıyor. IV. Hâlbuki izleyerek öğrenme, okuyarak öğrenme kadar yararlı bir yöntem değil. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bü- tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A)T B11 III 6ULTİ20223-1 IV 580 1
Ca
Or
10
AV SEYAHAT
ABDULLAH
KALKIS TARİHİ: 14 KASIM 2020
KALKIŞ SAATI: 16:30
VARIS SAATI 23:30
KOLTUK NO
17
IvI YOLCULUKLAR DILERIZ
1.
Istanbul'dan Kahramanmaraş'a gitmek isteyen Abdullah, internetten otobüs bileti alacaktır. İstanbul'dan Kah-
ramanmaraş'a doğrudan gitmeyecek çünkü birkaç şehirde işlerini halletmek için duracaktır. Bu yolculuk sırayla
istanbul-Ankara, Ankara-Niğde ve Niğde-Kahramanmaraş şeklinde olacaktır. İstanbul'dan yola çıkan Abdullah,
önce Ankara'ya sonra Niğde'ye daha sonra da Kahramanmaraş'a gidecektir.
Buna göre Abdullah,
KALKIS ISTANBUL
VARIS ANKARA
AV SEYAHAT
ABDULLAH
KALKIŞ TARİHİ: 15 KASIM 2020
KALKIŞ SAATI: 10:30
VARIS SAATI: 15:00
17
KOLTUK NO
KALKIS: ANKARA
VARIS NIGDE
Okuma ve Sözel Yetenek
IVİ YOLCULUKLAR DİLERİZ
III.
1. SINIF
NICH
ABE 0123456789
1.SINIF
KHI LẠI TH
AV SEYAHAT
ABDULLAH
KALKIŞ TARİHİ: 15 KASIM 2020
KALKIS SAATI: 17:00
VARIS SAAT
KOLTUK NO
23:00
17
IVI YOLCULUKLAR DİLERİZ
V.
numaralı biletlerden hangilerini almış olamaz?
A) I ve II.
B) I ve IV.
AV SEYAHAT
ABDULLAH
KALKISTARHI: 14 KASIM 2020
KALKIS SAAT 10:00
VARIS SAAT 15:00
KOLTUK NO
17
C) II ve IV.
KALKIŞ NIODE
VARIŞ KAHRAMANMARAS
KALKIŞ ANKARA
VARIS NIGDE
IVI YOLCULUKLAR INLERIZ
AV SEYAHAT
ABDULLAH
KALKIŞ TARIHI 15 KASIM 2020
KALKIŞ SAATI 06:30
VARIS SAAT 12.00
KOLTUK NO 17
MBCDEF0123456789
11.
KALKIS ISTANBUL
VARIS ANKARA
WI YOLCULUKLAR DİLERİZ.
TEST
1. SINIF
IV.
ABCDEF D323456789
D) III ve V.
SINIF
1
ARCHEF 0123456705
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
Ca Or 10 AV SEYAHAT ABDULLAH KALKIS TARİHİ: 14 KASIM 2020 KALKIŞ SAATI: 16:30 VARIS SAATI 23:30 KOLTUK NO 17 IvI YOLCULUKLAR DILERIZ 1. Istanbul'dan Kahramanmaraş'a gitmek isteyen Abdullah, internetten otobüs bileti alacaktır. İstanbul'dan Kah- ramanmaraş'a doğrudan gitmeyecek çünkü birkaç şehirde işlerini halletmek için duracaktır. Bu yolculuk sırayla istanbul-Ankara, Ankara-Niğde ve Niğde-Kahramanmaraş şeklinde olacaktır. İstanbul'dan yola çıkan Abdullah, önce Ankara'ya sonra Niğde'ye daha sonra da Kahramanmaraş'a gidecektir. Buna göre Abdullah, KALKIS ISTANBUL VARIS ANKARA AV SEYAHAT ABDULLAH KALKIŞ TARİHİ: 15 KASIM 2020 KALKIŞ SAATI: 10:30 VARIS SAATI: 15:00 17 KOLTUK NO KALKIS: ANKARA VARIS NIGDE Okuma ve Sözel Yetenek IVİ YOLCULUKLAR DİLERİZ III. 1. SINIF NICH ABE 0123456789 1.SINIF KHI LẠI TH AV SEYAHAT ABDULLAH KALKIŞ TARİHİ: 15 KASIM 2020 KALKIS SAATI: 17:00 VARIS SAAT KOLTUK NO 23:00 17 IVI YOLCULUKLAR DİLERİZ V. numaralı biletlerden hangilerini almış olamaz? A) I ve II. B) I ve IV. AV SEYAHAT ABDULLAH KALKISTARHI: 14 KASIM 2020 KALKIS SAAT 10:00 VARIS SAAT 15:00 KOLTUK NO 17 C) II ve IV. KALKIŞ NIODE VARIŞ KAHRAMANMARAS KALKIŞ ANKARA VARIS NIGDE IVI YOLCULUKLAR INLERIZ AV SEYAHAT ABDULLAH KALKIŞ TARIHI 15 KASIM 2020 KALKIŞ SAATI 06:30 VARIS SAAT 12.00 KOLTUK NO 17 MBCDEF0123456789 11. KALKIS ISTANBUL VARIS ANKARA WI YOLCULUKLAR DİLERİZ. TEST 1. SINIF IV. ABCDEF D323456789 D) III ve V. SINIF 1 ARCHEF 0123456705
Rüzgâr esme
ştı. Havadaki
saman
rpılmış
angisi
werilmiştir.
inik
n bu
16.
15. Kasabadaki okul 1942 yılında yeniden onarılmış.
Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiilin öznesine göre çatısı,
bu cümledeki ile özdeştir?
A
(D)
Kitabın kapağı önceden tasarlanmış.
Karşıdaki dağa kayak yapmaya gidiyorlar.
Eğitim için yurt dışına çıkacakmış.
Herkes elindeki mendili ağaca bağlıyordu.
1.
2.
Devrik cümledir
Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir.
Yukarıdaki iki ölçütü taşıyan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
Rüzgâr esme ştı. Havadaki saman rpılmış angisi werilmiştir. inik n bu 16. 15. Kasabadaki okul 1942 yılında yeniden onarılmış. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiilin öznesine göre çatısı, bu cümledeki ile özdeştir? A (D) Kitabın kapağı önceden tasarlanmış. Karşıdaki dağa kayak yapmaya gidiyorlar. Eğitim için yurt dışına çıkacakmış. Herkes elindeki mendili ağaca bağlıyordu. 1. 2. Devrik cümledir Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir. Yukarıdaki iki ölçütü taşıyan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Binlerce yıldır sofralarımızı süsleyen peynirin aslında bakteri ve mantarların inşa ettiği bir mikroorganizmalar
kalesi olduğunu biliyor muydunuz? Peynirin oluşumunda bakteri ve mantarlar birbirinden ayrı düşünülemez.
Peynirin ilk ortaya çıkış amacı, kısa sürede bozulan sütün ömrünü ve kullanım süresini uzatmaktı. Bugün
ise sayısız çeşidiyle tat ve besin dünyamızda önemli bir yere sahip. Altın tozu serpiştirilmiş Stilton peyniri,
Sardinya adasına özgü kurtlu peynire kadar değişik çeşitleri var. Fakat mikroorganizmaların kalesi olan pey-
nirin kıymetini bilmek için uzman peynir tadımcısı olmanız gerekmiyor. Bakteri ve mantarların inşa ettiği bu
kalelerin yapısı da içinde yaşayan canlıların özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bakteri inşaatı, sütü asidik
hâle getirmek için eklenen bazı maddelerin katılmasıyla başlıyor. Daha sonra eklenen bir enzim sūt protein-
lerini parçalıyor. Böylece proteinler sütteki yağı da yanlarına alarak topak hâline geliyor yani halk arasındaki
deyimle süt kesiliyor. Peynir yapmak için bu topaklar toplanıyor ve süzülmesi için üzerine bir ağırlık konarak
beklemeye bırakılıyor. İşte bu bekleme sırasında diğer mikroplar kendi özelliklerini peynire aşılamaya başlı-
yor. Ömeğin ünlü Rokfor peynirine camgöbeği renkli küflü dokuları kazandıran şey, Fransa'daki mağaralarda
bulunan bir mantardır. Peynir, küflenmesi için mağaralarda bekletilir. Fakat dünyanın başka yerlerinde de bu
mantar dışarıdan eklenerek benzer peynirler üretilebiliyor. Bu mantar oldukça hassas bir organizma. Havaya
ihtiyacı vardır ama fazla oksijen ölmesine yol açar. Peynir üreticileri bu peynir kalibina metal çubuklar soka-
hazırlar. Küf yerleşmeye başlarken peynirdeki yağı, yağ
rak delikler açıp mantarın üremesi için uygun orta
asitlerine ve metil ketonlara dönüştürür, peynirdeki o sabunumsu tadi ve belirgin kokuyu veren budur. Bu küf
farelere verildiğinde yaşamsal organlarına zarar veren toksinler ürettiği görülmüştür. Fakat peynirin yarattığı
ortamda bu maddeler parçalanarak zararsız hâle gelir.
Bu metne göre peynir ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Peynirin ilk ortaya çıkış amacına
B) Peynirin sayısız çeşidinin olduğuna
C) Peynirin oluşumunda mantarların önemli bir yeri olduğunu
D) Peynirin çok uzun süre bozulmadan saklanabileceğine
Ortaokul Türkçe
Paragraf
5. Binlerce yıldır sofralarımızı süsleyen peynirin aslında bakteri ve mantarların inşa ettiği bir mikroorganizmalar kalesi olduğunu biliyor muydunuz? Peynirin oluşumunda bakteri ve mantarlar birbirinden ayrı düşünülemez. Peynirin ilk ortaya çıkış amacı, kısa sürede bozulan sütün ömrünü ve kullanım süresini uzatmaktı. Bugün ise sayısız çeşidiyle tat ve besin dünyamızda önemli bir yere sahip. Altın tozu serpiştirilmiş Stilton peyniri, Sardinya adasına özgü kurtlu peynire kadar değişik çeşitleri var. Fakat mikroorganizmaların kalesi olan pey- nirin kıymetini bilmek için uzman peynir tadımcısı olmanız gerekmiyor. Bakteri ve mantarların inşa ettiği bu kalelerin yapısı da içinde yaşayan canlıların özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bakteri inşaatı, sütü asidik hâle getirmek için eklenen bazı maddelerin katılmasıyla başlıyor. Daha sonra eklenen bir enzim sūt protein- lerini parçalıyor. Böylece proteinler sütteki yağı da yanlarına alarak topak hâline geliyor yani halk arasındaki deyimle süt kesiliyor. Peynir yapmak için bu topaklar toplanıyor ve süzülmesi için üzerine bir ağırlık konarak beklemeye bırakılıyor. İşte bu bekleme sırasında diğer mikroplar kendi özelliklerini peynire aşılamaya başlı- yor. Ömeğin ünlü Rokfor peynirine camgöbeği renkli küflü dokuları kazandıran şey, Fransa'daki mağaralarda bulunan bir mantardır. Peynir, küflenmesi için mağaralarda bekletilir. Fakat dünyanın başka yerlerinde de bu mantar dışarıdan eklenerek benzer peynirler üretilebiliyor. Bu mantar oldukça hassas bir organizma. Havaya ihtiyacı vardır ama fazla oksijen ölmesine yol açar. Peynir üreticileri bu peynir kalibina metal çubuklar soka- hazırlar. Küf yerleşmeye başlarken peynirdeki yağı, yağ rak delikler açıp mantarın üremesi için uygun orta asitlerine ve metil ketonlara dönüştürür, peynirdeki o sabunumsu tadi ve belirgin kokuyu veren budur. Bu küf farelere verildiğinde yaşamsal organlarına zarar veren toksinler ürettiği görülmüştür. Fakat peynirin yarattığı ortamda bu maddeler parçalanarak zararsız hâle gelir. Bu metne göre peynir ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Peynirin ilk ortaya çıkış amacına B) Peynirin sayısız çeşidinin olduğuna C) Peynirin oluşumunda mantarların önemli bir yeri olduğunu D) Peynirin çok uzun süre bozulmadan saklanabileceğine
7. Aşağıda bir anda bir feryat () Bir kız çocuğu hem ağlıyor hem bağırıyor () Eğildim ama ne diyor ()
anlayamadım.
Bu metinde yay ayraçla () belirtilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A(...) () ()
85
) (!) (.) (?)
~) (!) (...) (?)
(1)
D) (...) (.) (,)
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
7. Aşağıda bir anda bir feryat () Bir kız çocuğu hem ağlıyor hem bağırıyor () Eğildim ama ne diyor () anlayamadım. Bu metinde yay ayraçla () belirtilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A(...) () () 85 ) (!) (.) (?) ~) (!) (...) (?) (1) D) (...) (.) (,)
) II ve III
7. ♦ Cümle
DI, II ve III
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bütün gün hiç durup dinlenmeden çalıştım hem babamın bahçesinde, hem de amcamın dükkânında...
B) Bu sabah Burhan'ı, en sevdiğim yeğenimi, başarıları için tebrik etmiş ve ikramiye ile ödüllendirmişler.
C) Bizim köyün bağlarından mı toplanmış bu üzümler, bu ekmekler sizin ovanın buğdayıyla mı yapılmış?
DKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
) II ve III 7. ♦ Cümle DI, II ve III 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Bütün gün hiç durup dinlenmeden çalıştım hem babamın bahçesinde, hem de amcamın dükkânında... B) Bu sabah Burhan'ı, en sevdiğim yeğenimi, başarıları için tebrik etmiş ve ikramiye ile ödüllendirmişler. C) Bizim köyün bağlarından mı toplanmış bu üzümler, bu ekmekler sizin ovanın buğdayıyla mı yapılmış? DKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.