Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
J
AVV YAYINLARI
13. Bir öğrenci Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve İngilizce kitaplarını beş raflı kitaplığına
yerleştirmiştir. Sıralamayla ilgili bilinenler şunlardır:
Kitaplığın en altı birinci raftır.
Her rafta en çok iki kitap bulunmaktadır.
3. rafta fizik kitabı bulunmaktadır.
Matematik ve kimya kitapları, coğrafya kitabının bir üst rafındadır.
Türkçe kitabı, fizik kitabının bir alt rafındadır.
●
●
●
●
●
İngilizce ve coğrafya kitapları farklı raflardadır.
Tarih kitabı, fizik ve coğrafya kitaplarından farklı raflardadır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Tarih kitabı birinci raftadır.
C) Matematik beşinci raftadır.
8. Sınıf Türkçe Soru Bankası
134
B) Türkçe ve İngilizce aynı raftadır.
DY Fizik ve İngilizce aynı raftadır.
D
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
J AVV YAYINLARI 13. Bir öğrenci Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve İngilizce kitaplarını beş raflı kitaplığına yerleştirmiştir. Sıralamayla ilgili bilinenler şunlardır: Kitaplığın en altı birinci raftır. Her rafta en çok iki kitap bulunmaktadır. 3. rafta fizik kitabı bulunmaktadır. Matematik ve kimya kitapları, coğrafya kitabının bir üst rafındadır. Türkçe kitabı, fizik kitabının bir alt rafındadır. ● ● ● ● ● İngilizce ve coğrafya kitapları farklı raflardadır. Tarih kitabı, fizik ve coğrafya kitaplarından farklı raflardadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Tarih kitabı birinci raftadır. C) Matematik beşinci raftadır. 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası 134 B) Türkçe ve İngilizce aynı raftadır. DY Fizik ve İngilizce aynı raftadır. D
1.
Her insanın farklı bir görüşü, kendine göre
bir doğrusu vardır. Bu nedenle bir arada ça-
lışmak durumunda kalan insanlar arasında
çoğu zaman anlaşmazlıklar görülür. Çünkü
bu insanlardan her biri kendi doğrusunu öne
sürer ve çalışmanın buna göre devam et-
mesini ister. Bu durum da çalışmanın uza-
masına hatta tamamlanamamasına neden
olur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu
metinde söz edilen olumsuzlukla ilgili-
dir?
A Horozu çok olan köyde sabah geç olur.
B) Alet işler, el övünür.
Gülü seven dikenine katlanır.
D) Bugünün işini yarına bırakma.
3.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
1. Her insanın farklı bir görüşü, kendine göre bir doğrusu vardır. Bu nedenle bir arada ça- lışmak durumunda kalan insanlar arasında çoğu zaman anlaşmazlıklar görülür. Çünkü bu insanlardan her biri kendi doğrusunu öne sürer ve çalışmanın buna göre devam et- mesini ister. Bu durum da çalışmanın uza- masına hatta tamamlanamamasına neden olur. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde söz edilen olumsuzlukla ilgili- dir? A Horozu çok olan köyde sabah geç olur. B) Alet işler, el övünür. Gülü seven dikenine katlanır. D) Bugünün işini yarına bırakma. 3.
1.
Ornitorenkler ve uçan sincaplardan sonra biyofloresan özellik gösteren memeli hayvanlara bir yenisi daha ek-
lendibahar tavşanı (II) Afrika'nın güneyinde yaşayan bahar tavşanı aslında bir tavşan değil (III) bir tür gececi
kemirgen. Bir araştırmada bu kemirgenin morötesi ışınım altında pembe parladığı ortaya çıkarıldı. Araştırmacı-
lar bu ışık saçmanın işlevini tam olarak çözebilmiş değil (ly) ancak bu durumun avcılardan korunmaya ya da yi-
yecek bulmaya yarayıp yaramadığının araştırılmasına devam edilecek.
Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
(A) I
BHT
C) M
D) W
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
1. Ornitorenkler ve uçan sincaplardan sonra biyofloresan özellik gösteren memeli hayvanlara bir yenisi daha ek- lendibahar tavşanı (II) Afrika'nın güneyinde yaşayan bahar tavşanı aslında bir tavşan değil (III) bir tür gececi kemirgen. Bir araştırmada bu kemirgenin morötesi ışınım altında pembe parladığı ortaya çıkarıldı. Araştırmacı- lar bu ışık saçmanın işlevini tam olarak çözebilmiş değil (ly) ancak bu durumun avcılardan korunmaya ya da yi- yecek bulmaya yarayıp yaramadığının araştırılmasına devam edilecek. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? (A) I BHT C) M D) W
D
18.
GENEL DENEME-12
(
Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere "devrik cümle" denir.
Bir eylemin, durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini; olduğunu,
olacağını bildiren cümlelere "olumlu cümle" denir.
A Çalışmadan başarıya ulaşamazsın.
B) Bir derdi var ki böyle davranıyor.
C) Her zaman onun yardımına koşardı insanlar.
D) Evimiz iş yerine çok uzak.
TÜRKÇE
Sen istersen ben de gelirim Izmir'e.
Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bildirilen yargı gerçekleşmiştir ve cümlenin yüklemi son.
dadır?
Duyduğum en etkileyici sözdü bu.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
D 18. GENEL DENEME-12 ( Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere "devrik cümle" denir. Bir eylemin, durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini; olduğunu, olacağını bildiren cümlelere "olumlu cümle" denir. A Çalışmadan başarıya ulaşamazsın. B) Bir derdi var ki böyle davranıyor. C) Her zaman onun yardımına koşardı insanlar. D) Evimiz iş yerine çok uzak. TÜRKÇE Sen istersen ben de gelirim Izmir'e. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bildirilen yargı gerçekleşmiştir ve cümlenin yüklemi son. dadır? Duyduğum en etkileyici sözdü bu.
çe
(1) Afrika'da yaşayan kara balıkçıl, daha çok küçük balıklarla ve böceklerle besleniyor. (II) Bu ku
avlanmak için su üzerinde kanatlarını bir şemsiye gibi açıyor. (III) Sonra da kanatlarıyla başını ve v
cudunu çevreliyor. (IV) Böylece Güneş ışığını kestiğinden suyun içini daha iyi görüyor.
Thegag nipl
CO
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Daha da önemlisi, küçük balıklar
yaptığı bu gölgelik alana toplaşıyor ve o da kolayca avlanıyor." cümlesi getirilirse metnin a
bütünlüğü sağlanmış olur?
A) I
B) II
III
BY IRMAE QUIsay Allgilati jetoned heb
D) IV
ebriuam u
Ortaokul Türkçe
Paragraf
çe (1) Afrika'da yaşayan kara balıkçıl, daha çok küçük balıklarla ve böceklerle besleniyor. (II) Bu ku avlanmak için su üzerinde kanatlarını bir şemsiye gibi açıyor. (III) Sonra da kanatlarıyla başını ve v cudunu çevreliyor. (IV) Böylece Güneş ışığını kestiğinden suyun içini daha iyi görüyor. Thegag nipl CO Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Daha da önemlisi, küçük balıklar yaptığı bu gölgelik alana toplaşıyor ve o da kolayca avlanıyor." cümlesi getirilirse metnin a bütünlüğü sağlanmış olur? A) I B) II III BY IRMAE QUIsay Allgilati jetoned heb D) IV ebriuam u
SOZEL MANTIK SORUSU
14. Bir edebiyat dergisi her yıl şiir, hikâye alan-
larında lise öğrencilerine yönelik bir yarışma
düzenlemiştir. Bu yarışmada ödül olarak bi-
rinci olan öğrenciler İtalya gezisi, ikincilere
bilgisayar, üçüncülere ise tablet verilmekte-
dir. Bu yarışmalara katılan öğrencilerle ilgili
bilinenler şunlardır:
●
●
●
●
Utku, hikâye alanında yarışmaya katılmıştır.
Ada, Poyraz'dan farklı bir alanda yarışma-
ya katılmıştır ve Poyraz'ın derecesi daha
iyidir.
●
Arya ile Nadya aynı alanda yarışmış ve Ar-
ya'nın derecesi daha iyidir.
Zeki, Arya'dan farklı bir alanda yarışmış ve
Zeki'nin derecesi Arya'ya göre kötüdür.
Ada, tablet ödülü almıştır.
Bu metin verilen bilgilerden hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ada, hikâye alanında yarışmıştır.
B) Utku, İtalya gezisi kazanmıştır.
C) Arya, Ada'dan farklı alanda yarışmış ve
İtalya gezisi kazanmıştır.
D) Zeki şiir alanında bilgisayar, Nadya hikâ-
ye alanında tablet kazanmıştır.
G
A
M
A
OKUL
16. Mutluluklar
be başkalarıyla
uzanır. Düşü
bir durumc
bir arkada:
olursunuz.
zarasını tel
de sevdiğin
daha mutlu
Yukarıdaki
mo peklerin ha
A) Sohbet
Denéme
1mth
2
3.
72
Ortaokul Türkçe
Anlatım Biçimleri
SOZEL MANTIK SORUSU 14. Bir edebiyat dergisi her yıl şiir, hikâye alan- larında lise öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmada ödül olarak bi- rinci olan öğrenciler İtalya gezisi, ikincilere bilgisayar, üçüncülere ise tablet verilmekte- dir. Bu yarışmalara katılan öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır: ● ● ● ● Utku, hikâye alanında yarışmaya katılmıştır. Ada, Poyraz'dan farklı bir alanda yarışma- ya katılmıştır ve Poyraz'ın derecesi daha iyidir. ● Arya ile Nadya aynı alanda yarışmış ve Ar- ya'nın derecesi daha iyidir. Zeki, Arya'dan farklı bir alanda yarışmış ve Zeki'nin derecesi Arya'ya göre kötüdür. Ada, tablet ödülü almıştır. Bu metin verilen bilgilerden hareketle aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ada, hikâye alanında yarışmıştır. B) Utku, İtalya gezisi kazanmıştır. C) Arya, Ada'dan farklı alanda yarışmış ve İtalya gezisi kazanmıştır. D) Zeki şiir alanında bilgisayar, Nadya hikâ- ye alanında tablet kazanmıştır. G A M A OKUL 16. Mutluluklar be başkalarıyla uzanır. Düşü bir durumc bir arkada: olursunuz. zarasını tel de sevdiğin daha mutlu Yukarıdaki mo peklerin ha A) Sohbet Denéme 1mth 2 3. 72
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı roman vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.
B) Yaşar Kemal'in İnce Memet romanı Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerindendir.
C) Ankara Kedilerinin büyük bir kısmı ne yazık ki sağırdır.
D) Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanır.
Ortaokul Türkçe
Yazım Kuralları
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur? A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı roman vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. B) Yaşar Kemal'in İnce Memet romanı Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerindendir. C) Ankara Kedilerinin büyük bir kısmı ne yazık ki sağırdır. D) Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanır.
11. I. Bizden yardım isteseydin daha az yorulurdun.
II. Çantaları odaya bırakıp mutfağa geçti.
III. Buralarda ağaçlar, çiçekler ne kadar güzelmiş.
IV. Hep beraber kitapları salondan odaya taşıdık.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer
alan altı çizili sözcüklerde ek fiil vardır?
A) I ve II
C) I ve III
B) II ve III
D) III ve IV
13
Ortaokul Türkçe
Ek Fiil
11. I. Bizden yardım isteseydin daha az yorulurdun. II. Çantaları odaya bırakıp mutfağa geçti. III. Buralarda ağaçlar, çiçekler ne kadar güzelmiş. IV. Hep beraber kitapları salondan odaya taşıdık. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan altı çizili sözcüklerde ek fiil vardır? A) I ve II C) I ve III B) II ve III D) III ve IV 13
11. DENEME
tumwimpyo inay
IN OMX150
Mozaik Yayınları
www.b
14. Edilgen fiiller, nesne - yüklem ilişkisine göre daima geçişsizdir. Çünkü edilgen fiillerde nesne gibi görünen öge,
daima sözde öznedir.
VEH
de ollonic
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edilgen - geçişsiz bir fiil kullanılmıştır?
ablis
av brat romana de
A) Bütün gününüzü bilgisayar başında geçirip heba etmeyin.
Civic Tesün toys
B) Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez.
C) Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.
Molaining th
D) Yalan ve yanlış, yalancı ve cahille hiçbir zaman tartışılmaz.
7011
obrğugn 0100 COUE
lonempo id Inay lapt nallin? (A
onnay vissvalmelse Isid ev nomlango
elugubla jabllid munkamay
and bey ilis
seday folhid
comide abat Balsuva ublo nomid
10
bing nag 1 (0
ubioyulut soulie duikom honom brobnila demilihiy gelmcg.com
Asiqi mübnog inngs vosushmiau elminga wigs abrilog mig
lay inexlib hove?! (8
plensol polamid
Türkçe Denemeleri
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
11. DENEME tumwimpyo inay IN OMX150 Mozaik Yayınları www.b 14. Edilgen fiiller, nesne - yüklem ilişkisine göre daima geçişsizdir. Çünkü edilgen fiillerde nesne gibi görünen öge, daima sözde öznedir. VEH de ollonic Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edilgen - geçişsiz bir fiil kullanılmıştır? ablis av brat romana de A) Bütün gününüzü bilgisayar başında geçirip heba etmeyin. Civic Tesün toys B) Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez. C) Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. Molaining th D) Yalan ve yanlış, yalancı ve cahille hiçbir zaman tartışılmaz. 7011 obrğugn 0100 COUE lonempo id Inay lapt nallin? (A onnay vissvalmelse Isid ev nomlango elugubla jabllid munkamay and bey ilis seday folhid comide abat Balsuva ublo nomid 10 bing nag 1 (0 ubioyulut soulie duikom honom brobnila demilihiy gelmcg.com Asiqi mübnog inngs vosushmiau elminga wigs abrilog mig lay inexlib hove?! (8 plensol polamid Türkçe Denemeleri
Jü Balli Krema D
plata Kapla
li Kak
SI
JE GÖRE
gerekti-
a da ala-
iller ge-
rirekrivi
1. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki eylem,
nesnesi bakımından diğerlerinden farklı-
dir?
A) Bahçende çiçekler açsın hep böyle
B) Gül eksik olmasın vazondan
C) Dolaştırın her yanı köşe bucak
D) Dallar eğilir zemine yorgun
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
Jü Balli Krema D plata Kapla li Kak SI JE GÖRE gerekti- a da ala- iller ge- rirekrivi 1. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki eylem, nesnesi bakımından diğerlerinden farklı- dir? A) Bahçende çiçekler açsın hep böyle B) Gül eksik olmasın vazondan C) Dolaştırın her yanı köşe bucak D) Dallar eğilir zemine yorgun
39. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları; elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç bo-
yutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır..
Bu yarışmaya katılan takımlar ile ilgili bilinenler şunlardır:
. E takımının yarıştığı kategoriler, C ve D takımlarınınkinden farklıdır.
• A ve E takımları üç boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmıştır.
• C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir.
elektrik letişim haval 3.0
• D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır.
A
Bu bilgilerden hareketle,
B ?
?
1. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır.X C2
II. C takımı, insansız hava araçları kategorisinde yarışmıştır.
D
III. D takımı, iletişim teknolojileri kategorisinde yarışmıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E
D) II ve III
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
39. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları; elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç bo- yutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır.. Bu yarışmaya katılan takımlar ile ilgili bilinenler şunlardır: . E takımının yarıştığı kategoriler, C ve D takımlarınınkinden farklıdır. • A ve E takımları üç boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmıştır. • C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir. elektrik letişim haval 3.0 • D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır. A Bu bilgilerden hareketle, B ? ? 1. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır.X C2 II. C takımı, insansız hava araçları kategorisinde yarışmıştır. D III. D takımı, iletişim teknolojileri kategorisinde yarışmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E D) II ve III
olduğu saptanmıştır. (araştırıp kanıtlamak
IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerden
hangisinin anlamı yay ayraç () içinde yanlış
verilmiştir?
AYI
CHII
B) II
DYTV
kisi vardı
A) Telefon bozu
ber veremem
2. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim
çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz
gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım
anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu...
Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşme-
sinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu
mu?
B) Ailesini yolc
gitmiş.
Kafa Dengi
C) Kuzenleri
canlıydı.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
D) Sınav ha
rünüyor
4. Ceviz
İran,
çury
laş
lu
A) "Gençlik, mutsuz, suçlu" sözcüklerinin karşıt
anlamlıları vardır.
B) "İç" sözcüğü, sesteş bir sözcüktür.
C) Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır.
D) "Şart, netice ve yaşam" sözcüklerinin eş an-
lamlıları vardır.
B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
olduğu saptanmıştır. (araştırıp kanıtlamak IV Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç () içinde yanlış verilmiştir? AYI CHII B) II DYTV kisi vardı A) Telefon bozu ber veremem 2. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşme- sinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu? B) Ailesini yolc gitmiş. Kafa Dengi C) Kuzenleri canlıydı. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? D) Sınav ha rünüyor 4. Ceviz İran, çury laş lu A) "Gençlik, mutsuz, suçlu" sözcüklerinin karşıt anlamlıları vardır. B) "İç" sözcüğü, sesteş bir sözcüktür. C) Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır. D) "Şart, netice ve yaşam" sözcüklerinin eş an- lamlıları vardır. B
2.
A)
III.
IV.
MUBA
YAYINLARI
11.
METİNDE YARDIMCI DÜŞÜNCELER-2
Dilin, en doğal ve gerçekçi malzeme olması kullanımında zorluklar oluşturur.
Heykeltıraş ile yazar arasında malzeme olarak seçilen varlıkları kullanma biçiminde farklılıklar vardır.
Dil, insan zekâsının ürünü olduğu için onu kullanmak ayrı bir yetenek gerektirir.
Yalnız I.
Sanatlar içinde en güç olanı, sanat aracı olarak dili kullanmaktır.
Sanatla ilgili bu yargılarından hangileri,
Dili, birtakım sanat türlerinin aracı olarak kullanmak, en güç sanat üretimidir. Bir heykeltıraş en iyi mermeri seçmekte güçlük çekmeje
bilir ama dil ile sanat yapanın işi çok güçtür. Çünkü dil, taş gibi bir doğa vergisi araç değildir; insan zekâsının yaptığı, oluşturduğu d
şünce aracıdır. İşte bu yüzden bu aracı sanat yaparak kullanmak büyük bir yetenek ve zekâ ister.
metninde savunulan düşünceyi desteklemez?
I ve II.
Il ve III.
III ve IV.
ABD merkezli a
kutlanan "Ulusla
ilk onda yer ala
ilk onunda yer
krizin getirdiği
da yer almam
yer alıyor.
Bu parçadan "m
İnsan
Kesi
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
2. A) III. IV. MUBA YAYINLARI 11. METİNDE YARDIMCI DÜŞÜNCELER-2 Dilin, en doğal ve gerçekçi malzeme olması kullanımında zorluklar oluşturur. Heykeltıraş ile yazar arasında malzeme olarak seçilen varlıkları kullanma biçiminde farklılıklar vardır. Dil, insan zekâsının ürünü olduğu için onu kullanmak ayrı bir yetenek gerektirir. Yalnız I. Sanatlar içinde en güç olanı, sanat aracı olarak dili kullanmaktır. Sanatla ilgili bu yargılarından hangileri, Dili, birtakım sanat türlerinin aracı olarak kullanmak, en güç sanat üretimidir. Bir heykeltıraş en iyi mermeri seçmekte güçlük çekmeje bilir ama dil ile sanat yapanın işi çok güçtür. Çünkü dil, taş gibi bir doğa vergisi araç değildir; insan zekâsının yaptığı, oluşturduğu d şünce aracıdır. İşte bu yüzden bu aracı sanat yaparak kullanmak büyük bir yetenek ve zekâ ister. metninde savunulan düşünceyi desteklemez? I ve II. Il ve III. III ve IV. ABD merkezli a kutlanan "Ulusla ilk onda yer ala ilk onunda yer krizin getirdiği da yer almam yer alıyor. Bu parçadan "m İnsan Kesi
by Taklarini hangi ülkede hangi yıl kazandılar?
1893
Yeni Zelanda
1906
Finlandiya
1902
Avusturya
2011
Suudi Arabistan
1917
Kanada
1913
Norveç
1989
Namibya
2006
Birleşik Arap Emirlikleri
1928
İngiltere, İrlanda
118
1920
ABD
1976
Portekiz
1994
Güney Afrika
Bu tablodan hareketle kadınların oy hakkı konusunda,
I. 100 yılı aşkın bir süredir gündemdeki yerini korumaktadır.
II. İsviçre ve Portekiz'de İran ve Fas'tan önce tanınan bir haktır.
III. Yeni Zelanda ve Finlandiya ilk kabul eden ülkeler arasındadır.
IV. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yakın bir dönemde kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
II ve III.
1947
Arjantin, Japonya,
Meksika, Pakistan
1944
Fransa
1963
Iran, Fas
1971
svicre
XB
D) III ve IV.
1949
Cin
5.
Ne zaman or
suz insanlar,
oralara nasıl
Bu parçanın ya
A)
Duyar
Orma
Ortaokul Türkçe
Grafik ve Tablo Yorumlama
by Taklarini hangi ülkede hangi yıl kazandılar? 1893 Yeni Zelanda 1906 Finlandiya 1902 Avusturya 2011 Suudi Arabistan 1917 Kanada 1913 Norveç 1989 Namibya 2006 Birleşik Arap Emirlikleri 1928 İngiltere, İrlanda 118 1920 ABD 1976 Portekiz 1994 Güney Afrika Bu tablodan hareketle kadınların oy hakkı konusunda, I. 100 yılı aşkın bir süredir gündemdeki yerini korumaktadır. II. İsviçre ve Portekiz'de İran ve Fas'tan önce tanınan bir haktır. III. Yeni Zelanda ve Finlandiya ilk kabul eden ülkeler arasındadır. IV. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yakın bir dönemde kabul etmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I. B) Yalnız II. II ve III. 1947 Arjantin, Japonya, Meksika, Pakistan 1944 Fransa 1963 Iran, Fas 1971 svicre XB D) III ve IV. 1949 Cin 5. Ne zaman or suz insanlar, oralara nasıl Bu parçanın ya A) Duyar Orma
10. Hiç kimse, senin kadar canımdan öte
can değil."cümlesinde altı çizili zamir-
lerin türü sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Soru yoluyla ismin yerini tutan
Kişi adlarının yerini tutan
B) İşaret yoluyla ismin yerini tutan
İsmin yerini belli belirsiz tutan
C) İsmin yerini belli belirsiz tutan 2
D)
Kişi adlarının yerini tutan
İsmin yerini belli belirsiz tutan
İşaret yoluyla ismin yerini tutan
Ortaokul Türkçe
Zamirler
10. Hiç kimse, senin kadar canımdan öte can değil."cümlesinde altı çizili zamir- lerin türü sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Soru yoluyla ismin yerini tutan Kişi adlarının yerini tutan B) İşaret yoluyla ismin yerini tutan İsmin yerini belli belirsiz tutan C) İsmin yerini belli belirsiz tutan 2 D) Kişi adlarının yerini tutan İsmin yerini belli belirsiz tutan İşaret yoluyla ismin yerini tutan
11
18. Hangisinde kendi sözcüğü atıl-
dığında cümlenin anlamı daralmaz?
A) Sadece ben kendim yaptım bu ödevi.
B) Kendi kendine konuşuyor sanırım.
C) Kendini bilen kişi böyle davranır.
D) Kendini dev aynasında görüyor.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
11 18. Hangisinde kendi sözcüğü atıl- dığında cümlenin anlamı daralmaz? A) Sadece ben kendim yaptım bu ödevi. B) Kendi kendine konuşuyor sanırım. C) Kendini bilen kişi böyle davranır. D) Kendini dev aynasında görüyor.