Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düşünceyi Geliştirme Yolları Soruları

Paragraf Bilgisi
1.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde öykülemeye yer
verilmemiştir?
A) Bütün o eski zaman evlerinin hepsinin bağlı
kaldığı bazı âdetleri vardır. Günün birinde eve
gelecek misafirler için hazır yatak ve yorganlar
bulunmalıydı. Bu evlerin misafir odalarının bir
köşesinde yüklük denilen yerde ilk önce insan
boyunda döşekler, yastıklar, sakız gibi bembe-
yaz çarşaflar bulunurdu.
B) Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi
arkadaşının biraz ileride kanlar içinde yere düş-
tüğünü gördü. Asker, teğmene koştu ve "Komu-
tanım, fırlayıp arkadaşımı alıp geleyim mi?" diye
sordu. Delirdin mi, der gibi baktı teğmen.
C) Ertesi gün, Gürcü Server, Ermeni kuyumcuya
uğradı. Düğüne yetiştirilmek üzere okkalı bir bi-
lezik ısmarladı, sonra çarşıyı dükkân dükkân do-
laştı. Bir başka dükkândan entarilik kumaş aldı.
D) Nihal, ablası aşağı inince yemek için yukarı çık-
tı. Sonra ikisi de hekimlik kitaplarını okumaya
başladılar. Ertesi gün doktorun, anneleri için
söyledikleri umut verici idi. Annelerinin kan de-
ğerleri yükselmişti.
3.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Paragraf Bilgisi 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde öykülemeye yer verilmemiştir? A) Bütün o eski zaman evlerinin hepsinin bağlı kaldığı bazı âdetleri vardır. Günün birinde eve gelecek misafirler için hazır yatak ve yorganlar bulunmalıydı. Bu evlerin misafir odalarının bir köşesinde yüklük denilen yerde ilk önce insan boyunda döşekler, yastıklar, sakız gibi bembe- yaz çarşaflar bulunurdu. B) Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi arkadaşının biraz ileride kanlar içinde yere düş- tüğünü gördü. Asker, teğmene koştu ve "Komu- tanım, fırlayıp arkadaşımı alıp geleyim mi?" diye sordu. Delirdin mi, der gibi baktı teğmen. C) Ertesi gün, Gürcü Server, Ermeni kuyumcuya uğradı. Düğüne yetiştirilmek üzere okkalı bir bi- lezik ısmarladı, sonra çarşıyı dükkân dükkân do- laştı. Bir başka dükkândan entarilik kumaş aldı. D) Nihal, ablası aşağı inince yemek için yukarı çık- tı. Sonra ikisi de hekimlik kitaplarını okumaya başladılar. Ertesi gün doktorun, anneleri için söyledikleri umut verici idi. Annelerinin kan de- ğerleri yükselmişti. 3.
11 Cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakile-
rin hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Her işin sonu başı Tanrı
Alınyazımızın heykeltıraşı Tanrı. (tezat)
B) Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek
çocukça mi bulmuştu? (kişileştirme)
C) Sevda mevsimi gelince kuşlar bin türlü terane-
lerle minimini göğüslerini yırtarlar. (kişileştirme)
O Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu
getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı.
(abartma)
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
11 Cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakile- rin hangisinde yanlış verilmiştir? A) Her işin sonu başı Tanrı Alınyazımızın heykeltıraşı Tanrı. (tezat) B) Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek çocukça mi bulmuştu? (kişileştirme) C) Sevda mevsimi gelince kuşlar bin türlü terane- lerle minimini göğüslerini yırtarlar. (kişileştirme) O Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı. (abartma)
6 Tanım cümleleri; bir kavramın ya da durumun özelliklerini belirlemek, işlevini göstermek veya onu benzerie-
rinden ayırmak için kurulan cümlelerdir. Bir cümlenin tanım cümlesi olup olmadığını anlamak için "Bu nedir?
sorusu yöneltilir. Tanım cümleleri bu soruya yanıt verir.
Bu açıklamaya göre,
Cümlede Anlam
Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışma-
lar da giderek arttı. Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran
üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Ancak tartışmalar yalnızca kullanım
pratikleriyle sınırlı değil.
İkna olma konusundaki en önemli etkenlerin başında, insanların uzmanlara olan güveni yer alır. In-
sanlar güvenilir, bilgi sahibi kişiler karşısında ikna olmaya daha yatkın oluyor. Özellikle iş yaşamında
karşınızdaki kişiyi bir konuda ikna etmek istiyorsanız o kişi üzerinde bir etki yaratmadan önce güve
nilir, bilgili bir otorite olduğunuzun işaretlerini vermeniz gerekiyor.
Selfie, kişinin kendini akıllı telefon kamerası veya fotoğraf makinesi ile bir kol mesafesi kadar uzaktan
ya da ayna karşısında çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa verilen addır. Yalnızca bir yıl için-
de sözcüğün kullanım oranı %17.000 artinca "selfie" 2013'te Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından yılın
sözcüğü ilan edilmiş. Ancak uzmanlar çok hızlı yayılan ve masum görünen bu merakın halihazırda ki-
şilik bozuklukları olan kişilerde bir tür bağımlılığa dönüşebileceği uyarısı yapıyor.
IV
Stres, günümüzde tüm insanların karşılaştığı bir sorun. Sağlığımızı ve yaşam kalitemizi olumsuz yön-
de etkileyen, zamanımızın en büyük düşmanlarından biri. Uzun süreli ve yoğun yaşanan stres kişide
kaygıya ve bunalıma yani depresyona yol açabilir. Stres oluşması için ilk olarak bir kişinin hayatında
meydana gelen değişimlerin o kişiyi etkilemesi gerekir. Bir olayın kişide stres yaratması olayın yapı-
sına ve kişinin bu olayla baş etme gücüne bağlıdır.
metinlerinin hangisinde tanım cümlesi bulunmaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
GHETE
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
6 Tanım cümleleri; bir kavramın ya da durumun özelliklerini belirlemek, işlevini göstermek veya onu benzerie- rinden ayırmak için kurulan cümlelerdir. Bir cümlenin tanım cümlesi olup olmadığını anlamak için "Bu nedir? sorusu yöneltilir. Tanım cümleleri bu soruya yanıt verir. Bu açıklamaya göre, Cümlede Anlam Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışma- lar da giderek arttı. Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Ancak tartışmalar yalnızca kullanım pratikleriyle sınırlı değil. İkna olma konusundaki en önemli etkenlerin başında, insanların uzmanlara olan güveni yer alır. In- sanlar güvenilir, bilgi sahibi kişiler karşısında ikna olmaya daha yatkın oluyor. Özellikle iş yaşamında karşınızdaki kişiyi bir konuda ikna etmek istiyorsanız o kişi üzerinde bir etki yaratmadan önce güve nilir, bilgili bir otorite olduğunuzun işaretlerini vermeniz gerekiyor. Selfie, kişinin kendini akıllı telefon kamerası veya fotoğraf makinesi ile bir kol mesafesi kadar uzaktan ya da ayna karşısında çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa verilen addır. Yalnızca bir yıl için- de sözcüğün kullanım oranı %17.000 artinca "selfie" 2013'te Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü ilan edilmiş. Ancak uzmanlar çok hızlı yayılan ve masum görünen bu merakın halihazırda ki- şilik bozuklukları olan kişilerde bir tür bağımlılığa dönüşebileceği uyarısı yapıyor. IV Stres, günümüzde tüm insanların karşılaştığı bir sorun. Sağlığımızı ve yaşam kalitemizi olumsuz yön- de etkileyen, zamanımızın en büyük düşmanlarından biri. Uzun süreli ve yoğun yaşanan stres kişide kaygıya ve bunalıma yani depresyona yol açabilir. Stres oluşması için ilk olarak bir kişinin hayatında meydana gelen değişimlerin o kişiyi etkilemesi gerekir. Bir olayın kişide stres yaratması olayın yapı- sına ve kişinin bu olayla baş etme gücüne bağlıdır. metinlerinin hangisinde tanım cümlesi bulunmaktadır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV GHETE D) III ve IV
18. Cumhuriyet'in güzelliklerinden biri de okuryazarlık oranının hızla artmasıdır. Cumhuriyet öncesinde okuryazarlık oranı,
yüzde beş iken bugün yüzde doksan beşlere varmıştır. Okuryazarlık oranı arttıkça insanların bilgileri, kültürleri de arta-
caktır. Gelecek, daha güzel, daha mutlu olacaktır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
B) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir.
D) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
18. Cumhuriyet'in güzelliklerinden biri de okuryazarlık oranının hızla artmasıdır. Cumhuriyet öncesinde okuryazarlık oranı, yüzde beş iken bugün yüzde doksan beşlere varmıştır. Okuryazarlık oranı arttıkça insanların bilgileri, kültürleri de arta- caktır. Gelecek, daha güzel, daha mutlu olacaktır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. B) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. D) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
5.
Çocukluk yıllarımıza doğru zihinsel bir seyahate çıktığımızda hatırımıza ilk gelen, o dönemde oynadığımız oyun-
lar ve oyun arkadaşlarımız olur. Ve yine çocukluğunu doyasıya yaşayanlar dediğimizde hayatının o yıllarında
gönlünce oyun oynayan ve bu konuda engellenmeyen çocuklar gelir hayalimize. Çünkü elinden oyunu alınmış bir
çocuk, gelişimi yarım kalmış bir çocuktur. Oyun; çocuğu eğiten, eğlendiren hayati bir unsur, aynı zamanda onun
gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Montaigne'nin de belirttiği gibi, "Çocukların en gerçek uğraşları oyunlardır."
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Öznel tanımlama vardır.
Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Omneklendirmeye yer verilmiştir.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Çocukluk yıllarımıza doğru zihinsel bir seyahate çıktığımızda hatırımıza ilk gelen, o dönemde oynadığımız oyun- lar ve oyun arkadaşlarımız olur. Ve yine çocukluğunu doyasıya yaşayanlar dediğimizde hayatının o yıllarında gönlünce oyun oynayan ve bu konuda engellenmeyen çocuklar gelir hayalimize. Çünkü elinden oyunu alınmış bir çocuk, gelişimi yarım kalmış bir çocuktur. Oyun; çocuğu eğiten, eğlendiren hayati bir unsur, aynı zamanda onun gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Montaigne'nin de belirttiği gibi, "Çocukların en gerçek uğraşları oyunlardır." Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Öznel tanımlama vardır. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. C) Karşılaştırma yapılmıştır. D) Omneklendirmeye yer verilmiştir.
19.
Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duru-
yordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykı-
racaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan
gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl
pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un ya-
nına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat
durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Bu gü-
zel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve
sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına
sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar
tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu.
Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak iste-
dim. On adım ilerdeki çeşmeye koştum.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi
ağır basmaktadır?
AAçıklayıcı
Tartışmacı
B) Betimleyici
D) Öyküleyişi
ANDE
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
19. Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duru- yordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykı- racaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un ya- nına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Bu gü- zel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak iste- dim. On adım ilerdeki çeşmeye koştum. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? AAçıklayıcı Tartışmacı B) Betimleyici D) Öyküleyişi ANDE
23
1. Şehir yine beyaz gelinliğini giymişti. Ancak onun için
yaz, kış, kar, tipi bir şey ifade etmiyordu. Çalışmalıydı,
eve ekmek getirmeliydi. Dinçti aslında yaşıtlarına göre.
Omuzları geniş, kolları güçlüydü. Bunu da bu zamana
kadar çalışmasına bağlıyordu. İşleyen demir pas tut-
mazdı nihayetinde. Canlı kanıtıydı bunun.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılma-
mıştır?
A) Betimleme
B) Kişileştirme
Örnekleme
D) Tanık Gösterme
2. Şair, anlatmak istedikleriyle daha geniş bir kitleyi hedef
almış. Sadece birkaç insanı, kesimi, milleti ilgilendiren
ve coşturan değil evrensel konular islomi
5
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
23 1. Şehir yine beyaz gelinliğini giymişti. Ancak onun için yaz, kış, kar, tipi bir şey ifade etmiyordu. Çalışmalıydı, eve ekmek getirmeliydi. Dinçti aslında yaşıtlarına göre. Omuzları geniş, kolları güçlüydü. Bunu da bu zamana kadar çalışmasına bağlıyordu. İşleyen demir pas tut- mazdı nihayetinde. Canlı kanıtıydı bunun. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılma- mıştır? A) Betimleme B) Kişileştirme Örnekleme D) Tanık Gösterme 2. Şair, anlatmak istedikleriyle daha geniş bir kitleyi hedef almış. Sadece birkaç insanı, kesimi, milleti ilgilendiren ve coşturan değil evrensel konular islomi 5
SÜNCEYİ GELİŞTİRME BÖLÜM 7 ÖĞRENİYORUM
YOLLARI
8. İmge, gerçekliğin dışında şairin dış dünya ile göz-
lemlerini kendi zihninde yeni bir forma sokmasının
ardından düş dünyasında oluşturduğu görüntüler-
dir
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin
oluşturulduğu düşünceyi geliştirme yolu ile
zulmıştır?
ya-
A) Siir, duyguların sözcüklere ve hecelere sığdırıl-
masıdır.
B) Haliç'te bir vapuru vurdular; vapur demirlenmiş-
ti, eli kolu bağlı ağlıyordu.
C) Bir
Bir yazarın her zaman geleceğe kalma gayesi
olmalı, bunun için çalışmalı.
D) Yazı dilinin konuşma diline göre daha ciddi bir
üslubu vardır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
SÜNCEYİ GELİŞTİRME BÖLÜM 7 ÖĞRENİYORUM YOLLARI 8. İmge, gerçekliğin dışında şairin dış dünya ile göz- lemlerini kendi zihninde yeni bir forma sokmasının ardından düş dünyasında oluşturduğu görüntüler- dir Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin oluşturulduğu düşünceyi geliştirme yolu ile zulmıştır? ya- A) Siir, duyguların sözcüklere ve hecelere sığdırıl- masıdır. B) Haliç'te bir vapuru vurdular; vapur demirlenmiş- ti, eli kolu bağlı ağlıyordu. C) Bir Bir yazarın her zaman geleceğe kalma gayesi olmalı, bunun için çalışmalı. D) Yazı dilinin konuşma diline göre daha ciddi bir üslubu vardır.
15. Televizyon kanalları ve sosyal medya bazı
fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağla-
makta, belli konularda aynı şekilde düşü-
nenlerin ise sayısını arttırmaktadır. Yapı-
lan bir araştırmada Türkiye'de yaygın olan
görüşün oluşmasında televizyonun yüzde
otuz beş, sosyal medyanın ise yüzde elli
beş gibi yüksek bir oranda etkili olduğu gö-
rülmüştür.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
B) Tanımlamaya başvurulmuştur.
C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
D) Benzetme bulunmaktadır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
15. Televizyon kanalları ve sosyal medya bazı fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağla- makta, belli konularda aynı şekilde düşü- nenlerin ise sayısını arttırmaktadır. Yapı- lan bir araştırmada Türkiye'de yaygın olan görüşün oluşmasında televizyonun yüzde otuz beş, sosyal medyanın ise yüzde elli beş gibi yüksek bir oranda etkili olduğu gö- rülmüştür. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. B) Tanımlamaya başvurulmuştur. C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır. D) Benzetme bulunmaktadır.
Una büyük bir payı var. Bu
D) Egi
öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kültürel değerlerini tanıtarak âdeta ülkeler arası kültür elçiliği yapıyorlar
13. Sözcükleri cansız, hareketsiz ve hissiz ses dizileri olarak görenler yanılırlar. Sözcükler de canlıdır. İşlevlerini yitir-
diklerinde sessiz sedasız kayboluverirler göz önünden ancak bazıları uzun ömürlü olur. "Gönül" bunlardan biridir.
Yüzlerce yıldır yaşıyor hem gönlümüzde hem zihnimizde. Biz onu tek iken tanıdık ve ona gönül verdik. Zaman geç-
tikçe yakın arkadaşlarıyla karşımıza çıktı, gönlümüzü aldı. Irak olmadı gözden, gönülden de çıkmadı böylece. Dün
vardı, bugün var, yarın da var olacak.
Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ileri sürülen görüş, örneklendirme yoluyla desteklenmiştir.
B) Okuyanın kanısını değiştirme amacı güdülmüştür.
C) Karşılaştırma yapılarak anlatım zenginleştirilmiştir.
D) Nesnel bir anlatım benimsenerek bilgi verilmiştir.
Diğer sayfaya geçin
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Una büyük bir payı var. Bu D) Egi öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kültürel değerlerini tanıtarak âdeta ülkeler arası kültür elçiliği yapıyorlar 13. Sözcükleri cansız, hareketsiz ve hissiz ses dizileri olarak görenler yanılırlar. Sözcükler de canlıdır. İşlevlerini yitir- diklerinde sessiz sedasız kayboluverirler göz önünden ancak bazıları uzun ömürlü olur. "Gönül" bunlardan biridir. Yüzlerce yıldır yaşıyor hem gönlümüzde hem zihnimizde. Biz onu tek iken tanıdık ve ona gönül verdik. Zaman geç- tikçe yakın arkadaşlarıyla karşımıza çıktı, gönlümüzü aldı. Irak olmadı gözden, gönülden de çıkmadı böylece. Dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) ileri sürülen görüş, örneklendirme yoluyla desteklenmiştir. B) Okuyanın kanısını değiştirme amacı güdülmüştür. C) Karşılaştırma yapılarak anlatım zenginleştirilmiştir. D) Nesnel bir anlatım benimsenerek bilgi verilmiştir. Diğer sayfaya geçin
10. Türkiye'de son elli yılın en sıcak üçüncü kış mevsimi bu yıl yaşandı.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Bu yıl Türkiye'de son yarım asrın en sicak üçüncü kışı yaşandı.
B) Bu yıl Türkiye, tarihindeki en sıcak üçüncü kışı yaşadı.
C) Son elli yıl içindeki en sıcak kışlardan biri bu yıl yaşandı.
D) Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış aylarından üçüncüsünü bu yıl yaşadı.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
10. Türkiye'de son elli yılın en sıcak üçüncü kış mevsimi bu yıl yaşandı. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A) Bu yıl Türkiye'de son yarım asrın en sicak üçüncü kışı yaşandı. B) Bu yıl Türkiye, tarihindeki en sıcak üçüncü kışı yaşadı. C) Son elli yıl içindeki en sıcak kışlardan biri bu yıl yaşandı. D) Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış aylarından üçüncüsünü bu yıl yaşadı.
e
19. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasında kullanılır.
Noktalı Virgül: İkiden fazla eş değer ögeler arasında
virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır.
Soru işareti: Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle
karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
Kısa Çizgi: Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini
birbirinden ayırmak için kullanılır.
Yukarıda noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili
kurallar verilmiştir.
ANTALYA
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan herhangi
birine örnek olamaz?
A) araş-tir-ma" ve "in-ce-le-me" ifadeleri ünlü
uyumuna örnektir.
B) Romandaki şahsiyet gerçek hayattan alınmış olup
1688(?) yıllarında doğduğu varsayılmıştır.
Okumak, yazmak gibi meziyetleri yok değildi.
D) Baran; Efe, Yağız ve Yiğit'ten daha uzundu.
6
C
T
T
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
e 19. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır. Noktalı Virgül: İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır. Soru işareti: Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. Kısa Çizgi: Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Yukarıda noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili kurallar verilmiştir. ANTALYA Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan herhangi birine örnek olamaz? A) araş-tir-ma" ve "in-ce-le-me" ifadeleri ünlü uyumuna örnektir. B) Romandaki şahsiyet gerçek hayattan alınmış olup 1688(?) yıllarında doğduğu varsayılmıştır. Okumak, yazmak gibi meziyetleri yok değildi. D) Baran; Efe, Yağız ve Yiğit'ten daha uzundu. 6 C T T
10. Bellek, varlıkların bizde bıraktığı izlenimleri zihnimizde
saklamaya yarayan bir olgudu Bellek muazzam bir fi-
kir ve düşünce deposudur. Bellek olmasaydı öğrenilen
her şey, ne kadar çok olursa olsun, kaybolup gitmeye
mahkûm olurdu.
Bu paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden han-
gisi ağır basmaktadır?
A Öyküleme
GK Betimleme
BY Örnekleme
Açıklama
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
10. Bellek, varlıkların bizde bıraktığı izlenimleri zihnimizde saklamaya yarayan bir olgudu Bellek muazzam bir fi- kir ve düşünce deposudur. Bellek olmasaydı öğrenilen her şey, ne kadar çok olursa olsun, kaybolup gitmeye mahkûm olurdu. Bu paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden han- gisi ağır basmaktadır? A Öyküleme GK Betimleme BY Örnekleme Açıklama
de
deler
mig
e yükl
ayan bi
7 song
adin du
arijacab
ava lya
yen
FİİLİMSİLER
Hedeflere cümleler yerleştirilmiştir. Bu cümlelerde bulunan fiilimsile-
ri tespit ediniz. Her doğru cevapta 10 puan kazanacaksınız.
Değirmende geçi-
rilecek ki gün için
hazırlıklar yapıldı.
geçirilecek
3
Kapanmaz yara
lar açtı bende.
kapanmaz
4
O arabanın dur-
masını beklemedi.
beklemedi
YENİ NESİL SORULAR
Yatakta oturma-
mıza izin veriliyor.
oturmamıza
5
1
Babam birkaç
teneke boşalttı
tekneye.
boşalttı
6
PUAN
7
Cumartesi için
gün alınmyş
değirmenden.
alinghiş
Adam babamın
çözdüğü ağı aldı
çözdüğü
Görselde bir oyun sayfası ve öğrenci tarafından verilen cevaplar bulunmaktadır.
Buna göre oyunu oynayan öğrenci kaç puan almıştır?
A) 30
B40
C) 50
D) 70
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
de deler mig e yükl ayan bi 7 song adin du arijacab ava lya yen FİİLİMSİLER Hedeflere cümleler yerleştirilmiştir. Bu cümlelerde bulunan fiilimsile- ri tespit ediniz. Her doğru cevapta 10 puan kazanacaksınız. Değirmende geçi- rilecek ki gün için hazırlıklar yapıldı. geçirilecek 3 Kapanmaz yara lar açtı bende. kapanmaz 4 O arabanın dur- masını beklemedi. beklemedi YENİ NESİL SORULAR Yatakta oturma- mıza izin veriliyor. oturmamıza 5 1 Babam birkaç teneke boşalttı tekneye. boşalttı 6 PUAN 7 Cumartesi için gün alınmyş değirmenden. alinghiş Adam babamın çözdüğü ağı aldı çözdüğü Görselde bir oyun sayfası ve öğrenci tarafından verilen cevaplar bulunmaktadır. Buna göre oyunu oynayan öğrenci kaç puan almıştır? A) 30 B40 C) 50 D) 70
2.
Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri, konuşmalarımızda veya yazılarımızda bir düşünceden di-
ğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmek için kullanırız.
Bu açıklamaya göre,
(1) Günümüzde çevre hukuku denildiğinde insanların yararına ilişkin çevre hukuku akla gelmektedir.
(II) Oysaki çevre hukuku sadece insanlar için söz konusu değildir (III) Doğal çevrenin ve ekolojik den-
genin en önemli unsurlarından biri karada ve suda yaşayan hayvanlardır. (IV) Kendileriyle ortak yaşam
alanını paylaştığımız hayvanların da yaşadıkları doğal çevrede kendilerine özgü hakları vardır.
metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer
verilmiştir?
A)1
dil dokmek
B) 11
C) III
DHV
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
2. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri, konuşmalarımızda veya yazılarımızda bir düşünceden di- ğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmek için kullanırız. Bu açıklamaya göre, (1) Günümüzde çevre hukuku denildiğinde insanların yararına ilişkin çevre hukuku akla gelmektedir. (II) Oysaki çevre hukuku sadece insanlar için söz konusu değildir (III) Doğal çevrenin ve ekolojik den- genin en önemli unsurlarından biri karada ve suda yaşayan hayvanlardır. (IV) Kendileriyle ortak yaşam alanını paylaştığımız hayvanların da yaşadıkları doğal çevrede kendilerine özgü hakları vardır. metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer verilmiştir? A)1 dil dokmek B) 11 C) III DHV
TÜRKÇE TESTİ
A. Aşağıdaki metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını verilen boşluklara yazınız.
1. Kış tatiline hazırlanmak yazın plaja giderken rahatça toparlanan bavullar kadar kolay değil. Mesela güneş gözlüğü...
Yazın güneş gözlüğünüzü almayı unutsanız havaalanından yenisini alabilirsiniz fakat kışın sizi sıcak tutan bot ve mon-
tunuzu almadığınızda tüm haftayı soğuktan titreyerek geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii tüm hazırlıklara rağmen
başka talihsizliklerle de karşılaşabilirsiniz.
2.
Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğuna "alfabe"
denir. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin
hecelerinin birleşmeleri neticesinde "alfabe" kelimesi ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Devri'nde A, B ve C seslerinin hece
olarak birleştirilmesi ile "Abece" de denilmiştir.
3.
Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates "Bir kitap, bir çiçek,
bir kuş...Ne büyük saadet!" derken bunu anlatmıyor mu? Küçük şeylerden mutlu olmak bizim elimizde yeter ki bak-
mayı, görmeyi ve anlamayı bilelim.
ini dönmeden dört, upuzun, sırtları lacivert zargana yakaladılar. Vasili,
Oltanin ucunda sallanıyordu. Iki arkadaş lüferi
na cekilip dinlenmeye
udaki metinde yararlanılan duyuları işaretleyiniz.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
TÜRKÇE TESTİ A. Aşağıdaki metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını verilen boşluklara yazınız. 1. Kış tatiline hazırlanmak yazın plaja giderken rahatça toparlanan bavullar kadar kolay değil. Mesela güneş gözlüğü... Yazın güneş gözlüğünüzü almayı unutsanız havaalanından yenisini alabilirsiniz fakat kışın sizi sıcak tutan bot ve mon- tunuzu almadığınızda tüm haftayı soğuktan titreyerek geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii tüm hazırlıklara rağmen başka talihsizliklerle de karşılaşabilirsiniz. 2. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğuna "alfabe" denir. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde "alfabe" kelimesi ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Devri'nde A, B ve C seslerinin hece olarak birleştirilmesi ile "Abece" de denilmiştir. 3. Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates "Bir kitap, bir çiçek, bir kuş...Ne büyük saadet!" derken bunu anlatmıyor mu? Küçük şeylerden mutlu olmak bizim elimizde yeter ki bak- mayı, görmeyi ve anlamayı bilelim. ini dönmeden dört, upuzun, sırtları lacivert zargana yakaladılar. Vasili, Oltanin ucunda sallanıyordu. Iki arkadaş lüferi na cekilip dinlenmeye udaki metinde yararlanılan duyuları işaretleyiniz.