Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düşünceyi Geliştirme Yolları Soruları

Günlük yaşantımız motivasyon eksikliğinden kaynaklanan ya da o olayı önemsememiş olmamızdan kaynaklanan karar-
sızlık yaşadığımız durumlar karşımıza çıkmıştır. Dikkat çekmek istediğimiz kararsızlık durumu; bunlardan bağımsız, içeri-
ğinde tereddütlü olma duygusunu ve kaygıyı barındıran bir durumdur. Bu duyguları yaşarken kişinin zihnini kurcalayan
bir takım düşünceler vardır.
Bu düşünceler genellikle
Ya pişman olursam,
Ya yanlış bir karar verirsem...
gibi düşüncelerdir. Hiçbir durum karşısında kararsız kalmamak gerekir. Verilen en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyi-
dir. Bu gerçek, "Şimdi ne yapabilirim?" sorusunu sorduğunuzda sizleri aydınlatan bir ışık olmalıdır. Kararsızlık ve ne ya-
pacağını bilememe insanları korkuya, endişeye ve başarısızlığa iter. Şüphesiz hayatımızın her anı güzellikler ve iyiliklerle
dolu değildir. Mutlak sorunlarımız ve tabii ki sorumluluklarımız vardır.
Bu parçadan
3.
C
11
e
1 Kararsızlığın insanı ehdişeye düşürdüğü
Başarısızlığın nedenlerinden birinin de kararsızlık olduğu
111 Kararsızlığın, insanın daha iyiyi bulma isteğinden kaynaklandığı
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I've Il
grvel
D) II ve III
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Günlük yaşantımız motivasyon eksikliğinden kaynaklanan ya da o olayı önemsememiş olmamızdan kaynaklanan karar- sızlık yaşadığımız durumlar karşımıza çıkmıştır. Dikkat çekmek istediğimiz kararsızlık durumu; bunlardan bağımsız, içeri- ğinde tereddütlü olma duygusunu ve kaygıyı barındıran bir durumdur. Bu duyguları yaşarken kişinin zihnini kurcalayan bir takım düşünceler vardır. Bu düşünceler genellikle Ya pişman olursam, Ya yanlış bir karar verirsem... gibi düşüncelerdir. Hiçbir durum karşısında kararsız kalmamak gerekir. Verilen en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyi- dir. Bu gerçek, "Şimdi ne yapabilirim?" sorusunu sorduğunuzda sizleri aydınlatan bir ışık olmalıdır. Kararsızlık ve ne ya- pacağını bilememe insanları korkuya, endişeye ve başarısızlığa iter. Şüphesiz hayatımızın her anı güzellikler ve iyiliklerle dolu değildir. Mutlak sorunlarımız ve tabii ki sorumluluklarımız vardır. Bu parçadan 3. C 11 e 1 Kararsızlığın insanı ehdişeye düşürdüğü Başarısızlığın nedenlerinden birinin de kararsızlık olduğu 111 Kararsızlığın, insanın daha iyiyi bulma isteğinden kaynaklandığı yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II I've Il grvel D) II ve III
eye yer
m bağlı
de eve
ganlar
insan
mbe-
düş-
mu-
diye
ya
I Metin
1760 yılında Massachusetts'te kurulan ilk ayakkabı
fabrikası ayakkabı üretimini hızlı ve ucuz hâle ge-
tirdi. 1850'lerde kösele dikiş makinasının kullanıl-
maya başlanmasıyla ayakkabı imalatı kitlesel hale
geldi. Artık dünyanın her yerinde sayısız tarz ve
renkte ayakkabı üretiliyordu. Ayakkabıcıların vit-
rinlerinde kovboy çizmesinden iskarpine, babetten
makosene; her beğeniye uygun bir ayakkabı bul-
mak mümkündü.
3.
II. Metin
2004 yılında Güneydoğu Asya'da yaşanan tsuna-
mi felaketinde binlerce İsveçli turist bulunuyordu.
2000'e yakın İsveçli hayatını kaybetti. Felaketten
kurtulanlar, sonrasında travma ve depresyonla baş
etmek durumunda kaldı. Yaşadıkları olumsuz olay-
ların, acıların ve kayıpların psikolojilerindeki etki-
lerini azaltabilmek için terapiye başvurdular. Bu
dönem boyunca, ailelerinin ve arkadaşlarının des-
tekleri ve yardımları önemli bir rol oynadı. Gör-
dükleri destek, ilgi ve yardımla iyileşme süreçle-
rini daha da hızlandı. Çeşitli nedenlerle psikolojik
rahatsızlık yaşayanlar açısından, en yakınlarının
destek ve ilgilerini görmek kadar mutluluk verici
başka bir şey olamaz.
Bu iki metnin karşılaştırılması ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) İki metinde de öykülemeden yararlanılmıştır.
B) Birinci metinde nesnellik, ikinci metinde öznel-
lik hâkimdir.
C) Sadece birinci metinde örneklere yer verilmiş-
tir.
D) İki metin de gerçeklerden yola çıkılarak oluş-
turulmuştur.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
eye yer m bağlı de eve ganlar insan mbe- düş- mu- diye ya I Metin 1760 yılında Massachusetts'te kurulan ilk ayakkabı fabrikası ayakkabı üretimini hızlı ve ucuz hâle ge- tirdi. 1850'lerde kösele dikiş makinasının kullanıl- maya başlanmasıyla ayakkabı imalatı kitlesel hale geldi. Artık dünyanın her yerinde sayısız tarz ve renkte ayakkabı üretiliyordu. Ayakkabıcıların vit- rinlerinde kovboy çizmesinden iskarpine, babetten makosene; her beğeniye uygun bir ayakkabı bul- mak mümkündü. 3. II. Metin 2004 yılında Güneydoğu Asya'da yaşanan tsuna- mi felaketinde binlerce İsveçli turist bulunuyordu. 2000'e yakın İsveçli hayatını kaybetti. Felaketten kurtulanlar, sonrasında travma ve depresyonla baş etmek durumunda kaldı. Yaşadıkları olumsuz olay- ların, acıların ve kayıpların psikolojilerindeki etki- lerini azaltabilmek için terapiye başvurdular. Bu dönem boyunca, ailelerinin ve arkadaşlarının des- tekleri ve yardımları önemli bir rol oynadı. Gör- dükleri destek, ilgi ve yardımla iyileşme süreçle- rini daha da hızlandı. Çeşitli nedenlerle psikolojik rahatsızlık yaşayanlar açısından, en yakınlarının destek ve ilgilerini görmek kadar mutluluk verici başka bir şey olamaz. Bu iki metnin karşılaştırılması ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) İki metinde de öykülemeden yararlanılmıştır. B) Birinci metinde nesnellik, ikinci metinde öznel- lik hâkimdir. C) Sadece birinci metinde örneklere yer verilmiş- tir. D) İki metin de gerçeklerden yola çıkılarak oluş- turulmuştur.
Paragraf Bilgisi
1.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde öykülemeye yer
verilmemiştir?
A) Bütün o eski zaman evlerinin hepsinin bağlı
kaldığı bazı âdetleri vardır. Günün birinde eve
gelecek misafirler için hazır yatak ve yorganlar
bulunmalıydı. Bu evlerin misafir odalarının bir
köşesinde yüklük denilen yerde ilk önce insan
boyunda döşekler, yastıklar, sakız gibi bembe-
yaz çarşaflar bulunurdu.
B) Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi
arkadaşının biraz ileride kanlar içinde yere düş-
tüğünü gördü. Asker, teğmene koştu ve "Komu-
tanım, fırlayıp arkadaşımı alıp geleyim mi?" diye
sordu. Delirdin mi, der gibi baktı teğmen.
C) Ertesi gün, Gürcü Server, Ermeni kuyumcuya
uğradı. Düğüne yetiştirilmek üzere okkalı bir bi-
lezik ısmarladı, sonra çarşıyı dükkân dükkân do-
laştı. Bir başka dükkândan entarilik kumaş aldı.
D) Nihal, ablası aşağı inince yemek için yukarı çık-
tı. Sonra ikisi de hekimlik kitaplarını okumaya
başladılar. Ertesi gün doktorun, anneleri için
söyledikleri umut verici idi. Annelerinin kan de-
ğerleri yükselmişti.
3.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Paragraf Bilgisi 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde öykülemeye yer verilmemiştir? A) Bütün o eski zaman evlerinin hepsinin bağlı kaldığı bazı âdetleri vardır. Günün birinde eve gelecek misafirler için hazır yatak ve yorganlar bulunmalıydı. Bu evlerin misafir odalarının bir köşesinde yüklük denilen yerde ilk önce insan boyunda döşekler, yastıklar, sakız gibi bembe- yaz çarşaflar bulunurdu. B) Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi arkadaşının biraz ileride kanlar içinde yere düş- tüğünü gördü. Asker, teğmene koştu ve "Komu- tanım, fırlayıp arkadaşımı alıp geleyim mi?" diye sordu. Delirdin mi, der gibi baktı teğmen. C) Ertesi gün, Gürcü Server, Ermeni kuyumcuya uğradı. Düğüne yetiştirilmek üzere okkalı bir bi- lezik ısmarladı, sonra çarşıyı dükkân dükkân do- laştı. Bir başka dükkândan entarilik kumaş aldı. D) Nihal, ablası aşağı inince yemek için yukarı çık- tı. Sonra ikisi de hekimlik kitaplarını okumaya başladılar. Ertesi gün doktorun, anneleri için söyledikleri umut verici idi. Annelerinin kan de- ğerleri yükselmişti. 3.
11 Cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakile-
rin hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Her işin sonu başı Tanrı
Alınyazımızın heykeltıraşı Tanrı. (tezat)
B) Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek
çocukça mi bulmuştu? (kişileştirme)
C) Sevda mevsimi gelince kuşlar bin türlü terane-
lerle minimini göğüslerini yırtarlar. (kişileştirme)
O Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu
getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı.
(abartma)
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
11 Cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakile- rin hangisinde yanlış verilmiştir? A) Her işin sonu başı Tanrı Alınyazımızın heykeltıraşı Tanrı. (tezat) B) Acaba bizim taşıp köpürmelerimizi pek çocukça mi bulmuştu? (kişileştirme) C) Sevda mevsimi gelince kuşlar bin türlü terane- lerle minimini göğüslerini yırtarlar. (kişileştirme) O Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı. (abartma)
6 Tanım cümleleri; bir kavramın ya da durumun özelliklerini belirlemek, işlevini göstermek veya onu benzerie-
rinden ayırmak için kurulan cümlelerdir. Bir cümlenin tanım cümlesi olup olmadığını anlamak için "Bu nedir?
sorusu yöneltilir. Tanım cümleleri bu soruya yanıt verir.
Bu açıklamaya göre,
Cümlede Anlam
Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışma-
lar da giderek arttı. Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran
üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Ancak tartışmalar yalnızca kullanım
pratikleriyle sınırlı değil.
İkna olma konusundaki en önemli etkenlerin başında, insanların uzmanlara olan güveni yer alır. In-
sanlar güvenilir, bilgi sahibi kişiler karşısında ikna olmaya daha yatkın oluyor. Özellikle iş yaşamında
karşınızdaki kişiyi bir konuda ikna etmek istiyorsanız o kişi üzerinde bir etki yaratmadan önce güve
nilir, bilgili bir otorite olduğunuzun işaretlerini vermeniz gerekiyor.
Selfie, kişinin kendini akıllı telefon kamerası veya fotoğraf makinesi ile bir kol mesafesi kadar uzaktan
ya da ayna karşısında çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa verilen addır. Yalnızca bir yıl için-
de sözcüğün kullanım oranı %17.000 artinca "selfie" 2013'te Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından yılın
sözcüğü ilan edilmiş. Ancak uzmanlar çok hızlı yayılan ve masum görünen bu merakın halihazırda ki-
şilik bozuklukları olan kişilerde bir tür bağımlılığa dönüşebileceği uyarısı yapıyor.
IV
Stres, günümüzde tüm insanların karşılaştığı bir sorun. Sağlığımızı ve yaşam kalitemizi olumsuz yön-
de etkileyen, zamanımızın en büyük düşmanlarından biri. Uzun süreli ve yoğun yaşanan stres kişide
kaygıya ve bunalıma yani depresyona yol açabilir. Stres oluşması için ilk olarak bir kişinin hayatında
meydana gelen değişimlerin o kişiyi etkilemesi gerekir. Bir olayın kişide stres yaratması olayın yapı-
sına ve kişinin bu olayla baş etme gücüne bağlıdır.
metinlerinin hangisinde tanım cümlesi bulunmaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
GHETE
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
6 Tanım cümleleri; bir kavramın ya da durumun özelliklerini belirlemek, işlevini göstermek veya onu benzerie- rinden ayırmak için kurulan cümlelerdir. Bir cümlenin tanım cümlesi olup olmadığını anlamak için "Bu nedir? sorusu yöneltilir. Tanım cümleleri bu soruya yanıt verir. Bu açıklamaya göre, Cümlede Anlam Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışma- lar da giderek arttı. Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Ancak tartışmalar yalnızca kullanım pratikleriyle sınırlı değil. İkna olma konusundaki en önemli etkenlerin başında, insanların uzmanlara olan güveni yer alır. In- sanlar güvenilir, bilgi sahibi kişiler karşısında ikna olmaya daha yatkın oluyor. Özellikle iş yaşamında karşınızdaki kişiyi bir konuda ikna etmek istiyorsanız o kişi üzerinde bir etki yaratmadan önce güve nilir, bilgili bir otorite olduğunuzun işaretlerini vermeniz gerekiyor. Selfie, kişinin kendini akıllı telefon kamerası veya fotoğraf makinesi ile bir kol mesafesi kadar uzaktan ya da ayna karşısında çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa verilen addır. Yalnızca bir yıl için- de sözcüğün kullanım oranı %17.000 artinca "selfie" 2013'te Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü ilan edilmiş. Ancak uzmanlar çok hızlı yayılan ve masum görünen bu merakın halihazırda ki- şilik bozuklukları olan kişilerde bir tür bağımlılığa dönüşebileceği uyarısı yapıyor. IV Stres, günümüzde tüm insanların karşılaştığı bir sorun. Sağlığımızı ve yaşam kalitemizi olumsuz yön- de etkileyen, zamanımızın en büyük düşmanlarından biri. Uzun süreli ve yoğun yaşanan stres kişide kaygıya ve bunalıma yani depresyona yol açabilir. Stres oluşması için ilk olarak bir kişinin hayatında meydana gelen değişimlerin o kişiyi etkilemesi gerekir. Bir olayın kişide stres yaratması olayın yapı- sına ve kişinin bu olayla baş etme gücüne bağlıdır. metinlerinin hangisinde tanım cümlesi bulunmaktadır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV GHETE D) III ve IV
18. Cumhuriyet'in güzelliklerinden biri de okuryazarlık oranının hızla artmasıdır. Cumhuriyet öncesinde okuryazarlık oranı,
yüzde beş iken bugün yüzde doksan beşlere varmıştır. Okuryazarlık oranı arttıkça insanların bilgileri, kültürleri de arta-
caktır. Gelecek, daha güzel, daha mutlu olacaktır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
B) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir.
D) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
18. Cumhuriyet'in güzelliklerinden biri de okuryazarlık oranının hızla artmasıdır. Cumhuriyet öncesinde okuryazarlık oranı, yüzde beş iken bugün yüzde doksan beşlere varmıştır. Okuryazarlık oranı arttıkça insanların bilgileri, kültürleri de arta- caktır. Gelecek, daha güzel, daha mutlu olacaktır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. B) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. D) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
fatih
Fermus-2-Kitap
7. Aşağıda temmuz ayı takvimi ve bir stadyumda bu ayın bazı günlerinde oynanacak futbol maçları veril
? miştir.
.
PZT
.
4
11
18
25
.
Temmuz 2022
ÇA
CU
CT
1
2
5
6
7
8
9
12
13 14
15 16
17
19
20 21
22 23
24
26 27 28 29 30 31
SA
PE
PZ
3
10
Bu maçları izleyen Akın, Burak, Celil, Dursun, Engin ve Faruk adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:
Her bir kişi, farklı tarihteki bir maça gidecektir.
4 Temmuz →→Fenerbahçe-Beşiktaş
7 Temmuz → Galatasaray-Trabzonspor
11 Temmuz → Bursaspor-Istanbulspor
14 Temmuz → Beşiktaş-Fenerbahçe
18 Temmuz → Bandırmaspor-Gençlerbirliği
22 Temmuz →→ İstanbulspor-Bursaspor
Akın ve Burak aynı takımların maçına gidecektir.
Dursun; Engin ile aynı hafta, Faruk'tan ise bir sonraki hafta futbol maçı izlemeye gidecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin izlediği futbol maçı ve tarihi kesin olarak bilinir?
B) Burak - Engin
A) Akin - Dursun
D) Cell-Faruk
C) Dursun - Burak
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
fatih Fermus-2-Kitap 7. Aşağıda temmuz ayı takvimi ve bir stadyumda bu ayın bazı günlerinde oynanacak futbol maçları veril ? miştir. . PZT . 4 11 18 25 . Temmuz 2022 ÇA CU CT 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 SA PE PZ 3 10 Bu maçları izleyen Akın, Burak, Celil, Dursun, Engin ve Faruk adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır: Her bir kişi, farklı tarihteki bir maça gidecektir. 4 Temmuz →→Fenerbahçe-Beşiktaş 7 Temmuz → Galatasaray-Trabzonspor 11 Temmuz → Bursaspor-Istanbulspor 14 Temmuz → Beşiktaş-Fenerbahçe 18 Temmuz → Bandırmaspor-Gençlerbirliği 22 Temmuz →→ İstanbulspor-Bursaspor Akın ve Burak aynı takımların maçına gidecektir. Dursun; Engin ile aynı hafta, Faruk'tan ise bir sonraki hafta futbol maçı izlemeye gidecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin izlediği futbol maçı ve tarihi kesin olarak bilinir? B) Burak - Engin A) Akin - Dursun D) Cell-Faruk C) Dursun - Burak
5.
Çocukluk yıllarımıza doğru zihinsel bir seyahate çıktığımızda hatırımıza ilk gelen, o dönemde oynadığımız oyun-
lar ve oyun arkadaşlarımız olur. Ve yine çocukluğunu doyasıya yaşayanlar dediğimizde hayatının o yıllarında
gönlünce oyun oynayan ve bu konuda engellenmeyen çocuklar gelir hayalimize. Çünkü elinden oyunu alınmış bir
çocuk, gelişimi yarım kalmış bir çocuktur. Oyun; çocuğu eğiten, eğlendiren hayati bir unsur, aynı zamanda onun
gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Montaigne'nin de belirttiği gibi, "Çocukların en gerçek uğraşları oyunlardır."
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Öznel tanımlama vardır.
Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Omneklendirmeye yer verilmiştir.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Çocukluk yıllarımıza doğru zihinsel bir seyahate çıktığımızda hatırımıza ilk gelen, o dönemde oynadığımız oyun- lar ve oyun arkadaşlarımız olur. Ve yine çocukluğunu doyasıya yaşayanlar dediğimizde hayatının o yıllarında gönlünce oyun oynayan ve bu konuda engellenmeyen çocuklar gelir hayalimize. Çünkü elinden oyunu alınmış bir çocuk, gelişimi yarım kalmış bir çocuktur. Oyun; çocuğu eğiten, eğlendiren hayati bir unsur, aynı zamanda onun gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Montaigne'nin de belirttiği gibi, "Çocukların en gerçek uğraşları oyunlardır." Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Öznel tanımlama vardır. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. C) Karşılaştırma yapılmıştır. D) Omneklendirmeye yer verilmiştir.
19.
Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duru-
yordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykı-
racaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan
gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl
pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un ya-
nına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat
durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Bu gü-
zel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve
sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına
sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar
tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu.
Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak iste-
dim. On adım ilerdeki çeşmeye koştum.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi
ağır basmaktadır?
AAçıklayıcı
Tartışmacı
B) Betimleyici
D) Öyküleyişi
ANDE
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
19. Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duru- yordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykı- racaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un ya- nına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Bu gü- zel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak iste- dim. On adım ilerdeki çeşmeye koştum. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? AAçıklayıcı Tartışmacı B) Betimleyici D) Öyküleyişi ANDE
23
1. Şehir yine beyaz gelinliğini giymişti. Ancak onun için
yaz, kış, kar, tipi bir şey ifade etmiyordu. Çalışmalıydı,
eve ekmek getirmeliydi. Dinçti aslında yaşıtlarına göre.
Omuzları geniş, kolları güçlüydü. Bunu da bu zamana
kadar çalışmasına bağlıyordu. İşleyen demir pas tut-
mazdı nihayetinde. Canlı kanıtıydı bunun.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılma-
mıştır?
A) Betimleme
B) Kişileştirme
Örnekleme
D) Tanık Gösterme
2. Şair, anlatmak istedikleriyle daha geniş bir kitleyi hedef
almış. Sadece birkaç insanı, kesimi, milleti ilgilendiren
ve coşturan değil evrensel konular islomi
5
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
23 1. Şehir yine beyaz gelinliğini giymişti. Ancak onun için yaz, kış, kar, tipi bir şey ifade etmiyordu. Çalışmalıydı, eve ekmek getirmeliydi. Dinçti aslında yaşıtlarına göre. Omuzları geniş, kolları güçlüydü. Bunu da bu zamana kadar çalışmasına bağlıyordu. İşleyen demir pas tut- mazdı nihayetinde. Canlı kanıtıydı bunun. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılma- mıştır? A) Betimleme B) Kişileştirme Örnekleme D) Tanık Gösterme 2. Şair, anlatmak istedikleriyle daha geniş bir kitleyi hedef almış. Sadece birkaç insanı, kesimi, milleti ilgilendiren ve coşturan değil evrensel konular islomi 5
SÜNCEYİ GELİŞTİRME BÖLÜM 7 ÖĞRENİYORUM
YOLLARI
8. İmge, gerçekliğin dışında şairin dış dünya ile göz-
lemlerini kendi zihninde yeni bir forma sokmasının
ardından düş dünyasında oluşturduğu görüntüler-
dir
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin
oluşturulduğu düşünceyi geliştirme yolu ile
zulmıştır?
ya-
A) Siir, duyguların sözcüklere ve hecelere sığdırıl-
masıdır.
B) Haliç'te bir vapuru vurdular; vapur demirlenmiş-
ti, eli kolu bağlı ağlıyordu.
C) Bir
Bir yazarın her zaman geleceğe kalma gayesi
olmalı, bunun için çalışmalı.
D) Yazı dilinin konuşma diline göre daha ciddi bir
üslubu vardır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
SÜNCEYİ GELİŞTİRME BÖLÜM 7 ÖĞRENİYORUM YOLLARI 8. İmge, gerçekliğin dışında şairin dış dünya ile göz- lemlerini kendi zihninde yeni bir forma sokmasının ardından düş dünyasında oluşturduğu görüntüler- dir Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin oluşturulduğu düşünceyi geliştirme yolu ile zulmıştır? ya- A) Siir, duyguların sözcüklere ve hecelere sığdırıl- masıdır. B) Haliç'te bir vapuru vurdular; vapur demirlenmiş- ti, eli kolu bağlı ağlıyordu. C) Bir Bir yazarın her zaman geleceğe kalma gayesi olmalı, bunun için çalışmalı. D) Yazı dilinin konuşma diline göre daha ciddi bir üslubu vardır.
15. Televizyon kanalları ve sosyal medya bazı
fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağla-
makta, belli konularda aynı şekilde düşü-
nenlerin ise sayısını arttırmaktadır. Yapı-
lan bir araştırmada Türkiye'de yaygın olan
görüşün oluşmasında televizyonun yüzde
otuz beş, sosyal medyanın ise yüzde elli
beş gibi yüksek bir oranda etkili olduğu gö-
rülmüştür.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
B) Tanımlamaya başvurulmuştur.
C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
D) Benzetme bulunmaktadır.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
15. Televizyon kanalları ve sosyal medya bazı fikirlerin toplum tarafından kabulünü sağla- makta, belli konularda aynı şekilde düşü- nenlerin ise sayısını arttırmaktadır. Yapı- lan bir araştırmada Türkiye'de yaygın olan görüşün oluşmasında televizyonun yüzde otuz beş, sosyal medyanın ise yüzde elli beş gibi yüksek bir oranda etkili olduğu gö- rülmüştür. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. B) Tanımlamaya başvurulmuştur. C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır. D) Benzetme bulunmaktadır.
Tarayıcıda Aç
:
R
14.
Sayısal verilerden yararlanins
Tanımlama
Tanık gösterme
Aşağıdakilerin hangisinde bu düşünceyi geliştir-
me yollarından herhangi birine yer verilmemis-
tir?
A) "Görünmez Kentler Marco Polo'nun Kubilay Han'a
sunduğu bir dizi gezi notudur. Görünmez Kent-
ler, bildik kentler değil; kurmaca kentlerdir. İtal-
yan yazar Calvino, bu kentlerin her birine bir ka-
din adı vermiş, kitabın kahramanı Marco Polo'ya
bu kentleri kısa kısa tasvirlerle anlattırmış, bir ne-
vi masala benzer bir edebiyat oluşturmuş.
B) Bir şeye "sanat' diyebilmemiz için o şeye bir di-
siplin vermeli, onu süreklilik içinde yapmalı ve
çokça sabırlı olmamız gerekir. Işte Fromm'un bah-
settiği "sevme sanatı" budur. "Sevme" ilgiyle, sa-
birla, sorumluluk ile oluşan büyüyen bir şey ola-
bilir. Ne kadar sabredersen o kadar büyütürsün
sevgiyi, diyor Fromm.
C) Daha önce Kafka'nın "Dava" kitabını sıkıcı bulup
yanda bıraktığım için bu kitaba karşı da ön yar-
gılarım vardı. Sırf konusu ilginç ve dikkat çekici
olduğu için tekrardan Kafka okumaya karar ver-
dim, lyi ki böyle bir karar vermişim. Hatta kitabi
bu kadar geç okuduğuma pişman oldum. Daha
önceden okumuş olmayı isterdim.
D) Bir kitabi ne kadar çok beğenirsem inceleme ya-
parken bir o kadar zorlanıyorum. Stefan Zweig'in
"Korku" romanı da o kitaplardan birisi. Bu kitap-
ta yazara gerçekten bir kez daha hayran kaldım.
Yazar, insan psikolojisini gerçekten çok iyi bir go-
kilde analiz edip okuyucuya aktarmış. Kitap sek-
sen sayfadan oluşuyor. Günde iki saat okuyarak
iki günde bitirebileceğiniz bir eser.
SAMSUNG
MODEL EĞITIM
15.Shad 234
da görev y
Kapita
rev alm
1
- Sedat
Eray ve
Omer v
<-Efe B k
Verilen bil
sinlikle ya
A) Eray B
B) Esat A
COmer v
D) Ibrahim
16. Aşağıda b
kurallar ve
-Akrabalı
-Ozel ad
sözler b
-Tann, A
madıkla
-Ozel ad
dos bald
ilçe, beld
Aşağıdakile
uymamakta
pilmiştir?
Al-Ahmet an
B) Kütahya
C) Esti Min
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tarayıcıda Aç : R 14. Sayısal verilerden yararlanins Tanımlama Tanık gösterme Aşağıdakilerin hangisinde bu düşünceyi geliştir- me yollarından herhangi birine yer verilmemis- tir? A) "Görünmez Kentler Marco Polo'nun Kubilay Han'a sunduğu bir dizi gezi notudur. Görünmez Kent- ler, bildik kentler değil; kurmaca kentlerdir. İtal- yan yazar Calvino, bu kentlerin her birine bir ka- din adı vermiş, kitabın kahramanı Marco Polo'ya bu kentleri kısa kısa tasvirlerle anlattırmış, bir ne- vi masala benzer bir edebiyat oluşturmuş. B) Bir şeye "sanat' diyebilmemiz için o şeye bir di- siplin vermeli, onu süreklilik içinde yapmalı ve çokça sabırlı olmamız gerekir. Işte Fromm'un bah- settiği "sevme sanatı" budur. "Sevme" ilgiyle, sa- birla, sorumluluk ile oluşan büyüyen bir şey ola- bilir. Ne kadar sabredersen o kadar büyütürsün sevgiyi, diyor Fromm. C) Daha önce Kafka'nın "Dava" kitabını sıkıcı bulup yanda bıraktığım için bu kitaba karşı da ön yar- gılarım vardı. Sırf konusu ilginç ve dikkat çekici olduğu için tekrardan Kafka okumaya karar ver- dim, lyi ki böyle bir karar vermişim. Hatta kitabi bu kadar geç okuduğuma pişman oldum. Daha önceden okumuş olmayı isterdim. D) Bir kitabi ne kadar çok beğenirsem inceleme ya- parken bir o kadar zorlanıyorum. Stefan Zweig'in "Korku" romanı da o kitaplardan birisi. Bu kitap- ta yazara gerçekten bir kez daha hayran kaldım. Yazar, insan psikolojisini gerçekten çok iyi bir go- kilde analiz edip okuyucuya aktarmış. Kitap sek- sen sayfadan oluşuyor. Günde iki saat okuyarak iki günde bitirebileceğiniz bir eser. SAMSUNG MODEL EĞITIM 15.Shad 234 da görev y Kapita rev alm 1 - Sedat Eray ve Omer v <-Efe B k Verilen bil sinlikle ya A) Eray B B) Esat A COmer v D) Ibrahim 16. Aşağıda b kurallar ve -Akrabalı -Ozel ad sözler b -Tann, A madıkla -Ozel ad dos bald ilçe, beld Aşağıdakile uymamakta pilmiştir? Al-Ahmet an B) Kütahya C) Esti Min
Una büyük bir payı var. Bu
D) Egi
öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kültürel değerlerini tanıtarak âdeta ülkeler arası kültür elçiliği yapıyorlar
13. Sözcükleri cansız, hareketsiz ve hissiz ses dizileri olarak görenler yanılırlar. Sözcükler de canlıdır. İşlevlerini yitir-
diklerinde sessiz sedasız kayboluverirler göz önünden ancak bazıları uzun ömürlü olur. "Gönül" bunlardan biridir.
Yüzlerce yıldır yaşıyor hem gönlümüzde hem zihnimizde. Biz onu tek iken tanıdık ve ona gönül verdik. Zaman geç-
tikçe yakın arkadaşlarıyla karşımıza çıktı, gönlümüzü aldı. Irak olmadı gözden, gönülden de çıkmadı böylece. Dün
vardı, bugün var, yarın da var olacak.
Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ileri sürülen görüş, örneklendirme yoluyla desteklenmiştir.
B) Okuyanın kanısını değiştirme amacı güdülmüştür.
C) Karşılaştırma yapılarak anlatım zenginleştirilmiştir.
D) Nesnel bir anlatım benimsenerek bilgi verilmiştir.
Diğer sayfaya geçin
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Una büyük bir payı var. Bu D) Egi öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kültürel değerlerini tanıtarak âdeta ülkeler arası kültür elçiliği yapıyorlar 13. Sözcükleri cansız, hareketsiz ve hissiz ses dizileri olarak görenler yanılırlar. Sözcükler de canlıdır. İşlevlerini yitir- diklerinde sessiz sedasız kayboluverirler göz önünden ancak bazıları uzun ömürlü olur. "Gönül" bunlardan biridir. Yüzlerce yıldır yaşıyor hem gönlümüzde hem zihnimizde. Biz onu tek iken tanıdık ve ona gönül verdik. Zaman geç- tikçe yakın arkadaşlarıyla karşımıza çıktı, gönlümüzü aldı. Irak olmadı gözden, gönülden de çıkmadı böylece. Dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) ileri sürülen görüş, örneklendirme yoluyla desteklenmiştir. B) Okuyanın kanısını değiştirme amacı güdülmüştür. C) Karşılaştırma yapılarak anlatım zenginleştirilmiştir. D) Nesnel bir anlatım benimsenerek bilgi verilmiştir. Diğer sayfaya geçin
10. Türkiye'de son elli yılın en sıcak üçüncü kış mevsimi bu yıl yaşandı.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Bu yıl Türkiye'de son yarım asrın en sicak üçüncü kışı yaşandı.
B) Bu yıl Türkiye, tarihindeki en sıcak üçüncü kışı yaşadı.
C) Son elli yıl içindeki en sıcak kışlardan biri bu yıl yaşandı.
D) Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış aylarından üçüncüsünü bu yıl yaşadı.
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
10. Türkiye'de son elli yılın en sıcak üçüncü kış mevsimi bu yıl yaşandı. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A) Bu yıl Türkiye'de son yarım asrın en sicak üçüncü kışı yaşandı. B) Bu yıl Türkiye, tarihindeki en sıcak üçüncü kışı yaşadı. C) Son elli yıl içindeki en sıcak kışlardan biri bu yıl yaşandı. D) Türkiye, son yıllardaki en sıcak kış aylarından üçüncüsünü bu yıl yaşadı.
e
19. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasında kullanılır.
Noktalı Virgül: İkiden fazla eş değer ögeler arasında
virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır.
Soru işareti: Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle
karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
Kısa Çizgi: Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini
birbirinden ayırmak için kullanılır.
Yukarıda noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili
kurallar verilmiştir.
ANTALYA
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan herhangi
birine örnek olamaz?
A) araş-tir-ma" ve "in-ce-le-me" ifadeleri ünlü
uyumuna örnektir.
B) Romandaki şahsiyet gerçek hayattan alınmış olup
1688(?) yıllarında doğduğu varsayılmıştır.
Okumak, yazmak gibi meziyetleri yok değildi.
D) Baran; Efe, Yağız ve Yiğit'ten daha uzundu.
6
C
T
T
Ortaokul Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
e 19. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır. Noktalı Virgül: İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır. Soru işareti: Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. Kısa Çizgi: Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Yukarıda noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili kurallar verilmiştir. ANTALYA Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan herhangi birine örnek olamaz? A) araş-tir-ma" ve "in-ce-le-me" ifadeleri ünlü uyumuna örnektir. B) Romandaki şahsiyet gerçek hayattan alınmış olup 1688(?) yıllarında doğduğu varsayılmıştır. Okumak, yazmak gibi meziyetleri yok değildi. D) Baran; Efe, Yağız ve Yiğit'ten daha uzundu. 6 C T T