Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Paragraf Soruları

lidir.
diğ
ka-
la-
2. 1. Edebî olmayan eserlerde ise dilin düzgün
olmasına lüzum var mı, yok mu çok defa
düşünmüyoruz.
II. Dil üzerindeki titizliğimiz yalnız edebî eser-
lere yansıyor
III. Mesela bir bilim insanı ne demek istediğini
bize kötü anlatıyor mu yetiyor.
IV. Oysaki dili doğru kullanmanın sadece ede-
bî türlerde gerekli olduğunu düşünmeme-
miz gerekiyor.
V.Cümlenin düzgün olmasına bakmıyoruz
bile çoğu zaman.
seipg
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir pa-
ragraf oluşturulmak istenirse sıralama na-
sıl olmalıdır?
A) II-I-IV-V-III
C) ||-|-|II-IV-V
B) II-1-IV-III-V
D) 11-1-III-V-IK
Ortaokul Türkçe
Paragraf
lidir. diğ ka- la- 2. 1. Edebî olmayan eserlerde ise dilin düzgün olmasına lüzum var mı, yok mu çok defa düşünmüyoruz. II. Dil üzerindeki titizliğimiz yalnız edebî eser- lere yansıyor III. Mesela bir bilim insanı ne demek istediğini bize kötü anlatıyor mu yetiyor. IV. Oysaki dili doğru kullanmanın sadece ede- bî türlerde gerekli olduğunu düşünmeme- miz gerekiyor. V.Cümlenin düzgün olmasına bakmıyoruz bile çoğu zaman. seipg Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir pa- ragraf oluşturulmak istenirse sıralama na- sıl olmalıdır? A) II-I-IV-V-III C) ||-|-|II-IV-V B) II-1-IV-III-V D) 11-1-III-V-IK
ği maddi
31, gerek-
si demek-
vranmak,
atmak ge-
tutum ve ta
erden hangi-
erdu
MODEL EĞITIM YAYINLARI
MODEL EĞITIM YAYINLARI
İslam eğitim tarihinin her döneminde Kur'an eği-
tim-öğretiminin yapıldığı mekânlar denince ak-
la ilk gelen cami ve mescitlerdir. Hicri ilk dönt
asra kadar yüksek seviyede Kur'an eğitim-öğ-
retim faaliyetleri de camilerde yürütülmüştür.
Zamanla bağımsız hâle gelen "daru'l-Kur'an"
ve "daru'l-huffaz" adı verilen Kur'an eğitim mer-
kezlerinin arttığı görülür. Osmanlılar dönemin-
de bu kurumlara "daru'l-kurra" ismi verilmiştir.
Daru'l-kurra kurumları, camiler dışında Kur'an
konusunda ileri eğitim veren ilk bağımsız eği-
tim kurumlarıdır. Hicri dördüncü asrin sonları
ve beşinci asrın başlarında kurucu ve hocala-
rina nispetle kurulan bu eğitim kurumlarının il-
ki Rişa b. Nazif tarafından Şam'da kurulan Ri-
şaiyye Daru'l-Kur'an'ıdır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Islam coğrafyasında Kur'an eğitimi veren kurum-
lar farklı adlarla anılmıştır.
B) Islam coğrafyasında ilk Kur'an eğitimleri camiler-
de verilmiştir.
C) Kur'an eğitim ve öğretimine ilk olarak Şam'da
başlanmıştır.
D) Osmanlılarda Kur'an eğitimi veren kurumlara da-
ru'l-kurra adı verilmiştir.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
ği maddi 31, gerek- si demek- vranmak, atmak ge- tutum ve ta erden hangi- erdu MODEL EĞITIM YAYINLARI MODEL EĞITIM YAYINLARI İslam eğitim tarihinin her döneminde Kur'an eği- tim-öğretiminin yapıldığı mekânlar denince ak- la ilk gelen cami ve mescitlerdir. Hicri ilk dönt asra kadar yüksek seviyede Kur'an eğitim-öğ- retim faaliyetleri de camilerde yürütülmüştür. Zamanla bağımsız hâle gelen "daru'l-Kur'an" ve "daru'l-huffaz" adı verilen Kur'an eğitim mer- kezlerinin arttığı görülür. Osmanlılar dönemin- de bu kurumlara "daru'l-kurra" ismi verilmiştir. Daru'l-kurra kurumları, camiler dışında Kur'an konusunda ileri eğitim veren ilk bağımsız eği- tim kurumlarıdır. Hicri dördüncü asrin sonları ve beşinci asrın başlarında kurucu ve hocala- rina nispetle kurulan bu eğitim kurumlarının il- ki Rişa b. Nazif tarafından Şam'da kurulan Ri- şaiyye Daru'l-Kur'an'ıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Islam coğrafyasında Kur'an eğitimi veren kurum- lar farklı adlarla anılmıştır. B) Islam coğrafyasında ilk Kur'an eğitimleri camiler- de verilmiştir. C) Kur'an eğitim ve öğretimine ilk olarak Şam'da başlanmıştır. D) Osmanlılarda Kur'an eğitimi veren kurumlara da- ru'l-kurra adı verilmiştir.
olarak
vecan-
e ede-
tsuz-
nüş-
aya
la-
sa-
sa
3. Incili Çavuş tarihte yaşamış bir diplomat. Hakkında biyografik bilgi tam yok. Ancak 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başla-
rında yaşadığı, asıl adının Incili Mustafa Çavuş olduğu ve padişahın kendisini çok sevdiği bazı kaynaklarda geçmekte. Tabii
hakkında kesin bilgiler olmadığı için kaynaklar irdelendiğinde farklı bilgiler de karşımıza çıkmakta. Doğrusunu Allah bilir. Me-
sela Incili Çavuş hakkında ilk ciddi araştırmayı 1918 yılında yapan Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, İncili Çavuş'un Kanuni Sul-
tan Süleyman'ın "musahibi" ve "nedimi" meşhur Firuz Ağa olduğunu söylemekte. Memleketine dair de kaynaklarda çeşitli yer-
ler yazmakta. Onun Diyarbakırlı olduğunu söyleyenler de var, Artvinli olduğunu da Bursalı olduğunu da.
Bu parçada,
Benzetme
II. Tanık gösterme
III. Ornekleme
IV. Karşılaştırma
maddelerinden hangilerine yer verilmiştir?
A) ve II
Bve IV
C) II ve III
8. SINIF TÜRKÇE LGS SORU BANKASI H
DNI ve IV
101
Ortaokul Türkçe
Paragraf
olarak vecan- e ede- tsuz- nüş- aya la- sa- sa 3. Incili Çavuş tarihte yaşamış bir diplomat. Hakkında biyografik bilgi tam yok. Ancak 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başla- rında yaşadığı, asıl adının Incili Mustafa Çavuş olduğu ve padişahın kendisini çok sevdiği bazı kaynaklarda geçmekte. Tabii hakkında kesin bilgiler olmadığı için kaynaklar irdelendiğinde farklı bilgiler de karşımıza çıkmakta. Doğrusunu Allah bilir. Me- sela Incili Çavuş hakkında ilk ciddi araştırmayı 1918 yılında yapan Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, İncili Çavuş'un Kanuni Sul- tan Süleyman'ın "musahibi" ve "nedimi" meşhur Firuz Ağa olduğunu söylemekte. Memleketine dair de kaynaklarda çeşitli yer- ler yazmakta. Onun Diyarbakırlı olduğunu söyleyenler de var, Artvinli olduğunu da Bursalı olduğunu da. Bu parçada, Benzetme II. Tanık gösterme III. Ornekleme IV. Karşılaştırma maddelerinden hangilerine yer verilmiştir? A) ve II Bve IV C) II ve III 8. SINIF TÜRKÇE LGS SORU BANKASI H DNI ve IV 101
sanları başarıyla
e sağlıklarını feda
mak için para har-
hangisine ulaşıla
a sağlıklarını kaybe-
ta saklıdır.
mcılık o
13. Güzel bir çiçek de sizin için hazırlayalım.
II. Sizin için de güzel bir çiçek hazırlayalım.
III. Sizin için bir de güzel çiçek hazırlayalım.
IV. Güzel bir çiçek hazırlayalım sizin için.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı anlama ge-
lecek şekilde kurgulanmıştır?
A) I ve II.
Il ve IV.
B) I ve III.
D) III ve IV.
v. 2x
Ortaokul Türkçe
Paragraf
sanları başarıyla e sağlıklarını feda mak için para har- hangisine ulaşıla a sağlıklarını kaybe- ta saklıdır. mcılık o 13. Güzel bir çiçek de sizin için hazırlayalım. II. Sizin için de güzel bir çiçek hazırlayalım. III. Sizin için bir de güzel çiçek hazırlayalım. IV. Güzel bir çiçek hazırlayalım sizin için. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı anlama ge- lecek şekilde kurgulanmıştır? A) I ve II. Il ve IV. B) I ve III. D) III ve IV. v. 2x
hangisinde "ba
olmak" anlamı
gibi erkenden yo
Mor
10. Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreislerin bir hayranı
sa ekonomik kriz
$.
yapmak, yemek ye
di bildiğinin peşinde
ona doğru koşarak coşkuyla "Sizin kadar güzel çalabilmek için
bütün hayatımı verirdim." der. Kreisler cevap verir Ben ver
dim."
Fritiz Kreisler, altrçizili cümlesi ile neyi vurgulamak istemiş-
Cok istemenin önemini
BAmaç belirlemenin önemin
Etkilenmenin önemini X
Başlamanın önemini
57
On ment sol eline gelecek şekilde y
A
1C
2 C
3 C
4 C
5
Ortaokul Türkçe
Paragraf
hangisinde "ba olmak" anlamı gibi erkenden yo Mor 10. Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreislerin bir hayranı sa ekonomik kriz $. yapmak, yemek ye di bildiğinin peşinde ona doğru koşarak coşkuyla "Sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim." der. Kreisler cevap verir Ben ver dim." Fritiz Kreisler, altrçizili cümlesi ile neyi vurgulamak istemiş- Cok istemenin önemini BAmaç belirlemenin önemin Etkilenmenin önemini X Başlamanın önemini 57 On ment sol eline gelecek şekilde y A 1C 2 C 3 C 4 C 5
ştir?
RIV
açsız
ama aşağıdak
e soru anla
?
mi?
labilir?
17, 18, 19 ve 20. sorulan aşağıdaki metne göre yanıtlayın.
Türklerin milli içeceği olarak bilinen kımız, kısrak sütünden yapılmaktadır. Kimiz, bilinen en eski içece
ğimizdir ve sağlığa pek çok yaran olduğu tespit edilmiştir. Kimizin kullanımı ile ilgili en eski bilgiler Hunla
ra dayanır. Tarihi kaynaklara göre Asya Hun Türkleri, kımız içerdi. Aynı şekilde tarihi kaynaklar incelenirse
Avrupa Hunian ile Göktürklerin de kımız yaptığı anlaşılacaktır.
Eski Türklerde bu içecek. Özellikle ayinlerde, düğün ve eğlencelerde geleneksel bir içecek olduğu için
çok kullanılırdı. Orta Asya'dan göçler sonucu Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i benimseyen Türkler kımız
içme geleneklerini sürdürdüler. Selçuklular döneminde Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde de padişah-
ların verdiği yemek şölenlerinde kımızın bolca tüketildiğini görüyoruz. İstanbul'un fethinden sonra Fatih
Sultan Mehmet, Tekfur Sarayı'nda verdiği şölende kımız ikram ettirmiştir. Fatih devrinden sonra kımız tü-
ketiminin Anadolu'da zamanla azaldığını söyleyebiliriz.
TEST
(1) Kımız, günümüzde Anadolu Türkleri tarafından pek kullanılmasa da Asya Türklerinde hålä yaygın
olarak tüketilen bir içecektir. (II) Bu içecek Türklerle yakın akraba bir millet olan Moğollar tarafından da
benimsenmiştir. (III) Kazak Türklerinde kımız, köylerde ortaklaşa yapılır ve yine birlikte içilir. (IV) Düğün,
cenaze gibi önemli günlerde, içmeleri için konuklara kımız dağıtılır.
17. İlk paragraftaki cümleler için aşağıdakiler- 19. Numaralanmış cümleler için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
den hangisi söylenebilir?
A) Kaşul bildiren cümle kullanılmıştır.
BT Karşılaştırma cümlesi vardır.
e Tanım cümlesi kullanılmıştır.
D) Neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır.
A) I. cümlede zaman ve miktar zarfları vardır.
BI. cümlede miktar zarfı kullanılmıştır.
C. cümlede yer-yön zarfı bulunmaktadır.
D) cümlede sadece zaman zarfı vardır.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
ştir? RIV açsız ama aşağıdak e soru anla ? mi? labilir? 17, 18, 19 ve 20. sorulan aşağıdaki metne göre yanıtlayın. Türklerin milli içeceği olarak bilinen kımız, kısrak sütünden yapılmaktadır. Kimiz, bilinen en eski içece ğimizdir ve sağlığa pek çok yaran olduğu tespit edilmiştir. Kimizin kullanımı ile ilgili en eski bilgiler Hunla ra dayanır. Tarihi kaynaklara göre Asya Hun Türkleri, kımız içerdi. Aynı şekilde tarihi kaynaklar incelenirse Avrupa Hunian ile Göktürklerin de kımız yaptığı anlaşılacaktır. Eski Türklerde bu içecek. Özellikle ayinlerde, düğün ve eğlencelerde geleneksel bir içecek olduğu için çok kullanılırdı. Orta Asya'dan göçler sonucu Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i benimseyen Türkler kımız içme geleneklerini sürdürdüler. Selçuklular döneminde Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde de padişah- ların verdiği yemek şölenlerinde kımızın bolca tüketildiğini görüyoruz. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Tekfur Sarayı'nda verdiği şölende kımız ikram ettirmiştir. Fatih devrinden sonra kımız tü- ketiminin Anadolu'da zamanla azaldığını söyleyebiliriz. TEST (1) Kımız, günümüzde Anadolu Türkleri tarafından pek kullanılmasa da Asya Türklerinde hålä yaygın olarak tüketilen bir içecektir. (II) Bu içecek Türklerle yakın akraba bir millet olan Moğollar tarafından da benimsenmiştir. (III) Kazak Türklerinde kımız, köylerde ortaklaşa yapılır ve yine birlikte içilir. (IV) Düğün, cenaze gibi önemli günlerde, içmeleri için konuklara kımız dağıtılır. 17. İlk paragraftaki cümleler için aşağıdakiler- 19. Numaralanmış cümleler için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? den hangisi söylenebilir? A) Kaşul bildiren cümle kullanılmıştır. BT Karşılaştırma cümlesi vardır. e Tanım cümlesi kullanılmıştır. D) Neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır. A) I. cümlede zaman ve miktar zarfları vardır. BI. cümlede miktar zarfı kullanılmıştır. C. cümlede yer-yön zarfı bulunmaktadır. D) cümlede sadece zaman zarfı vardır.
7. İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin- sol beyin şeklinde ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalara
bizler, beynimizin gerçek potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanırız. Dolayısıyla, beynimizin her daim geliştiril
müsait bölümü vardır. Beyin kapasitemizin toplam sınırları belirli olsaydı bu durum yine değişmezdi çünkü beynin
tirilebilir kısmını ölçümlemek farklı, geliştirip potansiyeli tam kullanmak farklı kavramlardır.
4. UNITE
Paragrafta Anlam
●
Matematiksel işlemlerde başarılıdır.
Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve
analitik düşünme becerisine sahiptir.
•Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.
Sol Beyin Özellikleri
Beynimizin mantıksal kısmı sol lobu--
dur.
●
Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını
yönetir.
• Bilimsel konularda başarılır.
• Yararcıdır.
Sağ Beyin Özellikleri
Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobu-
dur.
Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla
ilgilenir.
•
●
●
●
Insan, sezgilerinde beyninin sağ ta-
rafını kullanır.
Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücu-
dun sol tarafını yönetir.
Duygusaldır.
Gerçeküstü hayaller kurar, mecaz
anlamlarla ilgilenir
Bu metinden hareketle, beynin sağ yarım küresini geliştirmek isteyen birinden,
I. Resim çizmek
II. Kitap okumak
III. Yeni bir dil öğrenmek-
egzersizlerinden özellikle hangilerini tercih etmesi gerekir?
A) Yalniz I
B) Yalnız III
C) I ve II
Dve III
Ortaokul Türkçe
Paragraf
7. İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin- sol beyin şeklinde ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalara bizler, beynimizin gerçek potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanırız. Dolayısıyla, beynimizin her daim geliştiril müsait bölümü vardır. Beyin kapasitemizin toplam sınırları belirli olsaydı bu durum yine değişmezdi çünkü beynin tirilebilir kısmını ölçümlemek farklı, geliştirip potansiyeli tam kullanmak farklı kavramlardır. 4. UNITE Paragrafta Anlam ● Matematiksel işlemlerde başarılıdır. Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir. •Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir. Sol Beyin Özellikleri Beynimizin mantıksal kısmı sol lobu-- dur. ● Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını yönetir. • Bilimsel konularda başarılır. • Yararcıdır. Sağ Beyin Özellikleri Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobu- dur. Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir. • ● ● ● Insan, sezgilerinde beyninin sağ ta- rafını kullanır. Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücu- dun sol tarafını yönetir. Duygusaldır. Gerçeküstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir Bu metinden hareketle, beynin sağ yarım küresini geliştirmek isteyen birinden, I. Resim çizmek II. Kitap okumak III. Yeni bir dil öğrenmek- egzersizlerinden özellikle hangilerini tercih etmesi gerekir? A) Yalniz I B) Yalnız III C) I ve II Dve III
12
itilaf Devletleri, Sevr Antlaşması'yla Os-
manlı Devleti'ni savunmasız bırakmak iste-
miş ve antlaşmanın bu şekilde imzalanma-
si için büyük çaba sarf etmişlerdir." diyen
birisi Sevr Antlaşması'nın hangi mad-
desini vurgulamıştır?
A) Osmanlı maliyesi itilaf denetiminde olacak
B) Osmanlı Devleti'nde mecburi askerlik
kalkacak
C) Kapitülasyonlardan daha çok devlet ya-
rarlanacak
D) Boğazlar Uluslararası komisyona bırakı-
lacak
Genel Değerlendirme - 5
Ortaokul Türkçe
Paragraf
12 itilaf Devletleri, Sevr Antlaşması'yla Os- manlı Devleti'ni savunmasız bırakmak iste- miş ve antlaşmanın bu şekilde imzalanma- si için büyük çaba sarf etmişlerdir." diyen birisi Sevr Antlaşması'nın hangi mad- desini vurgulamıştır? A) Osmanlı maliyesi itilaf denetiminde olacak B) Osmanlı Devleti'nde mecburi askerlik kalkacak C) Kapitülasyonlardan daha çok devlet ya- rarlanacak D) Boğazlar Uluslararası komisyona bırakı- lacak Genel Değerlendirme - 5
SINIF
20. Internet, günlük hayatımızın bir parçası durumunda ve dünyayı bize yakınlaştırması açısından da hayatımızda
önemli bir yer tutuyor.
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçayla ilgili olamaz?
A)
B)
9
8 GUNAY
YAYINLARI
D)
Ortaokul Türkçe
Paragraf
SINIF 20. Internet, günlük hayatımızın bir parçası durumunda ve dünyayı bize yakınlaştırması açısından da hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçayla ilgili olamaz? A) B) 9 8 GUNAY YAYINLARI D)
TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2021-2022
- SOYADI:
FI-NUMARASI:
1- Ne susmak yakışır bize ne de boş ve gereksiz
konuşmak. Bize yakışan tek şek korkmadan,
çekinmeden ve sıkılmadan yazmak. Okuryazar
demek ne demektir zaten? Sadece okumak ya da
sadece yazmak değildir tabiî ki. Adı üstünde okur ve
yazar. Madem okuryazar bir milletiz o halde en az
okuduğumuz kadar da yazmalıyız.
Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılanlarla
örtüşmektedir?
A) Çok iyi bir okur ve dinleyicidir. Gel gelelim iş
yazı yazmaya geldiğinde tek kelime çıkmaz
kaleminden.
B) Anlattıklarını ister mantıklı olsun ister olmasın
her gün yazar hem de hiç yılmadan bıkmadan.
Cokuduklarımı zihin süzgecimden geçirip
kuduklarım
yazıya dökemiyorsam neden okuyayım ki?
D) İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir
okuyuculuktan geçer.Yazıyla buluşmam belki
bir ömür sürecek.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2021-2022 - SOYADI: FI-NUMARASI: 1- Ne susmak yakışır bize ne de boş ve gereksiz konuşmak. Bize yakışan tek şek korkmadan, çekinmeden ve sıkılmadan yazmak. Okuryazar demek ne demektir zaten? Sadece okumak ya da sadece yazmak değildir tabiî ki. Adı üstünde okur ve yazar. Madem okuryazar bir milletiz o halde en az okuduğumuz kadar da yazmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılanlarla örtüşmektedir? A) Çok iyi bir okur ve dinleyicidir. Gel gelelim iş yazı yazmaya geldiğinde tek kelime çıkmaz kaleminden. B) Anlattıklarını ister mantıklı olsun ister olmasın her gün yazar hem de hiç yılmadan bıkmadan. Cokuduklarımı zihin süzgecimden geçirip kuduklarım yazıya dökemiyorsam neden okuyayım ki? D) İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir okuyuculuktan geçer.Yazıyla buluşmam belki bir ömür sürecek.
7 KK!
SOR
11 ve 12. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız
ve Turgut
Kutay, Melike, Mahmut, Nahit, Merve, Tugce ve Turgut
isimli sanatçılardan her biri bir orkestrada yer almaktadır.
Her biri gitar, bateri, flüt ve keman çalmaktadır.
Bu öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır:
●
●
●
●
●
Bateri çalan öğrenci erkektir.
Tuğçe keman çalmaktadır.
İsimleri M harfiyle başlayanların çaldığı alet flüt değil-
dir.
Mahmut gitar çalmaktadır.
Gitar çalanların sayısı keman çalanların sayısından üç
fazladır.
Giter Bateri
Mahmut
| Flüt Kemer
Tugce
11. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nahit bateri ya da gitar çalmaktadır.
B) Flüt çalan erkek öğrencilerden biridir.
C) Nahit ve Turgut aynı aleti çalmaktadır.
D) Sadece bir öğrenci keman çalmaktadır.
A) Turgut - bateri
C) Merve - gitar
12 Yukarıda verilen bilgilere göre isim - müzik aleti eş-
leştirmelerinden hangisi doğru olmayabilir?
134
B) Melike - gitar
D) Kutay - flüt
Ortaokul Türkçe
Paragraf
7 KK! SOR 11 ve 12. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız ve Turgut Kutay, Melike, Mahmut, Nahit, Merve, Tugce ve Turgut isimli sanatçılardan her biri bir orkestrada yer almaktadır. Her biri gitar, bateri, flüt ve keman çalmaktadır. Bu öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır: ● ● ● ● ● Bateri çalan öğrenci erkektir. Tuğçe keman çalmaktadır. İsimleri M harfiyle başlayanların çaldığı alet flüt değil- dir. Mahmut gitar çalmaktadır. Gitar çalanların sayısı keman çalanların sayısından üç fazladır. Giter Bateri Mahmut | Flüt Kemer Tugce 11. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Nahit bateri ya da gitar çalmaktadır. B) Flüt çalan erkek öğrencilerden biridir. C) Nahit ve Turgut aynı aleti çalmaktadır. D) Sadece bir öğrenci keman çalmaktadır. A) Turgut - bateri C) Merve - gitar 12 Yukarıda verilen bilgilere göre isim - müzik aleti eş- leştirmelerinden hangisi doğru olmayabilir? 134 B) Melike - gitar D) Kutay - flüt
TÜRKÇE
13.
1. Gün içerisinde bazen farkına varmadan hipnoz hâli
yaşarız.
II. Hipnoz; bir kişi veya grubu söz, bakış, telkin ve benze-
ri yollarla geçici bir süre etki altına almaktır.
Araba ile giderken daldığınız ve yolculuğun nasıl geç-
tiğini anlamadığınız, hatırlamadığınız anlar buna örnek-
tir.
IV Hipnoz ile hipnoterapi farklı şeylerdir.
Burada, kişinin dikkati belli noktalara yoğunlaştırıl-| F
makta ve kişinin bilinçaltı aktif hâle getirilmektedir.
C
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturul-
duğunda hangisi baştan üçüncü sırada yer alır?
A) I
B) II
C) IV
V-
g
2
a
r
C
Y
C
k
D) V
E
S
1
Ortaokul Türkçe
Paragraf
TÜRKÇE 13. 1. Gün içerisinde bazen farkına varmadan hipnoz hâli yaşarız. II. Hipnoz; bir kişi veya grubu söz, bakış, telkin ve benze- ri yollarla geçici bir süre etki altına almaktır. Araba ile giderken daldığınız ve yolculuğun nasıl geç- tiğini anlamadığınız, hatırlamadığınız anlar buna örnek- tir. IV Hipnoz ile hipnoterapi farklı şeylerdir. Burada, kişinin dikkati belli noktalara yoğunlaştırıl-| F makta ve kişinin bilinçaltı aktif hâle getirilmektedir. C Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturul- duğunda hangisi baştan üçüncü sırada yer alır? A) I B) II C) IV V- g 2 a r C Y C k D) V E S 1
Ses Bilgisi-10
Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerde meydana gelen
ses olaylarını yazınız.
1. Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir.
(.........
2. Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.
(...........
3. Barışı sevin, kini ve kaygıvı bir tarafa atın. Çünkü bunlar kötülüklerin anasıdır.
(.......
have
4. İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.
(........
5. Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.
(.......
6. Yaşamın tokadını yiyenlerin hepsi hayattan zevk alamaya çalışır.
(.......
7. Onlar: "Siz geçip gidin; biz gereğini düşünürüz."dedi.
PAL
Ortaokul Türkçe
Paragraf
Ses Bilgisi-10 Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerde meydana gelen ses olaylarını yazınız. 1. Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. (......... 2. Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. (........... 3. Barışı sevin, kini ve kaygıvı bir tarafa atın. Çünkü bunlar kötülüklerin anasıdır. (....... have 4. İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. (........ 5. Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. (....... 6. Yaşamın tokadını yiyenlerin hepsi hayattan zevk alamaya çalışır. (....... 7. Onlar: "Siz geçip gidin; biz gereğini düşünürüz."dedi. PAL
BUNYA DEVLETLERİ "BİR MASKE"
YÜZÜNDEN BİRBİRİNE DÜŞTÜ.
I. Gezegenimizi sarsan ko-
ranavirüs salgını, eski ez-
berlerin tersine yeni bir
dünya düzeni getirdi.
II.Sanayisi gelişmiş ülke-
ler bile virüsten koruma
maskesi bulamazken Tür-
kiye olarak konuya milli
bir duyarlık ve seferber-
likle yaklaştık.
III. Yetkililer yıpranmadığı,
islanmadığı veya gözle
görülür şekilde kirlenme-
diği sürece aynı maske-
nin birden fazla kez kul-
lanılabileceğini aktardı.
IV. Başta mesleki eğitim
merkezleri ve gönül-
lü işletmeler olarak
maske üretimini artır-
dık ve bu sürece mil-
letçe olumlu bir katkı-
da bulunduk.
V. Kısacası ülkemiz bu sıkıntılı süreç-
te hem kendi ihtiyaçlarını karşılar-
ken hem de tibbi malzeme konusun-
da sıkıntı yaşayan birçok ülkeye de
yardımda bulundu.
Bu görselde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmuştur?
C) IV.
00
Ortaokul Türkçe
Paragraf
BUNYA DEVLETLERİ "BİR MASKE" YÜZÜNDEN BİRBİRİNE DÜŞTÜ. I. Gezegenimizi sarsan ko- ranavirüs salgını, eski ez- berlerin tersine yeni bir dünya düzeni getirdi. II.Sanayisi gelişmiş ülke- ler bile virüsten koruma maskesi bulamazken Tür- kiye olarak konuya milli bir duyarlık ve seferber- likle yaklaştık. III. Yetkililer yıpranmadığı, islanmadığı veya gözle görülür şekilde kirlenme- diği sürece aynı maske- nin birden fazla kez kul- lanılabileceğini aktardı. IV. Başta mesleki eğitim merkezleri ve gönül- lü işletmeler olarak maske üretimini artır- dık ve bu sürece mil- letçe olumlu bir katkı- da bulunduk. V. Kısacası ülkemiz bu sıkıntılı süreç- te hem kendi ihtiyaçlarını karşılar- ken hem de tibbi malzeme konusun- da sıkıntı yaşayan birçok ülkeye de yardımda bulundu. Bu görselde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmuştur? C) IV. 00
lan
a
1
Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sifat değildir?
A) Kırmızı kazağını bana verir misin?
C) Hayatı toz pembe yaşıyorsun.
B) O, tam bir kara gün dostudur.
D) Yeşil kırlarda papatya topladık.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
lan a 1 Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sifat değildir? A) Kırmızı kazağını bana verir misin? C) Hayatı toz pembe yaşıyorsun. B) O, tam bir kara gün dostudur. D) Yeşil kırlarda papatya topladık.
17. Harun Resit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dana'ya:
Sen kendi işine bak. Her koyun kendi bacağından
asılır, dermiş. Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış
Sebebini araştırdıklarında, üst kattaki bir odada ba-
cağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi de yapanı
keşfetmişler: Tabii ki Behlül. Harun Reşit kendisini
sıkıştırınca Behlül:
-
Gördüğünüz gibi, her koyun kendi bacağından ası-
lir efendim ama kokusu herkesi rahatsız eder, ceva-
bını vermiş.
Bu hikâyede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Herkes yaptığı yanlışın bedelini bir gün mutlaka
ödemesi gerektiği
B) İnsanlar hatalarından ders çıkartmaları gerektiği
C) İnsanların yaptığı yanlışlar yalnız kendilerini değil,
etrafındakileri de etkilediği
D) insanlar kendilerini ilgilendirmeyen meselelere çok
fazla karışmaması gerektiği
G
GEZEGEN
YAYINCILIK
Ortaokul Türkçe
Paragraf
17. Harun Resit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dana'ya: Sen kendi işine bak. Her koyun kendi bacağından asılır, dermiş. Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış Sebebini araştırdıklarında, üst kattaki bir odada ba- cağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi de yapanı keşfetmişler: Tabii ki Behlül. Harun Reşit kendisini sıkıştırınca Behlül: - Gördüğünüz gibi, her koyun kendi bacağından ası- lir efendim ama kokusu herkesi rahatsız eder, ceva- bını vermiş. Bu hikâyede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Herkes yaptığı yanlışın bedelini bir gün mutlaka ödemesi gerektiği B) İnsanlar hatalarından ders çıkartmaları gerektiği C) İnsanların yaptığı yanlışlar yalnız kendilerini değil, etrafındakileri de etkilediği D) insanlar kendilerini ilgilendirmeyen meselelere çok fazla karışmaması gerektiği G GEZEGEN YAYINCILIK