Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Açıklık ve Aritmetik Ortalama Soruları

Bir futbol maçında oyuncuların yaptığı isabetli pasların forma numaralarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Forma Numarası
15
isabetli Pas Sayısı
Buna göre, bu maçta oyuncuların yaptığı isabetli pas sayılarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı kaçtır?
A) 34
B) 39
C) 42
D) 79
Çözümü Siz Yapınız:
1
7
22
10
35
8
42
67
18
80
57
51
33
18
19
42
3
15
6
37
26
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Bir futbol maçında oyuncuların yaptığı isabetli pasların forma numaralarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Forma Numarası 15 isabetli Pas Sayısı Buna göre, bu maçta oyuncuların yaptığı isabetli pas sayılarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı kaçtır? A) 34 B) 39 C) 42 D) 79 Çözümü Siz Yapınız: 1 7 22 10 35 8 42 67 18 80 57 51 33 18 19 42 3 15 6 37 26
dışında
niz.
rek
Berkay Yayıncılık
5, 12, 7, 8, 19, 6, 11, A
Yukarıdaki veri grubunun açıklık değeri 17 olduğuna
göre A yerine yazılması gereken sayılan bulunuz.
17, 23,, 34, 25
Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalama değeri 20
olduğuna göre "" yerine yazılması gereken sayıyı bu-
lunuz.
zgo
8 Fulya, Özlem, Meltem ve Aysun'un yaşlarının aritmetik
ortalaması 35 olduğuna göre yaşlarının toplamını bulu-
nuz.
pas g
Ay nanuo
adziju
1 en us.
gewete
abw
BERKAY YAYINCILIK
9
je
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
dışında niz. rek Berkay Yayıncılık 5, 12, 7, 8, 19, 6, 11, A Yukarıdaki veri grubunun açıklık değeri 17 olduğuna göre A yerine yazılması gereken sayılan bulunuz. 17, 23,, 34, 25 Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalama değeri 20 olduğuna göre "" yerine yazılması gereken sayıyı bu- lunuz. zgo 8 Fulya, Özlem, Meltem ve Aysun'un yaşlarının aritmetik ortalaması 35 olduğuna göre yaşlarının toplamını bulu- nuz. pas g Ay nanuo adziju 1 en us. gewete abw BERKAY YAYINCILIK 9 je
Bayrak yarışlarında amaç dört sporcudan oluşan koşu takımlarındaki her bir sporcunun kendi turunu
tamamladıktan sonra elindeki bayrak çubuğunu sıradaki takım arkadaşına devretmesidir.
Aşağıda bir bayrak yarışında aynı takımdaki dört sporcunun kendi turlarını tamamlama süreleri ve-
rilmiştir.
Tablo: Sporcuların Kendi Turlarını Tamamlama Süreleri
Turu Tamamlama Süresi (sn.)
2
Sporcu
Uğur
Ali
Tarık
Yiğit
35
40
32
?
107
Bu takımdaki sporcuların yarışmayı tamamlama sürelerinin aritmetik ortalaması 35 saniye ol-
duğuna göre Yiğit kendi turunu kaç saniyede tamamlamıştır?
A) 32
B) 33
C) 34
D) 35
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Bayrak yarışlarında amaç dört sporcudan oluşan koşu takımlarındaki her bir sporcunun kendi turunu tamamladıktan sonra elindeki bayrak çubuğunu sıradaki takım arkadaşına devretmesidir. Aşağıda bir bayrak yarışında aynı takımdaki dört sporcunun kendi turlarını tamamlama süreleri ve- rilmiştir. Tablo: Sporcuların Kendi Turlarını Tamamlama Süreleri Turu Tamamlama Süresi (sn.) 2 Sporcu Uğur Ali Tarık Yiğit 35 40 32 ? 107 Bu takımdaki sporcuların yarışmayı tamamlama sürelerinin aritmetik ortalaması 35 saniye ol- duğuna göre Yiğit kendi turunu kaç saniyede tamamlamıştır? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35
gerinin.
tik
itmetik
tmetik
ELİF AYAZ
Bilgi Kutusu: Bir veri grubunun aritmetik
ortalaması verilip sayılar verilmezse, verilerin
toplamını bulmak için ortalamayı veri sayısıyla
çarparız.
Örnek: Aritmetik ortalaması 12 ofan 5 sayının
toplamını bulunuz.
sayıların toplamy
12
12.5-60 (sayıların
toplami)
Sıra Sende 2: Aritmetik ortalaması 16 olan üç
kardeşin yaşları toplamı kaçtır?
48
Sıra Sähde 3: Aritmetik ortalaması 18 olan 5
sayıya,30 sayısı da eklenirse yeni aritmetik
ortalama kaç olur?
Sıra Sende 4: Yaşları toplamı 64 olan 4 kişilik bir
gruptan, 16 yaşındaki biri ayrılırsa grubun yeni
yaş ortalaması kaç olur?
sayı ile, on küçük say
farka açıklık denir.
Örnek: 18,25,7,
açıklığını bulalım.
en büyük sayı-en k
28
Sıra Sende 6: As
açıklığını bulunu
a) 17,85, 52, 22
Sıra Sende 5: Cemal'in 4 sınavın 3'ünden aldığı
notlar 65,72, 80 dir.Cemal'in sınavlarının ortalaması
75 olduğuna göre 4. sınavdan kaç puan almıştır?
b) 96, 102, 58, 2
c) 67, 89, 23, 1
d) 250, 152,
e) 8, 14, 4, S
Sıra Sene
aritmetik
açıklığını
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
gerinin. tik itmetik tmetik ELİF AYAZ Bilgi Kutusu: Bir veri grubunun aritmetik ortalaması verilip sayılar verilmezse, verilerin toplamını bulmak için ortalamayı veri sayısıyla çarparız. Örnek: Aritmetik ortalaması 12 ofan 5 sayının toplamını bulunuz. sayıların toplamy 12 12.5-60 (sayıların toplami) Sıra Sende 2: Aritmetik ortalaması 16 olan üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? 48 Sıra Sähde 3: Aritmetik ortalaması 18 olan 5 sayıya,30 sayısı da eklenirse yeni aritmetik ortalama kaç olur? Sıra Sende 4: Yaşları toplamı 64 olan 4 kişilik bir gruptan, 16 yaşındaki biri ayrılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? sayı ile, on küçük say farka açıklık denir. Örnek: 18,25,7, açıklığını bulalım. en büyük sayı-en k 28 Sıra Sende 6: As açıklığını bulunu a) 17,85, 52, 22 Sıra Sende 5: Cemal'in 4 sınavın 3'ünden aldığı notlar 65,72, 80 dir.Cemal'in sınavlarının ortalaması 75 olduğuna göre 4. sınavdan kaç puan almıştır? b) 96, 102, 58, 2 c) 67, 89, 23, 1 d) 250, 152, e) 8, 14, 4, S Sıra Sene aritmetik açıklığını
mayı telefonuna
kaç dakikadır?
5 dk.
4. Aşağıdaki tabloda bir fabrikada kullanılan dört farklı makinenin günlere göre kaç kavanoz reçel ürettiği gösterilmiştir.
Tablo: Makinelerin Günlere Göre Ürettiği Reçel Kavanozlan
Makine
1. Makine
2, Makine
3. Makine
4. Makine
1. Gün
150
130
90
170
2. Gün
100
110
100
80
147
3. Gün
90
Her bir makinenin ürettiği kavanoz sayılarının açıklığı ve bir günde ürettiği ortalama kavanoz sayıları hesaplanıyor.
Buna göre hangi makine daha verimli çalışmaktadır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
120
140
110
D) 4.
6. Sinif
ÜNİTE 4
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
mayı telefonuna kaç dakikadır? 5 dk. 4. Aşağıdaki tabloda bir fabrikada kullanılan dört farklı makinenin günlere göre kaç kavanoz reçel ürettiği gösterilmiştir. Tablo: Makinelerin Günlere Göre Ürettiği Reçel Kavanozlan Makine 1. Makine 2, Makine 3. Makine 4. Makine 1. Gün 150 130 90 170 2. Gün 100 110 100 80 147 3. Gün 90 Her bir makinenin ürettiği kavanoz sayılarının açıklığı ve bir günde ürettiği ortalama kavanoz sayıları hesaplanıyor. Buna göre hangi makine daha verimli çalışmaktadır? A) 1. B) 2. C) 3. 120 140 110 D) 4. 6. Sinif ÜNİTE 4
7. Aşağıdaki şekilde her birinde sekizer balon bulunan üç sıra balon vardır. Bu balonlar 1'den 24'e kadar numaralandırılmıştır. Bu ba
Jonlara ateş eden Kazım'ın vurduğu balonlarda yazan sayılar diğer balonlarda yazan çift sayıların tamamı ile aralarında asaldır.
A) 3
9
B) 4
2 3 4 S
10 11 12 13 14 15 16
111
Buna göre, Kazım en fazla kaç balon vurmuştur?
18 19 20
22 23
C) 5
Aşağ
D) 6
aynı
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
7. Aşağıdaki şekilde her birinde sekizer balon bulunan üç sıra balon vardır. Bu balonlar 1'den 24'e kadar numaralandırılmıştır. Bu ba Jonlara ateş eden Kazım'ın vurduğu balonlarda yazan sayılar diğer balonlarda yazan çift sayıların tamamı ile aralarında asaldır. A) 3 9 B) 4 2 3 4 S 10 11 12 13 14 15 16 111 Buna göre, Kazım en fazla kaç balon vurmuştur? 18 19 20 22 23 C) 5 Aşağ D) 6 aynı
6.
Tablo: Çalışanların Aldıkları Maaşa Göre Sayıları
Kişi Sayısı
8
6
Maaş (TL)
2200
2400
TUDEM
4
3000
7
Tablo, bir iş yerinde çalışanların aldıkları maaşlara göre sayılarını göstermektedir.
Buna göre
I. Bu iş yerinde çalışanların maaşları ile oluşturulan veri grubunun tepe değeri 2200'dür.
II. Çalışanların maaşı ortalama 2650 TL'dir.
III. Bu iş yerinde çalışanların maaşları ile oluşturulan veri grubunun ortanca değeri 2400'dür.
IV. Tüm çalışanlara %10 zam yapıldığında maaşların ortalaması değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
4
3200
C) I, II ve III
2
3400
D) II, III ve IV
7. Sınıf Matematik föy23
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
6. Tablo: Çalışanların Aldıkları Maaşa Göre Sayıları Kişi Sayısı 8 6 Maaş (TL) 2200 2400 TUDEM 4 3000 7 Tablo, bir iş yerinde çalışanların aldıkları maaşlara göre sayılarını göstermektedir. Buna göre I. Bu iş yerinde çalışanların maaşları ile oluşturulan veri grubunun tepe değeri 2200'dür. II. Çalışanların maaşı ortalama 2650 TL'dir. III. Bu iş yerinde çalışanların maaşları ile oluşturulan veri grubunun ortanca değeri 2400'dür. IV. Tüm çalışanlara %10 zam yapıldığında maaşların ortalaması değişmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve IV 4 3200 C) I, II ve III 2 3400 D) II, III ve IV 7. Sınıf Matematik föy23
1. Erhan'ın matematik dersinden 9 gün boyunca çözdüğü so-
ru sayısı verilmiştir.
1. 2.
72 84 81 67 78
Gün
Soru
sayısı
A)
C) A
67 75 81 89 93
67 75
3.
85 89 93
E)
Bu verilere uygun kutu grafiği aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Soru
sayısı
Soru
sayısı
5.
67 75
B)
D) A
7.
6.
90
79
93
67 81 85
67 75
Soru
i sayısı
84 89 93
8. 9.
1
82
89
1
1
88
89
Soru
sayısı
93
Soru
sayısı
93
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
1. Erhan'ın matematik dersinden 9 gün boyunca çözdüğü so- ru sayısı verilmiştir. 1. 2. 72 84 81 67 78 Gün Soru sayısı A) C) A 67 75 81 89 93 67 75 3. 85 89 93 E) Bu verilere uygun kutu grafiği aşağıdakilerden hangi- sidir? Soru sayısı Soru sayısı 5. 67 75 B) D) A 7. 6. 90 79 93 67 81 85 67 75 Soru i sayısı 84 89 93 8. 9. 1 82 89 1 1 88 89 Soru sayısı 93 Soru sayısı 93
7. Sinif
Verileri Uygun Grafik İle Gösterme
4. Aritmetik ortalama: Bir gruptaki verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle elde edilir.
Aşağıdaki sütun grafiğinde bir öğrencinin bir dönemde girdiği 4 deneme sınavında matematik dersindeki
doğru cevap sayılanı gösterilmiştir.
1
3
2
78°
Grafik: Matematik Dersinden Doğru Cevap Sayıları
Doğru Cevap Sayısı
1 2 3 4
Bu öğrencinin 3. deneme sınavındaki doğru cevap sayısı bilinmezken dört deneme sınavındaki matematik
doğru cevap sayısının ortalama 15 olduğu bilinmektedir.
Bu verilere uygun daire grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)
B)
4
17-
16+
141
4
78°
3
Deneme Sınavı
1
1
2
3
4
KKT - 40
D)
4
60
3
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
7. Sinif Verileri Uygun Grafik İle Gösterme 4. Aritmetik ortalama: Bir gruptaki verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle elde edilir. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir öğrencinin bir dönemde girdiği 4 deneme sınavında matematik dersindeki doğru cevap sayılanı gösterilmiştir. 1 3 2 78° Grafik: Matematik Dersinden Doğru Cevap Sayıları Doğru Cevap Sayısı 1 2 3 4 Bu öğrencinin 3. deneme sınavındaki doğru cevap sayısı bilinmezken dört deneme sınavındaki matematik doğru cevap sayısının ortalama 15 olduğu bilinmektedir. Bu verilere uygun daire grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) 4 17- 16+ 141 4 78° 3 Deneme Sınavı 1 1 2 3 4 KKT - 40 D) 4 60 3
24
Aşağıda 4 farklı çamaşır makinesine ait bilgiler verilmiştir.
A
B
D
10 kg
9 kg
9 kg
8 kg
3.50
4.00
Kamp'ı Keşfet
3.45
3.50
7: Tek seferde yıkama kapasitesi
Yıkama süresi
Kullandığı su miktarı
Yıkama sesinin frekansı
47 L
53 L
53 L
52 L
Enerji: Yıkama sırasında kullandığı elektrik miktarı.
Ayşe Hanım alacağı çamaşır makinesi için;
En fazla 9 kg yıkama kapasiteli
Maksimum 3.50 sürede yıkayabilen
55 L den daha az su tüketen
70 kwh elektrik tüketimini geçmeyen
özellikleri olsun isterse hangi çamaşır makinesini almalıdır?
A) A
B) B
C) C
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
Matematik
Enerji(kwh)
67 kwh/100
68 kwh
70 kwh
80 kwh
D) D
6. Sınıf
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
24 Aşağıda 4 farklı çamaşır makinesine ait bilgiler verilmiştir. A B D 10 kg 9 kg 9 kg 8 kg 3.50 4.00 Kamp'ı Keşfet 3.45 3.50 7: Tek seferde yıkama kapasitesi Yıkama süresi Kullandığı su miktarı Yıkama sesinin frekansı 47 L 53 L 53 L 52 L Enerji: Yıkama sırasında kullandığı elektrik miktarı. Ayşe Hanım alacağı çamaşır makinesi için; En fazla 9 kg yıkama kapasiteli Maksimum 3.50 sürede yıkayabilen 55 L den daha az su tüketen 70 kwh elektrik tüketimini geçmeyen özellikleri olsun isterse hangi çamaşır makinesini almalıdır? A) A B) B C) C ABCD ABCD ABCD ABCD Matematik Enerji(kwh) 67 kwh/100 68 kwh 70 kwh 80 kwh D) D 6. Sınıf GUNAY YAYINLARI
W.
at
Pat
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "Ülkemizi Tanıyalım" etkinliği için Doğu Anadolu Bölgesi'ne bir gezi planlamakta-
dırlar. Bu geziye okuldaki sınıf seviyelerine göre katılan öğrenci sayılarına ait grafik aşağıda verilmiştir.
Grafik: Geziye Katılan Öğrenci Sayısı
+Öğrenci Sayısı
46
33
25
5.
6.
7.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 6, 7 ve 8. sınıflardan ortalama 34 öğrenci geziye katılacaktır.
B) 7. sınıflardan 33 öğrenci geziye katılacaktır.
8.
C) 5 ve sınıflardan geziye katılan öğrenci sayısı 47'dir.
D) Toplam geziye katılan öğrenci sayısının en büyük asal çarpanı 7'dir.
Sınıflar
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
W. at Pat Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "Ülkemizi Tanıyalım" etkinliği için Doğu Anadolu Bölgesi'ne bir gezi planlamakta- dırlar. Bu geziye okuldaki sınıf seviyelerine göre katılan öğrenci sayılarına ait grafik aşağıda verilmiştir. Grafik: Geziye Katılan Öğrenci Sayısı +Öğrenci Sayısı 46 33 25 5. 6. 7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 6, 7 ve 8. sınıflardan ortalama 34 öğrenci geziye katılacaktır. B) 7. sınıflardan 33 öğrenci geziye katılacaktır. 8. C) 5 ve sınıflardan geziye katılan öğrenci sayısı 47'dir. D) Toplam geziye katılan öğrenci sayısının en büyük asal çarpanı 7'dir. Sınıflar
2.
2
BAHAR SENLIGI
SATRANÇ TURNUVASI
Kisiler
Cetin
Mustafa
Junus
Buğra
-3
Galibiyet: 3
puan
Beraberlik: 1 puan
Mağlubiyet: O puan
Aşağıdaki tabloda bu turnuvaya katılan kişilerin tumuva sonunda karşılaşmada aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik
sayıları gösterilmiştir.
→
= 8 S
Cevabımız
$ şıkkı
2
Bir okul her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği bahar şenliğinde satranç turnu-
vası düzenliyor. Düzenlenen turnuvaya katılan kişilerin aldıkları puanlar aşa-
ğıda verilmiştir.
Galibiyet
5
3
3
Mağlubiyet Sayısı Beraberlik Sayısı
6
2
1
Buna göre turnuvaya katılan kişilerin aldıkları puanların açıklığı kaçtır? (M.6.4.2.1)
4) 11
B) 12
C) 13
D) 14
7
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
2. 2 BAHAR SENLIGI SATRANÇ TURNUVASI Kisiler Cetin Mustafa Junus Buğra -3 Galibiyet: 3 puan Beraberlik: 1 puan Mağlubiyet: O puan Aşağıdaki tabloda bu turnuvaya katılan kişilerin tumuva sonunda karşılaşmada aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayıları gösterilmiştir. → = 8 S Cevabımız $ şıkkı 2 Bir okul her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği bahar şenliğinde satranç turnu- vası düzenliyor. Düzenlenen turnuvaya katılan kişilerin aldıkları puanlar aşa- ğıda verilmiştir. Galibiyet 5 3 3 Mağlubiyet Sayısı Beraberlik Sayısı 6 2 1 Buna göre turnuvaya katılan kişilerin aldıkları puanların açıklığı kaçtır? (M.6.4.2.1) 4) 11 B) 12 C) 13 D) 14 7
6. Bilgi: Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki veri sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o
veri grabunun aritmetik ortalaması denir.
12612
Öğrenci Sayısı
toplam 30 bis
11
O
Sal
A) 9
15
858
Erkek
KIZ
18-45-3
→ Günler
5 gün boyunca günlere göre 8A sını-
finda okula gelen kız ve erkek öğrenci
sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir.
Pazartesi
Çarşamba Perşembe Cuma
Buna göre cuma günü okula gelen erkek öğrenci sayısı kaçtır?
of
Perşembe günü 8A sınıfındaki tüm öğ-
rencilerin okula geldiği ve bu 5 günde
8A sınıfında günlük ortalama 6 öğren-
cinin okula gelmediği bilinmektedir.
30
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
6. Bilgi: Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki veri sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grabunun aritmetik ortalaması denir. 12612 Öğrenci Sayısı toplam 30 bis 11 O Sal A) 9 15 858 Erkek KIZ 18-45-3 → Günler 5 gün boyunca günlere göre 8A sını- finda okula gelen kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Pazartesi Çarşamba Perşembe Cuma Buna göre cuma günü okula gelen erkek öğrenci sayısı kaçtır? of Perşembe günü 8A sınıfındaki tüm öğ- rencilerin okula geldiği ve bu 5 günde 8A sınıfında günlük ortalama 6 öğren- cinin okula gelmediği bilinmektedir. 30
luklari tam uy
Buna göre oluşan bölümlerden birinin çevresi/en az kaç santimetredir?
A) 51
C) 102
B) 86
483/01/16
27
·
Mozaik
alların kenar
KISA Rênarı ile aralarında asaldır.
Yayınları
162₂
B) 14
J2
1002
4. Kardeşler arasında kimin ekmek almaya gideceğini belirlemek amacı ile "taş çekmek" adı verilen bir yöntem
lanılır. Bu yönteme göre üzerinde 1'den 13'e kadar numaralandırılmış Şekil - l'deki özdeş taşlar bir torbaya
ve her kardeş bir taş çeker.
07/20
1. Numarası küçük olan taşı çeken kardeş ekmek almaya gider.
II. Numaraların eşit olması durumunda siyah taşı çeken kardeş ekmek almaya gider.
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5
O
O O
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(O
Şekil - I
Caner ve Deniz ekmek almaya gideni belirlemek için taş çekmeye karar veriyorlar. İlk taşı çeken Deniz, elindek
taşın üzerinde bir asal sayı yazdığını söylüyor.
Buna göre Caner'in ekmek almaya gitmemek için çekmesi gereken taşların olası durum sayısı aşağıdak
lerden hangisi olamaz?
A) 22
(10)
12
pis
D) 5
Dördüncü durak İstanbul olduğuna g
hangisidir?
A) Kişi SayısI
46
27
26
hi
Erkek Çocuk
46
36
26
Kadın
C) Kişi Sayısı
A
Çocuk Kadın
Erkek
Yola
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
luklari tam uy Buna göre oluşan bölümlerden birinin çevresi/en az kaç santimetredir? A) 51 C) 102 B) 86 483/01/16 27 · Mozaik alların kenar KISA Rênarı ile aralarında asaldır. Yayınları 162₂ B) 14 J2 1002 4. Kardeşler arasında kimin ekmek almaya gideceğini belirlemek amacı ile "taş çekmek" adı verilen bir yöntem lanılır. Bu yönteme göre üzerinde 1'den 13'e kadar numaralandırılmış Şekil - l'deki özdeş taşlar bir torbaya ve her kardeş bir taş çeker. 07/20 1. Numarası küçük olan taşı çeken kardeş ekmek almaya gider. II. Numaraların eşit olması durumunda siyah taşı çeken kardeş ekmek almaya gider. 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 O O O C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (O Şekil - I Caner ve Deniz ekmek almaya gideni belirlemek için taş çekmeye karar veriyorlar. İlk taşı çeken Deniz, elindek taşın üzerinde bir asal sayı yazdığını söylüyor. Buna göre Caner'in ekmek almaya gitmemek için çekmesi gereken taşların olası durum sayısı aşağıdak lerden hangisi olamaz? A) 22 (10) 12 pis D) 5 Dördüncü durak İstanbul olduğuna g hangisidir? A) Kişi SayısI 46 27 26 hi Erkek Çocuk 46 36 26 Kadın C) Kişi Sayısı A Çocuk Kadın Erkek Yola
N
34
35
35
38
39
40
44
42
40
45
50 51 53 55 58
39
47
Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin kg cin-
sinden kütleleri verilmiştir.
Bu veri grubu 4 grupluk bir histogramla gösteri-
lirse grup genişliği kaç olur?
En boy-t
E
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
N 34 35 35 38 39 40 44 42 40 45 50 51 53 55 58 39 47 Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin kg cin- sinden kütleleri verilmiştir. Bu veri grubu 4 grupluk bir histogramla gösteri- lirse grup genişliği kaç olur? En boy-t E