Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme Soruları

67
3
96
go
5. Aşağıda dönme hızları eşit olan iki çark verilmiştir. Bu çarklara, üzerlerinde tam sayılar yazan toplar
eşit aralıklarla bağlanmıştır.
7ULTI20223-1
-10
EKRAN
-20
5
129
-8
3
119
12
Bu çarklar, aynı anda çalıştırılıp oklar yönünde döndürüldüğünde, ekran bölümünde aynı hizaya gelen
sayılar çarpılarak elde edilen çarpım ekranın altına yazılıyor.
Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi bu ekranın altına yazılacak sayılardan biri değildir?
B) 12
A) 20
-24
C) -6
-6
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
67 3 96 go 5. Aşağıda dönme hızları eşit olan iki çark verilmiştir. Bu çarklara, üzerlerinde tam sayılar yazan toplar eşit aralıklarla bağlanmıştır. 7ULTI20223-1 -10 EKRAN -20 5 129 -8 3 119 12 Bu çarklar, aynı anda çalıştırılıp oklar yönünde döndürüldüğünde, ekran bölümünde aynı hizaya gelen sayılar çarpılarak elde edilen çarpım ekranın altına yazılıyor. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi bu ekranın altına yazılacak sayılardan biri değildir? B) 12 A) 20 -24 C) -6 -6 Diğer sayfaya geçiniz.
36.
84 litre
132 litre
Şekildeki su depolarındaki suların hacimleri üzerine yazılmıştır. Depolardaki suyun tamamı hacmi litre cinsin-
den 3'ten büyük bir tam sayı olan eş hacimlerdeki kaplara, kaplar tam dolu olacak şekilde boşaltılacaktır.
Örneğin; bu işlem için 2 litrelik kaplar kullanılabilir.
Buna göre, bu işlem için kullanılacak toplam kap sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18
B) 36
D) 54
C) 42
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
36. 84 litre 132 litre Şekildeki su depolarındaki suların hacimleri üzerine yazılmıştır. Depolardaki suyun tamamı hacmi litre cinsin- den 3'ten büyük bir tam sayı olan eş hacimlerdeki kaplara, kaplar tam dolu olacak şekilde boşaltılacaktır. Örneğin; bu işlem için 2 litrelik kaplar kullanılabilir. Buna göre, bu işlem için kullanılacak toplam kap sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 18 B) 36 D) 54 C) 42
MATEMATIK
6. Aşada verlen sekillerin karsine yazan ayon yenne A. Carter
Bu şekiller birbirleriyle eşleştirilmiş ve eşleştirilen saylaramah dan de
plmaktadır.
işlemin sonucu da sayıların ortasında yer alan-
A
32
35
Sol tarafta yer alan sayılar işlemlerdeki ilk sayılar olduğuna göre aşağıdaki saylardan
A, B, C sayılarından biri değildir?
O
B) 7 B=7
15
62
2,
8
-)=
X5
02/12/
24
8
3
Dje
2-6
Regelter
indey.co
A-2
8x+12-
6. Rasyonel sayılann kuvvet etkiniği için hazırlanan eş bölmelere ayrimeş taban ve kuvvet çark aşağıda ger
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
MATEMATIK 6. Aşada verlen sekillerin karsine yazan ayon yenne A. Carter Bu şekiller birbirleriyle eşleştirilmiş ve eşleştirilen saylaramah dan de plmaktadır. işlemin sonucu da sayıların ortasında yer alan- A 32 35 Sol tarafta yer alan sayılar işlemlerdeki ilk sayılar olduğuna göre aşağıdaki saylardan A, B, C sayılarından biri değildir? O B) 7 B=7 15 62 2, 8 -)= X5 02/12/ 24 8 3 Dje 2-6 Regelter indey.co A-2 8x+12- 6. Rasyonel sayılann kuvvet etkiniği için hazırlanan eş bölmelere ayrimeş taban ve kuvvet çark aşağıda ger
3. Oğuz'un 42 lirası var.
kitaplardan
kalmıştır?
Cozom:
Cözüm:
4 tane almış. Oğuz'un
4. 3 kardeş tabaktaki çileklerden 5'er tane
yemişler. Tabakta 6 çilek kalmış. Yenmeden
önce tabakta kaç çilek vardı?
15
12
S
Doğru
438
14
16
cevap
23
bulunan
28
LO
15
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
3. Oğuz'un 42 lirası var. kitaplardan kalmıştır? Cozom: Cözüm: 4 tane almış. Oğuz'un 4. 3 kardeş tabaktaki çileklerden 5'er tane yemişler. Tabakta 6 çilek kalmış. Yenmeden önce tabakta kaç çilek vardı? 15 12 S Doğru 438 14 16 cevap 23 bulunan 28 LO 15
1. Aşağıdaki tabloda satırlardaki sayıların çarpımı satıların sonlarındaki okların uçlarına, sütunlardaki sayıların çarpımı
sütunların sonlarındaki okların uçlarına yazılmıştır.
&
Sağ
Buna göre A. B:C.D işleminin sonucu kaçtır?
A)-27
B)-6
to
2
B
D3 +7
-40 -18 +126
► +60
C)-3
18 : -6
21
-6
42
726
D) +9
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
1. Aşağıdaki tabloda satırlardaki sayıların çarpımı satıların sonlarındaki okların uçlarına, sütunlardaki sayıların çarpımı sütunların sonlarındaki okların uçlarına yazılmıştır. & Sağ Buna göre A. B:C.D işleminin sonucu kaçtır? A)-27 B)-6 to 2 B D3 +7 -40 -18 +126 ► +60 C)-3 18 : -6 21 -6 42 726 D) +9
(1
9
7
5
3
da saat
tedir.
3.
Çokgenin kenar sayısı kuvvet, çokgenin içine yazılan
sayı taban olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor.
Örneğin
6
= 6³'tür.
Buna göre
67
✓2
134
kaçtır?
(A) hu
-2
B)-2
-26
-2
C) -3
işleminin sonucu
5
-2
D) -4
SV
+25
120.255
102
1275
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
(1 9 7 5 3 da saat tedir. 3. Çokgenin kenar sayısı kuvvet, çokgenin içine yazılan sayı taban olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor. Örneğin 6 = 6³'tür. Buna göre 67 ✓2 134 kaçtır? (A) hu -2 B)-2 -26 -2 C) -3 işleminin sonucu 5 -2 D) -4 SV +25 120.255 102 1275
10. Bir vida üretme fabrikasında iki adet makine bulunmaktadır. 1. makine her seferinde 3 sağlam 1 kusurlu vida üreti
ken, 2. makine her seferinde 5 sağlam 1 kusurlu vida üretmektedir. İki makine de eşit süre çalışarak eşit sayıda vida
üretmiştir.
1. Makine
2. Makine
TTTTTT
1. ve 2. makinede üretilen hatalı vida sayıları farkı 12'dir.
Buna göre iki makinede üretilen sağlam vida sayısı kaçtır?
A) 264
B) 228
C) 126
D) 108
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
10. Bir vida üretme fabrikasında iki adet makine bulunmaktadır. 1. makine her seferinde 3 sağlam 1 kusurlu vida üreti ken, 2. makine her seferinde 5 sağlam 1 kusurlu vida üretmektedir. İki makine de eşit süre çalışarak eşit sayıda vida üretmiştir. 1. Makine 2. Makine TTTTTT 1. ve 2. makinede üretilen hatalı vida sayıları farkı 12'dir. Buna göre iki makinede üretilen sağlam vida sayısı kaçtır? A) 264 B) 228 C) 126 D) 108
de edilen sayıya o veri gru
iştir. Grafikte gelir değer
negatif tam sayilaria ita
Gelir
Gider
1500
850
TL cinsinden
aşağıdaki tam
D) -2800
1
AIK
12. Bir üretici üretim miktarına bağ olarak, satın aliran ürünlerin katalog frysti
Eğer alici, üretimi fazla olan bir üründen satin alacaksa bu ürüntenn fystinda indirim G
aründen satın alacaksa bu ürünlerin fiyatında artiş olacaktır
Üretici yapılan bir alışverişte indirim ve artiş miktarni kolilerin üstüne yaptirdi. Bu
etiketlerde yazan tam sayilar standart olarak belirlediği 26 sayısı ile çarplacak ve Groninya den
cektir.
(-2)
Örneğin kutunun etiketinde (-3) yazıyorsa ürünün fiyatinda yapılacak olan değişiklik
(3) 26 = -78 ile gösterilir. Bu değer ürünün fiyatında 78 TL indirim yapilacağını gösten
(-4)
(-2)
PLEAS
(-5)
25
(-1)
Yukarıdaki görsel bu üreticinin yaptığı bir satışı temsil etmektedir.
Kolilerin üstünde yazan tam sayı değerlerine göre tüm kolileri satın alan bir alıcının bu alışveriş
için ödeyeceği toplam fiyatta yapılacak değişiklik aşağıdaki tam sayılardan hangisi ile gösterilir?
(B) 176
C)-208
D-312
A) 208
(-2)
2082121-7. Sinif
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
de edilen sayıya o veri gru iştir. Grafikte gelir değer negatif tam sayilaria ita Gelir Gider 1500 850 TL cinsinden aşağıdaki tam D) -2800 1 AIK 12. Bir üretici üretim miktarına bağ olarak, satın aliran ürünlerin katalog frysti Eğer alici, üretimi fazla olan bir üründen satin alacaksa bu ürüntenn fystinda indirim G aründen satın alacaksa bu ürünlerin fiyatında artiş olacaktır Üretici yapılan bir alışverişte indirim ve artiş miktarni kolilerin üstüne yaptirdi. Bu etiketlerde yazan tam sayilar standart olarak belirlediği 26 sayısı ile çarplacak ve Groninya den cektir. (-2) Örneğin kutunun etiketinde (-3) yazıyorsa ürünün fiyatinda yapılacak olan değişiklik (3) 26 = -78 ile gösterilir. Bu değer ürünün fiyatında 78 TL indirim yapilacağını gösten (-4) (-2) PLEAS (-5) 25 (-1) Yukarıdaki görsel bu üreticinin yaptığı bir satışı temsil etmektedir. Kolilerin üstünde yazan tam sayı değerlerine göre tüm kolileri satın alan bir alıcının bu alışveriş için ödeyeceği toplam fiyatta yapılacak değişiklik aşağıdaki tam sayılardan hangisi ile gösterilir? (B) 176 C)-208 D-312 A) 208 (-2) 2082121-7. Sinif
400
16
2400
60
2340
= 25-16
12
$15
85
A) 5295
C) 5795
(9
16
615
X
80 8 2 4
120 30 80
136
255
5340
1815
F
Bir tavuk çiftliğinde her gün 2410 tane yumurta
üretilmektedir. Bu yumurtalar bazı günler oniki-
şerli, bazı günler onbeşerli kolilere doldurulup,
onikişerli kolilerin her biri 30 TL'den, onbeşerli ko-
lilerin her biri 33 TL'den satılmaktadır.
2
Kolileme işlemi bittikten sonra, her gün ar-
tan yumurtaların tanesi 1,5 TL'den satıldığına
göre, bir gün içinde en çok kaç TL gelir elde
edilir?
180
15
156
33
12 15
156) 2.400
15
468
468 3
54 48
B) 5515
D) 6015
195
5150
195
5295
+
BAHÇEŞEHİR OKULLARI
LO
5
13
14
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
400 16 2400 60 2340 = 25-16 12 $15 85 A) 5295 C) 5795 (9 16 615 X 80 8 2 4 120 30 80 136 255 5340 1815 F Bir tavuk çiftliğinde her gün 2410 tane yumurta üretilmektedir. Bu yumurtalar bazı günler oniki- şerli, bazı günler onbeşerli kolilere doldurulup, onikişerli kolilerin her biri 30 TL'den, onbeşerli ko- lilerin her biri 33 TL'den satılmaktadır. 2 Kolileme işlemi bittikten sonra, her gün ar- tan yumurtaların tanesi 1,5 TL'den satıldığına göre, bir gün içinde en çok kaç TL gelir elde edilir? 180 15 156 33 12 15 156) 2.400 15 468 468 3 54 48 B) 5515 D) 6015 195 5150 195 5295 + BAHÇEŞEHİR OKULLARI LO 5 13 14
MATEMATIK
5.
6.
(-45) + (+9) (74)
+(-2)=-10
-33
28
( 28² + 6 4 10
Yukarıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için ve yerine yazılması gereken tam sayıların toplamı
kaçtır?
-2 +4
D) -4
A) -1
C-3
B) -2
Aşağıda her birinin üzerinde birer tam sayı yazılı 6 adet kart vardır.
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
MATEMATIK 5. 6. (-45) + (+9) (74) +(-2)=-10 -33 28 ( 28² + 6 4 10 Yukarıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için ve yerine yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır? -2 +4 D) -4 A) -1 C-3 B) -2 Aşağıda her birinin üzerinde birer tam sayı yazılı 6 adet kart vardır.
5.
C) 1150
A) 250
64:4 16 posed 960 tall
16 Dojedi
16
x 800
1250
12 TL
B 320
Sx
2 TL
kaç lira
1280
1280
-960
0320926
8 TL
Yukarıdaki ürünlerin her birinden 3 lira kaza
narak 25 kalemlik, 40 silgi, 16 sulu boya sa
tan kırtasiyeci kaç lira kâr eder?
A) 195
B) 243
C) 265
D) 273
1.
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
5. C) 1150 A) 250 64:4 16 posed 960 tall 16 Dojedi 16 x 800 1250 12 TL B 320 Sx 2 TL kaç lira 1280 1280 -960 0320926 8 TL Yukarıdaki ürünlerin her birinden 3 lira kaza narak 25 kalemlik, 40 silgi, 16 sulu boya sa tan kırtasiyeci kaç lira kâr eder? A) 195 B) 243 C) 265 D) 273 1.
B
Mehmet Usta 24 sınıfı bulunan bir okulun 10 sınıfını turuncuya, diğer sınıfları ise yeşile boyayacaktır.
1 kg
Oran - Orantı
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
1 kg
1 kg 1 kg
5 kg
Mehmet Usta 1 kg kırmızı boya ile 4 kutu 1 kg sarı boyayı karıştırarak 5 kg turuncu boya elde ediyor. 2 kutu
1 kg mavi boya ile 3 kutu 1 kg sarı boyayı karıştırarak 5 kg yeşil boya elde ediyor. Her sınıf için 3 kutu 5
kg'lik
boya kullanıyor.
Buna göre tüm sınıflar boyandığında Mehmet Usta 1 kg'lık sarı boyalardan kaç tane kullanmış olur?
A) 242
B) 246
C) 250
D) 254
VOA
you
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
B Mehmet Usta 24 sınıfı bulunan bir okulun 10 sınıfını turuncuya, diğer sınıfları ise yeşile boyayacaktır. 1 kg Oran - Orantı 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 5 kg 1 kg 1 kg 1 kg 5 kg Mehmet Usta 1 kg kırmızı boya ile 4 kutu 1 kg sarı boyayı karıştırarak 5 kg turuncu boya elde ediyor. 2 kutu 1 kg mavi boya ile 3 kutu 1 kg sarı boyayı karıştırarak 5 kg yeşil boya elde ediyor. Her sınıf için 3 kutu 5 kg'lik boya kullanıyor. Buna göre tüm sınıflar boyandığında Mehmet Usta 1 kg'lık sarı boyalardan kaç tane kullanmış olur? A) 242 B) 246 C) 250 D) 254 VOA you
Veri İşleme
2
Bir marketin bir hafta boyunca kasasında biriken para miktarı incelenmiştir. Bu marketin kasasında;
hafta içi günlerde ortalama 1200 TL.
hafta sonu günlerde ortalama 1550
TL para birikmiştir.
Buna göre, bu marketin kasasında bir hafta boyunca günlük ortalama kaç TL para birikmiştir?
C) 1300
A) 1200
B) 1250
Çözümü Siz Yapınız:
D) 1350
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
Veri İşleme 2 Bir marketin bir hafta boyunca kasasında biriken para miktarı incelenmiştir. Bu marketin kasasında; hafta içi günlerde ortalama 1200 TL. hafta sonu günlerde ortalama 1550 TL para birikmiştir. Buna göre, bu marketin kasasında bir hafta boyunca günlük ortalama kaç TL para birikmiştir? C) 1300 A) 1200 B) 1250 Çözümü Siz Yapınız: D) 1350
alanı m
3.
Buna ga
I us
tompüğü elde edilir?
B) 15
C) 18
2. Aşağıda verilen sayı bulmacasında mor renk ile boyanmamış karelere birbirinden farklı 10'dan küçük pozitif tam sayıların bazıları
yazılacaktır.
42 cm²
77 cm²
45
28
21 36 30
Karelerin dışındaki sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki sayıların çarpımına eşittir.
Buna göre hiçbir kareye yazılmayan 10'dan küçük pozitif tam sayıların EBOB'u kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 2
18
D) 24
143 cm²
D) 1
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
alanı m 3. Buna ga I us tompüğü elde edilir? B) 15 C) 18 2. Aşağıda verilen sayı bulmacasında mor renk ile boyanmamış karelere birbirinden farklı 10'dan küçük pozitif tam sayıların bazıları yazılacaktır. 42 cm² 77 cm² 45 28 21 36 30 Karelerin dışındaki sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre hiçbir kareye yazılmayan 10'dan küçük pozitif tam sayıların EBOB'u kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 18 D) 24 143 cm² D) 1
★ Aşağıda verilen çarpma işlemlerini sayı
doğrusunda modelleyiniz.
+++++
4. (+2)
++++++
-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
3. (-3)
++++++++++
-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.(-4)
-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
olizey sbrau
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
★ Aşağıda verilen çarpma işlemlerini sayı doğrusunda modelleyiniz. +++++ 4. (+2) ++++++ -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S 3. (-3) ++++++++++ -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.(-4) -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olizey sbrau
DI 23
9. Yanda bir küpün iki farklı görünüşü verilmiştir. Şekil l'de
küpün görünmeyen yüzlerinde üç farklı negatif tam sayı
yazılıdır. Küpün bütün yüzleri üzerinde yazılı olan tam sa-
yıların toplamı sıfıra eşittir.
Buna göre Şekil Il'de küpün görünmeyen yüzleri üze-
rinde yazılı olan tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) +2
B) +3
C) +4
+4
+3
Şekil 1
+1
D) +6
+4
S
Şekil II
+3
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme
DI 23 9. Yanda bir küpün iki farklı görünüşü verilmiştir. Şekil l'de küpün görünmeyen yüzlerinde üç farklı negatif tam sayı yazılıdır. Küpün bütün yüzleri üzerinde yazılı olan tam sa- yıların toplamı sıfıra eşittir. Buna göre Şekil Il'de küpün görünmeyen yüzleri üze- rinde yazılı olan tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) +2 B) +3 C) +4 +4 +3 Şekil 1 +1 D) +6 +4 S Şekil II +3