Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesirlerde Çarpma ve Bölme Soruları

İki kesri çarparken
paylar çarpımı paya,
aydalar çarpımı da paydaya
yazılır.
2x3
5x7
2|5
3
5 7
6
35
olur.
Bir kesrin başka bir
esir kadarını bulurken
iki kesri çarparız.
5
'unu bulalım.
2×5 10
A)
Stor
Bir tarlanın beşte birinin üçte ikisine domates ekilmiştir.
Buna göre, domates ekili alan tüm tarlanın kaçta ka-
çıdır?
10
mlan
2. SORU
B)
15
C)
2
15
çarpma işlem
önce tam say
bileşik kesre çe
çarpma işlem
D)
4
15
LO
8 7
lma
la
44
-Bur
15
Kesirlerle
çarpma işlemi ya
madan varsa sa
tirme yapmak iş
laştin
11
28
la
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
İki kesri çarparken paylar çarpımı paya, aydalar çarpımı da paydaya yazılır. 2x3 5x7 2|5 3 5 7 6 35 olur. Bir kesrin başka bir esir kadarını bulurken iki kesri çarparız. 5 'unu bulalım. 2×5 10 A) Stor Bir tarlanın beşte birinin üçte ikisine domates ekilmiştir. Buna göre, domates ekili alan tüm tarlanın kaçta ka- çıdır? 10 mlan 2. SORU B) 15 C) 2 15 çarpma işlem önce tam say bileşik kesre çe çarpma işlem D) 4 15 LO 8 7 lma la 44 -Bur 15 Kesirlerle çarpma işlemi ya madan varsa sa tirme yapmak iş laştin 11 28 la
FR
7.
EST
ONDALIK GÖSTERİM
2,8 m
Çiğdem Resim 1'de kenar uzunlukları verilen kâğıdı Resim 2'deki gibi enini 6 eş parçaya, boyunu 8 e
parçaya bölerek işaretlemiştir.
Resim 1
en
boy
EKSPERT
YAYINLART
Resim 2
BU
EKSP
YAYIN
1.
1,5 m
Daha sonra Çiğdem resmin alt tarafından eni 1,05 metrelik parçayı, sağ tarafından da boyu 0,5 metrelik
bir parçayı çizgiler üzerinden kesiyor.
Buna göre resmin kesildikten sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
D
A)
B)
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
FR 7. EST ONDALIK GÖSTERİM 2,8 m Çiğdem Resim 1'de kenar uzunlukları verilen kâğıdı Resim 2'deki gibi enini 6 eş parçaya, boyunu 8 e parçaya bölerek işaretlemiştir. Resim 1 en boy EKSPERT YAYINLART Resim 2 BU EKSP YAYIN 1. 1,5 m Daha sonra Çiğdem resmin alt tarafından eni 1,05 metrelik parçayı, sağ tarafından da boyu 0,5 metrelik bir parçayı çizgiler üzerinden kesiyor. Buna göre resmin kesildikten sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? D A) B)
Do
=hr?
mahdo
8.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2/20
²/
20
3263
2-
|wt-
A)
4) 17/21
1+
5
3
1
işleminin sonucu kaçtır?
B) 0
335
çarpımının sonucu kaçtır?
A) 1/1/2
B) 6
0
C) 1
9. Her çarpanının paydası ardışık doğal sayılar olan,
1
1/3×13×12× 12
x 1.
C)
1 2 3
13
2
Öğrenci No
6
D) 2
5
10.
7 8 9
D) 7
işle
R
C
Soru A
1
2 000
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
Do =hr? mahdo 8. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2/20 ²/ 20 3263 2- |wt- A) 4) 17/21 1+ 5 3 1 işleminin sonucu kaçtır? B) 0 335 çarpımının sonucu kaçtır? A) 1/1/2 B) 6 0 C) 1 9. Her çarpanının paydası ardışık doğal sayılar olan, 1 1/3×13×12× 12 x 1. C) 1 2 3 13 2 Öğrenci No 6 D) 2 5 10. 7 8 9 D) 7 işle R C Soru A 1 2 000
mnek 17
Aşağıda verilen dört düzeneğin her birinde iki top asılıdır. Her
topun üzerinde birer kesir yazmaktadır.
2/3)
1. Düzenek
özüm
4
(2)
54
B) 2
2. Düzenek
(73)
56
C) 3
(25)
3. Düzenek
4. Düzenek
Herhangi bir düzenekte asılı olan topların üzerindeki kesirle-
rin çarpımı 1'den büyük ise toplar birbirini itmekte, 1'den kü-
çük ise birbirini çekmektedir.
2
Buna göre, yukarıda verilen düzeneklerin kaç tanesinde
toplar birbirini çekmektedir?
A) 1
imz
D) 4
rnel
Her birin
lanında b
diğinde r
Buna gör
A) 14
özüm
rnek 2
Aşağıdaki g
genlerin ker
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
mnek 17 Aşağıda verilen dört düzeneğin her birinde iki top asılıdır. Her topun üzerinde birer kesir yazmaktadır. 2/3) 1. Düzenek özüm 4 (2) 54 B) 2 2. Düzenek (73) 56 C) 3 (25) 3. Düzenek 4. Düzenek Herhangi bir düzenekte asılı olan topların üzerindeki kesirle- rin çarpımı 1'den büyük ise toplar birbirini itmekte, 1'den kü- çük ise birbirini çekmektedir. 2 Buna göre, yukarıda verilen düzeneklerin kaç tanesinde toplar birbirini çekmektedir? A) 1 imz D) 4 rnel Her birin lanında b diğinde r Buna gör A) 14 özüm rnek 2 Aşağıdaki g genlerin ker
ilmiştir. Her kar-
tunan kartonun
Karton
dm olduğuna
netredir?
D)
45
Ornek 16
Aşağıdaki şekilde yan yana olan iki kutudaki kesirlerin çarpı-
mi hemen üstünde bulunan kutuya yazılacaktır.
A)
1
16
[23
özüm
Buna göre, A harfi ile gösterilen kutuya yazılması gereken
kesir aşağıdakilerden hangisidir?
to
B)-12
3
4
-16
C) /
96
D) 1/1/0
matik
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
ilmiştir. Her kar- tunan kartonun Karton dm olduğuna netredir? D) 45 Ornek 16 Aşağıdaki şekilde yan yana olan iki kutudaki kesirlerin çarpı- mi hemen üstünde bulunan kutuya yazılacaktır. A) 1 16 [23 özüm Buna göre, A harfi ile gösterilen kutuya yazılması gereken kesir aşağıdakilerden hangisidir? to B)-12 3 4 -16 C) / 96 D) 1/1/0 matik
rnek 13
Kare şeklindeki bir duvar aşağıdaki gibi A, B, C, D olmak üze-
re dört bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden B karesel, diğerle-
ni cikdörtgensel bölgelerdir.
85
E
özüm
2/5
E
B)
3) 2132
A
B
D
35
Görsel üzerinde verilen uzunluklara göre, D bölgesinin ala-
ni kaç metrekaredir?
25
3
10 m
X
Kesirlerle Çarp
C
20
D) 60
SO
6/5
nek 14
ağıdaki görselde kare şeklinde üç karton verilmiştir. Her kar-
un bir kenar uzunluğu, hemen solunda bulunan kartonun
Kenar uzunluğunun
3
C
A
d.
Bu
tina
desi
A) 120
5
u
rne
Aşağıda
mi heme
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
rnek 13 Kare şeklindeki bir duvar aşağıdaki gibi A, B, C, D olmak üze- re dört bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden B karesel, diğerle- ni cikdörtgensel bölgelerdir. 85 E özüm 2/5 E B) 3) 2132 A B D 35 Görsel üzerinde verilen uzunluklara göre, D bölgesinin ala- ni kaç metrekaredir? 25 3 10 m X Kesirlerle Çarp C 20 D) 60 SO 6/5 nek 14 ağıdaki görselde kare şeklinde üç karton verilmiştir. Her kar- un bir kenar uzunluğu, hemen solunda bulunan kartonun Kenar uzunluğunun 3 C A d. Bu tina desi A) 120 5 u rne Aşağıda mi heme
Jusyay
KESİRLER
1. Aşağıda Antik Misirlilarin rakamları için kullandığı semboller verilmiştir.
Sembol 1
Rakam
1
4647
Esra
"L
3
2
3
4
EKB
5
Kübra
7
U
Esra, Kübra ve Büşra bu sembolleri kullanarak aşağıdaki kesirleri oluşturuyor.
223"
6
7
Büşra
8
2 b
TEST 11
BKE
8 14
Esra, Kübra ve Büşra'nın kesirleri isimlerinin baş harfleri ile gösterildiğinde, kesirlerin sayı doğrusunda
gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) BEK
B)--
9
D)
EBK
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
Jusyay KESİRLER 1. Aşağıda Antik Misirlilarin rakamları için kullandığı semboller verilmiştir. Sembol 1 Rakam 1 4647 Esra "L 3 2 3 4 EKB 5 Kübra 7 U Esra, Kübra ve Büşra bu sembolleri kullanarak aşağıdaki kesirleri oluşturuyor. 223" 6 7 Büşra 8 2 b TEST 11 BKE 8 14 Esra, Kübra ve Büşra'nın kesirleri isimlerinin baş harfleri ile gösterildiğinde, kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) BEK B)-- 9 D) EBK
Şekilde 8 eş parçaya ayrılmış çember
şeklindeki havuzun K noktasında bir ka-
rinca ok yönünde havuzun çevresinin
'ünü gidiyor. Sonra geri dönüp havu-
3
'ini gidiyor.
zun'ini
H
FL
KSS
'N
M
E
Buna göre, karınca en son hangi nok-
tada durmuştur?
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
Şekilde 8 eş parçaya ayrılmış çember şeklindeki havuzun K noktasında bir ka- rinca ok yönünde havuzun çevresinin 'ünü gidiyor. Sonra geri dönüp havu- 3 'ini gidiyor. zun'ini H FL KSS 'N M E Buna göre, karınca en son hangi nok- tada durmuştur?
77
1b
10. Ayça öğretmen, öğrencilerine içerisinde üzerlerinde sayılar yazılı toplar olan aşağıdaki iki torbayı veriyor.
33
23
19
114, 2
27
5
rdından öğrencilerinden torbaların her birinden birer top çekmelerini ve ilk torbadan çektikleri topu ikinci torbadan
ektikleri topa bölmelerini istiyor. Öğrencilerinden Ali, torbaların her ikisinden de en küçük sayıları çekmiştir. Ardından
şe her iki torbadan kalan en büyük topları, Ahmet kalan toplardan en küçük topları ve Arda kalan topları alıyor.
una göre aşağıdakilerden hangisi Ali, Arda, Ahmet ve Ayşe'nin bulduğu sonuçlardan biri değildir?
5,4
B) 5,5
C) 5,8
D) 9,5
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
77 1b 10. Ayça öğretmen, öğrencilerine içerisinde üzerlerinde sayılar yazılı toplar olan aşağıdaki iki torbayı veriyor. 33 23 19 114, 2 27 5 rdından öğrencilerinden torbaların her birinden birer top çekmelerini ve ilk torbadan çektikleri topu ikinci torbadan ektikleri topa bölmelerini istiyor. Öğrencilerinden Ali, torbaların her ikisinden de en küçük sayıları çekmiştir. Ardından şe her iki torbadan kalan en büyük topları, Ahmet kalan toplardan en küçük topları ve Arda kalan topları alıyor. una göre aşağıdakilerden hangisi Ali, Arda, Ahmet ve Ayşe'nin bulduğu sonuçlardan biri değildir? 5,4 B) 5,5 C) 5,8 D) 9,5
5
9.
Bir öğretmen, tahtaya aşağıdaki sayı doğrusunu çizmiş ve bu sayı doğrusunun üzerinde K, -
6
ve -
rasyonel sayılarını işaretlemiştir.
A)
B
B
e)
8
8-9
Buna göre aşağıdakilerden hangisi K ve L rasyonel sayıları olabilir?
48
3
4
25
1
324
3
5
K
6
8
2
38
3
10
K
+00
6501
MATEMATIK
136-1
135
45
20
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
5 9. Bir öğretmen, tahtaya aşağıdaki sayı doğrusunu çizmiş ve bu sayı doğrusunun üzerinde K, - 6 ve - rasyonel sayılarını işaretlemiştir. A) B B e) 8 8-9 Buna göre aşağıdakilerden hangisi K ve L rasyonel sayıları olabilir? 48 3 4 25 1 324 3 5 K 6 8 2 38 3 10 K +00 6501 MATEMATIK 136-1 135 45 20
18. Zeynep Hanım gideceği yolunini gittikten
sonra mola veriyor. Daha sonra kalan yolun
2
'sini giderek ikinci molayı veriyor.
3
E
Buna göre ikinci moladan sonra kalan yol
tüm yolun kaçta kaçıdır?
A)
100 woo
2-5-2
889
B)
12/30) 23/10
C)
D) 3
99
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
18. Zeynep Hanım gideceği yolunini gittikten sonra mola veriyor. Daha sonra kalan yolun 2 'sini giderek ikinci molayı veriyor. 3 E Buna göre ikinci moladan sonra kalan yol tüm yolun kaçta kaçıdır? A) 100 woo 2-5-2 889 B) 12/30) 23/10 C) D) 3 99
Ox
Çözümleri izle
Soğuk
içecek
LİMONATA
1,5 Litre
Yukarıda verilen 1,5 litre limonatayı Hakan ve dört ar-
kadaşı bardaklarına eşit miktarda limonata doldura-
rak paylaşıyor.
Buna göre bir kişinin bardağına kaç litre limona-
ta doldurulmuştur?
A) 0,3
B) 0,375
C) 0,4
D) 0,5
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
Ox Çözümleri izle Soğuk içecek LİMONATA 1,5 Litre Yukarıda verilen 1,5 litre limonatayı Hakan ve dört ar- kadaşı bardaklarına eşit miktarda limonata doldura- rak paylaşıyor. Buna göre bir kişinin bardağına kaç litre limona- ta doldurulmuştur? A) 0,3 B) 0,375 C) 0,4 D) 0,5
1.
TEST-9
Kesirlerle İşlemler
Domates
Biber
Patican
GELİŞİM TESTLERİ
Fasulye
Bahçesini yukarıdaki gibi dört bölüme ayıran Alper Bey, bahçeninine domates, ine biber, ine patlican
geriye kalan kısma da fasulye ekiyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Domates ekilen alan en fazladır.
B) Patlican ekilen alan en azdır.
C) Biber ekilen alan ile fasulye ekilen alan birbirine eşittir.
D) Biber ve fasulye ekilen alan, domates ve patlican ekilen toplam alandan daha azdır.
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
1. TEST-9 Kesirlerle İşlemler Domates Biber Patican GELİŞİM TESTLERİ Fasulye Bahçesini yukarıdaki gibi dört bölüme ayıran Alper Bey, bahçeninine domates, ine biber, ine patlican geriye kalan kısma da fasulye ekiyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Domates ekilen alan en fazladır. B) Patlican ekilen alan en azdır. C) Biber ekilen alan ile fasulye ekilen alan birbirine eşittir. D) Biber ve fasulye ekilen alan, domates ve patlican ekilen toplam alandan daha azdır.
IRA
B
be
beg
brea
bring
buy
uild
hoos
ome
st
D
KA
67
4. Doğrusal bir yolda karşılıklı olarak duran Pelin ve Aytaç birbirlerine doğru sabit uzunlukta adımlar atarak yolun tam orta nok-
tasında karşılaşıyorlar.
SINIF
DÜZEYİ
4
KDS
KİTAPCIK
TÜRÜ
3
1
Pelin'in herbir adım 2-gm, Aytaç'ın herbir adımı 2- dm'dir.
5
3
Pelin, Aytaç'la karşılaşana kadar 35 adım attığına göre Aytaç Pelin'le karşılaşana kadar kaç adım atmıştır?
A) 37
B) 38
C) 39
D) 40
6
7. Yağız
luğu
mina
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
IRA B be beg brea bring buy uild hoos ome st D KA 67 4. Doğrusal bir yolda karşılıklı olarak duran Pelin ve Aytaç birbirlerine doğru sabit uzunlukta adımlar atarak yolun tam orta nok- tasında karşılaşıyorlar. SINIF DÜZEYİ 4 KDS KİTAPCIK TÜRÜ 3 1 Pelin'in herbir adım 2-gm, Aytaç'ın herbir adımı 2- dm'dir. 5 3 Pelin, Aytaç'la karşılaşana kadar 35 adım attığına göre Aytaç Pelin'le karşılaşana kadar kaç adım atmıştır? A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 6 7. Yağız luğu mina
Aşağıda koşu yarışmalarının yapıldığı bir pistin modeli görülmektedir. Bu pist, 4500 metre uzun-
luğundadır.
BAŞLANGIÇ
KOŞU YOLU
BİTİŞ
5
Başlangıç çizgisinden yarışa başlayan iki yarışmacıdan biri yolun -'ini koştuğu sırada, diğer
9
7
yarışmacı yolun 'sini koşmaktadır. Bu yarışmacı, aralarındaki mesafeyi koruyarak yarışı bitir-
miştir.
9
Buna göre bu yarışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir?
A) Birinci olan yarışmacı, 1500 metre farkla yarışmayı bitirmiştir.
B) İkinci olan yarışmacının bitiş çizgisine uzaklığı 2000 metredir.
C) Yarışma tamamlandığında ikinci olan yarışmacının başlangıç çizgisine uzaklığı 3500 metredir.
D) Yarışma bittiğinde kaybeden yarışmacı, yolun 6'sını koşmuştur.
9
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
Aşağıda koşu yarışmalarının yapıldığı bir pistin modeli görülmektedir. Bu pist, 4500 metre uzun- luğundadır. BAŞLANGIÇ KOŞU YOLU BİTİŞ 5 Başlangıç çizgisinden yarışa başlayan iki yarışmacıdan biri yolun -'ini koştuğu sırada, diğer 9 7 yarışmacı yolun 'sini koşmaktadır. Bu yarışmacı, aralarındaki mesafeyi koruyarak yarışı bitir- miştir. 9 Buna göre bu yarışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir? A) Birinci olan yarışmacı, 1500 metre farkla yarışmayı bitirmiştir. B) İkinci olan yarışmacının bitiş çizgisine uzaklığı 2000 metredir. C) Yarışma tamamlandığında ikinci olan yarışmacının başlangıç çizgisine uzaklığı 3500 metredir. D) Yarışma bittiğinde kaybeden yarışmacı, yolun 6'sını koşmuştur. 9
ğrusunda
hangileri
?
UĞUR
10. Özlem Öğretmen derste konu tekrarı yapmak için
öğrencilerinden, hazırlamış olduğu soru kartlarından
birer tane çekmelerini istemiştir.
Aşağıdaki kartı çeken Selim, soruyu doğru cevap-
ladığına göre sonucu kaç bulmuştur?
A) 21
B) 9
12.1
3
4
C) 4
D) 3
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Çarpma ve Bölme
ğrusunda hangileri ? UĞUR 10. Özlem Öğretmen derste konu tekrarı yapmak için öğrencilerinden, hazırlamış olduğu soru kartlarından birer tane çekmelerini istemiştir. Aşağıdaki kartı çeken Selim, soruyu doğru cevap- ladığına göre sonucu kaç bulmuştur? A) 21 B) 9 12.1 3 4 C) 4 D) 3