Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Devirli Ondalık Gösterim Soruları

8. Sınıf Deneme Sınavi-5 (A)
5. Aşağıda ön yüzü dikdörtgen şeklinde ve kalınlığı
0,01 mm olan bir kağıt verilmiştir.
√3 dm
150/3 dm
Kağıt, her birinin yüzeyinin alanı desimetrekare cin-
sinden doğal sayı olan, kağıdın kısa kenarına paralel
olarak kesilerek en fazla sayıda parça elde ediliyor.
Bu parçalar üst üste konularak bir not defteri yapılı-
yor.
Buna göre yapılan not defterinin kalınlığının met-
re cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir? (1 mm = 10 m)
A) 4,5-10
C) 1,5-10³
B) 3-107
D) 4,5-107
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
8. Sınıf Deneme Sınavi-5 (A) 5. Aşağıda ön yüzü dikdörtgen şeklinde ve kalınlığı 0,01 mm olan bir kağıt verilmiştir. √3 dm 150/3 dm Kağıt, her birinin yüzeyinin alanı desimetrekare cin- sinden doğal sayı olan, kağıdın kısa kenarına paralel olarak kesilerek en fazla sayıda parça elde ediliyor. Bu parçalar üst üste konularak bir not defteri yapılı- yor. Buna göre yapılan not defterinin kalınlığının met- re cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 mm = 10 m) A) 4,5-10 C) 1,5-10³ B) 3-107 D) 4,5-107
9.
dove
ve
1'den büyük birer pozitif tam sayıdır.
ve √32. √
2√8
Buna göre + A en az kaçtır?
B) 6
√96
A) 4
2√24
-96
ifadeleri birer pozitif tam sayıya eşittir.
32
16
8
C) 8
25
so
25
49
6
H
300
3,00
1,14
4,86
D) 10
3
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
9. dove ve 1'den büyük birer pozitif tam sayıdır. ve √32. √ 2√8 Buna göre + A en az kaçtır? B) 6 √96 A) 4 2√24 -96 ifadeleri birer pozitif tam sayıya eşittir. 32 16 8 C) 8 25 so 25 49 6 H 300 3,00 1,14 4,86 D) 10 3
MATEMATİK
B
12. Alanı 1697 mm² olan kare şeklindeki bir kâğıda kenarlarından birinin uzunluğu milimetre cinsinden
2'nin tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu milimetre cinsinden 3'ün tam sayı kuvveti olan bir dik-
dörtgen çizilecektir.
Buna göre çizilebilecek en büyük dikdörtgenin alanını metrekare cinsinden gösteren sayının bi-
limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 m² = 1 000 000 mm²)
A) 7,24.10-4
B) 8,6.10-5
C) 6,5.10-5
D) 8,64.10-4
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
MATEMATİK B 12. Alanı 1697 mm² olan kare şeklindeki bir kâğıda kenarlarından birinin uzunluğu milimetre cinsinden 2'nin tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu milimetre cinsinden 3'ün tam sayı kuvveti olan bir dik- dörtgen çizilecektir. Buna göre çizilebilecek en büyük dikdörtgenin alanını metrekare cinsinden gösteren sayının bi- limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 m² = 1 000 000 mm²) A) 7,24.10-4 B) 8,6.10-5 C) 6,5.10-5 D) 8,64.10-4
15. Birer kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen şeklindeki iki kağıt, aşağıda verilen 1. şekildeki gibi eşit uzunlukta olan ke-
narları çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Ön yüzü mor, arka yüzü turuncu renkte olan 2. kağıt tam ortasından ikiye katlan-
dığında kare şeklinde olan 2. şekil elde edilmiştir.
1. kâğıt
A) 12√2
1. Şekil
2, kâğıt
1. şekildeki 1. kâğıdın bir yüzünün alanının 2. kâğıdın bir yüzünün alanına oranı
ları toplamı 70 cm² dir.
Buna göre, 1. kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir?
B) 14√2
1. kâğıt
2. Şekil
C) 16√2
2. kâğıt
3
ve bu iki kâğıdın birer yüzlerinin alan-
4
D) 18√2
17
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
15. Birer kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen şeklindeki iki kağıt, aşağıda verilen 1. şekildeki gibi eşit uzunlukta olan ke- narları çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Ön yüzü mor, arka yüzü turuncu renkte olan 2. kağıt tam ortasından ikiye katlan- dığında kare şeklinde olan 2. şekil elde edilmiştir. 1. kâğıt A) 12√2 1. Şekil 2, kâğıt 1. şekildeki 1. kâğıdın bir yüzünün alanının 2. kâğıdın bir yüzünün alanına oranı ları toplamı 70 cm² dir. Buna göre, 1. kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir? B) 14√2 1. kâğıt 2. Şekil C) 16√2 2. kâğıt 3 ve bu iki kâğıdın birer yüzlerinin alan- 4 D) 18√2 17
GENEL DENEME 4
10.
3√2 m
Havuz
2√3 m
28
ARTES
Bank
100
Çiçeklik
Kare şeklinde kenar uzunluğu metre cinsinden tám sayı olan bir havuzun bir kenarına 3√2 m uzunluğunda üç çiçeklik ve
2√3 m uzunluğunda iki bank bitişik olarak yerleştilmiştir.
A) 36
Bu havuzun tabanı kenar uzunluğu 1m olan fayanslarla döşeneceğine göre kullanılan toplam fayans
sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
tam
B) 64
Yukar
Buna
A) 30
kare
13.
D) 144
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
GENEL DENEME 4 10. 3√2 m Havuz 2√3 m 28 ARTES Bank 100 Çiçeklik Kare şeklinde kenar uzunluğu metre cinsinden tám sayı olan bir havuzun bir kenarına 3√2 m uzunluğunda üç çiçeklik ve 2√3 m uzunluğunda iki bank bitişik olarak yerleştilmiştir. A) 36 Bu havuzun tabanı kenar uzunluğu 1m olan fayanslarla döşeneceğine göre kullanılan toplam fayans sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? tam B) 64 Yukar Buna A) 30 kare 13. D) 144
11.
√2,89 kg
0,09 kg
√1,21 kg
Soner usta yukarıda görselde verilen ve kütle-
leri 12,89 kg, 11,21 kg ve 10,09 kg olan kolileri
8 sefer yaparak kamyona yüklüyor. Soner usta
her seferinde aynı kütlede koli taşımaktadır.
Buna göre Soner Usta'nın taşıdığı toplam
kütle kaç gramdır? (1 kg = 1000 gr)
A) 248
C) 24,8-10²
B) 2,48-102
D) 24,8-103
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
11. √2,89 kg 0,09 kg √1,21 kg Soner usta yukarıda görselde verilen ve kütle- leri 12,89 kg, 11,21 kg ve 10,09 kg olan kolileri 8 sefer yaparak kamyona yüklüyor. Soner usta her seferinde aynı kütlede koli taşımaktadır. Buna göre Soner Usta'nın taşıdığı toplam kütle kaç gramdır? (1 kg = 1000 gr) A) 248 C) 24,8-10² B) 2,48-102 D) 24,8-103
17. Yükseklikleri 0,5 cm olan 2 tane eş kutu şekil-1'de-
ki gibi üst üste konulmuştur.
16
karton
p
0,5 cm
0,5 cm
A
M
A
KUL
E
2
Uzunlukları 3√5,2√/10, 5√3 ve 10√2 cm olan
dört farklı çivi şekil-1'deki pembe renkli kutunun
üst yüzeyinden zemine dik bir şekilde çakılacaktır.
Her çivinin, kutuya çakılmayan kısmının uzunluğu,
cm cinsinden mümkün olan en büyük tam sayı de-
ğeri olacaktır.
B) 2
3√5
2√10
5√3
-10√2
Buna göre bu çivilerden kaç tanesi verilen şartla-
ra göre çakıldığında, bir ucu yeşil kutu içinde yer
alir?
A) 1
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
17. Yükseklikleri 0,5 cm olan 2 tane eş kutu şekil-1'de- ki gibi üst üste konulmuştur. 16 karton p 0,5 cm 0,5 cm A M A KUL E 2 Uzunlukları 3√5,2√/10, 5√3 ve 10√2 cm olan dört farklı çivi şekil-1'deki pembe renkli kutunun üst yüzeyinden zemine dik bir şekilde çakılacaktır. Her çivinin, kutuya çakılmayan kısmının uzunluğu, cm cinsinden mümkün olan en büyük tam sayı de- ğeri olacaktır. B) 2 3√5 2√10 5√3 -10√2 Buna göre bu çivilerden kaç tanesi verilen şartla- ra göre çakıldığında, bir ucu yeşil kutu içinde yer alir? A) 1 C) 3 D) 4
17. 1'den 9'a kadar numaralanmış dokuz kart boş bir torbanın içerisine atılıyor.
0-000
Oyuncu torbadan bir kart çekiyor ve en yakın olduğu tam sayı bu kartın numarası olan bir tam
sayı söylüyor.
528
520 56
Oyunu oynayan dört oyuncunun söylediği sayılar 2√7, 2√5, 2/14 ve √14 olduğuna
göre aşağıdakilerden hangisi oyuncuların çektiği kartlardan biri değildir?
A)
B
4
J
5
6
7
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
17. 1'den 9'a kadar numaralanmış dokuz kart boş bir torbanın içerisine atılıyor. 0-000 Oyuncu torbadan bir kart çekiyor ve en yakın olduğu tam sayı bu kartın numarası olan bir tam sayı söylüyor. 528 520 56 Oyunu oynayan dört oyuncunun söylediği sayılar 2√7, 2√5, 2/14 ve √14 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi oyuncuların çektiği kartlardan biri değildir? A) B 4 J 5 6 7
2.
Melis, Kutucukları boyadığında yukarıdaki deseni elde ettiği
ların toplamının en büyük asal çarpanı aşağıdakilerden han-
A O
A) 2
3
5
B) 3
Dönme dolabın Kabinlerinde yazan tam sayılar, ve-
rilen cebirselifadedeki değişken yerine ayrı ayrı ya-
ziliyor.
B) 15
2
3m²-12
Buna gore, aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifa-
denin alacağı değerlerden biri değildir?
C) 36
D) 73
3.
4.
b
d
k
k
B
b
P
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
2. Melis, Kutucukları boyadığında yukarıdaki deseni elde ettiği ların toplamının en büyük asal çarpanı aşağıdakilerden han- A O A) 2 3 5 B) 3 Dönme dolabın Kabinlerinde yazan tam sayılar, ve- rilen cebirselifadedeki değişken yerine ayrı ayrı ya- ziliyor. B) 15 2 3m²-12 Buna gore, aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifa- denin alacağı değerlerden biri değildir? C) 36 D) 73 3. 4. b d k k B b P
11.
Pand
Yukarıda bir tanesi verilen dikdörtgen şeklindeki
üç eş tahta blokların uzun kenarı kısa kenarının
4 katıdır.
Bu bloklar ile oluşturulan yukarıdaki şeklin
çevre uzunluğu 20√2 cm olduğuna göre, bir
tahta bloğun görünen yüzünün alanı kaç cm²
dir?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
11. Pand Yukarıda bir tanesi verilen dikdörtgen şeklindeki üç eş tahta blokların uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Bu bloklar ile oluşturulan yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu 20√2 cm olduğuna göre, bir tahta bloğun görünen yüzünün alanı kaç cm² dir? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16
aha fazla
Kenar uzunlukları 20 metre ve 24 metre olan dikdörtgen
şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde
en büyük eşit aralıklarla fidanlar dikilecektir.
atc yayınları
A) 1056/2
Bahçeye kurulan sulama sistemi her bir saat, her bir fidan
için √8 m³ su tüketmektedir.
3
B) 1100/2
301
Buna göre, tüm fidanların sulanması için 1 günde
(24 saat) tüketilen toplam su miktarı m³ cinsinden
aşağıdakilerden hangisidir?
lish
C) 1124√2
A) 1
4.
D) 1146/2
Aşa
çiz
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
aha fazla Kenar uzunlukları 20 metre ve 24 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde en büyük eşit aralıklarla fidanlar dikilecektir. atc yayınları A) 1056/2 Bahçeye kurulan sulama sistemi her bir saat, her bir fidan için √8 m³ su tüketmektedir. 3 B) 1100/2 301 Buna göre, tüm fidanların sulanması için 1 günde (24 saat) tüketilen toplam su miktarı m³ cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? lish C) 1124√2 A) 1 4. D) 1146/2 Aşa çiz
LGS/8. SINIF
17. a ve b doğal sayılar olmak üzere avb = √a² b'dir.
118
A
1. priz
809
Hy
2. prizl
Ana piriz
Şarj kablosu
Bahçede müzik dinlemeyi çok seven Sait Fait, dizüstü bilgisayarına kaydettiği şarkıları dinlerken, bilgisayarının şar-
jının azaldığını fark ediyor.
B) 3√5
Bunun üzerine bir kaç uzatmalı prizi uç uca ekleyerek bilgisayarını şarja takıyor 1. prizin uzunluğu 6,4 metre, 2. pri-
zin uzunluğu 1,6 metredir.
MATEMATIK TESTİ
Prizler ve kablolar doğrusal uzatıldığına ve dizüstü bilgisayar ile ana priz arası 15 metreden kısa olduğuna
göre, bilgisayarın şarj kablosunun uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 2 √10
C) 4√3
Keiraten als geht
5√2
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
LGS/8. SINIF 17. a ve b doğal sayılar olmak üzere avb = √a² b'dir. 118 A 1. priz 809 Hy 2. prizl Ana piriz Şarj kablosu Bahçede müzik dinlemeyi çok seven Sait Fait, dizüstü bilgisayarına kaydettiği şarkıları dinlerken, bilgisayarının şar- jının azaldığını fark ediyor. B) 3√5 Bunun üzerine bir kaç uzatmalı prizi uç uca ekleyerek bilgisayarını şarja takıyor 1. prizin uzunluğu 6,4 metre, 2. pri- zin uzunluğu 1,6 metredir. MATEMATIK TESTİ Prizler ve kablolar doğrusal uzatıldığına ve dizüstü bilgisayar ile ana priz arası 15 metreden kısa olduğuna göre, bilgisayarın şarj kablosunun uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 2 √10 C) 4√3 Keiraten als geht 5√2
MATEMATİK
an-
AKADEM
TEK YAYIN
3.
Tan 1'den 50'ye kadar olan
doğal sayıların karekökle-
rini 1. kutuya, Şan ise
51'den 100'e kadar olan
doğal sayıların karekökle-
rini 2. kutuya atıyor.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME
A)
25
SIA
Tan arkadaşı Sude'den 1. kutudan bir kart çekmesini, Şan
ise arkadaşı Ecrin'den 2. kutudan bir kart çekmesini isti-
yor. Sude'nin çektiği kartın üzerinde √18 yazdığı bilinmek-
tedir.
B)
1. Kutu
Buna göre Ecrin'in çektiği kartın üzerindeki sayı ile Su-
de'nin çektiği kartın üzerindeki sayının çarpımının so-
nucunun doğal sayı olma olasılığı kaçtır?
C) ²25
3
50
403
A
2. Kutu
Sude L
To
D)
50
Ecthe
4₁!
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
MATEMATİK an- AKADEM TEK YAYIN 3. Tan 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların karekökle- rini 1. kutuya, Şan ise 51'den 100'e kadar olan doğal sayıların karekökle- rini 2. kutuya atıyor. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME A) 25 SIA Tan arkadaşı Sude'den 1. kutudan bir kart çekmesini, Şan ise arkadaşı Ecrin'den 2. kutudan bir kart çekmesini isti- yor. Sude'nin çektiği kartın üzerinde √18 yazdığı bilinmek- tedir. B) 1. Kutu Buna göre Ecrin'in çektiği kartın üzerindeki sayı ile Su- de'nin çektiği kartın üzerindeki sayının çarpımının so- nucunun doğal sayı olma olasılığı kaçtır? C) ²25 3 50 403 A 2. Kutu Sude L To D) 50 Ecthe 4₁!
Emre, herhangi bir kalemin boyunu 10 cm'lik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor.
am
Daha sonra aynı cetvelle bir makasın boyunu aşağıda gösterildiği gibi ölçüyor.
cm
A) 4√6
P
B) 2.35
Buna göre, kalem ile makası doğrusal olacak şekilde uç uca getiren Emre, yeterli uzunluğa sahip bir
cetvel kullanarak toplam uzunluğu ölçtüğünde bulacağı sonuç cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
C) 4/10
10
D) 6.5
10
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
Emre, herhangi bir kalemin boyunu 10 cm'lik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. am Daha sonra aynı cetvelle bir makasın boyunu aşağıda gösterildiği gibi ölçüyor. cm A) 4√6 P B) 2.35 Buna göre, kalem ile makası doğrusal olacak şekilde uç uca getiren Emre, yeterli uzunluğa sahip bir cetvel kullanarak toplam uzunluğu ölçtüğünde bulacağı sonuç cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) 4/10 10 D) 6.5 10
4) Aşağıda verilen ve 8 eç bölmeden oluşan ön yüzü sarı arka yüzü mavi olan kartın her bölmesine karoköklü sayılar yazılmıştır.
18
60
3√27 √9
√2
√3
LEN
√3
Aca bu kartı yukarıda gösterildiği gibi ikiye katladıktan sonra üst üste gelen sayılan çarpıyor.
Buna göre Ada'nın bulduğu sonuçlardan kaç tanesi rasyonel sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
4) Aşağıda verilen ve 8 eç bölmeden oluşan ön yüzü sarı arka yüzü mavi olan kartın her bölmesine karoköklü sayılar yazılmıştır. 18 60 3√27 √9 √2 √3 LEN √3 Aca bu kartı yukarıda gösterildiği gibi ikiye katladıktan sonra üst üste gelen sayılan çarpıyor. Buna göre Ada'nın bulduğu sonuçlardan kaç tanesi rasyonel sayıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
7. Ali Bey aracı ile gitmesi gereken 300 km yolun ilk başta
3
'inin 'sini sabit hızla gitmiş olup kilometrede 50 Kr
benzin tüketimi gerçekleştirmiştir. Yolun geri kalanını ise
sabit hızla giderek kilometrede 65 kr benzin tüketimi ger-
çekleştirmiştir.
Buna göre, aracın bu yoldaki benzin maliyeti kaç
TL'dir? (1 TL = 100 kr)
(A) 187,5
C) 198,5
B) 192,5
D) 201,5
PALME
YAYINEVİ
9.
Ortaokul Matematik
Devirli Ondalık Gösterim
7. Ali Bey aracı ile gitmesi gereken 300 km yolun ilk başta 3 'inin 'sini sabit hızla gitmiş olup kilometrede 50 Kr benzin tüketimi gerçekleştirmiştir. Yolun geri kalanını ise sabit hızla giderek kilometrede 65 kr benzin tüketimi ger- çekleştirmiştir. Buna göre, aracın bu yoldaki benzin maliyeti kaç TL'dir? (1 TL = 100 kr) (A) 187,5 C) 198,5 B) 192,5 D) 201,5 PALME YAYINEVİ 9.