Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Temel Geometrik Kavramlar Soruları

5. ÜNİTE
TAY VE DOĞRUDA AÇILAR
KALIPLAŞMIŞ İKİZ SORULAR
Aşağıda paralel iki çıta arasına paralel konumda sabit-
lenmiş iki çubuk verilmiştir.
çıta
Çubuk
150°
C
A
1. çıta
B
2. çıta yerinde sabit kalmak koşuluyla 1. çıta ok yönünde
paralellikleri bozmadan bir miktar çekildiğinde x açısının
ölçüsü %40'ı kadar artarak aşağıdaki konuma gelmiştir.
C
cita 2. çıta
3. Aşa
lem
B
Buna göre m (BAD) açısının ölçüsü ilk duruma göre
yüzde kaçı kadar azalmıştır?
A) %40
B) %20
C) %12
D) %8
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
5. ÜNİTE TAY VE DOĞRUDA AÇILAR KALIPLAŞMIŞ İKİZ SORULAR Aşağıda paralel iki çıta arasına paralel konumda sabit- lenmiş iki çubuk verilmiştir. çıta Çubuk 150° C A 1. çıta B 2. çıta yerinde sabit kalmak koşuluyla 1. çıta ok yönünde paralellikleri bozmadan bir miktar çekildiğinde x açısının ölçüsü %40'ı kadar artarak aşağıdaki konuma gelmiştir. C cita 2. çıta 3. Aşa lem B Buna göre m (BAD) açısının ölçüsü ilk duruma göre yüzde kaçı kadar azalmıştır? A) %40 B) %20 C) %12 D) %8
3. Aşağıda verilen açı çiftlerinden tümler açıları
"/" ile belirleyiniz.
c)
b) 70° -20°
a)
()
f
30° -60°
h)
62°-38°
41° - 59°
20° -60°
d) 55° - 35°
g
()
45° - 45°
88° -2°
e) 65° -25°
ģ)
51° -39°
i) 80° -10°
O
80°-100° i)
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
3. Aşağıda verilen açı çiftlerinden tümler açıları "/" ile belirleyiniz. c) b) 70° -20° a) () f 30° -60° h) 62°-38° 41° - 59° 20° -60° d) 55° - 35° g () 45° - 45° 88° -2° e) 65° -25° ģ) 51° -39° i) 80° -10° O 80°-100° i)
DOĞRULAR VE AÇILAR
Iki Paralel Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar
Adı Soyadı: Zeynep. Rana. Gack.
A
53x
1250
B
D
2x-20⁰
Yukarıdaki şekilde [BA // [DE olduğuna göre
s(ABC) kaç derecedir?
A) 60
B) 65
C) 70
E
2S
28
s 3
uitver
33
25
5
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
DOĞRULAR VE AÇILAR Iki Paralel Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar Adı Soyadı: Zeynep. Rana. Gack. A 53x 1250 B D 2x-20⁰ Yukarıdaki şekilde [BA // [DE olduğuna göre s(ABC) kaç derecedir? A) 60 B) 65 C) 70 E 2S 28 s 3 uitver 33 25 5
Ornek Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) 65° nin tümleri ile bütünlerinin toplamı kaç derecedir?
b) 35° nin tümleri olan açının bütünleri kaç derecedir?
c) 105° nin bütünleri olan açının tümleri kaç derecedir?
d) 50° nin bütünleri ile tümlerinin farkı kaç derecedir?
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
Ornek Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. a) 65° nin tümleri ile bütünlerinin toplamı kaç derecedir? b) 35° nin tümleri olan açının bütünleri kaç derecedir? c) 105° nin bütünleri olan açının tümleri kaç derecedir? d) 50° nin bütünleri ile tümlerinin farkı kaç derecedir?
(.....) IEFI = IBCI
(.....) [DE] // [KF]
Yandaki noktalı kâğıtta [KL] // [MN] ve
IPRI ISTI olacak şekilde doğru parçaları
çizilmek istenmiştir. Bu çizimlerde hata
var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
T
eki nesnelerden ör
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
(.....) IEFI = IBCI (.....) [DE] // [KF] Yandaki noktalı kâğıtta [KL] // [MN] ve IPRI ISTI olacak şekilde doğru parçaları çizilmek istenmiştir. Bu çizimlerde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. T eki nesnelerden ör
co²
(5x + 25) cm
tırı-
2
nin
-en
10
EKSPERT YAYINLARI
rtgen 19. Bir kenarının uzunluğu (8x + 16) cm olan kare şeklin-
deki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdört-
gen ve 1 kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eş
dikdörtgen kırmızıya boyanmıştır.
4x +2
6x + 2
200 x + 500 x+750 x = 43500
1450x= 43500
-> X = 30
her birinden 30'er
kat
3 çeşit hert 3.30 SO
D) 144
GX+2
A) 16.(x + 2)²
C) 8.(x + 2)²
(4x+2)/(²*x+2)
2
= 16x² +16x+4
K TATİL FASİKÜLLERİ
2x+1
2x+!
(8x + 16) cm
Buna göre kırmızı şekillerin alanları toplamını
santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 16.(x + 1)²
D) 8.(x + 1)²
2. (16x+8). (2X+1)
64 X² +64x+16
/r
Topla 80x+80x+20= D
7
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
co² (5x + 25) cm tırı- 2 nin -en 10 EKSPERT YAYINLARI rtgen 19. Bir kenarının uzunluğu (8x + 16) cm olan kare şeklin- deki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdört- gen ve 1 kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eş dikdörtgen kırmızıya boyanmıştır. 4x +2 6x + 2 200 x + 500 x+750 x = 43500 1450x= 43500 -> X = 30 her birinden 30'er kat 3 çeşit hert 3.30 SO D) 144 GX+2 A) 16.(x + 2)² C) 8.(x + 2)² (4x+2)/(²*x+2) 2 = 16x² +16x+4 K TATİL FASİKÜLLERİ 2x+1 2x+! (8x + 16) cm Buna göre kırmızı şekillerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) 16.(x + 1)² D) 8.(x + 1)² 2. (16x+8). (2X+1) 64 X² +64x+16 /r Topla 80x+80x+20= D 7
2.6
A) 24
B) 48
10.
C) 60
9.
Günlük Hayata Uygulama Sorusu
Yarıçapır olan çemberin a merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu
60
360
2.m.r
1. durum
2. durum
Yukarıda verilen sarkaç 1. durumda salınımını yaparken uzunluğunun tam ortasında çiviye takılı-
yor. Mavi ile gösterilen uzunluk 6 cm'dir.
D) 72
Bu sarkaç 2. durumda takıldığı çivi ise sarkaç uzunluğunun'ünün salınım yapmasına neden
oluyor. Salınım yapan bölümün taradığı yay yeşil ile gösterilmiştir.
Yeşil yayın uzunluğu kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.)
A) 3
B) 6
C) 9
Günlük Hayata Uygulama Sorusu
D) 12
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
2.6 A) 24 B) 48 10. C) 60 9. Günlük Hayata Uygulama Sorusu Yarıçapır olan çemberin a merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu 60 360 2.m.r 1. durum 2. durum Yukarıda verilen sarkaç 1. durumda salınımını yaparken uzunluğunun tam ortasında çiviye takılı- yor. Mavi ile gösterilen uzunluk 6 cm'dir. D) 72 Bu sarkaç 2. durumda takıldığı çivi ise sarkaç uzunluğunun'ünün salınım yapmasına neden oluyor. Salınım yapan bölümün taradığı yay yeşil ile gösterilmiştir. Yeşil yayın uzunluğu kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) A) 3 B) 6 C) 9 Günlük Hayata Uygulama Sorusu D) 12
Soru 4
130⁰
20
150°
LAB LEEF
d
d-
d-
Yukarıdaki şekilde birbirine paralel olan sürat motorlarının
nizde bıraktığı izler bir doğru modelidir.
d, // d, // d, olduğuna göre x açısı kaç derecedir?
A) 15
C) 30
D) 40
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
Soru 4 130⁰ 20 150° LAB LEEF d d- d- Yukarıdaki şekilde birbirine paralel olan sürat motorlarının nizde bıraktığı izler bir doğru modelidir. d, // d, // d, olduğuna göre x açısı kaç derecedir? A) 15 C) 30 D) 40
-S=15
rani
nin
Buna göre büyük açı kaç derecedir?
5. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğ-
rencilerin sayısına oranı 5'tür.
3
Sınıfta 32 öğrençi olduğuna göre kız öğrenci sa-
yısı kaçtır?
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
-S=15 rani nin Buna göre büyük açı kaç derecedir? 5. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğ- rencilerin sayısına oranı 5'tür. 3 Sınıfta 32 öğrençi olduğuna göre kız öğrenci sa- yısı kaçtır?
14) Aşağıdaki kesirlerden hangisinin yüzde sembolü ile
gösterimi % 5'tir?
A)
15) 0,3 ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle gösterimi
hangisidir?
A) % 300
16)
17)
B)-
(x₂0)
18)
6% 30
B
%3
200 kişilik bir turist kafilesinin %30'u Almandir.
Buna göre bu kafilede kaç Alman vardır?
60
B) 50
C) 45
D) 30
Aşağıdakilerden hangisi, yukandaki doğru parçasının
sembolle gösterimi değildir?
A) [AB] B) [BA]
D) AB
www.egitimhane.com
D) % 0,3
OPPO A74
AB
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.
B) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
C) Doğruların iki ucu sonsuza gider.
Doğru parçalarının bir ucu sonsuza gider.
19) Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi
yanlıştır?
F
B) K
C) D
D) A
M
B
5
6
7 (A)
E
i
20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Adı Soyadı:.......
1
2 A
3
4
8
9 (A)
10
Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre üç
farklı durumu vardır.
B) Çakışık doğruların ortak tek bir noktaları vardır.
C) Dik olan a ve b doğrusu alb şeklinde gösterilir.
D) Paralel d ve e doğrusu d // e şeklinde gösterilir.
[FE
[KL]
[DM
BA
11
D12
D13
D14
15
D16
17
18 (A)
19
(D) 20
"Matematikte Zekadan Önce Sabir Gelir" (Cahit Arf)
Matematik Öğretmeni
Serkan ÖNCÜ
Başarılar Dilerim.
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
14) Aşağıdaki kesirlerden hangisinin yüzde sembolü ile gösterimi % 5'tir? A) 15) 0,3 ondalık gösteriminin yüzde sembolüyle gösterimi hangisidir? A) % 300 16) 17) B)- (x₂0) 18) 6% 30 B %3 200 kişilik bir turist kafilesinin %30'u Almandir. Buna göre bu kafilede kaç Alman vardır? 60 B) 50 C) 45 D) 30 Aşağıdakilerden hangisi, yukandaki doğru parçasının sembolle gösterimi değildir? A) [AB] B) [BA] D) AB www.egitimhane.com D) % 0,3 OPPO A74 AB Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. B) İki noktadan yalnız bir doğru geçer. C) Doğruların iki ucu sonsuza gider. Doğru parçalarının bir ucu sonsuza gider. 19) Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? F B) K C) D D) A M B 5 6 7 (A) E i 20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adı Soyadı:....... 1 2 A 3 4 8 9 (A) 10 Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre üç farklı durumu vardır. B) Çakışık doğruların ortak tek bir noktaları vardır. C) Dik olan a ve b doğrusu alb şeklinde gösterilir. D) Paralel d ve e doğrusu d // e şeklinde gösterilir. [FE [KL] [DM BA 11 D12 D13 D14 15 D16 17 18 (A) 19 (D) 20 "Matematikte Zekadan Önce Sabir Gelir" (Cahit Arf) Matematik Öğretmeni Serkan ÖNCÜ Başarılar Dilerim.
A)
B)
C)
D)
19
0
Nokta-Doğru-Işın - Doğruların Durumları - Doğru Parçasr
IK
Sola
Yukarı
Örümcek; önce L noktasına, daha sonra L noktasından K noktasına kareler üzerinde hareket
etmiştir.
Buna göre, örümceğin hareketi hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir?
L noktasına varış
23 birim sağa, 9 birim yukarı
9 birim yukan, 24 birim sağa
9 birim sağa, 24 birim yukan
9 birim yukarı, 22 birim sola
+
Aşağı
Yukanda birim karelere bölünmüş bir cam kapının üç farklı görüntüsü ve kapı üzerinde bir örüm-
cek görüntüsü verilmiştir.
→Sağa
K noktasına varış
10 birim sola, 4 birim aşağı
4 birim aşağı, 11 birim sola
4 birim aşağı, 9 birim sola
2 birim sola, 4 birim yukan
Aşağı
Sağa
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
A) B) C) D) 19 0 Nokta-Doğru-Işın - Doğruların Durumları - Doğru Parçasr IK Sola Yukarı Örümcek; önce L noktasına, daha sonra L noktasından K noktasına kareler üzerinde hareket etmiştir. Buna göre, örümceğin hareketi hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir? L noktasına varış 23 birim sağa, 9 birim yukarı 9 birim yukan, 24 birim sağa 9 birim sağa, 24 birim yukan 9 birim yukarı, 22 birim sola + Aşağı Yukanda birim karelere bölünmüş bir cam kapının üç farklı görüntüsü ve kapı üzerinde bir örüm- cek görüntüsü verilmiştir. →Sağa K noktasına varış 10 birim sola, 4 birim aşağı 4 birim aşağı, 11 birim sola 4 birim aşağı, 9 birim sola 2 birim sola, 4 birim yukan Aşağı Sağa
3.
T
K
N
7cm D
-36m
C
|OC| = 4 cm'dir.
A
O
B) 132
kem
C
L
7CMS
B
Yukarıdaki şekilde KLMN dikdörtgen ve ABCD eşkenar
dörtgendir. ITD| = |BS| = 7 cm, |DO| = 3 cm ve
C) 136
M
Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetreka-
redir?
A) 120
D) 144
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
3. T K N 7cm D -36m C |OC| = 4 cm'dir. A O B) 132 kem C L 7CMS B Yukarıdaki şekilde KLMN dikdörtgen ve ABCD eşkenar dörtgendir. ITD| = |BS| = 7 cm, |DO| = 3 cm ve C) 136 M Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetreka- redir? A) 120 D) 144
1.
4
Bir üçgende iç açılar toplamı 180° dir.
Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik
ortalaması denir.
Aşağıdaki ABC üçgeninde B ve C açılarının ölçülerinin aritmetik ortalaması 55° dir.
A) 55
Buna göre, A açısının ölçüsü kaç derecedir?
B
B) 60
Veri Analizi
A
iç = 180
C
C) 65
D) 70
7.
3
Azr
Bu
de
m
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
1. 4 Bir üçgende iç açılar toplamı 180° dir. Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Aşağıdaki ABC üçgeninde B ve C açılarının ölçülerinin aritmetik ortalaması 55° dir. A) 55 Buna göre, A açısının ölçüsü kaç derecedir? B B) 60 Veri Analizi A iç = 180 C C) 65 D) 70 7. 3 Azr Bu de m
7. Aşağıdaki doğru parçaların-
dan hangisinin uzunluğu,
yandaki noktalı kâğıtta veri-
len [AB]'nin uzunluğuna
eşittir?
A)..
C)..
B)
E
D) M
.F
9.
Kareli
hangis
eşittir
A) [DE
C) [DE
10. Kareli
hangis
eşittir?
A) [EH]
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
7. Aşağıdaki doğru parçaların- dan hangisinin uzunluğu, yandaki noktalı kâğıtta veri- len [AB]'nin uzunluğuna eşittir? A).. C).. B) E D) M .F 9. Kareli hangis eşittir A) [DE C) [DE 10. Kareli hangis eşittir? A) [EH]
193
50
A) A
Aşağıdaki grafik yatay uzunlukları eşit olan 4 dağın
eğimlerini göstermiştir.
40
30
20-
10
000
0
0
Grafik: Dağların Eğimleri
Eğim (%)
A
9
B
Buna göre hangi dağın yüksekliği diğerlerinden
daha fazladır?
S
LGS TESTI
aero
B) B5'te C) C
→Dağ
k veya eşit olan dos
D) D
Agagiriak
Tablo: Be
Saat b
Kalan
Bun
mik
tir
4.
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
193 50 A) A Aşağıdaki grafik yatay uzunlukları eşit olan 4 dağın eğimlerini göstermiştir. 40 30 20- 10 000 0 0 Grafik: Dağların Eğimleri Eğim (%) A 9 B Buna göre hangi dağın yüksekliği diğerlerinden daha fazladır? S LGS TESTI aero B) B5'te C) C →Dağ k veya eşit olan dos D) D Agagiriak Tablo: Be Saat b Kalan Bun mik tir 4.
4.
Kareli kâğıtta verilen doğru parçalarından
hangileri eşit uzunluktadır?
A) [CD] ile [GH]
C) [EF] ile [GH]
R
A) [PR] ile [ST]
C) [ST] ile [UV]
B
B)
[AB] ile [GH]
D) [AB] ile [CD]
Se
V
H
Noktalı kâğıtta verilen doğru parçalarından
hangileri eşit uzunluktadır?
Z°
A
B) [UV] ile [YZ]
D) [PR] ile [YZ]
E
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar
4. Kareli kâğıtta verilen doğru parçalarından hangileri eşit uzunluktadır? A) [CD] ile [GH] C) [EF] ile [GH] R A) [PR] ile [ST] C) [ST] ile [UV] B B) [AB] ile [GH] D) [AB] ile [CD] Se V H Noktalı kâğıtta verilen doğru parçalarından hangileri eşit uzunluktadır? Z° A B) [UV] ile [YZ] D) [PR] ile [YZ] E