Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Olasılık Soruları

www
2. Asagida mavi ve turuncu renkli kutular içerisinde numaralanmış bazı kelimeler ver
miştir. Bu kelimelerin eş anlamlılarını bularak örnekteki gibi bulmaca üzerinde u
uygu
yerlere yazın.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
2 OGRENCI
4. OGRETMEN
12
6. KISMET
7. MİSAFİR
8. ISIM
9.DOKTOR
11. CEVAP
13. ANIT
14. YURT
4
OTOMCE
2
15
18
SOLDAN SAGA
1. CÜMLE
3. SORU
5. ÖYKÜ
13 17
10. YASA
12 SÖZCÜK
15. GAYE
16. TEMIZ
17. IMTIHAN
18. DIL
11
3
Artuklu
tana gönde
hareket ed
kitap hâline
aynı zamar
Bu metinle
A) "zekä s
B) "rüzgâr
C) "keskin.
D) "robot"
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
www 2. Asagida mavi ve turuncu renkli kutular içerisinde numaralanmış bazı kelimeler ver miştir. Bu kelimelerin eş anlamlılarını bularak örnekteki gibi bulmaca üzerinde u uygu yerlere yazın. YUKARIDAN AŞAĞIYA 2 OGRENCI 4. OGRETMEN 12 6. KISMET 7. MİSAFİR 8. ISIM 9.DOKTOR 11. CEVAP 13. ANIT 14. YURT 4 OTOMCE 2 15 18 SOLDAN SAGA 1. CÜMLE 3. SORU 5. ÖYKÜ 13 17 10. YASA 12 SÖZCÜK 15. GAYE 16. TEMIZ 17. IMTIHAN 18. DIL 11 3 Artuklu tana gönde hareket ed kitap hâline aynı zamar Bu metinle A) "zekä s B) "rüzgâr C) "keskin. D) "robot"
7. a, b ve c sayıları a<b< c koşulunu sağlayan birer asal sayı; X, Y, Z birer doğal sayı olmak üzere bir A
sayısı;
A ab.c² şeklinde çarpanlarına ayrıldığında (xyz) ifadeşi A sayısının çarpansal kodunu oluşturmakta-
dır.
bt C
C
AX
Örnek:
180 = 2².3².5¹ çarpansal kod (221),
120= 2³.3¹.5¹ çarpansal kod (311) olmaktadır.
C: 5
b= 3
A 2.
Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpansal kodu daha büyüktür?
A) 90
B 240
C) 270
D) 450
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
7. a, b ve c sayıları a<b< c koşulunu sağlayan birer asal sayı; X, Y, Z birer doğal sayı olmak üzere bir A sayısı; A ab.c² şeklinde çarpanlarına ayrıldığında (xyz) ifadeşi A sayısının çarpansal kodunu oluşturmakta- dır. bt C C AX Örnek: 180 = 2².3².5¹ çarpansal kod (221), 120= 2³.3¹.5¹ çarpansal kod (311) olmaktadır. C: 5 b= 3 A 2. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpansal kodu daha büyüktür? A) 90 B 240 C) 270 D) 450
O
ne
74
ch
ka
TEST-9
27. Fayans ustası olan Yavuz ve Selim her gün belli sayıda
fayans döşemektedir.
bilib
Yavuz günlük döşeyeceği fayans sayısının %40'ını dö-
şedikten sonra kalan fayanslardan her 60 tanesini döşe-
dikten sonra mola veriyor.
Selim günlük döşeyeceği fayans sayısının %20'sini dö-
sedikten sonra kalan fayansların her 80 tanesini döşe-
dikten sonra mola veriyor. Yavuz ve Selim'in mola vere-
rek döşedikleri toplam fayans sayıları eşittir.
Buna göre, bir günde döşedikleri toplam fayans sa-
yılanı farkı en az kaçtır?
A) 100
B) 150
C) 200
D) 300
28. Fayans ustası olan Kenan ve Mert her gün belli sayıda
fayans döşemektedir.
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
O ne 74 ch ka TEST-9 27. Fayans ustası olan Yavuz ve Selim her gün belli sayıda fayans döşemektedir. bilib Yavuz günlük döşeyeceği fayans sayısının %40'ını dö- şedikten sonra kalan fayanslardan her 60 tanesini döşe- dikten sonra mola veriyor. Selim günlük döşeyeceği fayans sayısının %20'sini dö- sedikten sonra kalan fayansların her 80 tanesini döşe- dikten sonra mola veriyor. Yavuz ve Selim'in mola vere- rek döşedikleri toplam fayans sayıları eşittir. Buna göre, bir günde döşedikleri toplam fayans sa- yılanı farkı en az kaçtır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 300 28. Fayans ustası olan Kenan ve Mert her gün belli sayıda fayans döşemektedir.
Tam Sayılar - III
4. Öğretmeni Barkın'a 10 soruluk bir test sınavı uygulamıştır. Aşağıda sınavın cevap anahtarı ve Barkın'ın cevapları göste-
rilmektedir.
Cevap Anahtarı
1
23
2 A
4
5
6
7
8
9
10
B) 60
A
A
A
●●@@@@
0000000000
0000000000
Barkın'nın Cevapları
D
1
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
7 A
8
B
9
10 (A)
@@@@@●
Bu sınavda her doğru cevap (+10), her yanlış cevap (-10) ve her boş soru 0 puan olduğuna göre, Barkın kaç puan
almıştır?
A) 70
C) 50
000000000
D) 40
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
Tam Sayılar - III 4. Öğretmeni Barkın'a 10 soruluk bir test sınavı uygulamıştır. Aşağıda sınavın cevap anahtarı ve Barkın'ın cevapları göste- rilmektedir. Cevap Anahtarı 1 23 2 A 4 5 6 7 8 9 10 B) 60 A A A ●●@@@@ 0000000000 0000000000 Barkın'nın Cevapları D 1 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 9 10 (A) @@@@@● Bu sınavda her doğru cevap (+10), her yanlış cevap (-10) ve her boş soru 0 puan olduğuna göre, Barkın kaç puan almıştır? A) 70 C) 50 000000000 D) 40
2.
Bir olayın olma olasılığı
J
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
Abdullah ASKER
30 cm
25 cm
B) 42
R
3
10
Boyutlanı 60 cm ve 90 cm olan bir dikdörtgen masanın üzerine şekildeki gibi dört dikdörtgen çizilip bir desen elde ediliyor.
Masanın üzerine rastgele konacak bir sineğin masanın kahve renkli kısmına konma olasılığı
luğu kaç cm'dir?
A) 48
00
26
40 cm
42
C) 34
40 cm
90
46
"
kahverengi
15 cm
56 93
D) 26
S
ise x uzun-
8. Sınıf Maths@bi Çalışma Fasikülü
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
2. Bir olayın olma olasılığı J İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı Abdullah ASKER 30 cm 25 cm B) 42 R 3 10 Boyutlanı 60 cm ve 90 cm olan bir dikdörtgen masanın üzerine şekildeki gibi dört dikdörtgen çizilip bir desen elde ediliyor. Masanın üzerine rastgele konacak bir sineğin masanın kahve renkli kısmına konma olasılığı luğu kaç cm'dir? A) 48 00 26 40 cm 42 C) 34 40 cm 90 46 " kahverengi 15 cm 56 93 D) 26 S ise x uzun- 8. Sınıf Maths@bi Çalışma Fasikülü
si-
ma
bir durumda akşamı ediyor bizimkisi, işte bu kahraman
halktan biridir. Yani toplumun bir parçası. Yani her gün
IV
gördüğünüz insanlardan birisi. Belki de sizsiniz o.
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
mecaz anlamı ile kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
11. Aşağıda "açık" sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir:
• Denizin kıyıdan uzakça olan yeri.
. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu.
Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı.
SCOMARCO ABCD
11
Buna göre seçeneklerdeki cümlelerin hangisinde
"açık sözcüğü bu anlamlarının dışında kullanılmıştır?
A) Okulumuzda bu yıl ciddi bir öğretmen açığı oluştu.
B) Elindeki dürbünle, açıklardaki gemileri izliyordu.
CAynı gömleğin açık mavi olanını almıştım.
D Caddedeki mağazalar açıktı ama hepsi çok kalabalıktı.
14
15
C) III.
16
17
18
D) IV.
20
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
si- ma bir durumda akşamı ediyor bizimkisi, işte bu kahraman halktan biridir. Yani toplumun bir parçası. Yani her gün IV gördüğünüz insanlardan birisi. Belki de sizsiniz o. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamı ile kullanılmıştır? A) I. B) II. 11. Aşağıda "açık" sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir: • Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. . Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. SCOMARCO ABCD 11 Buna göre seçeneklerdeki cümlelerin hangisinde "açık sözcüğü bu anlamlarının dışında kullanılmıştır? A) Okulumuzda bu yıl ciddi bir öğretmen açığı oluştu. B) Elindeki dürbünle, açıklardaki gemileri izliyordu. CAynı gömleğin açık mavi olanını almıştım. D Caddedeki mağazalar açıktı ama hepsi çok kalabalıktı. 14 15 C) III. 16 17 18 D) IV. 20
8. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki rafa kare dik prizma
şeklindeki kutular farklı ayrıtları üzerinde aralarında hiç
boşluk kalmayacak şekilde yan yana yerleştirilmiştir.
20 cm
ROASE
12 cm
12 cm
Bu rafin uzunluğu 250 cm'den fazla olduğuna göre,
kullanılan kare dik prizma sayısı en az kaçtır?
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
8. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki rafa kare dik prizma şeklindeki kutular farklı ayrıtları üzerinde aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana yerleştirilmiştir. 20 cm ROASE 12 cm 12 cm Bu rafin uzunluğu 250 cm'den fazla olduğuna göre, kullanılan kare dik prizma sayısı en az kaçtır? A) 20 B) 40 C) 60 D) 80
3.
Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokuluna yeni atanan Merve Öğretmen eşyalarını koymak için yanda kullanıl
ması uygun 30 adet dolaptan birini seçecektir.
1
7
13
19
2
8
14
3
9
15
4
5
16
10 11 12
6
17
18
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ON
1.
Merve Öğretmen'in seçtiği dolap numarası 3 sayısı ile aralarında asal olmayıp 4 sayısı ile aralarında asaldır.
Buna göre Merve Öğretmen dolap numarası 18'den büyük kaç tane dolap seçebilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
3. Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokuluna yeni atanan Merve Öğretmen eşyalarını koymak için yanda kullanıl ması uygun 30 adet dolaptan birini seçecektir. 1 7 13 19 2 8 14 3 9 15 4 5 16 10 11 12 6 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ON 1. Merve Öğretmen'in seçtiği dolap numarası 3 sayısı ile aralarında asal olmayıp 4 sayısı ile aralarında asaldır. Buna göre Merve Öğretmen dolap numarası 18'den büyük kaç tane dolap seçebilir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
16. Bir kutunun içerisinde renkleri yeşil ve kırmızı
olmak üzere toplam 15 adet kalem vardır. Yeşil
renk kalemlerin sayısının asal çarpanlarının sa-
yısı ile kırmızı renk kalemlerin sayısının asal çar-
panlarının sayısının aynı olduğu bilinmektedir.
Buna göre bu kutudaki kırmızı kalemlerin sayı-
sı kaç farklı değer alabilir?
A) 2
B) 4
C) 6
D)8
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
16. Bir kutunun içerisinde renkleri yeşil ve kırmızı olmak üzere toplam 15 adet kalem vardır. Yeşil renk kalemlerin sayısının asal çarpanlarının sa- yısı ile kırmızı renk kalemlerin sayısının asal çar- panlarının sayısının aynı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu kutudaki kırmızı kalemlerin sayı- sı kaç farklı değer alabilir? A) 2 B) 4 C) 6 D)8
8. SINIF
20.
Murat, üzerinde 2 nin pozitif tam sayı kuvveti yazan topları
Melih, üzerinde 3 ün pozitif tam sayı kuvveti yazan topları
Alp, üzerinde 5 in pozitif tam sayı kuvveti yazan topları
torbadan alıyor.
MATEMATİK
Murat, Melih ve Alp üzerinde 1 den 500 e kadar numaraların yazılı olduğu 500 topun bulunduğu bir torbadan
sırasıyla top çekiyorlar.
A) Murat
Melih
Alp
8
▶5
→3
Buna göre Murat, Melih ve Alp topları çekmeyi bitirdiğinde her birinin çektiği top sayısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
B) Murat
Melih
Alp
500
8
→ 5
-> 4
C) Murat
Melih
Alp
LGS-2
> 9
> 5
> 3
D) Murat
Melih
Alp
→→9
6
→ 4
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
8. SINIF 20. Murat, üzerinde 2 nin pozitif tam sayı kuvveti yazan topları Melih, üzerinde 3 ün pozitif tam sayı kuvveti yazan topları Alp, üzerinde 5 in pozitif tam sayı kuvveti yazan topları torbadan alıyor. MATEMATİK Murat, Melih ve Alp üzerinde 1 den 500 e kadar numaraların yazılı olduğu 500 topun bulunduğu bir torbadan sırasıyla top çekiyorlar. A) Murat Melih Alp 8 ▶5 →3 Buna göre Murat, Melih ve Alp topları çekmeyi bitirdiğinde her birinin çektiği top sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) Murat Melih Alp 500 8 → 5 -> 4 C) Murat Melih Alp LGS-2 > 9 > 5 > 3 D) Murat Melih Alp →→9 6 → 4
Bir okuldaki 30 öğretmen, 120 erkek öğren-
ci, 130 kız öğrenci ve 5 hizmetlinin isimle-
rinin yazılı olduğu bir listeden rastgele bir
isim seçilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Seçilen ismin bir hizmetliye ait olma olasılı-
ğı, bir öğrenciye ait olma olasılığından daha
azdır.
B) Seçilen ismin bir erkek öğrenciye ait olma
olasılığı, bir öğretmene ait olma olasılığın-
dan daha fazladır.
C) Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma
olasılığı, bir erkek öğrenciye ait olma olası-
lığından 10 fazladır.
D) Seçilen ismin bir hizmetliye ait olma ola-
sılığı, bir öğretmene ait olma olasılığından
daha azdır.
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
Bir okuldaki 30 öğretmen, 120 erkek öğren- ci, 130 kız öğrenci ve 5 hizmetlinin isimle- rinin yazılı olduğu bir listeden rastgele bir isim seçilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) Seçilen ismin bir hizmetliye ait olma olasılı- ğı, bir öğrenciye ait olma olasılığından daha azdır. B) Seçilen ismin bir erkek öğrenciye ait olma olasılığı, bir öğretmene ait olma olasılığın- dan daha fazladır. C) Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı, bir erkek öğrenciye ait olma olası- lığından 10 fazladır. D) Seçilen ismin bir hizmetliye ait olma ola- sılığı, bir öğretmene ait olma olasılığından daha azdır.
2.
Dilara'nın kitaplığında 3 farklı matematik, 2 farklı
geometri ve 4 farklı coğrafya kitabı vardır.
Dilara bir matematik bir geometri ve bir coğraf-
ya kitabını kaç farklı şekilde seçebilir?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
2. Dilara'nın kitaplığında 3 farklı matematik, 2 farklı geometri ve 4 farklı coğrafya kitabı vardır. Dilara bir matematik bir geometri ve bir coğraf- ya kitabını kaç farklı şekilde seçebilir? A) 9 B) 12 C) 18 D) 24
8. Ünlü bir dans topluluğunun gösteri bileti fiyatlan
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Bilet Fiyatları
Yer
Koltuk Sayısı
(Adet)
20
40
50
70
Bilet Fiyatı (TL)
500
A Blok
B Blok
C Blok
D Blok
250
Biletlerin hepsinin satıldığı ve izleyicilerin
tümünün bilet satın aldığı bilindiğine göre
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
350
300
A) Rastgele seçilen bir izleyicinin A bloktan
olma olasılığı 1'dur.
9
B) Rastgele seçilen bir izleyicinin bilet fiyatının
300 liradan fazla olma olasılığı 1'tür.
3
C) Rastgele seçilen bir izleyicinin A veya B
bloktan olmama olasılığı 2 'tür.
3
D) Rastgele seçilen bir izleyicinin bilet fiyatının
en fazla 350 lira olma olasılığı
7
L'dur.
9
Mi
de
8. Sınıf
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
8. Ünlü bir dans topluluğunun gösteri bileti fiyatlan aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Bilet Fiyatları Yer Koltuk Sayısı (Adet) 20 40 50 70 Bilet Fiyatı (TL) 500 A Blok B Blok C Blok D Blok 250 Biletlerin hepsinin satıldığı ve izleyicilerin tümünün bilet satın aldığı bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 350 300 A) Rastgele seçilen bir izleyicinin A bloktan olma olasılığı 1'dur. 9 B) Rastgele seçilen bir izleyicinin bilet fiyatının 300 liradan fazla olma olasılığı 1'tür. 3 C) Rastgele seçilen bir izleyicinin A veya B bloktan olmama olasılığı 2 'tür. 3 D) Rastgele seçilen bir izleyicinin bilet fiyatının en fazla 350 lira olma olasılığı 7 L'dur. 9 Mi de 8. Sınıf
BASIT OLAYLARIN
3. DERECEDEN SORULAR
(kare) ve ▲ (üçgen) karakterlerini kullanarak tanımladığı rakamlar aşağıda verilmiştir.
Merve'nin
1.
Merve bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamını asagi
ki gibi özdeş kartlara yazıp boş bir torbaya atmıştır.
10->
Buna göre bu torbadan rastgele çekilen bir kart üzerindeki
B)
11 →>>
1
30
34 47
43
744
(kare) sayısının 7 olma
D)
4
200
10
olasılığı
god 76
3.
Bir kısmı tur
adımlarında
sayısı da bi
da 3+ 1 =
Bu kartla
Buna g
A)
Bir fo
içind
Eki
kad
C
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
BASIT OLAYLARIN 3. DERECEDEN SORULAR (kare) ve ▲ (üçgen) karakterlerini kullanarak tanımladığı rakamlar aşağıda verilmiştir. Merve'nin 1. Merve bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamını asagi ki gibi özdeş kartlara yazıp boş bir torbaya atmıştır. 10-> Buna göre bu torbadan rastgele çekilen bir kart üzerindeki B) 11 →>> 1 30 34 47 43 744 (kare) sayısının 7 olma D) 4 200 10 olasılığı god 76 3. Bir kısmı tur adımlarında sayısı da bi da 3+ 1 = Bu kartla Buna g A) Bir fo içind Eki kad C
1.
BASIT OLAYLARIN
3. DERECEDEN SORULAR
(üçgen) karakterlerini kullanarak tanımladığı rakamlar aşağıda verilmiştir.
(kare) ve
Merve'nin
10->
Merve bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamını a
ki gibi özdeş kartlara yazıp boş bir torbaya atmıştır.
26
B)
Buna göre bu torbadan rastgele çekilen bir kart üzerindeki (kare) sayısının 7 olma olasılığı kaçtın
IM
11 →>>
34
43
30
47
734
JA
ROP
1
10
D)
Sod
3.
Bir kısmı tur
adımlarında
sayısı da bi
da 3 + 1 =
Bu kartla
Buna g
4.
A)
Bir fo
içind
Eki
kac
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
1. BASIT OLAYLARIN 3. DERECEDEN SORULAR (üçgen) karakterlerini kullanarak tanımladığı rakamlar aşağıda verilmiştir. (kare) ve Merve'nin 10-> Merve bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamını a ki gibi özdeş kartlara yazıp boş bir torbaya atmıştır. 26 B) Buna göre bu torbadan rastgele çekilen bir kart üzerindeki (kare) sayısının 7 olma olasılığı kaçtın IM 11 →>> 34 43 30 47 734 JA ROP 1 10 D) Sod 3. Bir kısmı tur adımlarında sayısı da bi da 3 + 1 = Bu kartla Buna g 4. A) Bir fo içind Eki kac
1. Aşağıdaki üzerinde üslü ifadelerin yazdığı 4'er adet karttan Aslı ve Şirin sırasıyla sarı ve turuncu renkli kartlardan birer tane
seçmişlerdir.
A) 2
(-9)³
Aslı
1
36
(-27)-2
1
9-3
B) 3
729-1
Şirin
Buna göre Aslı ve Şirin'in seçtiği kartlar üzerinde yazan üslü ifadelerin değerlerinin birbirine eşit olacağı kaç durum
vardır?
C) 4
Too
(-32)3
(-2/17)²2
D) 5
Ortaokul Matematik
Basit Olasılık
1. Aşağıdaki üzerinde üslü ifadelerin yazdığı 4'er adet karttan Aslı ve Şirin sırasıyla sarı ve turuncu renkli kartlardan birer tane seçmişlerdir. A) 2 (-9)³ Aslı 1 36 (-27)-2 1 9-3 B) 3 729-1 Şirin Buna göre Aslı ve Şirin'in seçtiği kartlar üzerinde yazan üslü ifadelerin değerlerinin birbirine eşit olacağı kaç durum vardır? C) 4 Too (-32)3 (-2/17)²2 D) 5