Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çemberin Çevresi Soruları

18. Bir spor mağazasında bulunan 6 m uzunluğundaki iki raftan birine futbol, diğerine ise basketbol topları dizilmiştir.
B
Bu raflara her birinin çapı √0,0625 m olan futbol toplarından ve her birinin çapı √0,09 m olan basketbol toplarından
mümkün olan en çok sayıda dizilmiştir.
Buna göre bu raflara dizilen futbol topu sayısı, basketbol topu sayısından kaç fazladır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
10 3. Fasikül
NE KADAR
ÖĞRENDİM
Buna ge
A) 3
20. Ameri
ler ar
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
18. Bir spor mağazasında bulunan 6 m uzunluğundaki iki raftan birine futbol, diğerine ise basketbol topları dizilmiştir. B Bu raflara her birinin çapı √0,0625 m olan futbol toplarından ve her birinin çapı √0,09 m olan basketbol toplarından mümkün olan en çok sayıda dizilmiştir. Buna göre bu raflara dizilen futbol topu sayısı, basketbol topu sayısından kaç fazladır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 10 3. Fasikül NE KADAR ÖĞRENDİM Buna ge A) 3 20. Ameri ler ar
3. A
O
B Yarıçapının uzunluğu
2√3 m olan O merkezli
dairesel bölge ile ABCD
karesi yanda gösteril-
miştir.
C
D
Yeşil renk ile boyalı bölgenin alanı 39 m²
olduğuna göre bu bölgenin çevresinin
uzunluğu kaç metredir? ( = 3 alınız.)
A) 12√3
B) 20/3
C) 32√3
D) 36√3
Yanda verilen 6 adet karton-
dan oluşan dikdörtgenin
alanı 36 dm²'dir.
Kare biçimindeki ma
kartonlar ve dikdörtgen
Gimindeki kırmızı karto
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
3. A O B Yarıçapının uzunluğu 2√3 m olan O merkezli dairesel bölge ile ABCD karesi yanda gösteril- miştir. C D Yeşil renk ile boyalı bölgenin alanı 39 m² olduğuna göre bu bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? ( = 3 alınız.) A) 12√3 B) 20/3 C) 32√3 D) 36√3 Yanda verilen 6 adet karton- dan oluşan dikdörtgenin alanı 36 dm²'dir. Kare biçimindeki ma kartonlar ve dikdörtgen Gimindeki kırmızı karto
1
10.
Bilgi
Çemberin iki noktası arasında kalan parçaya çember yayı denir.
Daire şeklinde birbiriyle bağlı iki oyun çarkı eşit daire dilimlerine bölünmüştür.
3
8
30
29
28
27
26
31,
32
25
24
33
23
34 35 36 1
2
22
3
45
15
16
6
7
8
14
13
9
10
11
712
27
26
25
24
23
22
2
21
3
20
4 5
1
19 18 17
16
8
15
9
10
15
45=X
21
17
20 19 18
1. çark 1'den 36'ya kadar, 2. çark 1'den 27'ye kadar görseldeki gibi numaralandırılmıştır. Çarklar ok yönünde
dönmekte olup 2 çarkta da ardışık iki doğal sayı arası çember yayı uzunluğu 1 birimdir. 1. çarkın her 1 birim ha-
reketine, 2. çark 3 birim hareket etmektedir.
11
12
13
14
2014
Buna göre 1. çark ve 2. çark'ta okların gösterdiği sayılar 1 olduğunda başladığına göre olup 1. çarkta okun
gösterdiği sayı ilk defa 15 olduğunda 2. çark, hangi sayıyı gösterir?
A) 27
B) 23
19
D) 13
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
1 10. Bilgi Çemberin iki noktası arasında kalan parçaya çember yayı denir. Daire şeklinde birbiriyle bağlı iki oyun çarkı eşit daire dilimlerine bölünmüştür. 3 8 30 29 28 27 26 31, 32 25 24 33 23 34 35 36 1 2 22 3 45 15 16 6 7 8 14 13 9 10 11 712 27 26 25 24 23 22 2 21 3 20 4 5 1 19 18 17 16 8 15 9 10 15 45=X 21 17 20 19 18 1. çark 1'den 36'ya kadar, 2. çark 1'den 27'ye kadar görseldeki gibi numaralandırılmıştır. Çarklar ok yönünde dönmekte olup 2 çarkta da ardışık iki doğal sayı arası çember yayı uzunluğu 1 birimdir. 1. çarkın her 1 birim ha- reketine, 2. çark 3 birim hareket etmektedir. 11 12 13 14 2014 Buna göre 1. çark ve 2. çark'ta okların gösterdiği sayılar 1 olduğunda başladığına göre olup 1. çarkta okun gösterdiği sayı ilk defa 15 olduğunda 2. çark, hangi sayıyı gösterir? A) 27 B) 23 19 D) 13
30.
Yarıçapır olan çemberin çevre uzunluğu 2+trdir.
Yasin Bey'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı (4x + 3) cm, kızı Pelin'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı (5x - 9) cm'dir.
Yasin Bey
A) 18
ASSI9 000
Pelin
B) 20
(4x + 3) cm
Yasin Bey'in bisikletinin tekerleklerinden biri 10 tur, Pelin'in bisikletinin tekerleklerinden biri 9 tur döndüğünde Yasin
Bey 486 cm daha fazla yol almış olacağına göre, Pelin'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı kaç santimetredir? (yi 3 alı-
nız.)
(5x-9) cm
21
D) 22
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
30. Yarıçapır olan çemberin çevre uzunluğu 2+trdir. Yasin Bey'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı (4x + 3) cm, kızı Pelin'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı (5x - 9) cm'dir. Yasin Bey A) 18 ASSI9 000 Pelin B) 20 (4x + 3) cm Yasin Bey'in bisikletinin tekerleklerinden biri 10 tur, Pelin'in bisikletinin tekerleklerinden biri 9 tur döndüğünde Yasin Bey 486 cm daha fazla yol almış olacağına göre, Pelin'in bisikletinin tekerleğinin yarıçapı kaç santimetredir? (yi 3 alı- nız.) (5x-9) cm 21 D) 22
A) 60
B) 120
2. Yarıçapının uzunluğu √2 cm olan bir çember üzerinde A noktası işaretlenip cetvel üzerinde 0 noktasının üze
rine gelecek şekilde bırakılıyor. Daha sonra bu çember cetvel üzerinde sağa doğru kaldırılmadan hareket et-
tirilip A noktasının cetvele temas ettiği noktalar işaretleniyor.
O
2
A
O
124
B) 15 ile 16
Buna göre cetvel üzerinde işaretlenen noktalardan bir tanesi aşağıda verilen hangi tam sayılar arasın-
da olabilir? (=3 alınız.)
A) 14 ile 15
2412
C) 16 ile 17
D) 17 ile 18
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
A) 60 B) 120 2. Yarıçapının uzunluğu √2 cm olan bir çember üzerinde A noktası işaretlenip cetvel üzerinde 0 noktasının üze rine gelecek şekilde bırakılıyor. Daha sonra bu çember cetvel üzerinde sağa doğru kaldırılmadan hareket et- tirilip A noktasının cetvele temas ettiği noktalar işaretleniyor. O 2 A O 124 B) 15 ile 16 Buna göre cetvel üzerinde işaretlenen noktalardan bir tanesi aşağıda verilen hangi tam sayılar arasın- da olabilir? (=3 alınız.) A) 14 ile 15 2412 C) 16 ile 17 D) 17 ile 18
2.
Yarıçapır olan çemberin uzunluğu 2-1-r şeklinde hesaplanır.
21
) 15
2725
15
Yandaki şekilde bir şeffaf bantın yandan görünümü verilmiştir. Görseldeki son kısım bant,
içindeki simit şeklindeki bölge ise bantin sarılı olduğu plastik kısımdır. Plastiğin dış çevre-
si 15 cm, en büyük çemberin çevresi ise 21 cm'dir.
Buna göre, bantın bulunduğu bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alı-
niz.)
B) 15,25
C) 18
1. Sarkaç
2. Sarkas
73
D) 18,75
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
2. Yarıçapır olan çemberin uzunluğu 2-1-r şeklinde hesaplanır. 21 ) 15 2725 15 Yandaki şekilde bir şeffaf bantın yandan görünümü verilmiştir. Görseldeki son kısım bant, içindeki simit şeklindeki bölge ise bantin sarılı olduğu plastik kısımdır. Plastiğin dış çevre- si 15 cm, en büyük çemberin çevresi ise 21 cm'dir. Buna göre, bantın bulunduğu bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alı- niz.) B) 15,25 C) 18 1. Sarkaç 2. Sarkas 73 D) 18,75
A) 37
B) 36
7. Aşağıda alan ölçüleri iç bölgelerinde yazan yedi kare ile oluşturulmuş bir şekil verilmişitr.
te
(0100 cm²
9 cm² 144 cm²
3.
225 cm²
100 cm²
10
122
1256
144 cm²
en yolun
9 cm² 3
3
Buna göre yukarıda verilen şeklin çevresi ile aynı çevre uzunluğuna sahip olan bir karenin alanı kaç santimetrekaredir?
D) 2500
A) 1225
B) 1600
C) 2025
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
A) 37 B) 36 7. Aşağıda alan ölçüleri iç bölgelerinde yazan yedi kare ile oluşturulmuş bir şekil verilmişitr. te (0100 cm² 9 cm² 144 cm² 3. 225 cm² 100 cm² 10 122 1256 144 cm² en yolun 9 cm² 3 3 Buna göre yukarıda verilen şeklin çevresi ile aynı çevre uzunluğuna sahip olan bir karenin alanı kaç santimetrekaredir? D) 2500 A) 1225 B) 1600 C) 2025
9.
Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık iki sayı arasındaki mesafe 1 birimdir. Bu sayı doğrusu üzerinde, -10 nok-
tasında bulunan 6 birim yarıçaplı bir çember görülmektedir. Bu çember sayı doğrusu üzerinde ok yönünde
sağa doğru 3 tur attiriliyor.
6 birim
-10 -9
-8
-7 -6
-5
-2
-3
-4
-1 0 1
2
C) 96
5
4
3
Buna göre, çemberin bu dönme olayından sonra sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta aşağıdaki-
lerden hangisi olur? (= 3 alınız.)
A) 84
B) 90
D) 98
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
9. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık iki sayı arasındaki mesafe 1 birimdir. Bu sayı doğrusu üzerinde, -10 nok- tasında bulunan 6 birim yarıçaplı bir çember görülmektedir. Bu çember sayı doğrusu üzerinde ok yönünde sağa doğru 3 tur attiriliyor. 6 birim -10 -9 -8 -7 -6 -5 -2 -3 -4 -1 0 1 2 C) 96 5 4 3 Buna göre, çemberin bu dönme olayından sonra sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta aşağıdaki- lerden hangisi olur? (= 3 alınız.) A) 84 B) 90 D) 98
4.
5.
Çevre uzunluğu 16 cm olan çemberin yarıçap
uzunluğu kaç cm'dir?
A) 4
B) 6
C) 8
B) 5T
Yarıçap uzunluğu 10 cm olan bir çemberde,
90° lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu
kaç cm'dir?
A) 4π
D) 10
C) 6T
D) 10T
CO
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
4. 5. Çevre uzunluğu 16 cm olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm'dir? A) 4 B) 6 C) 8 B) 5T Yarıçap uzunluğu 10 cm olan bir çemberde, 90° lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç cm'dir? A) 4π D) 10 C) 6T D) 10T CO
17.
Yarıçap uzunluğu r birim olan bir dairenin çevre-
si 2лr, alanı Tr formülü ile hesaplanır.
11
Aşağıda verilen dairenin alanı 3¹1 cm² dir. Bu
daire şekildeki gibi tam ortasından katlanıyor.
O x cm
A) 4.35
C) 2.3
O
Buna göre katlama sonucu oluşan şeklin
çevre uzunluğu kaç santimetredir?
(π = 3 alınız.)
B) 5.35
D37
x cm
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
17. Yarıçap uzunluğu r birim olan bir dairenin çevre- si 2лr, alanı Tr formülü ile hesaplanır. 11 Aşağıda verilen dairenin alanı 3¹1 cm² dir. Bu daire şekildeki gibi tam ortasından katlanıyor. O x cm A) 4.35 C) 2.3 O Buna göre katlama sonucu oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) B) 5.35 D37 x cm
oş soru) sayısını aşağıdak
-----
ar
TGünler
su çözdüğüne göre aşa.
MATEMATIK
Buna y
A 20
IS 10
S
B) 25
20
14. Aşağıdaki şekilde bir demir atölyesinde üretilen, yarıçapları 15 cm, 10 cm, 5 cm olan eşit kalınlıktaki halkalar gösteril-
miştir.
3000
3250
3450
15 cm
MATEMATIK
Julişanın yuzde Raçini oluşturur?
C) 30
Bir günde üretilen 6000 adet halkanın yarıçaplarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Halkaların yarıçaplarına göre dağılımı
6000
120"
10 cm
B) 3260
Yarıçapı 15 cm
Yarıçapı 10 cm
Yarıçapı 5 cm
5 cm
3600
Buna göre bir günde üretilen halkalar için kullanılan demirlerin toplam uzunluğu kaç metredir?
(n=3 ve 100 cm= 1 m)
3000
D) 50
C)3450
D) 3600
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
oş soru) sayısını aşağıdak ----- ar TGünler su çözdüğüne göre aşa. MATEMATIK Buna y A 20 IS 10 S B) 25 20 14. Aşağıdaki şekilde bir demir atölyesinde üretilen, yarıçapları 15 cm, 10 cm, 5 cm olan eşit kalınlıktaki halkalar gösteril- miştir. 3000 3250 3450 15 cm MATEMATIK Julişanın yuzde Raçini oluşturur? C) 30 Bir günde üretilen 6000 adet halkanın yarıçaplarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Halkaların yarıçaplarına göre dağılımı 6000 120" 10 cm B) 3260 Yarıçapı 15 cm Yarıçapı 10 cm Yarıçapı 5 cm 5 cm 3600 Buna göre bir günde üretilen halkalar için kullanılan demirlerin toplam uzunluğu kaç metredir? (n=3 ve 100 cm= 1 m) 3000 D) 50 C)3450 D) 3600
5s-
min
1
1
I
1
17
Kutu Sayısı
112
B
78
50
C
Mavi Mor Pembe
→ Renkler
Grafik: A marka boya kutularının
renklere göre sayıları
B) 528
C-120°
un nuvo
C
- 2x
72°
C) 540
B
A
Grafik: A, B, ve C marka
boya kutularının sayıca
dağılımı
Yukarıdaki grafiklere göre C marka boya kutusu sayısı
kaçtır?
A) 514
D) 588
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
5s- min 1 1 I 1 17 Kutu Sayısı 112 B 78 50 C Mavi Mor Pembe → Renkler Grafik: A marka boya kutularının renklere göre sayıları B) 528 C-120° un nuvo C - 2x 72° C) 540 B A Grafik: A, B, ve C marka boya kutularının sayıca dağılımı Yukarıdaki grafiklere göre C marka boya kutusu sayısı kaçtır? A) 514 D) 588
12.
000
48 cm
Rulo hâline getirilmiş eşit kalınlık ve uzunluktaki halılar büyük bir dolaba şekildeki gibi yan yana 3 tane konulunca dolaba tam
sığmaktadır. Dolabın eni 48 cm'dir.
Üst üste dolap konulduğunda halılar hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiğine göre dolabın yüksekliği aşağıdaki-
leren hangisi olabilir?
A) 382
B) 218
C) 192
D) 152
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
12. 000 48 cm Rulo hâline getirilmiş eşit kalınlık ve uzunluktaki halılar büyük bir dolaba şekildeki gibi yan yana 3 tane konulunca dolaba tam sığmaktadır. Dolabın eni 48 cm'dir. Üst üste dolap konulduğunda halılar hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiğine göre dolabın yüksekliği aşağıdaki- leren hangisi olabilir? A) 382 B) 218 C) 192 D) 152
12. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki telden birincisine yarıçapı 3 cm olan, ikincisine ise yarıçapı 4 cm olan
kendi arasında özdeş daire şeklindeki boncuklar, çapları teller ile aynı doğrultuda olacak şekilde aralarında
ve telin uçlarında boşluk bırakılmaksızın takılmıştır.
1. tel
D
sloga
Daha sonra her iki tel de uzunluk kaybı olmadan uç uca birleştirilerek çember şeklinde birer kolye elde
edilmiştir.
-2305 / 8. SINIF
2. tel
Bu tellerden bir tanesinin uzunluğu 50 cm'den fazla olduğuna göre son durumda tellerden birinin
yarıçapı en az kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
12. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki telden birincisine yarıçapı 3 cm olan, ikincisine ise yarıçapı 4 cm olan kendi arasında özdeş daire şeklindeki boncuklar, çapları teller ile aynı doğrultuda olacak şekilde aralarında ve telin uçlarında boşluk bırakılmaksızın takılmıştır. 1. tel D sloga Daha sonra her iki tel de uzunluk kaybı olmadan uç uca birleştirilerek çember şeklinde birer kolye elde edilmiştir. -2305 / 8. SINIF 2. tel Bu tellerden bir tanesinin uzunluğu 50 cm'den fazla olduğuna göre son durumda tellerden birinin yarıçapı en az kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 Diğer sayfaya geçiniz.
?
3.
356
A
but 199
1655
-65
lost
B
A. 1
B. 2
10t=21st
Şekilde aynı
merkezli iki dai-
re, iç içe çizil-
miştir.
IOBI = 3 cm ve
boyalı halkanın
çevresi 16 cm
olduğuna göre,
IABI uzunluğu
kaç cm dir?
C. 3 D. 4
0B=3
(=5
(AB) = 5=3=2/1
E
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
? 3. 356 A but 199 1655 -65 lost B A. 1 B. 2 10t=21st Şekilde aynı merkezli iki dai- re, iç içe çizil- miştir. IOBI = 3 cm ve boyalı halkanın çevresi 16 cm olduğuna göre, IABI uzunluğu kaç cm dir? C. 3 D. 4 0B=3 (=5 (AB) = 5=3=2/1 E
18. Yançapır olan çemberin çevresi 2xr dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere √a²b = a√b dir.
Aşağıda verilen, uzunluğu √88200 cm olan AB doğru parçasının uç noktalarını merkez kabul eden iki çember
çizilecektir.
B
√88200 cm
Birinin yarıçap uzunluğu diğerinin yarıçap uzunluğunun 2 katı olan bu çemberler çizildiğinde çemberler arasındaki
en kısa mesafenin, çemberlerin çevre uzunlukları toplamına eşit olduğu görülmüştür.
A
Buna göre bu çemberlerin yarıçap uzunluklarının toplamı kaç santimetredir? (x yerine 3 alınız.)
A) 9√/2
B) 15√2
C) 24√/2
D) 30√/2
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
18. Yançapır olan çemberin çevresi 2xr dir. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √a²b = a√b dir. Aşağıda verilen, uzunluğu √88200 cm olan AB doğru parçasının uç noktalarını merkez kabul eden iki çember çizilecektir. B √88200 cm Birinin yarıçap uzunluğu diğerinin yarıçap uzunluğunun 2 katı olan bu çemberler çizildiğinde çemberler arasındaki en kısa mesafenin, çemberlerin çevre uzunlukları toplamına eşit olduğu görülmüştür. A Buna göre bu çemberlerin yarıçap uzunluklarının toplamı kaç santimetredir? (x yerine 3 alınız.) A) 9√/2 B) 15√2 C) 24√/2 D) 30√/2