Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Soruları

A
A
(x + 1)
birim
2 birim
5x+3
13. Aşağıda bir kenar uzunluğu (7x + 5) birim olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu kartonun
içine kenarlarına (x + 1) birim uzaklıkta bir dikdörtgen çizilerek, kesilip çıkarılıyor.id
A
(x + 1)
birim
db
obli tanide natay nabitienio spomino
10x +6
120
A
5x+3
(7x + 5) birim
Buna göre, elde edilen dikdörtgenin birimkare cinsinden/bir yüzünün alanını veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14x + 10
B) 14x + 6
10x + 6
musu ene
A
Matematik
D) 10x + 2
plebig
op anus
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
A A (x + 1) birim 2 birim 5x+3 13. Aşağıda bir kenar uzunluğu (7x + 5) birim olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu kartonun içine kenarlarına (x + 1) birim uzaklıkta bir dikdörtgen çizilerek, kesilip çıkarılıyor.id A (x + 1) birim db obli tanide natay nabitienio spomino 10x +6 120 A 5x+3 (7x + 5) birim Buna göre, elde edilen dikdörtgenin birimkare cinsinden/bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 14x + 10 B) 14x + 6 10x + 6 musu ene A Matematik D) 10x + 2 plebig op anus
TEST: 20
Kolay
Orta
Zor
ÜNİTE 1
ÜSLÜ İFADELER-IX
Evlerde, iş yerlerinde lavobalara yada çöpe dökülen her bir litre atık yağın, doğada 1 milyo
litre kullanılabilir temiz su kaynağının kirlenmesine neden oluyor.
Atık yağlar, kurallara uygun şekilde toplanıp işlenmesi durumunda ise doğanın ve altyapını
korunmasına büyük katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önem
girdi sağlıyor.
2005 yılında kurulan Kolza şirketi atık yağları toplayarak Tuzla'da bulunan geri kazanım te
sislerinde işlemektedir.
Yıl
Toplanan atık yağ (litre)
2012
3,5 103
2013
4,7 103
2014
5,2 103
Yukarıdaki tabloda Kolza şirketinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında topladıkları atık yağ miktarları verilmiştir.
Buna göre 3 yılda toplam kaç litre suyun kirlenmesine engel olunmuştur?
A) 1,34-10⁹
B) 1,341010
C) 1,34 106
D) 1,34- 107
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
TEST: 20 Kolay Orta Zor ÜNİTE 1 ÜSLÜ İFADELER-IX Evlerde, iş yerlerinde lavobalara yada çöpe dökülen her bir litre atık yağın, doğada 1 milyo litre kullanılabilir temiz su kaynağının kirlenmesine neden oluyor. Atık yağlar, kurallara uygun şekilde toplanıp işlenmesi durumunda ise doğanın ve altyapını korunmasına büyük katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önem girdi sağlıyor. 2005 yılında kurulan Kolza şirketi atık yağları toplayarak Tuzla'da bulunan geri kazanım te sislerinde işlemektedir. Yıl Toplanan atık yağ (litre) 2012 3,5 103 2013 4,7 103 2014 5,2 103 Yukarıdaki tabloda Kolza şirketinin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında topladıkları atık yağ miktarları verilmiştir. Buna göre 3 yılda toplam kaç litre suyun kirlenmesine engel olunmuştur? A) 1,34-10⁹ B) 1,341010 C) 1,34 106 D) 1,34- 107
4. Uzunluğu 25 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, kartonun orta noktası (-3) tam sayısına gele-
cek şekilde aşağıdaki gibi her iki ardışık tam sayı arası 1 birim olan sayı doğrusuna yerleştiriliyor.
2.2.2.2.2 =32
h
29
25 birim
-3
Buna göre, A ve B yerine yazılacak tam sayılar için |A|-|B| farkı kaçtır?
A) 32
B) 16
C) 10
D) 6
B
23
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
4. Uzunluğu 25 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, kartonun orta noktası (-3) tam sayısına gele- cek şekilde aşağıdaki gibi her iki ardışık tam sayı arası 1 birim olan sayı doğrusuna yerleştiriliyor. 2.2.2.2.2 =32 h 29 25 birim -3 Buna göre, A ve B yerine yazılacak tam sayılar için |A|-|B| farkı kaçtır? A) 32 B) 16 C) 10 D) 6 B 23
7. Damla bankadan çektiği 4800 TL kredi
borcunu 16 ay sabit taksitle ödeyecektir.
Ödemeye başladıktan 7 ay sonra ban-
kadan tekrar 2300 TL kredi çekip kalan
toplam borcunu 10 ay taksitle ödemeyi
planladığına göre son durumda Damla
aylık kaç TL kredi borcu ödemesi ya-
par?
A) 230 B) 500 C) 530 D) 710
Güngör Yayınları
10. Bir d
pişir
Her
yarı
olur
A) -
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
7. Damla bankadan çektiği 4800 TL kredi borcunu 16 ay sabit taksitle ödeyecektir. Ödemeye başladıktan 7 ay sonra ban- kadan tekrar 2300 TL kredi çekip kalan toplam borcunu 10 ay taksitle ödemeyi planladığına göre son durumda Damla aylık kaç TL kredi borcu ödemesi ya- par? A) 230 B) 500 C) 530 D) 710 Güngör Yayınları 10. Bir d pişir Her yarı olur A) -
8. Kår oranı: Bir ürünün satış fiyatı ile alış fiyatının farkının alış fiyatına oranıdır.
Örneğin: 8 TL'ye alınan bir mal, 12 TL'ye satılırsa kår orani= 12-8-4-2
yani % 50'dir.
Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin satış ve alış fiyatları Türk Lirası cinsinden cebirsel olarak verilmiştir.
Ürün
A
B
C
D
Alış Fiyatı
4a-4b
a+b
2ab-2a
3(a - b)
Verilen bilgilere göre kâr oranı en az olan ürün hangisidir?
A) A
B) B
Satış Fiyatı
7a-7b
3a + 3b
3ab-3a
5 (a - b)
C) C
D) D
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
8. Kår oranı: Bir ürünün satış fiyatı ile alış fiyatının farkının alış fiyatına oranıdır. Örneğin: 8 TL'ye alınan bir mal, 12 TL'ye satılırsa kår orani= 12-8-4-2 yani % 50'dir. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin satış ve alış fiyatları Türk Lirası cinsinden cebirsel olarak verilmiştir. Ürün A B C D Alış Fiyatı 4a-4b a+b 2ab-2a 3(a - b) Verilen bilgilere göre kâr oranı en az olan ürün hangisidir? A) A B) B Satış Fiyatı 7a-7b 3a + 3b 3ab-3a 5 (a - b) C) C D) D
T'S
Bir mağazada bir eldivenin fiyatı 30 liradır. Buna
göre satilan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y)
arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) x +y = 30
C) y = 30x
B) y + 30x = 0
D) x - y = 30
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
T'S Bir mağazada bir eldivenin fiyatı 30 liradır. Buna göre satilan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) x +y = 30 C) y = 30x B) y + 30x = 0 D) x - y = 30
OEB20034
ONDALIK KE
1. Aşağıda her birinin içinde on adet top bulunan iki hazne verilmiştir. Haznelerde bulunan topların büyük
lükleri kendi içlerinde birbirine eşittir.
3 cm O
A) 0,8
14 cm
I. Hazne
II. Hazne
B) 1,2
14 cm
Her iki hazneye de uzunluğu 14 cm olan çiviler çakılıyor.
I. haznede patlayan top sayısı pay, II. haznede patlayan top sayısı payda olacak şekilde oluşturu
lan kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
4 cm
C) 1,25
D) 125
2.
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
OEB20034 ONDALIK KE 1. Aşağıda her birinin içinde on adet top bulunan iki hazne verilmiştir. Haznelerde bulunan topların büyük lükleri kendi içlerinde birbirine eşittir. 3 cm O A) 0,8 14 cm I. Hazne II. Hazne B) 1,2 14 cm Her iki hazneye de uzunluğu 14 cm olan çiviler çakılıyor. I. haznede patlayan top sayısı pay, II. haznede patlayan top sayısı payda olacak şekilde oluşturu lan kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 4 cm C) 1,25 D) 125 2.
*DOĞRULAR VE AÇILAR
*ÇOKGENLER
*CEMBER VE DAİRE
A) AB LBC
C) AD // BC
. for
2. A 54
136
Verilen şekle göre, aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
50
B) ADL DC
D) AB // DC
B
Olgme, Değerlen
MEB •
get
AE
m
A
4.
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
*DOĞRULAR VE AÇILAR *ÇOKGENLER *CEMBER VE DAİRE A) AB LBC C) AD // BC . for 2. A 54 136 Verilen şekle göre, aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? 50 B) ADL DC D) AB // DC B Olgme, Değerlen MEB • get AE m A 4.
850
ga
10. Aşağıda kenar uzunlukları birbirine eşit ve
çevre uzunluğu 150 metre olan altıgen şeklin-
de bir yürüyüş yolu gösterilmiştir.
25
25
Batuhan
B
25
Matematik
Alper A
25
C) 35
25
Bu yürüyüş yolunun A noktasında bulunan
Alper ile B noktasında bulunan Batuhan
birbirlerine doğru ok yönlerinde yürümeye
başlıyorlar. Alper (2x + 5) metre, Batuhan
(5x - 10) metre yürüdükten sonra aynı nokta-
da karşılaşıyorlar.
25
Buna göre, Batuhan Alper'den kaç metre
daha fazla yürümüştür?
A) 25
B) 30
D) 40
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
850 ga 10. Aşağıda kenar uzunlukları birbirine eşit ve çevre uzunluğu 150 metre olan altıgen şeklin- de bir yürüyüş yolu gösterilmiştir. 25 25 Batuhan B 25 Matematik Alper A 25 C) 35 25 Bu yürüyüş yolunun A noktasında bulunan Alper ile B noktasında bulunan Batuhan birbirlerine doğru ok yönlerinde yürümeye başlıyorlar. Alper (2x + 5) metre, Batuhan (5x - 10) metre yürüdükten sonra aynı nokta- da karşılaşıyorlar. 25 Buna göre, Batuhan Alper'den kaç metre daha fazla yürümüştür? A) 25 B) 30 D) 40
5. Yarıçapır olan dairenin alanı r²dir.
Aşağıda alanları 96 cm², 54 cm² ve 24 cm²
olan daire şeklindeki üç ayna kenar uzunluk-
ları santimetre cinsinden doğal sayı olan dik-
dörtgen biçimindeki bir ahşaba aynalar ahşap-
tan taşmayacak, aynaların merkezleri doğru-
sal ve aynalar birbirlerine teğet olacak şekilde
monte edilerek bir süsleme elde ediliyor.
8√2
6√2
18
D) √192
224
W
Buna göre süslemenin yapıldığı ahşap ze-
minin uzun kenar uzunluğu en az kaç san-
timetredir? (π = 3 alınız.)
A) 228
B) 24
C) 26
D) 2
222308
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
5. Yarıçapır olan dairenin alanı r²dir. Aşağıda alanları 96 cm², 54 cm² ve 24 cm² olan daire şeklindeki üç ayna kenar uzunluk- ları santimetre cinsinden doğal sayı olan dik- dörtgen biçimindeki bir ahşaba aynalar ahşap- tan taşmayacak, aynaların merkezleri doğru- sal ve aynalar birbirlerine teğet olacak şekilde monte edilerek bir süsleme elde ediliyor. 8√2 6√2 18 D) √192 224 W Buna göre süslemenin yapıldığı ahşap ze- minin uzun kenar uzunluğu en az kaç san- timetredir? (π = 3 alınız.) A) 228 B) 24 C) 26 D) 2 222308
r Sayıya Göre Yüzdesi
Öğreten Sorular
5. Bir okulda tiyatro çalışmalarını 8 kız ve 4 erkek öğrenci sür-
dürmektedir. Bu ekibe 7 kız ve 6 erkek öğrenci daha katılır-
sa tiyatro çalışmalarını sürdüren bu ekibin % kaçı kız öğren-
ci olur?
Çözüm
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
r Sayıya Göre Yüzdesi Öğreten Sorular 5. Bir okulda tiyatro çalışmalarını 8 kız ve 4 erkek öğrenci sür- dürmektedir. Bu ekibe 7 kız ve 6 erkek öğrenci daha katılır- sa tiyatro çalışmalarını sürdüren bu ekibin % kaçı kız öğren- ci olur? Çözüm
6. SINIF
A) O
MATEMATIK TESTİ
Bir ok atma yarışmasında oyuncular üçer isabetli atış yapmışlar ve aldıkları puanlar aşağıda verilmiştir. Hedef
tahtasında aynı renkli bölgeler vurulduğunda alınan puanlar eşittir.
Mehmet
21 Puan
Sermet
18 Puan
Buna göre, Cevdet'in attığı oklardan kaç tanesi sarı renkli bölgeye isabet etmiştir?
Ahmet
26 Puan
DENEME SINAVI-2
B) 1
C) 2
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Cevdet
22 Puan
3
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
6. SINIF A) O MATEMATIK TESTİ Bir ok atma yarışmasında oyuncular üçer isabetli atış yapmışlar ve aldıkları puanlar aşağıda verilmiştir. Hedef tahtasında aynı renkli bölgeler vurulduğunda alınan puanlar eşittir. Mehmet 21 Puan Sermet 18 Puan Buna göre, Cevdet'in attığı oklardan kaç tanesi sarı renkli bölgeye isabet etmiştir? Ahmet 26 Puan DENEME SINAVI-2 B) 1 C) 2 Yeşil Sarı Kırmızı Cevdet 22 Puan 3
2022 BURGUAL
3
SIZLIKLER
LGS DISINDAKI SINAVLARDA CIKNIS SORULAR
Emre'nin (24-x) tane hikâye, (3x - 16) tane
şir kitabı vardır. Emre'nin hikâye ve şiir kitap-
larının toplam sayısı ise 32'den küçüktür.
Buna göre, x'in alabileceği en büyük tam
sayı değeri için Emre'nin şiir kitaplarının
toplam sayısı, hikâye kitaplarının toplam
sayısından kaç fazladır?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
12
4 Maliyeti (3x - 3
olan bir ürünün
Ka
Buna göre x'la
sayı değeri ka
☆
17
2x+8532
B)
SX-
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
2022 BURGUAL 3 SIZLIKLER LGS DISINDAKI SINAVLARDA CIKNIS SORULAR Emre'nin (24-x) tane hikâye, (3x - 16) tane şir kitabı vardır. Emre'nin hikâye ve şiir kitap- larının toplam sayısı ise 32'den küçüktür. Buna göre, x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri için Emre'nin şiir kitaplarının toplam sayısı, hikâye kitaplarının toplam sayısından kaç fazladır? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 12 4 Maliyeti (3x - 3 olan bir ürünün Ka Buna göre x'la sayı değeri ka ☆ 17 2x+8532 B) SX-
asını
na
1.
1.
Quiz
4x² - 6x-1
cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakile
A) 3 tpri
A) 18
Quiz
BOTE
3(x-2)- 4(x + 1) = 2(4-X)
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
B) 12
C) 6
D) -4
5.
Cebirs
4x + 2
3
eşitliğini sa
A) -1
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
asını na 1. 1. Quiz 4x² - 6x-1 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakile A) 3 tpri A) 18 Quiz BOTE 3(x-2)- 4(x + 1) = 2(4-X) denklemini sağlayan x değeri kaçtır? B) 12 C) 6 D) -4 5. Cebirs 4x + 2 3 eşitliğini sa A) -1
41
16. Grafik: Aylara göre tüketilen fıstık ve ceviz miktarları
Tüketim (kg)
600
500
400
300
200
100
: Fıstık
: Ceviz
→ Aylar
0 Mart Nisan Mayıs Haziran
Grafikte, bir baklava üreticisinin aylara göre fıstık ve
ceviz tüketimleri gösterilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mart ve Nisan aylarındaki toplam fıstık ve ceviz
tüketim miktarı eşittir.
B) Mayıs ayına kadar, fıstık ve ceviz tüketimleri ara-
sındaki fark, gittikçe azalmıştır.
C) Fıstık kullanımı her geçen ay artmıştır.
D) Ceviz kullanımı her geçen ay azalmıştır.
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
41 16. Grafik: Aylara göre tüketilen fıstık ve ceviz miktarları Tüketim (kg) 600 500 400 300 200 100 : Fıstık : Ceviz → Aylar 0 Mart Nisan Mayıs Haziran Grafikte, bir baklava üreticisinin aylara göre fıstık ve ceviz tüketimleri gösterilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mart ve Nisan aylarındaki toplam fıstık ve ceviz tüketim miktarı eşittir. B) Mayıs ayına kadar, fıstık ve ceviz tüketimleri ara- sındaki fark, gittikçe azalmıştır. C) Fıstık kullanımı her geçen ay artmıştır. D) Ceviz kullanımı her geçen ay azalmıştır.
KAZANIM
TEST-22
Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler ve Problemler
A) 2550
1. Sürahi
200 mL
B) 4200
8
2. Sürahi
içerisinde eşit miktarda limonata bulunan iki ayrı sürahiden 1. sürahi ile 12 adet 200 mL'lik bardaklar tamamen dolduru-
lunca içerisinde x miktar limonata kalıyor. 2. Sürahideki limonata ile 15 adet 150 mL'lik bardaklar tamamen doldurulunca
2x mL limonata kalıyor.
Buna göre başlangıçta sürahilerdeki limonata toplam kaç mL dir?
150 mL
C) 4350
RO
a-
272
S
denklemin
D) 5100
gisidir?
13
7. Değer
diğim
Bun
dak
C
Ortaokul Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
KAZANIM TEST-22 Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler ve Problemler A) 2550 1. Sürahi 200 mL B) 4200 8 2. Sürahi içerisinde eşit miktarda limonata bulunan iki ayrı sürahiden 1. sürahi ile 12 adet 200 mL'lik bardaklar tamamen dolduru- lunca içerisinde x miktar limonata kalıyor. 2. Sürahideki limonata ile 15 adet 150 mL'lik bardaklar tamamen doldurulunca 2x mL limonata kalıyor. Buna göre başlangıçta sürahilerdeki limonata toplam kaç mL dir? 150 mL C) 4350 RO a- 272 S denklemin D) 5100 gisidir? 13 7. Değer diğim Bun dak C