Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tam Sayılarla İşlemler Soruları

10
E
13
15 km
30 cm
skemmt
e
30%erm
Ebatlar verilen özdeş matematik kitapları Şekil-f'deki kutuya dikey olarak yerleştirildiğinde kutu
20-25 adet arasinda kitap almaktadır.
N
20
SORU ÇÖZÜM SAYACI
lyst 140 n
Mükemmelsint 100 sn
16
m
40 cm
40 cm
wwww.
Videoyu izlemelisin
C) 24
SORU ÇÖZÜM SAYACI
‒‒‒‒‒‒
lyisin! 140 sn
Şekil -1 20-28
Şekil - 11
3
Aynı kutuya Şekil-ll'deki gibi yatay olarak yan yana ve üst üste kitaplar yerleştiriliyor. Buna göre hiç boş-
luk kalmayacak şekilde kutuya en fazla kaç adet kitap yerleştirilebilir?
A) 8
B) 16
30
30 cm
40 cm
5 cm
eu
D) 32
Videoyu izlemelisin!
20. iki basamaklı sayılar için tablo yöntemi ile ç
Boş kutular iki parçaya ayrılır.
. Her bir satır her bir sütunla çarp
eklenir.
.
şekillerinin içerisindeki s
Buna göre aşağıdaki çarpma i
miştir?
A)
.
1
0
2
20
2
0
02
4
0
4
0288
Moke
4
2
2
8
E
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
10 E 13 15 km 30 cm skemmt e 30%erm Ebatlar verilen özdeş matematik kitapları Şekil-f'deki kutuya dikey olarak yerleştirildiğinde kutu 20-25 adet arasinda kitap almaktadır. N 20 SORU ÇÖZÜM SAYACI lyst 140 n Mükemmelsint 100 sn 16 m 40 cm 40 cm wwww. Videoyu izlemelisin C) 24 SORU ÇÖZÜM SAYACI ‒‒‒‒‒‒ lyisin! 140 sn Şekil -1 20-28 Şekil - 11 3 Aynı kutuya Şekil-ll'deki gibi yatay olarak yan yana ve üst üste kitaplar yerleştiriliyor. Buna göre hiç boş- luk kalmayacak şekilde kutuya en fazla kaç adet kitap yerleştirilebilir? A) 8 B) 16 30 30 cm 40 cm 5 cm eu D) 32 Videoyu izlemelisin! 20. iki basamaklı sayılar için tablo yöntemi ile ç Boş kutular iki parçaya ayrılır. . Her bir satır her bir sütunla çarp eklenir. . şekillerinin içerisindeki s Buna göre aşağıdaki çarpma i miştir? A) . 1 0 2 20 2 0 02 4 0 4 0288 Moke 4 2 2 8 E
TEMATIK
STI-1
3- A sayısı,-3'ten +5'e kadar
olan sayıların toplamı (-3
ile 5 dahil); B sayısı, -10 1'
den +55'e kadar olan sayılar-
in carpimidir. (-101 ile +55
dâhil)
Buna pöre B-A işleminin so-
nucu kaçtır?
A) 0
C)-5
O +150
+/
B)-3
D)-9
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
TEMATIK STI-1 3- A sayısı,-3'ten +5'e kadar olan sayıların toplamı (-3 ile 5 dahil); B sayısı, -10 1' den +55'e kadar olan sayılar- in carpimidir. (-101 ile +55 dâhil) Buna pöre B-A işleminin so- nucu kaçtır? A) 0 C)-5 O +150 +/ B)-3 D)-9
10. Ondalık gösterimi verilen sayılar istenilen bir basamağa yuvarlanırken yuvarlanmak istenen basama-
ğın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyükse yuvarlanmak istenen basamaktaki
rakam 1 arttiritir, Sten küçükse yuvarlanmak istenen basamaktaki rakam aynen kalır. Yapılan bu
işlemin sonunda yuvarlanmak istenen basamağın sağındaki rakamların yerine 0 yazılır.
Ömeğin, 251,8 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 252'dir.
42,63 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış biçimi 42.6'dır.
Aşağıda Ozan Bey'in aldığı spor çantası ve spor ayakkabı verilmiştir..
t7245.10-²
₺2529.10-¹
Ozan Bey'in bu ürünleri aldığı mağazada çantanın fiyatı TL cinsinden birler basamağına, ayakkabının
fiyatı TL cinsinden onlar basamağına yuvarlanarak indirim yapılmıştır.
Buna göre Ozan Bey bu ürünler için toplam kaç TL ödemiştir?
322
324
325
8 Sinif Tam Oiçme | 62
332
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
10. Ondalık gösterimi verilen sayılar istenilen bir basamağa yuvarlanırken yuvarlanmak istenen basama- ğın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyükse yuvarlanmak istenen basamaktaki rakam 1 arttiritir, Sten küçükse yuvarlanmak istenen basamaktaki rakam aynen kalır. Yapılan bu işlemin sonunda yuvarlanmak istenen basamağın sağındaki rakamların yerine 0 yazılır. Ömeğin, 251,8 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 252'dir. 42,63 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış biçimi 42.6'dır. Aşağıda Ozan Bey'in aldığı spor çantası ve spor ayakkabı verilmiştir.. t7245.10-² ₺2529.10-¹ Ozan Bey'in bu ürünleri aldığı mağazada çantanın fiyatı TL cinsinden birler basamağına, ayakkabının fiyatı TL cinsinden onlar basamağına yuvarlanarak indirim yapılmıştır. Buna göre Ozan Bey bu ürünler için toplam kaç TL ödemiştir? 322 324 325 8 Sinif Tam Oiçme | 62 332
eser
-7. SINIF MATEMATIK
5- Deniz seviyesinden yükseldikçe
hava sıcaklığı her 200 metrede
1℃ azalır.
Deren, Asli ve Yakup'un bulunduk-
ları konumun deniz seviyesinden
yükseklikleri sırasıyla 600 m,
1200 m ve 800 metredir.
$1-
Yakup, bulunduğu konumda
caklığı -1°C olatüğüne göre,
Deren ve Aslı'nın bulundukla -
ri konumdaki sıcaklıklar
sırasıyla kaç derecedir ?
A)-2,-3
B) -3,-2
C) 0,-3
D) -3,0
7.
wrinin toplama işlemine
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
eser -7. SINIF MATEMATIK 5- Deniz seviyesinden yükseldikçe hava sıcaklığı her 200 metrede 1℃ azalır. Deren, Asli ve Yakup'un bulunduk- ları konumun deniz seviyesinden yükseklikleri sırasıyla 600 m, 1200 m ve 800 metredir. $1- Yakup, bulunduğu konumda caklığı -1°C olatüğüne göre, Deren ve Aslı'nın bulundukla - ri konumdaki sıcaklıklar sırasıyla kaç derecedir ? A)-2,-3 B) -3,-2 C) 0,-3 D) -3,0 7. wrinin toplama işlemine
2.
1. -29'dan büyük 30'dan küçük tam sayıların toplamı
kaçtır?
A) 0
-3 -2 -1
B) 1
2
0 1 2
01 (13)G 5)
C) 29
KAZANIMA 1
TESTI
3
Tam Sayılarla İşlemle
Aşa
ise
D) 30
Verilen sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşa-
ğıdakilerdan hangisidir?
B) (-3)+(-5)
4.
Genel Müdürlüğü
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
2. 1. -29'dan büyük 30'dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? A) 0 -3 -2 -1 B) 1 2 0 1 2 01 (13)G 5) C) 29 KAZANIMA 1 TESTI 3 Tam Sayılarla İşlemle Aşa ise D) 30 Verilen sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşa- ğıdakilerdan hangisidir? B) (-3)+(-5) 4. Genel Müdürlüğü
a. Tam sayılarla toplama işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
b. Tam sayılarla çıkarma işleminin değişme özelliği vardır.
Bir tam sayının üst üste iki defa toplama işlemine göre tersi alınırsa sayının kendisi
elde edilir.
C.
Tindak Y Kutucuguna
Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken toplanan sayılar yer değiştirdiğinde toplam
değişmez.
d. Bir tam sayı ile toplama işlemine göre tersinin toplamı sıfırdır.
Ç.
e. Toplama işlemine göre tersi kendisine eşit olan sayı sıfırdır.
Tam sayılarla toplama işleminin birleşme özelliği yoktur.
D
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
a. Tam sayılarla toplama işleminin etkisiz elemanı 1'dir. b. Tam sayılarla çıkarma işleminin değişme özelliği vardır. Bir tam sayının üst üste iki defa toplama işlemine göre tersi alınırsa sayının kendisi elde edilir. C. Tindak Y Kutucuguna Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken toplanan sayılar yer değiştirdiğinde toplam değişmez. d. Bir tam sayı ile toplama işlemine göre tersinin toplamı sıfırdır. Ç. e. Toplama işlemine göre tersi kendisine eşit olan sayı sıfırdır. Tam sayılarla toplama işleminin birleşme özelliği yoktur. D
Çözüm Sende
1) Aşağıdaki tabloda verilen çıkarma işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üz
rinde gösteriniz
İşlem
Sayma Pullarıyla Modelleme
Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme
(-4)-(-2)
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
Çözüm Sende 1) Aşağıdaki tabloda verilen çıkarma işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üz rinde gösteriniz İşlem Sayma Pullarıyla Modelleme Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme (-4)-(-2)
5.
Farklı yerlerde aynı yüksekliklerde bulunan dijital termo-
metrelerin ölçtüğü sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir.
ABOD
BİLGİ
A)
I ve Il numaralı termometrelerin bulundukları yükseklikler
değiştirilmiştir.
18°C
Yükseklik
2000 metre
Buna göre termometrelerin derece cinsinden göster-
dikleri sıcaklık değerleri seçeneklerde verilen yük-
sekliklerin hangisinde aralarında asal olur?
C)
Sıcaklığı ölçmek için kullanı-
lan aletlere termometre denir.
Yükseklere çıkıldıkça her 200
metrede termometrede gös-
terilen değer 1 °C azalırken,
aşağı doğru inildikçe her 200
metrede 1 °C artar.
1200 metre
B) 2400 metre
3200 metre
4000 metre
D)
24°C
Yükseklik
2000 metre
11
1200 metre
1600 metre
800 metre
1400 metre
Newton Yayınları
6
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
5. Farklı yerlerde aynı yüksekliklerde bulunan dijital termo- metrelerin ölçtüğü sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. ABOD BİLGİ A) I ve Il numaralı termometrelerin bulundukları yükseklikler değiştirilmiştir. 18°C Yükseklik 2000 metre Buna göre termometrelerin derece cinsinden göster- dikleri sıcaklık değerleri seçeneklerde verilen yük- sekliklerin hangisinde aralarında asal olur? C) Sıcaklığı ölçmek için kullanı- lan aletlere termometre denir. Yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede termometrede gös- terilen değer 1 °C azalırken, aşağı doğru inildikçe her 200 metrede 1 °C artar. 1200 metre B) 2400 metre 3200 metre 4000 metre D) 24°C Yükseklik 2000 metre 11 1200 metre 1600 metre 800 metre 1400 metre Newton Yayınları 6
-tonguç
8. Hayri, bilgisayanında bir işlemi oluşturmuştur. Bu işlem kendisinden önce gelen sayının
toplamaya göre tersini alıp bulduğu sonuca 9 eklemekte ve sonucu ekrana yazmaktadır. Ken-
disinden sonra gelen sayının ise toplama işlemine göre tersini alıp bulduğu sonuçtan 11 çi-
karmakta ve sonucu ekrana yazmaktadır.
Ömeğin,
15 işleminde (-15) + 9 = -6 olduğundan ekranda - 6 yazar.
(-10) işleminde 10-11-1 olduğundan ekranda - 1 yazar.
Buna göre Hayri'nin oluşturduğu işlemi ile (8) + (7) toplamının sonucu kaç bulunur?
A) - 19
B)-18
C) -17
D)-16
Hop!
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
Dijital Soru
7
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
-tonguç 8. Hayri, bilgisayanında bir işlemi oluşturmuştur. Bu işlem kendisinden önce gelen sayının toplamaya göre tersini alıp bulduğu sonuca 9 eklemekte ve sonucu ekrana yazmaktadır. Ken- disinden sonra gelen sayının ise toplama işlemine göre tersini alıp bulduğu sonuçtan 11 çi- karmakta ve sonucu ekrana yazmaktadır. Ömeğin, 15 işleminde (-15) + 9 = -6 olduğundan ekranda - 6 yazar. (-10) işleminde 10-11-1 olduğundan ekranda - 1 yazar. Buna göre Hayri'nin oluşturduğu işlemi ile (8) + (7) toplamının sonucu kaç bulunur? A) - 19 B)-18 C) -17 D)-16 Hop! Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! Dijital Soru 7
1.
Test
2
53DYZ
-6
B
D
A
0
-8
-2
C) 9
C
6
TAM SAYILARLA İŞLEMLER-
Yukarıdaki 3 x 3 lük tabloda her satır, sütun ve köşegen üzerindeki sayıların toplamları eşittir.
Buna göre, A + B + C + D toplamı kaçtır?
A) 11
B) 10
D) 8
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
1. Test 2 53DYZ -6 B D A 0 -8 -2 C) 9 C 6 TAM SAYILARLA İŞLEMLER- Yukarıdaki 3 x 3 lük tabloda her satır, sütun ve köşegen üzerindeki sayıların toplamları eşittir. Buna göre, A + B + C + D toplamı kaçtır? A) 11 B) 10 D) 8
zunun hacimleri
-klindedir.
man reçeller art-
mayacak şekilde
ozlara paylaştırı-
man reçeller art-
mayacak şekilde
Dzlara paylaştırı-
=, 4. kavanozun
L'lik kavanozlara
ulursa en az kaç
D) 160
Dokuz arkadaş iş çıkışında iş yerlerinde bulunan ve aşağıda fiyat listesi verilen kafeteryadan sipariş
vermişlerdir.
Yiyecek Fiyat
Hamburger 6 TL
Tost
5 TL
Yiyecek
Pizza
Pide
Fiyat
11 TL
9 TL
MATEMATIKTE USTALASMA ZAMANI
İçecek
Meyve suyu
Ayran
KAFETERYA
Fiyat
2 TL
1 TL
CARI
İçecek
Soda
Su
.....
00
COBER
Yukarıdaki listede bulunan içecek ve yiyeceklerden 12 tane yiyecek, 9 tane içecek sipariş verilmiştir.
Buna göre bu arkadaş grubunun ödeyeceği toplam fiyat tutarı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 64,5 TL
D) 155,5 TL
B) 90 TL
C) 125,5 TL
Fiyat
1,5 TL
0,5 TL
S. SINIF MATEMATIK ATÖLYEM 279
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
zunun hacimleri -klindedir. man reçeller art- mayacak şekilde ozlara paylaştırı- man reçeller art- mayacak şekilde Dzlara paylaştırı- =, 4. kavanozun L'lik kavanozlara ulursa en az kaç D) 160 Dokuz arkadaş iş çıkışında iş yerlerinde bulunan ve aşağıda fiyat listesi verilen kafeteryadan sipariş vermişlerdir. Yiyecek Fiyat Hamburger 6 TL Tost 5 TL Yiyecek Pizza Pide Fiyat 11 TL 9 TL MATEMATIKTE USTALASMA ZAMANI İçecek Meyve suyu Ayran KAFETERYA Fiyat 2 TL 1 TL CARI İçecek Soda Su ..... 00 COBER Yukarıdaki listede bulunan içecek ve yiyeceklerden 12 tane yiyecek, 9 tane içecek sipariş verilmiştir. Buna göre bu arkadaş grubunun ödeyeceği toplam fiyat tutarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 64,5 TL D) 155,5 TL B) 90 TL C) 125,5 TL Fiyat 1,5 TL 0,5 TL S. SINIF MATEMATIK ATÖLYEM 279
Sonuç:
. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları toplama işleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
1.77 +(8-11) = (77 + 8) + 2. 28+ (72+) = (28+72) + 12 3. 1023 + = 0
4.73 +87+ = 160
...
=
5.-2008) + 3 = 8+ (-2008 + 3) 6. (890+)+(-73) = 890 + (-8-73)
=
83 (A
şağıda verilen işlemler ile işlemlerde kullanılan toplama işleminin özelliklerini eşleştiriniz.
(-43) + 0 = 0 + (-43) = -43
a.y
Değişme Özelliği
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
Sonuç: . Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları toplama işleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz. 1.77 +(8-11) = (77 + 8) + 2. 28+ (72+) = (28+72) + 12 3. 1023 + = 0 4.73 +87+ = 160 ... = 5.-2008) + 3 = 8+ (-2008 + 3) 6. (890+)+(-73) = 890 + (-8-73) = 83 (A şağıda verilen işlemler ile işlemlerde kullanılan toplama işleminin özelliklerini eşleştiriniz. (-43) + 0 = 0 + (-43) = -43 a.y Değişme Özelliği
Tam Sayılarla İşlemler
TEST-3
9.
Yeni bir ayakkabı almak için babasının kredi kartını alan Kerem, babasından kredi ka
sini istiyor.
Kerem'in babası eline kâğıt ve kalem alıp şöyle bir not yazıyor:
"Matematik bilmiyorsan gelme
Sakın şifremi isteme
Güveniyorsan kendine
Haydi başla işleme
1. A
• Şifrenin birinci hanesi için şiirin birinci dizesindeki harf sayısına -7 ekleyip çıkan so
dizedeki kelime sayısına bölmelisin.
● Şifrenin ikinci hanesi için şiirin ikinci dizesindeki kelime sayısının karesini almalis
●
Şifrenin üçüncü hanesi için şiirin üçüncü dizesindeki sesli harf sayısına -3 ekleme
• Şifrenin dördüncü hanesi için şiirin dördüncü dizesindeki kelime sayısı ile şiirdeki top
sayısını çarpıp sonuca -5 eklemelisin.
Hadi bakalım kolay gelsin.
Bu bilgilere göre kredi kartının şifresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6957
B) 6697
C) 696 7
D) 6
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler TEST-3 9. Yeni bir ayakkabı almak için babasının kredi kartını alan Kerem, babasından kredi ka sini istiyor. Kerem'in babası eline kâğıt ve kalem alıp şöyle bir not yazıyor: "Matematik bilmiyorsan gelme Sakın şifremi isteme Güveniyorsan kendine Haydi başla işleme 1. A • Şifrenin birinci hanesi için şiirin birinci dizesindeki harf sayısına -7 ekleyip çıkan so dizedeki kelime sayısına bölmelisin. ● Şifrenin ikinci hanesi için şiirin ikinci dizesindeki kelime sayısının karesini almalis ● Şifrenin üçüncü hanesi için şiirin üçüncü dizesindeki sesli harf sayısına -3 ekleme • Şifrenin dördüncü hanesi için şiirin dördüncü dizesindeki kelime sayısı ile şiirdeki top sayısını çarpıp sonuca -5 eklemelisin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu bilgilere göre kredi kartının şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6957 B) 6697 C) 696 7 D) 6
(9)+c+ BL
Omek (-1)+(-2)-1 16-17
Omnek: (-4)-(-4) 10 (
4. Yandaki kutucuklarda verilen ifadelere göre aşağıda iste-
nenleri yapınız.
a. A kutucuğundaki tekrarlı çarpımı üslü ifade biçiminde
yazınız.
b. E ile F kutucuklarındaki üslü ifadelerin değerlerinin
işaretlerini belirleyiniz.
c. B ile F kutucuklanındaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
C. Cile D kutucuklarındaki ifadelerin değerleri toplamını bulunuz.
d. İfadelerden değeri en küçük olanı belirleyiniz.
e. Ifadelerden değeri en büyük olanı belirleyiniz.
(-7)-(-7)
D
B
(-6)3
€
(-2) (-2)-(-2) (-1)126
Problemi Çözelim
3G
Pazartesi
2-C
ilçede, pazartesi gününden cuma gün
(rten işlem, 4-(-3)=-12 dir. Pazartes
12)'yi toplayarak ilçede ortalama have
(+2)+(-12)=-10
(-3)
Carsambe
ilçede cuma günü ortalama hava
Değerlendirme Yapalım
-10 "C'u dort kez 3 °C artiralin
eşit olmalidir
• (-10)+(+3)=-7
Çözümümüz doğrudur
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
(9)+c+ BL Omek (-1)+(-2)-1 16-17 Omnek: (-4)-(-4) 10 ( 4. Yandaki kutucuklarda verilen ifadelere göre aşağıda iste- nenleri yapınız. a. A kutucuğundaki tekrarlı çarpımı üslü ifade biçiminde yazınız. b. E ile F kutucuklarındaki üslü ifadelerin değerlerinin işaretlerini belirleyiniz. c. B ile F kutucuklanındaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz. C. Cile D kutucuklarındaki ifadelerin değerleri toplamını bulunuz. d. İfadelerden değeri en küçük olanı belirleyiniz. e. Ifadelerden değeri en büyük olanı belirleyiniz. (-7)-(-7) D B (-6)3 € (-2) (-2)-(-2) (-1)126 Problemi Çözelim 3G Pazartesi 2-C ilçede, pazartesi gününden cuma gün (rten işlem, 4-(-3)=-12 dir. Pazartes 12)'yi toplayarak ilçede ortalama have (+2)+(-12)=-10 (-3) Carsambe ilçede cuma günü ortalama hava Değerlendirme Yapalım -10 "C'u dort kez 3 °C artiralin eşit olmalidir • (-10)+(+3)=-7 Çözümümüz doğrudur
3.
Sağlıklı bir insanın vücudundaki normal şeker değer- 5
leri 70-99 mg / dL olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bir
hastaneye gelen hastaların vücudundaki şeker mik-
tarlanı verilmiştir.
1.
Hasta
2.
Hasta
3.
Hasta
HAFTA SONU BİREYSE
4.
Hasta
5.
Hasta
50
-15
18
-8
-22
mg/dL mg/dL mg/dL mg / dL mg/dL
Hastalara günlük olarak bir tüp ilaç tedavisi uygula-
narak normal şeker seviyesine çıkarılmak istenmek-
tedir.
Bir tüp ilacın içinde 10 mg / dL şeker bulunduğu-
na göre yukarıda verilen 5 hastayı normal şeker
seviyesine çıkarmak için en az kaç tüp ilaç gerek-
lidir? (Bir tüp birkaç hasta için kullanılabilir.)
-4
-8
-12-4² - 16 = +8-
4. Aşağıda verilen kutularda üzerlerinde farklı birer tam
sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır.
DOGA KOLEJÍ
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
3. Sağlıklı bir insanın vücudundaki normal şeker değer- 5 leri 70-99 mg / dL olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bir hastaneye gelen hastaların vücudundaki şeker mik- tarlanı verilmiştir. 1. Hasta 2. Hasta 3. Hasta HAFTA SONU BİREYSE 4. Hasta 5. Hasta 50 -15 18 -8 -22 mg/dL mg/dL mg/dL mg / dL mg/dL Hastalara günlük olarak bir tüp ilaç tedavisi uygula- narak normal şeker seviyesine çıkarılmak istenmek- tedir. Bir tüp ilacın içinde 10 mg / dL şeker bulunduğu- na göre yukarıda verilen 5 hastayı normal şeker seviyesine çıkarmak için en az kaç tüp ilaç gerek- lidir? (Bir tüp birkaç hasta için kullanılabilir.) -4 -8 -12-4² - 16 = +8- 4. Aşağıda verilen kutularda üzerlerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır. DOGA KOLEJÍ
re
Aşağıda üç farklı madde ve K maddesinin sıcaklığı veril-
miştir.
-5°C
K
M
K maddesinin sıcaklığı L maddesinin sıcaklığından 13°C
daha az, M maddesinin sıcaklığı L maddesinin sıcaklı-
ğından 7°C daha fazla olduğuna göre M maddesinin si-
caklığı K maddesinin sıcaklığından kaç °C fazladır?
Çözüm
Ortaokul Matematik
Tam Sayılarla İşlemler
re Aşağıda üç farklı madde ve K maddesinin sıcaklığı veril- miştir. -5°C K M K maddesinin sıcaklığı L maddesinin sıcaklığından 13°C daha az, M maddesinin sıcaklığı L maddesinin sıcaklı- ğından 7°C daha fazla olduğuna göre M maddesinin si- caklığı K maddesinin sıcaklığından kaç °C fazladır? Çözüm