Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denk Kesirler Soruları

20. Bir deneyde A ve B bakterilerinin, geçen zamana göre
sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafik: A ve B Bakterilerinin, Geçen Zamana
Göre Sayıları
625+
125
25
21
568542
16
Bakteri Sayısı
2
-: A bakterisi
4
→ Zaman
(dakika)
6
-: B bakterisi
-
Buna göre 20. dakika sonunda A ve B bakteri sayıla-
rının çarpımı kaç basamaklı bir sayı olur?
A) 9
B) 10
C) 11/
D) 12
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
20. Bir deneyde A ve B bakterilerinin, geçen zamana göre sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafik: A ve B Bakterilerinin, Geçen Zamana Göre Sayıları 625+ 125 25 21 568542 16 Bakteri Sayısı 2 -: A bakterisi 4 → Zaman (dakika) 6 -: B bakterisi - Buna göre 20. dakika sonunda A ve B bakteri sayıla- rının çarpımı kaç basamaklı bir sayı olur? A) 9 B) 10 C) 11/ D) 12
79
9
Kesirleri ve Ondalık Gösterimleri Yüzdelik İfadeye (%) Dönüştürme
1. Aşağıda bir bilim inasının hazırladığı düzenek gösterilmiştir. Düzeneğin amacı gerekli uyaranlar verilerek farenin,
aynı büyüklüğü temsil eden kesir, ondalık gösterim ve yüzdeliğin olduğu yolun sonunda bulunan peyniri bulması
hedeflenmiştir.
Başlangıç
60
150
15
25
4
10
0,06
Mozaik
Bo es parsellere avırılmıs arazisini kendi-
0,6
0,04
0,4
%6
%60
%4
%40
1. oda
2. oda
3. oda
4. oda
Buna göre düzeneğin hazırlanışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Düzenek doğru hazırlanmıştır.
B) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 1. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir.
C) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 3. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir.
D) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 4. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir.
Yayınları
3.
Bir futbol takımı yöneticileri, takımın gol sorum
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
79 9 Kesirleri ve Ondalık Gösterimleri Yüzdelik İfadeye (%) Dönüştürme 1. Aşağıda bir bilim inasının hazırladığı düzenek gösterilmiştir. Düzeneğin amacı gerekli uyaranlar verilerek farenin, aynı büyüklüğü temsil eden kesir, ondalık gösterim ve yüzdeliğin olduğu yolun sonunda bulunan peyniri bulması hedeflenmiştir. Başlangıç 60 150 15 25 4 10 0,06 Mozaik Bo es parsellere avırılmıs arazisini kendi- 0,6 0,04 0,4 %6 %60 %4 %40 1. oda 2. oda 3. oda 4. oda Buna göre düzeneğin hazırlanışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Düzenek doğru hazırlanmıştır. B) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 1. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir. C) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 3. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir. D) Düzenek yanlış hazırlanmıştır, 2. odadaki peynir ile 4. odadaki fare kapanı yer değiştirmelidir. Yayınları 3. Bir futbol takımı yöneticileri, takımın gol sorum
B
Matematik
5
16. Eyüp Bey, arabası ile yolculuk yaparken aracının deposunda 9- kilometre yol gidecek kadar yakıtı
olduğunu fark ediyor. Daha sonra arabayı park ederek en yakın petrol istasyonlarının mesafesini
navigasyondan incelediğinde istasyon mesafelerinin aşağıdaki gibi olduğunu görüyor.
A istasyonu
44 km
5
47
km
85
10
A) Tüm istasyonlara gidebilir.
C) Sadece D istasyonuna gidemez.
35
4
km
km
B istasyonu
D istasyonu
C istasyonu
Buna göre, Eyüp Bey'in aracının deposundaki yakıta göre gidebileceği istasyonlarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) Sadece A ve B istasyonlarına gidebilir.
D) Sadece B ve C istasyonlarına gidebilir.
B
18. Aşa
tari
Pis
Bu
A)
19. Se
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
B Matematik 5 16. Eyüp Bey, arabası ile yolculuk yaparken aracının deposunda 9- kilometre yol gidecek kadar yakıtı olduğunu fark ediyor. Daha sonra arabayı park ederek en yakın petrol istasyonlarının mesafesini navigasyondan incelediğinde istasyon mesafelerinin aşağıdaki gibi olduğunu görüyor. A istasyonu 44 km 5 47 km 85 10 A) Tüm istasyonlara gidebilir. C) Sadece D istasyonuna gidemez. 35 4 km km B istasyonu D istasyonu C istasyonu Buna göre, Eyüp Bey'in aracının deposundaki yakıta göre gidebileceği istasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B) Sadece A ve B istasyonlarına gidebilir. D) Sadece B ve C istasyonlarına gidebilir. B 18. Aşa tari Pis Bu A) 19. Se
2., Görselde kesrine karşılık gelen modelleme verilmiştir.
2
6
Verilen modelde her bir dilim 8 eş parçaya ayrılırsa ta-
ralı alana karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisi
olur?
A)
4
12
B)
8
24
C)
12
36
D)
16
48
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
2., Görselde kesrine karşılık gelen modelleme verilmiştir. 2 6 Verilen modelde her bir dilim 8 eş parçaya ayrılırsa ta- ralı alana karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisi olur? A) 4 12 B) 8 24 C) 12 36 D) 16 48
Cengiz
Seda
100 eş karesel bölgeden olu-
şan bir kareli kağıtta 18 kare-
sel bölgeyi boyadım.
25 eş karesel bölgeden olu-
şan bir kareli kağıtta 9 karesel
bölgeyi boyadım.
Sude
Cemal
B) Sude
50 eş karesel bölgeden olu-
şan bir kareli kağıtta 36 kare-
sel bölgeyi boyadım.
Yukarıda dört arkadaşın, eş karesel bölgelerden oluşan farklı kareli kağıtlar üzerinde boyadıkları karesel bölge
sayılarını belirttikleri ifadeleri verilmiştir.
200 eş karesel bölgeden olu-
şan bir kareli kağıtta 18 kare-
sel bölgeyi boyadım.
Buna göre, bu dört arkadaştan hangisinin belirttiği kareli kağıt üzerinde boyadığı bölge kağıdın
%36'sına eşit olur?
A) Cengiz
C) Seda
D) Cemal
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
Cengiz Seda 100 eş karesel bölgeden olu- şan bir kareli kağıtta 18 kare- sel bölgeyi boyadım. 25 eş karesel bölgeden olu- şan bir kareli kağıtta 9 karesel bölgeyi boyadım. Sude Cemal B) Sude 50 eş karesel bölgeden olu- şan bir kareli kağıtta 36 kare- sel bölgeyi boyadım. Yukarıda dört arkadaşın, eş karesel bölgelerden oluşan farklı kareli kağıtlar üzerinde boyadıkları karesel bölge sayılarını belirttikleri ifadeleri verilmiştir. 200 eş karesel bölgeden olu- şan bir kareli kağıtta 18 kare- sel bölgeyi boyadım. Buna göre, bu dört arkadaştan hangisinin belirttiği kareli kağıt üzerinde boyadığı bölge kağıdın %36'sına eşit olur? A) Cengiz C) Seda D) Cemal
1.
Tablo: Sütten Üretilen Tereyağı Miktarı
Süt Miktarı
5
1
Tereyağı Miktarı 2
20
2
B) 10
35
Yukarıdaki tabloda belirli süt miktarından elde edilen
tereyağı miktarı gösterilmiştir.
3,5
Buna göre üretilen tereyağı miktarının süt mikta-
rına olan oranının orantı sabiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 20
C) TO
10
D) 20
3.
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
1. Tablo: Sütten Üretilen Tereyağı Miktarı Süt Miktarı 5 1 Tereyağı Miktarı 2 20 2 B) 10 35 Yukarıdaki tabloda belirli süt miktarından elde edilen tereyağı miktarı gösterilmiştir. 3,5 Buna göre üretilen tereyağı miktarının süt mikta- rına olan oranının orantı sabiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 C) TO 10 D) 20 3.
Bu teknelerin üzerlerinde inimten ve kayt numaralan yanide
Buna göre hangi teknenin kayit numarası ile bulunduğu bölümün numarası aralarında a
A) Rüzgara Koşanlar B) Denizin Gozo
Dy Papa Gon
C) Su Büyücüsü
A)
8. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir pilotun kaptan ya da yardımcı pilot olarak seyahat ettiği ülkelerin kitalara
göre sayısı verilmiştir.
Grafik: Seyahat Edilen Ülkelerin Kitalara Göre Sayısı
Ülke Sayısı
12
Hu
Afrika Avrupa Amerika
ol
10
91
5
8
Asya
Buna göre bu pilotun Avrupa kıtasında kaptan pilot olarak seyahat ettiği ülke sayısı, Afrika kıta-
sında yardımcı pilot olarak seyahat ettiği ülke sayısının kaçta kaçına eşittir?eng shu
2
4
3
B)
5
4
C)
4
Kaptan pilot
Yardımcı pilot
Kitalar
D)
3
A) 45
55
10. ab biner dog say olmak Gum
Dikdörtgen şeklindel
seriliyor. Son durum
Buna göre bu ört
A)
C)
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
Bu teknelerin üzerlerinde inimten ve kayt numaralan yanide Buna göre hangi teknenin kayit numarası ile bulunduğu bölümün numarası aralarında a A) Rüzgara Koşanlar B) Denizin Gozo Dy Papa Gon C) Su Büyücüsü A) 8. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir pilotun kaptan ya da yardımcı pilot olarak seyahat ettiği ülkelerin kitalara göre sayısı verilmiştir. Grafik: Seyahat Edilen Ülkelerin Kitalara Göre Sayısı Ülke Sayısı 12 Hu Afrika Avrupa Amerika ol 10 91 5 8 Asya Buna göre bu pilotun Avrupa kıtasında kaptan pilot olarak seyahat ettiği ülke sayısı, Afrika kıta- sında yardımcı pilot olarak seyahat ettiği ülke sayısının kaçta kaçına eşittir?eng shu 2 4 3 B) 5 4 C) 4 Kaptan pilot Yardımcı pilot Kitalar D) 3 A) 45 55 10. ab biner dog say olmak Gum Dikdörtgen şeklindel seriliyor. Son durum Buna göre bu ört A) C)
4.5 14
12:58 !
Yakışıklı Kuzum
Bugün 11:30
K
55
37
KDS
13. Aşağıda içinde beyaz ve kahverengi çikolataların bulunduğu çikolata kutusu verilmiştir.
SINIF
DÜZEYİ
D)
14. Bir okul kantininde 18 adet çilekli 24 adet muzlu süt satışa sunulmuştur.
KİTAPCIK
Bu kutudan bir miktar çikolata alındığında beyaz renkli çikolataların kutuda kalan çikolataların kaçta kaçı olduğunu gösteren
kesir ilk duruma göre değişmemiştir.
Buna göre kutudan alınan çikolatalar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
A)
2x
TURU B
8
24
(1Y)
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
4.5 14 12:58 ! Yakışıklı Kuzum Bugün 11:30 K 55 37 KDS 13. Aşağıda içinde beyaz ve kahverengi çikolataların bulunduğu çikolata kutusu verilmiştir. SINIF DÜZEYİ D) 14. Bir okul kantininde 18 adet çilekli 24 adet muzlu süt satışa sunulmuştur. KİTAPCIK Bu kutudan bir miktar çikolata alındığında beyaz renkli çikolataların kutuda kalan çikolataların kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir ilk duruma göre değişmemiştir. Buna göre kutudan alınan çikolatalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) A) 2x TURU B 8 24 (1Y)
Havva Ece Golik
se Agogidak sembollerin yerine gelmaal gereken değerleri bulunuz.
1) 0,2--
10) 0,75-9
23 0.8-32
3) 1.280
4) 0,5-35
5-35
5) 2,11=2
5) 3,3=315
7) 6,4-6
83 0,09=-
9) 0,78=39
45
10) 9,68=917
11) 1,22=188
12) 0,006=-
13) 0,026=
20
14) 0,024
15) 0,125=-
24
17) 0.50-
18) 0,80-
19) 0,25m-
5-32
20) 0,16-
21) 0.23= 200
22) 1,8-72
23) 2,4-
24) 3,8-3-
25) 0,28=50
26) 1,45=- 20
27) 10,10=-
-10
28) 5,25=4
29) 1,12=250
165
30) 2,48=82
HiperZeka
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
Havva Ece Golik se Agogidak sembollerin yerine gelmaal gereken değerleri bulunuz. 1) 0,2-- 10) 0,75-9 23 0.8-32 3) 1.280 4) 0,5-35 5-35 5) 2,11=2 5) 3,3=315 7) 6,4-6 83 0,09=- 9) 0,78=39 45 10) 9,68=917 11) 1,22=188 12) 0,006=- 13) 0,026= 20 14) 0,024 15) 0,125=- 24 17) 0.50- 18) 0,80- 19) 0,25m- 5-32 20) 0,16- 21) 0.23= 200 22) 1,8-72 23) 2,4- 24) 3,8-3- 25) 0,28=50 26) 1,45=- 20 27) 10,10=- -10 28) 5,25=4 29) 1,12=250 165 30) 2,48=82 HiperZeka
Havva Ece Galit ♡
98 Aşağıdaki sembollerin yerine gelmesi gereken değerleri bulurs
1) 0.2-
16) 0,75-
2) 0.8-
3) 1,2=
4) 0,5-35
5) 2,11=2
6) 3,3-316
7) 6,4-6-
8) 0,09=45
9) 0,78=39
10) 9,68=917
2=188
11) 1,22=1-
12) 0,006=24
6=52
13) 0,026=
1024-8
17) 0,50.
18) 0,80
19) 0,25
20) 0.
21) 0.
22)
23)
25
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
Havva Ece Galit ♡ 98 Aşağıdaki sembollerin yerine gelmesi gereken değerleri bulurs 1) 0.2- 16) 0,75- 2) 0.8- 3) 1,2= 4) 0,5-35 5) 2,11=2 6) 3,3-316 7) 6,4-6- 8) 0,09=45 9) 0,78=39 10) 9,68=917 2=188 11) 1,22=1- 12) 0,006=24 6=52 13) 0,026= 1024-8 17) 0,50. 18) 0,80 19) 0,25 20) 0. 21) 0. 22) 23) 25
C.
%633.
2. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirleri
ondalık ve yüzdelik gösterimle ifade ediniz.
a.
**********
b.
f.
2.0.68
3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde sembolüyle
********
Fotoğra
mağazada
açıklayını
Eth
Araç
. Aş
gösterim
Y:
den uyg
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
C. %633. 2. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirleri ondalık ve yüzdelik gösterimle ifade ediniz. a. ********** b. f. 2.0.68 3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde sembolüyle ******** Fotoğra mağazada açıklayını Eth Araç . Aş gösterim Y: den uyg
2/10/2023 16:14
68. SORU
Aşağıdaki balonlarda yazılı olan kesirlerden birbirine denk olanları patlatılıyor.
A)
3
7
1
8
5. SINIF MATEMATİK I. DÖNEM TEKRAR KAMPI
8
64
Buna göre patlatılmayan balon aşağıdakilerden hangisidir?
B)
1
4
16
21
C)
35
45
75
4
16
35
↑
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
2/10/2023 16:14 68. SORU Aşağıdaki balonlarda yazılı olan kesirlerden birbirine denk olanları patlatılıyor. A) 3 7 1 8 5. SINIF MATEMATİK I. DÖNEM TEKRAR KAMPI 8 64 Buna göre patlatılmayan balon aşağıdakilerden hangisidir? B) 1 4 16 21 C) 35 45 75 4 16 35 ↑
MATEMATİK
1. Mert arkadaşlarıyla bir oyun oynuyor. Oyun şu şekildedir:
Oyuncuya bir basit kesir verilir.
.
?
Merte arkadaşları kesrini veriyor.
Buna göre Mert'in yazacağı sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 468
B) 246
C) 148
Deneme 05
Oyuncu bu kesre denk kesirlerden dört tane yazar.
Yazdığı bu kesirlerin paylarını oluşturan rakamları yan yana yazarak sayı oluşturur.
2
D) 846
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
MATEMATİK 1. Mert arkadaşlarıyla bir oyun oynuyor. Oyun şu şekildedir: Oyuncuya bir basit kesir verilir. . ? Merte arkadaşları kesrini veriyor. Buna göre Mert'in yazacağı sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 468 B) 246 C) 148 Deneme 05 Oyuncu bu kesre denk kesirlerden dört tane yazar. Yazdığı bu kesirlerin paylarını oluşturan rakamları yan yana yazarak sayı oluşturur. 2 D) 846
28
3.
||
26
39
6
12
15
IV
14
21
Yukarıdaki papatyanın yaprakları denk kesir-
lerden oluşmaktadır. Fakat bu yapraklardan
biri bu kurala uymuyor. Ayça kurala uymayan
yaprağı koparacaktır.
Ayça kaç numaralı yaprağı koparmalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
6
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
28 3. || 26 39 6 12 15 IV 14 21 Yukarıdaki papatyanın yaprakları denk kesir- lerden oluşmaktadır. Fakat bu yapraklardan biri bu kurala uymuyor. Ayça kurala uymayan yaprağı koparacaktır. Ayça kaç numaralı yaprağı koparmalıdır? A) I B) II C) III D) IV 6
A-8. SINIF >> Matematik
11. 100 soruluk bir bursluluk sınavında 90 net ve üzeri yapan her öğrenci burs almaya hak kazanaca
Aşağıda bu sınava giren beş öğrencinin yanlış yaptıkları ve boş bıraktıkları soru sayıları verilmişt
Tablo: Yanlış ve Boş Soru Sayıları
Boş Sayısı
Yanlış Sayısı
3
Öğrenci
Ege
Semih
Liya
Mine
Melih
6
3
9
3
12
Bu sınavdaki öğrencilerin toplam net sayısı; yanlış soru sayısının
hesaplanmaktadır.
0
C) 60
4
-'i doğru soru sayısından
3
Buna göre, yukarıdaki öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin burs almaya hak kab
mış olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 20
B) 40
13
D) 80
çıkartıl
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
A-8. SINIF >> Matematik 11. 100 soruluk bir bursluluk sınavında 90 net ve üzeri yapan her öğrenci burs almaya hak kazanaca Aşağıda bu sınava giren beş öğrencinin yanlış yaptıkları ve boş bıraktıkları soru sayıları verilmişt Tablo: Yanlış ve Boş Soru Sayıları Boş Sayısı Yanlış Sayısı 3 Öğrenci Ege Semih Liya Mine Melih 6 3 9 3 12 Bu sınavdaki öğrencilerin toplam net sayısı; yanlış soru sayısının hesaplanmaktadır. 0 C) 60 4 -'i doğru soru sayısından 3 Buna göre, yukarıdaki öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin burs almaya hak kab mış olma olasılığı yüzde kaçtır? A) 20 B) 40 13 D) 80 çıkartıl
4.
Yukarıda 25 eş kareden oluşan şekilde bazı kareler sarı
ile boyanarak bir kesir modellemesi yapılmıştır.
Buna göre sarı boyalı karelerin
3
kesrine denk olması
5
için kaç tane daha karenin sarı ile boyanması gerekir?
A) 5
C) 7
D) 8
B) 6
Ortaokul Matematik
Denk Kesirler
4. Yukarıda 25 eş kareden oluşan şekilde bazı kareler sarı ile boyanarak bir kesir modellemesi yapılmıştır. Buna göre sarı boyalı karelerin 3 kesrine denk olması 5 için kaç tane daha karenin sarı ile boyanması gerekir? A) 5 C) 7 D) 8 B) 6