Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paralelkenarda Yükseklik ve Alan Soruları

OACB0376
L
TAM SAYILARIN TAM SAYI KUW
KAZANIM TEMELLI SORULAR
1. Bir üslü ifadeyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• Tabanı negatif bir tam sayıdır.
• Değeri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır.
Buna göre, bu üslü ifadenin kuvveti aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A) -4
B) -1
th
CO
a
D) 2
2. Aşağıda verilen eş bölmeli çark ile çarkıfelek
oyunu oynanmaktadır. Oyunun kuralları
daki gibidir.
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
OACB0376 L TAM SAYILARIN TAM SAYI KUW KAZANIM TEMELLI SORULAR 1. Bir üslü ifadeyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Tabanı negatif bir tam sayıdır. • Değeri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Buna göre, bu üslü ifadenin kuvveti aşağı- dakilerden hangisi olabilir? A) -4 B) -1 th CO a D) 2 2. Aşağıda verilen eş bölmeli çark ile çarkıfelek oyunu oynanmaktadır. Oyunun kuralları daki gibidir.
12.
yapıyor.
Soru:
A H
|AB|+|DC|
ABCD yamuğunun alanı →
x |DH|
kazanımına sahip Ada aşağıdaki sorunun çözümünü
ABCD bir yamuk
AB // DC
A(AEDF) = A(EBCF)
|AE| = x br
|EB| = 2x br
|FC| = 1 br
|DF| = 5 br
olduğuna göre, x cebirsel ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D 5
XE
F1 C
B
2x
B
D) 4
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
12. yapıyor. Soru: A H |AB|+|DC| ABCD yamuğunun alanı → x |DH| kazanımına sahip Ada aşağıdaki sorunun çözümünü ABCD bir yamuk AB // DC A(AEDF) = A(EBCF) |AE| = x br |EB| = 2x br |FC| = 1 br |DF| = 5 br olduğuna göre, x cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D 5 XE F1 C B 2x B D) 4
Tek
ki
2.
8 m
12 m
Görseldeki geminin yük alanı (8 m x 12 m) ile taşıdığı
yük miktarı doğru orantılıdır.
Görseldeki gemi yük alanında en fazla 12 ton yük taşı-
yabilmektedir.
Buna göre yük alanı (4 m x 16 m) olan bir gemi en
çok kaç ton yük taşır?
A) 3
B) 4
C) 8
D) 10
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
Tek ki 2. 8 m 12 m Görseldeki geminin yük alanı (8 m x 12 m) ile taşıdığı yük miktarı doğru orantılıdır. Görseldeki gemi yük alanında en fazla 12 ton yük taşı- yabilmektedir. Buna göre yük alanı (4 m x 16 m) olan bir gemi en çok kaç ton yük taşır? A) 3 B) 4 C) 8 D) 10
H
A 7. Ufuk Öğretmen, Hülya'dan geometrik şekillerin köşegenlerini kırmızı kalemle çizmesini istemiştir.
Hülya, köşegenleri aşağıdaki gibi çizmiştir.
Hülya, köşegenleri doğru çizmişse kutucuğuna, yanlış çizmişse işareti konulacaktır.
Buna göre, geometrik şekillerin kutucuklarına sırasıyla hangi işaretler getirilmelidir?
B) X X ✔
A)
c) ✔ *♥*
2: Bidon 3
harflerle b
A) Yalnız
9. Cem
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
H A 7. Ufuk Öğretmen, Hülya'dan geometrik şekillerin köşegenlerini kırmızı kalemle çizmesini istemiştir. Hülya, köşegenleri aşağıdaki gibi çizmiştir. Hülya, köşegenleri doğru çizmişse kutucuğuna, yanlış çizmişse işareti konulacaktır. Buna göre, geometrik şekillerin kutucuklarına sırasıyla hangi işaretler getirilmelidir? B) X X ✔ A) c) ✔ *♥* 2: Bidon 3 harflerle b A) Yalnız 9. Cem
Çözüm:
hesaplayalım.
Uygulama - 12
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a. KPMN yamuğunda |NM| = 7 cm, IKPI = 13 cm ve
A(KPMN) = 50 cm² dir.
Buna göre, ILMI kaç santimetredir?
K
B
N
25 cm
7 cm
13 cm
12 cm
M
H
L
C
P
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
Çözüm: hesaplayalım. Uygulama - 12 Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. a. KPMN yamuğunda |NM| = 7 cm, IKPI = 13 cm ve A(KPMN) = 50 cm² dir. Buna göre, ILMI kaç santimetredir? K B N 25 cm 7 cm 13 cm 12 cm M H L C P
8.
5.
Bir yolcu gemisinde bulunan Amerikan turistlerin
sayısının Japon turistlerin sayısına oranı -'dir.
2
Bu yolcu gemisinde bulunan Japon turist sayısı 18
olduğuna göre, Amerikan turist sayısı kaçtır?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 55
11.
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
8. 5. Bir yolcu gemisinde bulunan Amerikan turistlerin sayısının Japon turistlerin sayısına oranı -'dir. 2 Bu yolcu gemisinde bulunan Japon turist sayısı 18 olduğuna göre, Amerikan turist sayısı kaçtır? A) 35 B) 40 C) 45 D) 55 11.
bseR 8
MEMP
inwhe
bits
FOM (A
onra kalan
el (8
w (O
250
35
in XooJ
4. Sihirli piramit, her rakam yalnızca bir defa kullanılarak yukarıdan aşağıya doğru sayılar seçilerek oyna-
nan bir oyundur. Sihirli piramit oyunu, çözülürken her satırda yalnızca bir rakam kullanılır. Rakam kul-
lanıldıktan sonra rakamın bulunduğu daireye komşu olan dairedeki bir alt satıra inilir. Her satırda kulla-
nilan rakamlar birbirinden farklı olmak zorundadır.
5
6 5
13
2 6
4
3
Örneğin; yandaki sihirli piramitte oluşturulan altı basamaklı sayı
153 264'tür.
Aşağıda dört satırdan oluşan iki tane sihirli piramit verilmiştir.
4
Msbijsta
5
5 5 5
8
D) 7812
Buna göre, yukarıdaki iki sihirli piramitte oluşturulan sayıların toplamı kaçtır?
A) 8082
B) 7992
C) 7902
id on abisits giminys systeg go
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
bseR 8 MEMP inwhe bits FOM (A onra kalan el (8 w (O 250 35 in XooJ 4. Sihirli piramit, her rakam yalnızca bir defa kullanılarak yukarıdan aşağıya doğru sayılar seçilerek oyna- nan bir oyundur. Sihirli piramit oyunu, çözülürken her satırda yalnızca bir rakam kullanılır. Rakam kul- lanıldıktan sonra rakamın bulunduğu daireye komşu olan dairedeki bir alt satıra inilir. Her satırda kulla- nilan rakamlar birbirinden farklı olmak zorundadır. 5 6 5 13 2 6 4 3 Örneğin; yandaki sihirli piramitte oluşturulan altı basamaklı sayı 153 264'tür. Aşağıda dört satırdan oluşan iki tane sihirli piramit verilmiştir. 4 Msbijsta 5 5 5 5 8 D) 7812 Buna göre, yukarıdaki iki sihirli piramitte oluşturulan sayıların toplamı kaçtır? A) 8082 B) 7992 C) 7902 id on abisits giminys systeg go
stvicenileg
20. Paralelkenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur.
Aşağıda bir kenarının uzunluğu (x + 2) cm olan kare şeklindeki bir karton verilmiştir.
leomisio
(x-2) cm
Kartonun köşegenleri çizildikten sonra içinden köşegenlerinin ke-
sişim noktaları çakışacak şekilde bir kenarının uzunluğu (x-2) cm
olan bir kare kesilip atılıyor. Kalan parça önceden çizilen köşegen-
(x + 2) cm ler boyunca kesilerek eş yamuk parçalar elde ediliyor., Yamuk şek-
lindeki parçalar aralarında boşluk kalmayacak şekilde paralel ol-
mayan kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki paralelkenar elde
ediliyor.
DA(S.
Elde edilen paralelkenarın bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir? som nejado
A) 2x
((0
B) 2x²eb ini.
24-0
C) 2x²+ 8
hilidslo uru fallesö Y (A.
albo
D) 8x
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
stvicenileg 20. Paralelkenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur. Aşağıda bir kenarının uzunluğu (x + 2) cm olan kare şeklindeki bir karton verilmiştir. leomisio (x-2) cm Kartonun köşegenleri çizildikten sonra içinden köşegenlerinin ke- sişim noktaları çakışacak şekilde bir kenarının uzunluğu (x-2) cm olan bir kare kesilip atılıyor. Kalan parça önceden çizilen köşegen- (x + 2) cm ler boyunca kesilerek eş yamuk parçalar elde ediliyor., Yamuk şek- lindeki parçalar aralarında boşluk kalmayacak şekilde paralel ol- mayan kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki paralelkenar elde ediliyor. DA(S. Elde edilen paralelkenarın bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdaki- lerden hangisidir? som nejado A) 2x ((0 B) 2x²eb ini. 24-0 C) 2x²+ 8 hilidslo uru fallesö Y (A. albo D) 8x
B
rafiğinde
B
Bir fabrikada bulunan iki makineden birincisi çikolata üretip paketlerken, diğeri gofret üretip paketlemektedir. Bu ma-
kinelerde 1 dakikada üretilen ürün ve bu ürünlerin paketlenme sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ürünlerin tamamı
önce üretilip sonra paketlenmektedir.
Tablo: Üretim ve Paketleme Süreleri
MATEMATIK
a
1. Makine
2. Makine
8. Sınıf Deneme Sınavı - 4
1 dakikada ürettiği ürün sayısı 1 dakikada yaptığı paketleme sayısı
10-18 18 de
21615dk
8
16
12
16.
9
B
S
Buna göre 1. makinede 180 adet çikolatanın üretilip ardından zaman kaybetmeden paketleme aşamasında
geçen toplam sürede, 2. makinede kaç adet gofret üretilip paketlenmiş olur?
A) 154
11, 1
B) 156
C) 160
D) 176
24 2
2016
142
VERI ANALIZI
gi ve Sutun Grafen
u projelenn tiene goes
Adel
Proje
Villa
e 2018 sonrasın
duğu her projes
pmış olduğu
Ortalama S
ketimi (ml)
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
B rafiğinde B Bir fabrikada bulunan iki makineden birincisi çikolata üretip paketlerken, diğeri gofret üretip paketlemektedir. Bu ma- kinelerde 1 dakikada üretilen ürün ve bu ürünlerin paketlenme sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ürünlerin tamamı önce üretilip sonra paketlenmektedir. Tablo: Üretim ve Paketleme Süreleri MATEMATIK a 1. Makine 2. Makine 8. Sınıf Deneme Sınavı - 4 1 dakikada ürettiği ürün sayısı 1 dakikada yaptığı paketleme sayısı 10-18 18 de 21615dk 8 16 12 16. 9 B S Buna göre 1. makinede 180 adet çikolatanın üretilip ardından zaman kaybetmeden paketleme aşamasında geçen toplam sürede, 2. makinede kaç adet gofret üretilip paketlenmiş olur? A) 154 11, 1 B) 156 C) 160 D) 176 24 2 2016 142 VERI ANALIZI gi ve Sutun Grafen u projelenn tiene goes Adel Proje Villa e 2018 sonrasın duğu her projes pmış olduğu Ortalama S ketimi (ml)
4.
Bir tepsi baklavayı üç arkadaş Duygu
'ini,
-
8
Özgür'ünü, Zafer'ini ve kalanını da Bey-
3
za alacak şekilde paylaşmıştır. Aldıkları paylara
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Duygu'nun payı Beyza'nın payının yarısıdır.
B) Özgür'ün payı Beyza'nın payına eşittir.
C) Özgür'ün payı Zafer'in payına eşittir.
D) Beyza'nın payının iki katı Zafer'in payına eşittir.
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
4. Bir tepsi baklavayı üç arkadaş Duygu 'ini, - 8 Özgür'ünü, Zafer'ini ve kalanını da Bey- 3 za alacak şekilde paylaşmıştır. Aldıkları paylara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Duygu'nun payı Beyza'nın payının yarısıdır. B) Özgür'ün payı Beyza'nın payına eşittir. C) Özgür'ün payı Zafer'in payına eşittir. D) Beyza'nın payının iki katı Zafer'in payına eşittir.
VE DENKLEM /
klemin Çözümü
2,
cartesi
5b-9 = 3(b + 1)-6-4b
olduğuna göre b kaçtır?
A) 1
Çözüm:
TEST - 11
12
B) 2
a okuduğunu gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
C) 3
ÜNİTE 3
D) 4
sen çöz
kim korkar sorusu
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
VE DENKLEM / klemin Çözümü 2, cartesi 5b-9 = 3(b + 1)-6-4b olduğuna göre b kaçtır? A) 1 Çözüm: TEST - 11 12 B) 2 a okuduğunu gösteren tablo aşağıda verilmiştir. C) 3 ÜNİTE 3 D) 4 sen çöz kim korkar sorusu
WER TEST 57
Videolu çözüm için karekodu okutunuz
ALAN ÖLÇME
Paralelkenar şeklinde bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi üç eş parçaya ayrılıp her bölge
farklı bir renge boyanıyor.
26
Daha sonra seri renkli bölgenin yüzeyini 2, mavi renkli bölgenin yüzeyi 6 ve turuncu renkli bölgenin
yüzeyini 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor.
b=
Mavi renkli bölgenin içindeki paralelkenarın alanı 40 cm² olduğuna göre sarı, mavi ve turuncu
bölgelerin birer parçasının alanları toplamı kaç cm² dir?
30
A) 110
B) 115
C) 120
D) 128
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
WER TEST 57 Videolu çözüm için karekodu okutunuz ALAN ÖLÇME Paralelkenar şeklinde bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi üç eş parçaya ayrılıp her bölge farklı bir renge boyanıyor. 26 Daha sonra seri renkli bölgenin yüzeyini 2, mavi renkli bölgenin yüzeyi 6 ve turuncu renkli bölgenin yüzeyini 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. b= Mavi renkli bölgenin içindeki paralelkenarın alanı 40 cm² olduğuna göre sarı, mavi ve turuncu bölgelerin birer parçasının alanları toplamı kaç cm² dir? 30 A) 110 B) 115 C) 120 D) 128
.Test
4!
en güzel
Yukarıda verilen kelimelerden hangileri;
Kümeler
K = {20 den küçük asal sayılar}
bazı
"Yılın
ayları"
cümlesinde boş bırakılan yere yazıldığında ifade bir küme belirtir?
A) sonbahar
B) bazı ve üç harfli
C) en güzel ve sonbahar
D) sonbahar ve üç harfli
sonbahar
7
üç harfli
1.
Deak subat
L = {16 dan küçük tek doğal sayılar}
K=(2,357
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
.Test 4! en güzel Yukarıda verilen kelimelerden hangileri; Kümeler K = {20 den küçük asal sayılar} bazı "Yılın ayları" cümlesinde boş bırakılan yere yazıldığında ifade bir küme belirtir? A) sonbahar B) bazı ve üç harfli C) en güzel ve sonbahar D) sonbahar ve üç harfli sonbahar 7 üç harfli 1. Deak subat L = {16 dan küçük tek doğal sayılar} K=(2,357
p4
188
ax+by+ ay + bx
ifadesi aşağıdakilerden hangisine esimes
A) (a + b) (x-y)
(a-b) (x-y)
+b).(x + y)
8-b).(x + y)
/x+*+b) (xta-b)
- 6x + 5 ifadesi (x + a)² - b² biçiminde
yazılabiliyor.
< x²+2xa+a²_b²
x(x+2a
Buna göre a + b toplamı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)-11
B)-1
1+
421
C) 1
B2
x+94-33
mini
D) 5
Buna göre
Asagidaki g
delerin çarp
Buna g
A)-6
10. Kisa
BL
B
le
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
p4 188 ax+by+ ay + bx ifadesi aşağıdakilerden hangisine esimes A) (a + b) (x-y) (a-b) (x-y) +b).(x + y) 8-b).(x + y) /x+*+b) (xta-b) - 6x + 5 ifadesi (x + a)² - b² biçiminde yazılabiliyor. < x²+2xa+a²_b² x(x+2a Buna göre a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)-11 B)-1 1+ 421 C) 1 B2 x+94-33 mini D) 5 Buna göre Asagidaki g delerin çarp Buna g A)-6 10. Kisa BL B le
5.
r
HX
CN00-05.01 UDS02.2
1
2
3
4
5
6
7
8
38
39
A
10 BIU EEEE
B
C
D
SHEET 01 SHEET 02 SHEET 03
+36
2448
Buna göre Hayal'in oluşturduğu doküman kaç sayfadır?
A) 32
B) 33
8 (3
C) 34
3
E.
F.
a ?
G
100%
Yukarıda verilen ofis programının 1 sayfası 39 satırdan oluşmaktadır. Hayal bu programla 1248 satırlık bir
doküman oluşturacaktır.
ilgimanalped (0
nimys
bleileges SV
(8D) 35
eto m
SSDiğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
5. r HX CN00-05.01 UDS02.2 1 2 3 4 5 6 7 8 38 39 A 10 BIU EEEE B C D SHEET 01 SHEET 02 SHEET 03 +36 2448 Buna göre Hayal'in oluşturduğu doküman kaç sayfadır? A) 32 B) 33 8 (3 C) 34 3 E. F. a ? G 100% Yukarıda verilen ofis programının 1 sayfası 39 satırdan oluşmaktadır. Hayal bu programla 1248 satırlık bir doküman oluşturacaktır. ilgimanalped (0 nimys bleileges SV (8D) 35 eto m SSDiğer sayfaya geçiniz.
VIP Yayınları
5
11. Amerika'da uzman psikolog ve bilim insanları 42 çocuğu
üç yıl boyunca ayda bir defa olmak üzere ziyaret edip tüm
gün evin ses kaydını almışlar. Bu çalışma sonunda ortaya
şu çıkmış: sosyal ve ekonomik düzeyi düşük olan bir aile-
nin çocuğu ile yüksek eğitimli bir ailenin çocuğunun gün
içinde duyduğu kelime sayısı arasında belirgin bir fark var.
Özellikle 0-36 ay arası, bebeklerin beyinlerinde nöronların
en hızlı bağlantı kurduğu yıllardır. Söz konusu psikolog ve
bilim insanlan ilk üç yılı gözlemleyerek epey dramatik bir
tablo ortaya koyuyorlar: Zaman içinde bu iki grup arasın-
da 1 milyon kadar kelime farkı oluşuyor. Araştırma sonu-
cunda çocuklara kitap okumanın bu yüzden çok önemli
olduğu ortaya çıkıyor. Onlara kitaplar aracılığı ile kavram-
ları, renkleri, zıtlıkları, farklı çocukların hikâyelerini anlat-
mak çocuklarla iletişim bağımızı da güçlendiriyor.
Bu metinde söz edilen araştırmanın yapılma amacı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) ABD'deki ailelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri hak-
kında bir çalışma yapmak
B) Kitap okumanın her ailede kolaylıkla alışkanlık hâline
getirilebileceğini ispatlamak
C) Çocuklara hangi seviyede kitaplar okunması gerekti-
ğini ortaya çıkarmak
D) Kitap okumanın çocukların kelime ve algı düzeyi üze-
rindeki etkisini göstermek
Diğer Sayfaya Geçiniz
Ortaokul Matematik
Paralelkenarda Yükseklik ve Alan
VIP Yayınları 5 11. Amerika'da uzman psikolog ve bilim insanları 42 çocuğu üç yıl boyunca ayda bir defa olmak üzere ziyaret edip tüm gün evin ses kaydını almışlar. Bu çalışma sonunda ortaya şu çıkmış: sosyal ve ekonomik düzeyi düşük olan bir aile- nin çocuğu ile yüksek eğitimli bir ailenin çocuğunun gün içinde duyduğu kelime sayısı arasında belirgin bir fark var. Özellikle 0-36 ay arası, bebeklerin beyinlerinde nöronların en hızlı bağlantı kurduğu yıllardır. Söz konusu psikolog ve bilim insanlan ilk üç yılı gözlemleyerek epey dramatik bir tablo ortaya koyuyorlar: Zaman içinde bu iki grup arasın- da 1 milyon kadar kelime farkı oluşuyor. Araştırma sonu- cunda çocuklara kitap okumanın bu yüzden çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. Onlara kitaplar aracılığı ile kavram- ları, renkleri, zıtlıkları, farklı çocukların hikâyelerini anlat- mak çocuklarla iletişim bağımızı da güçlendiriyor. Bu metinde söz edilen araştırmanın yapılma amacı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) ABD'deki ailelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri hak- kında bir çalışma yapmak B) Kitap okumanın her ailede kolaylıkla alışkanlık hâline getirilebileceğini ispatlamak C) Çocuklara hangi seviyede kitaplar okunması gerekti- ğini ortaya çıkarmak D) Kitap okumanın çocukların kelime ve algı düzeyi üze- rindeki etkisini göstermek Diğer Sayfaya Geçiniz