Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birim Kesirler Soruları

NUMARA:
SINIF: 5/
ŞMA KAĞITLARI-
4)
niz.
A) 0,7 =
Aşağıdaki kesirleri ondalık sayı olarak gösteri-
C) 3,72 =
E) 0,002 =
G) 2,031 =
B) 1,4 =
D) 6,08 =
F) 6,905 =
5
H) 8,99 =
ondalık sayıların okunuşlarını
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
NUMARA: SINIF: 5/ ŞMA KAĞITLARI- 4) niz. A) 0,7 = Aşağıdaki kesirleri ondalık sayı olarak gösteri- C) 3,72 = E) 0,002 = G) 2,031 = B) 1,4 = D) 6,08 = F) 6,905 = 5 H) 8,99 = ondalık sayıların okunuşlarını
1 br
1 br
III. Mavi karenin alanı
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
birimkaredir. 1
1 br
B) 2
7
1
|VH|WH|WL
1 br
IM
-19
H
1 br
1 br
Yukarıdaki şekilde dört eş büyük kare kendi içinde eş karelere ayrılarak, elde edilen karelerden birer tanesi boyan-
mıştır.
Buna göre
1. Turuncu karenin alanı birimkaredir.=4
1 br
1 br
II. Mor karenin alanı
C) 3
25
IV. Kırmızı karenin alanı
Ekstra
Sorular
birimkaredir. 1
36
birimkaredir.
D) 4
3
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
1 br 1 br III. Mavi karenin alanı ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 birimkaredir. 1 1 br B) 2 7 1 |VH|WH|WL 1 br IM -19 H 1 br 1 br Yukarıdaki şekilde dört eş büyük kare kendi içinde eş karelere ayrılarak, elde edilen karelerden birer tanesi boyan- mıştır. Buna göre 1. Turuncu karenin alanı birimkaredir.=4 1 br 1 br II. Mor karenin alanı C) 3 25 IV. Kırmızı karenin alanı Ekstra Sorular birimkaredir. 1 36 birimkaredir. D) 4 3
Bilim Kurgu
✓
✓
X
✓
X
X
✓
deri film türlerini yukanta
areti koymuşlardir. Gerin
tercih edenler C kimes
BENEL TEKRAR - VI
91 m²
A) 110
1. Bahçe
2. Bahçe
Yukarıda 3 bahçenin alanları verilmiştir. Bu bahçelerin etrafına bir sıra tel çekilecektir.
B) 112
34 m²
3. Bahçe
Bahçelerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer asal sayı olduğuna göre üç bahçe için kullanılacak telin
uzunluğu kaç metredir?
C) 114
Test
53
D) 116
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
Bilim Kurgu ✓ ✓ X ✓ X X ✓ deri film türlerini yukanta areti koymuşlardir. Gerin tercih edenler C kimes BENEL TEKRAR - VI 91 m² A) 110 1. Bahçe 2. Bahçe Yukarıda 3 bahçenin alanları verilmiştir. Bu bahçelerin etrafına bir sıra tel çekilecektir. B) 112 34 m² 3. Bahçe Bahçelerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer asal sayı olduğuna göre üç bahçe için kullanılacak telin uzunluğu kaç metredir? C) 114 Test 53 D) 116
A)
33) Aşağıdaki sayı doğrusu şekildeki gibi 3 kısma ayrılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
15
I
5
kesri I. kısımda bulunur.
II
B) II. kısımdaki eş parçalara göre A harfinin bulunduğu yerde
8
C) kesri III. kısımda bulunur.
11
8
10
4
10
III
kesri bulunur.
D) III. kısımda bulunan iki kesrin toplamı bir bütünden büyüktür.
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
A) 33) Aşağıdaki sayı doğrusu şekildeki gibi 3 kısma ayrılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 15 I 5 kesri I. kısımda bulunur. II B) II. kısımdaki eş parçalara göre A harfinin bulunduğu yerde 8 C) kesri III. kısımda bulunur. 11 8 10 4 10 III kesri bulunur. D) III. kısımda bulunan iki kesrin toplamı bir bütünden büyüktür.
5.
Ho
Bir ekmek fabrikasındaki hamur yoğurma makinesinin görünümü aşağıdaki şekilde verilmiştir.
la
U) 21
Makinedeki karıştırıcı sayısı arttıkça yapılan iş için sarf edilen enerjinin düştüğü bilinmektedir.
Karıştırıcı sayısı 2 katına çıktığında sarf edilen toplam enerji yarıya, karıştırıcı sayısı 3 katına çıktığında ise sarf edilen toplam
enerji 'ine düşmektedir.
Buna göre, karıştırıcı sayısı aşağıda verilen makinelerden hangisinde sarf edilen toplam enerji en az olur?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
5. Ho Bir ekmek fabrikasındaki hamur yoğurma makinesinin görünümü aşağıdaki şekilde verilmiştir. la U) 21 Makinedeki karıştırıcı sayısı arttıkça yapılan iş için sarf edilen enerjinin düştüğü bilinmektedir. Karıştırıcı sayısı 2 katına çıktığında sarf edilen toplam enerji yarıya, karıştırıcı sayısı 3 katına çıktığında ise sarf edilen toplam enerji 'ine düşmektedir. Buna göre, karıştırıcı sayısı aşağıda verilen makinelerden hangisinde sarf edilen toplam enerji en az olur? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9
ağa-
ğacı
unun
acını
şekil-
i her
k üs-
uyor.
ğacı-
san-
idir?
10. Ali, Can ve Sinan her birinde bulunan 1 metre uzunlu-
ğundaki ipleri her biri kendi içerisinde eşit uzunluklar-
da parçalara ayırıyorlar. Bu durumda her birinin elde
ettiği parça sayısı birbirinden farklı oluyor. Ardından
üç arkadaş elde ettikleri parçalardan birer tanesini
alarak bu iplerin bir ucunu şekildeki gibi bir ağaca
takıp gergin hale getirdikten sonra aldıkları pozisyon
aşağıdaki gibi oluyor.
Ali
A) Ali: 4
Can
Bu üç arkadaştan Ali'nin ağaca olan uzaklığı
Can'dan fazla, Sinan'dan az olduğuna göre Ali,
Can ve Sinan'ın iplerini ayırdıkları parça sayısı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Can: 5
Sinan: 2
BOB
Ali: 6
Can: 7
Sinan: 8
B) Ali: 5
Can: 3
Sinan: 2
D) Ali: 3
Sinan
Can: 3
Sinan: 3
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
ağa- ğacı unun acını şekil- i her k üs- uyor. ğacı- san- idir? 10. Ali, Can ve Sinan her birinde bulunan 1 metre uzunlu- ğundaki ipleri her biri kendi içerisinde eşit uzunluklar- da parçalara ayırıyorlar. Bu durumda her birinin elde ettiği parça sayısı birbirinden farklı oluyor. Ardından üç arkadaş elde ettikleri parçalardan birer tanesini alarak bu iplerin bir ucunu şekildeki gibi bir ağaca takıp gergin hale getirdikten sonra aldıkları pozisyon aşağıdaki gibi oluyor. Ali A) Ali: 4 Can Bu üç arkadaştan Ali'nin ağaca olan uzaklığı Can'dan fazla, Sinan'dan az olduğuna göre Ali, Can ve Sinan'ın iplerini ayırdıkları parça sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Can: 5 Sinan: 2 BOB Ali: 6 Can: 7 Sinan: 8 B) Ali: 5 Can: 3 Sinan: 2 D) Ali: 3 Sinan Can: 3 Sinan: 3
3.
Sınav başarı notunun 70 olduğu 36 kişilik bir sınıfta bu
sınavda başarılı olan öğrenci sayısı 21'dir.
Sınav başarı notunun 60'a düşürülmesi sonucunda
başarılı olmayan öğrenci sayısının, başarılı öğrenci
sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 1/2
A)
6.
Bir
B
r
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
3. Sınav başarı notunun 70 olduğu 36 kişilik bir sınıfta bu sınavda başarılı olan öğrenci sayısı 21'dir. Sınav başarı notunun 60'a düşürülmesi sonucunda başarılı olmayan öğrenci sayısının, başarılı öğrenci sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 1/2 A) 6. Bir B r
18
5
4. Aşağıdaki sıralamalara göre sembollerin yerine gelebilecek birim kesirleri örnekteki gibi yazalım.
1
2
1
11
1
V
9
6
1
2
1
7
1
1
3
1
4
1
<
<
1
2
1
8
1
11
1
1
3
1
9
<
1
5
1
9
1
14
1
5
1
20
<
<
1
3
11
1
10
1
9
17
V
x
1
4
6
1
10
V
1
24
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
18 5 4. Aşağıdaki sıralamalara göre sembollerin yerine gelebilecek birim kesirleri örnekteki gibi yazalım. 1 2 1 11 1 V 9 6 1 2 1 7 1 1 3 1 4 1 < < 1 2 1 8 1 11 1 1 3 1 9 < 1 5 1 9 1 14 1 5 1 20 < < 1 3 11 1 10 1 9 17 V x 1 4 6 1 10 V 1 24
C.
2.
2.
kesinlerini küçükten büyage doğru sembol k
10
10
G
111
11' 3' 8
111
26 13 18
S
10
Verilen kesirler paydalarından yararlanılarak küçükten büyüğe d
biciminde suralanır.
Öğrendiklerinizi Uygulayınız
4
8
1. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini bulup birim kesirien sa
gösteriniz
b.
6
10 10
3
5
8
2. Her biri eş aralıklara ayrılmış aşağıdaki sayı doğrularında işard
nn altlanna uygun kesirleri yazınız.
0
6
8
3. Aşağıdaki birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kull
niz.
b.
TAM S
1111
5'8' 16' 7
11
$42' 38' 29 48
Y
kadar
dakla
ile d
Ⓒ
şik
b
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
C. 2. 2. kesinlerini küçükten büyage doğru sembol k 10 10 G 111 11' 3' 8 111 26 13 18 S 10 Verilen kesirler paydalarından yararlanılarak küçükten büyüğe d biciminde suralanır. Öğrendiklerinizi Uygulayınız 4 8 1. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini bulup birim kesirien sa gösteriniz b. 6 10 10 3 5 8 2. Her biri eş aralıklara ayrılmış aşağıdaki sayı doğrularında işard nn altlanna uygun kesirleri yazınız. 0 6 8 3. Aşağıdaki birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kull niz. b. TAM S 1111 5'8' 16' 7 11 $42' 38' 29 48 Y kadar dakla ile d Ⓒ şik b
15
A) 1755
A) 10
8
1
Yukarıda verilen kesirlerden yarıma en yakın olan
kesir hangisidir?
15
8
2
3
B) 1
2|5
B) 12
0²/23
9
olduğuna göre, a nin alabileceği en büyük doğal
sayı değeri kaçtır?
D) ²/
C) 14
D) 16
40 Sensi 6
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
15 A) 1755 A) 10 8 1 Yukarıda verilen kesirlerden yarıma en yakın olan kesir hangisidir? 15 8 2 3 B) 1 2|5 B) 12 0²/23 9 olduğuna göre, a nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? D) ²/ C) 14 D) 16 40 Sensi 6
10.
7
15
kesrine aşağıdaki ifadelerden hangisi uygula-
nırsa, elde edilen kesir bir birim kesre denk olur?
A) Payından 2 çıkarılıp paydasına 1 eklenirse
B) Payına ve paydasına 1 eklenirse
Payından 3, paydasından 5 çıkarılırsa
D) Payina ve paydasına 5 eklenirse
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
10. 7 15 kesrine aşağıdaki ifadelerden hangisi uygula- nırsa, elde edilen kesir bir birim kesre denk olur? A) Payından 2 çıkarılıp paydasına 1 eklenirse B) Payına ve paydasına 1 eklenirse Payından 3, paydasından 5 çıkarılırsa D) Payina ve paydasına 5 eklenirse
9.
Kesir takımındaki 1 lük çubuklardan iki tanesinin uç uca getirilmesiyle şekildeki büyüklük elde
edilmiştir.
1
4
Aynı büyüklük, kaç tane 12 'lik çubuğun uç uca getirilmesiyle elde edilir?
A) 2
10.
B) 4
C) 6
D) 8
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
9. Kesir takımındaki 1 lük çubuklardan iki tanesinin uç uca getirilmesiyle şekildeki büyüklük elde edilmiştir. 1 4 Aynı büyüklük, kaç tane 12 'lik çubuğun uç uca getirilmesiyle elde edilir? A) 2 10. B) 4 C) 6 D) 8
15. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en bü-
yüktür?
16.
A)
1
2
A)
0
-2
B) = 1/2
Yukarıdaki sayı doğrusunda ok ile gösteri-
len yere aşağıdaki birim kesirlerden hangi-
si yazılmalıdır?
B)
(C) 1/1/2 D)
6
1
3
C)
-
4
1/1/3
D)
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
15. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en bü- yüktür? 16. A) 1 2 A) 0 -2 B) = 1/2 Yukarıdaki sayı doğrusunda ok ile gösteri- len yere aşağıdaki birim kesirlerden hangi- si yazılmalıdır? B) (C) 1/1/2 D) 6 1 3 C) - 4 1/1/3 D)
angisidir?
aların-
boş-
5.SINIF
C)
D)
A)
B)
Kenan'ın Aracının Tüketim Miktarı
2. Kenan ve Kerem aynı model araca sahiptirler. İki arkadaş aynı benzin istasyonuna gidip araçların yakıt depo-
lanının tamamını doldurmuşlardır.
Kenan ve Kerem'in araçlarının bir hafta sonra yakıt depolarının son durumları aşağıda gösterilmiştir.
6. Romeo loved Juli
Kenan'ın Aracının Deposu
Kerem'in Aracının Deposu
Buna göre, bir hafta boyunca iki arkadaşın araçlarının depolarındaki yakıtın kaçta kaçının tüketildiği
aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?
8
-|- -|~ ~/²0 - 100
5
2
1
1
G
4
S
Kerem'in Aracının Tüketim Miktarı
81
D) 2
-|- -|0 | 3
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
angisidir? aların- boş- 5.SINIF C) D) A) B) Kenan'ın Aracının Tüketim Miktarı 2. Kenan ve Kerem aynı model araca sahiptirler. İki arkadaş aynı benzin istasyonuna gidip araçların yakıt depo- lanının tamamını doldurmuşlardır. Kenan ve Kerem'in araçlarının bir hafta sonra yakıt depolarının son durumları aşağıda gösterilmiştir. 6. Romeo loved Juli Kenan'ın Aracının Deposu Kerem'in Aracının Deposu Buna göre, bir hafta boyunca iki arkadaşın araçlarının depolarındaki yakıtın kaçta kaçının tüketildiği aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir? 8 -|- -|~ ~/²0 - 100 5 2 1 1 G 4 S Kerem'in Aracının Tüketim Miktarı 81 D) 2 -|- -|0 | 3
1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
(10 puan)
a) (.....) Farklı birim kesre sahip kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken paylar toplanır
paya yazılır, payda ise değişmez.
b) (.....) Sadeleştirme ve genişletme işlemleri kesrin değerini değiştirmez.
c) (.....) Aynı miktarı gösteren kesirlere denk kesirler denir.
d) (.......)
e) (.......)
Bir bütünü veya bir bütünden daha çok miktarı gösteren kesirlere basit kesir denir.
Kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulurken; sayıyı paya bölüp bulduğumuz sonucu
payda ile çarparız.
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (10 puan) a) (.....) Farklı birim kesre sahip kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken paylar toplanır paya yazılır, payda ise değişmez. b) (.....) Sadeleştirme ve genişletme işlemleri kesrin değerini değiştirmez. c) (.....) Aynı miktarı gösteren kesirlere denk kesirler denir. d) (.......) e) (.......) Bir bütünü veya bir bütünden daha çok miktarı gösteren kesirlere basit kesir denir. Kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulurken; sayıyı paya bölüp bulduğumuz sonucu payda ile çarparız.
17. Ayşe, 10 eş parçaya bölünmüş bir parkuru yürüyerek tamamlamak istiyor. Aşağıdaki modelde
Ayşe'nin parkurda tamamladığı kısım yeşile boyanarak verilmiştir.
Buna göre Ayşe'nin parkurda tamamlamadığı kısmı ifade eden kesir ve bu parkura ait
modelin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Tamamlanmayan
Kısım
4
10
4
10
6
10
6
10
Birim Kesir
1
10
10
10
1
10
10
10
112
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRL
Ortaokul Matematik
Birim Kesirler
17. Ayşe, 10 eş parçaya bölünmüş bir parkuru yürüyerek tamamlamak istiyor. Aşağıdaki modelde Ayşe'nin parkurda tamamladığı kısım yeşile boyanarak verilmiştir. Buna göre Ayşe'nin parkurda tamamlamadığı kısmı ifade eden kesir ve bu parkura ait modelin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) Tamamlanmayan Kısım 4 10 4 10 6 10 6 10 Birim Kesir 1 10 10 10 1 10 10 10 112 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRL