Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alan Ölçme Soruları

37. Bir duvarda yer alan dikdörtgen şeklindeki pencere K, L ve M şeklinde 3 eş bölmeye ayrılıp perde me
1851
66
yapılmıştır.
3
K
9 V12 or
W3
(M)
K perdesi tam açılarak camin tamamı, M perdesi camı iki eş kare olacak şekilde bir kısmını kapatırken bi
açık bırakmıştır. L perdesi ise bir miktar camı kapatacak şekilde açılmıştır.
L perdesinin olduğu bölmedeki camin alanı birimkare cinsinden bir doğal sayıya eşittir.
Buna göre L perdesinin olduğu bölmede açıkta kalan camin alanı en az kaç birimkaredir?
A) 72
B) 108
C) 126
D)-144
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
37. Bir duvarda yer alan dikdörtgen şeklindeki pencere K, L ve M şeklinde 3 eş bölmeye ayrılıp perde me 1851 66 yapılmıştır. 3 K 9 V12 or W3 (M) K perdesi tam açılarak camin tamamı, M perdesi camı iki eş kare olacak şekilde bir kısmını kapatırken bi açık bırakmıştır. L perdesi ise bir miktar camı kapatacak şekilde açılmıştır. L perdesinin olduğu bölmedeki camin alanı birimkare cinsinden bir doğal sayıya eşittir. Buna göre L perdesinin olduğu bölmede açıkta kalan camin alanı en az kaç birimkaredir? A) 72 B) 108 C) 126 D)-144
7.
SINIF
237. Aşağıda şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir.
Şekil 1
Yüzdeler
volk
Şekil 2
Bu kartonun kısa kenar uzunluğunu %30 ve uzun kenar uzunluğunu %40 arttıran bir parça şekil 2'deki gibi
monte ediliyor.
Buna göre elde edilen yeni dikdörtgenin alanı başlangıçtaki dikdörtgenin alanından yüzde kaç fazladır?
A) 64
B) 70
C) 76
D) 82
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
7. SINIF 237. Aşağıda şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Şekil 1 Yüzdeler volk Şekil 2 Bu kartonun kısa kenar uzunluğunu %30 ve uzun kenar uzunluğunu %40 arttıran bir parça şekil 2'deki gibi monte ediliyor. Buna göre elde edilen yeni dikdörtgenin alanı başlangıçtaki dikdörtgenin alanından yüzde kaç fazladır? A) 64 B) 70 C) 76 D) 82
6. Bir iş merkezinde üç asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerdeki sistemsel bir hata nedeniyle asansörler-
den biri 120'nin pozitif tam sayı çarpanlarının, diğeri 8 ve 8'in pozitif doğal sayı katlarının, son olarak da
diğer asansör asal sayıların olduğu katlarda durmaktadır.
Bu iş merkezi 60 kattan oluştuğuna göre, asansör kaç katta durmamıştır?
A) 25
B) 26
C) 27
PUANYAYINLARI
14
D) 28
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
6. Bir iş merkezinde üç asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerdeki sistemsel bir hata nedeniyle asansörler- den biri 120'nin pozitif tam sayı çarpanlarının, diğeri 8 ve 8'in pozitif doğal sayı katlarının, son olarak da diğer asansör asal sayıların olduğu katlarda durmaktadır. Bu iş merkezi 60 kattan oluştuğuna göre, asansör kaç katta durmamıştır? A) 25 B) 26 C) 27 PUANYAYINLARI 14 D) 28 8. Sınıf Matematik
2.
33 cm²
A) 48
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonlar aşağıdaki
gibi aralarında boşluk kalmadan ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde dikdörtgen şeklinde
bir karton elde edilmiştir.
22 cm²
33 cm²
B) 46
22 cm²
30 cm²
Buna göre, son durumda oluşturulan dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetre-
dir?
C) 44
30 cm²
D) 38
KAZ
DO
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
2. 33 cm² A) 48 Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmadan ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde dikdörtgen şeklinde bir karton elde edilmiştir. 22 cm² 33 cm² B) 46 22 cm² 30 cm² Buna göre, son durumda oluşturulan dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetre- dir? C) 44 30 cm² D) 38 KAZ DO
en
ar-
niş
Kin
r?
52
76
8.
Alanı 168 m² olan bir arsanın dikdörtgen biçimindeki böl
rinden patates ve soğan ekili bölümlerin dışındaki bölüm
toplam alanı 20 m²'dir. Patates ekili olan metrekare cinsi
bir tam kare sayıdır ve soğan ekili alandan küçüktür.
Patates ekili alanın kısa kenarının uzunluğu √8 m olduğ
göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir?
A) 4√2
B) 6√2
C) 8√2
D)1
3.
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
en ar- niş Kin r? 52 76 8. Alanı 168 m² olan bir arsanın dikdörtgen biçimindeki böl rinden patates ve soğan ekili bölümlerin dışındaki bölüm toplam alanı 20 m²'dir. Patates ekili olan metrekare cinsi bir tam kare sayıdır ve soğan ekili alandan küçüktür. Patates ekili alanın kısa kenarının uzunluğu √8 m olduğ göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? A) 4√2 B) 6√2 C) 8√2 D)1 3.
b
A
b
3
B
D
3
b
B) b²+36-9
b+3
D
b+3
C) b²-3b+9
B
Şekil 1
Şekil !!
Kare şeklindeki pano Şekil l'de gösterildiği gibi 4 parçaya aynlıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar Şekil Il'deki gibi birleş
tirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor.
Buna göre şekil Il'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) b² + 3b+9
D) b²-3b-9
CO
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
b A b 3 B D 3 b B) b²+36-9 b+3 D b+3 C) b²-3b+9 B Şekil 1 Şekil !! Kare şeklindeki pano Şekil l'de gösterildiği gibi 4 parçaya aynlıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar Şekil Il'deki gibi birleş tirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor. Buna göre şekil Il'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) b² + 3b+9 D) b²-3b-9 CO
3
5. Aşağıda verilen demir telin kapladığı karesel bölgenin
alanı (36x² + 144x + 144) cm²'dir.
bot
bytn
136x²7MXX=
27MY
6
6x724x24
Şekil -1
Bu demir telin tamamı eş parçalara bölünüp aşağıdaki
gibi eş kare bölmelerden oluşan bir ızgara yapılmıştır.
A) x² + 2x + 1
C) x² + 6x +9
6. As
ga
14x=147
Şekil -2
Buna göre Şekil-2'de gösterilen yeşil renkli bölgenin
alanı kaç cm²'dir?
B) x² + 4x + 4
D) x² + 12x + 36
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
3 5. Aşağıda verilen demir telin kapladığı karesel bölgenin alanı (36x² + 144x + 144) cm²'dir. bot bytn 136x²7MXX= 27MY 6 6x724x24 Şekil -1 Bu demir telin tamamı eş parçalara bölünüp aşağıdaki gibi eş kare bölmelerden oluşan bir ızgara yapılmıştır. A) x² + 2x + 1 C) x² + 6x +9 6. As ga 14x=147 Şekil -2 Buna göre Şekil-2'de gösterilen yeşil renkli bölgenin alanı kaç cm²'dir? B) x² + 4x + 4 D) x² + 12x + 36
ER
6.
TEST-3
Bir ABCD karesinin içine 18 adet) birbirine eş sanı
renkli kare çizilmiştir
C
B
Mavi renkli bölgenin alanı (7x2 + 14x + 7) cm² ol-
duğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm²'dir?
A) 16x² + 32x + 16
B) 25x² + 50x + 25
C) 64x² + 32x + 64
D) 81x² + 16x + 81
A
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
ER 6. TEST-3 Bir ABCD karesinin içine 18 adet) birbirine eş sanı renkli kare çizilmiştir C B Mavi renkli bölgenin alanı (7x2 + 14x + 7) cm² ol- duğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm²'dir? A) 16x² + 32x + 16 B) 25x² + 50x + 25 C) 64x² + 32x + 64 D) 81x² + 16x + 81 A
GELEDIGELS
17 Bir bölgede sabah vakti esen rüzgarın yönü verilmiştir.
Buna göre
4. A bölgesinin sicasio B bölgesinden düşüktür.
A bölgesi yüksek, B bölgestalçak basınç noktasıdır.
Ill. A bölgesinde yükselici hava hareketi görülmektedin
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalng l
C) Ive il
LGS
D) 1, Il ve Ill
A
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
GELEDIGELS 17 Bir bölgede sabah vakti esen rüzgarın yönü verilmiştir. Buna göre 4. A bölgesinin sicasio B bölgesinden düşüktür. A bölgesi yüksek, B bölgestalçak basınç noktasıdır. Ill. A bölgesinde yükselici hava hareketi görülmektedin Ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalng l C) Ive il LGS D) 1, Il ve Ill A
6. Aşağıda eş dikdörtgenler ile oluşturulmuş üç şekil verilmiştir.
(10x20x413
10.3² cm
If
34 cm
3
Şekil 1
Şekil II
Şekil I ve Şekil Il'de verilenlere göre Şekil Ill'te gösterilen x kaç santimetredir?
A) 33
B) 24
C) 3²
Şekil III
D) 2³
x cm
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
6. Aşağıda eş dikdörtgenler ile oluşturulmuş üç şekil verilmiştir. (10x20x413 10.3² cm If 34 cm 3 Şekil 1 Şekil II Şekil I ve Şekil Il'de verilenlere göre Şekil Ill'te gösterilen x kaç santimetredir? A) 33 B) 24 C) 3² Şekil III D) 2³ x cm
ni aynı olan sayıların gelme ola-
r.
7 olduğuna göre, üzerinde 28
aşağıdakilerden hangisi ola-
C) 6
D) 7
300 TL'nin tamamı 20, 50 ve
bir araya getirilerek oluşturul-
mamı bir torbaya konuyor. Bu
nknot alındığında bu bankno-
ma olasılığı, 50 TL'lik banknot
100 TL'lik banknot olma ola-
ulunan 100 TL'lik banknot
n hangisi olabilir?
C) 42
D) 45
3
8.
A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere;
Ja²b = a√b=v
= ve a√b. c√d = a.c/b.d 'dir.
Kare şeklinde bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya
ayrılıyor.
C
B
A
A karesinin ve B dikdörtgenin alanları sırasıyla
8 dm² ve 16 dm² olduğuna göre, C karesinin bir
yüzünün alanı kaç desimetrekaredir?
A) 24
B) 30
C) 32
D) 48
ITF YOK BÖYLE DENEME
11.
Esma ve Ahr
kare şeklind
tamamını ka
tane karto
Her ikisin
Buna g
metrek
A) O
8. SIN
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
ni aynı olan sayıların gelme ola- r. 7 olduğuna göre, üzerinde 28 aşağıdakilerden hangisi ola- C) 6 D) 7 300 TL'nin tamamı 20, 50 ve bir araya getirilerek oluşturul- mamı bir torbaya konuyor. Bu nknot alındığında bu bankno- ma olasılığı, 50 TL'lik banknot 100 TL'lik banknot olma ola- ulunan 100 TL'lik banknot n hangisi olabilir? C) 42 D) 45 3 8. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere; Ja²b = a√b=v = ve a√b. c√d = a.c/b.d 'dir. Kare şeklinde bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor. C B A A karesinin ve B dikdörtgenin alanları sırasıyla 8 dm² ve 16 dm² olduğuna göre, C karesinin bir yüzünün alanı kaç desimetrekaredir? A) 24 B) 30 C) 32 D) 48 ITF YOK BÖYLE DENEME 11. Esma ve Ahr kare şeklind tamamını ka tane karto Her ikisin Buna g metrek A) O 8. SIN
TEST 2
nde kare prizme gekindeki iki tanda pas
üzlerinden boyasiz olanlar boyayaca
aktadır. 2
ve boyama işlemi on az kaç
6.
EBOB
San ile mavi rengin karşım ile yeşil renk oluşur.
Birer kenar uzunluklan eşit ve tüm kenar uzunluklari br cinsinden 1'den büyük tam sayı olan diedarto
camlar verilmiştir.
464 br
1215
NAGMA
Camlar, birimleri arası uzaklıkları eşit olan sayı doğrusuna yerleştiriliyor.
br
754 br
TEST 2
754 br
135
Mavi ve sarı camlar eşit uzaklıkta birbirlerine doğru kaydırılarak belirli kısımlanı üst üste geliyor.
313
Buna göre son durumda camların üst üste gelen kısımlarının alanı en az kaç br² dir?
A) 232
B) 230
C) 228
D) 226-
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
TEST 2 nde kare prizme gekindeki iki tanda pas üzlerinden boyasiz olanlar boyayaca aktadır. 2 ve boyama işlemi on az kaç 6. EBOB San ile mavi rengin karşım ile yeşil renk oluşur. Birer kenar uzunluklan eşit ve tüm kenar uzunluklari br cinsinden 1'den büyük tam sayı olan diedarto camlar verilmiştir. 464 br 1215 NAGMA Camlar, birimleri arası uzaklıkları eşit olan sayı doğrusuna yerleştiriliyor. br 754 br TEST 2 754 br 135 Mavi ve sarı camlar eşit uzaklıkta birbirlerine doğru kaydırılarak belirli kısımlanı üst üste geliyor. 313 Buna göre son durumda camların üst üste gelen kısımlarının alanı en az kaç br² dir? A) 232 B) 230 C) 228 D) 226-
1. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine
cın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır.
Tablo: Deneyde Kullanılan Malzemeler
2 adet özdeş sünger
1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde tuğla
2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok
Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşagı
Demir blok
A)
Sünger
Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olma
B)
49
D)
Katı maddeler
bulundukları
ters orantilida
Günlük haya
19
Yumuşak
özellikle
Bu terc
A) Ince
B) Isla
C) Kan
D) Bic
1. Ka
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
1. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine cın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır. Tablo: Deneyde Kullanılan Malzemeler 2 adet özdeş sünger 1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde tuğla 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşagı Demir blok A) Sünger Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olma B) 49 D) Katı maddeler bulundukları ters orantilida Günlük haya 19 Yumuşak özellikle Bu terc A) Ince B) Isla C) Kan D) Bic 1. Ka
A) √20-4√5
CV55 = 5V5
Yukarıda verilen sayı doğrusunda A noktasına
karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) √2
8) √3 C)√7 D)√10
4)√80 metrelik yolun √20 metresini giden araç
tüm yolun kaçta kaçını gitmiş olur?
A) 0,6
8√72-6√6
DYV28-2√7
BI
Hacer
B) 0,7
0.49
Yukarıdaki karelerin içlerinde alanları yazılıdır
Buna göre büyük karenin bir kenar uzunluğu,
küçük kareninkinden kaç metre fazladır?
m
DI
€) 0,8
D) 0,9
71
AP20
9) Alak
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
A) √20-4√5 CV55 = 5V5 Yukarıda verilen sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) √2 8) √3 C)√7 D)√10 4)√80 metrelik yolun √20 metresini giden araç tüm yolun kaçta kaçını gitmiş olur? A) 0,6 8√72-6√6 DYV28-2√7 BI Hacer B) 0,7 0.49 Yukarıdaki karelerin içlerinde alanları yazılıdır Buna göre büyük karenin bir kenar uzunluğu, küçük kareninkinden kaç metre fazladır? m DI €) 0,8 D) 0,9 71 AP20 9) Alak
6.
0,1 metre
0,28 metre
Yukarıda kenar uzunlukları verilen yüzeyleri dikdörtgen biçimindeki taşlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk olmadan bir
yola döşenecektir.
200 tane
Buna göre taş döşenen yüzeyin alanı kaç metrekaredir?
A) 9 600
B) 11 200
06.01 UDS02.6
4000 tane
...
C) 22 400
D) 24 800
Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
6. 0,1 metre 0,28 metre Yukarıda kenar uzunlukları verilen yüzeyleri dikdörtgen biçimindeki taşlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk olmadan bir yola döşenecektir. 200 tane Buna göre taş döşenen yüzeyin alanı kaç metrekaredir? A) 9 600 B) 11 200 06.01 UDS02.6 4000 tane ... C) 22 400 D) 24 800 Diğer sayfaya geçiniz. 8.
12.
Soğan
Biber
10 m
(4x+8) m
Ali bey kenar uzunluklan (4x+8) m ve 10 m
olan dikdörtgen şeklindeki bahçesine şekilde
verildiği gibi soğan ve biber dikmiştir.
Soğan ekili alan kare ve biber ekili alan soğan
ekili alandan daha büyüktür.
x bir tam sayı olduğuna göre, biber ekili
alan en az kaç m² olabilir?
A) 110
B) 120
C) 130
D) 140
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme
12. Soğan Biber 10 m (4x+8) m Ali bey kenar uzunluklan (4x+8) m ve 10 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçesine şekilde verildiği gibi soğan ve biber dikmiştir. Soğan ekili alan kare ve biber ekili alan soğan ekili alandan daha büyüktür. x bir tam sayı olduğuna göre, biber ekili alan en az kaç m² olabilir? A) 110 B) 120 C) 130 D) 140