Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alan Ölçme Birimleri Soruları

EKSPERT
YAYINLARI
1. Yağmur evinin duvarında oluşan lekenin yatayda ve dikeyde uzunluklarını aşağıdaki gibi ölçmüştür.
ÖN İZLEME SINAVI
21618
12-18
V
30
13 dm
Daha sonra lekenin görünmemesi için dikdörtgen şeklindeki çerçeveyi lekenin üzerine asmıştır.
10 dm
dallations
216
-16 13
Çerçevenin bir yüzünün alanı 216 dm² ve kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayı ise çevresi kaç cm'dir?
A) 60
B) 66
es 70
DY72
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
EKSPERT YAYINLARI 1. Yağmur evinin duvarında oluşan lekenin yatayda ve dikeyde uzunluklarını aşağıdaki gibi ölçmüştür. ÖN İZLEME SINAVI 21618 12-18 V 30 13 dm Daha sonra lekenin görünmemesi için dikdörtgen şeklindeki çerçeveyi lekenin üzerine asmıştır. 10 dm dallations 216 -16 13 Çerçevenin bir yüzünün alanı 216 dm² ve kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayı ise çevresi kaç cm'dir? A) 60 B) 66 es 70 DY72
Matematik
3. Canip Usta, kenar uzunlukları (12a + 10) dm ve 20 dm olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın tamamını
7. SINIF - B
kenar uzunlukları 2 dm olan kare şeklindeki tahtalarla kaplayacaktır.
2 dm
2 dm
(12a + 10) dm
20 dm
...
Canip Usta, 6 tane tahtayı yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde, geriye kalan tahta sayısını veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60a + 1
B) 60a - 1
C) 60a + 50
D) 60a + 44
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
Matematik 3. Canip Usta, kenar uzunlukları (12a + 10) dm ve 20 dm olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın tamamını 7. SINIF - B kenar uzunlukları 2 dm olan kare şeklindeki tahtalarla kaplayacaktır. 2 dm 2 dm (12a + 10) dm 20 dm ... Canip Usta, 6 tane tahtayı yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde, geriye kalan tahta sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 60a + 1 B) 60a - 1 C) 60a + 50 D) 60a + 44
KA NDIRAN DENEMELER
8. Aşağıda eş dikdörtgen bölmelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki çerçevenin içine yamuk şeklinde bir
şerit çizilmiştir.
x cm
B) 25x² + 25x
Buna göre bu yamuğun çevrelediği alanı santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 26x² + 26x
} (x + 1) cm
C) 24x² + 24x
D) 20x² + 20x
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
KA NDIRAN DENEMELER 8. Aşağıda eş dikdörtgen bölmelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki çerçevenin içine yamuk şeklinde bir şerit çizilmiştir. x cm B) 25x² + 25x Buna göre bu yamuğun çevrelediği alanı santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 26x² + 26x } (x + 1) cm C) 24x² + 24x D) 20x² + 20x
YENİ NESİL SORULAR
1. Ahmet iki eş kağıdı Şekil I ve Şekil
II'deki gibi ayrı ayrı eş parçalara bölüyor.
Daha sonra Şekil I'deki bir parçayı kır-
mızıya boyuyor. Kırmızıya boyadığı parçayı
Şekil III'deki gibi 12 eş parçaya ayırarak
Şekil II'nin sağ ve sol kısmına gelecek
şekilde Şekil IV'deki gibi yerleştiriyor.
Sekd
Şekil 1
Şekil II
Soki IV
Buna göre Şekil IV'teki kırmızı boyalı
parçalardan birinin alanının, boyalı
olmayan parçalardan birinin alanına oranını
bulunuz.
x.y 1
3
fi
ik
f
O
k
S
1
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
YENİ NESİL SORULAR 1. Ahmet iki eş kağıdı Şekil I ve Şekil II'deki gibi ayrı ayrı eş parçalara bölüyor. Daha sonra Şekil I'deki bir parçayı kır- mızıya boyuyor. Kırmızıya boyadığı parçayı Şekil III'deki gibi 12 eş parçaya ayırarak Şekil II'nin sağ ve sol kısmına gelecek şekilde Şekil IV'deki gibi yerleştiriyor. Sekd Şekil 1 Şekil II Soki IV Buna göre Şekil IV'teki kırmızı boyalı parçalardan birinin alanının, boyalı olmayan parçalardan birinin alanına oranını bulunuz. x.y 1 3 fi ik f O k S 1
25. 8 dönümlük bir tarlanın 3 dekarlık kısmina domates,
450 m² lik kısmına biber, 25 arlik kısmina da salata-
lık ekiliyor.
Buna göre tarlanın ekilmeyen alanı kaç metreka-
redir?
Ahmet Bey 4 dönüm olan arsasının 1200 metreka-
relik kısmına ev, 3 arlık kısmına yüzme havuzu geri
kalan kısmına bahçe yapacaktır.
Ahmet Bey'in bahçe için ayırdığı alan kaç ardır?
2
GUNAY 6
YAYINLARI
JINIS
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
25. 8 dönümlük bir tarlanın 3 dekarlık kısmina domates, 450 m² lik kısmına biber, 25 arlik kısmina da salata- lık ekiliyor. Buna göre tarlanın ekilmeyen alanı kaç metreka- redir? Ahmet Bey 4 dönüm olan arsasının 1200 metreka- relik kısmına ev, 3 arlık kısmına yüzme havuzu geri kalan kısmına bahçe yapacaktır. Ahmet Bey'in bahçe için ayırdığı alan kaç ardır? 2 GUNAY 6 YAYINLARI JINIS
LIKLER
7. Elif, kare şeklindeki fayansların birer kenarlarını bir-
leştirerek A ve B noktaları doğrusal olan aşağıdaki
şekli oluşturuyor.
A
B
(9x - 4) cm
Mavi renkli karenin alanı (36x² +25 - 60x) cm²'dir.
Kırmızı renkli fayansın görünüm alanını cm² cin-
sinden veren cebirsel ifadenin katsayılar toplamı
A, sabit terimi ve x'li terimin katsayısı olduğu-
na göre ▲ - . kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 14
D) 21
8. A
g
k
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
LIKLER 7. Elif, kare şeklindeki fayansların birer kenarlarını bir- leştirerek A ve B noktaları doğrusal olan aşağıdaki şekli oluşturuyor. A B (9x - 4) cm Mavi renkli karenin alanı (36x² +25 - 60x) cm²'dir. Kırmızı renkli fayansın görünüm alanını cm² cin- sinden veren cebirsel ifadenin katsayılar toplamı A, sabit terimi ve x'li terimin katsayısı olduğu- na göre ▲ - . kaçtır? A) 9 B) 10 C) 14 D) 21 8. A g k
7. Aşağıda verilen görsel iki kare ve bir dikdörtgenin bir-
leşiminden oluşmaktadır.
42
Dikdörtgensel bölgenin alanı 3x2 6x cm² ve yeşil
renkli karenin alanı x² - 4x + 4 cm²'dir.
A) 16x²-16x + 4
B) 16x²2 + 16x + 4
C) 9x² + 12x + 4
D) 9x² + 18x +9
x+2
Buna göre turuncu renkli karenin alanı kaç
cm2'dir?
3-2-6,
FENOMEN
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
7. Aşağıda verilen görsel iki kare ve bir dikdörtgenin bir- leşiminden oluşmaktadır. 42 Dikdörtgensel bölgenin alanı 3x2 6x cm² ve yeşil renkli karenin alanı x² - 4x + 4 cm²'dir. A) 16x²-16x + 4 B) 16x²2 + 16x + 4 C) 9x² + 12x + 4 D) 9x² + 18x +9 x+2 Buna göre turuncu renkli karenin alanı kaç cm2'dir? 3-2-6, FENOMEN
5
Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki kağıt, karşılıklı kenarları
çakışacak biçimde görseldeki gibi iki kez katlanmış ve ar-
dından tekrar açılarak parçalardan biri kesilip çıkarılmıştır.
Kalan parçaların kağıdın başlangıçtaki halinin kaçta ka-
çına denk geldiğini ifade eden ondalık gösterim aşağı-
dakilerden hangisinde çözümlenmiştir?
A) 7.10¹ +5.10⁰
C) 7 10-1+5-10-²
B) 7-10-2+5-10-3
D) 7 100+5 10-1
NİTELİK
YAYINLARI
SÜ
KI
r
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
5 Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki kağıt, karşılıklı kenarları çakışacak biçimde görseldeki gibi iki kez katlanmış ve ar- dından tekrar açılarak parçalardan biri kesilip çıkarılmıştır. Kalan parçaların kağıdın başlangıçtaki halinin kaçta ka- çına denk geldiğini ifade eden ondalık gösterim aşağı- dakilerden hangisinde çözümlenmiştir? A) 7.10¹ +5.10⁰ C) 7 10-1+5-10-² B) 7-10-2+5-10-3 D) 7 100+5 10-1 NİTELİK YAYINLARI SÜ KI r
Deneme Sınavı 05
5. Aşağıda eş karelere ayrılmış zeminde ABCD karesinin alanı (16x² + 32x + 16) br² dir.
A
D
x+
A) 20x² + 40x + 20
C) 10x² + 30x + 10
B
K
1X+1
N
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanını birimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?
LI
B) 20x² + 20x + 20
D) Ox+ 20x + 10
M
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
Deneme Sınavı 05 5. Aşağıda eş karelere ayrılmış zeminde ABCD karesinin alanı (16x² + 32x + 16) br² dir. A D x+ A) 20x² + 40x + 20 C) 10x² + 30x + 10 B K 1X+1 N Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanını birimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisidir? LI B) 20x² + 20x + 20 D) Ox+ 20x + 10 M
3.
FUCHO
Kemal, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 52 cm²
yansları kenarları boyunca birleştirerek Şekil-1 ve Şekil-2'deki görselleri elde etmiştir.
Şekil - 2
Şekil - 1
Bu görseldeki eş fayanslardan birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 26
B) 30
C) 34
20
olan eş dikdörtgen fal
D) 38
= 8Y
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
3. FUCHO Kemal, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 52 cm² yansları kenarları boyunca birleştirerek Şekil-1 ve Şekil-2'deki görselleri elde etmiştir. Şekil - 2 Şekil - 1 Bu görseldeki eş fayanslardan birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 26 B) 30 C) 34 20 olan eş dikdörtgen fal D) 38 = 8Y
8. SINIF DENEME SINAVI
B
9. Bir kenar uzunluğu x cm olan kare şeklindeki iki karton tüm kenarları çakışacak şekilde üst üste konulduktan sonra,
üstteki karton aşağıdaki gibi sola ve yukarı doğru y cm kaydırılmıştır.
x cm
y cm
y cm
X-4
SAYISAL BÖLÜM
Bu kaydırma işleminden sonra, kartonların üst üste gelen kısımlarının santimetrekare cinsinden alanı aşağıda-
ki cebirsel ifadelerden hangisi ile özdeş olur?
A) (x-(x+y)
B) x² + 2xy + y²
C) x² - 2xy + y²
3/2xY
D) x2-2xy-y²
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
8. SINIF DENEME SINAVI B 9. Bir kenar uzunluğu x cm olan kare şeklindeki iki karton tüm kenarları çakışacak şekilde üst üste konulduktan sonra, üstteki karton aşağıdaki gibi sola ve yukarı doğru y cm kaydırılmıştır. x cm y cm y cm X-4 SAYISAL BÖLÜM Bu kaydırma işleminden sonra, kartonların üst üste gelen kısımlarının santimetrekare cinsinden alanı aşağıda- ki cebirsel ifadelerden hangisi ile özdeş olur? A) (x-(x+y) B) x² + 2xy + y² C) x² - 2xy + y² 3/2xY D) x2-2xy-y²
4 Alanları eşit iki dikdörtgenden birinin kısa kenarı
diğerinin kısa kenarının iki katıdır.
Buna göre kısa kenarı daha uzun olan dikdört-
genin uzun kenarı, kısa kenarı daha kısa olan
dikdörtgenin uzun kenarının kaç katıdır?
A) 1
B) 1/1/2 C) 2
27
3d
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
4 Alanları eşit iki dikdörtgenden birinin kısa kenarı diğerinin kısa kenarının iki katıdır. Buna göre kısa kenarı daha uzun olan dikdört- genin uzun kenarı, kısa kenarı daha kısa olan dikdörtgenin uzun kenarının kaç katıdır? A) 1 B) 1/1/2 C) 2 27 3d
K
1
1
5. Dikdörtgen şeklindeki üç kağıt kısa kenarları d doğru
üzerinde üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk
olmayacak şekilde birleştirilmiştir.
12 cm
2 m
4 cm
Her bir dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları santimet-
re cinsinden ait olduğu dikdörtgenin uzun kenarının
farklı asal çarpanlarının toplamına eşittir.
d
Buna göre yukarıda verilen şeklin çevre uzunlu-
ğu kaç santimetredir?
A) 52
B) 56
C) 58
D) 60
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
K 1 1 5. Dikdörtgen şeklindeki üç kağıt kısa kenarları d doğru üzerinde üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilmiştir. 12 cm 2 m 4 cm Her bir dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları santimet- re cinsinden ait olduğu dikdörtgenin uzun kenarının farklı asal çarpanlarının toplamına eşittir. d Buna göre yukarıda verilen şeklin çevre uzunlu- ğu kaç santimetredir? A) 52 B) 56 C) 58 D) 60
6.
Kenar uzunlukları 10√2 m ve 12√2 m olan dikdörtgen şek-
lindeki bir bahçenin içerisine alanları sırasıyla 8m² ve 18m²
olan karesel bölgelere çiçek ekilip geri kalan kısmına ağaç
dikilecektir.
Buna göre ağaç diiklecek bölgenin çevresi kaç metre-
dir?
A 40 2
B) 44√2
8 m²
2
C) 48√2
D) 50√2
18 m²
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
6. Kenar uzunlukları 10√2 m ve 12√2 m olan dikdörtgen şek- lindeki bir bahçenin içerisine alanları sırasıyla 8m² ve 18m² olan karesel bölgelere çiçek ekilip geri kalan kısmına ağaç dikilecektir. Buna göre ağaç diiklecek bölgenin çevresi kaç metre- dir? A 40 2 B) 44√2 8 m² 2 C) 48√2 D) 50√2 18 m²
50
BÖLÜM TURU
22. Bir tuğla fabrikasındaki makinenin ürettiği tuğla sa-
yısının zamana bağlı değişimini gösteren doğrusal
grafik aşağıdaki gibidir.
Grafik: Zamana Göre Üretilen Tuğla Sayısı
A Tuğla Sayısı (tane)
0
15
60
Bu makinenin çalışırken maliyetinin zamana bağlı de-
ğişimini gösteren doğrusal grafik ise aşağıdaki gibi-
dir.
Grafik: Zamana Göre Maliyet Miktarı
A Maliyet (kr.)
0
Zaman (sn.)
2
TEST/36
Zaman (sn.)
Bu fabrikada 200 adet tuğla üretiminin maliyeti
kaç TL'dir? (1 TL = 100 kr.)
A) 10
B) 15
C) 18
D) 25
24
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
50 BÖLÜM TURU 22. Bir tuğla fabrikasındaki makinenin ürettiği tuğla sa- yısının zamana bağlı değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıdaki gibidir. Grafik: Zamana Göre Üretilen Tuğla Sayısı A Tuğla Sayısı (tane) 0 15 60 Bu makinenin çalışırken maliyetinin zamana bağlı de- ğişimini gösteren doğrusal grafik ise aşağıdaki gibi- dir. Grafik: Zamana Göre Maliyet Miktarı A Maliyet (kr.) 0 Zaman (sn.) 2 TEST/36 Zaman (sn.) Bu fabrikada 200 adet tuğla üretiminin maliyeti kaç TL'dir? (1 TL = 100 kr.) A) 10 B) 15 C) 18 D) 25 24
11. Yarıçap uzunluğu r birim olan dairenin çevresi 2r birimdir.
Yarıçap uzunluğu r birim olan dairenin alanı Tr² birimkaredir.
Aşağıda verilen kare ve daire şeklindeki hedef tahtalarının her birinin çevre uzunluğu 24/3 desimetredir.
936.7₁
912
3.4=12
1
24
SINAN KUZUCU
A)
3.
YAYINLARI
To
1. hedef tahtası
B)
6√3
7
144
2. hedef tahtası
16
1. hedef tahtasındaki çember ve 2. hedef tahtasındaki kare şeklindeki kırmızı bölgelerin her birinin çevresi 12 desimetredir.
Ahmet, yukarıdaki hedeflere rastgele isabetli birer atış yaptığına göre 1. hedef tahtasındaki kırmızı bölgeyi vur-
ma olasılığı, 2. hedef tahtasındaki kırmızı bölgeyi vurma olasılığından kaç fazladır? (= 3 aliniz.)
D) 1/6
112
EXI
C)
1
18
√3
is 16
2
= 16.3
Ortaokul Matematik
Alan Ölçme Birimleri
11. Yarıçap uzunluğu r birim olan dairenin çevresi 2r birimdir. Yarıçap uzunluğu r birim olan dairenin alanı Tr² birimkaredir. Aşağıda verilen kare ve daire şeklindeki hedef tahtalarının her birinin çevre uzunluğu 24/3 desimetredir. 936.7₁ 912 3.4=12 1 24 SINAN KUZUCU A) 3. YAYINLARI To 1. hedef tahtası B) 6√3 7 144 2. hedef tahtası 16 1. hedef tahtasındaki çember ve 2. hedef tahtasındaki kare şeklindeki kırmızı bölgelerin her birinin çevresi 12 desimetredir. Ahmet, yukarıdaki hedeflere rastgele isabetli birer atış yaptığına göre 1. hedef tahtasındaki kırmızı bölgeyi vur- ma olasılığı, 2. hedef tahtasındaki kırmızı bölgeyi vurma olasılığından kaç fazladır? (= 3 aliniz.) D) 1/6 112 EXI C) 1 18 √3 is 16 2 = 16.3