Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Rasyonel Sayılarla İşlemler Soruları

17. Gamze Öğretmen tahtaya bazı rakamlar yazmıştır.
1, 2, 4, 5
BBBB
Gamze Öğretmen öğrencisinden tahtaya yazdığı rakamların tümünü kullanarak 20 den büyük en küçük
ondalık sayıyı yazmasını ve bu sayının onda birler basamağına yuvarlanmış hâlinin
21
fazlasını bulma-
10
sını ister.
Öğrenci soruyu doğru cevapladığına göre tahtaya yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24,7
B) 24,6
C) 23,7
D) 23,6
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
17. Gamze Öğretmen tahtaya bazı rakamlar yazmıştır. 1, 2, 4, 5 BBBB Gamze Öğretmen öğrencisinden tahtaya yazdığı rakamların tümünü kullanarak 20 den büyük en küçük ondalık sayıyı yazmasını ve bu sayının onda birler basamağına yuvarlanmış hâlinin 21 fazlasını bulma- 10 sını ister. Öğrenci soruyu doğru cevapladığına göre tahtaya yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 24,7 B) 24,6 C) 23,7 D) 23,6
0 Aşağıda verilen problemleri çözünüz.
Bir müze gezisine öğretmen ve öğrencilerden oluşan 54 kişi katılmıştır. Katılan öğretmen sayısının öğrenci sayısına
oranı -'dir.
8
Buna göre, geziye katılan öğrenci sayısı kaçtır?
●
@
İhan ve Gülhan'ın paraları oranı tür.
İhan ve Gülhan'ın paraları toplamı 220 TL olduğuna göre, Gülhan'ın kaç lirası vardır?
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
0 Aşağıda verilen problemleri çözünüz. Bir müze gezisine öğretmen ve öğrencilerden oluşan 54 kişi katılmıştır. Katılan öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı -'dir. 8 Buna göre, geziye katılan öğrenci sayısı kaçtır? ● @ İhan ve Gülhan'ın paraları oranı tür. İhan ve Gülhan'ın paraları toplamı 220 TL olduğuna göre, Gülhan'ın kaç lirası vardır?
3. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin kilogram fiyatları ve-
rilmiştir.
Ürünler
Un
Şeker
Tuz
Fiyat (TL)
2,35
4,65
1,40
Elif fiyatı verilen ürünlerden ikişer kilogram alarak
50 TL ödeme yapmıştır.
Buna göre, Elif kaç lira para üstü alır?
A) 30,4 B) 31,6
C) 32,8
D) 33,2
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
3. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin kilogram fiyatları ve- rilmiştir. Ürünler Un Şeker Tuz Fiyat (TL) 2,35 4,65 1,40 Elif fiyatı verilen ürünlerden ikişer kilogram alarak 50 TL ödeme yapmıştır. Buna göre, Elif kaç lira para üstü alır? A) 30,4 B) 31,6 C) 32,8 D) 33,2
Etkinlik 25
1. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ve ondalık gösterimleri yüzde sembolü ile yazınız.
a.
C.
e.
k.
a.
e.
37
100
g.
1
2
25
16
400
0,274
1,35
%15 =
%100 =
%120=
%300 =
b.
0000
d.
2. Aşağıda yüzde sembolü ile gösterilen ifadelere karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.
h.
b.
d.
0,63
h.
0,1
0,09
243
300
5
4
1
8
%40 =
%1 =
%25=
%0,7 =
ninn ve Creant Ya
Oran V
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Etkinlik 25 1. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ve ondalık gösterimleri yüzde sembolü ile yazınız. a. C. e. k. a. e. 37 100 g. 1 2 25 16 400 0,274 1,35 %15 = %100 = %120= %300 = b. 0000 d. 2. Aşağıda yüzde sembolü ile gösterilen ifadelere karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız. h. b. d. 0,63 h. 0,1 0,09 243 300 5 4 1 8 %40 = %1 = %25= %0,7 = ninn ve Creant Ya Oran V
is
lan
4
4.
Yukarıdaki şekil eş bölmelere ayrılmıştır.
Buna göre, şıklarda eş bölmelerinin bazıları boyang
verilmiş şekillerden hangisi, yukarıda verilen şekil
orantı oluşturur?
A)
obnizmjo nolyod al jemrå sv pripUT.com
DACB)
D)
of
104
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
is lan 4 4. Yukarıdaki şekil eş bölmelere ayrılmıştır. Buna göre, şıklarda eş bölmelerinin bazıları boyang verilmiş şekillerden hangisi, yukarıda verilen şekil orantı oluşturur? A) obnizmjo nolyod al jemrå sv pripUT.com DACB) D) of 104
EMATİK
3.
Sinds
36
(12-15
3
3
konulmustu.
hatalı
+
uporca pryci.
B
4
Yukarıda sayı doğrusunda verilen A ve B
kesirleri için A+B işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
ole
16
?
A) 61 8161 C)12 8171
B)
7-
4
A
8.
516
4.3
Jik
D3 6-
14
G÷2
bö
3x
4
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
EMATİK 3. Sinds 36 (12-15 3 3 konulmustu. hatalı + uporca pryci. B 4 Yukarıda sayı doğrusunda verilen A ve B kesirleri için A+B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? ole 16 ? A) 61 8161 C)12 8171 B) 7- 4 A 8. 516 4.3 Jik D3 6- 14 G÷2 bö 3x 4
met Bey'in evi iş
3
e 5-km uzak-
10
adır.
r sabah bu yo-
üdükten sonra
inmektedir.
Buna göre,
Bey'in her
itmek için
ğünü bu-
yolun
2
15
Aysun marketten 32 kg şeker almıştır. Aysun eve gelir-
ken şekerin -—-'ünü yolda dökmüştür.
3
A)
Buna göre, Aysun'un döktüğü şekerin miktarı kaç
kg'dır?
w/N
3. SORU
2
B)
5/3
Ahmet Bey işe gitmek
2
54
D)
5210 x 2²0/50
15
53
3/w
yürümektedir.
Kesir-
15
53 km
75
lerle çarpma iş-
lemi yaparken kesirleri
yerlerinin değişmesi
min sonucunu değis
2.1
2x1
5 3 5x3
1 2 1X
3 5 3x
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
met Bey'in evi iş 3 e 5-km uzak- 10 adır. r sabah bu yo- üdükten sonra inmektedir. Buna göre, Bey'in her itmek için ğünü bu- yolun 2 15 Aysun marketten 32 kg şeker almıştır. Aysun eve gelir- ken şekerin -—-'ünü yolda dökmüştür. 3 A) Buna göre, Aysun'un döktüğü şekerin miktarı kaç kg'dır? w/N 3. SORU 2 B) 5/3 Ahmet Bey işe gitmek 2 54 D) 5210 x 2²0/50 15 53 3/w yürümektedir. Kesir- 15 53 km 75 lerle çarpma iş- lemi yaparken kesirleri yerlerinin değişmesi min sonucunu değis 2.1 2x1 5 3 5x3 1 2 1X 3 5 3x
ücret ödemek-
üyeliklerini de-
ayda eşit ol-
üzüne uzun
de noktalar
6. Aşağıda yüksekliği 17
mü verilmiştir.
MATEMATİK
cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta bloğun önden görü-
C)
Bu bloğa uzunlukları
32
5 cm,
noktalarına sırasıyla dik bir şekilde çakılacaktır.
19
B
cm, 42
cm ve
17
50
7 cm olan çiviler işaretlenen A, B, C ve D
Buna göre çiviler çakıldıktan sonra tahta bloğun önden görünümü aşağıdakilerden hangisin-
deki gibi olur?
A)
B)
cm
D)
(A
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
ücret ödemek- üyeliklerini de- ayda eşit ol- üzüne uzun de noktalar 6. Aşağıda yüksekliği 17 mü verilmiştir. MATEMATİK cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta bloğun önden görü- C) Bu bloğa uzunlukları 32 5 cm, noktalarına sırasıyla dik bir şekilde çakılacaktır. 19 B cm, 42 cm ve 17 50 7 cm olan çiviler işaretlenen A, B, C ve D Buna göre çiviler çakıldıktan sonra tahta bloğun önden görünümü aşağıdakilerden hangisin- deki gibi olur? A) B) cm D) (A
6.
2
a
a
b
C
d
18
a
b
16
M
C
6
d
24
Yukarıdaki tabloda a,b,c ve d negatif tam sayılarıyla yapılan çarpma işlemlerinden bazıla
rının sonuçları verilmiştir.
Buna göre, a+b+c+d toplamı kaçtır?
A) -10
B) -12
C) -14
D) -15
E) -18
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
6. 2 a a b C d 18 a b 16 M C 6 d 24 Yukarıdaki tabloda a,b,c ve d negatif tam sayılarıyla yapılan çarpma işlemlerinden bazıla rının sonuçları verilmiştir. Buna göre, a+b+c+d toplamı kaçtır? A) -10 B) -12 C) -14 D) -15 E) -18
18. Aşağıdaki şekillerde aynı büyüklükte iki ayrı cam lev-
ha ve üzerlerindeki sayılar gösterilmiştir.
16
V10
-5
A
0
27
2,32
16
1. Cam levha
B)
-1
8,18374...
9/2
B
0
1
√25
2. Cam levha
1. cam levhadaki sayılardan rasyonel olanların bulun-
duğu dilimler kırmızıya, 2. cam levhadaki sayılardan
irrasyonel olanların bulunduğu dilimler beyaza boya-
niyor.
Ardından bu levhalar döndürülmeden tamamen çakı-
şacak şekilde üst üste konulduğunda üst üste gelen
kırmızı ve beyaz dilimler pembe görünüyor.
JB
Buna göre, iki cam levha üst üste konulduğunda
aşağıdaki dilimlerden hangisinin görünümü elde
edilmez?
D)
Si
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
18. Aşağıdaki şekillerde aynı büyüklükte iki ayrı cam lev- ha ve üzerlerindeki sayılar gösterilmiştir. 16 V10 -5 A 0 27 2,32 16 1. Cam levha B) -1 8,18374... 9/2 B 0 1 √25 2. Cam levha 1. cam levhadaki sayılardan rasyonel olanların bulun- duğu dilimler kırmızıya, 2. cam levhadaki sayılardan irrasyonel olanların bulunduğu dilimler beyaza boya- niyor. Ardından bu levhalar döndürülmeden tamamen çakı- şacak şekilde üst üste konulduğunda üst üste gelen kırmızı ve beyaz dilimler pembe görünüyor. JB Buna göre, iki cam levha üst üste konulduğunda aşağıdaki dilimlerden hangisinin görünümü elde edilmez? D) Si
1
1
1
1
1
1
8
1
(2:10).
Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakiler-
den hangisidir?
2/10
(A) =//
W
5
B) = 1/2
07/0
C) -/-/-
D) TO
}
1
t
1
1
I
$
Aşağıda, Ezgi'n
ları gösterilmişti
Gür
A) 5,35
1.
23
3.
Ezgi'nin üç gü
tanı" 15 olduğ
para miktarı k
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
1 1 1 1 1 1 8 1 (2:10). Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakiler- den hangisidir? 2/10 (A) =// W 5 B) = 1/2 07/0 C) -/-/- D) TO } 1 t 1 1 I $ Aşağıda, Ezgi'n ları gösterilmişti Gür A) 5,35 1. 23 3. Ezgi'nin üç gü tanı" 15 olduğ para miktarı k
zenekte ik
D) 12¹
3.
Atletizmde saniyeden sonra kullanılan zaman ölçüsü santisaniyedir.
1 saniye = 100 santisaniyedir.
Bir önceki yıl yapılan 200 metre koşu müsabakasında koşuya katılan sporcuların koşu süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
metre
Sporcular
Süre (sn)
25,12
Süleyman
25,32
Tablo: Sporcuların geçen yılki koşu süreleri (sn)
27,75
2,7
3045
Ali
26,88
Osman
Ali
Murat
Kaan
Tablo: Bu yıl yapılan koşuda 1.ile olan süre farkı
Bu yılki yapılan 200 metre koşu müsabakasına yine aynı kişiler katılmış ve 25.12 saniyelik koşu süresiyle yine Süleyman 1. olmuştur.
Diğer koşucuların bitiş çizgisine 1. olan koşucudan kaç saniye sonra geldikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
V
Osman
Sporcular Süre (sn) 1. 25, 12
27,07
27,02
5.10-1
Kaan
R₂
3.1.100 +2.10-1
52. 10° +9
42.100 +7.10-1
27,75
D DZ
23,08
28,32
2,95
31,22
2. 10° +9.10-1+5. 10-2
30,4
231 27
Murat
28,32
27,02
*
Buna göre geçen yılki koşu sürelerine göre daha yavaş koşan sporcu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman
B) Ali
C) Murat
27
2
26,88
2808
95.
2,7
10
Kaa
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
zenekte ik D) 12¹ 3. Atletizmde saniyeden sonra kullanılan zaman ölçüsü santisaniyedir. 1 saniye = 100 santisaniyedir. Bir önceki yıl yapılan 200 metre koşu müsabakasında koşuya katılan sporcuların koşu süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. metre Sporcular Süre (sn) 25,12 Süleyman 25,32 Tablo: Sporcuların geçen yılki koşu süreleri (sn) 27,75 2,7 3045 Ali 26,88 Osman Ali Murat Kaan Tablo: Bu yıl yapılan koşuda 1.ile olan süre farkı Bu yılki yapılan 200 metre koşu müsabakasına yine aynı kişiler katılmış ve 25.12 saniyelik koşu süresiyle yine Süleyman 1. olmuştur. Diğer koşucuların bitiş çizgisine 1. olan koşucudan kaç saniye sonra geldikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. V Osman Sporcular Süre (sn) 1. 25, 12 27,07 27,02 5.10-1 Kaan R₂ 3.1.100 +2.10-1 52. 10° +9 42.100 +7.10-1 27,75 D DZ 23,08 28,32 2,95 31,22 2. 10° +9.10-1+5. 10-2 30,4 231 27 Murat 28,32 27,02 * Buna göre geçen yılki koşu sürelerine göre daha yavaş koşan sporcu aşağıdakilerden hangisidir? A) Osman B) Ali C) Murat 27 2 26,88 2808 95. 2,7 10 Kaa
MATEMATİK - 7
10. Aşağıda verilen küpler üzerinde bazı rasyonel sayı-
lar yazmaktadır.
AAAADHA
Akın, çarpma işlemine göre tersi olan rasyonel ifa-
deleri masadan kaldırıyor.
A)
B)
C)
3
D)
4
Buna göre masa üzerinde kalan küpler aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2
2
& ev S, (0
5
3
1000
10
201
binora mého O'tid ebelixes Of terl
1o 12. Silil
kırr
Şe
-llems ignert sino nabitgiis selles issa & sluoutube neto
Sulo nugyu nigi neblibleo msho
$(0
11. Aşağıda bir halı yıkama makinesinde kullanılan üç
farklı yıkama başlığı verilmiştir.
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
MATEMATİK - 7 10. Aşağıda verilen küpler üzerinde bazı rasyonel sayı- lar yazmaktadır. AAAADHA Akın, çarpma işlemine göre tersi olan rasyonel ifa- deleri masadan kaldırıyor. A) B) C) 3 D) 4 Buna göre masa üzerinde kalan küpler aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2 2 & ev S, (0 5 3 1000 10 201 binora mého O'tid ebelixes Of terl 1o 12. Silil kırr Şe -llems ignert sino nabitgiis selles issa & sluoutube neto Sulo nugyu nigi neblibleo msho $(0 11. Aşağıda bir halı yıkama makinesinde kullanılan üç farklı yıkama başlığı verilmiştir.
2) 6
10.
Emel
2
Emre'nin yaşının benim yaşıma
oranı -'tür.
A) —
14- Emr 24-
Ze-Am 3k
Benim yaşımın Ahmet'in yaşına ora-
ni 'dir.
Emre
Emel ve Emre'nin yaptığı açıklamalara göre, Emel'in ya-
şının Ahmet'in yaşına oranı kaçtır?
C) -/-/-
B) 3
BON
Enel
D)
Yanıt Yayınları
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2) 6 10. Emel 2 Emre'nin yaşının benim yaşıma oranı -'tür. A) — 14- Emr 24- Ze-Am 3k Benim yaşımın Ahmet'in yaşına ora- ni 'dir. Emre Emel ve Emre'nin yaptığı açıklamalara göre, Emel'in ya- şının Ahmet'in yaşına oranı kaçtır? C) -/-/- B) 3 BON Enel D) Yanıt Yayınları
Bir esnaf, maliyet üzerinden %20 kârla sattığı bir ürüne satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulu-
yor. Son durumda ürünün satışından 24 TL kâr ediyor.
Buna göre ürünün maliyeti kaç TL'dir?
A200 TL
B) 250 TL
5.
C) 300 TL
D) 350 TL
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Bir esnaf, maliyet üzerinden %20 kârla sattığı bir ürüne satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulu- yor. Son durumda ürünün satışından 24 TL kâr ediyor. Buna göre ürünün maliyeti kaç TL'dir? A200 TL B) 250 TL 5. C) 300 TL D) 350 TL
10. Aşağıdaki görselde 140 dm uzunluğundaki esnek olmayan çamaşır ipine renkleri dışında özdeş olan kare
şeklindeki havlular aralarında boşluk bırakılmadan asılmıştır.
140 dm
Havlular bu şekilde asıldığında ipte boşluk kalmamıştır.
Buna göre kare şeklindeki özdeş havlulardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
40
dm
7
dm
C
35
16 d
3
- dm
DY
balon
28
dm
f
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayılarla İşlemler
10. Aşağıdaki görselde 140 dm uzunluğundaki esnek olmayan çamaşır ipine renkleri dışında özdeş olan kare şeklindeki havlular aralarında boşluk bırakılmadan asılmıştır. 140 dm Havlular bu şekilde asıldığında ipte boşluk kalmamıştır. Buna göre kare şeklindeki özdeş havlulardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 40 dm 7 dm C 35 16 d 3 - dm DY balon 28 dm f