Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Rasyonel Sayıları Tanıyalım Soruları

EKSPERT
YAYINLARI
ÖN İZLEM
11. Asal çarpanları toplam 10 olan iki basamaklı sayılar
ile asal çarpanları toplam 12 olan iki basamaklı sayı-
Tarın tamamı özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.
Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üze-
rinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
Ⓡ%&
F
D
5
21.3=63
12
21,68
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
EKSPERT YAYINLARI ÖN İZLEM 11. Asal çarpanları toplam 10 olan iki basamaklı sayılar ile asal çarpanları toplam 12 olan iki basamaklı sayı- Tarın tamamı özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üze- rinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Ⓡ%& F D 5 21.3=63 12 21,68
AY
atbaacılık
d. Şti.
4. Unite Kazanım Yoklama Sınav
2. Aşağıda verilen eşitliklerin orantı oluşturabilmesi için
sembollere karşılık gelen sayılanı bulunuz.
(4x3-12 puan)
Adı:
Soyadt.
1. Bir kavanozdaki şekerlerden san şekerlerin sayısının kır-
mızı şekerlerin sayısına oranı kırmızı şekerlerin sayı-
3
sının mavi şekerlerin sayısına oranı
1
dir.
Kavanozdaki şeker sayısı 20 olduğuna göre renkleri-
ne göre şeker sayılanını bulunuz ve boyayarak göste-
riniz. (10 puan)
2.
3
5 10
24
42
b.
Ç
16 12
20
+
4
=
KYS
SE
Model Eğitim Yayınları
Model Eğitim Yayınlan
Sinif / Şube...
Aldığı Puan:
3. Aşağıda verilen durumlan inceleyerek doğru orantı be-
lirtenlere 'D' ters orantı belirtenlere T yazınız. (8 puan)
a. (...) 5 kg sütten 3 kg yoğurt elde edildiğine göre süt ile
yoğurt arasındaki ilişki
b. (...) Tamamı 10 işci ile 12 günde tamamlanan bir işte
İşci sayısı ile işin tamamlanma süresi arasındaki
ilişki
c. (...) Bir araba belirli bir yolu saate 90 km hızla 5 saat-
te gittiğine göre arabanın hızı ile yolun tamamlan-
ma süresi arasındaki ilişki
d. (...) Bir kişi belirli bir işi günde 5 saat çalışarak 12 gün-
de tamamladığına göre günlük çalışma süresi ile
Işin tamamlanma süresi arasındaki ilişki
4. Aşağıda verilen tabloları Istenen orantıyı oluşturacak
şekilde tamamlayınız. (2x5=10 puan)
Doğru orantı
a 1
.b
Ters orantı
1
a
12
b
Matematik Yazılı Sınav Provasi
12
2
3
36
3
6
6
5. Aşağıda verilen problemlerde istenenleri hesaplayınız.
(2x5=10 puan)
a. x sayısı y sayısı doğru orantılıdır.
x = 3 iken y = 12 olduğuna göre x = 12 Iken y kaç-
tır?
b. (x+1) sayısı (y-1) sayısı ters orantılıdır.
x=2 iken y = 13 olduğuna göre x = 11 iken y kaç-
tır?
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
AY atbaacılık d. Şti. 4. Unite Kazanım Yoklama Sınav 2. Aşağıda verilen eşitliklerin orantı oluşturabilmesi için sembollere karşılık gelen sayılanı bulunuz. (4x3-12 puan) Adı: Soyadt. 1. Bir kavanozdaki şekerlerden san şekerlerin sayısının kır- mızı şekerlerin sayısına oranı kırmızı şekerlerin sayı- 3 sının mavi şekerlerin sayısına oranı 1 dir. Kavanozdaki şeker sayısı 20 olduğuna göre renkleri- ne göre şeker sayılanını bulunuz ve boyayarak göste- riniz. (10 puan) 2. 3 5 10 24 42 b. Ç 16 12 20 + 4 = KYS SE Model Eğitim Yayınları Model Eğitim Yayınlan Sinif / Şube... Aldığı Puan: 3. Aşağıda verilen durumlan inceleyerek doğru orantı be- lirtenlere 'D' ters orantı belirtenlere T yazınız. (8 puan) a. (...) 5 kg sütten 3 kg yoğurt elde edildiğine göre süt ile yoğurt arasındaki ilişki b. (...) Tamamı 10 işci ile 12 günde tamamlanan bir işte İşci sayısı ile işin tamamlanma süresi arasındaki ilişki c. (...) Bir araba belirli bir yolu saate 90 km hızla 5 saat- te gittiğine göre arabanın hızı ile yolun tamamlan- ma süresi arasındaki ilişki d. (...) Bir kişi belirli bir işi günde 5 saat çalışarak 12 gün- de tamamladığına göre günlük çalışma süresi ile Işin tamamlanma süresi arasındaki ilişki 4. Aşağıda verilen tabloları Istenen orantıyı oluşturacak şekilde tamamlayınız. (2x5=10 puan) Doğru orantı a 1 .b Ters orantı 1 a 12 b Matematik Yazılı Sınav Provasi 12 2 3 36 3 6 6 5. Aşağıda verilen problemlerde istenenleri hesaplayınız. (2x5=10 puan) a. x sayısı y sayısı doğru orantılıdır. x = 3 iken y = 12 olduğuna göre x = 12 Iken y kaç- tır? b. (x+1) sayısı (y-1) sayısı ters orantılıdır. x=2 iken y = 13 olduğuna göre x = 11 iken y kaç- tır?
17 Aşağıda verilen sayı doğrularında, harflere karşılık gelen kesirleri örnekteki gibi yazalım.
0
12
0
0
V
2
1
K
K
NOX
2
A
1
2
3
Z
2
3
4
B
2
12
5
18 Aşağıdaki noktalı yerlere tam sayılı kesirler yazalım.
N
Kazanım 1: Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modelle gösterir.
3
3
6
M
M
5
R
7
N
N
S
8
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
17 Aşağıda verilen sayı doğrularında, harflere karşılık gelen kesirleri örnekteki gibi yazalım. 0 12 0 0 V 2 1 K K NOX 2 A 1 2 3 Z 2 3 4 B 2 12 5 18 Aşağıdaki noktalı yerlere tam sayılı kesirler yazalım. N Kazanım 1: Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modelle gösterir. 3 3 6 M M 5 R 7 N N S 8
Eş
karelerden oluşan bir tabloda kırmızı kareden başlanarak her seferinde bir kenarı ortak olan kare-
lerden bir defa geçilip mavi boyalı kareye gidilecektir. Mavi boyalı kareye sadece rasyonel sayı yazılı
karelerden iki farklı yol takip edilerek gidilebilmektedir.
Buna göre bu tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C)
3,6
444.
14,4
4.9
,59
3+13
#
√0,01
1,4
0,0256
T
-40
2√5
14
256
10000
B)
D)
phis u
-√64
0,0004 5,9+2,9
3,2
3,14 √(-3)2 2,1413...
B
√98
9,9
ZIRVE
0,05
π
2,25
KAZANDIRAN
Test-15
1,69
pak
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
Eş karelerden oluşan bir tabloda kırmızı kareden başlanarak her seferinde bir kenarı ortak olan kare- lerden bir defa geçilip mavi boyalı kareye gidilecektir. Mavi boyalı kareye sadece rasyonel sayı yazılı karelerden iki farklı yol takip edilerek gidilebilmektedir. Buna göre bu tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) 3,6 444. 14,4 4.9 ,59 3+13 # √0,01 1,4 0,0256 T -40 2√5 14 256 10000 B) D) phis u -√64 0,0004 5,9+2,9 3,2 3,14 √(-3)2 2,1413... B √98 9,9 ZIRVE 0,05 π 2,25 KAZANDIRAN Test-15 1,69 pak
Görkem
-3
-2
Yukarıdaki sayı doğrusunda Görkem ve Nehir'in bu-
lunduğu noktalar verilmiştir
Nehir
Buna göre, Görkem ve Nehir'in orta noktası aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) -1
C) - - 13
B)
2
3
D) 0
89
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
Görkem -3 -2 Yukarıdaki sayı doğrusunda Görkem ve Nehir'in bu- lunduğu noktalar verilmiştir Nehir Buna göre, Görkem ve Nehir'in orta noktası aşağı- dakilerden hangisidir? A) -1 C) - - 13 B) 2 3 D) 0 89
10. İbrahim üzerinde gerçek sayılar kümesinin elemanlarının yazılı olduğu balonlardan sadece rasyonel
sayı yazılı olanları patlatacaktır.
0,1
T
Buna göre İbrahim'in patlatmadığı balonların sayısı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
Türkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4
C, 5
6
25
-0,6
D) 4
3
37
7
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
10. İbrahim üzerinde gerçek sayılar kümesinin elemanlarının yazılı olduğu balonlardan sadece rasyonel sayı yazılı olanları patlatacaktır. 0,1 T Buna göre İbrahim'in patlatmadığı balonların sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 Türkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4 C, 5 6 25 -0,6 D) 4 3 37 7
21:13 18 Mart Cmt
< > M
|||
A) A
AA
ÖNCEKİ
SORU
Ana sayfa
Diji Demi
A
B
mektebim.dijidemi.com
B) B
A
C
x
B
Yukarıdaki şekil, sayı kümelerini modellemektedir.
√36 sayısı bu kümelerde harflerle gösterilen böl-
gelerden hangisine yazılır?
14/40
ÖDEVİ BİTİR
D
Ödevler
Güner Ataberk Hastürk
Özel Tekirdağ Mektebim Ortaokulu
+
C) C
%140
D) D
SONRAKİ
SORU
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
21:13 18 Mart Cmt < > M ||| A) A AA ÖNCEKİ SORU Ana sayfa Diji Demi A B mektebim.dijidemi.com B) B A C x B Yukarıdaki şekil, sayı kümelerini modellemektedir. √36 sayısı bu kümelerde harflerle gösterilen böl- gelerden hangisine yazılır? 14/40 ÖDEVİ BİTİR D Ödevler Güner Ataberk Hastürk Özel Tekirdağ Mektebim Ortaokulu + C) C %140 D) D SONRAKİ SORU
9.
MATEMATİK
Dairenin çevresi 2 x r ile bulunur.
Şekil -l'de çevresi 15 santimetre olan daire şeklinde bir karton verilmiştir. Verilen karton, merkezinden dön
parçaya ayrılmış ve parçalardan bir tanesi Şekil - Il'de verilen sayı doğrusu üzerine, merkez noktası -1 sayısı
karşılık gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
2-3-2
2.3-15
VEL
Çevre = 15 cm
Şekil -1
A)-12/ - //
5
(3)-2/22/2
15
C) -3
12
go
Buna göre Şekil - Il'de A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
(x=3 aliniz.)
D)-45
0
-O
2
Mozaik Yayınları
1
Şekil - II
2
b
10. Görselde bir raf üzerine belirli aralılarla yerleştirilmiş taban genişlikleri 20 santimetre olan sarı ve
verilmiştir.
Kitapçık
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
9. MATEMATİK Dairenin çevresi 2 x r ile bulunur. Şekil -l'de çevresi 15 santimetre olan daire şeklinde bir karton verilmiştir. Verilen karton, merkezinden dön parçaya ayrılmış ve parçalardan bir tanesi Şekil - Il'de verilen sayı doğrusu üzerine, merkez noktası -1 sayısı karşılık gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 2-3-2 2.3-15 VEL Çevre = 15 cm Şekil -1 A)-12/ - // 5 (3)-2/22/2 15 C) -3 12 go Buna göre Şekil - Il'de A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? (x=3 aliniz.) D)-45 0 -O 2 Mozaik Yayınları 1 Şekil - II 2 b 10. Görselde bir raf üzerine belirli aralılarla yerleştirilmiş taban genişlikleri 20 santimetre olan sarı ve verilmiştir. Kitapçık
Deneme Sınavı 04
3. Aşağıda 1'den 36'ya kadar numaraların yazılı
olduğu bölmeler verilmiştir.
Bu bölmeler aşağıdaki renklendirme kuralına
göre boyanacaktır.
t
V3
19
&
Q
25 26
313/2
s
26 21
S
9
1₂
15 to th
a
hu
30
27
13
33
12 23
28
00
6
12
18
24
✓ Numarası asal olanlar 4 adet renk ile
boyanacaktır.
A
Numarası asal olmayıp 3 ile aralarında
asal olanlar 3 adet renk ile boyanacaktır.
✓ Geriye kalan bölmeler x adet renk ile
boyanacaktır.
C) 4
29 30
34 35 36
Tüm bölmelerdeki renkler birbirinden
farklıdır.
Tüm bölmelerdeki toplam renk sayısı 108
olduğuna göre x kaçtır?
A) 2
B) 3
D) 5
3
4. Aşağıda uz
ta bir ucun
olacak şek
AYDIN YAYINLARI-
stort
2
13
√2 dm
Buna
metr
arası
A) 3-
C) 3
3
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
Deneme Sınavı 04 3. Aşağıda 1'den 36'ya kadar numaraların yazılı olduğu bölmeler verilmiştir. Bu bölmeler aşağıdaki renklendirme kuralına göre boyanacaktır. t V3 19 & Q 25 26 313/2 s 26 21 S 9 1₂ 15 to th a hu 30 27 13 33 12 23 28 00 6 12 18 24 ✓ Numarası asal olanlar 4 adet renk ile boyanacaktır. A Numarası asal olmayıp 3 ile aralarında asal olanlar 3 adet renk ile boyanacaktır. ✓ Geriye kalan bölmeler x adet renk ile boyanacaktır. C) 4 29 30 34 35 36 Tüm bölmelerdeki renkler birbirinden farklıdır. Tüm bölmelerdeki toplam renk sayısı 108 olduğuna göre x kaçtır? A) 2 B) 3 D) 5 3 4. Aşağıda uz ta bir ucun olacak şek AYDIN YAYINLARI- stort 2 13 √2 dm Buna metr arası A) 3- C) 3 3
4. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası on eş parçaya ayrıldıktan sonra elde edilen parçalardan biri
on eş parçaya ayrılmıştır. Son durumda elde edilen parçalardan biri tekrar on eş parçaya ayrılmıştır.
1
5. Sınıf Matematik
Buna göre, A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,356
B) 1,536
C) 1,635
D) 1,636
6
**
***
..
A
**
14
"
2
T
ile ilg
Kes
75
10
Buna
daki b
zılam
A) YE
C)
3. Idil
tar
bi
B
d
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
4. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası on eş parçaya ayrıldıktan sonra elde edilen parçalardan biri on eş parçaya ayrılmıştır. Son durumda elde edilen parçalardan biri tekrar on eş parçaya ayrılmıştır. 1 5. Sınıf Matematik Buna göre, A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,356 B) 1,536 C) 1,635 D) 1,636 6 ** *** .. A ** 14 " 2 T ile ilg Kes 75 10 Buna daki b zılam A) YE C) 3. Idil tar bi B d
20. Bir kener uzunluğu a olan eşkene üçgenin alan
formulu ile hesaplan.
Firat, uzunluğu √30 dm olan bir teli belirli noktalarından büküp uçlarını birleştirerek farkh georsetrik sekiler oluşturmaktadır. Ag a-
ğıda, bu tel ve Firetin oluşturduğu üç geometrik sekil gösterilmagtir
Al Yalnız karenin
C)
Kare
Kare ve dikdörtgenia
√5
PARA
Tel
Dikdörtgen
Eşkenar Üçgen
Dikdörtgenin boyu eninin iki katı uzunlukta olduğuna göre bu şekillerden hangilerinin iç bölgesinin alanı desimetrekare
cinsinden bir rasyonel sayıdır?
Uzunluk: √30 dm
PLARI
B) Yalnız üçgenin
D) Kare ve üçgenin
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
20. Bir kener uzunluğu a olan eşkene üçgenin alan formulu ile hesaplan. Firat, uzunluğu √30 dm olan bir teli belirli noktalarından büküp uçlarını birleştirerek farkh georsetrik sekiler oluşturmaktadır. Ag a- ğıda, bu tel ve Firetin oluşturduğu üç geometrik sekil gösterilmagtir Al Yalnız karenin C) Kare Kare ve dikdörtgenia √5 PARA Tel Dikdörtgen Eşkenar Üçgen Dikdörtgenin boyu eninin iki katı uzunlukta olduğuna göre bu şekillerden hangilerinin iç bölgesinin alanı desimetrekare cinsinden bir rasyonel sayıdır? Uzunluk: √30 dm PLARI B) Yalnız üçgenin D) Kare ve üçgenin
7.
1
1+
işleminin sonucu en büyük negatif tamsa-
yı olduğuna göre kaçtır?
A) 3
c)
1-
3
1
2
1
6
D)-3
işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) En küçük doğal sayıdır.
B) Bir basit kesirdir.
C) Çarpma işleminin yutan elemanıdır.
D) Bir rasyonel sayı değildir.
7
12
49
ifadesin
E
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
7. 1 1+ işleminin sonucu en büyük negatif tamsa- yı olduğuna göre kaçtır? A) 3 c) 1- 3 1 2 1 6 D)-3 işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En küçük doğal sayıdır. B) Bir basit kesirdir. C) Çarpma işleminin yutan elemanıdır. D) Bir rasyonel sayı değildir. 7 12 49 ifadesin E
7.
(1)
A) 5
Küme
SINAN KUZUCU
Sayılar
YAYINLARI
Doğal sayı
Tam sayı
Rasyonel sayı
9
B) 6
2
Yukarıdaki tablo doldurulurken sayıların ait olduğu kümelere "✓", ait olmadığı kümelere "x" işaret
konacaktır.
(-2)3
Buna göre tablo doğru bir şekilde doldurulduğunda " ✓ " sayısı "x" sayısından kaç fazla
dır?
50
X
1/2
(-3)*
C) 7
D) 8
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
7. (1) A) 5 Küme SINAN KUZUCU Sayılar YAYINLARI Doğal sayı Tam sayı Rasyonel sayı 9 B) 6 2 Yukarıdaki tablo doldurulurken sayıların ait olduğu kümelere "✓", ait olmadığı kümelere "x" işaret konacaktır. (-2)3 Buna göre tablo doğru bir şekilde doldurulduğunda " ✓ " sayısı "x" sayısından kaç fazla dır? 50 X 1/2 (-3)* C) 7 D) 8
A)
29
9
KVA PLUS
12. Şekildeki oyunu tasarlayan Elif oyundaki topların üzerinde yazan ondalık gösterime eşil
deliklerin altına yazmayı planlıyor
a
0000
Fakat oyunu yaparken deliklerden birinin altına değeri yazmayı unutan Elif, aşağıdaki kesirle
sini deliğin altına yazarsa oyunu tamamlamış olur?
| 14
B)
WIN
C)
2
0.6
3
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
A) 29 9 KVA PLUS 12. Şekildeki oyunu tasarlayan Elif oyundaki topların üzerinde yazan ondalık gösterime eşil deliklerin altına yazmayı planlıyor a 0000 Fakat oyunu yaparken deliklerden birinin altına değeri yazmayı unutan Elif, aşağıdaki kesirle sini deliğin altına yazarsa oyunu tamamlamış olur? | 14 B) WIN C) 2 0.6 3
4.
Matematik
3. Hazal ve Pelin
yazan g
a sayy
ees olarak kullana
14-21
-2
(-3)
Hazal Kullanacağı Karar
3
4
Pelin in Kullanacağı Karar
Hazalin kullanacağı kartlarla bu şekilde oluşturabilece
di en büyük ve en küçük öskü adenin toplams, Palinis
kullanacağı kartlarla oluşturabileceği en büyük ve en
küçük üstü adenin toplamindan büyüktür
Buna göre, Pelin'in kullanacağı kartlar arasında "?"
işaretiyle gösterilen kartın üzerinde yazan pozitit
tam sayı en az kaç olabilir?
B) 2
-1
A) -1/3
12/20
3
B) -13 - 12/2
0
Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde ardışık iki tam
sayı arası kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır.
7. Sind Sereg Degere Sna
C) -2.-3.1-12/2
4
da
sayardan ba
cablard
C) 3
D) -1 -1.1/2/20
4
0
D) 5
1
Sayı doğrusu üzerinde a, b ve c sayıları işaretlenmiştir.
Buna göre, bu sayılar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
C
2
VITAMIN
6.
4
Derya Ogreen tahaya yandak d
plemiş ve bu say doğru Gree-
sind an Asayisin işaret
Daha sonra encendengar
arasina birer rasyonel say yarmalari
Buna göre, aşağdakilerden hangisi öğrenciers
yarchğe rasyonel saylardan birinin ondank gösteri
mi olamaz?
A) -0.05
C)-0,45
A)
6.23 8.23
Yukarıda ondalik gösterimi verilen sayılar arasından en
büyük olanı rasyonel sayı olarak ifade edilecektir
C)
187
30
B) -0.25
DI -0.58
6,23
Buna göre, bu rasyonel sayı aşağıdakilerden han
gisidir?
617
90
(8)
at
D)
187
Maten
9:04
VA
Pe
617
99
Diğer sayfaya geçini
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
4. Matematik 3. Hazal ve Pelin yazan g a sayy ees olarak kullana 14-21 -2 (-3) Hazal Kullanacağı Karar 3 4 Pelin in Kullanacağı Karar Hazalin kullanacağı kartlarla bu şekilde oluşturabilece di en büyük ve en küçük öskü adenin toplams, Palinis kullanacağı kartlarla oluşturabileceği en büyük ve en küçük üstü adenin toplamindan büyüktür Buna göre, Pelin'in kullanacağı kartlar arasında "?" işaretiyle gösterilen kartın üzerinde yazan pozitit tam sayı en az kaç olabilir? B) 2 -1 A) -1/3 12/20 3 B) -13 - 12/2 0 Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde ardışık iki tam sayı arası kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır. 7. Sind Sereg Degere Sna C) -2.-3.1-12/2 4 da sayardan ba cablard C) 3 D) -1 -1.1/2/20 4 0 D) 5 1 Sayı doğrusu üzerinde a, b ve c sayıları işaretlenmiştir. Buna göre, bu sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? C 2 VITAMIN 6. 4 Derya Ogreen tahaya yandak d plemiş ve bu say doğru Gree- sind an Asayisin işaret Daha sonra encendengar arasina birer rasyonel say yarmalari Buna göre, aşağdakilerden hangisi öğrenciers yarchğe rasyonel saylardan birinin ondank gösteri mi olamaz? A) -0.05 C)-0,45 A) 6.23 8.23 Yukarıda ondalik gösterimi verilen sayılar arasından en büyük olanı rasyonel sayı olarak ifade edilecektir C) 187 30 B) -0.25 DI -0.58 6,23 Buna göre, bu rasyonel sayı aşağıdakilerden han gisidir? 617 90 (8) at D) 187 Maten 9:04 VA Pe 617 99 Diğer sayfaya geçini
Aşağıda verilen iç içe geçmiş san ve mavi renkli çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanmaktadır
Oyuncu sistemdeki her iki çarkı da döndürür. Çankdar durduğunda kirmizi ibrenin san çarkta gösterdiği
sayı paya, yeşil brenin mavi çarkta gösterdiği sayt paydaya yazılır. Elde edilen rasyonel sayı ondalık
gösterimle fade edilir. Oyuncu bu ondalik göstermin yazımında kullanılan rakamların toplamı kadar
63
Deneme 08
Bu oyunu oynayan Zeynep her i park: da döndünmüştür Çarklann durdurduktan sonraki görüntüsü
Buna göre Zeynep kaç puan kazanır?
D) 18
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
Aşağıda verilen iç içe geçmiş san ve mavi renkli çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanmaktadır Oyuncu sistemdeki her iki çarkı da döndürür. Çankdar durduğunda kirmizi ibrenin san çarkta gösterdiği sayı paya, yeşil brenin mavi çarkta gösterdiği sayt paydaya yazılır. Elde edilen rasyonel sayı ondalık gösterimle fade edilir. Oyuncu bu ondalik göstermin yazımında kullanılan rakamların toplamı kadar 63 Deneme 08 Bu oyunu oynayan Zeynep her i park: da döndünmüştür Çarklann durdurduktan sonraki görüntüsü Buna göre Zeynep kaç puan kazanır? D) 18