Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açıortay Çizimi Soruları

ru
sil
9 ve 10. soruları, kareli kâğıtta veri-
lenlere göre yanıtlayınız.
A) [DE]
C) [DF]
A
A) [EH]
C) [EG]
AD SOYAD
ONO
0
SOCO
B D
9. Kareli kâğıtta çizilecek doğru parçalarından
hangisinin uzunluğu [AB]'nın uzunluğuna
eşittir?
1
E
A
LL
F
10. Kareli kâğıtta çizilecek doğru parçalarından
hangisinin uzunluğu [AE]'nın uzunluğuna
eşittir?
B) [EH]
D) [DG]
G
B) [FH]
D) [DG]
H
A
11)
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
ru sil 9 ve 10. soruları, kareli kâğıtta veri- lenlere göre yanıtlayınız. A) [DE] C) [DF] A A) [EH] C) [EG] AD SOYAD ONO 0 SOCO B D 9. Kareli kâğıtta çizilecek doğru parçalarından hangisinin uzunluğu [AB]'nın uzunluğuna eşittir? 1 E A LL F 10. Kareli kâğıtta çizilecek doğru parçalarından hangisinin uzunluğu [AE]'nın uzunluğuna eşittir? B) [EH] D) [DG] G B) [FH] D) [DG] H A 11)
TEST
52
KAZANIM TESTİ
A) O ile A
C) O ile C
P
a
A
B
c
D
M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
R
Verilen POR açısının açıortayı hangi iki noktadan
geçer?
B) O ile B
D) O ile D
A, O ve F noktalan doğrusaldır. [C
açıortayıdır. [OE, DOF açısının açı
.O
m(BOE) = 115°
Buna göre COD açısının ölç
A) 50
B) 55
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
TEST 52 KAZANIM TESTİ A) O ile A C) O ile C P a A B c D M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. R Verilen POR açısının açıortayı hangi iki noktadan geçer? B) O ile B D) O ile D A, O ve F noktalan doğrusaldır. [C açıortayıdır. [OE, DOF açısının açı .O m(BOE) = 115° Buna göre COD açısının ölç A) 50 B) 55
KAVRAMLAR
luğu ölçülebilir
PTATE
Nokta
yönlü iki ışın bir
hangisi elde ed
angisinin sem
KL
noktası
erden hangi.
|
L
11.
TEMEL GEOMETRIK KAVRAMLAR
IV.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen geomet-
rik şekillerden birine ait değildir
[MT]
8) FS
C) KR
A
III R
K
R
F
M
B
B) V
VO
Yukanda verilen geometrik şekillerden kaç tanesi-
nin uzunluğu ölçülebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
N
Q[KR
Yukarıdaki geometrik şeklin gösterimi aşağıdaki
sembollerden hangist olamaz?
A [VN]
Zeka Fipe Zeka
NV
D) 4
DVN
12.
Yukarıdaki nok
için aşağıdaki g
A) all d
E
13. Aşağıdaki ifad
A) Iki noktadan
14.
B) Doğrunun b
C) Işının iki uc
D) Kalem ucur
Bir doğru tek E
Bir doğru iki n
[CD işini sem
Yukarıda verile
kutucuk maviy
runcuya boyan
Buna göre km
lerden hangis
A)
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
KAVRAMLAR luğu ölçülebilir PTATE Nokta yönlü iki ışın bir hangisi elde ed angisinin sem KL noktası erden hangi. | L 11. TEMEL GEOMETRIK KAVRAMLAR IV. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen geomet- rik şekillerden birine ait değildir [MT] 8) FS C) KR A III R K R F M B B) V VO Yukanda verilen geometrik şekillerden kaç tanesi- nin uzunluğu ölçülebilir? A) 1 B) 2 C) 3 N Q[KR Yukarıdaki geometrik şeklin gösterimi aşağıdaki sembollerden hangist olamaz? A [VN] Zeka Fipe Zeka NV D) 4 DVN 12. Yukarıdaki nok için aşağıdaki g A) all d E 13. Aşağıdaki ifad A) Iki noktadan 14. B) Doğrunun b C) Işının iki uc D) Kalem ucur Bir doğru tek E Bir doğru iki n [CD işini sem Yukarıda verile kutucuk maviy runcuya boyan Buna göre km lerden hangis A)
5. Grafik: Alınan Puanlar
Öğrenci sayısı
14-
12-
10-
4208642
8
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Puanlar
Yukarıdaki grafikte bir dersin sınavından alı-
nan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı
verilmiştir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan-
ların başarılı olduğu kabul edilmektedir.
Buna göre bu gruptan rastgele seçilen bir
öğrencinin başarılı olma olasılığı kaçtır?
A)
3
10
B)
2
C)
7
10
Satis Fivati
D)
4
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
5. Grafik: Alınan Puanlar Öğrenci sayısı 14- 12- 10- 4208642 8 010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Puanlar Yukarıdaki grafikte bir dersin sınavından alı- nan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan- ların başarılı olduğu kabul edilmektedir. Buna göre bu gruptan rastgele seçilen bir öğrencinin başarılı olma olasılığı kaçtır? A) 3 10 B) 2 C) 7 10 Satis Fivati D) 4
8. Aşağıda verilen ABC üçgeninde IABI= JACI
dir.
D
of Matematik
A
K
B) 130
?
B
C
m(A) = 80° ve [BE] ile [DC] B ve C açılarının
açıortaylarıdır.
E
Buna göre, BKC açısının ölçüsü kaç de-
recedir?
A) 120
C) 135
D) 140
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
8. Aşağıda verilen ABC üçgeninde IABI= JACI dir. D of Matematik A K B) 130 ? B C m(A) = 80° ve [BE] ile [DC] B ve C açılarının açıortaylarıdır. E Buna göre, BKC açısının ölçüsü kaç de- recedir? A) 120 C) 135 D) 140
-3
M
2
maylor
ya-
zer
bul-
5
t
do
b
12.
19AY 31252595
istenen bojamaydakı
silinir.
Ir. sağındaki baser
A) 5
3. DERECEDEN SORULAR
OND
12,75 TL
15,20 TL
3,85 TL
Mehmet'in kırtasiyeden aldığı ürünler ve ürün-
lere ödeyeceği miktarlar yukarıda verilmiştir.
Mehmet ürünlerin fiyatına bakarak ödeyeceği
miktarı fiyatları onda birler basamağına yuvar-
ladıktan sonra tahmin etmiştir.
B) 10
Buna göre Mehmet'in tahmini gerçek değer-
den kaç kuruş fazladır?
C) 20
rakom
D) 40
13. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenar
uzunluğu 12,7 m ve uzun kenar uzunluğu 28,3
m olarak ölçülmüştür. Bahçenin çevre uzunlu-
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
-3 M 2 maylor ya- zer bul- 5 t do b 12. 19AY 31252595 istenen bojamaydakı silinir. Ir. sağındaki baser A) 5 3. DERECEDEN SORULAR OND 12,75 TL 15,20 TL 3,85 TL Mehmet'in kırtasiyeden aldığı ürünler ve ürün- lere ödeyeceği miktarlar yukarıda verilmiştir. Mehmet ürünlerin fiyatına bakarak ödeyeceği miktarı fiyatları onda birler basamağına yuvar- ladıktan sonra tahmin etmiştir. B) 10 Buna göre Mehmet'in tahmini gerçek değer- den kaç kuruş fazladır? C) 20 rakom D) 40 13. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenar uzunluğu 12,7 m ve uzun kenar uzunluğu 28,3 m olarak ölçülmüştür. Bahçenin çevre uzunlu-
4. Aşağıdaki koordinat sistemine kare şeklindek
özdeş mavi kartonlar ve dikdörtgen şeklindek
özdeş kırmızı kartonlar yerleştirilmiştir.
M
A) (-5, -4)
C) (-6,-5)
K
2.1)
K noktasının koordinatları (7, 1) olduğuna
göre M noktasının koordinatları aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B) (-6,-4)
D) (-5,-5)
Matema
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
4. Aşağıdaki koordinat sistemine kare şeklindek özdeş mavi kartonlar ve dikdörtgen şeklindek özdeş kırmızı kartonlar yerleştirilmiştir. M A) (-5, -4) C) (-6,-5) K 2.1) K noktasının koordinatları (7, 1) olduğuna göre M noktasının koordinatları aşağıdaki- lerden hangisidir? B) (-6,-4) D) (-5,-5) Matema
6
A) 24
B
A
B) 30
D
BE
m; y = 2x - 6
dve m doğrularının grafikleri yukarıda verilmiştir. A köşesi y = 6 doğrusu üzerinde ve DCFE dik yamuktur.
Buna göre taralı alanlar toplamı kaçtır?
→d; y = 6
C) 36
to
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
6 A) 24 B A B) 30 D BE m; y = 2x - 6 dve m doğrularının grafikleri yukarıda verilmiştir. A köşesi y = 6 doğrusu üzerinde ve DCFE dik yamuktur. Buna göre taralı alanlar toplamı kaçtır? →d; y = 6 C) 36 to
MATEMATİK
13. Okçuluk, oku bir yay aracılığı ile hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır.
45°
Ali şekildeki gibi oku tutarken yayı iki kısmı da eşit uzunlukta olacak şekilde okla beraber kendine doğru
çekmiştir.
Buna göre Ali yayı kendine doğru çektikçe,
1. Ok ile yay arasındaki açı büyür.
II. Ok yayın açıortayıdır.
III. Yayın tutulduğu kısımdaki açı küçülür.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
15. Aşağıdaki tablo
Bu apartma
ise 2 odali c
Buna göre
A) 30
16. Bir veri gr
aritmerik
Zehra'nın
değeri er
Aşağıda
rilmiştir.
Ortaokul Matematik
Açıortay Çizimi
MATEMATİK 13. Okçuluk, oku bir yay aracılığı ile hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır. 45° Ali şekildeki gibi oku tutarken yayı iki kısmı da eşit uzunlukta olacak şekilde okla beraber kendine doğru çekmiştir. Buna göre Ali yayı kendine doğru çektikçe, 1. Ok ile yay arasındaki açı büyür. II. Ok yayın açıortayıdır. III. Yayın tutulduğu kısımdaki açı küçülür. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. 15. Aşağıdaki tablo Bu apartma ise 2 odali c Buna göre A) 30 16. Bir veri gr aritmerik Zehra'nın değeri er Aşağıda rilmiştir.
1