Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çizgi Grafiği Soruları

atış ve maliyet de
Mayıs
in aylara göre
simi gösterme
Aylar
i söyleneme
Czarar et
miştir.
iştir.
ştir.
A)
TEST1
20. Bir mağazada 2021 yılının ilk üç ayında mağaza elemanlarının toplamda kaçar ürün sattiğini gösteren grafik aşa-
ğıda verilmiştir.
●
Grafik: Elemanların Sattığı Ürün Sayıları
Satılan ürün sayısı
hu
188
Yukarıda verilen grafikte elemanların isimlerinin yazıldığı yerler boş bırakılmış satılan ürünlerin sayıları verilmiştir.
Mağazada en fazla ürünü Ekrem, en az ürünü ise Ahmet satmıştır.
• Ali, Efe'den 30 adet ürün daha fazla satmıştır.
65
94
130
100
72
Buna göre Ali'nin sattığı ürün sayısının, Ekrem'in sattığı ürün sayısına oranı kaçtır?
18
47
10
13
D)
36
65
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
atış ve maliyet de Mayıs in aylara göre simi gösterme Aylar i söyleneme Czarar et miştir. iştir. ştir. A) TEST1 20. Bir mağazada 2021 yılının ilk üç ayında mağaza elemanlarının toplamda kaçar ürün sattiğini gösteren grafik aşa- ğıda verilmiştir. ● Grafik: Elemanların Sattığı Ürün Sayıları Satılan ürün sayısı hu 188 Yukarıda verilen grafikte elemanların isimlerinin yazıldığı yerler boş bırakılmış satılan ürünlerin sayıları verilmiştir. Mağazada en fazla ürünü Ekrem, en az ürünü ise Ahmet satmıştır. • Ali, Efe'den 30 adet ürün daha fazla satmıştır. 65 94 130 100 72 Buna göre Ali'nin sattığı ürün sayısının, Ekrem'in sattığı ürün sayısına oranı kaçtır? 18 47 10 13 D) 36 65
Aşağıdaki grafikte İsa'nın bilgasayar için ödediği ücret ve
kalan ücretin grafikleri verilmiştir.
A Ücret (TL)
600
300
✓
12
B) 24
Ödenen ücret
Kalan ücret
Buna göre İsa kaç ay sonra bilgisayarının ücretinin
tamamını öder?
A) 18
Ay
C) 30
D) 36
209
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
Aşağıdaki grafikte İsa'nın bilgasayar için ödediği ücret ve kalan ücretin grafikleri verilmiştir. A Ücret (TL) 600 300 ✓ 12 B) 24 Ödenen ücret Kalan ücret Buna göre İsa kaç ay sonra bilgisayarının ücretinin tamamını öder? A) 18 Ay C) 30 D) 36 209
mizi....da
pirinde bir
A
19. Bir fırında günde 5 kez ve her seferinde 100 ekmek yapılmakta ve satılmaktadır. Başlangıçta ekmek bulunmayan
fırında her ekmek yapımından sonraki fırında bulunan toplam ekmek sayısı ile aşağıdaki çizgi grafiği oluşturulmuştur.
Kalan Ekmek Sayısı
MATEMATIK
260
200
180
150
80
1. Kez 2. Kez 3. Kez 4. Kez 5. Kez
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her ekmek yapımından sonra satılan ekmek miktarı artış göstermiştir.
B) 3. kez ekmek yapımından sonra 30 ekmek satılmıştır.
C) 4. kez ekmek yapımından sonra 80 ekmek satılmıştır.
D) 5. kez ekmek yapımından sonra 100 ekmek satılmıştır.
8. Sınıf Deneme Sınavı - 5
Ekmek Yapım Sayısı
A
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
mizi....da pirinde bir A 19. Bir fırında günde 5 kez ve her seferinde 100 ekmek yapılmakta ve satılmaktadır. Başlangıçta ekmek bulunmayan fırında her ekmek yapımından sonraki fırında bulunan toplam ekmek sayısı ile aşağıdaki çizgi grafiği oluşturulmuştur. Kalan Ekmek Sayısı MATEMATIK 260 200 180 150 80 1. Kez 2. Kez 3. Kez 4. Kez 5. Kez Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her ekmek yapımından sonra satılan ekmek miktarı artış göstermiştir. B) 3. kez ekmek yapımından sonra 30 ekmek satılmıştır. C) 4. kez ekmek yapımından sonra 80 ekmek satılmıştır. D) 5. kez ekmek yapımından sonra 100 ekmek satılmıştır. 8. Sınıf Deneme Sınavı - 5 Ekmek Yapım Sayısı A
0%
şi
PowerPoint'i PDF'ye... Ulaştırma ve Altyapı...
80
+ [
19. Grafik: Gelir - Gider Miktarı
Gelir Gider (x1000
70
60
50
40
30
20
10
Ocak
Şubat
A) 60
TL)
Mart
Nisan
B) 70
Gider
Gelir
Yukarıdaki grafikte bir işletmenin gelir ve giderleri
gösterilmiştir.
Mayıs
Bu işletmenin bu 5 ay sonunda toplam kârı kaç
TL olur?
Ay
C) 80
D) 90
9°C Açık
8. S
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
0% şi PowerPoint'i PDF'ye... Ulaştırma ve Altyapı... 80 + [ 19. Grafik: Gelir - Gider Miktarı Gelir Gider (x1000 70 60 50 40 30 20 10 Ocak Şubat A) 60 TL) Mart Nisan B) 70 Gider Gelir Yukarıdaki grafikte bir işletmenin gelir ve giderleri gösterilmiştir. Mayıs Bu işletmenin bu 5 ay sonunda toplam kârı kaç TL olur? Ay C) 80 D) 90 9°C Açık 8. S
US<T<Z
9. Grafik: Ar-Ge Harcamalannin Sektörlere Göre Değilim
Para Mtan (x 1000
9000
8000
7000
6000
5000
4000-
3000
2000
1000-
2011
Özel Sektör
T<S<2
2012
2013
T<2<S
2014
Yüksek Öğretim
88
Yıllar
Grafikte TÜIK (Türkiye İstatist
Kurumu) 2016 yılı verilerine göre
ülkemizde özel sektör, kamu ve
yüksek öğretimde Ar-Ge (Araştır
ma-Geliştirme) faaliyetlerine ha
canan para miktarı yaklaşık ola
rak gösterilmiştir.
: Kamu
Grafikte gösterilen 2011-2014 yılları arasındaki Ar-Ge harcamalarına ait verilen bilgilere göre, aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grafikte gösterilen 4 yılda özel sektör, 27000 ₺ Ar-Ge harcamasında bulunmuştur.
B) Yüksek öğretim sektörü, Ar-Ge faaliyetleri için en az harcamayı 2012 yılında yapmıştır.
C) Kamu sektörü, 4 yıl boyunca Ar-Ge faaliyetlerine yıllık ortalama 2.000.000 ₺ harcamıştır.
D) 4 yıl boyunca yüksek öğretim sektörü, kamu sektörüne göre 16.000.000 ₺ daha fazla yatırım yapmıştır
gibi bir merdiven
birim olması gere
ALAB
11. Aşağıdaki şeki
Bu şe
A) 23
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
US<T<Z 9. Grafik: Ar-Ge Harcamalannin Sektörlere Göre Değilim Para Mtan (x 1000 9000 8000 7000 6000 5000 4000- 3000 2000 1000- 2011 Özel Sektör T<S<2 2012 2013 T<2<S 2014 Yüksek Öğretim 88 Yıllar Grafikte TÜIK (Türkiye İstatist Kurumu) 2016 yılı verilerine göre ülkemizde özel sektör, kamu ve yüksek öğretimde Ar-Ge (Araştır ma-Geliştirme) faaliyetlerine ha canan para miktarı yaklaşık ola rak gösterilmiştir. : Kamu Grafikte gösterilen 2011-2014 yılları arasındaki Ar-Ge harcamalarına ait verilen bilgilere göre, aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Grafikte gösterilen 4 yılda özel sektör, 27000 ₺ Ar-Ge harcamasında bulunmuştur. B) Yüksek öğretim sektörü, Ar-Ge faaliyetleri için en az harcamayı 2012 yılında yapmıştır. C) Kamu sektörü, 4 yıl boyunca Ar-Ge faaliyetlerine yıllık ortalama 2.000.000 ₺ harcamıştır. D) 4 yıl boyunca yüksek öğretim sektörü, kamu sektörüne göre 16.000.000 ₺ daha fazla yatırım yapmıştır gibi bir merdiven birim olması gere ALAB 11. Aşağıdaki şeki Bu şe A) 23
1
2018 yılında Avro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin
aylık olarak değişimi grafik ile gösterilecektir.
Bu gösterim için en uygun grafik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çizgi Grafiği
C) Daire Grafiği
B) Sütun Grafiği
D) Şekil Grafiği
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
1 2018 yılında Avro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin aylık olarak değişimi grafik ile gösterilecektir. Bu gösterim için en uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? A) Çizgi Grafiği C) Daire Grafiği B) Sütun Grafiği D) Şekil Grafiği
ipetle
15 Aşağıda bir şehre ait 24 saatlik zaman dilimi içerisinde belirli saatlerdeki hava sıcaklık değerlerini gösteren bilgi-
ler tabloda verilmiştir.
Saatler
Sıcaklık (°C)
8
5
12
8
Sadece bu tablodaki bilgilere göre 24 saatlik zaman diliminde bu şehirdeki açık hava basıncının zamana
bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Basınç (atm)
00.00 06.00 12.00 18.00 00.00
C) Basınç (atm)
00.00 06.00 12:00 18.00 00.00
00:00
06:00 (12:00 18:00 00:00
Zaman (s)
Zaman (s)
B)
Basınç (atm)
00.00 06.00 12.00 18.00 00.00
D)
Basınç (atm)
00.00 06.00
12.00 18.00 00.00
Zaman (s)
Zaman (s)
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
ipetle 15 Aşağıda bir şehre ait 24 saatlik zaman dilimi içerisinde belirli saatlerdeki hava sıcaklık değerlerini gösteren bilgi- ler tabloda verilmiştir. Saatler Sıcaklık (°C) 8 5 12 8 Sadece bu tablodaki bilgilere göre 24 saatlik zaman diliminde bu şehirdeki açık hava basıncının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Basınç (atm) 00.00 06.00 12.00 18.00 00.00 C) Basınç (atm) 00.00 06.00 12:00 18.00 00.00 00:00 06:00 (12:00 18:00 00:00 Zaman (s) Zaman (s) B) Basınç (atm) 00.00 06.00 12.00 18.00 00.00 D) Basınç (atm) 00.00 06.00 12.00 18.00 00.00 Zaman (s) Zaman (s)
etrekaredir.
ksekliği kaç santimetredir?
C) 12+ 8√2
1
DB + 12 √2
15 Bir fabrikada üretilen 10 adet kıyafetin çeşit-
lerine göre dağılımı, kareli zemin üzerine çizi-
len aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Kıyafet Çeşitlerinin Dağılımı
Sayı (Adet)
ilu
Etek Tişört Pantolon Gömlek
→→ Kıyafetler
Bu fabrikada üretilen spor gömleklerin sayısı,
toplam üretilen gömlek sayısının 5¹ katıdır.
Buna göre, bu fabrikada üretilen spor
gömlek sayısı kaçtır?
A 500
B) 575 C) 600
D) 625
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
etrekaredir. ksekliği kaç santimetredir? C) 12+ 8√2 1 DB + 12 √2 15 Bir fabrikada üretilen 10 adet kıyafetin çeşit- lerine göre dağılımı, kareli zemin üzerine çizi- len aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Kıyafet Çeşitlerinin Dağılımı Sayı (Adet) ilu Etek Tişört Pantolon Gömlek →→ Kıyafetler Bu fabrikada üretilen spor gömleklerin sayısı, toplam üretilen gömlek sayısının 5¹ katıdır. Buna göre, bu fabrikada üretilen spor gömlek sayısı kaçtır? A 500 B) 575 C) 600 D) 625 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
14.
4
A) Öğrenci Sayısı
8
6
21000
K
L
60°
KLM
M
Bu kursun K sınıfına kayıtlı öğrencilerden 6 tanesi kayıt sildirdiğinde K sınıfına ait daire diliminin merkez açısı 50
azalmaktadır.
Buna göre son durumda kurstaki öğrenci sayıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?
→Sınıf
150
Yandaki daire grafiğinde bir kursun K, L ve M sınıflarında kayıtlı öğrenci sayılarının dağılımı
gösterilmiştir.
B) Öğrenci Sayısı
8f
6
KLM
Sinif
C) Öğrenci Sayısı
10
8
6
KLM
Joak
-Sınıf
D) Öğrenci Sayısı
10
6
KLM
Sinif
16. Üzerinde
buk agag
Bon
ne c
Bus
lera
A)
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
14. 4 A) Öğrenci Sayısı 8 6 21000 K L 60° KLM M Bu kursun K sınıfına kayıtlı öğrencilerden 6 tanesi kayıt sildirdiğinde K sınıfına ait daire diliminin merkez açısı 50 azalmaktadır. Buna göre son durumda kurstaki öğrenci sayıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir? →Sınıf 150 Yandaki daire grafiğinde bir kursun K, L ve M sınıflarında kayıtlı öğrenci sayılarının dağılımı gösterilmiştir. B) Öğrenci Sayısı 8f 6 KLM Sinif C) Öğrenci Sayısı 10 8 6 KLM Joak -Sınıf D) Öğrenci Sayısı 10 6 KLM Sinif 16. Üzerinde buk agag Bon ne c Bus lera A)
1.
C)
A)
300
200
100
2 3 4
Sabit
→ Zaman (saat)
Safalme.
K ve L araçları aynı anda İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkıyorlar. Araçların yol-zaman grafiği yukarıdaki
şekil de verilmiştir.
300
Buna göre, araçların yolculukları sırasında aralarındaki uzaklığı veren grafik aşağıdakilerden han-
gisidir?
Yol (km)
200
100---
1 234 5
Yol (km)
1 2 3 4 5
300-
→ Zaman
(saat)
200
→ Zaman
(saat)
100+
Yol (km)
K
B)
D)
300
200
100
Yol (km)
123 4 5
Yol (km)
300
200
100-
1 2 3 4 5
1 Grafte Bim
(3) Arpa: 12006
Pinha: 1200.25=3=
Buğday: 1200-120 =
Fauly: 120. S to
Zaman
(saat)
Graffiter
Zaman
(saat)
Arpa: 600
=
Pirine: 60 =
Buday's 607. 12
Fasulyeiboo
So
Acps
Ton 302
F
'720'
fasulye
28
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
1. C) A) 300 200 100 2 3 4 Sabit → Zaman (saat) Safalme. K ve L araçları aynı anda İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkıyorlar. Araçların yol-zaman grafiği yukarıdaki şekil de verilmiştir. 300 Buna göre, araçların yolculukları sırasında aralarındaki uzaklığı veren grafik aşağıdakilerden han- gisidir? Yol (km) 200 100--- 1 234 5 Yol (km) 1 2 3 4 5 300- → Zaman (saat) 200 → Zaman (saat) 100+ Yol (km) K B) D) 300 200 100 Yol (km) 123 4 5 Yol (km) 300 200 100- 1 2 3 4 5 1 Grafte Bim (3) Arpa: 12006 Pinha: 1200.25=3= Buğday: 1200-120 = Fauly: 120. S to Zaman (saat) Graffiter Zaman (saat) Arpa: 600 = Pirine: 60 = Buday's 607. 12 Fasulyeiboo So Acps Ton 302 F '720' fasulye 28
16. Aşağıdaki grafikte 2017-2020 yılları arasında federasyondan ilk kez lisans alan basketbolcu sayıları verilmiştir.
Kişi Sayısı (Bin)
66
70
65
60-
55-
2017
60
LOG
2018
2019
2020
: Erkek
Yıllar
: Kadın
70
tomo
135
13
SS
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
27
A) 2018 yılında lisans alan basketbolcu sayısı, 2019 yılından 5000 eksiktir.
B) 2018 ile 2019 yıllarında lisans alan erkek basketbolcu sayıları eşittir.
C) 2017 yılında lisans alan basketbolcuların %50'si erkektir.
D) 2020 yılında lisans alan kadın basketbolcu sayısı, 2019 yılında lisans alan kadın basketbolcu sayısının %15
fazlasıdır.
2
125
125
38152
48x4145
un
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
16. Aşağıdaki grafikte 2017-2020 yılları arasında federasyondan ilk kez lisans alan basketbolcu sayıları verilmiştir. Kişi Sayısı (Bin) 66 70 65 60- 55- 2017 60 LOG 2018 2019 2020 : Erkek Yıllar : Kadın 70 tomo 135 13 SS Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 27 A) 2018 yılında lisans alan basketbolcu sayısı, 2019 yılından 5000 eksiktir. B) 2018 ile 2019 yıllarında lisans alan erkek basketbolcu sayıları eşittir. C) 2017 yılında lisans alan basketbolcuların %50'si erkektir. D) 2020 yılında lisans alan kadın basketbolcu sayısı, 2019 yılında lisans alan kadın basketbolcu sayısının %15 fazlasıdır. 2 125 125 38152 48x4145 un
Matematik
Sosyal
TEST 13
Notlar
All
Aliye
Dersler
A) Matematik dersinden aldıklan puanlar yükseltilmelidir.
a) All ve Aliye'nin yerleri değiştirilmelidir.
C) Sözlü notu eklenmelidir.
D) Eksen isimlerinin yeri değiştirilmelidir.
HELS
50 00 70 80 90 100
Yukanda verilen autun grafiğinde All ite Aliye'nin Matematik, Türkçe ve Sosyal derslerinin 1. sınavlarından aldık
lan notlar verilmiştir.
Buna göre yukarıdaki grafiğin daha doğru ve anlaşılır olması için aşağıdaki değişiklerden hangisi yapıl
malichr?
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
Matematik Sosyal TEST 13 Notlar All Aliye Dersler A) Matematik dersinden aldıklan puanlar yükseltilmelidir. a) All ve Aliye'nin yerleri değiştirilmelidir. C) Sözlü notu eklenmelidir. D) Eksen isimlerinin yeri değiştirilmelidir. HELS 50 00 70 80 90 100 Yukanda verilen autun grafiğinde All ite Aliye'nin Matematik, Türkçe ve Sosyal derslerinin 1. sınavlarından aldık lan notlar verilmiştir. Buna göre yukarıdaki grafiğin daha doğru ve anlaşılır olması için aşağıdaki değişiklerden hangisi yapıl malichr?
i aşağıdaki gibi
21
17. Aşağıdaki grafikte Ankara, Çankırı ve Çorum olmak üzere 3 farklı ilin otobüs bilet fiyatlarının yıllara göre
değişimi gösterilmiştir.
40
35
200
30
28
25
24
23
18
151
12
MATEMATİK
Grafik: Yıllara Göre Bilet Fiyatları
Bilet fiyatları
2019
2020
2021
nr
2022
Ankara-Çorum
Ankara-Çankın
Çorum-Çankını
Yıllar
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) 4 yıllık süreçte yıllık ortalama en fazla artış Ankara-Çankırı arası otobüs biletlerinde olmuştur.
82022 yılında Ankara'dan Çorum'a giden kişi, aynı bilet fiyatına 2019 yılında Ankara'dan iki defa Çan-
kırı'ya gidebilir.
C2021 yılında en çok zam Çankırı-Çorum arası bilet fiyatlarına yapılmıştır.
DTüm bilet fiyatlarına dört yılda en az iki katı zam gelmiştir.
24
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
i aşağıdaki gibi 21 17. Aşağıdaki grafikte Ankara, Çankırı ve Çorum olmak üzere 3 farklı ilin otobüs bilet fiyatlarının yıllara göre değişimi gösterilmiştir. 40 35 200 30 28 25 24 23 18 151 12 MATEMATİK Grafik: Yıllara Göre Bilet Fiyatları Bilet fiyatları 2019 2020 2021 nr 2022 Ankara-Çorum Ankara-Çankın Çorum-Çankını Yıllar Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? A) 4 yıllık süreçte yıllık ortalama en fazla artış Ankara-Çankırı arası otobüs biletlerinde olmuştur. 82022 yılında Ankara'dan Çorum'a giden kişi, aynı bilet fiyatına 2019 yılında Ankara'dan iki defa Çan- kırı'ya gidebilir. C2021 yılında en çok zam Çankırı-Çorum arası bilet fiyatlarına yapılmıştır. DTüm bilet fiyatlarına dört yılda en az iki katı zam gelmiştir. 24
7.
210.220
Kandaki aktif ilaç miktarı (mg)
80-
70+
60+-
50
40
30
20
10
1
Geçen Gün
2
3
4
5
Yüksek tansiyon hastası bir insanın kullandığı bir ilacın kanındaki değişimi gösteren çizgi grafiği yukarıda verilmiştir.
I. 1. gün sonunda kandaki ilaç miktarı %50 azalır.
II. İlacın kandan tamamen silinmesi 5 günde gerçekleşir.
III. 1. gün ile 2. gün arasındaki değişim, 2. gün ve 3. gün arasındaki değişim miktarına eşittir.
IV. İlaç kanda bittiği günden itibaren yeniden kullanılmaya başlanırsa haftada 3 doz alınmış olur.
Verilen bilgilere göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
ve Ill
A) Yalnız I
B) Il ve Ill
D) I, II ve I
27
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
7. 210.220 Kandaki aktif ilaç miktarı (mg) 80- 70+ 60+- 50 40 30 20 10 1 Geçen Gün 2 3 4 5 Yüksek tansiyon hastası bir insanın kullandığı bir ilacın kanındaki değişimi gösteren çizgi grafiği yukarıda verilmiştir. I. 1. gün sonunda kandaki ilaç miktarı %50 azalır. II. İlacın kandan tamamen silinmesi 5 günde gerçekleşir. III. 1. gün ile 2. gün arasındaki değişim, 2. gün ve 3. gün arasındaki değişim miktarına eşittir. IV. İlaç kanda bittiği günden itibaren yeniden kullanılmaya başlanırsa haftada 3 doz alınmış olur. Verilen bilgilere göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ve Ill A) Yalnız I B) Il ve Ill D) I, II ve I 27
Gra: Dünya turunggil üretimi (bin ton)
#0000
50.000
40.000
20.000
O
L
2016
A) Yalnız IV
Portakal
2017
Mandalina
2018
V Portakal üretimindeki en düşük miktar 2016'ya aittir.
V Toplam turunçgil üretimindeki en düşük pay limona ait değildir.
yargılarından hangileri söylenemez?
B) I ve III.
Limon
Bu grafiğe göre 2016-2020 arasındaki turunçgil üretimiyle ilgili,
1 Greyfurt üretim miktarında yıllar arasında belirgin bir fark görülmemektedir.
Toplam turunggil üretiminde 2016'dan başlayarak iki yılda bir artış gerçekleşmiştir.
Her yıl, üretilen mandalina miktarı limon miktarının üç katından fazladır.
237
L
2019
Greyfurt
C) II ve IV.
2020
Toplam
Toplam Üretim
104.000
99.000
94.000
89.000
84.000
D) III ve V.
nlan
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
Gra: Dünya turunggil üretimi (bin ton) #0000 50.000 40.000 20.000 O L 2016 A) Yalnız IV Portakal 2017 Mandalina 2018 V Portakal üretimindeki en düşük miktar 2016'ya aittir. V Toplam turunçgil üretimindeki en düşük pay limona ait değildir. yargılarından hangileri söylenemez? B) I ve III. Limon Bu grafiğe göre 2016-2020 arasındaki turunçgil üretimiyle ilgili, 1 Greyfurt üretim miktarında yıllar arasında belirgin bir fark görülmemektedir. Toplam turunggil üretiminde 2016'dan başlayarak iki yılda bir artış gerçekleşmiştir. Her yıl, üretilen mandalina miktarı limon miktarının üç katından fazladır. 237 L 2019 Greyfurt C) II ve IV. 2020 Toplam Toplam Üretim 104.000 99.000 94.000 89.000 84.000 D) III ve V. nlan
6
9. K hareketlisinin yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
A Yol (m)
SINIF
DÜZEYİ
Buna göre;
60
Yol (m)
1.
6
Zaman (dk)
to
KDS
80
8
8
10
II.
Sürat (m/dk)
Zaman (dk)
6
Zaman (dk)
80
KİTAPÇIK B
TÜRÜ
A Yol (m)
III.
grafikleri verilen hareketlilerinden hangileri K hareketlisi ile eşit zaman aralıklarında eşit yol alır?
CII ve III
Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve III
6
Zaman (dk)
Ortaokul Matematik
Çizgi Grafiği
6 9. K hareketlisinin yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir. A Yol (m) SINIF DÜZEYİ Buna göre; 60 Yol (m) 1. 6 Zaman (dk) to KDS 80 8 8 10 II. Sürat (m/dk) Zaman (dk) 6 Zaman (dk) 80 KİTAPÇIK B TÜRÜ A Yol (m) III. grafikleri verilen hareketlilerinden hangileri K hareketlisi ile eşit zaman aralıklarında eşit yol alır? CII ve III Yalnız I B) I ve II D) I, II ve III 6 Zaman (dk)