Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denklem Çözme Soruları

8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir.
T π
6
7
1
1
●
C)
1.
11
2
|||
3
|||
Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır.
TIT
2.
4
3.
4.
5
TIT
8
. 1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir.
. 1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır.
Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir.
Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
1
TIT || TIIT
TITT ||
9
D)
8. Sinif Deneme Sınavi-5
T TIT |||
II TIT T
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir. T π 6 7 1 1 ● C) 1. 11 2 ||| 3 ||| Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır. TIT 2. 4 3. 4. 5 TIT 8 . 1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir. . 1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır. Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir. Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 1 TIT || TIIT TITT || 9 D) 8. Sinif Deneme Sınavi-5 T TIT ||| II TIT T
Buna göre, son durumda elde edilen dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
22
A) 27
B) 12
11
D)
Buna göre,
7ULTI20223-1
=
a +4
: İçindeki ifadenin 4 fazlasının 2 katını alır.
46
32 -2
eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
A) 10
B) 12
20. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin tanımlandığı işlemler gösterilmiştir.
: İçindeki ifadenin 3 katının 2 eksiğini alır.
T76/16310
42
0008 (3
6
23
48
11
(a + 8)
C) 16
6 S
3 53
wo
21
25
32.
8
54
2
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.000 (8
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
2
23
talverk
2
18
198
Jamuslugu
52
Teofismus nex102
avaz mibe Fibol
000 SAV
Numa
ğü re
B)
all 201
C)
D
inoleu
2. B
B
A
C
7ULTIZ
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Buna göre, son durumda elde edilen dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 22 A) 27 B) 12 11 D) Buna göre, 7ULTI20223-1 = a +4 : İçindeki ifadenin 4 fazlasının 2 katını alır. 46 32 -2 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? A) 10 B) 12 20. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin tanımlandığı işlemler gösterilmiştir. : İçindeki ifadenin 3 katının 2 eksiğini alır. T76/16310 42 0008 (3 6 23 48 11 (a + 8) C) 16 6 S 3 53 wo 21 25 32. 8 54 2 MATEMATİK TESTİ BİTTİ.000 (8 FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 2 23 talverk 2 18 198 Jamuslugu 52 Teofismus nex102 avaz mibe Fibol 000 SAV Numa ğü re B) all 201 C) D inoleu 2. B B A C 7ULTIZ
ğı
10.
Cebirsei ifadelerin değeri, değişkenin alacağı farkli do- 5x
gal sayı değerleri için hesaplanabilir. Değişkenin yerine
X,
bit
yazılan farklı doğal saylara göre cebirse! ifadenin değeri
değişir.
Çço
A)
5(x-3) cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri kaçtır?
A) 30
C) 20
D) 15
B) 27
1
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
ğı 10. Cebirsei ifadelerin değeri, değişkenin alacağı farkli do- 5x gal sayı değerleri için hesaplanabilir. Değişkenin yerine X, bit yazılan farklı doğal saylara göre cebirse! ifadenin değeri değişir. Çço A) 5(x-3) cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri kaçtır? A) 30 C) 20 D) 15 B) 27 1
Matematik
11. Bir markette bulunan yükseklikleri birbirine eşit üç bölmeli bir rafa, küp şeklinde özdeş tereyağı paket-
leri tek sıra hâlinde dizildiğinde aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. upung
40 cm
Sol
-))))
64 cm
Sağ
Buna göre, bu rafin en sağdaki bölmesinin tamamen dolması için özdeş tereyağı paketlerinden
kaç adet daha dizilmelidir?
A) 45
B) 42
C) 30
D) 27
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Matematik 11. Bir markette bulunan yükseklikleri birbirine eşit üç bölmeli bir rafa, küp şeklinde özdeş tereyağı paket- leri tek sıra hâlinde dizildiğinde aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. upung 40 cm Sol -)))) 64 cm Sağ Buna göre, bu rafin en sağdaki bölmesinin tamamen dolması için özdeş tereyağı paketlerinden kaç adet daha dizilmelidir? A) 45 B) 42 C) 30 D) 27
3
Buse'nin yaşının abisinin yaşına oranı tür. Abisinin
yaşı 20 olduğuna göre Buse'nin yaşı kaçtır?
A) 12
B) 15
C) 16
D) 18
13.
DOMATES
SALCAST
14.
Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden
bir bilinmeyenli denklemdir?
A) 3a + 2b = 15
C) 8m + 4 = -13
15.
A) 2n+2
16.
Annem 72 kg domatestén 9 kg salça
elde etti. 1 kg salça elde etmek için
kaç kilogram domates gereklidir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
A)
Aşağıdaki örüntünün kuralı hangisidir?
B) x + y = 5
D)8m + 4n =-13
1 birim
kütle
c) yalnız
B) 5n+3 Cr5n+ 1 D) 5n-2
2 birim
kütle
Yandaki terazi dengededir. x yerinde
hangi seçenekteki kütleler vardır?
*********
D) Yalnız
17.
18.
4
-4x+6= +2x+12 denklemindeki
x'in değen aşağıdakilerden hangisidir?
A) +1 BYO
D) 2
20.
16. (3x+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48x + 32
Lirk + 32
C) 46x + 18
19.
1x
Fuat 12, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra 17
annenin yaşı, Fuat'ın yaşının 3 katı olur?
26
A) 4
B) 3
€) 2
D) 1
C01₂
Arzu Hanım, Internetten satış yapan bir mağazadan
fiyatları aynı olan 2 çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi
kargo ile gelen Arzu Hanım. kargo ücreti 14 TU olmak
üzere toplam 254 TL ödeme yapıyor. Bir çift ayak-
kabinin fiyatı kaç Türk lirasıdır?
A) 120
B) 123
C)-1
ADI
NO
Not: Her sorunun değeri 5 puandır.
ABCD
10000
2
B)19x + 18
DI 13x + 14
BAŞARILAR...
MATEMATİK ZÜMRESİ
2x+14=254
3
4
5 00
6
7
8
900
10
C) 125
D) 127
240
SINIF
ABCD
11 0000
12
13
14
15
16
17
18
19
20 0000
2
12
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
3 Buse'nin yaşının abisinin yaşına oranı tür. Abisinin yaşı 20 olduğuna göre Buse'nin yaşı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 13. DOMATES SALCAST 14. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? A) 3a + 2b = 15 C) 8m + 4 = -13 15. A) 2n+2 16. Annem 72 kg domatestén 9 kg salça elde etti. 1 kg salça elde etmek için kaç kilogram domates gereklidir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 A) Aşağıdaki örüntünün kuralı hangisidir? B) x + y = 5 D)8m + 4n =-13 1 birim kütle c) yalnız B) 5n+3 Cr5n+ 1 D) 5n-2 2 birim kütle Yandaki terazi dengededir. x yerinde hangi seçenekteki kütleler vardır? ********* D) Yalnız 17. 18. 4 -4x+6= +2x+12 denklemindeki x'in değen aşağıdakilerden hangisidir? A) +1 BYO D) 2 20. 16. (3x+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 48x + 32 Lirk + 32 C) 46x + 18 19. 1x Fuat 12, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra 17 annenin yaşı, Fuat'ın yaşının 3 katı olur? 26 A) 4 B) 3 €) 2 D) 1 C01₂ Arzu Hanım, Internetten satış yapan bir mağazadan fiyatları aynı olan 2 çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi kargo ile gelen Arzu Hanım. kargo ücreti 14 TU olmak üzere toplam 254 TL ödeme yapıyor. Bir çift ayak- kabinin fiyatı kaç Türk lirasıdır? A) 120 B) 123 C)-1 ADI NO Not: Her sorunun değeri 5 puandır. ABCD 10000 2 B)19x + 18 DI 13x + 14 BAŞARILAR... MATEMATİK ZÜMRESİ 2x+14=254 3 4 5 00 6 7 8 900 10 C) 125 D) 127 240 SINIF ABCD 11 0000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0000 2 12
B
DENEME-4
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrıl
1. Aşağıdaki eşitlikte kırmızı ve mavi dairelerin içine +
(toplama) veya -(çıkarma) işaretleri yazılacaktır.
A)
B)
C)
D)
+
Buna göre daireler içine hangi işaretler yazılırsa
elde edilen denklemi sağlayan x değeri 17 olur?
+
2 x
I
5 = 36 7
B
MATEMATIK
+
1 + 1
3.
Aşağıdaki tabloda bir kalemlikte bulunan siyah ve
kırmızı renklerdeki kurşun ve tükenmez kalem sayı-
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
B DENEME-4 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrıl 1. Aşağıdaki eşitlikte kırmızı ve mavi dairelerin içine + (toplama) veya -(çıkarma) işaretleri yazılacaktır. A) B) C) D) + Buna göre daireler içine hangi işaretler yazılırsa elde edilen denklemi sağlayan x değeri 17 olur? + 2 x I 5 = 36 7 B MATEMATIK + 1 + 1 3. Aşağıdaki tabloda bir kalemlikte bulunan siyah ve kırmızı renklerdeki kurşun ve tükenmez kalem sayı-
Babası Azra'ya cebindeki parayı tahmin etmesi
için şöyle bir cümle söylemiştir. "Kızım cebimdeki
paranın 2 katının 3 fazlası senin yaşını geçiyor."
Azra 6 yaşında olduğuna göre babanın söyledi-
ği cümleyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2x + 3 ≥ 6
C) 2x + 6 >3
B) 2x + 3 > 6
D) 2x + 3 ≤ 6
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Babası Azra'ya cebindeki parayı tahmin etmesi için şöyle bir cümle söylemiştir. "Kızım cebimdeki paranın 2 katının 3 fazlası senin yaşını geçiyor." Azra 6 yaşında olduğuna göre babanın söyledi- ği cümleyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + 3 ≥ 6 C) 2x + 6 >3 B) 2x + 3 > 6 D) 2x + 3 ≤ 6
Test 50
Kazandıran Sorular
7. Bir konfeksiyon atölyesinde 8 işçi ve 2 usta çalışmaktadır. Tabloda bir işçi ve bir ustanın belirtilen sayıdaki günde kaç
metre kumaş diktikleri verilmiştir.
1 işçi
3 günde
16 metre kumaş
Bu konfeksiyon atölyesine 6 günde bitirmek üzere 396 metre kumaşlık bir sipariş geliyor.
Buna göre, siparişin yetişmesi için işe başladıktan kaç gün sonra aynı iş gücüne sahip kaç işçi veya usta
alımı yapılmalıdır? (Usta, işçi ve çalışacakları gün sayısı en az olacak şekilde alım yapılacaktır.)
A7 296
1
A) 1 usta ve 1 işçi işin başlangıcında
C) 1 usta işin başlangıcında, 1 işçi işe başlandıktan 4 gün sonra
2 günde
12 metre kumaş
B) 1 işçi işe başlandıktan 5 gün sonra
D) 2 usta işe başlandıktan 4 gün sonra
aşağıdaki tabloda veril-
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Test 50 Kazandıran Sorular 7. Bir konfeksiyon atölyesinde 8 işçi ve 2 usta çalışmaktadır. Tabloda bir işçi ve bir ustanın belirtilen sayıdaki günde kaç metre kumaş diktikleri verilmiştir. 1 işçi 3 günde 16 metre kumaş Bu konfeksiyon atölyesine 6 günde bitirmek üzere 396 metre kumaşlık bir sipariş geliyor. Buna göre, siparişin yetişmesi için işe başladıktan kaç gün sonra aynı iş gücüne sahip kaç işçi veya usta alımı yapılmalıdır? (Usta, işçi ve çalışacakları gün sayısı en az olacak şekilde alım yapılacaktır.) A7 296 1 A) 1 usta ve 1 işçi işin başlangıcında C) 1 usta işin başlangıcında, 1 işçi işe başlandıktan 4 gün sonra 2 günde 12 metre kumaş B) 1 işçi işe başlandıktan 5 gün sonra D) 2 usta işe başlandıktan 4 gün sonra aşağıdaki tabloda veril-
T.
& Aşağıdaki şekilde üç adet sıcak hava balonunun yerden yükseklikleri verilmiştir.
(10x - 20) m
Sari balon sabit kalacak şekilde:
Kırmızı balon 400 m,
(3x) m
=ypp
Mavi balon 200 m yükseldiğinde üç balon havada aynı hizaya geliyor.
Buna göre y değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 380
B) 240
C) 200
(2y) m
D) 190
Yer
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
T. & Aşağıdaki şekilde üç adet sıcak hava balonunun yerden yükseklikleri verilmiştir. (10x - 20) m Sari balon sabit kalacak şekilde: Kırmızı balon 400 m, (3x) m =ypp Mavi balon 200 m yükseldiğinde üç balon havada aynı hizaya geliyor. Buna göre y değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 380 B) 240 C) 200 (2y) m D) 190 Yer
Aşağıda verilen çam ve söğüt ağaçları arasındaki arabanın, çam ağacına uzaklığı söğüt ağacına uzaklığının 2 katından 4 met-
re eksiktir.
Çam
by mot
Araba, çam ağacına doğru 4 metre ilerlediğinde iki ağacada uzaklıkları eşit olmuştur.
Arabanın uzunluğu 5 metre olduğuna göre, iki ağaç arasındaki uzaklık kaç metredir?
A) 34
B) 35
TEG
DES
(0
C) 36
Söğüt
37
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Aşağıda verilen çam ve söğüt ağaçları arasındaki arabanın, çam ağacına uzaklığı söğüt ağacına uzaklığının 2 katından 4 met- re eksiktir. Çam by mot Araba, çam ağacına doğru 4 metre ilerlediğinde iki ağacada uzaklıkları eşit olmuştur. Arabanın uzunluğu 5 metre olduğuna göre, iki ağaç arasındaki uzaklık kaç metredir? A) 34 B) 35 TEG DES (0 C) 36 Söğüt 37
C
3. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a²b dir.
Aşağıda aynı renk kâğıtların aynı alana sahip olduğu kare ve dikdörtgen şeklindeki kâğıtlar verilmiştir.
5 cm
Mavi
8. Sinif/D
14 cm
Mavi
Sarı
Sarı
B) 4√3
4 cm
Kırmızı
Mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen kâğıtların kenar uzunlukları yukarıda gösterilmiştir. Kare şeklindeki kâğıtlardan
mavi olanı en altta, kırmızı olanı en üstte olacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor.
C) 3√6
12 cm
Buna göre kare şeklindeki sarı kâğıdın santimetre cinsinden bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) 3√5
Kırmızı
D) 6√2
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
C 3. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a²b dir. Aşağıda aynı renk kâğıtların aynı alana sahip olduğu kare ve dikdörtgen şeklindeki kâğıtlar verilmiştir. 5 cm Mavi 8. Sinif/D 14 cm Mavi Sarı Sarı B) 4√3 4 cm Kırmızı Mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen kâğıtların kenar uzunlukları yukarıda gösterilmiştir. Kare şeklindeki kâğıtlardan mavi olanı en altta, kırmızı olanı en üstte olacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor. C) 3√6 12 cm Buna göre kare şeklindeki sarı kâğıdın santimetre cinsinden bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) 3√5 Kırmızı D) 6√2
33.
el somp
Bir vincin zeminde bulunan malzemeye Şekil-1'deki gibi bağlı olan halatının uzunluğu (3x + 5) m'dir. Bu vinç mal-
zemeyi 50 m yükseklikteki inşaata çıkardığında halatın uzunluğu (x - 5) m oluyor.
(3x+5) m
m
Beylin, Zeynep
Şekil - 1
Şekil - 2
Malzemenin yüksekliği 2 m olduğuna göre şekil-1'deki halatın uzunluğu kaç m'dir?
A) 20
B) 62
65
Melek
(x-5) m
Melisa
50 m
D) 97
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
33. el somp Bir vincin zeminde bulunan malzemeye Şekil-1'deki gibi bağlı olan halatının uzunluğu (3x + 5) m'dir. Bu vinç mal- zemeyi 50 m yükseklikteki inşaata çıkardığında halatın uzunluğu (x - 5) m oluyor. (3x+5) m m Beylin, Zeynep Şekil - 1 Şekil - 2 Malzemenin yüksekliği 2 m olduğuna göre şekil-1'deki halatın uzunluğu kaç m'dir? A) 20 B) 62 65 Melek (x-5) m Melisa 50 m D) 97
CO
coming
8
1-3
5
50=200cm 2m
3 m² dir.
trekaredir.
Sem
T
JES3
haste Sok Muo
21+1+501 536=US
k=3
he co
7s
Mert, Doruk, Buğra ve Arda hafta sonu parkta misket oynamak için sözleşmişlerdir. Uç arkadaş biriktirdikleri misket-
leri yanlarına getirmiş fakat Arda evden çıkarken misketlerini almayı unutmuştur. Mert, Doruk ve Buğra'nın sırasıyla
45, 60 ve 75 adet misketi olup Arda'ya vermek üzere toplam 24 adet misketi, üç arkadaş kendi misketlerinin sayı-
sıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaşmışlardır.
Buna göre son durumda Doruk'un kalan misket sayısı kaçtır?
A) 52
B) 50
C) 44
D) 40
BUGA
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
CO coming 8 1-3 5 50=200cm 2m 3 m² dir. trekaredir. Sem T JES3 haste Sok Muo 21+1+501 536=US k=3 he co 7s Mert, Doruk, Buğra ve Arda hafta sonu parkta misket oynamak için sözleşmişlerdir. Uç arkadaş biriktirdikleri misket- leri yanlarına getirmiş fakat Arda evden çıkarken misketlerini almayı unutmuştur. Mert, Doruk ve Buğra'nın sırasıyla 45, 60 ve 75 adet misketi olup Arda'ya vermek üzere toplam 24 adet misketi, üç arkadaş kendi misketlerinin sayı- sıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaşmışlardır. Buna göre son durumda Doruk'un kalan misket sayısı kaçtır? A) 52 B) 50 C) 44 D) 40 BUGA
-16
196
11. Bir miktar top gruptaki kişilere
eşit olarak dağıtılıyor. Eğer
grupta 2 kişi daha fazla olsay-
di her bir kişinin alacağı top
sayısı %25 azalacaktı.
Buna göre başlangıçta grupta kaç kişi vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
X
y?
8
1
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
-16 196 11. Bir miktar top gruptaki kişilere eşit olarak dağıtılıyor. Eğer grupta 2 kişi daha fazla olsay- di her bir kişinin alacağı top sayısı %25 azalacaktı. Buna göre başlangıçta grupta kaç kişi vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 X y? 8 1
8. Aşağıda bir çalışma odasının dikdörtgen şeklin-
deki duvarlarından birinin fotoğrafı verilmiştir.
6 m
Kitaplığın genişliği
x m
?
9. Kay
cm
Bu çalışma odasındaki özdeş kitaplıkların biri-
nin uzunluğu x m ve odanın duvarının genişliği
6 metredir.
Buna göre kapının genişliğini santimetre
cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 6-x B) 6-3x C) 3x-6 D) 6+3x
ara
ka
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
8. Aşağıda bir çalışma odasının dikdörtgen şeklin- deki duvarlarından birinin fotoğrafı verilmiştir. 6 m Kitaplığın genişliği x m ? 9. Kay cm Bu çalışma odasındaki özdeş kitaplıkların biri- nin uzunluğu x m ve odanın duvarının genişliği 6 metredir. Buna göre kapının genişliğini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisidir? A) 6-x B) 6-3x C) 3x-6 D) 6+3x ara ka
1.
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
A Yemi
B) 6
%20 Protein
2000 gram
2000
Hayvancılıkla uğraşan Musa, hayvanların ihtiyaç duyduğu protein miktarını tespit etmiştir.
Musa x paket A yeminden kullanarak ya da y paket B yeminden kullanarak hayvanlarının protein ihtiyacının kar-
şılandığını hesaplamıştır.
300300
400
B Yemi
%40 Protein
1500 gram
Buna göre, "x + y" ifadesin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? (Açılan her paketin ta-
mamen kullanıldığı bilinmektedir.)
A) 5
15.4-6000
C) 7
Ba
2004505600
4 + 3 = 7
D
【
D) 8
4900 2000
60003
6000 11500
6000
14.500
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
1. 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A Yemi B) 6 %20 Protein 2000 gram 2000 Hayvancılıkla uğraşan Musa, hayvanların ihtiyaç duyduğu protein miktarını tespit etmiştir. Musa x paket A yeminden kullanarak ya da y paket B yeminden kullanarak hayvanlarının protein ihtiyacının kar- şılandığını hesaplamıştır. 300300 400 B Yemi %40 Protein 1500 gram Buna göre, "x + y" ifadesin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? (Açılan her paketin ta- mamen kullanıldığı bilinmektedir.) A) 5 15.4-6000 C) 7 Ba 2004505600 4 + 3 = 7 D 【 D) 8 4900 2000 60003 6000 11500 6000 14.500